Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

18/05/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież przyjął cierpiących na chorobę Huntingtona

◊  

„Chcemy dziś powiedzieć nam samym i całemu światu: «Nigdy więcej w ukryciu!» – ten apel Papieża Franciszka wybrzmiał w czasie wyjątkowej audiencji dla ludzi cierpiących na chorobę Huntingtona i ich rodzin. Po raz pierwszy w historii przybyli oni w specjalnej pielgrzymce do Watykanu. Ta choroba, zwana popularnie pląsawicą, charakteryzuje się kombinacją zaburzeń motorycznych, zachowania i zdolności poznawczych. Z tego powodu dotknięte nią osoby były przez długie dziesięciolecia wykluczane ze społeczności, dyskryminowane i wyśmiewane, często patrzono na nie jak na opętanych. 

„Zbyt długo lęki i trudności charakteryzowały życie ludzi ciepiących na chorobę Huntingtona, wytwarzając wokół nich nieporozumienia, bariery i rzeczywistą marginalizację. W wielu przypadkach chorzy i ich rodziny przeżywali dramat wstydu, izolacji, porzucenia. Dziś jednak jesteśmy tutaj, ponieważ chcemy powiedzieć nam samym i całemu światu: «Nigdy więcej w ukryciu!». To nie jest jedynie zwykły slogan, ale zobowiązanie, które wszystkich nas czyni jego wykonawcami – mówił Franciszek w czasie tej niezwykłej audiencji. – Siła i przekonanie, z którym wypowiadamy te słowa, wypływają z tego, czego sam Jezus nas naucza. W czasie swej posługi spotykał On wielu chorych, brał na siebie ich cierpienia, obalił wiele murów stygmatyzacji i marginalizacji, które wielu chorym nie pozwalały czuć się szanowanymi i kochanymi. Dla Jezusa choroba nigdy nie była przeszkodą w spotkaniu człowieka, wręcz przeciwnie. Nauczył nas, że osoba ludzka zawsze jest cenna, zawsze posiada godność, której nic i nikt nie może usunąć, nawet choroba. Kruchość nie jest czymś złym. I choroba, która jest wyrazem tej kruchości, nie może sprawić, że zapomnimy o tym, iż w oczach Boga nasza wartość pozostaje zawsze bezcenna”.   

Rodziny osób cierpiących na chorobę Huntingtona Papież zachęcał, by „choć często mają w życiu cały czas pod górkę, nie dały się pokonać pokusie wstydu czy poczuciu winy”. Dziękował też lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom za opiekę nad chorymi. Podkreślił, że są oni dla nich także ich głosem poprzez, który mogą walczyć o swoje prawa.

Franciszek zaapelował również do obecnych na audiencji naukowców i badaczy, by zintensyfikowali swe wysiłki w walce z tą ciężką chorobą. „Zachęcam was do kontynuowania waszego zaangażowania przy użyciu środków, które nie napędzają «kultury odrzucenia», bo niestety czasami wkrada się ona również do świata badań naukowych. Niektóre kierunki badań wykorzystują bowiem ludzkie embriony, nieuchronnie powodując ich unicestwienie. Wiemy jednak, że żaden cel, nawet sam w sobie szlachetny, taki jak przewidywalne korzyści dla nauki, innych ludzi lub dla społeczeństwa, nie może usprawiedliwić unicestwiania ludzkich embrionów”  – podkreśl Ojciec Święty.

Na spotkanie z Papieżem przybyli m.in. chorzy, ich najbliżsi i opiekunowie z okolic jeziora Maracaibo w Wenezueli, uważanych za ognisko tej choroby genetycznej w XIX wieku. „Wierzymy, że audiencja w Watykanie przywróci chorym ich godność życia bez wstydu, jaki jej towarzyszył w przeszłości” – mówi Elena Cattaneo, światowej sławy włoska farmakolog od lat zaangażowana w pomoc chorym na pląsawicę i walcząca z ich wykluczeniem. 

„Mamy nadzieję, że poprzez spotkanie z Ojcem Świętym uda się nam zapalić światło. Światło ukazujące potrzeby tych ludzi, zarówno samych chorych, jak i ich rodzin – mówi Radiu Watykańskiemu Cattaneo. – Jest to choroba genetyczna, dziedziczna, neurodegeneracyjna, która niestety prowadzi do wykluczenia. Chorzy płacą naprawdę wysoką cenę, ponieważ jest to choroba motoryczna i przestaje się kontrolować ruchy ciała, zmienia się też mimika twarzy. Zauważyliśmy, że rodziny mające takich chorych z czasem są totalnie izolowane. Wierzymy, że to spotkanie z Papieżem stanie się wydarzeniem, które naprawdę zmieni życie wielu ludzi. Myślę, że już w jakiś sposób je zmieniło, ponieważ wiele z tych osób nigdy wcześniej nie opuściło wiosek i  miasteczek, w których mieszkają, a dziś tu w Watykanie osobiście spotkało i słuchało Ojca Świętego”.

bz/ rv

inizio pagina

Papież do ambasadorów: w ekonomii najważniejszy jest człowiek

◊  

Pana Boga szanujemy chroniąc życie, dążąc do pojednania i pokoju oraz poprzez miłosierdzie i  współczucie – mówił Franciszek do nowych ambasadorów przy Stolicy Apostolskiej, którzy złożyli listy uwierzytelniające. Reprezentują oni rządy Kazachstanu, Mauretanii, Nepalu, Nigru, Sudanu oraz Trynidadu i Tobago.

Papież zaznaczył, że złożona i trudna sytuacja międzynarodowa domaga się działań, które zmniejszyłyby istniejące napięcia. Wśród elementów je pogłębiających wskazał, że znajduje się ekonomia i gospodarka finansowa, które zamiast służyć człowiekowi zajmują się samymi sobą oraz fundamentalizm i wykorzystywanie religii dla usprawiedliwiania żądzy władzy. 

„Na te zniszczenia i ryzyka, które stwarzają one pokojowi w świecie, należy odpowiedzieć tworząc ekonomię i finanse odpowiedzialne za los człowieka i wspólnot, w których są obecne. To człowiek, a nie pieniądz jest ostatecznym celem ekonomii! Istniejącym różnicom trzeba stawić czoło poprzez odważną cierpliwość dialogu i dyplomacji, podejmując inicjatywy służące spotkaniu i pokojowi, a nie przez pokaz siły i zbyt pośpieszne i nierozważne jej używanie” – powiedział Ojciec Święty.

Franciszek wskazał, że imię Boga należy szanować poprzez ochronę życia, pojednanie i pokój oraz miłosierdzie i współczucie. Nie czyni się tego dopuszczając się podziałów i wojen, obojętności i brutalności.

pp/ rv   

inizio pagina

Papież w Domu św. Marty: naszą misją jest dawanie ludziom radości

◊  

O radości i bezgranicznej miłości Jezusa mówił Franciszek na porannej Mszy w Domu św. Marty. Odwołując się do dzisiejszej Ewagelii podkreślił, że miłość Jezusa jest miłością Ojca i zachęca nas ona do przestrzegania Jego przykazań. Zaznaczył, że całe Jego nauczanie to przykazania życia codziennego, które ukazują sposób życia chrześcijanina. Ale oprócz Jezusowej miłości są także inne. 

„Są też inne miłości. Także świat proponuje inne miłości: na przykład miłość do pieniądza, do próżności, przechwalania się, miłość do zaszczytów, do władzy, także kosztem wielu złych rzeczy, aby mieć więcej władzy... Są inne miłości, ale one nie pochodzą od Jezusa, ani od Ojca. On zachęca nas, abyśmy trwali w Jego miłości, która jest miłością Ojca. Pomyślmy także o tych innych miłościach, które oddalają nas od miłości Jezusa. I są także inne miary miłości: miłość połowiczna, ale to nie jest miłość. Czym innym jest pragnąć dobra, a czym innym jest kochać” – powiedział Ojciec Święty.

Następnie Franiszek pytał o granicę miłości i odpowiedział, że jest nią miłość bez granic. 

„I postępując w ten sposób, żyjąc przykazaniami, które dał nam Jezus, wytrwamy w miłości Jezusa, która jest miłością Ojca, jest taka sama. Bezgraniczna. Bez miłości letniej i interesownej. Możemy się zapytać: «Ale dlaczego, Panie, przypominasz nam te rzeczy?». «Aby moja radość była w was i aby wasza radość była pełna». Tak jak miłość z Ojca przechodzi na Jezusa, tak też i Jezus uczy nas drogi miłości: serce otwarte, miłość bez granic, odstawiając na bok inne miłości” – wskazał Franciszek.

Kończąc Papież zaznaczył, że zadaniem chrześcijanina jest dawanie radości, która płynie z miłości bezinteresownej. 

„Niedawno jeden z księży zostal mianowany biskupem. I poszedł do swojego taty, do swojego starego ojca, aby mu o tym powiedzieć. I ten starszy człowiek, już na emeryturze, skromny, przez całe życie był robotnikiem, nie studiował na uniwersytecie, ale miał mądrość życiową, poradził synowi tylko dwie rzeczy: «Bądź posłuszny i daj ludziom radość». Ten człowiek to zrozumiał: bądź posłuszny miłości Ojca, bez innych miłości, bądź posłuszny temu darowi, a potem daj radość ludziom. I my, chrześcijanie, świeccy, kapłani, zakonnicy i zakonnice, biskupi powinniśmy dawać ludziom radość. Ale po co? Właśnie z tego powodu, z miłości, bezinteresownej, tylko ze względu na drogę miłości. Naszą misją chrześcijańską jest dawanie ludziom radości” – zakończył Ojciec Święty.

pp/ rv

inizio pagina

Benedykt XVI o kard. Sarahu: liturgia Kościoła jest w dobrych rękach

◊  

Powinniśmy być wdzięczni Papieżowi Franciszkowi, że prefektem kongregacji odpowiedzialnej za sprawowanie liturgii w Kościele mianował kard. Roberta Saraha, mistrza duchowości, ciszy i wewnętrznej modlitwy. Dzięki temu liturgia jest w dobrych rękach – napisał Benedykt XVI w posłowiu do angielskiego wydania książki gwinejskiego purpurata i biblisty pt. „The Power of Silence - Siła ciszy”.

Papież Senior dzieli się wrażeniami z lektury. Przyznaje, że książka ta przywodzi mu na myśl pochwałę milczenia w liście św. Ignacego Antiocheńskiego do Efezjan. Przypomina, że milczenie jest niezbędne, aby zrozumieć Słowo Boże. Żadna wiedza historyczna ani nawet najlepsze komentarze nie są w stanie zastąpić ciszy. Takiej postawy uczy nas sam Jezus, który często udawał się na odludne miejsca, na górę, by się modlić. „Wiemy, że Jego przemówienia, Jego słowo wypływały z milczenia i tylko tak mogły dojrzewać” – pisze Benedykt XVI.

Papież Senior dodaje, że takiego trwania na milczeniu z Jezusem uczy nas również kard. Sarah w tej książce. Czyni to, dzieląc się własnym doświadczeniem. Wskazuje też na to, co grozi Kościołowi, kiedy brakuje w nim milczenia, a Słowo zastępuje się wielosłowiem. Przytacza też przestrogę, która jak zauważa, powinna być okazją do rachunku sumienia dla każdego biskupa: „Zdarza się, że dobry, pobożny kapłan, kiedy zostanie wyniesiony do godności biskupiej, szybko popada w przeciętność i troszczy się o światowy sukces. Przygnieciony ciężarem obowiązków, które na niego spadają, zatroskany o swą władzę, znaczenie i materialne potrzeby swego urzędu, stopniowo podupada na duchu” – napisał cytowany przez Benedykta XVI kard. Sarah.

Papież Senior podkreśla, że „jest on duchowym nauczycielem, który przemawia z głębi milczenia z Bogiem, w oparciu o swe wewnętrzne zjednoczenie z Nim i dzięki temu każdemu z nas ma coś do powiedzenia”. Jego zdaniem uzdalnia go to również do zajmowania się liturgią Kościoła.

kb/ rv 

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaAbp Gądecki: człowiek bez Boga ginie

◊  

Ojciec Święty przyjął na audiencji członków Prezydium Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE), którzy w tych dniach obradowali w Rzymie. W czasie rozmów skupiono się na trzech tematach: młodzież, problemy społeczne, sekularyzacja kultury. Członkowie prezydium poruszyli także kwestie tożsamości naszego kontynentu. 

„Mówiliśmy także o naszej tożsamości, o odniesieniu się do Europy. Naszym punktem wyjścia nie jest krytyka Europy albo osądzanie od czci i wiary, ale miłość do naszego kontynentu. Zdajemy sobie sprawę, że Europa to rzeczywistość niezwykle bogata, od maleńkich krajów do dużych, od bogatych do biednych. W ramach tego projeku Europa podejmujemy także myśl Benedykta: na tyle, na ile uda się nawrócić Europę, na tyle nawrócą się także inne kontynenty. A to oznacza, że trzeba projekt ewangelizacyjny wziąć na serio, a widząc, że sekularyzacja pozbawia Europę duszy, czego dowodem są chociażby tak liczne samobójstwa pośród młodych ludzi i wszystkie kryzysowe sytuacje, które odbierają im nadzieję, trzeba pokazywać, że stworzenie bez Stwórcy niszczeje, ginie. Dlatego trzeba przypominać, iż człowiek  z Bogiem jest bogatszy, niż człowiek bez Boga, człowiek z Bogiem ma rodzinę, a bez Boga jest sierotą. To są te tematy, które nam przyświecają” – mówił abp Stanisław Gądecki, wiceprzewodniczący Rady.

pp/ rv

inizio pagina

Papieskie uroczystości Bożego Ciała w niedzielę, a nie w czwartek

◊  

Watykan wprowadził zmiany dotyczące procesji Bożego Ciała z udziałem Papieża. Do tej pory odbywała się ona w czwartek, kiedy to w Watykanie, podobnie jak w Polsce, przypada ta uroczystość. We Włoszech nie jest to jednak dzień wolny od pracy, stąd też papieskie uroczystości, czyli Mszę przed bazyliką św. Jana na Lateranie oraz procesję do bazyliki Matki Bożej Większej, organizowano do tej pory wieczorem.

Teraz całe obchody z udziałem Papieża postanowiono przenieść na niedzielę, tak jak ma to już miejsce w niektórych krajach. Watykański rzecznik prasowy poinformował, że zmiana ta ma ułatwić wiernym udział w ceremonii. Nie poinformował jednak, czy podobna decyzja obowiązywać będzie także w następnych latach.

bz/ rv

inizio pagina

Watykan wspiera walkę z dyskryminacją kastową

◊  

Stolica Apostolska zdaje sobie sprawę z dyskryminacji Dalitów, zwłaszcza chrześcijańskich i chce się zaangażować w ich obronę – zapewnił kard. Peter Turkson. Prefekt Kongregacji ds. Integralnego Rozwoju Człowieka uczestniczył w konferencji o odpowiedzialności chrześcijan za prześladowania kastowe. W przemówieniu inauguracyjnym zapewnił o wsparciu Watykanu dla emancypacji Dalitów. Nie wykluczył możliwości utworzenia specjalnego funduszu, podobnego do tego, który wspiera subsaharyjskie kraje Sahelu.

W konferencji wzięli udział goście z Indii, a także przedstawiciele brytyjskich Kościołów. Mówiono o przenoszeniu dyskryminacyjnych praktyk do wspólnot chrześcijańskich, a także na emigrację, w tym do Wielkiej Brytanii. Dlatego zaapelowano o skuteczne środki prawne, które definitywnie znosiłyby dyskryminację kastową.

kb/ rv

inizio pagina

Kard. Leonardo Sandri w Australii

◊  

W setną rocznicę powstania Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich jej prefekt kard. Leonardo Sandri złożył wizytę wspólnotom tych Kościołów w Australii. Spotkanie to było okazją do wzajemnego umacniania się, pomocy, wsparcia, uwrażliwienia na ducha misyjnego w australijskim, zsekularyzowanym społeczeństwie.

Australia, szczególnie dla chrześcijan z Bliskiego i Dalekiego Wschodu ciągle pozostaj „ziemią obiecaną” wolności i poszanowania praw człowieka. Dlatego też wielu wiernych Kościołów wschodnich emigruje na ten kontynent. W czasie kilkudniowej wizyty kard. Sandri odwiedził wspólnoty w Melbourne i Sydney, m.in. maronitów, chrześcijan obrządku greckokatolickiego i syromalabarskiego.

pp/ rv 

inizio pagina

ŚwiatPatriarcha Cyryl o spotkaniu z Papieżem na Hawanie

◊  

Spotkanie Papieża z patriarchą Cyrylem w Hawanie przyczyniło się do nagłośnienia prześladowania chrześcijan we współczesnym świecie. Wskazuje na to sam patriarcha w wywiadzie dla włoskiego dziennika La Stampa. Przypomina on, że dziś w cywilizowanym świecie XXI w. dochodzi do prawdziwego ludobójstwa wyznawców Chrystusa przy całkowitej obojętności mediów i organizacji międzynarodowych. Spotkanie w Hawanie trochę to zmieniło, ale kroki podejmowane w obronie chrześcijan wciąż są zbyt powolne. Patriarcha Cyryl podkreślił, że podstawową bronią chrześcijan jest modlitwa. Zacytował przy tym słowa św. Serafina z Sarowa: „Zdobądź ducha pokoju, a wielu wokół ciebie zostanie ocalonych”.

Zwierzchnik rosyjskiego prawosławia liczy ponadto, że owocem ubiegłorocznego spotkania w Hawanie będzie wzmożona wymiana doświadczeń, współpraca i debata nad chrześcijańskim świadectwem w aktualnym kontekście. Mówiąc o kwestiach ekumenicznych, Cyryl nawiązał nie wprost do trwających obecnie badań nad prymatem biskupa Rzymu w pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa. „Nie można iść naprzód z głową zwróconą wstecz – zastrzegł patriarcha. – Jakiekolwiek próby mechanicznego przenoszenia czegoś z minionych wieków do współczesności są skazane na niepowodzenie. To jednak nie oznacza, że możemy zapomnieć o tym, czego nas uczy historia i doświadczenia niepodzielonego Kościoła pierwszego tysiąclecia” – dodał zwierzchnik rosyjskiej Cerkwi prawosławnej.

kb/ rv, la stampa

inizio pagina

PolskaBp Guzdek przewodniczył Mszy św. na Monte Cassino

◊  

Ordynariusz polowy Wojska Polskiego bp Józef Guzdek przewodniczył dziś Mszy św. na Polskim Cmentarzu Wojennym w Monte Cassino w 73. rocznicę bitwy. 

W homilii hierarcha podkreślił, że walczący pod Monte Cassino żołnierze II Korpusu Polskiego po zwycięskiej bitwie nie porzucili krzyża. Bp Guzdek modlił się również za Polskę, byśmy na każdym etapie jej dziejów potrafili podejmować krzyż pracy, obowiązków i odpowiedzialności za losy naszego kraju. 

„Pamiętajmy o tym, że wolność krzyżami się mierzy, ale i wartość i szlachetność człowieka mierzy się zdolnością do podejmowania krzyży i obowiązku, w imię miłości Boga i miłości ojczyzny” - mówił bp Guzdek. 

Po Mszy św. odbył się apel pamięci i ceremonia złożenia kwiatów w centralnym miejscu cmentarza, na którym spoczywają polscy żołnierze. 

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Warszawa: duszpasterze o przygotowaniach do ŚDM w Panamie

◊  

Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Panamie były jednym z głównych tematów odbywającego się dziś w Warszawie spotkania diecezjalnych duszpasterzy młodzieży z całej Polski. Była to także okazja do wymiany doświadczeń oraz zaplanowania długofalowych działań przeznaczonych dla młodzieży. 

Mówi ks. Emil Parafiniuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży. 

„Dzisiejsze spotkanie było poświęcone polskim przygotowaniom do Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Wiemy, że Polska szykuje się do tego wyjazdu, mamy nadzieję, że znaczna grupa młodych weźmie w tym wydarzeniu udział. Oprócz tego reaktywujemy akcję, którą znamy jako pomoc dla młodych ludzi ze Wschodu, Bilet dla Brata, tym razem ma nazwę Bilet dla Brata 2.0. Chcemy wspomóc parafie i diecezje w zbieraniu środków, aby młodzi ludzie w jak największej liczbie mogli wziąć udział w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie” - powiedział ks. Parafiniuk. 

Duszpasterze dyskutowali także na temat programu duszpasterskiego dla młodzieży oraz synodu biskupów, który również poświęcony będzie młodym ludziom. 

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 18.05.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 18.05.2017

◊  

W Magazynie: „Peregrynacja Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Diecezji Łowickiej – program przygotowała Beata Graszka, dziennikarz Radia Victoria Między Łodzią a Warszawą – 14’40”

Słuchaj:      

inizio pagina

Msza przy grobie św. Jana Pawła II - 18 maja 2017 r.

◊  

Mszy przewodniczył ks. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Słuchaj:      

inizio pagina