Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

13/07/2017

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Watykan i Stolica ApostolskaChleb pszenny i wino z winogron konieczne do ważności Eucharystii

◊  

Wydany ostatnio przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów list o chlebie i winie do sprawowania Eucharystii wymaga od biskupów czuwania nad ich jakością. Istnieje bowiem ścisły związek między sakramentalną tajemnicą Ciała i Krwi Chrystusa a postrzegalnymi przez zmysły znakami, które je wyrażają – wskazał w wywiadzie dla Radia Watykańskiego konsultor tej dykasterii ks. Claudio Magnoli. Włoski liturgista zwrócił uwagę, że również w Kościołach wschodnich, choć nie wymagają one, tak jak zachodni, chleba niekwaszonego, musi to być zawsze autentyczny chleb pszenny. 

„Jeżeli brakuje tych elementów – chleb nie jest z pszenicy, a wino z winogron – na pewno nie sprawujemy rzeczywiście Eucharystii. Nie jest ona ważna, bo nie odpowiada temu, co ustanowił Chrystus. Doszło do nadużyć spowodowanych przez swoistą «teologię inkulturacji», według której Jezus miał wybrać chleb i wino po prostu jako elementy kultury basenu Morza Śródziemnego, do której sam należał. Dlatego pewni teolodzy, a później i pastoraliści proponowali, by np. w Japonii używać zamiast wina sake, a w Europie Północnej piwa, jak też w innych regionach manioku czy innych zbóż bardziej tam znanych niż pszenica. Chleb i wino można by zatem zastępować innymi elementami, właściwymi dla każdej kultury. Wychodząc poza refleksję teoretyczną niektórzy zaczęli to wprowadzać w praktykę, jednak wbrew regule Kościoła, który co do tego był zawsze mocno przekonany i niezmienny”.

ak/ rv

inizio pagina

Komunikat po spotkaniu komisji na temat życia kard. Stepinaca

◊  

W tych dniach (12-13.07) w Watykanie zebrała się już po raz ostatni serbsko-chorwacka komisja mieszana powołana przez Papieża do zbadania na nowo życia bł. kard. Alojzego Stepinaca. Chodzi o kwerendę dotyczącą działalności chorwackiego duchownego przed II wojną światową, podczas niej i po jej zakończeniu. W skład komisji wchodzą zarówno przedstawiciele Kościoła katolickiego, jak i Cerkwi prawosławnej, a przewodniczy jej przedstawiciel Stolicy Apostolskiej o. Bernard Ardura, stojący na czele Papieskiej Komisji Nauk Historycznych.

Na zakończenie spotkania wydano komunikat, w którym podkreślono, że dzięki pracy komisji lepiej poznano historię życia kard. Stepinaca. Nadal pozostaje odmienna ocena przez Kościół chorwacki i przez Cerkiew serbską poszczególnych wydarzeń, wypowiedzi, pism, jego milczenia czy zajmowania stanowiska w różnych sprawach.

Praca wykonana przez komisję badającą życie chorwackiego purpurata uczy, że w przeszłości wszystkie wspólnoty kościelne cierpiały wiele prześladowań i mają swoich męczenników oraz wyznawców. W tej perspektywie członkowie komisji wyrazili gotowość ewentualnej dalszej współpracy, aby dzielić się pamięcią o męczennikach i wyznawcach obu Kościołów – czytamy w komunikacie.

pp/ rv

inizio pagina

ŚwiatWenezuela: mocne wezwanie biskupów odnośnie sytuacji w kraju

◊  

„To czas na zmianę orientacji w działalności politycznej rządu” – wskazali biskupi Wenezueli w specjalnym przesłaniu wystosowanym do wszystkich ludzi dobrej woli w tym kraju. Nawołują oni władze do uszanowania praw oraz suwerenności narodu. Zapraszają równocześnie wszystkich wiernych do uczestnictwa w dniu modlitwy i postu, aby prosić o Boże błogosławieństwo dla wysiłków obywateli podejmowanych celem uzyskania wolności, sprawiedliwości oraz pokoju.

Sedno tekstu przesłania przedstawił Radiu Watykańskiemu przewodniczący Konferencji Episkopatu Wenezueli, abp Diego Padrón. 

„Chcemy w tym wezwaniu podkreślić powagę sytuacji, w jakiej znajduje się nasz naród. Chodzi tu o przemoc oraz o brak, jak już mówiliśmy, żywności i lekarstw. Dzisiaj chcemy również, może nawet przede wszystkim, prosić ludzi o wzbudzenie w sobie głębokiego szacunku dla życia i praw człowieka, aby odrzucić wszystko to, co prowadzi do cierpienia. Nasze wezwanie nie jest łatwe do spełnienia, ponieważ przemoc została polecona jako sposób działania grupom nazywającym się kolektywami, które służą polityce rządu. Ponadto, na koniec, chcemy, by porzucono ideę zwołania Konstytuanty, mającej zebrać się pod koniec lipca” – powiedział abp Padrón.

tm/ rv

inizio pagina

Biskupi maltańscy: „nie” dla związków homoseksualnych

◊  

Małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety – z całą mocą podkreśla Kościół katolicki na Malcie po zaaprobowaniu wczoraj przez parlament tego kraju zgody na związki homoseksualne. „Małżeństwo pozostanie zawsze wyłącznym związkiem mężczyzny i kobiety, otwartym na potomstwo – czytamy w oświadczeniu maltańskich biskupów. – Małżeństwo mężczyzny i kobiety zawsze było wzorcem przyjmowanym przez całą ludzkość, a nie tylko w chrześcijańskiej wizji człowieka. Wprowadzając koncepcję małżeństwa cywilnego o charakterze neutralnym – kontynuują biskupi – prawo odrzuca różnice i naturalną komplementarność istniejącą między mężczyzną i kobietą. W ten sposób zostają podcięte antropologiczne korzenie rodziny”.

Biskupi Malty wyrażają także zaniepokojenie, że ta ustawa może doprowadzić do umniejszenia godności najmłodszych poprzez praktykę tzw. matek surogatek czy dawstwo gamet. Jednocześnie apelują do społeczeństwa, aby nie zapominało, że dzieci są darem i domagają się zawsze odpowiedniego środowiska do poczęcia, narodzin i wzrastania. „Głos dzieci musi być zawsze słyszany w sposób mocny i jasny w całym maltańskim społeczeństwie” – podkreślają biskupi.

pp/ rv

inizio pagina

Południowy Sudan: 20 nowych dyplomowanych położnych

◊  

Wręczenie dyplomów ukończenia szkoły położnych 20 studentom (12 dziewcząt, 8 chłopców) to dla narodu południowosudańskiego okazja do wielkiej radości i nadziei. W kontekście dnia codziennego wypełnionego niepewnością i strachem, gdzie życie ludzkie traci swoją wartość, móc obchodzić takie wydarzenie to szczęście – powiedział ks. Dante Carraro, dyrektor stowarzyszenia Medici con l’Africa Cuamm. Organizacja Lekarze z Afryką, będącą największą tego rodzaju we Włoszech, od 1950 r. zajmuje się promowaniem zdrowia i pomocą chorym na Czarnym Lądzie.

W wywiadzie dla Radia Watykańskiego ks. Carraro podkreślił, że wydarzenie to ważne jest z kilku względów. Przede wszystkim 20-osobowa grupa absolwentów szkoły położnictwa to wielka pomoc dla kobiet w państwie, gdzie tylko w jednym przypadku na 20 tys. narodzinom dziecka towarzyszy położna. Ponadto stanowi to znak nadziei dla kraju pogrążonego w chaosie wojny domowej, a także satysfakcję dla tych, którzy tę uczelnię ukończyli.

Podsumowując obecność organizacji Medici con l’Africa Cuamm w Sudanie Południowym jej dyrektor powiedział: 

„Wyniki naszej obecności w tym kraju, pomimo wielu trudności, są imponujące. Kiedy rozpoczynaliśmy tutaj pracę, mieliśmy tylko jeden szpital, w Yirol, a obecnie posiadamy jeszcze dalszych 90 ośrodków medycznych. Taka ekspansja wskazuje, że pracując, i to dobrze, w służbie mamom, jesteśmy doceniani. Kiedy pracuje się w ten sposób, docieramy do najbardziej opuszczonych miejsc w systemie opieki zdrowotnej. Musimy pamiętać, że Sudan Południowy to wielki kraj, gdzie wielu ludzi żyje na terenach bardzo odległych, wiejskich, na peryferiach. Naszą misją jest dotarcie do nich: szpitale są ważne, ale równie ważne jest wyjść w poszukiwaniu, aby pomóc zrozumieć kobietom w ciąży konieczność badań kontrolnych w ośrodkach medycznych. Dzięki temu odnotowujemy wzrost liczby porodów w obecności położnych, co staje się znakiem życia” – powiedział  dyrektor organizacji Medici con l’Africa Cuamm.

pp/ rv

inizio pagina

Bośnia i Hercegowina: bolesna rocznica masakry w Srebrenicy

◊  

„To ważne pamiętać o Srebrenicy, tak jak dobrze jest nie zapominać o Auschwitz” – powiedział w 22. rocznicę masakry z 11 lipca 1995 r. stojący na czele wspólnoty bośniackiej we włoskim Trieście Semso Osmanović. Owe tragiczne wydarzenia, gdy Serbowie zdobyli miasteczko i wymordowali ponad 8 tys. mieszkańców, przeżył on jako dziecko. Sam stracił 33 bliskich krewnych i boi się wrócić na to miejsce, ponieważ sprawcy zbrodni pracują tam teraz w policji.

Wspominając Srebrenicę, należy „pamiętać także o dzisiejszych wojnach, a przede wszystkim o ich ofiarach”. Tak uważa koordynator włoskiej sekcji międzynarodowej organizacji katolickiej Pax Christi, pracującej na rzecz pokoju. Ks. Renato Sacco wskazał zwłaszcza na konflikty w Afganistanie, Iraku i Jemenie, w których Zachód na różny sposób brał lub bierze udział, a ponoszą tam śmierć również osoby cywilne. Duchowny podkreślił, że oprócz potępiania zbrodni takich jak masakra w Srebrenicy należy przede wszystkim zaprzestać działań podsycających wojny, które nadal przeważają. Zwrócił uwagę zwłaszcza na ciągły wzrost produkcji i eksportu broni.

tm/ rv, sir, tv2000

inizio pagina

Moskwa: blisko 2 miliony wiernych u św. Mikołaja

◊  

Blisko 2 miliony wiernych od 23 maja do 12 lipca adorowało w stolicy Rosji przybyłe tam za zgodą Papieża Franciszka z Bari relikwie św. Mikołaja. Poinformował o tym szef moskiewskiego Wydziału ds. Kontaktu z Organizacjami Religijnymi Konstantin Błażenow. 

Do północy z 11 na 12 lipca relikwie nawiedziło 1.808.000 pielgrzymów. 12 lipca oczekiwało ich kilkadziesiąt tysięcy. Szef patriarszej służby prasowej ks. Aleksandr Wołkow poinformował, że ponad milion pielgrzymów przyjechało spoza stolicy Rosji oraz z innych krajów, najczęściej takich, jak Stany Zjednoczone, Litwa, Łotwa, Ukraina, Białoruś i Kazachstan. Rekordowo dużo, bo aż 64 tys. wiernych nawiedziło relikwie 10 lipca. Czas  oczekiwania 11 lipca wynosił 11 godzin. Nasilenie odwiedzin relikwii wiązało się z zakończeniem ich wystawienia w moskiewskim soborze katedralnym Chrystusa Zbawiciela 12 lipca. 13 lipca relikwie zostały przeniesione do Petersburga.

W. Raiter, Moskwa/ rv

inizio pagina

Indie: zabito hinduistycznych pielgrzymów

◊  

„Tylko religia uczy pokoju. Palącą potrzebą wszystkich wspólnot religijnych ciągle pozostaje wyrzeczenie się wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji” – powiedział agencji Asia News indyjski arcybiskup Felix Anthony Machado na wieść o kolejnym zamachu terrorystycznym w jego kraju. Autobus wiozący pielgrzymkę hinduistów został ostrzelany przez kaszmirskich rebeliantów powodując śmierć siedmiu osób, w tym pięciu kobiet.

„Zdecydowanie potępiam ten akt przemocy” – stwierdził ordynariusz diecezji Vasai, pytając: „Kiedy skończy się ta spirala nienawiści?”. Jak dodał, wyznawcy różnych tradycji religijnych żyją tam w ciągłym strachu, niepewności, pod nieustannym obstrzałem ideologii fundamentalistycznej, która nie uznaje pluralizmu religijnego. Są świadkami wzrastającej agresywności i nietolerancji religijnej. „Prawdziwy pokój przychodzi wraz z nawróceniem serca. Przykładami tego są Matka Teresa z Kalkuty czy Mahatma Gandhi” – zauważył abp Machado.

pp/ rv, asianews

inizio pagina

PolskaRzecznik KEP: ochrona nieletnich jednym z priorytetów Kościoła

◊  

W Polsce weszła dziś w życie nowelizacja Kodeksu Karnego. Wprowadza ona prawny obowiązek zgłaszania organom ścigania przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich. Już 6 czerwca Konferencja Episkopatu Polski znowelizowała swoje wewnętrzne „Wytyczne”, dotyczące przypadków oskarżeń duchownych o molestowanie osób poniżej 18. roku życia.  

Celem zmian w „Wytycznych” było ich dostosowanie do nowego stanu prawnego w Polsce. Do tej pory istniał jedynie tzw. „obowiązek społeczny” zgłaszania do organów ścigania przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci. Nowelizacja Kodeksu Karnego nakłada prawny obowiązek zgłaszania takich przypadków.

Jak podkreślił rzecznik Episkopatu, ochrona osób nieletnich jest jednym z priorytetowych działań Kościoła. „Konkretnym przykładem takich działań są «Wytyczne» Konferencji Episkopatu Polski, które ostatnio zostały zaktualizowane po to, aby odpowiadały prawu polskiemu, które nakłada obowiązek zgłaszania przypadków takich przestępstw – powiedział ks. Paweł Rytel-Andrianik. – To natychmiastowe działanie Episkopatu było podyktowane ochroną nieletnich. Od obowiązku zgłaszania wyłączone jest tylko forum wewnętrzne, czyli sakrament spowiedzi i analogicznie należy traktować kierownictwo duchowe, ponieważ w praktyce są to naczynia połączone. Kierownictwo duchowe jest bowiem najczęściej związane ze spowiedzią” – dodał rzecznik. 

Rzecznik dodał, że od lat Kościół w Polsce podejmuje działania chroniące dzieci i młodzież przed wykorzystywaniem seksualnym. Zachęca również wszystkie środowiska w kraju do włączenia się w inicjatywy mające na celu większą ochronę osób małoletnich, bowiem tego typu przypadki są grzechem ciężkim i przestępstwem.

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 13.07.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 13.07.2017

◊  

W Magazynie: "Pomoc migrantom przez wspólnotę z Taizé" - rozmowa Stanisława Tasiemskiego, dominikanina z bratem Markiem z Taizé - 14'40".

Słuchaj:      

inizio pagina

Msza przy grobie św. Jana Pawła II - 13 lipca 2017 r.

◊  

Mszy przewodniczył i homilię wygłosił ks. Leszek Gęsiak SJ.

Słuchaj:      

inizio pagina