Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

11/06/2017

Działalność papieska

Świat

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież: imię Boga to miłosierdzie, litość, cierpliwość, wierność

◊  

Refleksji osnutej wokół czytań liturgicznych z dzisiejszej niedzieli Trójcy Przenajświętszej poświecił Papież rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”. Podkreślił, iż pozwalają one wejść w tajemnicę istoty Boga. Przywołując słowa św. Pawła z 2 Listu do Koryntian: „Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi”, zauważył, że są one owocem osobistego doświadczenia miłości Boga, którą objawił Apostołowi zmartwychwstały Jezus. 

„Wychodząc od tego doświadczenia łaski, Paweł może więc zachęcać chrześcijan następującymi słowami: «Radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu [...] pokój zachowujcie» (w. 11). Wspólnota chrześcijańska, pomimo wszystkich ludzkich ograniczeń, może stać się odbiciem komunii Trójcy Świętej, Jej dobroci i piękna. Ale to – jak zaświadcza sam Paweł – musi koniecznie przejść przez doświadczenie Bożego miłosierdzia, Bożego przebaczenia” – mówił Papież.

Natomiast objawiając się Mojżeszowi – kontynuował Franciszek – Bóg wypowiedział swoje imię i jego znaczenie: „Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność”. 

„Imię to mówi, że Bóg nie jest daleki i zamknięty w sobie, ale jest życiem, które chce się dawać innym, jest otwarciem, jest Miłością zbawiającą człowieka od niewierności. Bóg jest «miłosierny», «litościwy» i «bogaty w łaskę», ponieważ daje się nam, aby wypełnić nasze ograniczenia i nasze braki, przebaczyć nasze błędy, aby zaprowadzić nas z powrotem na drogę sprawiedliwości i prawdy” – powiedział Ojciec Święty.

Odnosząc się do dzisiejszej Ewangelii, Franciszek przypomniał, że mówi ona o Nikodemie, który mimo iż zajmował ważne miejsce we wspólnocie religijnej i świeckiej, to jednak nie przestał szukać Boga. W nocnej rozmowie z Jezusem zrozumiał, że Pan wciąż go oczekuje i kocha. A kto wierzy w Boga, otrzyma życie wieczne. Czym ono jest? – pytał Papież. 

„Jest niezmierzoną i bezinteresowną miłością Ojca, którą Jezus ofiarował na krzyżu, oddając własne życie dla naszego zbawienia. Owa miłość przez działanie Ducha Świętego opromieniła nowym światłem ziemię i każde ludzkie serce, które je przyjmie. Światło to odkrywa ciemne zakątki zatwardziałości, uniemożliwiające nam przyniesienie dobrych owoców miłości i miłosierdzia” – kontynuował Papież.

Po odmówieniu z wiernymi modlitwy „Anioł Pański” Franciszek przybliżył postać nowej błogosławionej Itali Meli, wczoraj wyniesionej na ołtarze. „Niech jej świadectwo – mówił Papież – umocni nas, byśmy w naszej codzienności  często zwracali się do Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, który mieszka w naszym sercu”.

pp/ rv

inizio pagina

ŚwiatRzym: rajd śladami Karola Wojtyły

◊  

W sobotę, 17 czerwca, odbędzie się rajd „Rzymskimi śladami Karola Wojtyły”. Uczestnicy tego wydarzenia odwiedzą miejsca, z którymi związany był późniejszy Papież Jan Paweł II. Zobaczą m.in. Papieski Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu, Papieski Uniwersytet Gregoriański, Papieski Instytut Kościelny, Radio Watykańskie oraz kościół św. Stanisława, biskupa i męczennika. Spotkanie zakończy wykład Stanisława Grygla, przyjaciela Karola Wojtyły, profesora Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie.

Rajd organizuje Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej, a jego przewodnikiem będzie ambasador Janusz Kotański. Zainteresowanych udziałem prosi się o przesłanie zgłoszenia na adres e-mailowy Ambasady.

pp/ rv

inizio pagina

Brazylia: episkopat na rzecz zaginionych dzieci

◊  

Episkopat brazylijski włącza się w kampanię na rzecz rejestrowania i poszukiwania zaginionych dzieci. W Brazylii, każdego roku, notuje się około 50 tysięcy zaginionych dzieci.  Istnieje duży procent tych dzieci, których nie udaje się odnaleźć.

Federalna Rada Medycyny przeprowadza na szeroką skalę kampanię także wśród lekarzy tego kraju mającą na celu odnalezienie zaginionych dzieci. Wielu młodych Brazylijczyków pojawia się w gabinetach lekarskich. Stąd też apel wspomnianej instytucji, aby lekarze włączyli się w aktualizowanie w krajowym rejestrze danych o zaginionych dzieciach.

Federalna Rada Medycyny (CFM), prowadząca od 2011 r. rejestr zaginionych dzieci, zwróciła się o pomoc i wsparcie do Krajowej Konferencji Biskupów Brazylii (CNBB). 

Krajowy rejestr zaginionych dzieci został utworzony w 2010 roku przez brazylijskie ministerstwo sprawiedliwości. Według Federalnej Rady Medycyny spośród zaginionych dzieci nawet jeden procent nie znajduje się we wspomnianym rejestrze.

Federalna Rada Medycyny zwróciła się oficjalnie do episkopatu tego kraju z apelem o włączenie się Kościoła do ogólnokrajowej akcji w rejestrze i ułatwianiu w odnalezieniu zaginiętych dzieci. Za pośrednictwem wspólnot Kościoła pojawia się większa szansa na to, aby dotrzeć do jak największej liczby rodziców i krewnych dzieci, aby zgłaszano i rejestrowano ich zaginięcie.

W korespondencji Federalna Rada Medycyny skierowanej do episkopatu wspomina się, że wiele wskazuje na to, iż zaginione dzieci stały się ofiarami niewolniczej pracy, wykorzystywania seksualnego, handlu narządami, nielegalnej adopcji, czy też innych form naruszania praw i degradacji godności osoby ludzkiej.

Przed Kościołem w Brazylii staje kolejne wyzwanie włączenia się w ogólnonarodową akcję poszukiwania zaginionych dzieci.

ks. Z. Malczewski, Brazylia / rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 11.06.2017

◊  

Słuchaj:     

inizio pagina

Magazyn Radia Watykańskiego – 11.06.2017

◊  

W Magazynie: „Dekalog przepustką na siłownię, czyli misje z Papuasami w tle” – rozmowa z ks. Bogdanem Cofalikiem Misjonarzem Świętej Rodziny od 27 lat pracującym w Papui Nowej Gwinei.

Słuchaj:     

inizio pagina

Przegląd wydarzeń tygodnia - 11 czerwca 2017 r.

◊  

Słuchaj:     

inizio pagina