Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

15/07/2017

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Watykan i Stolica ApostolskaPrefekt Kongregacji Kościołów Wschodnich u grekokatolików Ukrainy

◊  

Pielgrzymowanie do Matki Bożej łączy wszystkich Ukraińców – tych z jej wschodniej części, którzy cierpią z powodu wojny, i tych z zachodnich regionów kraju, żyjących w warunkach względnego pokoju. Podkreślił to prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich w wywiadzie, którego udzielił w Kijowie telewizji „Żywe Tełebáczennia” [Живе Телебачення]. Powołana do życia przez Ukraiński Kościół Greckokatolicki, nadaje  ona w Internecie, a poszczególne serwisy również na różnych kanałach telewizyjnych o zasięgu ogólnokrajowym. Kard. Leonardo Sandri, przebywający od 11 do 17 lipca na Ukrainie, uczestniczy dziś w narodowej pielgrzymce tamtejszych grekokatolików do sanktuarium maryjnego w obwodzie tarnopolskim. 

W wywiadzie dla ukraińskiej telewizji gość z Watykanu wyraził uznanie dla pracy duszpasterskiej Cerkwi greckokatolickiej, którą kieruje kijowsko-halicki arcybiskup większy. Zwrócił uwagę, że jest ona – obok obrządku syromalabarskiego w Indiach – największym i najważniejszym katolickim Kościołem wschodnim. Nawiązał do jego męczeńskiego świadectwa w czasie prześladowań przez komunistyczną dyktaturę, który porównał do tych, jakie przeżywali pierwsi chrześcijanie. Kard. Sandri mówił też o wrażeniach, jakie odniósł zwiedzając w Kijowie nim muzeum wielkiego głodu z lat 30. ubiegłego wieku. Wyraził nadzieję, że do czegoś podobnego nie dojdzie obecnie na wschodniej Ukrainie. Podkreślił troskę Kościoła katolickiego o wszystkich, którzy tam cierpią i są krzywdzeni. Przypomniał zorganizowaną przez Papieża ogólnoeuropejską kolektę na pomoc dla nich.

ak/ rv, zhyve.tv

inizio pagina

ŚwiatAleppo: ludzie wracają, ale walki trwają, Syria leży w ruinie

◊  

„To kraj roztrzaskany na kawałki, zniszczony; brakuje dostaw m.in. wody czy prądu; dostęp do pracy to rzadkość” – tak sytuację w Syrii przedstawił proboszcz jednej z parafii w Aleppo. Franciszkanin, o. Ibrahim Alsabagh przypomniał, że wojna cały czas trwa, a jej skutki dalej są odczuwane w największym przed rozpoczęciem konfliktu mieście kraju. 

„To, czego doświadczamy tutaj, jest trochę inne od możliwych wyobrażeń. Wczoraj i przedwczoraj doszło do poważnego bombardowania w tzw. nowym mieście w Aleppo, gdzie pociski wystrzelone przez grupy zbrojne pozostające poza granicami metropolii spowodowały śmierć wielu cywilów. Kontynuują one silny, bezlitosny ostrzał, także w ciągu nocy. Życie jest tu bardzo trudne: ceny utrzymania wciąż rosną, a mieszkańcy oglądają się wokoło, pytając: «Ale czy już skończyliśmy, czy też nie? Uzyskamy jeszcze możliwość, by zacząć życie na nowo?». Jednak od początku obecnego roku do dzisiaj wróciło do nas 18 rodzin i taki znak daje nam wiele nadziei. Dochodzą też do nas wieści o innych, którzy myślą o powrocie. Gdy pytamy, dlaczego, odpowiadają: «Usłyszeliśmy, że Kościół wspomaga, wspiera i podtrzymuje na duchu». To nas bardzo cieszy i zachęca do jeszcze większej gościnności. Mimo jednak owego znaku nadziei pojawia się także coś przeciwnego; mówię o tych, którzy chcą wyjechać. Wygląda to na pewną sprzeczność, ale chodzi po prostu o fakt, iż niektóre rodziny pozostają podzielone: część żyje na miejscu, inni w Europie. Chcą się też stąd wydostać dlatego, że nie widzą już nadziei dla miasta i kraju” – powiedział o. Alsabagh.

tm/ rv

inizio pagina

Włochy: Kościół w sprawie migracji domaga się działań, a nie słów

◊  

Migranci cały czas przybywają do Włoch. Dziś do portu w Krotonie wpłynęła łódź z 1200 osobami na pokładzie. Równocześnie w tym kraju toczy się dyskusja polityków na temat pomocy potencjalnym przybyszom w ich miejscach pochodzenia czy poprawienia sytuacji w leżącej na szlaku Libii, aby zakończyć proceder nielegalnego przewozu ludzi. Ponadto trwa debata nad przyznaniem praw obywatelskich wszystkim narodzonym na ziemi włoskiej, ponieważ na razie w państwie tym obowiązuje z nielicznymi wyjątkami tzw. prawo krwi.

W obliczu tej sytuacji wypowiedział się arcybiskup Agrygentu na Sycylii i zarazem przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Włoch, kard. Francesco Montenegro. 

„Muszę powiedzieć, że według tego, co widzimy obecnie, współpraca między różnymi siłami politycznymi nie wydaje mi się łatwa do osiągnięcia. Każdy głosi własne zdanie myśląc, że to ono jest właściwe, a w rzeczywistości rozwiązań problemów nie ma. Libia stanowi równocześnie pewną granicę, linię frontu. Jeśli tam uda się poprawić sytuację, także w sensie politycznym, pomoże to w uregulowaniu przepływu osób. Kiedy jednak widzę, że nasze państwa podjęły się już niesienia pomocy krajom pozostającym w biedzie, jak to obiecały, ale wciąż ujmują fundusze, mam wątpliwości co do tego, iż teraz nagle wszyscy się zgadzają, jak, kiedy i czy w ogóle coś robić. Już od lat żyjemy w sytuacji napływu migrantów, ale nie zaistniały jeszcze żadne konkretne rozwiązania, tylko krzyki z lewej i z prawej strony sceny politycznej oraz z centrum. Ale przecież nie rozwiązuje się problemów, krzycząc. Solidarność okazana w słowach to jeszcze nie solidarność, a takiej dotychczas mieliśmy aż nadto” – wskazał kard. Montenegro.

tm/ rv

inizio pagina

Indie: dewastacja chrześcijańskich cmentarzy

◊  

Te akty wandalizmu są zaplanowane przez osoby zainteresowane tym, by siać niezgodę między wspólnotami religijnymi i podsycać nienawiść religijną – powiedział metropolita Goa i Damão w Indiach na wieść o kolejnych wypadkach niszczenia cmentarzy chrześcijańskich w tym kraju. Abp Filipe Neri Ferrão zaapelował jednocześnie do wyznawców wszystkich religii, aby powstrzymali się od akcji odwetowych i nie rozniecali nienawiści religijnej. Przypominając, że stan Goa ma długą tradycję zgody międzyreligijnej i pokoju, wezwał, by za wszelką cenę żyć tymi wartościami.

Nieznani sprawcy zniszczyli na terenie tego indyjskiego stanu kilka cmentarzy chrześcijańskich. Połamali krzyże nagrobne oraz wielki krzyż stojący przy wejściu do jednego z nich. Sprofanowali także kilkadziesiąt grobów. 

Przewodniczący Ogólnoindyjskiej Rady Chrześcijan (GCIC) Sajan K. George uważa, że przyczyną tych działań jest wrogie nastawienie hinduistów do innych wyznań. Jeden z ich liderów wezwał swoich współwyznawców do chwycenia za broń w obronie krów, które w tej religii uważa się za zwierzęta święte. Chrześcijański działacz przypomniał, że „Indie są republiką świecką i demokratyczną, która konstytucyjnie gwarantuje wolność religijną. A działania te mają zasiać nienawiść, nieufność i niezgodę”.

pp/ rv, asianews

inizio pagina

Santiago: biskupi wzywają do braterskiego podejmowania pątników

◊  

„Przyjmowanie i gościnność na Drodze św. Jakuba” – taki tytuł nosi list pasterski biskupów francuskich i hiszpańskich, ordynariuszy diecezji przecinanych przez najpopularniejszy ze szlaków pielgrzymkowych prowadzących do sanktuarium tego Apostoła w Santiago de Compostela. Przeszli oni pieszo ostatni etap trasy pątników, po czym przez dwa dni (11-12 lipca) wspólnie obradowali.

W tekście skierowanym do wiernych hierarchowie zachęcają wszystkich do „chrześcijańskiej gościnności” wobec pielgrzymów, nie ograniczającej się tylko do pomocy w potrzebach materialnych, ale wspierającej też rozwój duchowy. Dlatego w liście zaleca się głębokie wsłuchanie w głos tych, którzy podejmują wędrówkę do hiszpańskiego sanktuarium oraz w ich pytania dotyczące Boga, wiary, życia. Biskupi proszą również wspólnoty zakonne leżące na tym szlaku, aby każda oddelegowała jednego ze swych członków do stałego podejmowania pątników o każdej porze dnia i nocy.

tm/ rv, sir

inizio pagina

Brazylia: misyjne wakacje zimowe dla studentów

◊  

Lipiec to dla szkół w Brazylii okres wakacji zimowych. Setki studentów tego kraju zamienia zasłużony odpoczynek od zajęć na uczelniach na działalność ewangelizacyjną we wspólnotach, które oczekują na wsparcie duchowe i materialne. Praca misyjna jest też dla studentów okazją do dokonania pewnego podsumowania osobistego procesu formacyjnego. Ewangelizatorzy kierują się przede wszystkim do tych wspólnot, które jeszcze nie były w pełni ewangelizowane.  Według ks. Danilo Pinto z komisji duszpasterskiej episkopatu ds. kultury i edukacji zaangażowanie misyjne studentów, poza aspektem ewangelizacyjnym, jest też dla nich możliwością, aby towarzyszyć w procesie przemian społecznych. 

Stało się już pewną tradycją, że studenci z wielu brazylijskich uczelni włączają się w akcję ewangelizacyjną Kościoła.

Ci zaangażowani w duszpasterstwie akademickim Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego w Paranie od ośmiu już lat ewangelizują, ale także zdobywają doświadczenie we wspólnotach, gdzie występują różne problemy społeczne. Do tej akcji włączają się również wykładowcy, pracownicy, jak i absolwenci oraz przyjaciele tej uczelni.

Z kolei blisko 200 studentów z diecezji Jales w stanie São Paulo prowadzi akcję ewangelizacyjną i humanitarną wśród Indian w Dourados w stanie Mato Grosso.

Z inną jeszcze inicjatywą wyszła komisja duszpasterska episkopatu ds. kultury i edukacji, zapraszając studentów z różnych regionów kraju do włączenia się w ewangelizację w Santarém w stanie Pará na północy Brazylii. W tamtej rzeczywistości, poza pracą misyjną, młodzież akademicka włączy się w akcję społeczną Kościoła, a także będzie mogła doświadczyć inności kulturowej w kontakcie z populacją regionu Amazonii. „W tego typu doświadczeniu studenci mogą obserwować rzeczywistość zawodową, do której się przygotowują, i spostrzec, że można ją włączyć w służbę ewangelizacji. Zdobywają oni doświadczenie w procesie przemieniającym mocą wiary” – podkreśla ks. Danilo Piont z komisji duszpasterskiej episkopatu ds. kultury i edukacji.

Z. Malczewski TChr, Brazylia / rv

inizio pagina

Kard. Arborelius: warto dać kobietom więcej stanowisk w Kościele

◊  

„Rola kobiet w społeczeństwie i ekonomii jest bardzo, bardzo ważna, ale w Kościele czasem zostajemy trochę w tyle” – uważa kard. Anders Arborelius. Przypomniał on Chiarę Lubich i Matkę Teresy z Kalkuty, u których często zasięgał rady Papież Jan Paweł II. Nawiązując do tego, pierwszy w historii szwedzki purpurat sądzi, że można by pomyśleć nad bardziej oficjalnym uznaniem podobnej roli przedstawicielek płci pięknej.

Ponadto biskup Sztokholmu interesuje się pracami komisji powołanej przez Papieża Franciszka celem badania historii tzw. urzędu diakonisy w Kościele pierwszych wieków. Pozostaje kwestią sporną, czy funkcja ta miała jakiekolwiek powiązanie z posługą sakramentalną, czy też chodziło tylko o osoby prowadzące życie w pewnym sensie na wzór dzisiejszych zakonnic. Jednak dla kard. Arboreliusa istotne znaczenie ma znalezienie sposobu, w jaki współczesne kobiety „mogłyby rzeczywiście przekazywać wiarę na różnych szczeblach”.

tm/ rv, sir, tv2000

inizio pagina

PolskaJasna Góra: pierwszy w tym roku „pielgrzymkowy szczyt”

◊  

Z modlitwą za misjonarzy, o umiłowanie Słowa Bożego, wierność Matce Bożej i złożonym ślubom, o odnowę życia i nowy zapał ewangelizacyjny na Jasną Górę przybyły tysiące pieszych pielgrzymów. Dziś po raz pierwszy w tym roku mamy tzw. pielgrzymkowy szczyt. Na święto Matki Bożej Szkaplerznej dotarły grupy m.in. z archidiecezji przemyskiej i poznańskiej, z Piotrkowa Trybunalskiego, Gorzkowic czy Rozprzy. 

„Tworzymy żywą koronę Maryi” – deklarowali pątnicy i podkreślali, że jubileusz 300-lecia koronacji jasnogórskiego Obrazu jest okazją do szczególnego błagania za Polskę.

„Chciałam przyjść do mojej mamy, która jest w niebie, a niosę tę biało-czerwoną flagę, żeby zaznaczyć, że jesteśmy Polakami i że przychodzimy tutaj na Jasną Górę, żeby zobaczyć naszą Matkę – mówili pielgrzymi. – Po wielu latach wróciłam do kraju i to było takie moje po prostu podziękowanie Matce Bożej. Bez Matki Najświętszej nie może w dzisiejszych czasach naród żyć ”.

„Matka Boża jest dla nas bardzo ważnym przykładem ewangelizacji – przypomniał wieloletni pielgrzym jasnogórski, abp Adam Szal z Przemyśla. – Zastanawialiśmy się nad naszą odpowiedzialnością za ewangelizację parafii, a w drugiej części pielgrzymki podejmowaliśmy refleksję nad odpowiedzialnością pątników za misje. Ta odpowiedzialność jest bardzo ważna. Nasze wsparcie będzie polegało nie tylko na modlitwie, ale także na wsparciu materialnym” – dodał przemyski metropolita.

W drodze każdy z pątników modlił się za konkretnego misjonarza, losując jego imię i nazwisko. Z racji jubileuszu nie zabrakło selfie dla Maryi i składania duchowych darów.

I.Tyras, Radio Jasna Góra/ rv

inizio pagina

Zakończenie 29. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży

◊  

Na warszawskich Siekierkach zakończyła się 29. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży. W konkurencjach sportowych i artystycznych startowało prawie półtora tysiąca osób z ośmiu państw, głównie przedstawicieli organizacji polonijnych, a także klubów parafialnych z całej Polski. Zmaganiom młodych sportowców towarzyszyła modlitwa. Wczoraj wieczorem w Świątyni Opatrzności Bożej przy grobie inicjatora tego spotkania, o. Józefa Jońca, została odprawiona Msza św.

W homilii obecny kapelan Parafiady, o. Rafał Roszer, nawiązywał do postaci św. Józefa Kalasancjusza i zaapelował do młodych: „Nigdy nie wstydź się Jezusa, nigdy nie wstydź się zrobić znaku Krzyża św. przy innych, nigdy nie wstydź się tego, że się modlisz rano i wieczorem. Bądź z tego dumny, bądź z tego powodu radosny, bo taki jest chrześcijanin”. 

Pomysłodawcą i pierwszym organizatorem Parafiady był o. Józef Joniec, pijar, który zginął w 2010 roku w katastrofie smoleńskiej. Jej ideą jest rozwój młodych oparty na trzech filarach: stadion, teatr i świątynia. 

St. Tasiemski OP, KAI/ rv

inizio pagina

Wakacje z Caritas Diecezji Tarnowskiej

◊  

Około półtora tysiąca dzieci i młodzieży spędzi wakacje dzięki pomocy Caritas diecezji tarnowskiej, która dofinansowała wypoczynek dla 51 grup. „Uczniowie z rodzin mniej zamożnych spędzają atrakcyjnie wolny czas nad morzem i w górach – mówi ks. Krzysztof Majerczak, zastępca dyrektora Caritas Diecezji Tarnowskiej. – Dzieci, które wspieramy finansowo, nie raz po raz pierwszy wyjeżdżają na takie wakacje, poza dom. To dla nich wielka radość, że mogą z rówieśnikami miło ten czas spędzić. Cieszymy się, że możemy takie dzieci, takie rodziny wesprzeć” – podkreślił ks. Majerczak.

Diecezjalna Caritas na dofinansowanie letniego wypoczynku przeznaczyła 110 tys. złotych z funduszy Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Wyjazdy zorganizowały m.in. parafie i zgromadzenia zakonne.

St. Tasiemski OP, KAI/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 15.07.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 15.07.2017

◊  

W Magazynie: „Daję Słowo” – rozważania czytań niedzielnych na 15. Niedzielę zwykłą – Tomasz Matyka SJ, ks. Paweł Pasierbek SJ i ks. Mariusz Han SJ.

Słuchaj:         

I czytanie: Iz 55, 10-11 (od 5'33'')

II czytanie: Rz 8, 18-23 (od 10'05'')

Ewangelia: Mt 13, 1-23 (od 14'18'')

inizio pagina