Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

04/03/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież o muzyce liturgicznej: pomaga przekazywać Słowo Boże

◊  

Znaczenie muzyki w liturgii podkreślił Ojciec Święty, spotykając się z uczestnikami międzynarodowego kongresu pt. „Muzyka a Kościół: Kult a kultura w 50 lat od «Musicam sacram»”. Zorganizowały go Papieska Rada ds. Kultury i Kongregacja Edukacji Katolickiej przy współpracy z Papieskim Instytutem Muzyki Sakralnej i z Papieskim Instytutem Liturgicznym dokładnie w pół wieku od wydania posoborowej instrukcji o muzyce sakralnej z 5 marca 1967 r. Franciszek zwrócił uwagę, że Konstytucja o liturgii była pierwszym dokumentem Soboru Watykańskiego II. Ojcowie soborowi dobrze zdawali sobie sprawę, że wiernym trudno było uczestniczyć w liturgii, której nie znali i nie rozumieli.

Wprowadzeniu w życie wspomnianej Konstytucji służyły wydane następnie instrukcje, jedną z których jest właśnie „Musicam sacram”. Papież przypomniał wciąż aktualne słowa tego dokumentu, że śpiew liturgiczny daje bardziej radosny wyraz sprawowanym obrzędom. Posoborowa instrukcja podkreśla potrzebę czynnego, świadomego i pełnego udziału wiernych. Wskazuje zarazem, że „podniosłość liturgicznej czynności zależy nie tyle od bardziej ozdobnej formy muzycznej czy wspaniałości ceremonii, ile raczej od godnego i pobożnego odprawiania”. Kościół ma w tej dzidzinie dwojakie zadanie – zauważył Franciszek. 

„Chodzi z jednej strony o to, by zachować i docenić bogate, wielokształtne dziedzictwo odziedziczone z przeszłości, wykorzystując je obecnie z równowagą i unikając ryzyka wizji nostalgicznej czy «archeologiczne». Z drugiej strony konieczne jest sprawiać, żeby muzyka sakralna i śpiew liturgiczny były w pełni «inkulturowane» w aktualne języki muzyczne i artystyczne. Muszą one być w stanie wcielić i przekazać Słowo Boże w śpiewach, dźwiękach, współbrzmieniach, które wzbudzą u ludzi nam współczesnych drganie serca. Wytworzą również właściwą atmosferę emocjonalną, która będzie prowadzić do wiary i wzbudzi otwarcie oraz pełny udział w celebrowanym misterium” – powiedział Papież.

Ojciec Święty przyznał, że „spotkanie z nowoczesnością i wprowadzenie do liturgii języków współczesnych wywołało szereg problemów, gdy chodzi o języki, formy i gatunki muzyczne”. 

„Nieraz przeważyła pewna przeciętność, płytkość i banalność, ze szkodą dla piękna i siły wyrazu celebracji liturgicznych. Dlatego osoby zaangażowane na tym polu – muzycy i kompozytorzy, dyrygenci i chórzyści w «scholach cantorum», animatorzy liturgii – mogą dać cenny wkład w odnowę, przede wszystkim jakościową, muzyki sakralnej i śpiewu liturgicznego. W tym celu trzeba promować odpowiednią formację muzyczną, także tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa. Należy to prowadzić w dialogu z nurtami muzycznymi naszych czasów, z wymogami różnych obszarów kulturowych i w postawie ekumenicznej” – zauważył Franciszek.

ak/ rv

inizio pagina

Nowy ambasador Iraku przy Watykanie

◊  

Papież przyjął na audiencji nowego ambasadora Iraku przy Stolicy Apostolskiej, który złożył listy uwierzytelniające. 57-letni Omer Ahmed Karim Berzinji, żonaty i ojciec czworga dzieci, ukończył studia prawnicze. Był lektorem języka arabskiego w sekcji holenderskiej Europejskiego Instytutu Nauk Humanistycznych, a w ostatnich latach ambasadorem swojego kraju kolejno w Libanie i w Rumunii. Zna m.in. język kurdyjski.

ak/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica Apostolska2015: Stolica Apostolska deficyt, a Państwo Watykańskie nadwyżka

◊  

Sekretariat Ekonomiczny przedstawił, po raz pierwszy według nowych norm zatwierdzonych w 2014 r. przez Papieża Franciszka, roczny bilans Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego. Jest to kolejny ważny krok na drodze reform ekonomicznych posuwających się w ostatnich latach w Watykanie.

Podany obecnie bilans dotyczy roku 2015. Dowiadujemy się z niego, że Stolica Apostolska odnotowała w tym czasie deficyt przekraczający 12 mln euro. Wpływy pochodziły głównie ze środków przekazywanych zgodnie z kanonem 1271 Kodeksu Prawa Kanonicznego na posługę Ojca Świętego przez Kościoły lokalne oraz z opłat ze strony Instytutu Dzieł Religijnych IOR czyli tzw. banku watykańskiego. Natomiast wydatki Stolicy Apostolskiej to podobnie jak w poprzednich latach przede wszystkim opłacenie pracowników.

Tymczasem Państwo Watykańskie miało w ciągu roku 2015 nadwyżkę, i to wysokości prawie 60 mln euro. Jak podaje Sekretariat Ekonomiczny, chodzi tu głównie o zyski z działalności kulturalnej, związanej zwłaszcza z Muzeami Watykańskimi.

ak/ rv

inizio pagina

ŚwiatWłoski episkopat otwiera korytarz humanitarny

◊  

Włoski episkopat inauguruje korytarz humanitarny, którym w bezpieczny sposób dotrze wkrótce do Włoch ponad 40 Syryjczyków, w tym wiele poważnie chorych dzieci. Będzie to możliwe dzięki specjalnej umowie podpisanej z rządem oraz ścisłej współpracy z oenzetowską agencją ds. uchodźców. Mowa o ludziach, którzy obecnie przebywają w jednym z obozów na terenie Jordanii.

Pierwsze dwie duże rodziny, liczące w sumie piętnaście osób, dotrą 7 marca do Bari. Pod opieką pracowników Caritas przylecą tam normalnym samolotem rejsowym. Stamtąd zostaną przewiezione do San Giovanni Rotondo, gdzie znajdą się m.in. pod opieką tamtejszych kapucynów. Chore dzieci otrzymają specjalistyczną pomoc w założonym przez św. Ojca Pio szpitalu „Dom Ulgi w Cierpieniu”. Rodziny znajdą schronienie w „Domu Papieża Franciszka”, czyli ośrodku pomocy dla potrzebujących, który powstał jako odpowiedź kapucynów na wezwanie Ojca Świętego o wychodzenie na peryferie do odrzuconych i najbardziej potrzebujących. W integracji pomogą im inni Syryjczycy przyjęci już wcześniej w tym miasteczku w ramach projektu „Chroniony – uchodźca w moim domu”. Rodziny będą mogły liczyć na stałą pomoc wolontariuszy, a także wsparcie wspólnoty skupionej przy kościele świętego z Pietrelciny. 

Udzielenie pomocy syryjskim rodzinom stanowi pierwszy etap otwieranego przez włoski episkopat korytarza humanitarnego. W dalszej kolejności pomocą zostanie objętych pięćset osób, które znalazły tymczasowe schronienie w Etiopii. Szacuje się, że jest to kraj, który przyjął najwięcej afrykańskich uchodźców – ponad 670 tysięcy. Obecne tam agencje humanitarne alarmują, że w obozach panują nieludzkie warunki życia. Wszystkie działania finansowane będą ze środków otrzymywanych przez Kościół we Włoszech z dobrowolnego odpisu podatkowego.

Korytarz humanitarny otwarty przez episkopat będzie już kolejnym w tym kraju. W ciągu minionego roku w ten bezpieczny sposób dotarło do Włoch 700 uchodźców. Inicjatywę realizują Federacja Kościołów Ewangelickich Włoch i Wspólnota św. Idziego, a wspiera rząd.

W tym kontekście warto przypomnieć, że od kilku lat kraj ten znajduje się na pierwszej linii, gdy chodzi o problem przyjmowania migrantów. Tylko tej nocy do włoskich wybrzeży przybiło prawie tysiąc uchodźców. Agencje humanitarne podkreślają, że fala migracji nie maleje, tylko narasta. W ciągu dwóch pierwszych miesięcy przez morze dotarło do Italii 13 tys. 400 osób, czyli o 50 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W tym samym czasie morze stało się cmentarzem dla co najmniej 440 uchodźców.

bz/ rv

inizio pagina

Niemcy: biskupi kontestują orzeczenia sądu sprzyjające eutanazji

◊  

Niemieccy biskupi skrytykowali kontrowersyjne orzeczenie Federalnego Sądu Administracyjnego. Orzekł on, że nieuleczalnie chorym pacjentom, którzy chcą umrzeć, państwo „w skrajnie wyjątkowych wypadkach” nie może odmówić sprzedaży środków znieczulających w celu popełnienia samobójstwa. Według episkopatu taki werdykt jest bardzo niepokojący. 

Rzecznik episkopatu Matthias Kopp stwierdził, że „nie można zobowiązywać państwa do pomocy w samobójstwie. W tym celu organy państwowe musiałyby oceniać, czy życie danego pacjenta jest godne, a taka ocena na szczęście jest zabroniona w niemieckiej ustawie zasadniczej.” Kopp podkreślił, że godność człowieka objawia się właśnie w tym, że „również ciężko chory nigdy nie utraci swojej ludzkiej godności i że do końca życia zagwarantowane będzie mu solidarne wsparcie jego najbliższych.”

Podobnie wypowiedział się bp Anton Losinger, który jest członkiem Niemieckiej Rady Etyki. Wskazał on na większe możliwości wykorzystania terapii bólu i innych osiągnięć w medycynie paliatywnej.

Orzeczenie Federalnego Sądu Administracyjnego skrytykowała też Niemiecka Fundacja Opieki Paliatywnej oraz Przewodniczący Federalnej Izby Lekarskiej w Niemczech Frank Ulrich Montgomery, który zarzucił sędziom, że tak fundamentalną kwestię etyczną sprowadzili do prostego aktu administracyjnego.

Zagadnieniem pomocy przy samobójstwie ma się zająć jeszcze w tym roku Federalny Trybunał Konstytucyjny.

T. Kycia, Berlin/ rv

inizio pagina

Kanadyjscy biskupi: eutanazja nie do pogodzenia z sakramentami

◊  

„Państwowa legalizacja w niczym nie zmienia prawa moralnego” – stwierdzili biskupi prowincji Alberta i Terytoriów Północno-Zachodnich w związku z wchodzącą w życie w Kanadzie ustawą zezwalającą na eutanazję. Podkreślili oni, że ta praktyka pozostaje nadal „ciężkim grzechem przeciw godności życia ludzkiego” i nie da się jej pogodzić z sakramentem namaszczenia chorych czy często łączącą się z nim spowiedzią. Tylko w przypadku nawrócenia i zmiany decyzji o tzw. „wspomaganym samobójstwie” można otrzymać rozgrzeszenie.

To samo dotyczy pogrzebu kościelnego osób, które zdecydowały się na eutanazję. Kościół dopuszcza wprawdzie chrześcijański pochówek samobójców, ponieważ nie zawsze znane są motywy i okoliczności targnięcia się na własne życie. Tu jednak wiadomo o nich często już wcześniej. Odmowa ostatniej posługi – wyjaśniają biskupi – „nie służy ukaraniu tego człowieka”, ale ukazaniu, że jego wybór „pozostaje sprzeczny z wiarą chrześcijańską”.

Kanadyjskie prawo C-14, które legalizuje wspomagane medycznie samobójstwo, dotyczy wszystkich pełnoletnich cierpiących na choroby nieuleczalne czy ciężkie, ale niekoniecznie śmiertelne. Niejednoznaczne sformułowania w zapisie ustawy spowodowały sprzeciw wielu kanadyjskich środowisk.

tm/ rv

inizio pagina

Indonezja: zwiększenie naruszania wolności religijnej

◊  

W Indonezji narasta nietolerancja i odnotowuje się coraz więcej przypadków łamania wolności religijnej. Alarm w tej sprawie podniósł działający w Dżakarcie „Wahid Institute”, czyli założony przez byłego prezydenta tego kraju muzułmanina Abdurrahmana Wahida ośrodek zajmujący się monitorowaniem sytuacji poszczególnych grup religijnych. Z jego danych wynika, że w ubiegłym roku wzrosła o 7 proc. liczba aktów agresji wobec przedstawicieli mniejszości religijnych i etnicznych. Najwięcej z ponad 500 ataków odnotowano w prowincjach Jawa Zachodnia, Aceh i Sumatra.

„Na nasze życie codzienne przynależność etniczna czy religijna nie ma większego wpływu i wzajemne relacje są bardzo dobre” – podkreśla ks. Paulus Rusbani Setyawan, pracujący na Zachodniej Jawie, gdzie 97 proc. mieszkańców stanowią muzułmanie. Zdaniem tego duchownego „wirus nietolerancji zaszczepiają wśród Indonezyjczyków politycy i skrajni przywódcy religijni, którzy głoszą wyższość wyznawców jednej religii nad pozostałą częścią społeczeństwa”.

Opinię tę potwierdza pracujący w Dżakarcie o. Fernando Abis, ksawerianin.    

„Jak na razie na naszym terenie żyje się w spokoju. Na pewno jednak są obawy, i to duże. Rząd podjął, jak się na razie wydaje, skuteczne środki prewencyjne – mówi Radiu Watykańskiemu o. Abis. – Istnieje grupa «Front obrony islamu», która chciałaby, żeby wszyscy mieszkańcy przestrzegali prawa szariatu, a już na pewno wszyscy ci, którzy pełnią jakieś funkcje publiczne, jak np. gubernator Dżakarty, który jest pochodzącym z Chin protestantem. Ta grupa finansowana jest przez siły, które próbują przy tym ugrać własne interesy polityczne. Wydaje mi się jednak, że wciąż większość przywódców islamskich w Indonezji jest dość umiarkowana i nie popiera radykalizmu. Zdają sobie bowiem sprawę, że radykalizm obraca się przeciwko samemu islamowi”.

bz/ rv

inizio pagina

Egipt: spotkanie patriarchów z Libanu i z Iraku z prezydentem

◊  

Rola przywódców religijnych w obecnym momencie historii Bliskiego Wschodu jest fundamentalna w przeciwstawianiu się ekstremistycznym interpretacjom świętych pism. Takie zdanie przedstawił prezydent Egiptu Abd al-Fattah al-Sisi, przyjmując w czwartek 2 marca patriarchę maronickiego Becharę Boutrosa Raï’a oraz chaldejskiego Louisa Raphaela Sako. Hierarchowie przybyli do Kairu na konferencję międzywyznaniową zorganizowaną przez sunnickie organizacje: Uniwersytet al-Alzhar i oraz Radę Ulemów z siedzibą w Abu Dhabi.

Egipski polityk zaznaczył, iż jego zdaniem nie powinno się określać chrześcijan i muzułmanów jako „mniejszość” i „większość” religijną w jego kraju. Lepiej jest bowiem podejmować starania, aby wszystkie grupy miały swój udział w tworzeniu społeczeństwa.

tm/ rv, fides

inizio pagina

Ziemia Święta: problemy finansowe łacińskiego patriarchatu

◊  

„Poczyniono błędy, które odbiły się na życiu patriarchatu na polu finansowym” przyznał administrator apostolski dla katolików rytu łacińskiego w Ziemi Świętej. Abp Pierbattista Pizzaballa podał takie trudności jako jeden z powodów wybrania go na ten urząd zamiast kogoś pochodzącego z miejscowego duchowieństwa. Hierarcha przedstawił sprawę w odezwie wielkopostnej skierowanej do wszystkich wiernych. Zaprosił on do wspólnego stawienia czoła wyzwaniom. Jednym z poważniejszych elementów problematycznych okazuje się finansowanie Uniwersytetu amerykańskiego w Madabie w Jordanii, który powstał w 2011 r.

tm/ rv, lastampa

inizio pagina

Meksyk: biskup potępia zabójstwo dziennikarza

◊  

„Nie możemy zaakceptować morderstwa mającego na celu uciszenie głosów przekazujących informacje” powiedział meksykański biskup Salvador Rangel Mendoza o zabójstwie dziennikarza Cecilio Pinedy Birto. Ofiarę napadnięto 2 marca wieczorem w Ciudad Altamirano. Miejscowy hierarcha wezwał władze do większej czujności oraz potępił przestępczość zorganizowaną, której grupy podejrzewa się o dokonanie wspomnianej zbrodni.

Meksyk pozostaje trzecim najniebezpieczniejszym krajem dla dziennikarzy na świecie. W zeszłym roku 2016 r. zabito tam 13 osób wykonujących tę profesję.

tm/ rv, fides

inizio pagina

Irlandzki arcybiskup: jestem zszokowany śmiercią tylu dzieci

◊  

„Jestem zszokowany, przerażony i zasmucony śmiercią tylu dzieci. To był czas wielkiego cierpienia i bólu dla tych najmniejszych i dla ich matek” – powiedział arcybiskup Tuam w Irlandii, gdzie kilka lat temu w ogrodzie należącym kiedyś do sióstr zakonnych znaleziono wspólny grób co najmniej ośmiuset dzieci. W ostatnich dniach eksperci na podstawie badań DNA potwierdzili tę smutną wiadomość.

Siostry prowadziły dom, w którym w latach 1925 – 1961 mieszkały matki z dziećmi z tzw. nieprawego łoża. W tym czasie w Irlandii śmiertelność dzieci zaraz po urodzeniu była bardzo wysoka, a wiele innych umierało wskutek chorób czy niedożywienia. „Mogę sobie tylko wyobrazić – dodał abp Michael Neary – co mogły czuć matki, które cierpiały oddając swoje dzieci do adopcji, bo taka była wtedy praktyka, lub, co gorsza, gdy były świadkami ich śmierci”.

pp/ rv, sir

inizio pagina

Kenia: biskupi proponują refleksję nad stylem polityki

◊  

„Wybory wiarygodne i pokojowe… Uczciwi przywódcy” – to temat wielkopostnej kampanii biskupów Kenii. W przesłaniu na tę okoliczność zwracają oni uwagę, że ostatnie 4 lata w ich kraju „odznaczały się wołaniami o większą odpowiedzialność tych, którym powierzono kierownicze stanowiska”. Episkopat przypomina kilkakrotne próby złożenia wniosku o wotum nieufności względem urzędującego prezydenta, oskarżenia polityków o korupcję i inne oznaki kryzysu. Wskazuje zatem na konieczność „nie głosowania na podstawie przynależności etnicznej czy bogactwa kandydatów, jak to zdarzało się w przeszłości”. Kenijski Kościół pragnie w ten sposób przygotować naród do najbliższych, sierpniowych wyborów prezydenckich i parlamentarnych.

Hierarchowie zaproponowali do refleksji wiernych po jednym temacie na każdy tydzień Wielkiego Postu. Pierwszą kwestią będzie bezpieczeństwo: zarówno dzieci nienarodzonych, jak i wszystkich obywateli; drugą – młodzież i społeczeństwo; trzecią – ochrona środowiska. W czwartym tygodniu katolicy zostaną zachęceni do zastanowienia się w świetle wiary bezpośrednio nad wyborami, aby były one odpowiedzialne, przejrzyste i pokojowe. Wreszcie temat piątego tygodnia to „negatywna etniczność”. Chodzi o sytuację, w której pluralizm etniczny w Kenii nie prowadzi do wzajemnego ubogacenia, ale do podziałów i konfliktów.

tm/ rv

inizio pagina

Chorwacja: biskupi nawołują do uszanowania niedzieli

◊  

„Pracujące niedziele niosą ze sobą pewną pustkę i przygnębienie”. Tak piszą chorwaccy biskupi w specjalnym oświadczeniu na pierwszą niedzielę marca. Ją właśnie wybrano, by zachęcać do respektowania odpoczynku w cotygodniowy dzień wolny od pracy, w którym chrześcijanie obchodzą pamiątkę Chrystusowego zmartwychwstania. Zaproponowało to przed sześciu laty, w 2011 r., Europejskie Przymierze na Rzecz Wolnej Niedzieli.

W oświadczeniu na 5 marca biskupi Chorwacji przyznają, że na przykład służba zdrowia czy publicznego bezpieczeństwa musi działać oczywiście przez cały tydzień. Jednak zmuszanie pracowników innych sektorów do pracy w niedzielę odbiera ich rodzinom możliwość spędzenia nierzadko jedynego dnia, kiedy wszyscy bliscy są razem.

tm/ rv, ika

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 04.03.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 04.03.17

◊  

W Magazynie: „Daję Słowo” – rozważania czytań niedzielnych na I Niedzielę Wielkiego Postu – Tomasz Matyka SJ, ks. Paweł Pasierbek SJ i ks. Mariusz Han SJ.

Słuchaj:     

I Czytanie: Rdz 2,7-9; 3,1-7 (od 5'36'')

II Czytanie: Rz 5,12-17 (od 10'06'')

Ewangelia: Mt 4,1-11 (od 14'20'')

inizio pagina