Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

17/07/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaKonto Franciszka @Pontifex na Twitterze: już ponad 35 mln

◊  

Papieskie konto na Twitterze @Pontifex w 9 językach ma już ponad 35 mln obserwujących (z tego ponad 13 mln w języku hiszpańskim, a w angielskim ponad 11 mln), przy czym w ostatnim miesiącu ich wzrost był szczególnie szybki. Otworzył je blisko 5 lat temu, 3 grudnia 2012 r., Benedykt XVI. Od ponad dwóch lat, dokładnie od 19 marca 2015 r., Franciszek obecny jest również na Instagramie. Liczba obserwujących tam jego konto @Franciscus przekroczyła już ostatnio 4 mln. Fakty te skomentował w wywiadzie dla Radia Watykańskiego prof. Paolo Peverini z Wolnego Międzynarodowego Uniwersytetu Studiów Społecznych (LUISS) w Rzymie, będący jednocześnie konsultorem watykańskiego Sekretariatu ds. Komunikacji. 

„Podkreśliłbym tu dwa aspekty. Jeden to dane ilościowe: chodzi tu o liczbę niezwykłą. Druga sprawa to szybkość, z jaką tę liczbę osiągnięto. Świadczy to zatem o nadzwyczajnej zdolności przyciągania zainteresowania i zwiększania interakcji wokół tematów mających znaczenie dla opinii publicznej. Inna kwestia ogromnej wagi wiąże się z treściami, gdyż bardzo często ma się skłonność do kładzenia nacisku na liczby, natomiast tutaj trzeba przede wszystkim pomyśleć o tematach, które porusza Papież, i o sposobie, w jaki o nich mówi. Oznacza to zatem, że konto na Twitterze to jedna z form, poprzez które objawia się ta wielka zdolność, by wpływać na opinię publiczną i przyczyniać się niewątpliwie do zwiększenia zainteresowania tematami, jakie bardzo często pozostają na marginesie tego, czym zajmują się media”.

W wywiadzie dla Radia Watykańskiego prof. Peverini zwrócił też uwagę, że na koncie Instagramu Papież ma wielu młodych odbiorców. Tymczasem jeszcze niedawno uważało się ich za dalekich od zainteresowania sprawami religijnymi.

ak/ rv

inizio pagina

Benedykt XVI o kard. Meisnerze

◊  

„Wiemy, że dla niego, zamiłowanego pasterza i ojca duchownego, było trudno opuścić pełniony urząd i to właśnie w chwili, kiedy Kościół potrzebował duszpasterzy przekonanych i umiejących oprzeć się dyktaturze ducha czasu… Jednak potrafił zrobić miejsce innym i żyć dogłębną pewnością, że Pan nie opuści swojego Kościoła, nawet jeśli łódź zdaje się wywracać”. Słowa te napisał Benedykt XVI w przesłaniu na pogrzeb swojego przyjaciela kard. Joachima Meisnera. Uroczystości żałobne po śmierci emerytowanego metropolity Kolonii odbyły się w tym mieście 15 lipca.

Specjalny telegram wystosował Papież Franciszek, wyrażając uznanie dla „nieustraszonego wkładu” zmarłego w sprawy wiary i Kościoła. Z kolei przesłanie Papieża seniora odczytał jego sekretarz abp Georg Gaenswein. Benedykt XVI przypomniał, że wielokrotnie rozmawiał z kard. Meisnerem, ostatnio przez telefon na dzień przed jego śmiercią. Z rozmów tych biła wielka pogoda ducha sędziwego purpurata. Wynikało to z pewnego ożywienia religijnego zauważanego w Niemczech, dotyczącego zwłaszcza sakramentu pokuty i adoracji eucharystycznej. Fakt, że kard. Meisnera znaleziono martwego z brewiarzem w rękach, Benedykt XVI zinterpretował jako „sztukę umierania” na modlitwie, będącą darem od Boga.

tc/ rv, vi, kai

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaWatykan w ONZ o zapobieganiu przemocy: rola państw i religii

◊  

W nowojorskiej siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych zaprezentowano 14 lipca „Plan działania dla zwierzchników i działaczy religijnych celem zapobiegania podżeganiu do przemocy mogącej prowadzić do zbrodni”. Dokument, będący owocem trzech lat intensywnych prac, jest ważnym, konkretnym krokiem ku promowaniu kultury i społeczeństw broniących odpowiedzialnie niewinnych narażonych na akty barbarzyństwa – powiedział przedstawiciel Watykanu na forum ONZ w Nowym Jorku. 

Według abp. Bernardita Auzy ważne jest podkreślanie roli, jaką mają w tym względzie przywódcy religijni. Tym niemniej nie można zapominać, że odpowiedzialność za ochronę ludzi przed przemocą spoczywa przede wszystkim na poszczególnych rządach i całej wspólnocie międzynarodowej. Znaczenie zwierzchników wspólnot wyznaniowych polega nie tylko na tym, aby zapobiegać podżeganiu do nienawiści. Ich szczególnym, specyficznym zadaniem jest zachęcać swych współwyznawców do praktykowania zasad etycznych związanych z respektowaniem życia i godności człowieka. Sprzyja to tworzeniu społeczeństw, które barbarzyńskie akty przemocy uznają za moralnie niedopuszczalne – wskazał stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

ak/ rv

inizio pagina

ŚwiatWłochy: Episkopat pomaga uchodźcom syryjskim i Wenezueli

◊  

Półtora miliona euro przeznaczyła Konferencja Episkopatu Włoch na dwa projekty pomocowe. Jeden z nich dotyczy uchodźców syryjskich, a drugi kryzysu w Wenezueli. Pomoc zostanie udzielona poprzez włoską Caritas.

Walki, toczone w Syrii od 7 lat, spowodowały śmierć ponad 400 tys. ludzi. Ponad 6 milionów osób opuściło rodzinne strony pozostając wewnątrz kraju, a ponad 5 milionów wyemigrowało za granicę. 13,5 miliona mieszkańców Syrii potrzebuje pomocy humanitarnej, 85 procent żyje poniżej poziomu biedy.

Włoska pomoc dla nich, w wysokości miliona euro, obejmie zarówno potrzeby dnia codziennego: żywność, opiekę zdrowotną i produkty pierwszej potrzeby, jak też działania mające na celu pojednanie i wychowanie do pokoju oraz wzajemnego szacunku, szczególnie wśród ludzi młodych, przede wszystkim w Syrii i Libanie, gdzie obserwuje się największe napięcia między różnymi grupami i frakcjami.

W Wenezueli sytuacja pogarsza się z dnia na dzień. Napięcie polityczne wyraziła również duża frekwencja w referendum z 16 lipca przeciwko zaproponowanej przez rząd Konstytuancie. Obserwuje się wzrost przemocy i coraz więcej strajków, z dnia na dzień trudniej kupić żywność i lekarstwa. Bieda dotyka już 82 procent ludności.

Pomoc Episkopatu Włoch dla Wenezueli w wysokości 500 tys. euro zostanie skierowana do 10 diecezji i obejmie około 24 tys. osób, w tym szczególnie dzieci, kobiety w ciąży, samotne osoby starsze oraz więźniów. Włoska Caritas przygotowała równocześnie specjalne dossier o sytuacji w latynoamerykańskim kraju, zatytułowane „Niesłuchani – naród na skraju wyczerpania prosi o uszanowanie jego podstawowych praw”. Umieszczone w dokumencie dane i wnioski przedstawił Radiu Watykańskiemu wicedyrektor wspomnianej organizacji charytatywnej Paolo Beccegato. 

„Ten krzyk cierpienia całego społeczeństwa; wzrost ekstremalnego ubóstwa w kraju znajdującym się już i tak w trudnej sytuacji; wzrost poziomu niedożywienia wśród najmłodszych, którego ofiarą pada jedno dziecko na cztery, jak podaje Caritas Wenezueli codziennie wspierająca tamtych ludzi; wzrastanie wszelakich utrudnień w kwestiach otrzymania opieki zdrowotnej wraz ze zwiększeniem liczby przypadków śmierci matek przy porodzie, śmierci niemowląt, wszystko co wiąże się z brakiem dostępu do lecznictwa na podstawowym poziomie – każda z tych kwestii wskazuje na bardzo poważny stan faktyczny. Ludność żyje w ekstremalnym cierpieniu i krzyczy z jego powodu, ale, jak napisaliśmy w tytule naszego dossier o stanie społeczeństwa, jej wołanie pozostaje niewysłuchane. A to przede wszystkim dlatego, że władze Wenezueli nie chcą uznać, iż cały kraj przechodzi okres niesłychanie trudny. Już mamy do czynienia ze skomplikowanym problemem sytuacji alarmowej na płaszczyźnie humanitarnej i międzynarodowej. Trzeba więc, bardziej niż kiedykolwiek, pokojowego dialogu, aby znaleźć rozwiązanie dla tych wyzwań” – powiedział wicedyrektor włoskiej Caritas Paolo Beccegato.

pp, tm/rv, sir

inizio pagina

Argentyna: zaniepokojenie Kościoła życiem dzieci w ubóstwie

◊  

„Wszyscy jesteśmy za to w taki czy inny sposób odpowiedzialni” – tak na fakt, że w Argentynie niemal 60 proc. osób poniżej 18. roku życia żyje w ubóstwie, zareagował abp. Edoardo Eliseo Martín. Metropolita Rosario odniósł się do danych opublikowanych przez Papieski Uniwersytet Matki Bożej z Buenos Aires. Alarmujący poziom biedy wśród niepełnoletnich prawie nie uległ zmianom od 2015 r., choć trzeba zaznaczyć, że nastąpiła nieznaczna poprawa w porównaniu z sytuacją trochę wcześniejszą (2010 r.).

„Kościół od dawna mówi, iż potrzeba poważnego zwrócenia uwagi na odpowiedzialność społeczną” – stwierdził abp Martín. Zaznaczył, że demokrację w Argentynie buduje się zaledwie od 30 lat i ciągle wyzwanie stanowi tam kwestia realnej równości wszystkich obywateli. „Przypominamy wciąż przywódcom, że muszą mieć w sobie wielką pokorę i praktykować dialog, gdyż nie możemy cały czas się kłócić, bo to nie prowadzi do niczego” – dodał ordynariusz Rosario.

tm/ rv, fides

inizio pagina

Prymas Polski uczestnikiem tygodniowych rekolekcji w Taizé

◊  

Prymas Polski abp Wojciech Polak uczestniczył w tygodniowych rekolekcjach w Taizé i w programie przygotowanym przez braci z tamtejszej wspólnoty ekumenicznej. Metropolita gnieźnieński przyjechał tam z grupą młodzieży i z jej diecezjalnym duszpasterzem, odbywając kilkunastogodzinną podróż autobusem. 

Podczas swojego pobytu abp Polak poprowadził warsztaty na temat pojednania, uczestniczył we wprowadzeniach biblijnych, spotkał się m.in. z pielgrzymami z Polski, wolontariuszami z wszystkich kontynentów, a także z chrześcijanami z krajów arabskich i z siostrami z trzech zgromadzeń zakonnych, które od kilkudziesięciu lat pomagają w Taizé.

„Sercem, które tutaj przyciąga, jest wymiar spotkania z drugim człowiekiem, ale nade wszystko z Panem Bogiem – mówi Ksiądz Prymas dzieląc się spostrzeżeniami ze swojego pobytu. – Także poprzez modlitwy, poprzez spotkania, wprowadzenie w Pismo Święte, poprzez dzielenie się w grupach młodzi ludzie doświadczają spotkania z Panem Bogiem. Myślę, że dla wielu młodych to, że ta wspólnota jest pośród nich, że modli się w ten sposób, że do tej modlitwy ich zaprasza, jest to siła przyciągania.”

Prymas Polski podkreśla, że w Kościele najważniejsze jest doświadczenie wiary, a to jest właśnie najistotniejsze w charyzmacie wspólnoty z Taizé. Może być to cenną inspiracją dla Kościoła, także dla Kościoła w Polsce.

Tygodniowe spotkanie zakończyła dziś uroczysta Msza, którą koncelebrował abp Wojciech Polak.

brat Wojciech, Taizé / rv

inizio pagina

Białoruś: upamiętnienie rozstrzelanych z Grodna i Lipska

◊  

W Naumowiczach koło Grodna obchodzono kolejną rocznicę tragicznych wydarzeń sprzed 74 lat. W 1943 r. na tamtejszych fortach Niemcy rozstrzelali grupę mieszkańców Grodna i Lipska nad Biebrzą. Wśród nich były osoby duchowne i świeckie, w tym bł. Marianna Biernacka, która ofiarowała swe życie za synową i jej nienarodzone dziecko. Beatyfikował ją w 1999 r. Jan Paweł II. 

Do Naumowicz, gdzie znajduje się zbiorowa mogiła, przybyli liczni pielgrzymi z kraju i zagranicy, aby upamiętnić tych męczenników XX wieku. Wśród gości była też liczna delegacja z Lipska, rodzinnego miasteczka Marianny Biernackiej, na czele z prawnukiem błogosławionej Stanisławem Betko.

Uroczystości miały charakter diecezjalny. Pielgrzymi z modlitwą w pieszej pielgrzymce szli do miejsca, gdzie ziemia została zroszona krwią męczenników. Spotkali się na wspólnej modlitwie w lesie, który był niemym świadkiem dramatycznych wydarzeń. Z tego miejsca modlili się o pokój, aby nigdy nie powtórzyła się podobna zbrodnia, która zawsze jest wielkim bólem dla narodu.

Mszy św. przewodniczył biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz, który przypomniał historię wydarzeń sprzed lat. Hierarcha zaznaczył, że przemoc i wojna nigdy nie są drogą do pokoju, lecz są zawsze wielką porażką i bólem dla ludzkości. „Niech wołanie z tego miejsca o pokój wzniesie się głośno, aby dotarło do serc wszystkich ludzi. Niech naszym narodem kieruje pragnienie pokoju” – mówił bp Kaszkiewicz.

ks. J. Martinowicz, Mińsk /rv

inizio pagina

Egipt: Kościół wobec dochodzenia w sprawie ataku w Hurghadzie

◊  

„Większość muzułmanów chce żyć pokojowo, ale wystarczy nawet jeden czy dwa procent populacji, aby wprowadzić napięcie na całym świecie” – wskazał w związku z ostatnimi wydarzeniami w Egipcie bp Antonios Aziz Mina. Emerytowany koptyjskokatolicki ordynariusz Gizy wskazał na obawy chrześcijan w jego ojczyźnie przed atakami islamistów i fakt, że Kościoły zrezygnowały tam z prawie wszystkich letnich wydarzeń poza liturgiami. Ponadto mówił o napadzie na turystów w Hurghadzie, w trakcie którego młody człowiek zabił dwie Niemki oraz ranił nożem inne osoby. 

„Jeśli sprawca tego czynu to naprawdę osoba z zaburzeniami osobowości, jak mówią, mamy tu do czynienia z prostą sprawą. Ale jeśli chodzi tu o zamach terrorystyczny, wtedy kwestia przedstawia się inaczej. A widać, że ofiarami podobnych zdarzeń padają turyści, policjanci albo chrześcijanie, czyli grupy, których zranienie może prowadzić do wielkiego odzewu. Kraj nasz żyje z turystyki, od której zależy jedna trzecia dochodów Egiptu, i uderzenie w nią oznacza powalenie państwa na kolana. Obecnie gospodarka ma się naprawdę źle. Rząd musiał obrać bardzo drastyczne środki. Nastąpiło podwojenie, jeśli nie potrojenie cen. Wcześniej bank centralny chronił kurs funta egipskiego, ale teraz już tak nie jest: wartość waluty poważnie spadła” – wskazał bp Mina.

tm/ rv

inizio pagina

Egipt: zagrożone terroryzmem Kościoły ograniczają działalność

◊  

Ostrzeżone przez władze Kościoły koptyjski i ewangelicki w Egipcie postanowiły częściowo zmniejszyć swoją działalność w lipcu i sierpniu. W obawie przed nowymi atakami ekstremistów islamskich oraz celem zapewnienia bezpieczeństwa wiernym zadecydowano o zawieszeniu wyjazdów wakacyjnych, kolonii, pielgrzymek i konferencji. Jednak Msze i inne nabożeństwa będzie się odprawiać.

Wspólnota egipskich chrześcijan ucierpiała w ostatnich miesiącach z powodu serii zamachów fundamentalistów powiązanych z tzw. Państwem Islamskim. Od grudnia 2016 r. w różnych miejscach tego kraju (Aleksandria, Kair, Synaj) zginęło w atakach blisko 100 wyznawców Chrystusa. Tamtejsze władze zdobyły ostatnio informacje o planowanych dalszych działaniach ekstremistów przeciw mniejszości chrześcijańskiej i przekazały tę wiadomość Kościołom.

tm/ rv, asianews

inizio pagina

PolskaKraków: obchody 250. rocznicy kanonizacji św. Jana z Kęt

◊  

W 250. rocznicę kanonizacji Jana z Kęt w kolegiacie akademickiej św. Anny odbyły się uroczystości dziękczynne za życie świętego profesora Akademii Krakowskiej. Pierwszym etapem tych obchodów była Msza pod przewodnictwem proboszcza, ks. prof. Tadeusza Panusia, który wskazał w homilii, że Jan Kanty jest wzorem dla współczesnych naukowców.

„Pogodzenie rozumu z wiarą nie było żadnym problemem dla Jana z Kęt. Łączył wiedzę z wiarą, wiarę z miłosierdziem, miłosierdzie z pokorą” – powiedział proboszcz kolegiaty św. Anny. 

Jan Kanty został pochowany pod amboną w kościele św. Anny. Po Eucharystii odbył się wykład prof. Franciszka Ziejki zatytułowany „Kanonizacja św. Jana z Kęt w oczach współczesnych”. Następnie każdy zainteresowany mógł zwiedzić wystawę o świętym, na której zaprezentowano m.in. relikwiarz jego ręki i głowy. 

S. Tasiemski, kai/ rv

inizio pagina

Częstochowa: Europejskie Forum Młodych 2017

◊  

„Kanapa zniewala, wiara wyzwala” – pod takim hasłem odbywa się w Częstochowie Europejskie Forum Młodych 2017. Organizatorem wydarzenia jest Wspólnota Emmanuel, a jego program adresowany jest do osób między 16. a 30. rokiem życia i nawiązuje do ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży – mówi Elżbieta Szefer: „Młodzi mogą spotkać siebie nawzajem jako ludzi wierzących, jako ludzi w Kościele, ale przede wszystkim spotkać Boga osobiście, żeby się z Nim zaprzyjaźnić i żeby ten Jezus, który czasami zdaje się bardzo daleki, stał się dla nich bliski i na co dzień pomagał dokonywać dobrych wyborów i żyć pełnią życia”. 

Podczas częstochowskiego Forum młodzi uczestniczą w Eucharystii oraz warsztatach, konferencjach, spotkaniach ze szczególnymi gośćmi, którzy dzielą się swoimi świadectwami.

S. Tasiemski, KAI/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 17.07.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 17.07.2017

◊  

W Magazynie: INSERTI: „Szukajmy dobrego pokarmu” - rozmowa z ks. Markiem Cisowskim, wykładowcą muzyki z Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Program Aleksandry Mieczyńskiej z Radia Fiat w Częstochowie – 14’40.

Słuchaj:      

inizio pagina