Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

08/03/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapieskie rekolekcje: Judasz i ryzyko utraty wiary

◊  

Kolejną medytację, której Papież wraz ze swoimi współpracownikami z Kurii Rzymskiej wysłuchał na rekolekcjach odprawianych w Aricci pod Rzymem, prowadzący je o. Giulio Michelini poświęcił postaci Judasza. Zastanawiał się, co sprawiło, że Judasz, który był uczniem Jezusa, zdradził Go.

Według jednej z możliwych hipotez – podkreślił rekolekcjonista – w pewnym momencie utracił on wiarę. Dlatego musimy postawić sobie pytanie, czy wiele było w naszym życiu dni, w których nie opuściliśmy Jezusa ze względu na próżność, zmysłowość, zarobek, szukanie bezpieczeństwa, nienawiść, chęć odwetu? „Niewiele mamy na własne usprawiedliwienie, aby mówić z oburzeniem o zdrajcy. Judasz odsłania, jakimi jesteśmy my sami” – stwierdził o. Michelini.

Jest też inna hipoteza: Judasz rozczarował się zachowaniem Jezusa, bo nie okazał się On wybawicielem Izraela, walczącym, politykiem. Dlatego nie widział w Nim już Pana, ale tylko Mistrza, Nauczyciela. Judasz chciał zatem zmusić Chrystusa, by stał się takim, jakim on Go sobie wyobrażał.

Droga życia doprowadziła Iskariotę do samobójstwa. Odrzucili go kapłani i faryzeusze, intelektualiści religii, których moralność opierała się na inteligencji, a nie na Bożym objawieniu. Dziś samobójstwa dokonuje się poprzez eutanazję i popełniają je także młodzi. Dlatego papieski rekolekcjonista pytał: 

„Jak możemy pomóc chrześcijanom naszych czasów, aby nie utracili wiary, aby z nowym zaangażowaniem ją przeżywali, tę wiarę, o której mówi Nowy Testament, wiarę radosną, pełną, która sprawia, że pragniemy przylgnąć do Jezusa? Co możemy zrobić, aby te samobójstwa już się nigdy nie zdarzały?” – pytał o. Michelini.

pp/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaPrzedstawiciel Watykanu: chrześcijanie wciąż prześladowani

◊  

„Podejmuje się liczne wysiłki, by promować i umacniać podstawowe prawo człowieka do wolności religijnej. Mimo tego w wielu częściach świata jesteśmy faktycznie świadkami stałego pogarszania sytuacji, a nawet wprost ataków na to niezbywalne prawo” – zwrócił uwagę stały watykański obserwator przy urzędach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie, otwierając 7 marca spotkanie towarzyszące 34. sesji oenzetowskiej Rady Praw Człowieka. Zostało ono zorganizowane wspólnie przez Stolicę Apostolską, Federację Rosyjską, Armenię i Liban na temat: „Wzajemne poszanowanie i pokojowe współistnienie jako warunek pokoju międzyreligijnego i stabilizacji. Poparcie dla chrześcijan i innych wspólnot”. 

Abp Ivan Jurkovič podkreślił, że wybór i praktykowanie wiary muszą być wolne od jakichkolwiek nacisków. Zauważył, że sytuacja wolności religijnej w dzisiejszym świecie jest szokująca, zwłaszcza ze względu na bezprecedensową liczbę aktów przemocy wobec chrześcijan i innych wspólnot religijnych. W ostatnich latach miliony ludzi musiało opuścić rodzinne ziemie, często z powodu konfliktów. Liczne chrześcijańskie kościoły i świątynie innych religii zostały zniszczone. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przypomniał głębokie zaniepokojenie sytuacją wyznawców Chrystusa na Bliskim Wschodzie, wyrażone we wspólnym oświadczeniu wydanym przed dwoma laty na 28. sesji oenzetowskiej Rady Praw Człowieka. Przytoczył stwierdzenie Papieża Franciszka, że dziś jest więcej chrześcijańskich męczenników, niż w pierwszych wiekach Kościoła. Watykański dyplomata wskazał ponadto, że wolność religijna nie może się ograniczać do kultu i sfery prywatnej, ale obejmuje kierowanie się zasadami moralnymi wynikającymi z wyznawanej religii również w życiu publicznym. Ma ona prowadzić do rozwoju wzajemnego szacunku między różnymi wyznaniami i ich zdrowej współpracy z państwem, bez pomieszania ról ani antagonizmu – powiedział abp Jurkovič.

ak/ rv

inizio pagina

ŚwiatJerozolima: zakończenie prac konserwatorskich przy Grobie Pańskim

◊  

Po 9 miesiącach prac konserwatorskich w jerozolimskiej bazylice Grobu Pańskiego pielgrzymi będą mogli znowu zobaczyć bez otaczających je rusztowań miejsce trzydniowego pochówku Pana Jezusa. Wznoszącą się pod kopułą bazyliki kaplicę z grobem Chrystusa remontowała ekipa specjalistów za wspólną zgodą zwierzchników trzech wspólnot wyznaniowych mających pieczę nad tą świątynią: greckoprawosławnej, katolickiej i ormiańskiej.

„Najważniejszym momentem historycznym było zdjęcie w październiku ub.r. marmurowej płyty ze skały, na której leżało ciało Jezusa – powiedziała koordynująca pracami Greczynka, prof. Antonia Moropoulou. – Miało to miejsce po raz pierwszy od dwustu lat, a po raz trzeci w historii”.

Z okazji zakończenia remontu kaplicy Grobu Pańskiego, przeprowadzonego w atmosferze zgodnej współpracy trzech wyznań chrześcijańskich, zostanie odprawione w Jerozolimie specjalne nabożeństwo ekumeniczne. Zaplanowano je na środę 22 marca.

ak/ rv

inizio pagina

Filipiny: Kościół „w żałobie” po przywróceniu kary śmierci

◊  

Kościół katolicki na Filipinach jest „w żałobie” po tym, jak Izba Reprezentantów tego kraju przegłosowała ustawę przywracającą karę śmierci za przestępstwa związane z handlem narkotykami. Rozczarowanie tym faktem wyraził przewodniczący tamtejszego episkopatu abp Socrates Villegas; dodał jednak, że „biskupi nie czują się pokonani i nie mogą milczeć w tej sprawie”.

W oficjalnej deklaracji hierarchowie podkreślili, iż nawet jeżeli są zasmuceni wynikami głosowania, to wiara daje im pewność, że zwycięży życie. Wezwali filipińskich wiernych do wspólnego zamanifestowania ducha sprzeciwu wobec kary śmierci. Zachęcili przy tym katolickich adwokatów, sędziów i prawników, by „duch Ewangelii oświecał ich działania i stosowanie prawa”, wnosząc życie w pełnioną przez nich służbę społeczeństwu.

pp/ rv, fides

inizio pagina

Rep. Środkowoafrykańska: uchodźcy wracają do normalniejszego życia

◊  

Po zamknięciu obozu dla uchodźców istniejącego na terenach międzynarodowego lotniska w Bangi, stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej, również ci, którzy znaleźli schronienie w klasztorze karmelitów wracają do normalniejszego życia. Wspomożeni przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz rząd centralny ich kraju i inne organizacje, uciekinierzy przenoszą się z powrotem do stolicy, choć resztą kraju ciągle targają konflikty. Sytuację tych osób, które od 2013 r. gromadziły się na przedmieściach miasta, a na terenach przyklasztornych ich liczba przekroczyła na pewien czas 10 tys. ludzi, przedstawił Radiu Watykańskiemu pracujący tam od ośmiu lat misjonarz, o. Federico Trinchero. 

„Od ponad roku sytuacja w Bangi jest spokojna, istnieje pewien poziom bezpieczeństwa. Dlatego ten nowy klimat pozwolił już od stycznia naszym uchodźcom na podjęcie decyzji, również dzięki drobnemu wspomożeniu pieniężnemu, o odważnym opuszczeniu miejsca. Powrócili do dzielnic, z których pochodzą, albo udali się do innych rejonów, gdzie znaleźli mieszkania. Ludzie byli zadowoleni z możliwości odejścia, bowiem w obozie dla uchodźców, chociaż zabezpieczonym, z dobrą organizacją oraz stojącym w pobliżu klasztoru, nie dało się dalej funkcjonować: w takich warunkach sanitarnych, w namiotach z tworzywa sztucznego, które nie dawały optymalnej ochrony podczas deszczu. Ci ludzie uciekali kiedyś ze swoich miejsc pochodzenia, ponieważ ryzykowano w nich życiem, ponieważ wtedy walczono tam o każdy dom. U nas schronili się chrześcijanie, ale przyjęliśmy także, nieco w ukryciu, niektóre rodziny muzułmańskie na pewien czas”

tm/ rv

inizio pagina

Indonezja: król saudyjski spotkał się z przywódcami religijnymi

◊  

Król Salman „zawiódł oczekiwania tych, którzy pragnęli, aby jego wizyta w Indonezji ożywiła najbardziej konserwatywne środowiska muzułmańskie”, jak wskazał jezuita ks. Magnis Suseno. Zakonnik znalazł się w grupie 28 przywódców religijnych z największego archipelagu na świecie, którzy spotkali się z głową państwa Arabii Saudyjskiej. Razem z nim w wydarzeniu udział wzięli także trzej biskupi, w tym arcybiskup Dżakarty, Ignatius Suharyo. Hierarcha oraz jezuita wskazali na nacisk, jaki goszczący w ich ojczyźnie monarcha położył na obecną politykę indonezyjskiego rządu, która dąży do zachowania pełnej wolności religijnej i równych praw dla wyznawców różnych wiar.

Król Salman przebywa w tym kraju od 1 marca i wyjedzie po 12 dniach pobytu. Jego spotkanie z przywódcami religijnymi zorganizował sam prezydent Indonezji, Joko Widodo.

tm/ rv, fides

inizio pagina

Katolicy w Japonii wspominają odkrycie wspólnot katakumbowych

◊  

Przed 150 laty w Japonii doszło do jednego z najbardziej zdumiewających wydarzeń w historii chrześcijaństwa. Po 200 latach całkowitego ukrycia spotkały się ze sobą dwie wspólnoty Kościoła katakumbowego. Jedna żyła w Nagasaki, a druga w oddalonej o sto kilometrów miejscowości Imamura. 

Jako pierwsi już w 1865 r. odkryci zostali katolicy w Nagasaki. Na ich ślad natrafił francuski misjonarz. To on, słysząc pogłoski o drugiej ukrytej wspólnocie, wysłał do Imamury czterech wiernych z Nagasaki. Gościny udzieliła im pewna nieznajoma kobieta. Kiedy przygotowała im posiłek z kurczaka i jajek, goście odmówili. W ten sposób, po zachowaniu wielkopostnej wstrzemięźliwości, rozpoznała, że podobnie jak i ona są chrześcijanami.

W tych dniach katolicy, którzy wywodzą się z tych dwóch podziemnych wspólnot, uroczyście obchodzili 150. rocznicę tego wydarzenia. Był z nimi nuncjusz apostolski w Japonii abp Joseph Chennoth. Wspominano też japońskich męczenników, którzy zginęli w nowej fali prześladowań, jaka nastąpiła w XIX wieku zaraz po odkryciu tych wspólnot. Śmierć poniosło wówczas 670 chrześcijan. Większość z nich była torturowana. Niemal 3,5 tys. musiało emigrować. W Japonii chrześcijaństwo pozostało religią zakazaną aż do 1873 r.

kb/ rv, ucan

inizio pagina

Biskupi Holandii przed wyborami: głosować na broniących życie

◊  

Do korzystania z prawa do głosowania w sposób odpowiedzialny i w świetle wiary katolickiej zachęcili wiernych biskupi Holandii w liście wydanym przed wyborami do parlamentu, które odbędą się tam 15 marca. Wskazują oni, że wybierając kandydatów którejś z partii konieczne jest zapytać, czy opowiada się ona za „poszanowaniem życia aż do naturalnej śmierci” i rodziny oraz za obroną równej godności wszystkich. Ważne jest także, czy pojmuje ona solidarność po chrześcijańsku, jako bezinteresowną miłość do każdego bliźniego bez różnic.

Holenderski episkopat podkreśla następnie, że nie wystarcza tylko pomagać uchodźcom. Odpowiedź na istniejące na świecie cierpienia to także troska o prawo do wolności religijnej, o walkę z ubóstwem, o dostęp wszystkich do oświaty oraz opieki medycznej, o zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo i współpracę. Biskupi zwracają też uwagę na potrzebę przypomnienia wartości będących podstawą projektu europejskiego, które, jak podkreślają, mają chrześcijańskie korzenie.

ak/ rv, sir

inizio pagina

Hiszpania: kampania z okazji Dnia Kobiet

◊  

Ubóstwo ma oblicze kobiety. „Nie potrzebujemy więcej żywności, ale bardziej zaangażowanych ludzi” – podkreśla z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet katolicka organizacja pozarządowa „Manos Unidas”. Przypomina ona, że wiele kobiet, szczególnie na terenach wiejskich, nie ma dostępu do edukacji, opieki medycznej ani do rynku pracy. Również hiszpańska Caritas podkreśla, że kobiety padają ofiarą różnych form dyskryminacji i przemocy. Apeluje też ona do władz o podjęcie konkretnych działań na rzecz promocji kobiety. 

W tym roku hiszpańska organizacja „Manos Unidas” („Złączone Ręce”) skoncentrowała swoją kampanię z okazji Dnia Kobiet na piątym Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ: „Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt”. W specjalnym komunikacie przypomina ona, że od blisko 60 lat pracuje na rzecz promocji kobiety. Niestety, na świecie wciąż miliony kobiet nie mają dostępu na równych warunkach do rynku pracy, edukacji czy sprawiedliwego wynagrodzenia. „Manos Unidas” zwraca uwagę przede wszystkim na obszary wiejskie, gdzie 43 proc. siły roboczej w krajach rozwijających się stanowią kobiety: 20 proc. w Ameryce Łacińskiej, a 50 proc. w Azji i w Afryce. Otrzymują jednak zapłatę minimalną i nieformalną, posiadają mniej ziemi własnej (niecałe 20 proc. spośród właścicieli ziemi stanowią kobiety), mają utrudniony dostęp do pomocy ekonomicznej, takiej jak kredyty czy zakup ziarna. „Ubóstwo wciąż ma oblicze kobiety” – podkreśla „Manos Unidas”.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet organizacja apeluje o większe zaangażowanie się na rzecz promocji praw kobiety, szczególnie na terenach wiejskich. W ubiegłym roku „Manos Unidas” zrealizowała 75 projektów, z których skorzystało ponad 220 tys. kobiet. Na szczególną uwagę zasługują projekty w Peru i w Gwatemali.

Warto podkreślić, że katolicka organizacja pozarządowa „Manos Unidas” została założona blisko 60 lat temu przez kobiety. Jej celem jest przede wszystkim zwalczanie głodu i jego przyczyn. Od samego początku ma również na uwadze godność i promocję kobiety.

M. Raczkiewicz CSsR, Madryt / rv

inizio pagina

Moskwa: „Kobiety za życiem” przeciwko aborcji

◊  

Rosyjski ruch „Kobiety za życiem” zorganizuje manifestację przeciwko aborcji. Odbędzie się ona w centrum Moskwy 10 marca, dwa dni po Międzynarodowym Dniu Kobiet. 

Przewodnicząca ruchu, Natalia Moskwitina, powiedziała, że wcześniej kobiety walczyły o równouprawnienie z mężczyznami. Obecnie dojrzał moment dla walki o najważniejsze prawo kobiety – „prawo do urodzenia zdrowego dziecka”. Moskwitina podkreśliła, że najbliższa manifestacja  będzie okazją do zaprezentowania działaczek kierowanego przez nią ruchu jako kobiet wykształconych o dużych aspiracjach życiowych, którym urodzenie dziecka, a nawet większej ich liczby, nie przeszkadza w uzyskiwaniu sukcesu życiowego.

Przewodnicząca ruchu „Kobiety za życiem” dodała, że wśród  popierających prawo człowieka do życia od chwili poczęcia są  kobiety najprzeróżniejszych zawodów, które uzyskały sukces, ale nie przeszkodziło im to w posiadaniu większej liczby dzieci, a posiadanie licznej rodziny mobilizuje je do jeszcze większych sukcesów, zwłaszcza w uzyskaniu odpowiedniego statusu społecznego. Natalia Moskwitina sama jest matką czworga dzieci.

W. Raiter, Moskwa/ rv

inizio pagina

PolskaJasna Góra: modlitwa z okazji Święta Kobiet

◊  

Dziś na Jasnej Górze Święto Kobiet u najpiękniejszej z Niewiast. Na wspólnej  modlitwie pod przewodnictwem delegata episkopatu Polski ds. duszpasterstwa kobiet gromadzą się przedstawicielki różnych stanów i zawodów. Wpisuje się to w przeżywane w Sanktuarium Wieczory Maryjne z cyklu „Moja Mama jest Królową”. Stanowią one ważny punkt Jubileuszowego Roku 300-lecia Koronacji Jasnogórskiego Obrazu. 

Jasnogórska Maryja od wieków stanowi ważny punkt odniesienia dla kobiet, które w dowód wdzięczności za Jej opiekę i wstawiennictwo pozostawiły tu liczne dary, wśród nich królewskie symbole: berło i jabłko, a także Kielich Życia i Przemiany. To w tym kielichu bp Wiesław Szlachetka odprawia dziś Mszę w intencji wszystkich niewiast. Jak podkreśla o. Mariusz Tabulski OSPPE, to modlitwa przede wszystkim o przemianę naszych serc: „Kobiety zdeterminowane ofiarowały ten kielich i ten kielich jest w szczególnych momentach używany do Mszy św. Wierzymy, że Jezus ma moc wciąż przemieniać nasze serca” – powiedział paulin.

Po Mszy odbędzie się dyskusja o roli kobiet w życiu Kościoła i Narodu.

Specjalny list na dzisiejsze Święto wystosowała małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Agata Kornhauser-Duda. Podkreśla w nim, że fenomenu wysokiej pozycji społecznej kobiet w Polsce nie można w pełni zrozumieć bez odniesienia do historii i spojrzenia ku Jasnej Górze.

Święto Kobiet organizowane jest w Sanktuarium od 10 lat z inicjatywy Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

I. Tyras, Radio Jasna Góra / rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 08.03.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 08.03.2017

◊  

W Magazynie: „Pionierki wiary – rola kobiet w Kościele” – rozmowa z prof. Anną Pobóg-Lenartowicz, mediewistką – Tomasz Siniew, Radio Doxa, Opole

Słuchaj:     

inizio pagina