Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

03/07/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież do FAO: głód na świecie powodowany ludzką biernością

◊  

Franciszek odwiedzi za trzy miesiące Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa. Będzie to 16 października, w Światowy Dzień Żywności, poświęcony w tym roku problemom związanym z migracją. Papieską wizytę w rzymskiej siedzibie FAO oficjalnie zapowiedział kardynał sekretarz stanu Pietro Parolin, który na rozpoczętej dziś konferencji tej organizacji, odbywającej się co dwa lata, odczytał przesłanie Ojca Świętego. Przypomina on w nim, że poprzednio, zgodnie z utartą już tradycją, osobiście odwiedzał jej uczestników. 

Stolica Apostolska pragnie współpracować w kierowaniu działalności międzynarodowej na rzeczywiste wykorzenianie głodu i niedożywienia – zapewnia Franciszek w swoim przesłaniu do FAO. Przypomina, że prawo każdego człowieka do tego, by zostać uwolnionym od głodu i ubóstwa, wiąże się ze zobowiązaniem całej rodziny ludzkiej do konkretnej pomocy wszystkim potrzebującym. Głód i niedożywienie nie są tylko zjawiskami naturalnymi czy strukturalnymi pewnych obszarów geograficznych, ale wynikają z niedorozwoju, powodowanego biernością wielu ludzi i egoizmem niektórych z nich. Wojny, terroryzm, przymusowe przemieszczanie ludności to nie przypadek, ale wynik określonych decyzji. Mimo naglących apeli pomoc dla krajów ubogich wciąż maleje – ubolewa Papież. Wzywa, by wolność wyboru łączyć z solidarnością i dotrzymywać podjętych zobowiązań. „Tylko autentyczny wysiłek solidarności zmniejszy liczbę ludzi niedożywionych i pozbawionych tego, co konieczne do życia” – czytamy w jego przesłaniu do FAO.

ak/ rv

inizio pagina

Papież prosi o uszanowanie woli rodziców Charliego Garda

◊  

Ojciec Święty stanął w obronie angielskiego niemowlęcia Charliego Garda i ich rodziców. 10-miesięczny chłopiec cierpi na rzadką i nieuleczalną chorobę genetyczną. Oddycha dzięki przyrządom, które wpompowują mu powietrze do płuc, a pokarm otrzymuje za pośrednictwem sondy. Rodzice mieli nadzieję na eksperymentalną terapię w Stanach Zjednoczonych. Jednakże sądy trzech instancji, a następnie również Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazały odłączyć dziecko od aparatury. Rodzicom nie pozwolono też zabrać go do domu, aby mogło umrzeć w ich obecności, pod opieką pracowników hospicjum.

W specjalnej deklaracji watykański rzecznik informuje, że Ojciec Święty z miłością i wzruszeniem śledzi losy małego Charliego Garda i zapewnia o swej bliskości z jego rodzicami. Modli się za nich i prosi o nielekceważenie ich woli, aby do końca wspomagano i leczono ich dziecko.

kb/ rv

inizio pagina

Papież przekazał 50 tys. euro ofiarom trzęsienia ziemi na Lesbos

◊  

Ojciec Święty współczuje ofiarom niedawnego trzęsienia ziemi na Morzu Egejskim. Zadecydował też o przekazaniu 50 tys. euro dla mieszkańców wyspy Lesbos, gdzie kataklizm z 12 czerwca spowodował śmierć jednej osoby oraz zniszczenie licznych budynków, także mieszkalnych. Najbardziej ucierpiało miasteczko Wrisa. Decyzję o udzieleniu pomocy Papież podjął po otrzymaniu z nuncjatury apostolskiej w Grecji szczegółowego opisu sytuacji na miejscu, przedstawionego przez ordynariusza tamtych terenów, abp. Nikolaosa Printezisa.

Główne trzęsienie ziemi z epicentrum w północnej części Morza Egejskiego i sile 6,3 stopni w skali Richtera uderzyło nie tylko w wyspy Lesbos i Chios, ale także w północno-wschodnie wybrzeża Turcji. Po nim nastąpiły również inne, mniejsze wstrząsy.

tm/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaBp Farrell: czas na bliższą współpracę z protestantami

◊  

W uroczystościach w Wittenberdze, w czasie których Światowa Wspólnota Kościołów Reformowanych przystąpi do deklaracji o usprawiedliwieniu, Stolicę Apostolską będzie reprezentował, sekretarz Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Bp Brian Farrell LC w rozmowie z Radiem Watykańskim wskazał na znaczenie tego wydarzenia. 

„W XVI w., kiedy rodziła się reformacja, głównym punktem kontrowersji była kwestia usprawiedliwienia, czyli w jaki sposób w grzeszniku działa łaska, jak dokonuje się zbawienie. W ramach dialogu ekumenicznego my katolicy i luteranie zdaliśmy sobie sprawę, że w gruncie rzeczy mamy takie same poglądy. Doprowadziło to do podpisania wspólnej deklaracji o usprawiedliwieniu w 1999 r. Potem, w 2006 r., do tej deklaracji przystąpił też Kościół metodystyczny. Teraz przystępują do niej Kościoły reformowane. Oznacza to, że praktycznie Kościół katolicki i wszystkie historyczne Kościoły protestanckie mają taka samą koncepcję teologiczną tego, jak konkretnie urzeczywistnia się zbawienie. Stanowi to bardzo szeroką podstawę do współpracy nie tylko na polu duchowym, ale także kościelnym. To stwarza warunki, aby jeszcze bardziej zintensyfikować naszą współpracę” – powiedział bp Farrell.

kb/ rv

inizio pagina

ŚwiatKościoły reformowane przystąpią do deklaracji o usprawiedliwieniu

◊  

Światowa Wspólnota Kościołów Reformowanych zdecydowała się przyłączyć do porozumienia w sprawie doktryny o usprawiedliwieniu, jakie osiągnęli już katolicy, luteranie i metodyści. 5 lipca w Wittenberdze, gdzie 500 lat temu Luter zainicjował reformację, zostanie podpisana deklaracja potwierdzająca ten konsensus co do podstawowych prawd doktryny o zbawieniu, które grzesznik otrzymuje dzięki łasce Bożej przez wiarę. Zgodnie z tekstem tego dokumentu Kościoły reformowane uznają, że wspomniane uzgodnienie zgodne jest z wyznawaną przez nie doktryną. Spory o kwestię usprawiedliwienia stały się jedną z główną przyczyn podziału zachodniego chrześcijaństwa w XVI w.

Wydarzenie stanowiące kolejny krok w budowaniu ekumenicznej jedności między różnymi wyznaniami odbędzie się w obecności przedstawicieli luterańskich i metodystycznych, a stronę katolicką oficjalnie reprezentować będzie m.in. sekretarz Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, bp Brian Farell. Dykasteria ta opublikowała w związku z tym specjalną notę, w której wyraża radość z dalszego zbliżania się do siebie wyznawców Chrystusa. „Kościoły reformowane wnoszą do porozumienia w kwestii tej fundamentalnej doktryny szczególną troskę o relację między usprawiedliwieniem a zaangażowaniem na rzecz sprawiedliwości w świecie” – czytamy w watykańskim komunikacie. Dodano w nim następnie, iż dzięki temu dialog ekumeniczny jest nie tylko akademicką pracą teologów, ale uzyskuje „pozytywny i praktyczny wpływ na to, jak chrześcijanie różnych wyznań żyją i pracują solidarnie razem, dając wspólne świadectwo Ewangelii w społeczeństwie”.

tm/ rv

inizio pagina

Bułgaria: zawierzenie Kościoła Niepokalanemu Sercu Maryi

◊  

W Bułgarii zawierzono tamtejszy Kościół i cały naród Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. W prowadzonym przez polskich franciszkanów sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Pleven aktu zawierzenia dokonał prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich kard. Leonardo Sandri. Mówi stamtąd o. Jarosław Bartkiewicz, franciszkanin. 

Jego obecność miała podwójny charakter: przybył jako pielgrzym, a drugi wymiar to łączność z Kościołem powszechnym, most, który łączy mały Kościół w Bułgarii ze Stolicą Apostolską. Kardynał podkreślił, że to sanktuarium jest jak pulsujące serce, z którego wypływa wezwanie do nawrócenia i uświęcenia. To przesłanie pozostaje wielkim wyzwaniem dla wszystkich, a przede wszystkim dla nas kustoszy, aby szerzyć kult Matki Bożej. Sanktuarium w Pleven jest nowe. Zostało ustanowione rok temu jako przygotowanie do jubileuszu objawień fatimskich. Papież Franciszek pobłogosławił figurę do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej oraz obrazki z aktem zawierzenia osobistego i rodzin. Później my, posługujący tutaj franciszkanie, robiliśmy peregrynację po wszystkich parafiach naszej diecezji, aby poprzez przybycie figurki Matki Bożej do parafii każdy mógł dokonać zawierzenia siebie i swojej rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi. W tym roku parafie przyjeżdżają do Sanktuarium, odnawiają ten akt zawierzenia i modlą się za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej.

J. Bartkiewicz OFM Conv, Bułgaria / rv

inizio pagina

Białoruś: uroczystości odpustowe w narodowym sanktuarium

◊  

W narodowym sanktuarium maryjnym w Budsławiu odbyły się doroczne uroczystości odpustowe. Czczony jest tam cudowny obraz Matki Bożej Budsławskiej, Patronki Białorusi. Tegoroczny odpust łączył się ze świętowaniem 100. rocznicy objawień fatimskich i był obchodzony pod hasłem: „Fatimskie przesłanie Maryi – droga do nawrócenia”.  

W uroczystościach udział wzięli liczni pielgrzymi z całej Białorusi, część z nich przybyła w pieszych pielgrzymkach. Uroczystości zakończyły się Eucharystią pod przewodnictwem abp. Tadeusza Kondrusiewicza, przewodniczącego episkopatu Białorusi.

W kazaniu metropolita mińsko-mohylewski zaznaczył, że obchody Jubileuszu stulecia wydarzeń fatimskich mają  pomóc wszystkim ludziom lepiej zrozumieć prawdę o nieustannej walce między dobrem a złem. „Dziękujemy Najświętszej Maryi Pannie za opiekę nad nami podczas długiej nocy prześladowań za wiarę, bo widzimy, że Boża prawda zatriumfowała. Wydawało się, że słowo Boże już nigdy nie będzie głoszone na naszej ziemi, a szatan nas zwyciężył (...). Jednak Bóg pokazał po raz kolejny, że On jest Panem historii” – mówił hierarcha.

Zwracając się do Maryi abp Kondrusiewicz prosił w imieniu wszystkich uczestników liturgii, aby dopomagała być im wiernymi dziećmi Kościoła, którzy zaniosą całemu narodowi Jej przesłanie, zachęcające do modlitwy i nawrócenia, w celu zachowania go od wpływów złego ducha. Kaznodzieja zachęcił wszystkich do wzajemnej odpowiedzialności za siebie i do poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi, w którym jest miejsce dla wszystkich.

Na zakończenie Mszy przewodniczący episkopatu odczytał przed obrazem Matki Bożej Budsławskiej Akt Zawierzenia wszystkich wiernych mieszkających na Białorusi. Liczny udział pielgrzymów, którzy przybyli ze wszystkich diecezji, jest po raz kolejny dowodem na to, że w tym kraju ludzie garną się do Kościoła, starając się być wiernymi Bogu, krzyżowi i Ewangelii.

ks. J. Martinowicz, Mińsk /rv

inizio pagina

Patriarcha Sako zarzuca, że Zachód wspiera emigrację chrześcijan

◊  

Najbardziej bolesnym ciosem dla irackich wspólnot chrześcijańskich była masowa emigracja ich wiernych z Mosulu i Równiny Niniwy – przypomina w liście pasterskim patriarcha chaldejski Louis Sako. Ubolewa on, że państwa zachodnie zachęcały chrześcijan do opuszczenia kraju.

Rezydujący w Bagdadzie hierarcha przypomina wszystkim swym wiernym ich odpowiedzialność za Kościół. Szczególne słowa kieruje do polityków, których wzywa do przezwyciężenia wewnętrznych konfliktów i zaangażowania w odbudowę kraju. „Naszym podstawowym zadaniem jest pozostać w Iraku i pracować dla jego dobra, zabiegając też o powrót wysiedleńców do swych domów” – pisze zwierzchnik chaldejskich katolików.

kb/ rv

inizio pagina

Nowy kościół w Irbilu, znak nadziei dla irackich chrześcijan

◊  

W Irbilu, stolicy irackiego Kurdystanu, konsekrowano nowy kościół katolicki obrządku chaldejskiego. Jest on przeznaczony przede wszystkim dla licznych uchodźców z Mosulu i Równiny Niniwy, którzy wciąż pozostają w tym kurdyjskim mieście. Nowa świątynia może pomieścić tysiąc wiernych. Obok kościoła wybudowano też obszerne zaplecze duszpasterskie, obejmujące między innymi 24 sale lekcyjne.

Patronami kościoła są apostołowie Piotr i Paweł, co – jak wskazuje nuncjusz apostolski w Iraku – ma dla tamtejszych chrześcijan wielkie znaczenie. Wielu z nich, podobnie jak święci apostołowie, za swą wierność Chrystusowi musiało zapłacić wysoką cenę. Mówi abp Alberto Ortega Martin. 

„Myślę, że konsekracja tego kościoła to naprawdę dobra wiadomość. W kraju, w którym przyzwyczailiśmy się już do złych informacji, oddanie do użytku nowej świątyni jest znakiem nadziei, zwłaszcza dla licznych jeszcze uchodźców, którzy znaleźli gościnę w tej chrześcijańskiej dzielnicy Irbilu. Dzięki temu mogą swobodnie uczestniczyć w liturgii i innych formach działalności parafialnej. Jest to bowiem piękny i bardzo duży kościół. To wydarzenie świadczy o tym, że Kościół nadal żyje i kontynułuje swą działalność pomimo trudności” – powiedział Radiu Watykańskiemu nuncjusz apostolski w Iraku i Jordanii.

kb/ rv

inizio pagina

Wietnam: katolicka blogerka skazana na 10 lat więzienia

◊  

„Pragnę zbudować dobre społeczeństwo – ludzie mogą być szczęśliwi i niezależni tylko wtedy, gdy cieszą się wolnością wypowiedzi” – wskazała katolicka blogerka skazana w czwartek 29 czerwca w Wietnamie na 10 lat więzienia. Zarzucono jej działanie przeciw polityce partii komunistycznej, a także na szkodę narodowej solidarności. Wśród opublikowanych w Internecie wpisów 37-letniej [kobiety] Nguyen Ngoc Nhu Quynh, znanej jako „Mother Mushroom” znalazł się m.in. dokument jej autorstwa dotyczący 31 przypadków śmierci osób przetrzymywanych w areszcie przez policję.

Zdaniem niektórych prawników i oenzetowskich ekspertów praw człowieka proces działaczki nie przebiegał zgodnie z międzynarodowymi standardami. Dwóm z jej adwokatów nie pozwolono brać udziału w rozprawie, z jednym nie mogła się wcześniej spotkać. Argumenty użyte przez obronę całkowicie pominięto, co pozwala przypuszczać, iż wyrok ustalono jeszcze zanim zebrał się sąd. Matki blogerki nie wpuszczono na salę sądową, a dwoje małych dzieci oskarżonej od czasu aresztowania mogło ją zobaczyć tylko przez pięć minut tuż przed rozprawą. Nie złamało to jednak ducha kobiety. „Jeśli miałabym rozpocząć swe życie na nowo, postępowałabym dokładnie tak samo” – podkreśliła wietnamska działaczka katolicka.

tm/ rv, cns

inizio pagina

Kard. Urosa: trzeba skończyć z przemocą w Wenezueli

◊  

„Trzeba skończyć z przemocą; można by mówić o wojnie, którą rząd toczy przeciw swojemu ludowi” – stwierdził kard. Jorge Liberato Urosa Savino, komentując wydarzenia, do jakich doszło w ostatnich miesiącach w Wenezueli. W czasie rozbijanych przez siły bezpieczeństwa i grupy paramilitarne manifestacji przeciwko polityce rządu tego kraju zginęło ponad 90 osób. „Wzywamy władze do ponownego przemyślenia obecnej sytuacji i nie wprowadzania systemu totalitarnego o charakterze wojskowo-marsistowskim – mówił arcybiskup stołecznego Caracas. – Wszystko to jest karygodne i nie do zaakceptowania; to nie tego pragnie większość narodu wenezuelskiego”.

Tymczasem prezydent Wenezueli Nicolás Maduro wyznaczył termin wyborów do Konstytuanty. Kościół tego kraju wypowiedział się o tym negatywnie. Podkreślił, że ludzie nie chcą zmiany Konstytucji. Bardziej potrzebują żywności, bezpieczeństwa, wolnych i demokratycznych wyborów oraz szacunku dla prawa.

pp/ rv, agenziafiedes

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 03.07.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 03.07.2017

◊  

W Magazynie: Rozmowa z ks. Dariuszem Kowalczykiem przew. zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiaclecia o fundacji, młodych ludziach jak się zmieniają będąc stypendystami i o obozie, jaki odbędzie w Tarnowie dla studentów z całej Polski, Ewa Biedroń Radio RDN Małopolska – 14’40”.

Słuchaj:      

inizio pagina