Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

07/07/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaFranciszek do szczytu G20 w Hamburgu: pomóżcie głodującym

◊  

„Proszę Boga, aby szczytowi w Hamburgu przyświecał wzór europejskich i światowych przywódców, którzy stawiali zawsze na dialog i poszukiwanie wspólnych rozwiązań” – pisze Papież do uczestników rozpoczynającego się dzisiaj w tym niemieckim mieście spotkania polityków stojących na czele 19 najsilniejszych gospodarczo państw świata oraz Unii Europejskiej. Przykładem dla nich mają być według Franciszka „ojcowie” zjednoczonej Europy: Robert Schuman, Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer, Jean Monnet i wielu innych.

Przesłanie na szczyt G20 Ojciec Święty skierował na ręce kanclerz Angeli Merkel, przypominając, że niedawno spotkał się z nią w Watykanie. Zaznacza, że to właśnie na jej prośbę przekazuje swe refleksje z tej okazji, wyrażając to, co leży na sercu jemu samemu i wszystkim Pasterzom Kościoła katolickiego. Nawiązuje do czterech zasad budowania społeczeństw braterskich, sprawiedliwych i pokojowych, które sformułował w programowym dokumencie swego pontyfikatu, mianowicie adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium”.

          

Pierwsza z tych zasad brzmi: „Czas jest ważniejszy niż przestrzeń”. Przytaczając ją, Papież zwraca uwagę, że niełatwo jest rozwiązać problemy dzisiejszego świata, czego dowodzi „dramat migracji, nieodłączny od ubóstwa i zaostrzony jeszcze przez wojny”. „Trzeba dać bezwzględne pierwszeństwo ubogim, uchodźcom, cierpiącym, przesiedlonym i wykluczonym, niezależnie od różnic co do narodowości, rasy, religii czy kultury, eliminując konflikty zbrojne – pisze Franciszek w przesłaniu na hamburskie spotkanie. – Muszę więc skierować do szefów państw i rządów uczestniczących w G20 i całej społeczności międzynarodowej pełen troski apel w związku z tragiczną sytuacją w Sudanie Południowym, w basenie jeziora Czad, w krajach Rogu Afryki i w Jemenie, gdzie 30 mln ludzi nie ma jedzenia ani wody koniecznych, aby przeżyć”. Natychmiastowa pomoc tamtejszej ludności – wskazuje Ojciec Święty – będzie znakiem „poważnego i szczerego zaangażowania, aby zreformować światową gospodarkę, oraz gwarancją jej rozwoju”.

W nawiązaniu do zasady: „Jedność jest ważniejsza niż konflikt” Papież ponawia apel Benedykta XV sprzed stu lat, z okresu I wojny światowej, o zaprzestanie bezużytecznych rzezi. Wzywa do wygaszenia konfliktów i powstrzymania wyścigu zbrojeń.

Przytaczając z kolei swoje słowa: „Rzeczywistość jest ważniejsza od idei”, Franciszek zwraca uwagę, że tragiczne ideologie pierwszej połowy XX stulecia zostały dziś zastąpione przez nowe, głoszące bezwzględną autonomię rynków i spekulacji finansowych. Apeluje też o prymat człowieka.

Czwarta z zasad sformułowanych w adhortacji „Evangelii gaudium” brzmi: „Całość jest ważniejsza niż część”. Powołując się na nią Ojciec Święty zwraca uwagę, że szczyt G20 obejmuje tylko niewiele krajów, które jednak reprezentują 90 proc. światowej produkcji. Jego uczestnicy winni zatem brać stale pod uwagę zobowiązania dotyczące całej społeczności międzynarodowej. Papież przypomina, że ta biedna większość ludzkości stanowi potencjał, który mógłby mieć wkład w rozwój wszystkich.

ak/ rv

inizio pagina

Papież: Jezus mówi: daj Mi swoje grzechy, a Ja cię uzdrowię

◊  

Jezus mówi do każdego człowieka: daj mi swoje grzechy, swoje słabości, Ja cię uzdrowię, a ty idź dalej – stwierdził Papież w czasie homilii wygłoszonej na Mszy, którą odprawił dla około 100 robotników pracujących w Watykanie. Odnosząc się do dzisiejszej Ewangelii, mówił o powołaniu celnika Mateusza.

Mateusz pobierał podatki oddając część Rzymianom, którzy wtedy okupowali Ziemię Świętą. Celnicy byli uważani za zdrajców ojczyzny i nienawidzeni przez naród. A Jezus właśnie spośród takich ludzi wybiera jednego ze swoich uczniów. Mateusz z tej radości zaprasza na obiad Jezusa, a także całą zgraję celników i grzeszników, co bardzo oburzyło faryzeuszy. A Pan Jezus im odpowiada: „Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”. 

„Daje mi to wielką radość, bo myślę, że Jezus przyszedł dla mnie” – mówił Franciszek. Podkreślił, że wszyscy jesteśmy dyplomowanymi grzesznikami i każdy z nas wie, który grzech, słabość szczególnie mu doskwiera. Musimy uznać tę prawdę o sobie.   Faryzeusze, którzy byli dumni, wyniośli, uważali się za lepszych od innych nie uznawali jej. I Pan Jezus im to wytyka. Tymczasem to, że wszyscy jesteśmy grzesznikami daje nam możliwość przyciągnięcia Jezusa do siebie. Jezus przychodzi do nas, bo jesteśmy grzesznikami.  

Kto uważa się za sprawiedliwego – kontynuował Franciszek – nie potrzebuje Jezusa. A ci, którzy mają świadomość swojej grzeszności wiedzą, że Jezus zawsze przebacza, leczy dusze.  Nawet jeżeli ciągle powracamy do swoich upadków to Jezus ciągle nas podnosi, uzdrawia. To jest źródłem naszej radości, że Pan przyszedł do nas, aby dać nam siłę, aby uczynić nas szczęśliwymi, aby uspokoić nasze sumienia. Nie bójcie się. W trudnych chwilach, kiedy ktoś czuje ciężar wielu złych rzeczy, które w życiu popełnił, Jezus nas kocha właśnie takimi, jakimi jesteśmy.

Papież przypomiał tutaj piękną historię św. Hieronima. Był on człowiekiem o bardzo trudnym charakterze, a pragnął być pokorny. Udało mu się przezwyciężyć swoją słabość i ofiarowywał Panu wiele rzeczy, dużo pracy, i modlił się, pytając Jezusa, czego jeszcze chce od niego. Pan mu odpowiedział, że nie dał Mu jeszcze wszystkiego, bo nie dał Mu swoich grzechów. „Jak piękną rzeczą jest usłyszeć coś takiego: «Daj mi swoje grzechy, słabości, Ja cię uzdrowię, a ty idź dalej»” – stwierdził Ojciec Święty.

„Dziś w I piątek miesiąca – powiedział na zakończenie Papież – myślimy o Sercu Pana Jezusa, które pozwala nam zrozumieć tę piękną rzecz, Sercu miłosiernym, które mówi tylko jedno: «Daj mi twoje słabości, daj grzechy, a Ja ci przebaczę wszystko». Jezus przebacza wszystko, przebacza zawsze. Oby to stało się naszą radością”.

pp/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaBliżej beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej i br. Alojzego Kosiby

◊  

Beatyfikację dwojga naszych rodaków, którzy żyli w XX stuleciu, przybliżyły zatwierdzone przez Papieża dekrety Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Najbliższą wyniesienia do chwały ołtarzy jest świecka pielęgniarka Hanna Chrzanowska. Odnośny dekret tej dykasterii dotyczy bowiem cudu przypisywanego jej wstawiennictwu. Zmarła ona w Krakowie w 1973 r., w wieku 71 lat. Była wychowawczynią pielęgniarek i położnych, represjonowaną przez komunistów, a także prekursorką pielęgniarstwa rodzinnego. Jej pogrzeb prowadził kard. Karol Wojtyła.

Ojciec Święty zatwierdził też dzisiaj męczeństwo dwóch duchownych z Kolumbii. Są to: bp Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, zamordowany w 1989 r. przez lewackich partyzantów, i ks. Pedro Maria Ramírez Ramos, zabity w 1948 r. Również oni mogą być już wkrótce beatyfikowani, bo w przypadku męczenników nie wymaga się do tego cudów za ich wstawiennictwem.

Natomiast dalsze dekrety Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych stwierdzają heroiczność cnót m.in. br. Alojzego Kosiby z Zakonu Braci Mniejszych, zmarłego w 1939 r. w Wieliczce. Mimo braku wykształcenia z prostotą i radością głosił on Chrystusa. Był kwestarzem zbierającym jałmużny na klasztor i rozdającym je ubogim, a także szewcem.

Pozostali słudzy Boży, których heroiczność cnót zatwierdził Papież, to jeszcze jeden Kolumbijczyk, arcybiskup Bogoty Ismael Perdomo, zmarły w 1950 r., i trzy założycielki żeńskich zgromadzeń zakonnych: Hiszpanka oraz dwie Włoszki.

ak/ rv

inizio pagina

ŚwiatMario Delpini nowym arcybiskupem Mediolanu

◊  

Ojciec Święty przyjął rezygnację metropolity Mediolanu kard. Angelo Scoli, który w ubiegłym roku skończył 75 rok życia. Jego następcą mianował bp. Maria Delpiniego, dotychczasowego wikariusza generalnego tej największej diecezji we Włoszech.

Abp Delpini ma 66 lat, pochodzi z okolic Mediolanu. Z wykształcenia jest filologiem klasycznym i patrologiem. Przez kilkanaście lat nauczał w niższym seminarium duchownym. Był też odpowiedzialny za duszpasterstwo powołań i formację stałą księży. W 2007 r. został mianowany biskupem pomocniczym w Mediolanie, a pięć lat później wikariuszem generalnym.

Ogłaszając dziś papieską decyzję, kard. Scola zaznaczył, że jego następca dobrze zna księży archidiecezji. Jest człowiekiem modlitwy, wielkiej ascezy i ubóstwa, czym podkreśla prymat wiary w życiu – dodał arcybiskup senior Angelo Scola.

kb/ rv

inizio pagina

Meksyk: nowa przemoc; śmierć kapłana i 28 zabitych w Acapulco

◊  

Już po raz trzeci w tym roku w Meksyku zabito księdza. 71-letni Luis López Villa zginął prawdopodobnie podczas próby porwania. Zadźgano go nożem w jego mieszkaniu w nocy z środy na czwartek (5/6 lipca). Morderstwa dokonano w miejscowości Los Reyes La Paz, nieopodal stolicy kraju.

W przesłaniu kondolencyjnym, biskupi wzywają do modlitwy o nawrócenie sprawców i pokój w kraju. Zapewniają też o swym zaufaniu do policji i władz.

Również w czwartek w innej części kraju doszło do eskalacji przemocy. W więzieniu w Acapulco wybuchło powstanie osadzonych. Jego krwawy bilans to 28 zabitych.

tm/ rv, sir

inizio pagina

DR Kongo: wybory się odbędą

◊  

Prezydent Demokratycznej Republiki Konga zapewnił Episkopat, że w tym roku odbędą się tam wybory prezydenckie. Joseph Kabila spotkał się z przewodniczącym Episkopatu. „Mówiliśmy o wyborach. Wybory się odbędą. Nie jest to tajemnicą. Wszyscy o nich mówią. Ufam, że także prezydent republiki nie zmieni zdania” – powiedział abp Marcel Utembi.

Kongo od dłuższego czasu przeżywa poważne napięcia wywołane przez prezydenta Josepha Kabilę, który niezgodnie z prawem chciał kandydować na trzecią kadencję. Na mocy tak zwanych porozumień sylwestrowych do końca tego roku powinny się tam odbyć wybory. Prezydent ociąga się jednak z ich rozpisaniem, dlatego od kilku tygodni biskupi apelują o wypełnienie przyjętych zobowiązań.

 Papież Franciszek wielokrotnie apelował o dialog i pokojowe rozwiązanie tego konfliktu, a w mediację między rządem a opozycją włączył się także Kościół. Katolicy stanowią połowę spośród ponad 70 mln mieszkańców tego kraju.

pp/ rv

inizio pagina

Sudan Południowy: misjonarze wśród najbiedniejszych

◊  

Sudan Południowy to obóz śmierci – uważają autorzy najnowszego raportu Amnesty International na temat tego kraju. Według ich szacunków już ponad milion Sudańczyków zostało zmuszonych do opuszczenia swych domów. Liczba uchodźców stale rośnie. Zarówno siły rządowe, jak i opozycja dopuszczają się zbrodni przeciw ludzkości. Mordowana jest ludność cywilna. Kobiety i dziewczęta padają ofiarą gwałtów.

Tak tragiczną sytuację potwierdza również kard. Peter Turkson, prefekt Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju, który niedawno gościł w tym kraju. Jego zdaniem w Sudanie Południowym panuje chaos. Trwające wciąż konflikty i walki hamują wszelki rozwój.

Ostoją Sudańczyków pozostaje Kościół i pracujący tam misjonarze. Jednym z nich jest ks. Jan Marciniak, salezjanin. Przyznaje on, że sytuacja w kraju pozostaje trudna. Zaznacza, że w Sudanie Południowym główny problem stanowią konflikty międzyplemienne. Mówi ks. Jan Marciniak. 

„Sudan podzielił się ofiacjalnie 9 lipca 2011 roku. Za dwa dni będziemy więc obchodzić rocznicę tego wydarzenia. W tym roku jednak nie będzie świętowania, bo nie ma pokoju, nie ma funduszy, nie ma warunków, żeby to wszystko zorganizować.  Ludzie przeżywają różne trudności, brakuje im jedzenia. Na naszej misji ludzie często jedzą tylko raz na dzień, szczególnie w tych miesiącach głodu, od stycznia do marca, jest bardzo gorąco, sucho i nic na polu nie urośnie. Wielu ludzi uciekło, niektóre wioski są całkowicie zniszczone. Drogi są bardzo trudne. Brak bezpieczeństwa. Rok temu siostra zakonna na jednej z misji została zastrzelona. Na mojej misji, gdzie mamy szkołę podstawową i średnią, to w czasie Bożego Narodzenia aż do Nowego Roku gubernator dał nam żołnierzy, aby nas pilnowali. Czasami słychać jakieś strzały. Pan Bóg nas strzeże. Ludzka modlitwa naprawdę czyni cuda”. 

kb / rv

inizio pagina

Taizé: 3 tysiące młodych odkrywa piękno modlitwy i zadziwienie Bogiem

◊  

3 tys. młodych z ponad 30 krajów świata odkrywa w tym tygodniu w Taizé piękno modlitwy i zadziwienie Bogiem. W czwartek wieczorem spotkał się z nimi przeor wspólnoty ekumenicznej, brat Alois. 

W swojej refleksji przełożony naszej wspólnoty przypomniał stale aktualną modlitwę jej założyciela, brata Rogera, który wskazywał, że zadziwienie Jezusem może prowadzić do milczącej obecności Boga w naszych sercach. Modlitwa ta przekłada się na bliskość względem cierpiących i pozwala nam wewnętrznie wzrastać. Doświadczają tego młodzi Polacy, których było w tym tygodniu około stu.

„Do tej wspólnoty włączają się też osoby z krajów, w których życie wiarą wiąże się z ryzykiem prześladowań – mówi Weronika z Poznania. – Brat Alois przypomniał o Susan i Mary, wolontariuszkach z Sudanu Południowego. Nie krył niepokoju o ich los i prosił zgromadzonych, by pamiętali o nich w modlitwie”.

brat Wojciech, Taizé / rv

inizio pagina

Potrzeba pokoju, aby stawić czoła problemowi migracji

◊  

Aby stawić czoła problemowi migracji, należy zakończyć wojnę w Syrii i położyć kres wielu innym konfliktom zbrojnym na świecie. Lecz do osiągnięcia tego potrzeba autentycznego pragnienia pokoju, silniejszego od ideologii, kalkulacji politycznych i międzynarodowych interesów ekonomicznych – powiedział agencji Asia News dyrektor libańskiej Caritas. Ks. Paul Karam przypomniał, że jego ojczyzna jest krajem, który w stosunku do liczby mieszkańców przyjął najwięcej uchodźców. Niesie to ze sobą bardzo poważne konsekwencje. Ludzie stają się coraz biedniejsi, 28 procent Libańczyków zostało bez pracy, wielu z nich szuka lepszego życia, emigrując z kraju.

Tamtejszy Kościół lokalny stara się wpierać małymi projektami  przedsiębiorstwa lokalne, gdyż ważną rzeczą jest, aby ludzie pozostawali u siebie, a nie wyjeżdżali.

Dodajmy, iż według danych Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w roku 2016 liczba migrantów na świecie przekroczyła 65 milionów, o 300 tys. więcej niż rok wcześniej. Kraje, w których najwięcej osób musiało opuścić swoje miejsca zamieszkania, to Syria, Afganistan i Irak.

pp/ rv, asianews

 

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 07.07.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 07.07.2017

◊  

W Magazynie: „Pismo Święte na wakacje” - Ks. Łukasz Gołaś SAC rozmawia z księdzem Wojciechem Węgrzyniakiem, wykładowcą Pisma Świętego na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Audycja została przygotowana przez Radio Nowohuckie.pl – 14’40”.

Słuchaj:      

inizio pagina