Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

04/05/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież do Sekretariatu ds. Komunikacji: reforma jest nieodwracalna

◊  

Reforma mediów watykańskich jest nieodwracalna – podkreślił Franciszek podczas spotkania z uczestnikami pierwszej sesji plenarnej Sekretariatu ds. Komunikacji. Papież zaznaczył, że nie chodzi tu jedynie o koordynację czy fuzję różnych instytucji, lecz o stworzenie od podstaw nowego organizmu. Przypomniał, że od przyszłego roku zostanie do niego wcielony również watykański dziennik L’Osservatore Romano. 

„Ta dykasteria istnieje od dwóch lat. Dwa lata miną 27 czerwca, dwie świeczki. Dziś prezentuje się w pełni reformy. Nie lękajmy się tego słowa. Reforma to nie jakieś tam pobielenie. Reforma to nadanie nowej formy, zorganizowanie w nowy sposób. Trzeba to robić inteligentnie, łagodnie, ale i z odrobiną, wybaczcie mi to słowo, z odrobiną przemocy, dobrej przemocy, aby przeprowadzić reformę” – mówił Ojciec Święty.

Mówiąc o Radiu Watykańskim Papież wspomniał o staraniach podejmowanych z myślą o krajach o niskim potencjale technicznym, np. w Afryce, poprzez usprawnienie nadawania programów na falach krótkich, które, jak podkreślił, nie zostało zlikwidowane. W ten sposób odniósł się nie wprost do postulatów biskupów afrykańskich, którzy z wielkim zaniepokojeniem przyjęli zapowiedź o możliwym wycofaniu się Radia Watykańskiego z nadawania na tych częstotliwościach. 

„Proszę was, aby waszym przewodnim kryterium było apostolstwo, misyjność, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji naznaczonych przez niedostatek, biedę i trudności, w świadomości, że również tam trzeba dotrzeć za pomocą odpowiednich środków. W ten sposób będzie można zanieść Ewangelię do wszystkich, docenić zasoby ludzkie, nie wyręczając mediów Kościołów lokalnych, a zarazem wspierając te wspólnoty kościelne, które tego najbardziej potrzebują” – powiedział Ojciec Święty.

Franciszek odniósł się również do głównego tematu sesji plenarnej watykańskiego Sekretariatu ds. Komunikacji, a mianowicie kultury cyfrowej. Zapewnił, że kwestia ta leży mu na sercu i wielokrotnie się na jej temat wypowiadał. Chodzi tu bowiem o wypracowanie nowych metod przekazywania Ewangelii miłosierdzia wszystkim ludziom, pośród różnych kultur, za pośrednictwem mediów, które nowy kontekst kultury cyfrowej udostępnia naszym współczesnym – powiedział Papież.

kb/ rv

inizio pagina

Kubańscy biskupi u Papieża: nasz kraj czeka na misjonarzy

◊  

O najpilniejszych wyzwaniach stojących przed Kościołem na Kubie Ojciec Święty rozmawiał z biskupami tego karaibskiego kraju. Przyjął ich na specjalnej audiencji na zakończenie wizyty ad limina Apostolorum. Zgodnie z nowym modelem tych spotkań wprowadzonym przez Franciszka nie było wcześniej przygotowanych oficjalnych przemówień tylko długa braterska rozmowa o sytuacji na wyspie.

Przewodniczący kubańskiego episkopatu podkreśla, że kraj ten wciąż oczekuje na przeprowadzenie poważnych reform społeczno-gospodarczych, które realnie wpłyną na sytuację żyjących w ubóstwie ludzi. „Gdy chodzi o swobodę wyznawania wiary, jest duża odwilż. Wciąż brakuje nam jednak kapłanów i potrzebujemy wsparcia misjonarzy z zagranicy” -   mówi przewodniczący kubańskiego episkopatu abp Dionisio García Ibáñez. 

„Mamy powołania, ale ich liczba jest niewystarczająca. Na szczęście przyjeżdżają misjonarze fidei donum, diecezjalni i zakonni, ale potrzebujemy ich więcej. Każdy ksiądz, który przyjedzie na Kubę i chce służyć, będzie miał wiele pracy, ponieważ znajdzie ludzi otwartych, spragnionych Boga i formacji. Nie ma już trudności w otrzymywaniu wiz na pracę misyjną. Rozpoczął się proces zwracania kościołów i innych struktur zagarniętych przez władze. Jest to jednak proces bardzo powolny – mówi Radiu Watykańskiemu abp Dionisio García Ibáñez. – Ostatnio też otrzymałem pozwolenie na budowę nowego kościoła, co na Kubie stanowi prawdziwą nowość. Powstanie on w dzielnicy zamieszkanej przez 70 tys. ludzi i upamiętni wizytę Benedykta XVI w Santiago. Współpracujemy z rządem, by otrzymać kolejne pozwolenie, ponieważ w ciągu minionych 50 lat populacja Kuby znacząco wzrosła i potrzebujemy nowych miejsc kultu. W oczekiwaniu na nie wykorzystujemy prywatne domy jako miejsca modlitwy. Brakuje struktur duszpasterskich, ale istnieje żywy Kościół” – stwierdził abp Ibáñez.

Przewodniczący kubańskiego episkopatu podkreślił też znaczenie wizyt trzech Papieży dla mieszkańców wyspy. „Jan Paweł II otworzył okno, przez które na Kubę dotarł powiew świeżego powietrza inicjujący zmiany. Przez swą wizytę u Matki Bożej Miłosierdzia z El Cobre Benedykt XVI przypomniał nam, gdzie bije serce naszego narodu. A Franciszek pokazał, że mimo istniejących trudności warto walczyć o lepszą przyszłość i trzeba to robić razem z Chrystusem” – podkreślił abp García Ibáñez.

bz/ rv

inizio pagina

Papież Franciszek przyjął byłą birmańską opozycjonistkę

◊  

Ojciec Święty przyjął na prywatnej audiencji byłą birmańską opozycjonistkę, a zarazem laureatkę Pokojowej Nagrody Nobla, Aung San Suu Kyi. Obecnie jest ona minister spraw zagranicznych Birmy. Po tym spotkaniu Watykan poinformował o nawiązaniu pełnych relacji dyplomatycznych z tym azjatyckim krajem, gdzie dotychczas Papież reprezentowany był jedynie przez delegata apostolskiego. Obecnie w Birmie zostanie otwarta nuncjatura apostolska. W specjalnym komunikacie podkreślono, że w ten sposób oba państwa pragną rozwijać „więzy wzajemnej przyjaźni”.

Wyrażając radość z pełnych relacji dyplomatycznych, birmańscy biskupi zauważyli, że zostały one nawiązane w ważnym dla tego kraju „Roku Pokoju”, w czasie którego Kościół zachęcił wiernych do szczególnej modlitwy o pojednanie i zgodę narodową. Jest to ważne, ponieważ wciąż trwają starcia między wojskiem rządowym i rebeliantami. Birmańscy biskupi podkreślili, że wszystkie ludy tego kraju, w tym przedstawiciele mniejszości, pragną pokoju. W tym kontekście nawiązali oni do szczególnie trudnej sytuacji ludu Rohingya. Jest to muzułmańska grupy etniczna, której członkowie są prześladowani i dyskryminowani, pozbawieni dokumentów.

Franciszek wstawiał się za nimi podczas jednej z audiencji generalnych. Przypomniał wówczas opinii publicznej, że „są oni wypędzani z Birmy, udają się z jednego miejsca w drugie, bo nigdzie nie chcą ich przyjąć”.

bz/ rv

inizio pagina

Franciszek: idźmy do ludzi, słuchajmy ich niepokojów

◊  

O tym, jak nieść światu Boga, czyli innymi słowy ewangelizować, mówił Franciszek na Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Przypomniał, że nie chodzi o uprawianie prozelityzmu, tylko o świadectwo. Wskazał, że potrzeba nam Kościoła  stojącego mocno na ziemi i wychodzącego do ludzi, wsłuchującego się w ich niepokoje i zawsze pełnego radości.

W porannej homilii Ojciec Święty podkreślił, że pierwsze osiem rozdziałów Dziejów Apostolskich doskonale opisuje całą misję Kościoła.  Mowa w nich jest o głoszeniu, przyjmowaniu chrztów, nawróceniach, cudach, prześladowaniach, radości, a także o ciężkich grzechach tych, którzy związali z Kościołem jedynie dla własnych interesów. Przypomniał zarazem, że Pan od początku towarzyszył swym uczniom i nie zostawiał ich nigdy samymi, nawet w najgorszych momentach.

Papież odniósł się do pierwszego czytania dzisiejszej liturgii, w którym mowa o nawróceniu i chrzcie Etiopczyka. Zachęcił do przemyślenia trzech wyrażeń w nim zawartych. Pierwsze z nich to „Wstań i idź!” – jakie anioł skierował do Filipa. „Jest to znak ewangelizacji” – podkreślił Ojciec Święty. 

„Aby ewangelizować trzeba «wstać i iść». [Anioł] nie mówi: «siedź dalej, spokojnie w swoim domu», nie! Kościół, by pozostawać wiernym Panu, musi stać mocno na ziemi i być w drodze: «wstań i idź».  Kościół, który nie wstaje z miejsca i nie wyrusza w drogę, choruje” –  mówił Franciszek.

Papież wskazał na wiele urazów psychologicznych i duchowych, do jakich prowadzi zamknięcie się Kościoła w plotkach, aktualnym stanie posiadania i braku perspektyw.

Drugie wezwanie to: „Podejdź i przyłącz się do tego wozu”. Ojciec Święty zauważył, że był na nim Etiopczyk nawrócony na judaizm, który udał się do Jerozolimy, aby tam oddać hołd Bogu. Podczas podróży czytał zwój proroka Izajasza. Franciszek podkreślił, że było to nawrócenie „ministra gospodarki”, co, jego zdaniem, już samo w sobie było wielkim cudem. Komentując to wydarzenie wskazał na znaczenie, jakie dla Kościoła ma wysłuchiwanie ludzkich niepokojów. 

„Wszyscy ludzie noszą niepokój w sercu, dobry lub zły, ale ten niepokój istnieje. Wsłuchaj się w ten niepokój. [Duch] nie mówi: «Idź i uprawiaj prozelityzm». Nie, nie! Mówi: «Idź i wysłuchaj». Słuchanie jest drugim krokiem – mówił Franciszek. – Pierwszym «wstań i idź», a drugim  «słuchaj». Ta zdolność słuchania: co czują ludzie, co przeżywa ich serce, o czym myślą… Czy myślą o niewłaściwych sprawach? Ależ ja właśnie chcę wysłuchać tych niewłaściwych rzeczy, by dobrze zrozumieć, gdzie jest niepokój. Wszyscy nosimy niepokój w swym wnętrzu. Drugim krokiem Kościoła jest odkrycie ludzkich niepokojów”.

Trzecim etapem było zaproszenie Filipa do wozu, aby wyjaśnił Etiopczykowi niepokojącego go słowa proroka o Jezusie. Głoszone w łagodny sposób orędzie Ewangelii napełniło z czasem jego serce nadzieją. „Było to jednak możliwe, bo Filip podszedł i go wysłuchał” – podkreślił Papież. Wskazał, że w czasie, gdy Etiopczyk słuchał nauk, Bóg działał w jego wnętrzu i dał mu poznać, że proroctwo Izajasza odnosi się do Jezusa. Wówczas jego wiara wzrosła do tego stopnia, że poprosił o chrzest. „To on poprosił o chrzest, gdyż Duch działał w jego sercu” – podkreślił Ojciec Święty. Przypomniał, że Dzieje Apostolskie mówią, iż „kiedy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i dworzanin już nigdy go nie widział. Jechał zaś z radością swoją drogą”. Zatem widzimy tutaj chrześcijańską radość – podkreślił Franciszek. 

„Kościół matka wydaje na świat tyle dzieci dzięki tej właśnie metodzie, która nie jest prozelityzmem: metodzie świadectwa posłuszeństwu. Kościół, który mówi nam dziś: «raduj się!». Radość bycia chrześcijaninem również w trudnych chwilach, ponieważ po ukamienowaniu Szczepana wybuchło wielkie prześladowanie i chrześcijanie rozproszyli się wszędzie, jak ziarno niesione wiatrem. I to właśnie oni głosili Słowo Jezusa – mówił Franciszek. – Niech Pan obdarzy nas wszystkich łaską takiego właśnie przeżywania Kościoła: z nogami mocno na ziemi i wychodzącego, wsłuchującego się w niepokoje ludzi i zawsze pełnego radości”.

bz/ rv

inizio pagina

12 dekretów o przyszłych błogosławionych: w tym kard. Van Thuân

◊  

Papież zatwierdził 12 dekretów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Jeden z nich dotyczy kard. Nguyêna Van Thuâna, a cztery osób świeckich.

Kard. Nguyên Van Thuân to Wietnamczyk, biskup koadiutor Ho Chi Minh, który za wiarę spędził 13 lat w komunistycznych więzieniach. Kiedy w 1991 r. wyjechał z ojczyzny, by odwiedzić Rzym, władze zakazały mu powrotu do Wietnamu. Od tej pory był jednym z najbliższych współpracowników św. Jana Pawła II, przede wszystkim jako sekretarz, a następnie przewodniczący Papieskiej Rady Iustitia et Pax. Zmarł w 2002 r. Franciszek uznał dziś jego życie za heroiczne. 

Wśród osób, których dotyczą dekrety na szczególną uwagę zasługują świeccy, bo bardzo rzadko są oni wynoszeni do chwały ołtarzy. Jest wśród nich męczennik z Madagaskaru Lucien Botovasoa. Nauczyciel i ojciec siedmiorga dzieci zamordowany w 1947 r.

Ojcem trójki dzieci był natomiast włoski lekarz Alessandro Nottegar, zmarły w 1986 r. Po skończeniu studiów wraz żoną i dziećmi wyjechał do Brazylii, gdzie przez cztery lata służył wśród najuboższych i trędowatych. Po powrocie do Włoch założył maryjną wspólnotę Regina Pacis – Królowej Pokoju. Zmarł na zawał w wieku 42 lat.

Papież uznał też heroiczność cnót świeckiej mistyczki i stygmatyczki Edvige Carboni. Pochodziła z Sardynii, zmarła w 1952 r. w Rzymie.

Kolejna świecka na zatwierdzonej dziś liście dekretów to Guadalupe Ortiz de Landázuri. Urodziła się w 1916 r. w Madrycie. Z wykształcenia była chemikiem. Była jedną z pierwszych członkiń Opus Dei i bliskim współpracownikiem św. Josemarii Escrivy. Zmarła w 1975 r.

Ponadto Franciszek uznał też heroiczność cnót wieloletniego arcybiskupa Florencji kard. Elii dalla Costy. Zmarł on w 1961 r. w wieku 89 lat. Miał odegrać kluczową rolę na konklawe, które wybrało Jana XXIII. Podczas II wojny światowej udzielał schronienia Żydom, za co został uznany za Sprawiedliwego wśród Narodów.

Uznane zostały również cuda za wstawiennictwem amerykańskiego kapucyna (o. Bernard Francis Casey) i trzech założycielek żeńskich zgromadzeń zakonnych (s. Maria od Poczęcia Adelaide de Batz de Trenquelléon, s. Chiara Fey, s. Caterina od Maryi Giuseppa Saturnina Rodríguez).

kb/ rv

inizio pagina

Papieska intencja na maj 2017 r.

◊  

W miesiącu maju Ojciec Święty poleca wiernym modlitwę w intencji ewangelizacyjnej. Franciszek wzywa do proszenia za chrześcijan Afryki - kontynentu o przebogatej historii i kulturze, ale wyniszczonego konfliktami oraz niesprawiedliwością. Zapraszamy do obejrzenia filmiku prezentującego tę papieską intencję.

tm/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaStolica Apostolska zaniepokojona sytuacją na Półwyspie Koreańskim

◊  

Stolica Apostolska z niepokojem śledzi sytuację na Półwyspie Koreańskim i wspiera wszelkie starania wspólnoty międzynarodowej o wznowienie negocjacji w sprawie denuklearyzacji i pokoju – powiedział przedstawiciel Watykanu na forum ONZ. Ks. Janusz Urbańczyk uczestniczy w pracach nad przeglądem Traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Podkreślił on, że tego typu arsenał daje fałszywe poczucie bezpieczeństwa i dlatego Stolica Apostolska zabiega o jego eliminację.

Zdaniem watykańskiego dyplomaty starania wspólnoty międzynarodowej o zapewnienie światu bezpieczeństwa są niewystarczające. W kwestii likwidacji broni jądrowej potrzeba konkretnych i wspólnych kroków. Odwołując się do papieskiego Orędzia na Światowy Dzień Pokoju, ks. Urbańczyk zaznacza, że pokojowego współistnienia między narodami nie można budować na lęku, przemocy i zamknięciu, lecz trzeba na odpowiedzialności, wzajemnym szacunku i dialogu. Zapewnił on, że Stolica Apostolska popiera wypracowanie międzynarodowych narzędzi prawnych, które egzekwowałyby zakaz broni jądrowej.

kb/ rv

inizio pagina

Donald Trump odwiedzi Papieża Franciszka

◊  

Papież Franciszek przyjme Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych w środę 24 maja 2017 r. o godzinie 8:30 rano w Pałacu Apostolskim.

Prezydent Trump spotka się również z kard. Pietro Parolinem, Sekretarzem Stanu oraz abp. Paulem Gallagherem, sekretarzem do spraw stosunków z państwami.

mh/ rv

inizio pagina

ŚwiatRzym: Franciszek otworzy kongres na temat rodziny

◊  

„Wspomagać rodziny w wychowaniu dojrzewających dzieci” to temat przygotowywanego właśnie kongresu diecezji rzymskiej. Otworzy go Papież Franciszek 19 czerwca w bazylice św. Jana na Lateranie. Obrady potrwają trzy miesiące do 18 września. Podobnie jak w przypadku poprzednich lat, również obecnie postanowiono skupić się na kwestiach życia rodzinnego. Tym razem zbadane zostaną wyzwania, przed jakimi stają rodzice nastolatków, oraz możliwości wsparcia ich w zadaniach wychowawczych.

tm/ rv, sir

inizio pagina

Polska75 tys. uczniów przystępuje do matury po wizycie na Jasnej Górze

◊  

Co trzeci tegoroczny maturzysta pielgrzymował na Jasną Górę. Tylko w grupach diecezjalnych do sanktuarium dotarło ponad 75 tys. młodych. Chociaż ze względu na niż demograficzny uczniów jest mniej, to jednak na przyjazd do sanktuarium decyduje się coraz więcej szkół nawet z samej Częstochowy. Stąd też liczba młodych pielgrzymów pozostaje mniej więcej na tym samym poziomie. 

Tegoroczne pielgrzymowanie maturzystów w znacznej części było nawiązaniem do wizyty Papieża Franciszka w Polsce i do Światowych Dni Młodzieży. Nawiązywało również do hasła roku duszpasterskiego: „Idźcie i głoście”. Było modlitwą nie tylko o dobre zdanie egzaminów: „Myślę, że jest to też czas wyciszenia, zastanowienia się nad pewnymi rzeczami, bo jednak kończy się jakiś okres naszego życia i wchodzimy w nowy etap – mówił jeden z maturzystów. –Przyjechałam tu po raz pierwszy, uczestniczyłam w Apelu Jasnogórskim i naprawdę stanowiło to dla mnie wielkie i piękne przeżycie. To dla mnie bardzo ważny moment, ponieważ obecnie rozeznaję swoje powołanie”.

Duszpasterze podkreślali, że na różne sposoby próbują docierać do młodych. Dlatego pielgrzymki maturzystów były okazją do spotkań z ludźmi różnych stanów i zawodów, stanowiły zachętę do dalszej formacji ducha przez duszpasterstwa akademickie, jak również szansę na spotkanie z historią Polski.  Paulini proponowali włączenie się w inicjatywę „Żywej korony Maryi” i składania Królowej duchowych darów, a także zachęcali do przesyłania „Selfi dla Maryi”.

W dniu rozpoczęcia matur na Jasnej Górze zainagurowana została modlitwa za wszystkich, którzy przystępują do egzaminu dojrzałości.

I. Tyras, Radio Jasna Góra/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 04.05.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Magazyn Radia Watykańskiego – 04.05.2017

◊  

W Magazynie: „Wszystko w życiu jest darem – rozmawia z ks. Piotrem Dybko, Radio Zamość – 14’40”

Słuchaj:      

inizio pagina

Msza przy grobie św. Jana Pawła II - 4 maja 2017 r.

◊  

Mszy przewodniczył i homilię wygłosił bp Andrzej Suski, ordynariusz toruński.

Słuchaj:       

inizio pagina