Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

19/05/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaFranciszek: prawdziwa nauka jednoczy, ideologie dzielą

◊  

O łaskę jedności Kościoła w Duchu św. i o przylgnięcie do prawdziwej nauki chrześcijańskiej, która jednoczy wspólnotę, a nie dzieli, modlił się Papież Franciszek na porannej Mszy w Domu św. Marty. Przypomniał, że od samego początku swego istnienia Kościół posiada magisterium, wypływające z tego, co nauczał Jezus i co głosili papieże, biskupi i sobory. Nawiązując do pierwszego czytania, mówiącego o postanowieniach tzw. Soboru Jerozolimskiego, wskazał, że już w pierwszej wspólnocie chrześcijańskiej byli i tacy, którzy siali zamęt i próbowali ugrać coś dla siebie. Tak było m.in. „w kwestii pogan, których Duch Święty powołał do stania się chrześcijanami”. 

„Grupa apostołów, którzy chcą przedyskutować problem i drudzy, którzy przychodzą i sami tworzą problemy, wprowadzają podziały, dzielą Kościół, mówiąc, że to, co głoszą apostołowie nie jest tym, co powiedział Jezus, że to nie jest prawda” – mówił Ojciec Święty. 

Franciszek przypomniał, że apostołowie dyskutowali między sobą i ostatecznie osiągnęli porozumienie. 

„To nie było jednak porozumienie polityczne, lecz inspiracja Ducha Świętego, który sprawił, że powiedzieli: żadnych ciężarów, żadnych wymagań. Tylko to, co konieczne: powstrzymajcie się od jedzenia mięsa w tym czasie, mięsa składanego w ofierze bożkom, bo byłoby to wyznawaniem komunii z bożkami, powstrzymajcie się od spożywania krwi, od jedzenia uduszonych zwierząt i od nierządu” – mówił Papież.

Franciszek podkreślił „wolność działania Ducha Świętego”, który doprowadza do zgody w sprawie przyjmowania pogan, którzy odtąd mogą być włączeni do Kościoła bez konieczności obrzezania. „Możemy powiedzieć, że był to pierwszy sobór. Duch Święty, papież, biskupi, wszyscy razem, by wyjaśniać nauczanie Kościoła” – mówił Franciszek dodając, że po nim nastąpiły kolejne sobory, jak np. Efeski czy Watykański II. Dzieje się tak, ponieważ obowiązkiem Kościoła jest wyjaśnianie doktryny.  

„Jednak zawsze byli ludzie, którzy nie mając ku temu uprawnień zakłócali spokój wspólnoty chrześcijańskiej przemówieniami, które siały zamęt w duszach: «To, co ten powiedział jest herezją, tego nie można mówić, to nie jest doktryna Kościoła...» Fanatycy tego, co niejasne, jak ci, którzy siali kąkol, by podzielić wspólnotę chrześcijańską – mówił Papież. – I to jest właśnie problem: kiedy nauczanie Kościoła, to które wypływa z Ewangelii, które jest inspirowane Duchem Świętym – ponieważ Jezus powiedział: «On nauczy i przypomni wam to wszystko, czego Ja nauczałem», kiedy to nauczanie staje się ideologią. I to jest wielki błąd tych ludzi”.

Na zakończenie homilii Franciszek podkreślił, że kiedy zamiast być ludźmi wierzącymi stajemy się ideologami doktryny, to zamykamy serce na działanie Ducha Świętego. „Prawdziwe nauczanie jednoczy, również sobory jednoczą wspólnotę chrześcijańską, tymczasem ideologie ją dzielą” – podkreślił Ojciec Święty.

bz/ rv 

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaWatykan: nauka społeczna Kościoła a wyzwania współczesności

◊  

O tym, jak nauka społeczna Kościoła może pomóc odpowiedzieć na pilne wyzwania współczesności dyskutują w Watykanie uczeni z całego świata. Spotkanie zorganizowane przez Fundację „Centesimus Annus – Pro Pontifice” odbywa się pod hasłem „Konstruktywne rozwiązania w epoce globalnego zamieszania”. Wśród pilnych kwestii podejmowane są takie problemy, jak bezrobocie młodzieży, edukacja w epoce cyfrowej, walka z przestępczością zorganizowaną i handlem ludźmi.

„Nie wystarczą odpowiedzi techniczne. W centrum polityki i gospodarki musi zawsze stać człowiek” – podkreśla uczestniczący w kongresie watykański sekretarz stanu kard. Pietro Parolin. 

„Jest to inicjatywa, która dzięki wkładowi młodych uczonych pozwala nam podjąć refleksję nad aktualizacją nauki społecznej Kościoła, a co za tym idzie znaleźć nowe odpowiedzi na pilne i nowe wyzwania pojawiające się we współczesnym społeczeństwie. Myślę, że może ona dać naprawdę ważne odpowiedzi na wyzwania obecnej polityki i gospodarki. W tej dyskusji należy strzec się odpowiedzi wyłącznie technicznych, w centrum całej dyskusji trzeba postawić osobę ludzką – mówi Radiu Watykańskiemu kard. Parolin. – Człowiek, jego godność i prawa zawsze muszą stać w centrum.  Jeśli to będzie punktem wyjścia całej dyskusji, to ostatecznie uda się też wypracować metody i znaleźć środki rozwiązywania bardziej specyficznych problemów. Mówiąc do przedsiębiorców i biznesmenów o Franciszkowej «rewolucji czułości», trzeba przypominać, że we współczesnym świecie nie może być ludzi wykluczonych. Nasze społeczeństwo musi stać się miejscem włączania, gdzie będą respektowane fundamentalne prawa każdego człowieka i każdy będzie mógł godnie żyć. Przed przedsiębiorcami stoi więc wielkie wyzwanie tworzenia «ekonomii włączającej» w służbie społeczeństw i każdego człowieka”.

bz/ rv

inizio pagina

Kard. Turkson: angielski nową łaciną Kościoła

◊  

Kościół nie oczekuje, że wszyscy będą poliglotami, ale trzeba się nauczyć przynajmniej jednego języka obcego. Bez tego nie da się budować kultury spotkania, do które wzywa nas Papież Franciszek – zauważył kard. Peter Turkson na marginesie konferencji zorganizowanej przez Stolicę Apostolską w paryskiej siedzibie UNESCO pod tytułem: „Dialog społeczny i zbliżenie kultur poprzez język”.

Prefekt Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka zauważył, że Kościół może być pewnym wzorem. Z jednej strony otwiera się on na kultury lokalne, ludzie modlą się w swym języku, a zarazem jest też w nim wymiar uniwersalny, który „umacnia się poprzez promocję wspólnego języka; wczoraj to była łacina, dziś jest to język angielski” – zauważył kard. Turkson. Zastrzegł jednak, że losy łaciny nie zostały jeszcze przesądzone.

Zauważył on również, że w jego rodzimej Ghanie młodzi coraz chętniej uczą się języka chińskiego. Wynika to z intensyfikacji relacji gospodarczych Afryki z Chinami, a także z zafascynowania sukcesem gospodarczym tego kraju. „Istnieją różne paradygmaty rozwoju gospodarczego i Chiny mogą nas czegoś nauczyć, gdy chodzi o urbanizację i industrializację. To my, nasze elity, nasi przywódcy musimy się uczyć z sukcesu Chin, zobaczyć, co się za tym kryje” – powiedział szef watykańskiej dykasterii ds. rozwoju.

kb/ rv

inizio pagina

ŚwiatLourdes: międzynarodowa pielgrzymka żołnierzy, Francja w stanie wojny

◊  

W Lourdes rozpoczyna się dziś międzynarodowa pielgrzymka żołnierzy. Uczestniczy w niej 12 tys. osób z 40 krajów. Organizuje ją już od 59 lat francuska armia. Zapraszani są żołnierze z wszystkich krajów, z którymi Francja utrzymuje relacje dyplomatyczne. Jest też delegacja watykańskich sił zbrojnych, czyli gwardziści szwajcarscy.

Idea pielgrzymki zrodziła się zaraz po II wojnie światowej jako świadectwo pokoju i pojednania. Pierwszymi pątnikami byli bowiem żołnierze francuscy i niemieccy. Jak zauważa organizator pielgrzymki ks. Arnault Berrone tegoroczne spotkanie żołnierzy w Lourdes ma charakter wyjątkowy. Po serii zamachów terrorystycznych, Francuzi wiedzą bowiem, że są w stanie wojny, co więcej, że wojna ta toczy się na ich terytorium. Stąd świadomość misji żołnierza jako tego, który przywraca i zapewnia pokój, wyłania się z nową mocą – mówi ks. Berrone. 

„Uczestniczymy w wojnie światowej w kawałkach, jak mówi Papież Franciszek. I my żołnierze wiemy, że bez względu na szarżę czy powierzone nam zadanie musimy być budowniczymi pokoju. Nikt z nas nie uczestniczy w działaniach wojennych z własnej inicjatywy, lecz na polecenie władz cywilnych, społeczeństwa, któremu służymy – mówi Radiu Watykańskiemu ks. Berrone. – Ponadto żołnierze nie lubią wojny. My wiemy, jak wielkie rany ona powoduje. Sam przez pięć lat byłem kapelanem w szpitalu polowym na Bliskim Wschodzie i na co dzień posługiwałem rannym. Wielu rannych uczestniczy też w naszej pielgrzymce. Są to żołnierze niepełnosprawni, z obrażeniami fizycznymi, ale też psychicznymi. W ten sposób pokazujemy też, że inwalidzi wojenni są stałymi członkami naszej żołnierskiej wspólnoty. Braterstwo żołnierzy jest w tym bardzo silne. Żołnierze towarzyszą swym okaleczonym kolegom. Niektórzy przyjeżdżają specjalnie z ich powodu, nawet jeśli sami jako chrześcijanie nie są zbyt praktykujący. Każdy z nas wie, że może polec albo odnieść obrażenia w służbie ojczyźnie czy w służbie pokojowi”.

O swej bliskości z uczestnikami pielgrzymki zapewnił Ojciec Święty. W specjalnym przesłaniu Papież wyraził uznanie dla wszystkich żołnierzach, którzy uczestniczą w misjach pokojowych. Obiecał też modlitwę w intencji poległych i rannych, a także za ich rodziny.

Gościem specjalnym tegorocznej pielgrzymki żołnierzy do Lourdes jest iracki patriarcha Louis Sako.

kb/ rv

inizio pagina

Włochy: szykany przeciwko „niepoprawnym” psychologom

◊  

Psycholodzy, którzy zajmują się we Włoszech patologiami związanymi z homoseksualizmem, a zwłaszcza z wychowywaniem dzieci przez pary jednopłciowe muszą się liczyć z poważnymi szykanami. Aktualnie trwa w tym kraju kilkanaście procesów dyscyplinarnych przeciwko psychologom, którzy ośmielili się zająć takimi sprawami bądź publicznie wypowiedzieli się na ten temat.

Sprawy wytaczają regionalne izby psychologów. Obwinionym zarzuca się, że nie liczą się z aktualnym stanem wiedzy. W obawie o utratę pracy bądź uprawnień do wykonywania zawodu zdecydowana większość oskarżonych wycofuje się ze swych poglądów i dąży do wyciszenia całej sprawy. Wyjątek uczynił znany mediolański psycholog Giancarlo Ricci, który w tych dniach został postawiony w stan oskarżenia przez lombardzką izbę psychologów, ponieważ wskazał na istotne znaczenie obecności matki i ojca dla prawidłowego rozwoju dziecka.

Zdaniem prof. Giuseppe Bersaniego, psychiatry z rzymskiego Uniwersytetu La Sapienza sytuacja we Włoszech staje się bardzo poważna. Zagrożona jest bowiem wolność badań naukowych. 

„Wolność prowadzenia badań naukowych istnieje, ale istnieje też pewna blokada wynikająca z obaw, że zajmowanie się tymi kwestiami może zostać odebrane jako postawa bliska homofobii. Jest to oczywiście bezpodstawne. Badania naukowe muszą z samej swej definicji być wolne. Nie można prowadzić badań, jeśli są one obciążone wstępnymi założeniami o charakterze poznawczym czy ideologicznym. Dziś natomiast nie jest to niestety oczywiste, wywierana jest silna presja, można zostać oskarżonym o obskurantyzm czy zacofanie, jeśli bada się pewne sytuacje, które można przecież poznać w sposób obiektywny. Badania naukowe muszą być wolne. Trzeba sobie życzyć, by wzorce ideologiczne, a przede wszystkim polityka nie miały wpływu na działalność naukowców” – powiedział Radiu Watykańskiemu psychiatra z uniwersytetu La Sapienza.

Prof. Bersani przypomina, że jeśli chodzi o konsekwencje psychologiczne, jakie wywiera na dziecku wzrastanie w środowisku jednopłciowym, to nie ma na ten temat wystarczających danych. Te, które istnieją są zazwyczaj gromadzone w taki sposób, aby potwierdzić z góry ustaloną tezę.

Włoski psychiatra podkreśla też, że teoria gender nie jest modelem naukowym, lecz teorią opartą na założeniach ideologicznych. Obiektywna wiedza naukowa przeczy tej teorii. Płeć dziecka zostaje ustalona już w życiu płodowym pod wpływem czynników genetycznych i hormonalnych. Jest oczywiste, że czynniki wychowawcze, społeczne i kulturalne mogą wpływać na stopień rozwoju potencjału płci biologicznej, lecz same określenie płci ma charakter czysto biologiczny – podkreśla prof. Bersani.

kb/ rv

inizio pagina

Rzym: w sobotę Marsz dla Życia

◊  

Rzym przygotowuje się do krajowego Marszu dla Życia. W tym roku odbędzie się on, nie w niedzielę, lecz w sobotę i przejdzie przez najstarsze dzielnice Wiecznego Miasta. Rozpocznie się o godz. 15 na Piazza Repubblica, a zakończy na forach, w pobliżu Placu Weneckiego.

We Włoszech Marsz dla Życia jest stosunkowo nową inicjatywą. Odbędzie się dopiero po raz siódmy. Przed rokiem zgromadził 30 tys. osób. Podczas jutrzejszego marszu przemawiać będą kobiety, które przeżyły dramat aborcji, bądź zostały od niej uchronione. Zaproszony został też Stéphane Mercier, belgijski filozof, którego karnie usunięto z Katolickiego Uniwersytetu z Lowanium za nazwanie aborcji zabójstwem. Swoimi doświadczeniami podzieli się również przedsiębiorca z Vicenzy, który na własną rękę wprowadził zasiłki dla pracowników spodziewających się dziecka.

Rzymski Marsz dla Życia poprzedzają imprezy towarzyszące, m.in. trwające już od wczoraj Forum Życia. Biorą w nim udział między innymi kardynałowie Burke i Caffara, a także bp Schneider z Kazachstanu.

kb/ rv

inizio pagina

PolskaWarszawa: obradowała Rada ds. Kultury Episkopatu

◊  

Statut stowarzyszenia Muzea i Skarbce Kościelne przyjęła podczas dzisiejszych obrad w Warszawie Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego KEP. Podczas spotkania Rady, której przewodniczy bp Michał Janocha dyskutowano także o przywróceniu - w wymiarze ogólnopolskim - tygodni kultury chrześcijańskiej oraz konferencji muzealników. Odbędzie się ona w październiku w Mszczonowie. 

„Będzie to pierwsze w historii, w takiej skali, duże spotkanie muzealników kościelnych, państwowych, władz ministerstwa kultury, które z jednej strony będzie prezencją naszego kościelnego środowiska, które jest niezwykle bogate i zróżnicowane, a z drugiej strony dyskusją nad problemami współpracy, zarówno w kwestiach prawnych, jak i wspólnych programów kulturowych” - powiedział bp Janocha. 

Bp Janocha wskazał również na potrzebę powołania w każdej diecezji duszpasterstwa środowisk twórczych. 

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Cieszyn: ekumeniczne II Dni Kultury Chrześcijańskiej

◊  

W Cieszynie rozpoczęły się ekumeniczne Dni Kultury Chrześcijańskiej. Ks. Janusz Sikora, proboszcz ewangelickiej parafii w Cieszynie, zauważył, że ambicją organizatorów jest nie tylko łączenie wyznawców różnych odłamów chrześcijaństwa, ale także spajanie całej społeczności przygranicznego miasta. 

„Bez względu na narodowość, czy ktoś się czuje Czechem czy Polakiem na Zaolziu, wszyscy są zaproszeni i wszyscy mają szansę brać udział w tym, co tutaj będzie się działo, a podstawą tego jest nasza chrześcijańska wiara. Wszyscy jesteśmy chrześcijanami i wszyscy wierzymy w tego samego Boga, w tego samego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który powiedział, że największym przykazaniem jest miłość - do ludzi i do Pana Boga” - powiedział ks. Janusz Sikora. 

W ciągu czterech dni - do 21 maja - w Cieszynie wystąpią znani artyści, którzy dzielić się będą świadectwem swej wiary. 

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 19.05.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 19.05.2017

◊  

W Magazynie: „Oziornyje - Sanktuarium MB Królowej Pokoju w Kazachstanie. Wywiad z ks. Wojciechem Matuszewskim pracującym od niedawna w Oziornym, przeprowadziła Joanna Kuczborska, dziennikarka Katolickiego Radia Podlasie z Siedlec – 14’40”.

Słuchaj:      

 

inizio pagina