Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

18/06/2017

Działalność papieska

Świat

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież na Anioł Pański: odkrywajmy piękno Eucharystii

◊  

Ten, kto spożywa Eucharystię trwa w Jezusie i żyje dla Niego. Przyswoić sobie Jezusa oznacza żyć w Nim, stawać się synem w Synu Bożym – mówił Papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Franciszek nawiązał do faktu, że w wielu krajach święto Bożego Ciała zostało przeniesione z czwartku na dzisiejszą niedzielę. Tak jest również we Włoszech.

Papież zaznaczył, że dzień ten poświęcony jest centralnej Tajemnicy naszej wiary i ma wyrazić pełnię naszej adoracji Chrystusa, który daje się nam jako pokarm i napój zbawienia. Franciszek odniósł się do dzisiejszej Ewangelii, która przytacza fragment mowy o Chlebie życia. 

„Jezus mówi: «Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.  [...] Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało za życie świata». Chce On powiedzieć, że Ojciec posłał Go na świat jako chleb życia wiecznego i że w tym celu poświęci On siebie, swoje ciało. Rzeczywiście Jezus na krzyżu dał swoje ciało i przelał swoją krew. Ukrzyżowany Syn Człowieczy jest prawdziwym Barankiem Paschalnym, który wyprowadza z niewoli grzechu i wspiera na drodze do ziemi obiecanej. Eucharystia jest sakramentem Jego Ciała wydanego, aby dać życie światu. Jeśli kto spożywa ten pokarm, trwa w Jezusie i żyje dla Niego. Przyjąć Jezusa oznacza być w Nim, stawać się synami w Synu” – powiedział Ojciec Święty.

Papież zauważył, że w Eucharystii Jezus przychodzi do nas tak jak do uczniów udających się do Emaus, aby umocnić naszą wiarę, nadzieję i miłość, by pokrzepić nas pośród prób i wesprzeć nas w naszym zaangażowaniu na rzecz sprawiedliwości i pokoju. 

„Ta solidarna obecność Syna Bożego jest wszędzie: w miastach i na wsi, na Północy i na Południu świata, w krajach o tradycji chrześcijańskiej i w krajach pierwszej ewangelizacji. A w Eucharystii daje On siebie jako siła duchowa, aby nam pomóc w wypełnianiu Jego przykazania – abyśmy się wzajemnie miłowali, tak jak On nas umiłował – budując wspólnoty gościnne i otwarte na potrzeby wszystkich, zwłaszcza najsłabszych, ubogich i potrzebujących. Karmić się Jezusem Eucharystycznym oznacza także zdać się ufnie na Niego i pozwolić się przez Niego prowadzić. Chodzi o przyjęcie Jezusa w miejsce swojego ja. W ten sposób bezinteresowna miłość otrzymana od Chrystusa w Komunii Eucharystycznej, przez działanie Ducha Świętego, ożywia naszą miłość do Boga, do braci i sióstr, których spotykamy na naszej codziennej drodze. Nakarmieni Ciałem Chrystusa, stajemy się coraz ściślej i konkretniej mistycznym Ciałem Chrystusa” – powiedział Ojciec Święty.

Na zakończenie Franciszek zawierzył wiernych wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, aby to Ona pomagała nam odkrywać piękno Eucharystii i Nią się karmić, byśmy żyli dzięki temu w jedności z Bogiem i braćmi.

kb/ rv

inizio pagina

Papież w sprawie uchodźców i pożarów w Portugalii

◊  

Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Franciszek przypomniał, że pojutrze z inicjatywy ONZ obchodzony będzie Światowy Dzień Uchodźcy. 

„Tegoroczny temat to «Z uchodźcami. Dziś bardziej niż kiedykolwiek musimy stanąć po stronie uchodźców». Oznacza to, że w sposób konkretny powinniśmy się zainteresować kobietami, mężczyznami i dziećmi, którzy uciekają przed konfliktami, przemocą i prześladowaniami. Pamiętajmy także w modlitwie o tych z nich, którzy stracili życie na morzu lub w wyczerpującej podróży drogą lądową. Oby ich dzieje cierpienia i nadziei stały się okazją do braterskiego spotkania i prawdziwego wzajemnego poznania. Osobiste spotkanie z uchodźcami rozwiewa bowiem obawy i wypaczone ideologie, staje się czynnikiem rozwoju w człowieczeństwie, a także skłania nas do otwartości i budowania mostów” – powiedział Franciszek.

Papież zapewnił też o swojej bliskości z narodem portugalskim w związku katastrofalnymi pożarami, które pochłaniają lasy w centralnej części kraju. Zginęły już 43 osoby, a 59 odniosło obrażenia. Franciszek poprosił wiernych o modlitwę w tej intencji.

Ponadto Ojciec Święty zaapelował o kontynuowanie procesu pokojowego w Republice Środkowoafrykańskiej. Okazją ku temu jest obecność w Rzymie przedstawicieli tego kraju oraz ONZ na spotkaniu zorganizowanym przez Wspólnotę św. Idziego.

Ojciec Święty przypomniał ponadto, że dziś wieczorem przed Bazyliką Laterańską odprawi Mszę św. Po liturgii wyruszy procesja eucharystyczna do Bazyliki Matki Bożej Większej. Franciszek zachęcił do licznego udziału w tym wydarzeniu, również duchowo, za pośrednictwem radia i telewizji.

kb/ rv

inizio pagina

ŚwiatBoże Ciało w Moskwie przeniesione na niedzielę

◊  

Również w Rosji Boże Ciało zostało przeniesione z czwartku na niedzielę. W Moskwie procesja eucharystyczna została zorganizowana przy parafii archikatedralnej Niepokalanego Poczęcia. 

Kiedy w czwartek w Polsce procesje wychodzą na ulice miast, w Rosji  ludzie pracują, a na ulicach zwłaszcza wielkich miast, takich jak Moskwa panuje wzmożony ruch uliczny. Nie możliwe jest uzyskanie pozwolenia na procesję po ulicach miasta. Dlatego moskiewska procesja Bożego Ciała przeszła w niedzielę, tradycyjnym około trzykilometrowym szlakiem w okolicach katedry Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Procesję poprzedziła suma, której przewodniczył miejscowy ordynariusz abp Paolo Pezzi. Następnie procesja wyruszyła do czterech ołtarzy przystrojonych przez wiernych moskiewskich parafii rzymskokatolickich oraz członków ruchów i rzeczywistości kościelnych istniejących przy tych parafiach. Po modlitwie przy ostatnim ołtarzu na placu katedralnym abp Paolo Pezzi podziękował wszystkim za liczny udział w procesji i udzielił wiernym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

W. Raiter, Moskwa

inizio pagina

Jasna Góra: Narodowa Pielgrzymka Trzeźwości

◊  

O konieczności mobilizacji całego społeczeństwa do działań trzeźwościowych mówił na Jasnej Górze Prymas Polski. Abp Wojciech Polak przewodniczył Mszy św. w ramach Narodowej Pielgrzymki Apostolstwa Trzeźwości. Dwudniowa modlitwa była nade wszystko przebłaganiem za grzechy pijaństwa, wielkim wołaniem o wyzwolenie z nałogu i powstanie ogólnopolskiego programu wspierającego działania ograniczające spożycie alkoholu, promujące trzeźwość i abstynencję. 

Prymas Polski podkreślał, że dziś „trzeba obudzić sumienia, aby zdawać sobie sprawę, jak wielka jest nasza odpowiedzialność za życie własne i rodziny, za życie Narodu i Kościoła”. Zauważył, że posyłając nas, Jezus liczy, że nie tylko będziemy dobrymi specjalistami, zdolnymi precyzyjnie ocenić współczesne zagrożenia.

„Ale wobec panującej i dominującej kultury użycia i konsumpcji, która przejawia się również agresywną promocją alkoholu i akceptacją dla pijaństwa, sami zdolni będziemy budować kulturę trzeźwości, wolności od uzależnień”.

To właśnie budowanie kultury trzeźwościowej jest głównym celem różnych zadań podejmowanych z inicjatywy Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości określanych jako Narodowy Kongres Trzeźwości.

Przewodniczący Zespołu bp Tadeusz Bronakowski podkreśla, że „trzeźwość i abstynencja muszą stać się w Polsce modne”:

„Polacy muszą nauczyć się postawy: dziękuję nie piję, nie piję, bo bardzo kocham”.

Kongres odbywa się pod hasłem: „Ku trzeźwości Narodu - odpowiedzialność rodziny, Kościoła, samorządu i państwa”.

Biskupi przypominają, że troska o trzeźwość własną, bliskich i wszystkich rodaków, to podstawowy przejaw miłości bliźniego. Ponad trzy miliony Polaków pije alkohol ryzykownie i szkodliwie. Jako społeczeństwo spożywamy go coraz więcej a piją coraz młodsi.

I. Tyras, Jasna Góra

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 18.06.2017

◊  

Słuchaj:     

inizio pagina

Magazyn Radia Watykańskiego – 18.06.2017

◊  

W Magazynie: „Misja w ogniu” – rozmowa z siostrą Damianą Żoczek, salwatorianką od 35 lat pracującą w Demokratycznej Republice Konga

Słuchaj:   

inizio pagina

Przegląd wydarzeń tygodnia - 18.06.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina