Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

10/05/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież do Portugalczyków: przybywam z Ewangelią nadziei i pokoju

◊  

W imię Maryi, przybywam do was, by z radością dzielić się Ewangelią nadziei i pokoju. Papież Franciszek mówi o tym w specjalnym widoeprzesłaniu, jakie na dwa dni przed swą pielgrzymką do Fatimy skierował do mieszkańców Portugalii.  Stwierdza w nim, że bardzo chętnie przyjąłby ich zaproszenie do odwiedzenia także innych miast i wspólnot, ale obecnie nie było to możliwe. Jednocześnie zachęca wszystkich do przybycia na spotkanie u stóp Matki Boskiej Fatimskiej. 

„Pragnę stanąć przed Matką Bożą, jako Pasterz Kościoła Powszechnego, składając Jej bukiet najpiękniejszych «kwiatów», jakie Jezus powierzył mojej trosce, to znaczy braci i sióstr z całego świata, odkupionych Jego krwią, nie wyłączając nikogo. W tym celu potrzebuję was wszystkich, zjednoczonych ze mną. Potrzebuję waszej jedności (fizycznej lub duchowej, ważne, aby wypływała z serca), by zebrać mój bukiet kwiatów, moją «złotą różę». Tworząc z nas «jedno serce i jedną duszę», zawierzę was Matce Bożej, prosząc Ją, by wyszeptała każdemu: „Moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi do Boga”.

Franciszek przypomina, że hasło przyświecające jego pielgrzymce „Z Maryją, pielgrzym nadziei i pokoju” stanowi swoisty program nawrócenia. Dziękuje zarazem za modlitwy towarzyszące temu wydarzeniu oraz obchodom 100-lecia objawień, co, jak podkreśla, otwiera serca i przygotowuje na przyjęcie darów Boga.

bz/ rv

inizio pagina

Papież na katechezie: Maryja Matką nadziei

◊  

Maryja zawsze z ufnością podchodzi do tajemnicy Boga, nawet wtedy, gdy zło świata zdaje się Go przysłaniać – mówił Papież w dzisiejszej katechezie. Poświęcił ją postaci Maryi, która jest Matką nadziei. Przypominając jej „tak”, którym odpowiedziała na zwiastowanie anioła, podkreślił, że w tej scenie jawi się ona jako jedna z wielu matek naszego świata, które z bezgraniczną odwagą przyjmują w swym łonie nowego człowieka.

Franciszek zaznaczył, że Maryja jawi się jako kobieta milcząca, która nie wszystko rozumie, ale rozważa każde słowo i wydarzenie w swoim sercu. 

„W tym zachowaniu widać piękny rys Jej psychiki: Maryja nie jest kobietą, która popada w  przygnębienie w obliczu niepewności życia, zwłaszcza gdy wydaj się, że nic się nie układa. Tym bardziej nie jest kobietą, która gwałtownie protestuje, pomstuje na losy życia, często objawiające wrogie oblicze. Jest natomiast kobietą, która słucha: nie zapominajcie, że nadzieja zawsze wiąże się ze słuchaniem, i Maryja jest kobietą, która słucha, która akceptuje życie takim, jakim się nam daje, z jego dniami szczęśliwymi, ale także z jego tragediami, których nigdy nie chcielibyśmy napotkać. Aż po ostateczną noc Maryi, kiedy Jej Syn został przybity do drzewa krzyża” – mówił Ojciec Święty.

Następnie Papież przypomniał, że aż do momentu męki i ukrzyżowania Jezusa Maryja niemal zniknęła z tekstu Ewangelii, trwała w milczeniu w obliczu tajemnicy Syna. 

„Maryja pojawia się właśnie w kluczowym momencie: gdy znaczna część uczniów zniknęła z powodu strachu. Matki nie zdradzają, a w tej chwili, u stóp krzyża, nikt z nas nie może powiedzieć, co było bardziej okrutną męką: czy cierpienie niewinnego człowieka, który umiera na krzyżu, czy też agonia matki towarzyszącej ostatnim chwilom życia swego Syna. Ewangelie są lakoniczne i bardzo dyskretne. Obecność Matki zapisują tylko za pomocą prostego czasownika: «stała». Nic nie mówią o Jej reakcji, płakała czy nie... ani jednej kreski, by opisać Jej cierpienie” – kontynuował Papież.

Ojciec Święty zwrócił także uwagę na szczególne towarzyszenie Maryi, które wyrażało się w Jej obecności. 

„Maryja «stała», po prostu tam była. I oto tutaj znowu ta młoda kobieta z Nazaretu, już posiwiała z powodu upływu lat, nadal zmaga się z Bogiem, który musi być tylko wzięty w ramiona i to z takim życiem, które dotarło do progu najgęstszego mroku. Maryja była obecna w największym mroku, ale «stała». Nie odeszła. Jest tam, wiernie obecna, za każdym razem, kiedy trzeba trzymać zapaloną świecę w miejscu mgły i mroków. Nawet Ona nie wiedziała o przyszłości zmartwychwstania, którą Jej Syn w tej chwili otwierał dla nas, dla wszystkich ludzi: jest tam ze względu na wierność wobec planu Boga, którego służebnicą obwołała się w pierwszym dniu swego powołania, ale również ze względu na instynkt matki, która po prostu cierpi, za każdym razem, kiedy jakieś dziecko przechodzi przez mękę. Cierpienia matek. Wszyscy znamy te mocne kobiety, które noszą cierpienia swoich dzieci” – powiedział Franciszek.

Na zakończenie Franciszek prosił Maryję, aby wspierała nasze kroki nawet w najtrudniejszych chwilach życia. 

„Dlatego wszyscy Ją kochamy jako Matkę. Nie jesteśmy sierotami, mamy Matkę w niebie: świętą  Matkę Boga. Uczy nas bowiem cnoty oczekiwania, także wówczas, gdy wszystko zdaje się bezsensowne, Ona zawsze ufająca wobec tajemnicy Boga, nawet wówczas, gdy zło świata zdaje się Go przysłaniać. Oby Maryja, Matka, którą Jezus darował nam wszystkim, w chwilach trudnych zawsze wspierała nasze kroki i mówiła do serca: «Podnieś się. Popatrz w przód. Popatrz aż po horyzont», gdyż Ona jest Matką nadziei.” – zakończył Papież.

pp/ rv

inizio pagina

Papież do Polaków: módlcie się za moją pielgrzymkę do Fatimy

◊  

Zwracając się na dzisiejszej katechezie do Polaków Papież nawiązał do uroczystości św. Stanisława, biskupa i męczennika oraz prosił nas o modlitwę w intencji zbliżającej się pielgrzymki do Fatimy. 

„Serdecznie pozdrawiam przybyłych do Rzymu Polaków. W poniedziałek obchodziliście w waszej Ojczyźnie uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Wzorem «Dobrego Pasterza», broniąc wartości ewangelicznych i ładu moralnego, oddał swoje życie za owce, przelał krew męczeńską. Niech jego przykład będzie zachętą dla nas wszystkich, byśmy w każdej sytuacji życia potrafili dochować wierności Chrystusowi, Krzyżowi i Ewangelii. Polecając waszej modlitwie moją, bliską już, pielgrzymkę do Fatimy, z serca wam błogosławię” – powiedział do Polaków Franciszek.

Wśród pozdrowień, które Papież skierował do wiernych z różnych krajów, były także słowa do delegacji młodych kapłanów Patriarchatu Moskiewskiego. Przybyli oni do Rzymu na zaproszenie Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Życzył im, aby Bóg błogosławił ich kraj oraz wysiłki Cerkwi prawosławnej na rzecz dialogu między religiami i dla dobra wspólnego.  

Na zakończenie audiencji Papież przypomniał wszystkim zebranym na Placu św. Piotra o swojej pielgrzymce do Fatimy. Wyznał, że pragnie zawierzyć tam Maryi doczesne i wieczne losy ludzkości, a także wypraszać dla niej błogosławieństwo Nieba. Zgromadzonych poprosił o wsparcie go modlitwą.

pp/ rv

inizio pagina

Franciszek do Tawadrosa II: idźmy dalej ku jedności w Eucharystii

◊  

„Obyśmy kontynuowali naszą wspólną podróż do tego samego stołu eucharystycznego oraz wzrastali w miłości i pojednaniu” –napisał Papież Franciszek do zwierzchnika Koptyjskiego Kościoła Prawosławnego patriarchy Tawadrosa II. W liście z okazji 4. rocznicy ich pierwszego wspólnego spotkania w Rzymie (10 maja 2013 r.) Ojciec Święty wspominał również własną niedawną podróż do Kairu. 

„Jestem szczególnie wdzięczny za to, iż wzmocniliśmy naszą jedność chrztu w Ciele Chrystusowym” – podkreślił Papież, odnosząc się do podpisanego w Egipcie dokumentu. Zgodnie z jego zapisem, oba Kościoły podejmą starania, aby w praktyce codziennego życia uznawać ów sakrament inicjacji chrześcijańskiej za ważny, niezależnie od tego, w której ze wspólnot został udzielony.

Franciszek zapewnił też o ciągłej modlitwie za patriarchę, o pokój w Egipcie i na całym Bliskim Wschodzie. Przypomniał również, że na drodze do jedności między prawosławnymi Koptami i katolikami „wspiera nas potężne wstawiennictwo i przykład męczenników”.

tm/ rv

inizio pagina

Papież do biskupów obu Ameryk: odnowić nadzieję pośród okrucieństw

◊  

„Matka Boża z Aparecidy pragnie odnowić naszą nadzieję pośród wielu okrucieństw” – przypomniał Franciszek latynoamerykańskim biskupom. Zebrali się oni w Salwadorze na spotkaniu CELAM-u – rady zrzeszającej pasterzy Kościoła Ameryki Łacińskiej. Towarzyszą im również przedstawiciele biskupów ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. W swym przesłaniu Papież nawiązał do 300. rocznicy odnalezienia statuetki Matki Bożej z Aparecidy i wskazał, że Maryja zachęca pasterzy ludu Bożego do zagłębienia się w żywą wiarę swoich wiernych.

Ojciec Święty zwrócił także uwagę na palące problemy dotykające wielu państw Ameryki Łacińskiej. Wśród nich korupcja stanowi „jeden z najpoważniejszych grzechów, jakie dręczą dziś ten kontynent”. Franciszek podkreślił, że „jak rak, toczy ona codzienne życie naszego ludu”. Dodał jednak, że wielu jest też takich, którzy z nią walczą.

tm/ rv, cns

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaKard. Parolin: spekulacje o tajemnicach fatimskich są zbyteczne

◊  

Wszelkie spekulacje na temat tajemnic fatimskich były i są zbyteczne, bo to, co w Fatimie miało nam zostać powiedziane, publicznie zostało ogłoszone, i sprowadza się do głównego przesłania wiary chrześcijańskiej: że Chrystus zmartwychwstał, żyje i jest Panem historii – uważa kard. Pietro Parolin.

Na dwa dni przed pielgrzymką Papieża do Fatimy watykański sekretarz stanu podkreśla w sposób szczególny jeden aspekt wydarzeń sprzed stu lat, a mianowicie fakt, że Maryja nie objawiła się ludziom bogatym i wpływowym, lecz dzieciom, ubogim, w pewnym sensie najmniej znaczącym, czy jakby powiedział Papież Franciszek, odrzutkom społeczeństwa.

Kard. Parolin wyjaśnił też na czym polega profetyczna misja objawień w Fatimie. 

„Profetyczna misja Fatimy polega na przypomnieniu Kościołowi, czym jest, czym nadal powinnien być, i co ma głosić dzisiejszemu światu. A zatem, że jest to wspólnota, która głosi nowe niebo i nową ziemię, oczekuje ich i niemal je antycypuje, jakby powiedział Sobór, zanurzając się w rany historii, zwłaszcza w rany najmroczniejsze i najboleśniejsze, z mocą miłości, by tę historię przemienić. Na tym polega profetyczne przesłanie Fatimy, a zarazem profetyczne przesłanie Kościoła, bo jedno i drugie jest w pewnym sensie zbieżne” – powiedział Radiu Watykańskiemu kardynał sekretarz stanu.

Kard. Parolin zwrócił też uwagę na znaczenie sanktuariów maryjnych, takich jak to w Fatimie. W pewnym sensie nie przestają w nich rozbrzmiewać słowa, które Maryja usłyszała od Anioła: że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. To właśnie z tego względu sanktuaria są nazywane klinikami ducha. Bo dzięki słowom anioła człowiek uwalnia się od brzemion przeszłości, ufnie patrzy w przyszłość i jak Maryja odpowiada: niech mi się stanie.

kb/ rv

inizio pagina

Świat45 tys. pielgrzymów idzie do Fatimy na spotkanie z Papieżem

◊  

45 tys. pieszych pątników jest już w drodze do Fatimy. Portugalczycy idą ze wszystkich stron kraju. W ten sposób przygotowują się na obchody stulecia objawień Matki Bożej i spotkanie z Papieżem Franciszkiem.

Jak zauważa pochodzący z Portugalii sekretarz generalny Rady Konferencji Biskupich Europy ks. Duarte da Cunha, jego ojczyzna bardzo tej pielgrzymki potrzebuje. Silnie się tam odcisnęła sekularyzacja. W ludziach słabnie nie tylko wiara, ale i poczucie sensu życia. Kościół przeżywa dramatyczny brak powołań. Przeciąga się też kryzys gospodarczy. Choć podróż Papieża ograniczy się wyłącznie do Fatimy, Portugalczycy nie mają mu tego za złe. Również dla nich sanktuarium stanowi główny ośrodek duchowego życia narodu – mówi ks. Duarte da Cunha. 

Portugalczyków wiążą z Fatimą bardzo silne więzi i to z różnych powodów. Wszyscy są dumni z tego, że Matka Boża objawiła się właśnie w tym miejscu. Ponadto każdy z nas, każda rodzina ma w swych dziejach jakieś ważne wydarzenie, które łączy się z Matką Bożą Fatimską. Nie ma Portugalczyka, który by Jej nie ufał. I nie ma też chyba nikogo, kto by przynajmniej raz nie był w tym sanktuarium. I to pomimo sekularyzacji, szerzącej się niewiary. Fatima zawsze pozostaje uosobieniem obecności Matki, czułości. Widać to zresztą w każdym domu. I ludzie nadal pielgrzymują do Fatimy. Jest to też główny element duszpasterstwa w naszym kraju. Ludziom łatwiej jest pojechać do Fatimy, niż pójść do kościoła w swej parafii” – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. Duarte da Cunha.

kb/ rv

inizio pagina

Aleppo zostanie poświęcone Matce Bożej Fatimskiej

◊  

Umęczone wojną syryjskie miasto Aleppo zostanie poświęcone Matce Boże z Fatimy. Dla naszych ludzi jest to źródło nadziei, potwierdza też naszą obecność w tym mieście – uważa chaldejski biskup Aleppo Antoine Audo. Uroczystość ta odbędzie się w najbliższą sobotę, kiedy Franciszek będzie celebrował Mszę w sanktuarium w Fatimie, a więc w szczególnej łaczności z Papieżem.

W Aleppo wezmą w niej udział wszyscy biskupi i kapłani obecni w tym mieście oraz wierni wszystkich obrządków chrześcijańskich. Msza zakończy się procesją z figurą Matki Bożej z Fatimy, która w tych dniach została tam przywieziona jako dar portugalskiego sanktuarium. 

Uroczystości związane z oddaniem Aleppo w szczególną opiekę Matki Bożej Fatimskiej – uważa bp Audo – są także okazją do pogłębienia dialogu i spotkania nie tylko między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi, ale także z muzułmanami, wykorzystując szerokie pozytywne echo, jakie przyniosła ze sobą wizyta Papieża w Egipcie. „Na dramat wojny – powiedział chaldejski biskup Aleppo – można odpowiedzieć fanatyzmem lub jednością: Kościół pomaga w tym, aby wybrać jedność. Wiara chrześcijan jest ugruntowana i mocna i to jest okazją do optymizmu, nawet jeżeli ciągle jesteśmy niepewni naszej przyszłości”. 

pp/rv, asianews

inizio pagina

PolskaTarnów: sesja naukowa nt. patriotyzmu

◊  

- Patriotyzm, to obok miłości do Ojczyzny, także szacunek dla innych krajów - przypomniał o tym biskup tarnowski Andrzej Jeż podczas sesji naukowej w Tarnowie. Cykliczne wydarzenie organizowane przez diecezję i powiat zostało tym razem poświęcone dobrze pojętej miłości do Ojczyzny. 

- Patriotyzm zawsze musi być postawą otwartą - podkreślił biskup Jeż. 

„Chcemy uniknąć skrajności. Z jednej strony ideologii „multi-kulti”, w której całkowicie rozpuszcza się rzeczywistość narodu, a ta ideologia jest mocno promowana dzisiaj, a z drugiej strony chcemy uniknąć skrajności i szowinizmu, nacjonalizmu, gdzie troska o własny naród powoduje dominację nad innymi narodami, niszczenie ich godności i wartości” - powiedział bp Jeż. 

W temat konferencji wpisał się przyjęty niedawno dokument Episkopatu Polski, w którym biskupi przypomnieli chrześcijański kształt patriotyzmu. 

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Rada Społeczna przy Arcybiskupie Poznańskim nt. imigrantów z Ukrainy

◊  

Rada Społeczna przy Arcybiskupie Poznańskim wydała oświadczenie na temat imigrantów z Ukrainy. W dokumencie podkreślono, że za obecnością w Polsce wielu z nich, kryją się wielkie dramaty, wiążące się z aktualną sytuacją narodu ukraińskiego. 

Rada odniosła się m.in. do niepokojących przypadków nieludzkiego traktowania imigrantów w pracy, w tym do zatrudniania ich „na czarno”. Mówi wiceprzewodniczący Rady, prof. Jan Węglarz. 

„Na pewno nie można wykorzystywać sytuacji trudnej, życiowej, np. imigrantów ukraińskich do tego, żeby w niewłaściwy sposób, uch kosztem, się bogacić. To jest najłagodniejsze stwierdzenie. Natomiast są niestety również wypadki naruszania ich godności osobistej” - powiedział prof. Jan Węglarz. 

Oświadczenie jest też apelem do całego społeczeństwa o postawę gościnności względem naszych braci z Ukrainy.

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 10.05.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 10.05.2017

◊  

„Modlitewny telemost między Fatimą a sanktuarium Królowej Polski” – Radio Jasna Góra

Słuchaj:  

inizio pagina