Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

03/06/2017

Działalność papieska

Świat

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaFranciszek ogłosił nadzwyczajny miesiąc misyjny

◊  

Ojciec Święty ogłosił w całym Kościele nadzwyczajny miesiąc misyjny. Odbędzie się on w październiku 2019 r. i ma pomóc wspólnocie wierzących stać się coraz bardziej zaangażowaną w ewangelizację. Przypadnie on w stulecie dotyczącej tych kwestii encykliki papieża Benedykta XV «Maximum illud». Franciszek przedstawił swoją decyzję w czasie specjalnej audiencji dla uczestników sesji plenarnej Papieskich Dzieł Misyjnych. Odbywała się ona w tych dniach w Watykanie pod hasłem „Misja sercem wiary chrześcijańskiej”.

Franciszek podkreślił, że stajemy przed zawsze coraz pilniejszym wyzwaniem, aby takich organizacji, jak właśnie Papieskie Dzieła Misyjne nie redukowano wyłącznie do zbierania i dystrybuowania pomocy potrzebującym, ale czyniono z nich skuteczne narzędzia ewangelizacji. 

„Przygotowanie do tego nadzwyczajnego czasu poświęconego pierwszemu głoszeniu Ewangelii niech pomoże nam być coraz bardziej Kościołem podejmującym misję według słów bł. Pawła VI z adhortacji apostolskiej «Evangelii nuntiandi», wielkiej karty misyjnego zaangażowania posoborowego: «Kościół jako głosiciel Ewangelii, zaczyna swe dzieło od ewangelizowania samego siebie. Jako wspólnota wierzących, jako wspólnota nadziei wyrażanej życiem i dzielonej z innymi oraz wspólnota braterskiej miłości, musi ciągle słuchać tego, w co wierzy, i motywów swej nadziei, i nowego przykazania miłości. Jako Lud Boży, który żyje wśród świata i często jest kuszony przez jego bożki, ustawicznie musi przyjmować wieść o ‘wielkich sprawach Bożych’, dzięki którym nawrócił się do Pana, żeby znowu być przezeń wzywanym i zgromadzonym w jedno. Mówiąc krócej, Kościół zawsze winien być ewangelizowany, żeby mógł zachować swą świeżość, żarliwość i moc w głoszeniu Ewangelii»” – wskazał Ojciec Święty.

Franciszek wyraził pragnienie, by obchody stulecia misyjnej encykliki Benedykta XV stały się sprzyjającym czasem modlitwy, świadectwa, katechezy i misyjnego miłosierdzia. Pomogą one tym samym w ewangelizacji samego Kościoła. Dopiero potem, wskazał Franciszek, z odnowioną świeżością oraz zapałem wspólnota wiernych będzie mogła głosić Dobrą Nowinę światu, w sposób skuteczny i wiarygodny.

bz/ rv

inizio pagina

Papież do liderów wspólnot ewangelikalnych: budujmy jedność

◊  

„Dziękuję wam za to, co robicie dla jedności chrześcijan” – mówił Papież do liderów wspólnot ewangelikalnych przybyłych do Rzymu na wigilię Pięćdziesiątnicy, których przyjął na krótkiej audiencji. Franciszek wskazał, że już idziemy razem, wspólnie pomagamy biednym, razem także angażujemy się w dzieła miłosierdzia, prowadzimy ośrodki edukacyjne. „Oby także teologowie ze swej strony włożyli swój wkład i pomogli nam. Ale my zawsze razem, nie zatrzymujmy się” – zachęcał Ojciec Święty do postępowania drogą jedności.

Z liderami wspólnot ewangelikalnych Franciszek spotka się dziś jeszcze raz na rzymskim Circo Massimo, gdzie wieczorem odbędzie się modlitewne czuwanie w wigilię Zesłania Ducha Świętego. Obecne tam będą także grupy katolickiej odnowy charyzmatycznej z całego świata. 

pp/ rv

inizio pagina

Ojciec Święty na specjalnych obchodach Wigilii Zesłania Ducha Św.

◊  

Franciszek obchodził Wigilię Zesłania Ducha Świętego na rzymskim Circo Massimo wraz z członkami odnowy charyzmatycznej z całego świata. Ruch ten obchodzi obecnie swój jubileusz – powstał on dokładnie 50 lat temu. W spotkaniu biorą udział nie tylko katolicy, ale też przedstawiciele innych wspólnot, zwłaszcza tych ewangelikalnych. Ich przywódców Ojciec Święty przyjął wcześniej w ciągu dnia na audiencji.

Wspólną modlitwę czuwania przed świętem Pięćdziesiątnicy zapoczątkowały śpiewy zebranych. Później kaznodzieja Domu Papieskiego wygłosił swoje rozważanie na temat jednoczącej mocy Ducha Świętego, objawionej podczas Jego zstąpienia na Apostołów w Wieczerniku. Zaznaczył, że w miłości wszyscy chrześcijanie powinni już stanowić jedność, niezależnie od tego, na którym etapie dialogu w kwestiach doktrynalnych znajdują się Kościoły.

O tejże kwestii mówił też później sam Papież, wskazując na cel, w jakim Duch Święty udziela nam daru odwagi. 

„Dziś jesteśmy tutaj, jak w Wieczerniku, ale pod gołym niebem – bo nie ma w nas strachu! I też stoimy z sercem otwartym na obietnicę Ojca. Zebraliśmy się my wszyscy wierzący, wszyscy, którzy wyznajemy, że Jezus jest Panem. Wielu przybyło z różnych części świata i Duch Święty zjednoczył nas w celu odnowienia więzi braterskiej przyjaźni, aby one nas zachęciły do drogi w kierunku jedności. Jedności dla misji, a nie dla zatrzymania się. Dla misji, aby głosić, że Jezus jest Panem” – wskazał Ojciec Święty.

pp/ rv

inizio pagina

Watykan: pociąg z dziećmi u Papieża

◊  

Dzieci z terenów doświadczonych tragicznym trzęsieniem ziemi zawładnęły dziś na kilka godzin Watykanem. Najpierw zwiedziły to najmniejsze państwo świata, a następnie rozmawiały z Papieżem Franciszkiem. Na to wyjątkowe spotkanie ponad 400 maluchów wraz z opiekunami dotarło najnowocześniejszym włoskim pociągiem Freccia Rossa 1000, który specjalnie dla nich zatrzymał się na watykańskim dworcu kolejowym, na który obecnie docierają jedynie pociągi towarowe. Była to już piąta edycja pociągu dzieci, który Franciszek zainicjował zaledwie dwa miesiące po swym wyborze na Stolicę Piotrową. W ubiegłym roku przyjechały nim dzieci uchodźców.

Na początku spotkania kard. Francesco Ravasi wyliczył kilkanaście miejscowości z których przyjechały dzieci, wszystkie zostały dotknięte tragicznym trzęsieniem ziemi, jakie nawiedziło środkowe Włochy w ubiegłym roku. Przypomniał też, że do spotkania z Franciszkiem maluchy przygotowywały się studiując książkę tłumaczącą zjawiska dotyczące skorupy ziemskiej. „Naszemu spotkaniu towarzyszy hasło: «Strażnicy ziemi», ponieważ przybyłe tu dzieci chcą być, tak jak to mają wypisane na koszulkach «małymi podróżnikami» i zarazem «wielkimi ambasadorami» sprawy ochrony środowiska” – mówił przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury, która rokrocznie organizuje przyjazd dzieci do Watykanu. 

Franciszek wszedł z dziećmi w spontaniczny dialog, podkreślając, że choć go proszą, by coś powiedział, to on jednak woli słuchać niż mówić. Zrodziło to zabawne sytuacje. Pierwsze z dzieci poproszone, by coś powiedziało wypaliło bowiem: „Chcę iść do restauracji”. Papież skwitował to ze śmiechem mówiąc, że dzieci są głodne, a co za tym idzie nie należy przedłużać spotkania. Następnie jednak pytane przez niego, o to, co przeżyły w czasie tragicznych chwil kataklizmu mówiły mu o zniszczonych domach i szkołach, strachu o swych rówieśników i bliskich, o trudzie podnoszenia swych miasteczek z gruzów i życiu w namiotach i prowizorycznych domach, a także o wielkiej ludzkiej solidarności.

Franciszek przyznał, że to, co przeżyły jest bardzo bolesne ponieważ kataklizm rani duszę, jednak, jak podkreślił, Bóg pomaga nam się podnosić i trzeba Mu zaufać.   Przypomniał też swym małym gościom jedne ze słów, które najbardziej podobają się Jezusowi, to znaczy: dziękuję bardzo. I właśnie nimi wyraził wdzięczność małym artystom z Buenos Aires, którzy swym występem uświetnili spotkania Franciszka z dziećmi z terenów dotkniętych trzęsieniem ziemi.

Znane ze swej bezpośredniości dzieci zaprosiły też Franciszka do siebie: „Cieszylibyśmy się bardzo, jeślibyś nas w tych dniach odwiedził” – stwierdziła Maria Vittoria. A jedna z towarzyszących im nauczycielek wyznała, że  odwiedziny Papieża w ich miasteczkach zaraz po tym, jak zniszczył je kataklizm były dla wszystkich wielkim znakiem miłości i czułości, które dodały im sił do tego, by zacząć się podnosić z gruzów.

bz/ rv

inizio pagina

Ambasador RPA u Franciszka

◊  

Papież Franciszek przyjął na prywatnej audiencji ambasadora Republiki Południowej Afryki przy Stolicy Apostolskiej, który złożył listy uwierzytelniające. Będzie on pierwszym ambasadorem tego kraju na stałe rezydującym w Rzymie.

George Johannes ma 72 lata i jest żonaty. Jest doktorem filozofii i ma za sobą już ponad dwudziestoletnią służbę dyplomatyczną. Swój kraj reprezentował m.in. w Londynie, Berlinie i Liechtensteinie.

bz/ rv

inizio pagina

ŚwiatRzym: jubilesz Odnowy w Duchu Świętym

◊  

W 1967 r. studenci odprawiający rekolekcje w jednym z kolegiów uniwersyteckich w Pittsburghu w Pensylwanii, doświadczyli czegoś wyjątkowego – szczególnego, bezpośredniego dotkniecia Duchem Święty, podobnie,  jak miało to miejsce w Wieczerniku. Tak narodził się ruch odnowy charyzmatcznej. W tych dniach jego przestawiciele przybyli do Rzymu, aby wziąć udział w jubileuszowych obchodach. 

„Po 50 latach wspólnota Odnowy w Duchu Świętym spotkała się w Rzymie. Pierwszym akcentem była audiencja środowa. Papież Franciszek mówił, że Duch Święty przede wszystkim budzi nadzieję. Nadzieja jest kotwicą i nadzieja jest równocześnie żaglem. Pozwala zakorzenić się w Bogu i pozwala także iść do przodu – mówi Radiu Watykańskiemu uczestniczący w jubileuszowym spotkaniu ks. Krzysztof Ołdakowski SJ. – Obchody jubileuszowe zgromadziły w Rzymie, przedstawicieli 130 krajów świata. Pielgrzymi przybyli z każdego zakątka globu. To są wielobarwne korowody. Rozbrzmiewa śpiew, bo wiadomo, że nasza obecność wiąże się z radosnym świadectwem. Natomiast pierwsze duże, otwarte spotkanie miało miejsce w Circo Massimo. Tam słuchaliśmy świadectw pierwszych osób, które doświadczyły odnowienia w Duchu Świętym na Uniwerystecie w Pittsburghu w Pensylwanii. Była też modlitwa i Msza, której przewodniczył kard. Joseph Farrel. Teraz oczekujemy z wielką nadzieją na spotkanie z Papieżem Franciszkiem. Odbędzie się ono dzisiaj wieczorem. Wszystko zakończy Eucharystia w samą uroczystość Pięćdziesiątnicy. To będzie też rozesłanie ludzie napełnionych Duchem Świętym na cały świat”.

pp/ rv

inizio pagina

Egipt: 15 lutego dniem współczesnych męczenników

◊  

15 lutego będzie w całym Kościele koptyjskim Dniem Współczesnych Męczenników. Zdecydował o tym patriarcha Tawadros wraz z członkami Świętego Synodu, którzy spotkali się w tej sprawie wczoraj w kairskiej bazylice św. Marka. Jednocześnie podjęto decyzję o powołaniu do życia specjalnej instytucji, która zajmie się niesieniem materialnej i duchowej pomocy rodzinom męczenników.

Wybrana przez koptyjskiego papieża data obchodów jest nieprzypadkowa. 15 lutego 2015 r. terroryści z Państwa Islamskiego opublikowali bowiem wideo dokumentujące barbarzyńską egzekucję 21 chrześcijańskich pracowników zamordowanych na plaży w Libii.

bz/ rv 

inizio pagina

Filipiny: kontynuacja walk i terroru w kraju

◊  

„Walki się nasilają a wojsko podjęło ostatnie wysiłki, aby zmiażdżyć dżihadystów i odbić miasto” powiedział o sytuacji w filipińskim Marawi miejscowy biskup, Edwin de la Peña. Pozostało tam około 100 bojowników powiązanej z Państwem Islamskim grupy Maute, którzy przetrzymują na miejscu ponad 200 zakładników, pośród nich kobiety, dzieci, 15 katolików i księdza.

Kościół na tym azjatyckim archipelagu modli się o uwolnienie przetrzymywanych. „Przyjęliśmy też z satysfakcją oraz odnowioną nadzieją komunikat opublikowany przez Dżafara Ghazalego, wiceprzewodniczącego Islamskiego Frontu Wyzwolenia Moro. Wzywa on grupę Maute do wypuszczenia o. Chito i pozostałych przypominając, że podobne akty przemocy pozostają niezgodne z nauczaniem islamu”.

Trwające walki pogłębiają kryzys humanitarny na wyspie Mindanao. Wg danych UNICEF-u co najmniej 50 tys. dzieci zostało dotkniętych konfliktem, niektóre z nich islamiści włączyli w szeregi swoich bojówek. W samym Marawi kompletnie zniszczono również dwie szkoły podstawowe.

Państwo Islamskie przyznało się też do ataku terrorystycznego w stolicy kraju, Manili. Doszło do niego w czwartek 1 czerwca wieczorem w centrum handlowym i kasynie. Uzbrojony sprawca doprowadził do śmierci przez uduszenie 36 osób, podpalając stoły do gry. Na koniec popełnił samobójstwo. Policja filipińska odrzuca twierdzenia Państwa Islamskiego, zakładając, że motyw ataku stanowiła próba grabieży.

tm/ rv, fides

inizio pagina

Łotwa: Noc kościołów

◊  

Nabożeństwa, wykłady, dyskusje, koncerty i inne wydarzenia kulturalne złożyły się na kolejną „Noc kościołów”, która odbyła się 2 czerwca na Łotwie. Inicjatywa ta jest stałym punktem promocji kultury chrześcijańskiej w tym kraju. 

Podobnie jak rok temu „Noc kościołów” objęła 190 chrześcijańskich ośrodków kultu. Wydarzenie trwające od godz. 18:00 do północy ma także ważny wymiar ekumeniczny. W większych miastach jak Ryga ludzie niemal pielgrzymują od kościoła do kościoła, by pomodlić się, posłuchać chrześcijańskiej muzyki albo dyskusji panelowych o aktualnych problemach świata i chrześcijaństwa, bądź po prostu zwiedzić zabytkowe budowle sakralne.

Pewną nowością w tym roku było uwzględnienie w programie dzieci i rodzin, dla których przygotowano specjalne wydarzenia. Nie zapomniano także o stuleciu uzyskania przez Łotwę niepodległości oraz pięćsetleciu Reformacji. Przypomniano ponadto ważne postacie związane z Kościołem katolickim na Łotwie: litewskiego abp. Teofiliusa Matulionisa, który niebawem zostanie beatyfikowany, czy Sługę Bożego bp. Bolesława Slonskāna – ofiarę bolszewickich represji, a po wojnie duszpasterza białoruskich emigrantów.

T. Cieślak SJ, Ryga/ rv

inizio pagina

USA: Episkopat o budżecie prezydenta Trumpa

◊  

Budżet federalny Stanów Zjednoczonych zdaniem biskupów amerykańskich jest dokumentem o charakterze moralnym. Taką opinię episkopat przedstawił w liście do członów Kongresu Stanów Zjednoczonych w związku z zaprezentowaniem przez administrację rządzącą federalnego planu budżetu na rok 2018. „To właśnie budżet ma poważny wpływ na rozwój lub zahamowanie dobra wspólnego całego narodu i świata” – uzasadniają biskupi. 

Uchwalenie budżetu związane jest z podjęciem trudnych decyzji. W opinii episkopatu decyzje te muszą być kierowane moralnymi kryteriami, które chronią ludzką godność i ludzkie życie, a w centrum stawiają najuboższych.  „Budżet powinien chronić pracowników, którzy walczą o godne życie dla siebie i swoich  rodzin” – czytamy w liście.

Ze szczególnie mocną krytyką spotkały się propozycje cięć budżetowych na Medicaid – program ochrony zdrowia dla najuboższych i obcięcie wydatków na kartki żywnościowe dla osób biednych. Zaproponowane cięcia budżetowe na różne programy socjalne opiewają na łączną kwotę przeszło 1,5 bln dolarów.

W liście biskupi położyli również nacisk na działania dyplomatyczne i używanie kontaktów międzynarodowych w promowaniu pokoju. Hierarchowie stwierdzili, że związane z tą działalnością wydatki nie powinny ulec żadnym cięciom.

Kończąc biskupi poinformowali, że są gotowi do współpracy z przedstawicielami obu partii politycznych nad budżetem, który zredukuje przyszły deficyt, będzie chronił ubogich i bezbronnych, a także będzie promował pokój i dobro wspólne.

Alicja Pożywio, Chicago, USA/ rv

inizio pagina

Afryka Wschodnia: tragiczna sytuacja w związku z klęską głodu

◊  

Chrześcijańska organizacja charytatywna World Vision alarmuje o konieczności natychmiastowej pomocy 25 mln ludzi, w tym 700 tys. dzieci, które stoją na krawędzi śmierci głodowej, we wschodnich częściach Afryki. Trwająca tam poważna susza powoduje pustynnienie terenu oraz śmierć bydła. W związku z niedożywieniem oraz korzystaniem z zanieczyszczonych źródeł wody, wyraźnie wzrosła zachorowalność na różne choroby i śmiertelność wśród miejscowej ludności.

Organizacja World Vision zwiększyła swoje wysiłki, aby  dotrzeć z niezbędną pomocą do ponad 2 mln osób w Kenii, Etiopii, Somalii i Sudanie Południowym. Równocześnie stara się dawać dzieciom podstawową edukację także w obozach dla uchodźców.

tm/ rv, fides

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 03.06.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 03.06.2017

◊  

W Magazynie: „Daję Słowo” – rozważania czytań niedzielnych na  Niedzielę Zesłania Ducha Świętego – Tomasz Matyka SJ, ks. Paweł Pasierbek SJ i ks. Mariusz Han SJ.

Słuchaj:     

I czytanie: Rdz 11, 1-9 (od 5'33'')

II czytanie: Rz 8, 22-27 (od 10'04'')

Ewangelia: J 7, 37-39 (od 14'19'')

inizio pagina