Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

06/06/2017

Działalność papieska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież: obłudnik potrafi zniszczyć wspólnotę

◊  

„Obłudnik potrafi zniszczyć wspólnotę. Mówi łagodnie, ale źle osądza drugiego człowieka. Obłudnik jest zabójcą” – mówił Papież na Mszy w Domu św. Marty. Właśnie obłudzie i obłudniokom poświęcił dzisiejsze kazanie. Stwierdził, iż obłudnikami byli uczni w Piśmie, ponieważ co innego pokazywali, a co innego myśleli. Oni jedno mówią, a drugie myślą. I to jest obłuda. 

„Obłuda nie jest językiem Jezusa. To nie jest także język chrześcijan. Chrześcijanin nie może być obłudnikiem, ani obłudnik chrześcijaninem. To jest jasne. To jest określenie, którego Jezus używa w stosunku do tych ludzi: obłudnicy. Widzimy, jak oni się zachowują. Obłudnik jest zawsze pochlebcą, w większym lub mniejszym stopniu, ale zawsze pochlebcą” – powiedział Ojciec Świety.

Pochlebstwo – kontynuował Franciszek – to także „nie mówienie prawdy, wyolbrzymianie, to utwierdzanie się w próżności”. Zaczyna się od „złej intencji”. Przykładem tego są uczeni w Piśmie, o których mówi dzisiejsza Ewangelia. Zaczynają rozmowę od schlebiania Jezusowi, aby potem zadać Mu pytanie i wystawić na próbę. „Wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie?”. 

„Obłudnik jest dwulicowy. Ale Jezus, znając ich obłudę, mówi jasno: «Czemu Mnie wystawiacie na próbę? Przynieście Mi denara, chcę zobaczyć». Pan Jezus odpowiada na obłudę i ideologię, odwołując się do tego, co realne. Rzeczywistość jest taka, wszystko inne to obłuda lub ideologia. A rzeczywistość jest następująca: przynieście mi denara. I pokazuje, jaki on jest, odpowiada z właściwą sobie mądrością: «Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga» - mówił Franciszek. 

Papież wskazał na jeszcze inny aspekt, zaznaczając, że „język obłudy jest podstępny, podobnie, jak podstępny był język węża w stosunku do Ewy”. Rozpoczyna od pochlebstwa, aby potem zniszczyć ludzi, aż „do rozdarcia osobowości i duszy człowieka. Zabija wspólnotę”. „Jeżeli we wspólnocie są obłudnicy – ostrzegał Papież – to znajduje się ona w wielkim niebezpieczeństwie”. Jezus mówił: „Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, co ponadto, od złego pochodzi”. 

„Obłudnik potrafi zniszczyć wspólnotę. Mówi łagodnie, ale źle osądza drugiego człowieka. Obłudnik jest zabójcą. Zapamiętajmy to sobie. Zaczyna od schlebiania, na które odpowiada się konkretem: mnie to nie obchodzi, nie obchodzi mnie ta ideologia, bo rzeczywistość jest taka. W istocie jest to ten sam język, którego używa diabeł, by zasiać we wspólnotach niepewność i w ten sposób je zniszczyć. Prośmy Pana, aby uchronił nas od popadnięcia w obłudę, od udawania, ze złymi intencjami. Oby Pan dał nam tę łaskę: «Panie, abym nigdy nie stał się obłudnikiem, abym umiał mówić prawdę, a jeśli nie mogę jej powiedzieć, abym lepiej milczał, ale nigdy, nigdy nie uległ obłudzie» - zakończył Ojciec Święty.

pp/ rv

inizio pagina

ŚwiatKard. Müller: prawdziwymi przyjaciółmi Papieża nie są jego pochlebcy

◊  

Prawdziwymi przyjaciółmi Papieża nie są jego pochlebcy, lecz ci którzy współpracują z nim i z biskupami dla umacniania wiary – powiedział kard. Gerhard Müller. Prefekt Kongregacji Nauki Wiary przestrzegł przed fałszywym papizmem opartym na światowej eklezjologii, której Ojciec Święty zdecydowanie się przeciwstawia.

„To zdumiewające, jak niektórzy wielcy przeciwnicy Jana Pawła II i Benedykta XVI, którzy niegdyś podkopywali fundamenty teologii, teraz nawrócili się na pewną formę papizmu, która bardzo mnie niepokoi” – wyznał kard. Müller. Wyjaśnił on, że owi pochlebcy zachowują się tak, jakby każde słowo Papieża było nieomylne. Tymczasem Papież nie jest Mesjaszem, lecz Namiestnikiem Chrystusa, sługą Jezusa. I choć media widzą w nim gwiazdę, on sam od samego początku pontyfikatu przypomina, że jego zadaniem jest utwierdzanie w wierze, a ludzie mają oklaskiwać nie jego, lecz Jezusa.

Kard. Müller podkreślił, że nie jest dobrze, kiedy ludzie przeczytawszy coś o Franciszku, idą do biskupa czy proboszcza pouczając ich, co mówi Ojciec Święty. Pasterzem parafii jest bowiem proboszcz, a diecezji biskup w widzialnej jedności z Papieżem – przypomniał prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Przyznał on, że pod wpływem mediów dużo się zmieniło, jednakże ważne jest konkretne życie Kościoła partykularnego w jedności z Biskupem Rzymu.

Niemiecki kardynał wypowiedział się na ten temat podczas prezentacji włoskiego tłumaczenia jego książki o nadziei dla współczesnego Kościoła („Indagine sulla speranza”). Uczestniczący w prezentacji abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji, zauważył, że rozważania kard. Müllera o nadziei stanowią skuteczne antidotum na nihilizm, który jest głównym problemem współczesnego świata i przedostaje się również do samego Kościoła.

kb/ rv, aci

inizio pagina

Abp Welby: terroryści działali z pobudek religijnych

◊  

Zamachy terrorystyczne w Londynie miały podłoże religijne i przywódcy islamu muszą uznać własną odpowiedzialność – uważa zwierzchnik Kościoła anglikańskiego. Zapytany przez BBC, czy zgadza się z politykami i innymi osobistościami, którzy twierdzą, że ataki terrorystyczne nie mają nic wspólnego z islamem, abp Justin Welby odpowiedział, że takie ujęcie problemu do nikąd nie prowadzi.

Przypomniał, że na przestrzeni wieków różne tradycje religijne były wypaczane i nadużywane, a zwierzchnicy tych religii na to przyzwalali, a niekiedy nawet do tego zachęcali. Dziś natomiast duchowi liderzy muszą wziąć odpowiedzialność za okrucieństwa popełniane w imię ich religii – powiedział abp Canterbury. Jego zdaniem zaangażowanie przywódców islamu w zwalczanie takich postaw musi być bardzo jasne. Za atakami terrorystów stoi także pewna teologia. Przywódcy islamu muszą się jej przeciwstawić, a nauczając i wychowując swych wiernych, pokazać, dlaczego trzeba ją odrzucić.

kb/ rv

inizio pagina

Filipiny: islamiści zniszczyli kościół w Marawi

◊  

Powiązana z Państwem Islamskim grupa Maute okupująca część filipińskiego miasta Marawi zniszczyła tamtejszą katolicką katedrę Najświętszej Maryi Panny. Ekstremiści w niedzielę 4 czerwca opublikowali w Internecie nagranie pokazujące, jak rozbijają figury świętych, niszczą obrazy oraz zdjęcia Papieży Franciszka i Benedykta XVI, a na koniec podpalają świątynię. 

„Podeptano naszą wiarę” – tak w gorzki sposób wydarzenie to skomentował miejscowy biskup, Edwin de la Peña. „Staje się oczywiste, że ich działania nie pochodzą z naszego świata – są demoniczne” - dodał hierarcha.

Islamiści z grupy Maute cały czas bronią się przed ofensywą filipińskiej armii w Marawi, przetrzymując równocześnie ok. 200 zakładników, pomiędzy nimi 15 katolików, w tym jednego kapłana. Kościół w całym kraju nieustannie modli się o uwolnienie pojmanych. Terroryści grożą, że dokonają egzekucji chrześcijan, jeśli wojska rządowe nie wstrzymają ataku. Na całej wyspie Mindanao obowiązuje stan wojenny.

tm/ rv, cbcp, cna

inizio pagina

Episkopat Belgii interpretuje Amoris laetitia

◊  

Belgijscy biskupi zachęcają do uważnej lektury Amoris laetitia. W rok po ogłoszeniu papieskiej adhortacji o małżeństwie i rodzinie wydali na ten temat specjalny list pasterski, w którym wyciągają z niej wnioski dla swych diecezji.

W pierwszym rzędzie apelują o staranne przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Powinno ono mieć charakter swoistego katechumenatu i być podzielone na trzy etapy, dotyczące kolejno: bycia chrześcijaninem, znaczenia chrześcijańskiego małżeństwa i rodziny oraz przygotowania do samej liturgii sakramentu. Biskupi zaznaczają, że przygotowanie to musi być zindywidualizowane, w zależności od tego, na ile narzeczeni są zaangażowani w życie Kościoła.

Episkopat Belgii podkreśla też potrzebę wspierania katolickich małżeństw i rodzin, tym bardziej, że w realiach tamtejszego, zróżnicowanego społeczeństwa ludzie wierzący żyją w dużym rozproszeniu. Warto więc pomagać chrześcijańskim małżeństwom w nawiązywaniu wzajemnych relacji. Biskupi postulują też większe zaangażowanie rodzin w duszpasterstwo Kościoła, w tym w przygotowanie do sakramentów. 

Głównym tematem listu pasterskiego o Amoris laetitia jest jednak kwestia dopuszczania do komunii osób rozwiedzionych, które żyją w związku niesakramentalnym. Tej sprawie biskupi poświęcają niemal połowę dokumentu, podczas gdy o innych palących problemach rodzin, jak na przykład wychowanie dzieci w wierze, nie wspominają ani słowem. Episkopat Belgii podejmuje się interpretacji papieskiego magisterium. Stwierdza, że „Amoris Laetitia w sposób jasny otwiera drzwi dla rozwiedzionych żyjących w nowym związku do przyjmowania «pomocy sakramentalnej»”. Biskupi zastrzegają, że tej decyzji nie można podejmować lekkomyślnie, po czym cytują obszerny fragment z adhortacji, w którym Franciszek wzywa osoby rozwiedzione do rachunku sumienia. Padają tam między innymi pytania o zachowanie względem dzieci, o próby pojednania czy o sytuację opuszczonego małżonka. Jednakże wbrew temu, co zawiera tekst papieskiej adhortacji, belgijscy biskupi sugerują, że ów rachunek sumienia stanowi kryterium dopuszczalności do sakramentu. Nie wspominają natomiast o warunkach podstawowych, takich jak ważność pierwszego związku czy rezygnacja z pożycia małżeńskiego w nowym związku. Belgijscy biskupi stwierdzają, że decyzja o przyjmowaniu lub nie przyjmowaniu Komunii jest decyzją sumienia i trzeba ją uszanować.

Dodajmy, że przed taką interpretacja papieskiego dokumentu przestrzegał niedawno prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Kard. Müller podkreślił, że adhortację Amoris Laetitia należy odczytywać w kontekście całości Tradycji katolickiej, a „pomoc sakramentalna”, o której wspomina Papież w tej adhortacji, dotyczy wyłącznie osób, które są gotowe żyć jak brat z siostrą.

kb/ rv

inizio pagina

Irlandia Północna: biskupi zaniepokojeni destabilizacją po Brexicie

◊  

Brexit może mieć negatywne konsekwencje dla przyszłości Irlandii Północnej – przypominają tamtejsi biskupi. Wystosowali oni apel do wiernych przed zaplanowanymi na 8 czerwca wyborami do brytyjskiego parlamentu. Proszą, aby wyborcy mieli na względzie, że to przyszły rząd będzie prowadził negocjacje w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Od wyników wyborów będzie więc w dużej mierze zależał konkretny kształt Brexitu, który może zdestabilizować życie społeczne w Irlandii Północnej.

Biskupi przypominają, że od dawna jest to jeden z najuboższych regionów Irlandii. Ponad 100 tys. dzieci żyje tam w ubóstwie. Szkolnictwo doświadcza silnej presji finansowej. Wysokie jest bezrobocie. Pogarsza się sytuacja służby zdrowia. Choć Irlandia Północna jest zarządzana przez lokalną administrację, jej los w dużej mierze zależy od decyzji podejmowanych przez rząd w Londynie – podkreślają irlandzcy biskupi.

kb/ rv

inizio pagina

Hilarion Ałfiejew: Jedność społeczną można budować w oparciu o prawdę

◊  

Przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego metropolita Hilarion Ałfiejew odpowiedział na zarzuty o dzielenie społeczeństwa poprzez wypowiadanie przez niego antysowieckich poglądów dotyczących minionej epoki ZSRR. Uzasadnił swoje stanowisko koniecznością budowania jedności w oparciu o prawdę. 

Rosyjski hierarcha prawosławny wyraził wątpliwość, aby jego negatywne oceny Lenina, Stalina, czy historii nieludzkich działań państwa totalitarnego mogły dzielić społeczeństwo rosyjskie. Nawet jeżeli ktoś z nostalgią wspomina dawne czasy i byłych władców nie zatrze to faktów prześladowań chrześcijan i przeciwników politycznych zamykanych w łagrach i nieludzko mordowanych.

Hilarion Ałfiejew podkreślił, że należy o tym pamiętać i nie obwiać się podziałów społecznych. Sto lat od rewolucji nie można przemilczać tych faktów i udawać, że nie było ofiar tego strasznego systemu.

Zdaniem metropolity Hilariona jedność społeczeństwa można zbudować wyłącznie w oparciu o prawdę i wyciągnięcie właściwych wniosków na przyszłość.

W. Raiter, Moskwa/ rv

inizio pagina

PolskaZakopane: zebranie Episkopatu Polski

◊  

W Zakopanem trwa 376. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Podczas dwudniowych obrad biskupi omówią m.in. stan prac nad wytycznymi dla duszpasterstwa małżeństwa i rodziny w świetle adhortacji papieskiej „Amoris Laetitia” - poinformował rzecznik Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.  

„Te wytyczne zakładają troskę o przygotowanie do małżeństwa, o małżonków, jak również o tych, którzy znajdują się w związkach niesakramentalnych. Wytyczne te były przygotowywane przez Radę ds. Rodziny KEP, nie tak dawno zostały przesłane do księży biskupów, księża biskupi zgłosili swoje sugestie i teraz sugestie te są rozpatrywane, nad nimi się dyskutuje” - powiedział rzecznik Episkopatu. 

W czasie obrad biskupi dokonają też aktualizacji wytycznych ws. postępowania w przypadkach wykorzystywania seksualnego małoletnich. 

„W związku z tym, że 13 lipca w życie wchodzą nowe przepisy, dlatego i ta kwestia musi zostać przedyskutowana. Do tej pory był swego rodzaju obowiązek społeczny o informowaniu odpowiednich organów, a teraz osoby, które powezmą wiarygodną informację na temat przestępstwa, powinny przekazać ją odpowiednim organom ścigania. Kościół jest zdeterminowany, aby zrobić wszystko, by chronić nieletnich” - dodał ks. Paweł Rytel-Andrianik. 

W programie znalazło się też odnowienie Aktu Poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi. Uroczystość zaplanowano w pallotyńskim Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach. 

Tradycyjnie biskupi dokonają również wyborów do gremiów Episkopatu. W związku z kończącą się drugą kadencją ks. Mariana Subocza, podczas zebrania poznamy nowego dyrektora Caritas Polska. 

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 06.06.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 06.06.2017

◊  

W Magazynie: INSERTI: „Miejsce dzieci w Kościele” – rozmowa z ks. Sebastianem Kołodziejskim, pallotynem, Aleksandra Urzędowska z Radia nowohuckie.PL – 14’40”.

Słuchaj:      

inizio pagina