Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

10/06/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież u prezydenta Włoch: praca i rodzina to fundament

◊  

Stała praca oraz skuteczna polityka prorodzinna państwa stanowią podstawowe warunki rozwoju włoskiego społeczeństwa. Zwrócił na to uwagę Papież, składając oficjalną wizytę na Kwirynale, w pałacu prezydenta republiki, którym jest obecnie Sergio Mattarella.

Franciszek zapewnił, że patrzy na Włochy z nadzieją, zakorzenioną w bogatej tradycji tego kraju, z której wyrasta też jego rodzina. U podstaw owej tradycji stoją trzy zasadnicze wartości: godność osoby, rodzina i praca. 

„Żyjemy w czasach – mówił dalej Papież – kiedy Włochy i cała Europa muszą się zmierzyć z problemami i zagrożeniami różnej natury, takimi jak międzynarodowy terroryzm znajdujący pożywkę w fundamentalizmie; zjawisko migracji nasilone przez wojny, a także wielkie i trwałe nierówności społeczne oraz gospodarcze w wielu regionach świata; trudności młodych pokoleń ze znalezieniem stałej, godnej pracy, co skutkuje brakiem zaufania na przyszłość i nie sprzyja powstawaniu nowych rodzin oraz wydawaniu na świat dzieci”.

W takim kontekście Franciszek pochwalił Włochów za to, jak podchodzą do tych wyzwań. W sposób szczególny wyraził uznanie za przyjmowanie i ratowanie uchodźców, udział w misjach pokojowych oraz współpracę na rzecz bezpieczeństwa. Wspomniał też o mężnym radzeniu sobie ze skutkami trzęsienia ziemi, które nawiedziło centralną część kraju. Warto zauważyć, że z okazji papieskiej wizyty do pałacu prezydenckiego zostało zaproszonych 200 dzieci z obszarów dotkniętych kataklizmem. 

„Sposób, w jaki państwo i naród włoski podchodzą do kryzysu migracyjnego, a także wysiłki podjęte na rzecz społeczności dotkniętych trzęsieniem ziemi, stanowią wyraz uczuć i postaw, których najbardziej autentycznym źródłem jest wiara chrześcijańska. To ona ukształtowała charakter Włochów i przejawia się w szczególności w chwilach najbardziej dramatycznych. Jeśli chodzi o rozległe i złożone zjawisko migracyjne, jasnym jest, że nieliczne kraje nie mogą w całości podjąć tego ciężaru, zapewniając systematyczną integrację nowych przybyszów we własnym społeczeństwie. Z tego względu rzecz niezbędną i pilną stanowi rozwój szerokiej i skutecznej współpracy międzynarodowej” – powiedział Ojciec Święty.

Wiele miejsca w swoim przemówieniu do prezydenta Włoch Franciszek poświęcił problemowi bezrobocia, zwłaszcza wśród młodych. Papież odwołał się do osobistych doświadczeń spotkań z robotnikami i zaapelował o tworzenie nowych miejsc pracy. Podkreślił, że dorastające pokolenia mają prawo do przyszłości. Jego zdaniem bezrobocie jest też jednym z powodów, dla których Włosi nie zakładają rodzin i nie mają dzieci. Podkreślił, że rodzina i praca to dwa filary, na jakich opiera się wspólny dom narodu.

Franciszek wspomniał też o bliskim związku Kościoła ze społeczeństwem. Wyraża się to również w pomyślnej współpracy między państwem i Kościołem, opartej na dobrze rozumianej świeckości. Nie jest ona wroga i konfliktowa, lecz przyjazna i oparta na współpracy. Benedykt XVI nazywał ją świeckością pozytywną – przypomniał Papież.

kb/ rv

inizio pagina

Przesłanie papieskie do parlamentu latynoamerykańskiego

◊  

Stawienie czoła problemom wypływającym z ruchów migracyjnych na półkuli zachodniej to główny temat obrad parlamentu latynoamerykańskiego. Odnosząc się do tych kwestii, Ojciec Święty napisał specjalne przesłanie do członków ponadnarodowego zgromadzenia, w którym uczestniczą oficjalni przedstawiciele wszystkich państw kontynentu od Meksyku po Chile.

Franciszek zaprasza do refleksji na podstawie trzech słów-kluczy. Pierwsze to rzeczywistość. Papież wzywa do skupienia się na doświadczeniach życiowych osób zmuszonych do migracji. Spotkanie z rzeczywistością pozwala na wypracowanie rozwiązań, które będą dobre zarówno dla uchodźców, jak i krajów, które ich przyjmują – wskazuje Ojciec Święty. Po drugie, podkreśla również konieczność dialogu między różnymi państwami i organizacjami – „nie można działać w sposób odizolowany; my wszyscy nie potrafimy się obyć bez siebie nawzajem”. Wreszcie należy również znaleźć kompromis pomiędzy potrzebami migrantów oraz przyjmującymi ich społeczeństwami. Jest to olbrzymie zadanie – przyznał Papież. Wymaga ono obecności ludzi dobrej woli, którzy poprzez swój konkretny kompromis odpowiedzą na wołanie, dobywajace się z serc uchodźców.

tm/ rv

inizio pagina

Papież stawia ultimatum zbuntowanej diecezji w Nigerii

◊  

Ojciec Święty nie będzie tolerował buntu nigeryjskiej diecezji Ahiara, która od pięciu lat ze względów etnicznych nie chce przyjąć nowego biskupa, mianowanego jeszcze przez Benedykta XVI. W Watykanie ujawniono treść papieskiego przemówienia do przedstawicieli diecezji, wygłoszonego podczas ich przedwczorajszego (8 czerwca) spotkania z Franciszkiem.

Papież zapewnił, że jest bardzo zasmucony tą sytuacją. Przywodzi mu ona na myśl ewangeliczną przypowieść o robotnikach w winnicy, którzy chcą sobie przywłaszczyć cudzą własność. Franciszek podkreślił, że ten, kto nie chce przyjąć wyznaczonego pasterza, niszczy Kościół i powoduje zgorszenie. Dlatego domaga się, aby każdy z należących do diecezji kapłanów osobiście w ciągu 30 dni napisał do niego list, w którym poprosi o wybaczenie, wyrazi pełne posłuszeństwo Papieżowi oraz gotowość przyjęcia biskupa. Kto tak nie uczyni, zostanie suspendowany – zapowiedział Franciszek. Przyznał, że może się to wydawać bardzo surowe. Jednakże takie rozwiązanie jest niezbędne, ze względu na wywołane zgorszenie. „Jezus przypomina, że człowiek siejący zgorszenie musi ponieść tego konsekwencje” – oświadczył Ojciec Święty.

kb/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaWatykański przedstawiciel na EXPO 2017 w Astanie

◊  

„Energia dla dobra wspólnego: troska o nasz wspólny dom” to hasło watykańskiego pawilonu na światowej wystawie EXPO 2017 w stolicy Kazachstanu Astanie. Jej tematem jest energia przyszłości. W inauguracji wydarzenia w imieniu Stolicy Apostolskiej wziął udział prefekt Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Przypomina on, że Watykan od samego początku uczestniczył w światowych wystawach. Również i teraz w Astanie jego otwarty dziś pawilon cieszy się dużą popularnością, przede wszystkim ze względu na autorytet trzech ostatnich Papieży. Mówi kard. Peter Turkson. 

„Stolica Apostolska jest tutaj obecna nie po to, aby zaprezentować nowe technologie energetyczne, ponieważ taka działalność nie wchodzi w zakres naszych kompetencji, ale by przedstawić świadectwa ludzkiego doświadczenia dotyczącego energii. Dlatego w pawilonie Watykanu rozpoczynamy od pokazania energii na początku życia ludzkiego na ziemi. Dzięki inicjatywie amerykańskiego Uniwersytetu Notre-Dame mamy tutaj prezentację tzw. Wielkiego Wybuchu, który rozpoczął historię energii pochodzącej z gwiazd. Zaczynamy więc w ten sposób, aby przedstawić światło jako jedną z form energii, towarzyszącą życiu ludzkiemu już od jego zarania. I to nam przypomina jedno ze zdań wypowiedzianych przez Papieża Benedykta XVI, że miłość, niczym światło, stanowiła pierwszą rzecz stworzoną przez Boga” – powiedział Radiu Watykańskiemu kard. Turkson.

tm/ rv

inizio pagina

ŚwiatItala Mela wyniesiona na ołtarze

◊  

Kościół we Włoszech ma nową błogosławioną: Italę Melę, mistyczkę, związaną z benedyktyńskim opactwem przy Bazylice św. Pawła za Murami w Rzymie. Żyła w pierwszej połowie XX w.       

„Po okresie silnego młodzieńczego ateizmu, bezwarunkowego i konsekwentnego odrzucenia Boga, Itala zmierzyła się ze świętością, przezwyciężając przeszkody natury psychologicznej, fizycznej i duchowej” – tak o nowej błogosławionej mówił prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, który w imieniu Papieża wyniósł ją dzisiaj do chwały ołtarzy. Kard. Angelo Amato przypomniał, że Itala Mela w młodości do wiary podchodziła obojętnie, a sprawy kościelne traktowała lekceważąco. Łaska dotknęła ja niespodziewanie, po spowiedzi, którą odbyła, aby sprawić przyjemność zakonnicom, u których mieszkała w czasie studiów. Od tej chwili swoje życie poświęciła całkowicie Bogu, a bliźnich traktowała z wielka delikatnością, oddaniem i poświęceniem. Wspierała ich materialnie, a także pomagała w rozwiązywaniu problemów życia codziennego.  Mówi kard. Amato. 

„Postać bł. Itali Meli stanowi swoisty apel. Powszechne powołanie do świętości jest skierowane nie tylko do kapłanów i osób konsekrowanych, ale także do wiernych świeckich, którzy autentycznie żyją sakramentem chrztu i mogą się stać krzewicielami nowej ewangelizacji. Społeczeństwo potrzebuje świeckiej świętości w każdym obszarze: na polu edukacyjnym, w rodzinach, w środkach społecznego przekazu, w gospodarce, sporcie, pracy, polityce. W osobie bł. Itali Meli Kościół daje sygnał, świadczący o zaufaniu w możliwości osób świeckich nie tylko do życia w pełni chrześcijańską świętością, ale także do bycia twórcami i przewodnikami w odnowie kulturowej i duchowej społeczeństwa. Świat potrzebuje świętych świeckich, którzy zapłodnią ludzkość owocami świadectwa, dobroci i miłości” – powiedział prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych.

pp/ rv

inizio pagina

Czechy: odbywała się „Noc kościołów”

◊  

W Czechach po raz dziewiąty odbyła się „Noc kościołów”.  Jest to doroczne wydarzenie, w ramach którego umożliwia się zwiedzanie kościołów i zapoznanie z chrześcijaństwem. Tym razem można było zwiedzić około 1500 obiektów kościelnych. 

„Noc kościołów” była okazją do obejrzenia przestrzeni na co dzień niedostępnych, takich jak wieże kościelne, krypty czy pomieszczenia klasztorne. Poszczególne parafie przygotowały na ten dzień specjalne atrakcje w postaci koncertów, wykładów, czy spotkań z tzw. ciekawymi ludźmi. W Pradze przygotowano ponton o nazwie „Franciszek”, który umożliwiał podziwianie praskich kościołów od strony Wełtawy. W Brnie uruchomiono tramwaj, w którym można było spotkać się m.in. z miejscowym biskupem. W Pilźnie przejazd pomiędzy kościołami zapewniał zabytkowy trolejbus.

Według wstępnych szacunków w kościołach praskiej diecezji zanotowano ponad 120 tysięcy zwiedzających. Byli to przede wszystkim Czesi. Turyści, choć bardzo liczni w Pradze, w małym stopniu wzięli udział w tym wydarzeniu. Wypada mieć nadzieję, że dzięki „Nocy kościołów” kolejne osoby poznały piękno kultury i wiary chrześcijańskiej.

o. Hieronim Kaczmarek, dominikanin, Praga/ rv

inizio pagina

PolskaBiałystok: święcenia biskupie i ingres abp. Tadeusza Wojdy

◊  

W Białymstoku odbyły się uroczystości święceń biskupich i ingres abp. Tadeusza Wojdy do archikatedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Hierarcha zastąpi abp. Edwarda Ozorowskiego, który przechodzi na emeryturę. 

W homilii, odczytanej w języku polskim, kard. Fernando Filoni, prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, wskazał, że każdy biskup jest biskupem dla całego Kościoła i całej ludzkości. 

„Biskup musi się modlić za wszystkich. Biskup jest człowiekiem modlitwy i jako człowiek boży ma przejawiać pobożność i promować godność każdego człowieka, ale najważniejszą sprawą, pozostającą w centrum wszystkiego jest to, że biskup ma ciągle wpatrywać się w pośrednika między Bogiem a ludźmi - w człowieka” - podkreślił kard. Filoni. 

Na zakończenie kard. Filoni zachęcił abp. Wojdę, aby nie zniechęcał się trudnościami i pamiętał, że mocą jego posługi jest sam Chrystus. Dziękował także za 27 lat pracy w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. 

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Poczta Polska, sportowcy i Akcja Katolicka na Jasnej Górze

◊  

W jubileusz koronacji częstochowskiego Obrazu wpisali się dziś uczestnicy ogólnopolskich pielgrzymek: Poczty Polskiej, sportowców oraz Akcji Katolickiej. Wszyscy modlili się o większe zaangażowanie ewangelizacyjne, za Polskę i jedność w naszej Ojczyźnie. 

Chcemy być jednym z klejnotów w koronie Maryi – motywują swoją obecność pracownicy Poczty Polskiej. Spotkanie zgromadziło ok. 2 tys. osób.

„Również my jako pocztowcy pragniemy oddać nasze serca Matce Bożej. Dzisiejsza 18-ta już pielgrzymka odbywa się pod hasłem: Poczta Polska w koronie Maryi” – powiedziała Daria Drelicharz-Foldyna.

Z okazji maryjnych jubileuszy spółka ta wydała nowe serie znaczków.

O prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy młodego pokolenia Polaków modlili się z kolei uczestnicy pielgrzymki sportowców. W niezwykły sposób, bo na nartorolkach, dotarli reprezentanci Uczniowskiego Klubu Sportowego „Rawa” z Siedlec.

„365 kilometrów za nami w nogach. Jeżdżę na nartorolkach, ponieważ potrzebujemy ruchu a nie siedzenia na kanapie. Przybyliśmy tutaj, aby podziękować Matce Bożej. Nasza podróż to przede wszystkim rozwój duchowy – wiele można nauczyć się w takiej drodze” – wskazał jeden z uczestników.

Pielgrzymka Akcji Katolickiej zgromadziła ok. 3 tys. osób. Odbywała się pod hasłem: „Idźmy i głośmy z Maryją” i stanowiła kolejne wezwanie do większego zaangażowania świeckich w obronę wartości chrześcijańskich w przestrzeni społecznej.

I.Tyras, Radio Jasna Góra/ rv

inizio pagina

Dukla uczciła św. Jana Pawła II i św. Jana z Dukli

◊  

W Dukli odbyły się uroczystości związane z 20. rocznicą wizyty św. Jana Pawła II i kanonizacją św. Jana z Dukli. Mszy św. przewodniczył metropolita przemyski abp Adam Szal, a homilię wygłosił biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej Damian Muskus.

 „Święty Jan z Dukli mówi nam dzisiaj, że przemiana świata zaczyna się właśnie od najmniejszych gestów, a nie od rewolucji, przewrotów, nie od naprawiania i reformowania wszystkiego, ale od najmniejszych gestów dobroci, których autorami sami jesteśmy” - mówił bp Muskus. 

Opiekunami dukielskiego sanktuarium są ojcowie bernardyni. 

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 10.06.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 10.06.2017

◊  

W Magazynie: „Daję Słowo” – rozważania czytań niedzielnych na  Niedzielę Zesłania Ducha Świętego – Tomasz Matyka SJ, ks. Paweł Pasierbek SJ i ks. Mariusz Han SJ.

Słuchaj:        

I czytanie: Wj 34, 4b-6. 8-9 (od 5'33'')

II czytanie: 2 Kor 13, 11-13 (od 10'05'')

Ewangelia: J 3, 16-18 (od 14'18'')

inizio pagina