Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

11/07/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaKard. Bagnasco: przywódcy europejscy muszą odkryć jej korzenie

◊  

„Europa posiada unikalne w świecie dziedzictwo ideowe i duchowe, które trzeba propagować z zaangażowaniem i nowym duchem” – napisał dziś Papież na twitterze. Waga tych słów jest tym szczególniejsza w dniu, kiedy czcimy w liturgii św. Benedykta, patrona Starego Kontynentu. „To słowa o wielkim znaczeniu, szczególnie w tym czasie, kiedy na trudności, jakie przeżywa Unia Europejska,  zwrócone są oczy wszystkich” – powiedział przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). W wywiadzie dla Radia Watykańskiego kard. Angelo Bagnasco dodał, że dzisiejszy tweet Franciszka to wielkie wsparcie i zachęta na drodze, którą kroczy Europa. 

„Słowa te powinny dotrzeć – i wszyscy mamy na to nadzieję – do umysłów, do serc głównych odpowiedzialnych, aby przede wszystkim osobiście zdali sobie sprawę z wielkiego dziedzictwa, którym jest kontynent europejski w całości i w jedności, w drodze ku Unii Europejskiej. Czasami odnosi się wrażenie, że ta świadomość nie jest jasna w sercach tych osób, tak jak była obecna w sercach założycieli. Bez tej świadomości, bez tego przekonania wszystko staje się trudniejsze. Kiedy bowiem traci się korzenie, nie wie się, kim jesteśmy. I wtedy jest mniej entuzjazmu, gdyż gubi się orientację, nie wiadomo, gdzie iść, kim jesteśmy, co powinniśmy robić. (...) Dlatego mówienie o chrześcijańskich korzeniach Europy nie jest dyskusją akademicką, czy gorzej, zaściankową. Chodzi o podstawową kwestię, kim jesteśmy, czym jest Europa u swoich podstaw, w swoim powołaniu i misji, która, jak potwierdza Papież, jest uniwersalna...” – powiedział kard. Angelo Bagnasco.

Mówiąc o problemie uchodźców na naszym kontynencie przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy wskazał na towarzyszący temu strach, który rodzi się z zagubienia ideałów i tożsamości. Wtedy człowiek się zamyka, zamiast wchodzić w dialog. Aby go prowadzić, trzeba bowiem mieć coś do powiedzenia, bez używania frazesów, komunałów. Trzeba wiedzieć, kim się jest. Tak więc dyskusja na temat europejskich korzeni nie jest przeciwna dialogowi, ale jest jego koniecznym warunkiem.

pp/ rv

inizio pagina

List apostolski o beatyfikacji: podstawą także ofiarowanie życia

◊  

Obok męczeństwa albo heroiczności cnót podstawą do starań o beatyfikację będzie mogło być odtąd także ofiarowanie z miłości własnego życia. Zadecydował o tym Papież wydanym dziś listem apostolskim motu proprio zaczynającym się od słów „Maiorem hac dilectionem” – „Większej nad tę miłość” (J 15, 13). Czytamy w nim, że „szczególnego uznania i czci godni są chrześcijanie, którzy idąc śladem i za nauczaniem Pana Jezusa ofiarowali dobrowolnie życie za innych i wytrwali aż do śmierci w tym postanowieniu”. 

„Z pewnością heroiczne ofiarowanie życia, wynikające z miłości i nią podtrzymywane, wyraża prawdziwe, pełne i wzorowe naśladowanie Chrystusa; zasługuje zatem na podziw, jakim wspólnota wiernych otacza zazwyczaj tych, którzy dobrowolnie przyjęli krwawe męczeństwo albo w heroicznym stopniu praktykowali cnoty chrześcijańskie” – pisze Franciszek w swym najnowszym dokumencie. Aby ofiarowanie własnego życia było ważne do beatyfikacji, musi być dobrowolne i wynikać z miłości. Trzeba, by wiązało się rzeczywiście z przedwczesną śmiercią i z praktykowaniem cnót chrześcijańskich, przynajmniej w stopniu zwyczajnym. Winna mu towarzyszyć sława świętości, przynajmniej pośmiertna, a do beatyfikacji sługi Bożego, który ofiarował swoje życie, konieczny jest również cud przypisywany jego wstawiennictwu, jaki miał miejsce już po jego śmierci.

Ojciec Święty nakazał wpisanie ofiarowania życia, umieszczając je – obok męczeństwa i heroiczności cnót – wśród motywów beatyfikacji do konstytucji apostolskiej Jana Pawła II z 1983 r. „Divinus perfectionis Magister” o postępowaniu w sprawach kanonizacyjnych i do wydanych przez niego odnośnych norm dla biskupów. Wydany dziś list apostolski Papieża Franciszka „Maiorem hac dilectionem” zostaje promulgowany od razu z chwilą opublikowania go na łamach watykańskiego dziennika L’Osservatore Romano.

ak/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaKard. Sandri na Ukrainie: pokój nie spada z nieba, trzeba ludzi

◊  

Pokój nie spada z nieba jak spadochroniarz, ale trzeba ludzi, tutaj na ziemi, którzy będą o niego zabiegać. Dzięki porozumieniu, dialogowi i zgodzie można przezwyciężyć przyczyny wojen i konfliktów – powiedział Radiu Watykańskiemu prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich przed udaniem się dziś z wizytą na Ukrainę. Kard. Leonardo Sandri mówił także, jaki charakter ma jego wyjazd. 

„Chciałbym, aby była to wizyta pocieszenia, jakie daje brat bratu, przynosząc słowa radości i nadziei od Papieża Franciszka krajowi, który bardzo cierpi z powodu konsekwencji ostatnich konfliktów. Moja wizyta obejmie przede wszystkim część wschodnią, gdzie są zarówno grekokatolicy, jak też katolicy obrządku łacińskiego i prawosławni. Wszystkie te wspólnoty tworzą chrześcijański kraj, gdzie wierzy się w Boga, w Jezusa Chrystusa i łączy się tę wiarę z cierpieniem na krzyżu. Jest to cierpienie podziałów, wojny i tych, którzy są ofiarami tej sytuacji, szczególnie najbardziej niewinnych. Tak więc pragnę zawieźć tam – co szczególnie polecił mi Ojciec Święty – olej pocieszenia i pokoju,  a także – jak mówi Papież inspirując się duchowością św. Ignacego Loyoli – «rozeznanie», aby móc myśleć o przyszłości z nadzieją, z rozwiązaniem wszystkich konfliktów, o przyszłości rozsądku i szacunku do człowieka” – powiedział kard. Sandri.

Prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich wspomniał także o kolekcie zbieranej wśród wszystkich katolików europejskich na rzecz Ukrainy, nazywając ją znakiem solidarności. Podkreślił, iż Papież pragnie, aby ta pomoc dotarła do wszystkich, przynosząc ulgę i nadzieję na przyszłość dla kraju, który chcielibyśmy, aby był wolny. „Ufam – stwierdził kard. Sandri – że papieskie przesłanie braterstwa, pomocy, solidarności przyniesie wszystkim radość Ewangelii”.

pp/ rv

inizio pagina

Watykan w ONZ: eutanazja przykładem wyrzucania ludzi na śmietnik

◊  

Potrzebę respektowania godności osób starszych, które ubogacają społeczeństwo, wskazał przedstawiciel Watykanu na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Abp Bernardito Auza zwrócił uwagę, że liczba tych ludzi stale wzrasta, i to w szybkim tempie. Pilne jest zatem odpowiadanie na ich potrzeby i zapewnienie ochrony należnych im praw. 

Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy  ONZ przytoczył słowa Papieża, wygłoszone na audiencji ogólnej 4 marca 2015 r. „Dzięki postępom medycyny – mówił wtedy Franciszek – życie się przedłużyło, ale społeczeństwo nie otworzyło się na życie! Liczba osób starszych wzrosła,  ale nasze społeczeństwa nie zorganizowały się wystarczająco, żeby zrobić im miejsce i uszanować ich godność”. Abp Auza wskazał, że starsi są bardziej od innych narażeni na ubóstwo, samotność, choroby, na skutki klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych czy kryzysów ekonomicznych. Zbyt często wyklucza się ich od czynnego udziału w społeczeństwie. Trzeba im zapewnić uczestnictwo w polityce i podejmowaniu decyzji, a także emeryturę w odpowiednim wieku. Cytując słowa Ojca Świętego o wyrzucaniu osób starszych na śmietnik, watykański przedstawiciel w ONZ podał jako przykład takiego zjawiska opuszczanie ich, brak międzypokoleniowej solidarności i coraz częstsze akceptowanie eutanazji jako sposobu pozbywania się tych, którzy już nie produkują bogactw materialnych.

ak/ rv

inizio pagina

Msza w rocznicę śmierci abp. Zygmunta Zimowskiego

◊  

W środę, 12.07.2017., o godz. 17.00, w kościele Santo Spirito in Sassia (via dei Penitenzieri 12) w Rzymie zostanie odprawiona Msza św. w intencji śp. abp. Zygmunta Zimowskiego, ostatniego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Uroczystej Eucharystii przewodniczył będzie kard. Paolo Sardi, emerytowany kardynał-patron Suwerennego Rycerskiego i Szpitalniczego Zakonu Maltańskiego.

Abp Zygmunt Zimowski zmarł 12 lipca 2016 r. w Dąbrowie Tarnowskiej, a pochowany został w katedrze radomskiej.

pp/ rv

inizio pagina

ŚwiatAbp Padrón: mamy dyktaturę, trzeba dialogu

◊  

Kościół w Wenezueli uważa, że rządy prezydenta Nicolasa Maduro są dyktaturą. Reżim ten umocni się wraz z planowanym na 30 lipca wybraniem Konstytuanty –  stwierdził przewodniczący Episkopatu, rozpoczynając obrady tego kościelnego gremium. Jednocześnie abp Diego Padrón ostrzegł przed reformą Konstytucji, która pozwoli na ciągłą, nieograniczoną władzę obecnego rządu i ograniczy władzę narodu, taką jak Parlament. Konstytuanta zostanie narzucona siłą i jej decyzje będą uprawomocnieniem wojskowej, socjalistycznej, marksistowskiej i komunistycznej dyktatury. 

Przewodniczący Episkopatu odwołał się także do niedawnego spotkania jego przedstawicieli z Papieżem w Rzymie. Mówiąc o kryzysie w Wenezueli biskupi zaznaczyli wtedy, że „nie  chodzi w nim o konflikt ideologiczny prawicy z lewicą”, ale o „walkę między rządem, który stał się dyktaturą, a narodem” domagającym się wolności. Konieczną więc rzeczą jest otwarcie się na prawdziwy dialog, aby zażegnać kryzys. Dialog ten winien doprowadzić do rozpisania wyborów, które będą powszechne, bezpośrednie i tajne, jak przewiduje obowiązująca tam obecnie Konstytucja.

Abp Padrón wyraził także zaniepokojenie biskupów ciągłymi starciami między wojskiem wiernym rządowi a demonstrantami, co spowodowało już 91 ofiar śmiertelnych, wśród których są szczególnie ludzie młodzi. Zaapelował także o otwarcie kanałów humanitarnych, którymi można byłoby dostarczyć żywność i lekarstwa. Przypomniał, iż Kościół w Wenezueli nigdy nie zatrzymywał się na samych tylko słowach, ale podnosił głos, kiedy dobro wspólne było niszczone i powodowało to wielkie cierpienia.

pp/ rv

inizio pagina

Pomoc Kanady zagranicą: więcej na aborcję niż na głodujących

◊  

Na finansowanie aborcji za granicą rząd Kanady przeznaczył 650 mln dol., podczas gdy na pomoc głodującym w Sudanie Południowym, Jemenie, Nigerii i Somalii mniej niż jedną piątą tej sumy, bo tylko niecałych 120 mln. Piętnuje to przewodniczący kanadyjskiego episkopatu w liście skierowanym do minister spraw zagranicznych po jej kontrowersyjnej wypowiedzi w parlamencie. Chrystia Freeland oświadczyła tam, że w sercu kanadyjskiej polityki zagranicznej leży prawo kobiet do aborcji. Bp Douglas Crosby wyraża głębokie zaniepokojenie takim stwierdzeniem. Wskazuje, że podstawowe cele kanadyjskiej polityki zagranicznej są inne. To „międzynarodowy pokój, sprawiedliwość, wolność handlu, pomoc za granicą i globalna stabilizacja”. 

„Katoliccy biskupi Kanady podzielają pani troskę o respektowanie godności kobiet, co jest sprawą, do której przywiązują ogromną wagę – pisze ich przewodniczący do szefa kanadyjskiej dyplomacji. – Musimy jednak z całym należnym szacunkiem zwrócić uwagę, że pani stwierdzenie jest błędne, mylące i niewłaściwe”. Bp Crosby zauważa, że mówiąc o godności kobiet minister Freeland pominęła wiele ważnych dla nich spraw. Wymienia przykładowo kanadyjskie partnerstwo gospodarcze z krajami,  gdzie zabija się dzieci płci żeńskiej tylko dlatego, że nie są chłopcami, a kobietom płaci się za tę samą pracę mniej niż mężczyznom lub odmawia się im prawa do edukacji czy obrony przed gwałtem i innymi nadużyciami. Przewodniczący episkopatu przypomina, że sąd najwyższy Kanady uznał w 1988 r. aborcję na życzenie za niezgodną z konstytucją. Tak w tym kraju, jak zagranicą ludzie różnych religii i często też niewierzący opowiadają się za nienaruszalnością życia od chwili poczęcia.

ak/ rv, cns

inizio pagina

Bp Stefan Oster: nadzieje co do przyszłego Synodu Biskupów

◊  

„Pogłębienie wiary jest wymogiem chwili” – powiedział w wywiadzie dla niemieckiej agencji KNA bp Stefan Oster. 51-letni duchowny, przewodniczący komisji ds. młodzieży w niemieckim episkopacie, wyraził nadzieję, że podczas przyszłorocznego Synodu Biskupów do głosu dojdzie również sama młodzież, spragniona głębokiej wiary i więzi z Chrystusem. 

Bp Oster zaznaczył, że przekazywanie wiary nie wiąże się z Kościołem jako instytucją, ale z osobistym spotkaniem z Bogiem. Jako przykład podał charyzmatyczną wspólnotę Loretto w austriackim Salzburgu. „Tam chodzi bardzo wyraźnie o życie Ewangelią, o tradycyjne wartości wiary” – stwierdził niemiecki biskup dodając, że nieprawdziwy jest zarzut, jakoby młodzież „uprawiała tam wyłącznie radosne uwielbienie”, ponieważ na co dzień ci młodzi ludzie opiekują się również bezdomnymi.

Bp Oster wyraźnie podkreślił, że docenia dotychczasowe niemieckie katolickie stowarzyszenia młodzieżowe, które jego zdaniem – ze względu na wewnętrzne struktury – są ważne dla budowania demokracji. Ale muszą one równocześnie „przyjąć dzisiejsze wyzwanie Ewangelii”. Jeszcze niedawno bp Oster zarzucał stowarzyszeniom, że zadowalają się one jej „odchudzoną wersją”.

W perspektywie przyszłorocznego Synodu bp Oster przyznał, że nurtuje go pytanie, „jak młodzi ludzie mogą dziś znaleźć wiarę”. Przytoczył on amerykańskie badania, według których większość młodzieży ma problem z powiązaniem nowoczesności z Kościołem. Bp Oster, który sam długie lata był dziennikarzem radiowym, wskazał na poważny deficyt komunikacyjny w Kościele. Jego zdaniem ten temat powinien być poruszony na przyszłorocznym Synodzie w Rzymie.

T. Kycia, Berlin/ rv

inizio pagina

Islandia: sondaż na temat sytuacji duszpasterskiej parafii

◊  

Kościół katolicki w Islandii nie może doliczyć się swych wiernych. Oficjalnie w diecezji Reykjaviku zarejestrowanych jest ponad 12 tys. katolików. Przypuszcza się jednak, że w rzeczywistości jest ich dużo więcej od 15 do 20 tys. czyli od 5 do 8 proc. islandzkiego społeczeństwa. Duszpasterze chcą poznać swych wiernych. Dlatego skierowali do nich specjalną ankietę. Została ona rozesłana do wszystkich 6 parafii obejmujących w sumie 17 miejsc kultu.

„Mamy nadzieję, że odpowiadanie na te pytania będzie ci pomocne w refleksji nad swą wiarą i znaczeniem twojego doświadczenia życia w Kościele” – napisali przedstawiciele wspólnoty katolickiej w Islandii. Posługuje w niej 16 kapłanów i 31 zakonnic. Biskupem Rykjawiku jest słowacki kapucyn David Tencer OFM Cap.

tm, kb/ rv, sir

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 11.07.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 11.07.2017

◊  

W Magazynie: „Światowe Dni Młodzieży – rok po Krakowie”. Ks. Łukasz Knieć, diecezjalny duszpasterz młodzieży w diecezji opolskiej rozmawia z Tomaszem Siniewem z Radia Doxa w Opolu – 14’40”.

Słuchaj:      

inizio pagina