Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

14/06/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież: przekonanie, że na miłość trzeba zasłużyć - zniewoleniem

◊  

Dzisiejsza audiencja rozpoczęła się od spotkania Papieża z chorymi w Auli Pawła VI.  Jak wyjaśnił, zaprosił ich tam, aby uniknęli wysokiej temperatury, która na Placu jest bardzo odczuwalna. Dziś będzie tam łaźnia turecka – żartował Franciszek. Dodał, że choć pozostaną w różnych miejscach, to dzięki Duchowi Świętemu będą tworzyli jedną wspólnotę. Podobnie jak Kościół jest jeden, choć rozsiany po całym świecie.

Katechezę Papież oparł na tekście z Ewangelii św. Łukasza o synu marnotrawnym, którego wyczekiwał Ojciec, a gdy powrócił ubrał go w najlepszą szatę i wyprawił ucztę. Bowiem nikt z ludzi nie może żyć bez miłości. „Jednym z najstraszliwszych zniewoleń, w jakie możemy popaść – mówił Ojciec Święty – jest przekonanie, że na miłość trzeba sobie zasłużyć”. Zaznaczył, iż niepokój współczesnego człowieka często wynika z przekonania, że musi być silny, atrakcyjny, piękny, bo inaczej nikt się nim nie zajmie. W ten sposób chce wypełnić wewnętrzną pustkę, szukając aprobaty. Piekłem nazwał Franciszek świat, gdzie wszyscy żebraliby o miłość, ale nikt nie umiałby kochać bezintersowanie. 

„Jeśli tym, kto nie jest, lub nie czuje się kochanym jest nastolatek, to może się z tego zrodzić przemoc. Za wieloma formami nienawiści społecznej i chuligaństwa często kryje się serce, które nie zostało zaakceptowane. Nie ma złych dzieci, podobnie jak nie istnieją zupełnie źli nastolatkowie, ale są osoby nieszczęśliwe. A cóż innego może nas uczynić szczęśliwymi, jak nie doświadczenie miłości ofiarowanej i otrzymanej? Życie istoty ludzkiej jest wymianą spojrzeń: ktoś, kto patrząc na nas wyrywa nam pierwszy uśmiech, a my uśmiechając się bezinteresownie do osoby zamkniętej w smutku, otwieramy jej w ten sposób drogę wyjścia” – mówił Ojciec Święty.

Mówiąc o miłości Boga do człowieka Franciszek podkreślił, że jest ona uprzedzająca i bezwarunkowa. Bóg nas kocha, bo jest miłością i chce się dawać. Ta miłość nie jest związana z naszym nawróceniem. Co najwyżej to nawrócenie jest wynikiem miłości Boga. 

„Z miłości do nas Bóg wyszedł z samego siebie, aby nas nawiedzić na tej ziemi, gdzie jego pobyt wydaje się czymś niedorzecznym. Bóg nas miłował nawet wówczas, gdy byliśmy pogrążeni w błędzie. Któż z nas miłuje w ten sposób, jak nie ten, kto jest ojcem lub matką? Matka nadal kocha swojego syna, nawet jeśli trafi on do więzienia. Pamiętam wiele mam, które stały w kolejce przed wejściem do więzienia w mojej byłej diecezji. I nie wstydziły się. Syn w więzieniu, ale to był ich syn. Cierpiały upokorzenie, kiedy były przeszukiwane przed wejściem do środka, ale: «to jest mój syn!». «Ależ proszę Pani, twój syn jest kryminalistą» «Ale to jest mój syn». Tylko taka miłość matki i ojca pozwala zrozumieć miłośc Boga. Matka nie prosi o anulowanie ludzkiej sprawiedliwości, bo każdy błąd wymaga odkupienia, ale matka nigdy nie przestaje cierpieć z powodu swego dziecka. Kocha je, nawet gdy jest ono grzesznikiem. Bóg czyni to samo z nami: jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi! Czy Bóg może nie kochać niektórych ze swoich dzieci? Nie, wszyscy jesteśmy ukochanymi dziećmi Boga. Nie rzuca żadnego przekleństwa na nasze życie, a tylko życzliwe słowo Boga, który uczynił nas z nicości” – kontynuował Papież.

Na zakończenie katechezy Ojciec Święty pytał, czy jest lekarstwo, które mogłoby pomóc osobom nieszczęsliwym. Zebrani na Placu pielgrzymi chóralnie odpowiedzieli: miłość. 

„Aby przemienić serce człowieka nieszczęśliwego (...) trzeba przede wszystkim wziąć go w ramiona. Sprawić, by poczuł, że jest potrzebny, ważny, a przestanie być smutny. Miłość przywołuje miłość, silniej niż nienawiść przywołuje śmierć. Jezus nie umarł i zmartwychwstał dla siebie samego, ale dla nas, aby nasze grzechy zostały odpuszczone. Jest to więc czas zmartwychwstania dla wszystkich: czas, aby podnieść ubogich z przygnębienia, zwłaszcza tych, którzy leżą w grobie znacznie dłużej niż trzy dni. Niech tu zawieje, na naszych obliczach wiatr wyzwolenia. Niech rozkwitnie tutaj dar nadziei” – stwierdził Papież.

pp/ rv

inizio pagina

Papież do Polaków o życiu człowieka pozbawionego miłości

◊  

Zwracając się na audiencji ogólnej do Polaków Ojciec Święty przywołał słowa św. Jana Pawła II z encykliki „Redemptor hominis”. Życie człowieka jest pozbawione sensu, jeśli nie spotka miłości. 

„Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. W encyklice Redemptor hominis św. Jan Paweł II przypomniał: „«Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, (…) jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa» (n. 10). Pamiętając, że miłość przywołuje miłość, silniej niż nienawiść przywołuje śmierć, nie lękajmy się prawdziwej miłości i jej wymagań. Czyńmy ją w naszym życiu wielką, piękną i odpowiedzialną, by była dla innych promieniem nadziei. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” – powiedział Franciszek.

pp/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaRada Kardynałów: szersze konsultacje przed mianowaniem biskupów

◊  

W Watykanie zakończyło się posiedzenie Rady Kardynałów, która pomaga Papieżowi w reformie urzędów Stolicy Apostolskiej. Tym razem zastanawiano się, w jaki sposób Kuria Rzymska mogłaby lepiej służyć Kościołom lokalnym. Postulowano na przykład szersze konsultacje przed mianowaniem nowych biskupów. Mogliby w nich uczestniczyć również ludzie świeccy i osoby konsekrowane.

Rozważano też możliwość wyłączenia niektórych spraw spod kompetencji rzymskich urzędów. Mogłyby się nimi zająć lokalne episkopaty czy biskupi diecezjalni. Tytułem przykładu wspomniano o decyzjach dotyczących diakonów stałych, kiedy chcą oni przyjąć święcenia kapłańskie, jeśli żyją w celibacie lub zostali wdowcami, lub chcą zawrzeć nowy związek małżeński po śmierci żony. Dziś pozwolenie w ich sprawie wydaje Kongregacja ds. Duchowieństwa, a mógłby się tym zająć lokalny Episkopat.

W trakcie trzydniowego posiedzenia kardynałowie rozmawiali też o kolejnych urzędach Kurii Rzymskiej, a w szczególności o Kongregacji Ewangelizacji Narodów. Przedstawili też Franciszkowi swe propozycje odnośnie do papieskich rad: ds. dialogu międzyreligijnego oraz tekstów prawnych, a także Kongregacji dla Kościołów Wschodnich i trzech trybunałów Stolicy Apostolskiej.

Ponadto kard. George Pell poinformował zebranych o stanie finansów Stolicy Apostolskiej, a prał. EduardoViganò o pozytywnych rezultatach reformy mediów watykańskich.

kb/ rv

inizio pagina

Trwają negocjacje Watykanu i Izraela

◊  

Odbyło się kolejne posiedzenie stałej komisji roboczej Stolicy Apostolskiej i Izraela. Poświęcono je negocjacjom w sprawie prawnego statusu Kościoła. W komunikacie prasowym wyrażono zadowolenie z przebiegu rozmów.

Tym razem spotkanie to odbyło się w Watykanie. Na czele delegacji Stolicy Apostolskiej stał prałat Antoine Camilleri, podsekretarz ds. relacji z państwami, a delegacji izraelskiej przewodniczył Tzachi Hanegbi, minister ds. współpracy regionalnej.

kb/ rv

inizio pagina

ŚwiatNowe formy wyzysku nieletni w związku z kryzysem migracyjnym

◊  

Wyzysk dzieci i młodzieży, żerowanie na ich pracy to zjawisko, które stale się rozwija i przybiera nowe formy. Najczęściej plagę tę kojarzy się z najuboższymi regionami świata w Afryce czy Ameryce Łacińskiej. Jednakże miejscem wyzysku dzieci stają się dziś również kraje europejskie, korzystające z pracy nieletnich migrantów. Tak jest na przykład we Włoszech. Mówi rzecznik prasowy UNICEFU Andrea Iacomini. 

„Jest to zjawisko, które przybiera na sile zarówno we Włoszech, jak i innych krajach dotkniętych napływem migrantów. Bardzo często mówimy o dzieciach zaginionych, niewidocznych. W ubiegłym roku mięliśmy we Włoszech 6 tys. takich przypadków. Wiele spośród nich zostaje wciągniętych w szarą strefę, wykorzystującą pracę nieletnich. Chodzi tu o zorganizowaną działalność przestępczą. I dlatego ci nieletni padają ofiarą wyzysku, prostytucji, gangów, handlu narkotykami. Problem ten jest szczególnie aktualny na południu kraju. Ogólnie rzecz biorąc we Włoszech praca nieletnich to zjawisko obejmujące 350 tys. osób” – powiedział Radiu Watykańskiemu Andrea Iacomini.

Rzecznik prasowy UNICEFU zauważa, że podobne problemy można też dziś napotkać w obozach dla uchodźców. Za drobną opłatą dzieci wykonują najprostsze prace w samym obozie, albo szukają zatrudnienia w okolicy.

kb/ rv

inizio pagina

Nepal: handel dziećmi

◊  

W tej wyjątkowej, trudnej sytuacji, jaka w dwa lata po trzęsieniu ziemi panuje w Nepalu, szczególnie dzieci są narażone na to, że padną ofiarą handlu. Według szacunkowych danych każdego roku od 12 do 15 tys. dzieci jest sprzedawanych do Indii, gdzie są wykorzystywane najczęściej seksualnie – alarmuje włoska organizacja pozarządowa We World zajmująca się obroną praw dziecka i kobiet. Nepal po tej klęsce żywiołowej, która spowodowała śmierć 9 tys. ludzi, zniszczyła 700 tys. domów, a 3 miliony ludzi pozostawiła w skrajnej nędzy, nadal nie podniósł się z kolan. Dzieci osierocone czy z biednych rodzin są szczególnie narażone na wykorzystywanie.

Problem ten nie dotyczy tylko Nepalu, ale także innych krajów ubogich, dotkniętych wojnami czy kataklizmami. Przyczyny handlu leżą w biedzie rodzin, ale także w procederach kryminalnych. Rodziny często nie mogą opiekować się dziećmi i nie dbają o ich ochronę, a czasem nawet świadomie je sprzedają. Turystyka seksualna, niebezpieczna i źle opłacana praca na czarno, a także handel organami są głównymi motywami porywania czy sprzedaży dzieci.

pp/ rv, agenziafides

inizio pagina

Biskupi kameruńscy: bp Bala został zamordowany

◊  

Bp Jean-Marie Bonoît Bala został brutalonie zamordowany – napisali kameruńscy biskupi na zakończenie nadzwyczajnego zebrania plenarnego episkopatu, zwołanego w celu wyjaśnienia tej sprawy. „Jego śmierć – piszą hierarchowie – jest kolejnym zabójstwem w Kamerunie, gdzie duchowni są szczególnie prześladowani przez ciemne i złe siły”.

W wydanej deklaracji biskupi podają wiele szczegółów dotyczących zabójstwa bp. Bala oraz przypominają tajemnicze i niewyjaśnione okoliczności śmierci innych duchownych, m.in.: bp Yves Pluey, o. Joseph Mbassi, o. Antony Fontegh, s. Marie Gemaine i s. Marie Léone, o. Engelbert Mveng. Jednocześnie wzywają władze państwowe do lepszej ochrony życia ludzkiego, a media do nie rozpowszechniania kłamstw i do szanowania godności człowieka.

Przypomnijmy, iż ciało bp. Jean Marie Bonoît Bala, odnaleziono 2 czerwca. Jego mordercy upozorowali samobójstwo. Kameruński biskup miał się rzucić do rzeki. Sekcja zwłok wykazała jednak, że do wody wrzucono martwe ciało, a biskup przed śmiercią został poddany torturom.

pp/ rv, sismografo

inizio pagina

PolskaBp Zadarko: unijne zobowiązania znakiem solidarności z Włochami i Grekami

◊  

- Unijne zobowiązania względem relokacji uchodźców wynikają z solidarności wobec Włoch i Grecji - przypomniał w rozmowie z KAI delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Uchodźców bp Krzysztof Zadarko. Jego zdaniem, nałożenie na Polskę sankcji będzie dla naszego kraju nieszczęściem. 

„Sankcje, które teraz się jawią, już jako bardzo konkretna groźba, wynikają z pewnych zobowiązań, które zostały podjęte przez poprzedni rząd. Istnieje jakaś ciągłość państwowa zobowiązań międzynarodowych, i to jest nie kara czy jakaś zemsta, czy szantaż, ale konsekwencje prawne, które wynikają z przyjętych zobowiązań. Nawiasem mówiąc, zobowiązania te wynikały z pewnej solidarności wobec Włoch i Grecji, które już naprawdę nie dawały rady, z resztą do dzisiaj tak jest. Proszę zauważyć, że tam ciągle przybywają i będą przybywać do brzegów Włoch i Grecji, kolejne pontony, kolejne łodzie” - powiedział biskup Zadarko. 

Bp Zadarko zauważył, że Kościół apeluje o pomoc przede wszystkim uchodźcom. Jak dodał, mówiąc o pomocy syryjskim uchodźcom, mamy na myśli osoby znajdujące się w trudnej, wręcz krańcowej sytuacji.

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Misyjne Drogi”: akcja „Himalaje muzyki” na pomoc dzieciom z Nepalu

◊  

„Himalaje muzyki. Instrumenty dla Nepalu” - to rozpoczęta właśnie akcja oblackiego dwumiesięcznika „Misyjne Drogi”. Jej celem jest zebranie środków na zakup instrumentów muzycznych dla ubogich nepalskich dzieci. 

Środkowa część Himalajów to obszar dotknięty od wielu lat ogromnym niedostatkiem. Nepalskie dzieci są nierzadko bardzo utalentowane, ale brakuje odpowiedniej edukacji, aby pomóc im się rozwijać. Mówi Zofia Kędziora, koordynator akcji „Himalaje muzyki”. 

„Dzieci potrzebują wiele instrumentów, głownie fletów, ale także bansuri czy table. Najważniejsze dla nich jest by pochodziły one z regionu, w którym żyją. W ten sposób będą mogły szybciej nauczyć się na nich grać” - podkreśliła Zofia Kędziora 

Więcej o pomocy dla nepalskich dzieci na stronie: misyjne.pl. 

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 14.06.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 14.06.2017

◊  

W Magazynie: „Niebo jest dla każdego nas a kierunek do niego wskazuje Maryja - przekonywali na Jasnej Górze uczestnicy ósmego już z kolei Wieczoru Maryjnego”. Spotkanie z cyklu „Moja Mama jest Królową” poświęcone było tajemnicy Wniebowzięcia NMP. Program przygotowała Izabela Tyras z Radia Jasna Góra w Częstochowie – 14’40”.

Słuchaj:      

inizio pagina