Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

02/06/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież do włoskich nastolatków: możecie zmienić świat

◊  

Świata nie zmienimy magiczną różdżką, lecz małym gestami czynionymi na co dzień, otwarciem na innych – mówił Franciszek podczas spotkania z włoskimi nastolatkami. Papież odpowiadał na ich pytania. Pierwsze dotyczyło bólu rozstania z przyjaciółmi i kolegami, kiedy zmienia się szkołę, z gimnazjum przechodzi się do liceum. Franciszek zauważył, że takie doświadczenie, choć bolesne, jest okazują ku temu, by uczyć się życia. 

„Życie to ciągłe, naprzemienne «dzień dobry» i «do widzenia». Bardzo często są to sprawy błahe, ale niekiedy są to rozstania na długie lata lub na zawsze. Poprzez te spotkania i pożegnania wzrastamy. Jeśli nie nauczysz się rozstawać, nigdy nie spotkasz nowych ludzi. To o czym mówisz jest wyzwaniem, wyzwaniem życia. To prawda, będziesz miała innych kolegów. Być może zobaczysz jeszcze tych starych, będziesz z nimi mogła porozmawiać, ale twoim wyzwaniem jest spotkanie z nowymi kolegami. I my w naszym życiu musimy się nauczyć tej drogi: coś pozostawić, by spotkać coś nowego. Wiąże się z tym pewne ryzyko. Są ludzie, którzy bardzo się boją zrobić krok naprzód, pozostają w miejscu, nie rozwijają się. Kiedy chłopak czy dziewczyna, albo mężczyzna czy kobieta mówią «dość» i siadają na kanapie, to przestają się rozwijać, zamykają horyzonty swego życia. (...) Musimy się nauczyć postrzegać życie, patrząc na horyzont, coraz dalej, zawsze dalej, naprzód” – mówił Ojciec Święty.

Jeden z uczestników spotkania opowiedział Papieżowi o swych cierpieniach, o tym jak został porzucony przez rodziców, a potem przeżył śmierć przybranej matki i dziadków. Franciszka zapytał, jak wierzyć w kochającego Boga, który pozwala, by odchodzili od nas najbliżsi. Papież przyznał, że sam stawia sobie takie pytanie, kiedy odwiedza szpital pediatryczny i widzi cierpiące dzieci. 

„Wiesz, są takie pytania, podobne do twojego, na które nie można odpowiedzieć słowami. Znajdziesz pewne wyjaśnienie, ale bez «ponieważ» czy «po to», znajdziesz je w miłości tych, którzy cię kochają i wspierają cię. Nie wyjaśnia to jednak, dlaczego coś takiego się dzieje. Mówię ci szczerze i dobrze to zrozumiesz. Kiedy odwiedzam dzieci w szpitalu, to po wyjściu ze szpitala jestem, nie powiem zdruzgotany, ale bardzo zasmucony. I pytam na modlitwie: Dlaczego dzieci cierpią? Pan Bóg nie odpowiada. Patrzę jedynie na Ukrzyżowanego. Jeśli Bóg pozwolił, by Jego Syn tak bardzo za nas cierpiał, to musi w tym być jakiś sens. Ale ja nie potrafię wytłumaczyć ci tego sensu. Sam do tego dojdziesz, w tym albo w przyszłym życiu” – powiedział Papież.

kb/ rv 

inizio pagina

Papież: Jezus powierza owce Piotrowi, pomimo grzechów i błędów

◊  

Jezus powierza Swe owce Piotrowi, największemu grzesznikowi i prosi go, aby z pokorą i miłością prowadził Lud Boży, pomimo swoich błędów i grzechów – mówił Papież na porannej Mszy. Nawiązał do spokojnego, pogodnego, odbytego w atmosferze zmartwychwstania dialogu między Jezusem i Piotrem nad Jeziorem Galilejskim, kiedy Pan trzy razy pyta się Apostoła, czy Go kocha? 

„Jezus wybiera największego grzesznika wśród Apostołów, inni uciekli, a ten się Go zaparł: «Nie znam Go». I Pan Jezus pyta się: «Czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci?» Jezus wybiera największego grzesznika” – powiedział Ojciec Święty.

To, że Jezus wybrał największego grzesznika – kontynuował Papież – daje wiele do myślenia i jeszcze prosi go, aby z miłością pasł Jego owce. 

„Nie ma paść z zadartą głową go góry, jak wielki władca, nie: paść trzeba z pokorą, miłością, tak, jak robił to Jezus. To jest misja, którą Jezus powierza Piotrowi. Tak, pomimo jego grzechów, błędów. Ale to właśnie po tym dialogu, Piotr zalicza kolejną wpadkę, popełnia błąd, jest kuszony przez ciekawość i pyta Jezusa o (Jana): «A ten drugi uczeń, gdzie pójdzie, co będzie robił?» (Będzie pasł) z miłością, pośród swoich błędów, grzechów... z miłością: «Dlatego, że te owce nie są twoje, należą do Mnie» mówi Pan. «Kochaj. Jeżeli jesteś moim przyjacielem, to musisz być także i ich przyjacielem»” – mówił Franciszek.

Papież przypomniał stanowcze zachowanie Piotra, gdy zapierał się Jezusa, podobnie jak był stanowczy, gdy wyznawał, że Jezus jest Panem, Synem Boga żywego.  Ten Piotr, który był stanowczy w zaparciu się Jezusa, był także zdolny do gorzkiego płaczu, gdy zobaczył wzrok Mistrza po tym, co uczynił. 

„I potem, po całym życiu w służbie Panu zakończył je tak, jak jego Mistrz: na krzyżu. Ale nie przechwala się tym: «Umieram jak mój Pan!» Nie, tylko prosi: «Ukrzyżujcie mnie głową w dół, aby przynajmniej w ten sposób było widać, że nie jestem Panem, ale sługą». To jest to, co powinniśmy wynieść dla siebie z tego dialogu, dialogu tak pięknego, pogodnego, przyjacielskiego, skromnego. Niech Pan zawsze obdarza nas łaską kroczenia przez życie z głową pochyloną: dumni z powodu godności, jaką obdarza nas Bóg, ale z głową pochyloną, będąc świadomi, że jesteśmy grzesznikami i że jedynym Panem jest Jezus, a my sługami” – zakończył Ojciec Święty.

pp/ rv

inizio pagina

Papież: audiencja dla prezydenta Łotwy

◊  

Papież przyjął na audiencji prezydenta Łotwy Raimondsa Vējonisa, który z kolei spotkał się z sekretarzem stanu kard. Pietro Parolinem oraz watykańskim sekretarzem ds. relacji z państwami abp. Paulem Gallagherem.

W czasie serdecznym rozmów – jak czytamy w komunikacie – wyrażono uznanie z powodu dobrych obustronnych relacji oraz z pozytywnego wkładu Kościoła katolickiego w życie łotewskiego społeczeństwa. Poruszono także temat przyjmowania uchodźców oraz przyszłości Europy. Omówiono też sytuację w regionie.

pp/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaPrzesłanie na miesiąc ramadanu

◊  

Powołanie chrześcijan i muzułmanów do troski o Boże dzieło stworzenia nie jest czymś mało istotnym w religijnym życiu, ale tworzy jego fundamentalną część – głosi przesłanie Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego do muzułmanów. Zostało ono wystosowane z okazji ramadanu - islamskiego miesiąca postu - i kończącego go święta dziękczynienia (Id al-Fitr). 

W przesłaniu, którego temat brzmi: „Chrześcijanie i muzułmanie razem w trosce  o wspólny dom”, przewodniczący Rady kard. Jean-Louis Tauran oraz jej sekretarz bp Miguel Ángel Ayuso Guixot, odwołują się do encykliki Papieża Franciszka „Laudato si”, która poświęcona jest trosce o wspólny dom.

„Już sam tytuł encykliki jest znaczący: świat jest «wspólnym domem» – czytamy w przesłaniu - mieszkaniem dla wszystkich członków rodziny ludzkiej. Dlatego, żadna osoba, kraj czy naród nie może narzucać innym własnego sposobu rozumienia planety. Papież Franciszek zaprasza więc «by odnowić dialog dotyczący sposobu, w jaki budujemy przyszłość naszego globu (...) ponieważ wyzwanie ekologiczne oraz jego ludzkie korzenie dotyczą i dotykają nas wszystkich»”. Potrzeba zatem głębokiego wewnętrznego nawrócenia, aby stawić czoła ekologicznemu kryzysowi. Przesłanie kończą życzenia, aby podjęty przez muzułmanów post, modlitwa a także dobre uczynki umocniły ich „na drodze pokoju i dobra, w trosce o całą rodzinę ludzką oraz całe stworzenie”.

pp/ rv

inizio pagina

Kard. Stella: potrzeba szczególnej opieki nad młodymi księżmi

◊  

Formacja przyszłych kapłanów znalazła się w centrum obrad sesji plenarnej Kongregacji ds. Duchowieństwa. Jak zauważa jej prefekt w obradach szczególny nacisk położono na fakt, że formacja ta nie może się zakończyć w chwili święceń. Dziś najbardziej newralgicznym punktem jest przejście z seminarium do czynnego duszpasterstwa – mówi kard. Beniamino Stella. 

Odnosimy wrażenie, że jest to etap najbardziej problematyczny i niebezpieczny. Jest to bowiem przeskok z seminarium, gdzie życie jest dobrze zorganizowane, zdyscyplinowane, ma ściśle określony harmonogram, do świata, w którym młody kapłan musi sam decydować o sobie i być gotowy na wszystko. Inaczej bowiem niż w seminarium, można sobie rano coś zamierzyć, zaplanować, a potem okazuje się, że życie tego dnia potoczyło się inaczej. Młody ksiądz staje wobec świata, wobec ludzi, którzy go potrzebują, którzy od niego wymagają. I często jest sam. Nie ma już seminaryjnej wspólnoty, nie ma w zasięgu ręki formatorów. A obowiązków jest dużo, narasta zmęczenie. Rodzi się niebezpieczeństwo zaniedbania życia duchowego, modlitwy. Cieszymy się, że temat ten podjął też sam Papież w przemówieniu do naszej kongregacji. Widać, że do Franciszka dociera głos młodych kapłanów, zna ich problemy i oczekiwania. Ta młodzież kapłańska potrzebuje dziś wsparcia, zachęty, zrozumienia i bliskości.

Kard. Stella przyznał, że na sesji plenarnej Kongregacji ds. Duchowieństwa mówiło się też wiele o kryzysie powołań. Doświadczenie różnych Kościołów lokalnych pokazuje, że powołania rodzą się tam, gdzie są żywe wspólnoty parafialne i chrześcijańskie rodziny. Na pustyni kwiaty nie wyrosną – dodał prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa.

kb/ rv

inizio pagina

Włochy: odkryto antyczne freski w Katakumbach Domitylli

◊  

W rzymskich Katakumbach Domitylli zakończono serię działań renowacyjnych, które doprowadziły do odkrycia nowych fresków. Zastosowano m.in. najnowsze metody badań przy użyciu laserów. Organizacją prac zajmowała się Papieska Komisja Archeologii Sakralnej. Jej przewodniczący, kard. Gianfranco Ravasi, podkreślił doniosłość dokonanego odnowienia właśnie tego zespołu katakumb. 

„To ważne z trzech powodów. Po pierwsze, ponieważ dzięki temu widzimy, jak kultura chrześcijańska jest związana z kulturą klasyczną.. Po drugie, mówimy o największych katakumbach Rzymu. 12 km długości, 4 piętra, ponad 25 tys. miejsc grobowych. Wszystko to pokazuje, jakie to było ważne, na ile to właśnie tutaj oddychało chrześcijaństwo i wyrażało się życie Wiecznego Miasta. Po trzecie, Katakumby Domitylli nabierają doniosłego znaczenia, gdy patrzymy także na przygotowane na nowo muzeum, ponieważ prace, które prowadzimy, pozwalają zobaczyć ikonograficzny kompleks obrazów o niebywałej wartości i pięknie, a przede wszystkim mocno powiązanych z codziennością. To nam przypomina, że tu pod ziemią była kontynuacja życia na powierzchni” – powiedział Radiu Watykańskiemu kard. Ravasi.

tm/ rv

inizio pagina

Watykan objął patronatem festiwal filmów i programów dla dzieci

◊  

Papieska Rada ds. Kultury objęła patronat nad Międzynarodowym Festiwalem Filmów i Programów Religijnych dla Dzieci MUNDI. Nazwa ta nawiązuje to patrona wydarzenia, św. Maksymiliana Kolbe. W dzieciństwie koledzy i rodzice zwracali się do niego: Mundzio, czyli zdrobnieniem od imienia chrzcielnego Rajmund.

Pierwsza edycja festiwalu odbędzie się od 11 do 14 sierpnia w Starym Sączu. Mówi ks. Tomasz Trafny z Papieskiej Rady Kultury, który zasiądzie w jury festiwalu. 

„Mamy świadomość, że programy dziecięce o tematyce religijnej są często zaniedbywane i spychane na margines. Taka inicjatywa jest okazją do tego, aby stworzyć powien katalizator inicjatyw medialnych kierowanych ku dzieciom.

Z drugiej strony, jest to także możliwość zapoznania się z wyprzedzeniem z propozycjami różnego rodzaju produkcji o charakterze religijnym.

Trzecim elementem jest to, aby podjąć wysiłek nagradzania tych wszystkich inicjatyw, które podejmują ważne zagadnienia wiary, religii, kultury, a są skierowane właśnie do najmłodszej publiczności.

Jest to także okazja, aby wskazać rodzicom, wychowawcom na te elementy produkcyjne, programowe, które warto podjąć w procesie wychowawczym. Jest to konkretny znak pomocy dla tych, którzy dzisiaj podejmują nie łatwy trud wychowania dzieci” – powiedział ks. Trafny.

kb/ rv

inizio pagina

ŚwiatUSA: Kościół o decyzji Trumpa odrzucającej porozumienie z Paryża

◊  

Episkopat Stanów Zjednoczonych wyraził ubolewanie z powodu decyzji Donalda Trumpa o wycofaniu się tego kraju z paryskich porozumień klimatycznych. W specjalnym oświadczeniu przypomina się, że amerykańscy biskupi, Papież i katolicy na całym świecie popierali tę ugodę. Stanowi ona bowiem „ważny mechanizm polityki międzynarodowej promujący odpowiedzialne zarządzanie środowiskiem oraz zachęcający do powstrzymania zmian klimatycznych”.

1 czerwca prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił, iż nie zastosuje się do postanowień paryskich. Dotyczyły one ograniczenia emisji dwutlenku węgla, a tym samym globalnego ocieplenia.

tm/ rv, usccb

inizio pagina

Ziemia Święta: boom chińskich pielgrzymów

◊  

Chińscy katolicy stali się jedną z najliczniejszych grup odwiedzających sanktuaria w Jerozolimie. Od stycznia do kwietnia ojczyznę Jezusa odwiedziło już prawie 40 tys. pielgrzymów z Państwa Środka. Co roku ich liczba się podwaja, jak wskazują oficjalne dane Kustodii Ziemi Świętej oraz izraelskich władz.

Z tego powodu posługujący na miejscu franciszkanie postanawili zorganizować specjalną pomoc duszpasterską. W wielu wypadkach jedynymi dostępnymi przewodnikami są Chinki, które wyszły za obywateli Izraela i nie rozumieją chrześcijaństwa. Kustodia Ziemi Świętej oferuje więc stypendia chińskim księżom i seminarzystom, aby mogli studiować w Jerozolimie, a zarazem posługiwać pielgrzymom. Ponadto planuje się utworzenie placówki sióstr szarytek nastawionej na potrzeby Chińczyków odwiedzających sanktuaria.

tm/ rv, vaticaninsider

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 02.06.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 02.06.2017

◊  

W Magazynie: „Wszyscy jesteśmy powołani do świętości” – program Aleksandry Mieczyńskiej z Radia Fiat w Częstochowie – 14’40”.

Słuchaj:      

inizio pagina