Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

12/07/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież na Sympozjum Katechetyczne: katecheza życiowym świadectwem

◊  

Katechizacja to nie praca zawodowa, ale misja obejmująca całe życie, powołanie do służby w Kościele. Katecheta ma przekazywać to, co sam otrzymał od Boga – przypomina Papież w liście na Międzynarodowe Sympozjum Katechetyczne w Buenos Aires. Odbywa się ono od 11 do 14 lipca na wydziale teologicznym Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego Argentyny. Jednym z uczestników jest hiszpański jezuita abp Luis Francisco Ladaria, mianowany niedawno prefektem Kongregacji Nauki Wiary.

W przesłaniu Franciszek wskazuje, że katecheta winien stale powracać do „kerygmy”, czyli do głoszenia Ewangelii, które przemieniło jego własne życie. 

Pisząc w „Evangelii gaudium” o „kerygmie”, Ojciec Święty wskazał, że w ustach katechety ma nieustannie rozbrzmiewać orędzie: „Jezus Chrystus cię kocha, dał swoje życie, aby cię zbawić, a teraz jest żywy u twego boku codziennie, aby cię oświecić, umocnić i wyzwolić” (164). „Nie ma nic bardziej solidnego, głębokiego, bardziej pewnego, treściwego i mądrego od tego przepowiadania” (165) – pisze Papież, cytując w przesłaniu na Międzynarodowe Sympozjum Katechetyczne swoją adhortację apostolską o ewangelizacji. Podkreśla w nim, że katecheta winien zawsze wychodzić od Chrystusa, a nie od własnych idei czy upodobań. Im bardziej stawiamy Jezusa w centrum naszego życia, tym bliżsi stajemy się innym ludziom. Katecheta ma być kreatywny, szukając wciąż nowych form głoszenia Chrystusa i przekazywania wiary. „Musimy mieć w pamięci styl Jezusa, który dostosowywał się do spotykanych ludzi, aby przybliżać im miłość Boga – wyjaśnia Papież. – Trzeba umieć się dostosowywać, chociaż jest to zawsze to samo orędzie, ponieważ Bóg nie zmienia się, tylko wszystko odnawia”. 

ak/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaAbp Paglia: współczesne chrześcijaństwo ofiarowaniem życia

◊  

„Albo odkryjemy współczesne chrześcijaństwo jako męczeństwo, albo zredukujemy je do zwykłego dodatku do życia” – powiedział prezes Papieskiej Akademii Pro Vita, komentując opublikowane wczoraj papieskie motu proprio o ofiarowaniu życia jako motywie beatyfikacji. W wywiadzie dla tygodnika archidiecezji Gorycja Voce Isontina abp Vincenzo Paglia podał przykład bł. Oscara Arnufo Romero. Salwadorski metropolita nie został zamordowany przez ateistów, ale przez chrześcijan, gdyż pragnął, aby Ewangelia była przeżywana jako dar z własnego życia. Nie było to więc klasyczne męczeństwo, jakie ponosi ktoś, od kogo prześladowcy domagają się zanegowania wiary. Podobną motywacją kierował się np. św. Maksymilian Maria Kolbe – dodał watykański hierarcha.

Prezes Papieskiej Akademii Pro Vita przypomniał także nauczanie Soboru Watykańskiego II, który zachęca wszystkich chrześcijan, aby byli męczennikami, gotowymi oddać życie za Chrystusa i braci. „Mama, która poczęła  dziecko nosi je w swoim łonie, rodzi je, opiekuje się nim, karmi je, chroni przed chorobami jest męczennicą, gdyż daje swoje życie – stwierdził abp Paglia. – W tym sensie odkrycie męczeństwa jako daru z życia oznacza zrozumienie jego pełnego znaczenia w całej jego mocy”.

pp/ rv

inizio pagina

Pierwsza rocznica śmierci abp. Zygmunta Zimowskiego

◊  

Dziś mija 1. rocznica śmierci ostatniego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, obecnie włączonej do Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Ludzkiego. Abp Zygmunt Zimowski zmarł przed rokiem po długiej, ciężkiej chorobie. Jeden z jego najbliższych współpracowników ks. Jean-Marie Mupendawatu powiedział, iż ostatnie dwa lata życia arcybiskupa były dla niego wprost drogą krzyżową. „Na kilka miesięcy przed śmiercią był na Światowym Dniu Chorego w Ziemi Świętej, gdzie przez konkretny przykład własnego życia pokazał, jak można i jak powinno się czynić dobro także poprzez chorobę i cierpienie, ofiarując je Bogu za braci” – wspomina kongijski duchowny, który był sekretarzem kierowanej przez niego dykasterii.

Ks. Dariusz Giers, pracownik dykasterii kierowanej przez abp. Zimowskiego, po jego śmierci przypomniał w wywiadzie dla Radia Watykańskiego wykład polskiego hierarchy na sympozjum z okazji wystawienia Całunu Turyńskiego, kiedy mówił on o cierpieniu. Było to już po pierwszych operacjach, jakie przeszedł. Na chwilę odłożył kartki na bok i powiedział: „Łatwo jest mówić o cierpieniu, ale ciężko jest to cierpienie przyjąć, kiedy ono naprawdę dotyka człowieka”.

W intencji śp. abp. Zimowskiego dziś późnym południem sprawuje się w Rzymie, w kościele Santo Spirito in Sassia, Eucharystię, pod przewodnictwem emerytowanego kardynała-patrona Suwerennego Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu Maltańskiego Paola Sardiego.

Warto dodać, że jednym z ostatnich wielkich dzieł abp. Zimowskiego była nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia, o której wypracowanie bardzo zabiegał i przed śmiercią napisał do niej wstęp.

Abp Zygmunt Zimowski przez wiele lat współpracował także z Sekcją Polską Radia Watykańskiego, już także przed objęciem pełnionego pod koniec życia urzędu, najpierw jako pracownik Kongregacji Nauki Wiary, a następnie biskup radomski. Tak mówił w jednym z wywiadów podczas Synodu Biskupów o Eucharystii: 

„Przede wszystkim wydaje mi się, że bardzo ważna jest wiara biskupa, kapłana w obecność Chrystusa pod postacią chleba i wina. Dlatego jest więcej do zreformowania w nas samych, niż w tym, co odnosi się do kwestii zewnętrznych. I myślę, że to jest ważne, aby każdy biskup, każdy kapłan zwracał uwagę na uczestnictwo w niedzielnych Mszach św. Zresztą to wynosi się z domu rodzinnego. Jakże piękny jest widok, gdy przejeżdżam przez diecezję w niedzielę, kiedy całe rodziny, czy to na rowerach, czy pieszo zdążają do świątyni. Ta świątynia staje się centrum, gdzie zewsząd, z zakątków różnych wiosek, ludzie przychodzą właśnie do Chrystusa, gdzie spotykają się nie w imię jakiejś idei, ale w imię Trójcy Przenajświętszej” – powiedział w 2005 r. ówczesny biskup radomski Zygmunt Zimowski.   

pp / rv

inizio pagina

ŚwiatBiskupi Dominikany: „nie” aborcji

◊  

„Legalizacja aborcji jest przeciwna prawu naturalnemu i Konstytucji” – czytamy w komunikacie wydanym na zakończenie Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Dominikany. Jednocześnie potępiono w nim kampanię medialną na rzecz wprowadzenia odnośnej ustawy. 

Biskupi stwierdzili, że są świadomi wywierania mocnych nacisków politycznych, tak krajowych, jak międzynarodowych, i wezwali stanowiących prawo, aby „nie popełniali poważnego błędu, zgadzając się na wprowadzenie do obecnie obowiązującego ustawodawstwa aktów prawnych przeciwnych życiu i porządkowi konstytucyjnemu”. Wezwali także katolików i wszystkich ludzi dobrej woli, aby nie dali się przekonać pseudo-naukowcom, którzy optują, całkowicie irracjonalnie i wbrew zasadom moralnym, za legalizacją aborcji. „Ci, którzy uprawiają propagandę za zabijaniem nienarodzonego dziecka – czytamy w komunikacie – popierają agresywne kampanie medialne, aby przekonać społeczeństwo, że legalizacja aborcji to obrona praw i godności kobiety, a nawet ograniczanie umieralności kobiet przy porodzie. Tymczasem w rzeczywistości wcale nie odpowiada to prawdzie” – podkreśla Episkopat Dominikany.

pp/ rv

inizio pagina

Kanada: biskupi zaniepokojeni prawem opartym na ideologii gender

◊  

„Własnego rodzaju seksualnego nie da się oddzielić od płci biologicznej ani po prostu go wybrać” – stwierdziła Konferencja Episkopatu Kanady. W specjalnej nocie odniosła się krytycznie do nowego prawa C-16, przyjętego przez parlament tego kraju, które uznaje za karalną dyskryminację ze względu na tożsamość płciową i jej wyrażanie. Ma ono chronić wszelkie tego typu grupy, jak np. transseksualistów.

Biskupi zaznaczyli, że dla Kościoła każdy człowiek i każda grupa osób ma wrodzoną godność, której nie można zaprzeczyć. Z tego powodu nie można zgodzić się na prześladowanie kogokolwiek czy na stosowanie wobec niego przemocy. Jednakże teorie ideologii gender, zaimplementowane w nowej ustawie, według których można wybrać sobie płeć bez uwzględniania własnej biologiczności, sprzeciwiają się zarówno prawu naturalnemu, jak i nauce Kościoła. Kanadyjscy hierarchowie obawiają się ponadto, że wprowadzone przepisy mogą zaszkodzić wolności słowa, zgromadzeń i religii. Dlatego wezwali katolików oraz wszystkich ludzi dobrej woli „do obrony tych swobód i koncepcji godności ludzkiej, na jakiej one się opierają”.

tm/ rv

inizio pagina

Moskwa: mimo wyroku sądu władze miejskie nie zwrócą kościoła

◊  

Władze miejskie Moskwy nie zamierzają oddać katolickiej parafii świętych Piotra i Pawła czterech budynków kościelnych skonfiskowanych w czasach komunizmu. Nie chcą tego uczynić mimo wyroku tamtejszego Sądu Arbitrażowego. 

26 maja Sąd Arbitrażowy wydał wyrok na korzyść parafii rzymskokatolickiej starającej się o zwrot budynków przy Miliutińskim Zaułku w Moskwie. Wyrok Sądu opublikowano 4 lipca b.r.  Od dłuższego czasu proboszcz parafii świetych Piotra i Pawła ks. Igor Kowalewski wraz ze swoimi parafianami czyni starania o odzyskanie mienia kościelnego zagrabionego w czasach komunizmu. Wyrok nie nabrał mocy prawnej, gdyż władze municypalne Moskwy złożyły od wyroku apelację. Postawę władz stolicy Rosji ks. Igor Kowalewski określa jako dyskryminującą  jego parafian. Jak sam przyznał, wielokrotnie zwracał się do władz moskiewskich o polubowne załatwienie sprawy, ale mimo apelu wielu znanych osobistości polityki i kultury rosyjskiej, między innymi reżysera Stanisława Goworuchina i deputowanych Dumy Państwowej, jego prośbę odrzucano. Zmusiło to wspólnotę parafialną do wystąpienia na drogę sądową.  Ks. Kowalewski uważa, że wybiórcze podejście do Federalnego Prawa o Zwrocie Majątku Kościelnego budzi sprzeciw, gdyż kościół i budynki wybudowano z pieniędzy zebranych przez moskiewskich katolików. Zdaniem  ks. Igora Kowalewskiego, pełniącego jednocześnie funkcje proboszcza parafii świętych Piotra i Pawła oraz sekretarza generalnego Konferencji Biskupów Katolickich Rosji, postawa władz miejskich narusza nie tylko wyrok sądowy, ale przede wszystkim prawa jego parafian.

W. Raiter, Moskwa/ rv

inizio pagina

PolskaJasna Góra: pielgrzymka rolników diec. zielonogórsko-gorzowskiej

◊  

Na Jasną Górę dotarła piesza pielgrzymka rolników diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. To jedyna taka grupa w kraju. Od 34 lat pątnicy, wśród nich mieszkańcy wsi, przemierzając setki kilometrów modlą się o to, by na polskiej ziemi nie zabrakło chleba. 

Jak podkreślają rolnicy, modlitwa o dobre zbiory, pogodę, o to, by miał kto pracować na roli, jest bardzo ważna i konieczna. Mówią: „Jeżeli rolnik nie będzie miał, to nikt nie będzie miał, taka jest prawda. Jeżeli plonów nie zbierzemy, to niestety nikt nie będzie miał. Przede wszystkim o tę pogodę się modlimy, żebyśmy mogli pozbierać to, co mamy na polu, żeby nie zabrakło w Polsce chleba”.

Pielgrzymka rolników odbyła się pod hasłem: „Do naszej Matki i Królowej”. Stanowiła jeden z etapów świętowania jubileuszu 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Uczestnicy mówili: „Ważne rzeczy są warte świętowania, żeby gdzieś nie uciekły naszej pamięci i uwadze. Myślę, że te rocznice dają nam też poczucie łączności z tym ważnym dla każdego Polaka miejscem. Przynosimy do Niej nasze duchowe korony, nasze prośby, dziękczynienia”.

Prawie 140 pielgrzymów pokonało w ciągu 11 dni ponad 350 km. Na Jasnej Górze dołączyła do nich również grupa rowerowa.

I.Tyras, Radio Jasna Góra/ rv

inizio pagina

Kraków: modlitwa o pokój dla Europy

◊  

„Chrystus na barce. Modlitwa o pokój dla Europy”. Pod takim hasłem krakowianie i turyści modlili się wczoraj wieczorem na statku „Nimfa” pod przewodnictwem bp. Damiana Muskusa o solidarność i powrót Europy do korzeni chrześcijańskich.

W homilii krakowski biskup pomocniczy przekonywał, że Boży pokój to nie tylko brak konfliktów, ale to dar Boga, który obejmuje wszystkich, wyzwala z lęku i chroni przed niebezpieczeństwami. Uznał, że mieszkańcy innych części świata patrzą na Europejczyków z nadzieją.

„I zamiast wykorzystywać ich dramaty do poprawy sondażowych wyników, zamiast wykorzystywać cierpienia ludzi do wzrostu oglądalności, zamiast ulegać egoizmowi dajmy wyraźny sygnał światu, że los cierpiących, pozbawionych dachu nad głową, lękających się o swoje życie i bezpieczeństwo nie jest nam obojętny; że my widzimy ich cierpienia i odczuwamy wielką potrzebę, by nieść im pomoc” – powiedział bp Muskus.

Po Mszy św. odbyła się modlitwa uwielbienia. W czasie wydarzenia zbierano także ofiary na rzecz Szpitala św. Ludwika w Aleppo.

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Pola Lednickie: trwają „Wakacje z Lednicą”

◊  

Modlą się, studiują słowa świętego Jana Pawła II i pracują na rzecz ośrodka. Młodzi znów zjechali na Pola Lednickie. Trwają tam wakacyjne rekolekcje.

„Staramy się być na tropie Jana Pawła II. To, co jest naszym skarbem, to rzeczywiście fakt, że tutaj wszystko się zaczęło, i chodzi o to, żeby, jak mówił Jan Paweł II, przejąć to dziedzictwo” – podkreślił o. Wojciech Prus OP, duszpasterz lednicki. 

Jedna z uczestniczek dodała, że spędza czas ze świetnymi ludźmi. „Modlimy się, dyskutujemy na różne tematy. Warto poznać wspaniałych ludzi. Wyciszamy się, można się pomodlić, a w spotkaniu z drugim człowiekiem też można spotkać Pana Boga” – podkreśliła uczestniczka rekolekcji.

Wakacje z Lednicą potrwają do 22 lipca.

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 12.07.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 12.07.2017

◊  

W Magazynie: Tajemnica ukoronowania Matki Bożej była tematem dziewiątego a więc ostatniego Jasnogórskiego Wieczoru Maryjnego w ramach cyklu „Moja Mama jest Królową”. Spotkania stanowiły ważny etap w Jubileuszowym Roku 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej. Audycja Radia Jasna Góra pod redakcją Izabeli Tyras – 14’40”.

Słuchaj:      

inizio pagina