Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

03/05/2017

Działalność papieska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaFranciszek na audiencji: niech żyje Polska!

◊  

Niech żyje Polska! –  to spontaniczne zawołanie Papieża wybrzmiało dziś na audiencji środowej. Franciszek pamiętał o uroczystości Maryi Królowej Polski, a 15 tys. pielgrzymów z całego świata przybyłych na plac św. Piotra zachęcił do spontanicznego aplauzu właśnie na cześć Królowej naszej ojczyzny. Polsce i jej mieszkańcom udzielił też specjalnego błogosławieństwa. 

„Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Dzisiaj przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i wasze Święto Narodowe. Proszę o brawa dla Królowej Polski! Z miłością i z uwagą słuchajcie wskazań waszej Królowej, o której śpiewacie: «Tyś wielką chlubą naszego narodu». W waszych codziennych wyborach podążajcie drogą porozumienia i wzajemnej życzliwości. Podejmujcie ważne decyzje poszukując prawdy, wspólnego dobra i pokoju. Bądźcie otwarci i wrażliwi na potrzeby braci. Waszej Ojczyźnie, wam tu obecnym, waszym rodakom w Polsce i w świecie, z serca błogosławię. Niech żyje Polska!” – powiedział Ojciec Święty.

bz/ rv

inizio pagina

Franciszek podsumował swą pielgrzymkę pokoju do Egiptu

◊  

Moja pielgrzymka do Egiptu miała być znakiem pokoju dla tego kraju i całego regionu, który niestety cierpi z powodu konfliktów i terroryzmu. Papież Franciszek mówił o tym w katechezie na audiencji ogólnej, którą w całości poświęcił podsumowaniu swej podróży. Przypomniał, że jej mottem były słowa: „Papież pokoju w Egipcie pokoju”. Ojciec Święty mówił o politycznym, międzyreligijnym i ekumenicznym wymiarze tej pielgrzymki oraz o znaczeniu swego spotkania z niewielką wspólnotą katolicką tego kraju.

Wspominając odwiedziny na Uniwersytecie Al-Azhar, czyli najbardziej renomowanej uczelni islamu sunnickiego, Franciszek wskazał,  że miały one podwójną perspektywę: dialogu między chrześcijanami i muzułmanami, a jednocześnie krzewienia pokoju w świecie. Stąd też właśnie jego wystąpienie na międzynarodowej konferencji pokojowej. 

„Zaproponowałem refleksję, która doceniła dzieje Egiptu jako ziemi kultury i przymierzy. Dla całej ludzkości Egipt jest synonimem starożytnej cywilizacji, skarbcem dzieł sztuki i wiedzy; a to nam przypomina, że pokój buduje się poprzez edukację, zdobywanie mądrości, humanizmu, którego integralną częścią jest wymiar religijny, relacja z Bogiem, jak przypomniał w swoim wystąpieniu Wielki Imam – mówił Franciszek. – Pokój jest również budowany na fundamencie przymierza między Bogiem a człowiekiem, będącego podstawą przymierza między wszystkimi ludźmi, opartego na Dekalogu spisanym na kamiennych tablicach Synaju, ale znacznie głębiej w sercu każdego człowieka, bez względu na czas i miejsce, w którym żyje. Prawo to streszcza się w dwóch przykazaniach: miłości Boga i bliźniego”.

Franciszek podkreślił, że ten sam fundament stanowi również podstawę budowania ładu społecznego i cywilnego, do współpracy w którym powołani są wszyscy obywatele niezależnie od swego pochodzenia, kultury czy religii. Przypomniał, że taka wizja zdrowej laickości pojawiła się w czasie spotkania z prezydentem i władzami Egiptu. Wskazał jednocześnie, że wielkie dziedzictwo historyczne i religijne tego kraju oraz jego rola na Bliskim Wschodzie nakładają nań szczególne zadanie w dziele budowania stabilnego i trwałego pokoju, który, jak podkreślił Franciszek, nie opiera się na prawie siły, ale na sile prawa.

Ojciec Święty zauważył, że chrześcijanie tego regionu są powołani do bycia zaczynem braterstwa. Będzie to możliwe, jeśli będą przeżywajć między sobą komunię w Chrystusie. 

„Silny znak komunii, dzięki Bogu, mogliśmy przekazać razem z moim drogim bratem papieżem Tawadrosem II, patriarchą prawosławnych Koptów. Ponowiliśmy obietnicę, także przez podpisanie wspólnej deklaracji, że odtąd pójdziemy już razem i że dołożymy wszelkich starań, by nie powtarzać chrztu udzielanego w poszczególnych Kościołach – mówił Franciszek. – Wspólnie modliliśmy się za męczenników ostatnich zamachów, które tragicznie doświadczyły ten czcigodny Kościół; ich krew przyczyniła się do owocności tego spotkania ekumenicznego, w którym uczestniczył także ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej, mój drogi brat”.

Podsumowując swą podróż do Egiptu, Franciszek przypomniał, że jej drugi dzień w całości poświęcił umacnianiu niewielkiej wspólnoty katolickiej w tym kraju. Wyznał, że było to „święto wiary i braterstwa”, podczas którego, widząc piękno Kościoła w Egipcie, modlił się za wszystkich chrześcijan na Bliskim Wschodzie, aby byli solą i światłem na tej ziemi.

bz/ rv

inizio pagina

Abp Mokrzycki: Papież modli się o pokój na Ukrainie

◊  

Papież modli się o pokój na Ukrainie. Mówił o tym do łacińskiego metropolity Lwowa, z którym rozmawiał na zakończenie audiencji środowej. Franciszek poświęcił też korony do sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Krysowicach i udzielił mieszkańcom Ukrainy specjalnego błogosławieństwa. 

„Na osobistym spotkaniu Ojciec Święty zapytał się mnie, jak wygląda sytuacja na Ukrainie i zapewnił o dalszej pamięci w modlitwie o pokój. Potem dokonał także poświęcenia korony, którą będzie koronowana statua Matki Boskiej Fatimskiej 13 maja w naszym sanktuarium diecezjalnym. Dokona tego nuncjusz apostolski abp Claudio Gugerotti. To dla nas bardzo wielkie wydarzenie i cieszymy się z koronacji, ponieważ w stulecie objawień Matki Boskiej Fatimskiej wzywamy cały naród ukraiński, a w sposób szczególny naszych wiernych, do czynów, które Maryja wtedy zalecała: do pokuty, modlitwy, nawrócenia… W sposób szczególny nawrócenia Rosji. Po tej koronacji rozpoczniemy uroczystą peregrynację figury Matki Boskiej Fatimskiej po wszystkich kościołach i nasi wierni oczekują jej z wielkim wzruszeniem, jak również z wielką nadzieją. Cieszą się, że Maryja przybędzie do każdej naszej wspólnoty parafialnej” – powiedział Radiu Watykańskiemu abp Mokrzycki.

bz/ rv

inizio pagina

ŚwiatFrancja: episkopat nie wskaże, na kogo głosować

◊  

Nie wskażemy Francuzom na kogo mają głosować w drugiej turze wyborów prezydenckich – oświadczył przewodniczący francuskiego episkopatu. Abp Georges Pontier przypomina, że katolicy mają głosować według wielu kryteriów, które określa nauczanie Kościoła. Jest wśród nich otwarcie na świat i innego człowieka, ale jest też poszanowanie rodziny, rodzicielstwa, wolności sumienia. Abp Pontier zauważa, że żaden z kandydatów nie spełnia wszystkich tych kryteriów, a nie spełnienie tylko jednego z nich nie pozwala na udzielenie pełnego poparcia. Dlatego wierzący sami muszą podjąć się rozeznania i głosować zgodnie z sumieniem. 

Bardziej jednoznaczne stanowisko w sprawie wyborów zajęły niektóre organizacje katolików świeckich. 33 z nich podpisały wspólną deklarację, w której jasno dają do zrozumienia, że należy powstrzymać wybór kandydatki Frontu Narodowego. Z kolei Manif pour tous, ponadwyznaniowy ruch prorodzinny, który w ubiegłych latach organizował w Paryżu milionowe manifestacje, wezwał do nie głosowania na Macrona. Zapowiada on bowiem kontynuowanie antyrodzinnej polityki obecnego prezydenta Hollande’a.

Odnosząc się do tych deklaracji przewodniczący episkopatu Francji zaznaczył, że organizacje te wypowiadają się wyłącznie w swym własnym imieniu. Podobne znaczenie mają też głosy poszczególnych biskupów. Abp Pontier przyznał, że również na niego wywierane były silne presje zarówno przez zwolenników poszczególnych kandydatów, jak i otwartego wstrzymania się od głosu. Episkopat nie udzieli jednak poparcia żadnej z tych opcji. Metropolita Marsylii przypomniał zarazem, że udział katolików w życiu politycznym nie wyczerpuje się w samych tylko wyborach prezydenckich, lecz przejawia się w codziennym zaangażowaniu na różnych szczeblach życia społecznego.

kb/ rv, la croix, manif pour tous

inizio pagina

Polacy w Hiszpanii pielgrzymują do MB Częstochowskiej w Yuste

◊  

Hiszpańska Polonia uczciła Maryję Królową Polski w zabytkowym klasztorze w Yuste, w którym zmarł cesarz Karol V. Od kilku lat tym wyjątkowym miejscem opiekują się polscy paulini. Praktycznie od początku towarzyszy im kopia Jasnogórskiego Obrazu. 

„Razem z paulinami zaprosiłem tutaj Matkę Bożą Częstochowską i pragnę, by towarzyszyła misji tego Zakonu w Hiszpanii, tak jak to czyni w Polsce, na Jasnej Górze” – te słowa usłyszał od miejscowego bp. Amadeo Rodrígueza o. Paweł Stępkowski, przełożony paulińskiej wspólnoty. Wiadomość o polskich zakonnikach i obrazie Czarnej Madonny tak bardzo czczonej przez św. Jana Pawła II szybko trafiła do hiszpańskich mediów. W 2016 r. do klasztoru w Yuste przyjechała pierwsza pielgrzymka Polonii z Madrytu. W tym roku z różnych stron Hiszpanii przybyło ponad 200 Polaków, aby oddać cześć Maryi Królowej Polski i dziękować Bogu za Ojczyznę, a także za Konstytucję 3 Maja, pierwszą w Europie. Świętowano również rocznicę 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

„Ta pielgrzymka była dla nas wszystkich ogromnym przeżyciem – mówi Elżbieta Święcka. – Cieszyliśmy się z modlitwy u stóp jasnogórskiej ikony, ale wspaniałą niespodzianką była obecność w tym miejscu obrazu św. Jana Pawła II i relikwii Jego krwi, które towarzyszyły nam w czasie Eucharystii. Wielkim przeżyciem było też nabożeństwo majowe, którego brakuje nam w hiszpańskich kościołach”.

Polscy pielgrzymi postanowili ponownie wrócić do Yuste w przyszłym roku. Wielu ma  nadzieję, że zabytkowy klasztor stanie się hiszpańską Częstochową.

M. Raczkiewicz CSsR, Hiszpania/ rv

inizio pagina

Przywódcy religijni spotkali się w Abu Zabi, by promować pokój

◊  

W ramach „Amerykańskiej Karawany Pokoju” kilku imamów, rabinów i pastorów z USA zostało przyjętych w Abu Zabi na Forum na rzecz promocji pokoju w społeczeństwach muzułmańskich. Wczorajsze wydarzenie podkreśliło bardzo ważną potrzebę takich spotkań w obliczu rosnących ekstremizmu i przemocy, które są prowadzone pod szyldem religii. Podczas konferencji przywódcy religijni reprezentujący islam, chrześcijaństwo i judaizm wezwali do podjęcia wspólnych działań na rzecz tworzenia środowiska dialogu i zrozumienia.

„Popieramy tę bezprecedensową inicjatywę zorganizowania karawany pokoju, która obejmuje amerykańskich liderów wielu wyznań, począwszy od tych z największej grupy tradycji abrahamicznych. Owa inicjatywa reprezentuje nadzieję w obecnym wyjątkowym czasie, wzmacnia możliwość współistnienia i lepszego wzajemnego poznania” – powiedział Muhammad Abdullah Bin Bayyah, prezes Forum dla pokoju.

Obecny na spotkaniu ewangelicki duchowny podkreślił, iż podstawową kwestię stanowi w dzisiejszym świecie walka z podziałami i nienawiścią. „Jeśli nic nie zrobimy w celu zbudowania mostów z muzułmanami, będziemy mieli prawdziwy problem” – wskazał pastor Bobby Gene Roberts Jr. Zdanie to popiera również przedstawiciel judaizmu. „Możemy wybrać, jak widzimy innych, (…) jak ich traktujemy, możemy przeciwstawić się, kiedy świętość zostaje atakowana i gdy ktoś używa strachu oraz wiary, aby uczyć nienawiści” stwierdził rabin Bruce Lustig.

mh, tm/ rv, gulfnews.com

inizio pagina

PolskaJasna Góra: „Żywa korona Maryi” na uroczystość Królowej Polski

◊  

„Korona modlitwy dla Królowej Polski” - pod takim hasłem na Jasnej Górze odbywają się dziś główne uroczystości 3-majowe. Tegoroczne święto maryjne jest wielkim wołaniem w intencjach naszej Ojczyzny. To kolejny ważny etap w przeżywaniu jubileuszu 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej. Sumę odpustową celebrowali polscy biskupi pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego. 

W kazaniu przewodniczący episkopatu przypomniał, że Maryję nazywamy Królową tylko ze względu na Jej Syna, Boga, który jest Władcą najwyższym i jedynym. Ona natomiast sprawuje nad nami królewskie panowanie, służąc nam swoją opieką. Naszą odpowiedź powinien stanowić ewangeliczny styl życia. Odwoływanie się do Boga, co uczynili twórcy Konstytucji 3 maja, a także uczynienie religii integralną częścią ludzkiego bytowania, winno nam towarzyszyć nie tylko w sprawach osobistych:

„Ulegamy bowiem pokusie przekonania, że nasze prawa osobowe są przestrzegane w pełni jedynie wtedy, kiedy uwalniamy się od wszelkich norm prawa Bożego. W ten zaś sposób godność osoby ludzkiej nie tylko nie jest chroniona, lecz wręcz ginie” – wskazał przewodniczący polskiego episkopatu.

Abp Gądecki podkreślał, że to nie interesy ekonomiczne łączą wspólnotę europejską i na pewno nie agnostyczno-ateistyczna ideologia, ale „spuścizna kulturowa chrześcijaństwa”. Stanowi ona najlepsze zabezpieczenie przed nowymi trendami totalitarnymi – niebezpiecznymi dla godności człowieka oraz grożącymi zniszczeniem praworządnej demokracji i pluralistycznego społeczeństwa.

W jubileuszowym roku koronacji generał paulinów o. Arnold Chrapkowski  kolejny raz zachęcił do tworzenia „Żywej korony Maryi”:

„Korona modlitwy dla Królowej Polski oraz nasze duchowe dary to szczególny, niematerialny diament «żywej korony», którą chcemy darować Maryi” – podkreślił zakonnik.

W arsenale otwarta została wystawa „Regalia Matki Bożej”. Jej celem jest ukazanie tła i historii ukoronowania papieskimi diademami częstochowskiego Obrazu 8 września 1717 r. Zobaczyć można m.in. rekonstrukcję kaplicy i ołtarza z tamtego czasu, rubinową sukienkę Matki Bożej czy pamiątki po koronatorze bp. Krzysztofie Szembeku.

I. Tyras, Radio Jasna Góra/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 03.05.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Magazyn Radia Watykańskiego – 03.05.2017

◊  

W Magazynie: „Z dawna Polski Tyś Królową", Radio Jasna Góra, Częstochowa – 14’40”

Słuchaj:      

inizio pagina