Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

09/03/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież dla Die Zeit: brak powołań to dotkliwy problem

◊  

Brak powołań to bardzo poważny problem i Kościół powinien go rozwiązać – powiedział Papież w wywiadzie dla niemieckiego tygodnika Die Zeit. Ukazał się on dzisiaj, ale z treści wynika, że przeprowadzono go jeszcze przed Wielkim Postem.

Reagując na zwierzenia niemieckiego dziennikarza, który opowiedział Papieżowi, jak dotkliwy problem stanowi dla niemieckich katolików brak kapłanów, Franciszek przyznał, że jest on bardzo bolesny i dodatkowo osłabia Kościół. „Bo Kościół bez Eucharystii nie ma mocy. To Kościół sprawuje Eucharystię, ale to Eucharystia tworzy Kościół” – stwierdził Papież.

Wskazując na możliwe rozwiązania tego problemu, Franciszek zauważył, że wciąż za mało się modlimy o powołania. Kościół więcej też powinien pracować z młodymi, którzy są wielkimi odrzutkami współczesnych społeczeństw. Papież wskazał, że jeden z powodów braku powołań to również kryzys demograficzny. Jeśli nie ma młodych, nie będzie też nowych księży – zauważył. Ojciec Święty przyznał, że w Kościele trwa dyskusja nad dobrowolnym celibatem księży. Zastrzegł jednak, że zniesienie celibatu nie rozwiąże problemu powołań.

W wywiadzie dla tygodnika Die Zeit Franciszek mówił między innymi o planowanych w tym roku podróżach apostolskich. Stwierdził, że nie może jechać do Rosji, bo wówczas musiałby udać się również na Ukrainę. Jego zdaniem ważna by była podróż do Południowego Sudanu, ale nie sądzi, by mógł ją odbyć. Ujawnia, że w planie była też wizyta w obu republikach Konga, ale ze względu na problemy z prezydentem Kabilą również i ona, jak sądzi, nie dojdzie do skutku. Pewne są natomiast podróże do Indii, Bangladeszu, Kolumbii i do Fatimy. Rozważa się natomiast możliwość podróży do Egiptu.

Rozmawiając z niemieckim dziennikarzem Franciszek przyznał, że niepokoi go populizm w Europie. Przypomniał, że Hitler doszedł do władzy jako ktoś, kto w dobie kryzysu przekonał lud, iż potrafi sobie z tym poradzić. „Za populizmem zawsze kryje się jakiś mesjanizm, a także uzasadnienie: zachowajmy tożsamość ludu” – powiedział Papież. Zastrzegł jednak, że przywołanie Hitlera to tylko przykład, który tłumaczy, czym jest populizm. „Nie twierdzę, że dziś jesteśmy w takiej sytuacji, jak w 1933 r.” – dodał Ojciec Święty.

Wywiad dla tygodnika Die Zeit jest bardzo obszerny. Pojawiają się w nim refleksje Papieża o wierze, kryzysie wiary i szatanie, które często znajdują wyraz w jego homiliach. Wielokrotnie pada też pytanie o kard. Raymonda Burke’a, papieskiego reprezentanta przy Zakonie Kawalerów Maltańskich. Jest on jednym z kardynałów, którzy skierowali do Papieża prośbę o rozwianie wątpliwości dotyczących interpretacji adhortacji „Amoris laetitia”. Franciszek podkreślił, że nie odbiera go jako wroga czy przeciwnika. Chwali go natomiast jako znakomitego prawnika. Przyznaje, że w Zakonie Maltańskim były problemy, z którymi być może nie mógł sobie poradzić. „Tym niemniej nie pozbawiłem go funkcji patrona Zakonu Maltańskiego, jest nim nadal. Trzeba jednak było zrobić porządek w tym zakonie i dlatego mianowałem delegata, który potrafi to zrobić, bo ma charyzmat, którego brakuje kard. Burke’owi” – powiedział Papież.

kb/ rv

inizio pagina

Papieskie rekolekcje: śmierć Jezusa była prawdziwa, nie pozorna

◊  

Dziś rano Papież, przebywający na rekolekcjach ze swoimi współpracownikami, wysłuchał kolejnego rozważania na temat męki i śmierci Jezusa według Ewangelii św. Mateusza. Tym razem prowadzący je o. Giulio Michelini mówił o samej śmierci Zbawiciela. Podkreślił, że nie była ona pozorna, ale realna, rzeczywista. Dlatego też uczniowie, i nie tylko oni, mieli problemy z uwierzeniem w powrót Chrystusa do życia, bo On naprawdę umarł.

Rekolekcjonista przypomniał następnie niektóre szczegóły męki Pańskiej opisywane przez ewangelistów, jak na przykład wołanie: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił”. Jezus nieraz wyjaśniał znaczenie swoich słów, ale tych z krzyża nie mógł już wytłumaczyć. 

„Oczywiście wiemy, że krzyż tłumaczy wszystko. Ale Jezus nie może nawet powiedzieć, że wzywa Ojca, a nie Eliasza. Może zrobić tylko jedno: powierzyć się Duchowi, którego rzeczywiście pośle, aby Duch Święty wytłumaczył to, czego On sam nie mógł dać zrozumieć. Albo musi poczekać do zmartwychwstania, aby być znowu z uczniami przy stole i przez 40 dni, jak czytamy na początku Dziejów Apostolskich, towarzyszyć z bliska uczniom, którzy niczego nie rozumieli” – mówił rekolekcjonista.

Na zakończenie o. Michelini zachęcił odprawiających rekolekcje, aby zapytali samych siebie, czy czasami nie potrafimy zrozumieć innych nie dlatego, że mówią rzeczy trudne, ale z powodu naszego zamknięcia na drugiego czy z powodu pychy.

pp/ rv 

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaRównież w naszych kościołach brzydotę uznano za piękno

◊  

Kościół musi pomóc współczesnym artystom powrócić na drogi piękna – uważa prał. Pasquale Iacobone, odpowiedzialny w Papieskiej Radzie Kultury za departament Sztuka i Wiara. Z ramienia Stolicy Apostolskiej uczestniczy on konferencji o dziedzictwie sztuki sakralnej, która rozpoczęła się dziś w Weronie. W swym wystąpieniu mówił on o zagubieniu współczesnych artystów. Dla Kościoła tymczasem piękno zwłaszcza w przestrzeni sakralnej jest kwestią zasadniczą. Papież mówił o tym wielokrotnie, że malarstwo, rzeźba, architektura i muzyka sakralna to część naszego DNA jako chrześcijan i jako Kościoła – przypomina ks. Iacobone. 

„Jeśli nie potrafimy dostrzec piękna we wszystkich jego postaciach, nie będziemy też w stanie dostrzec tego, co Benedykt XVI nazywał pięknem Ewangelii, pięknem wiary i przyjaźni z Chrystusem. Jeśli komuś brak wrażliwych oczu i serca, to również jego wiara będzie obumierać, przestanie być czymś atrakcyjnym zarówno dla nas, jak i dla innych. Niezbędne jest zatem wychowanie do piękna, również w środowisku kościelnym. Żyjemy bowiem w czasach wielkiego zamętu. Brzydota jest uznawana za piękno i na odwrót. Przejawia się to niestety również w naszych kościołach. Papież tymczasem przypomina, że potrzebujemy kościołów, w których oddycha się pięknem, będących oazami piękna, pokoju i zjednoczenia, także na peryferiach, w regionach zaniedbanych. My natomiast odzwyczailiśmy się od piękna, bo tak wiele mediów tak często nas przekonuje, byśmy wybierali to, co szkaradne, upadłe, tylko dlatego, że taka jest moda” – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. Iacobone.

Przedstawiciel Papieskiej Rady ds. Kultury podkreśla zasadniczą ciągłość ostatnich pontyfikatów w podejściu do piękna. Papież Franciszek zwraca uwagę na głęboką jedność prawdy, dobra i piękna. Wszystkie trzy muszą zostać zachowane, bo jeśli jednego zabraknie, traci się równowagę – podkreśla ks. Iacobone, zaznaczając, że również przez piękno przywraca się godność człowiekowi.

kb/ rv

inizio pagina

Rzym: książka o komunistycznych prześladowaniach katolików

◊  

„Męczeństwo to powszechne znamię Kościoła zarówno kiedyś, jak i dzisiaj. Co roku zabijanych jest z nienawiści do wiary co najmniej sto tysięcy chrześcijan – tzn. jedenastu na godzinę, a jeden co pięć minut” – przypomniał prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Kard. Angelo Amato mówił o tym wieczorem 8 marca b.r. na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim podczas prezentacji książki „Świadkowie wiary. Doświadczenia osobiste i zbiorowe katolików w Europie Środkowo-Wschodniej pod reżimem komunistycznym” („Testimoni della fede. Esperienze personali e collettive dei cattolici in Europa centro-orientale sotto il regime comunista”).

Obszerny, liczący 1243 strony tom pod redakcją profesora tej rzymskiej uczelni ks. Jana Mikruta, pochodzącego z Podhala kapłana archidiecezji wiedeńskiej, ukazał się w języku włoskim w Weronie. Zawiera on opracowania kilkudziesięciu historyków i teologów z różnych krajów środkowoeuropejskich, poświęcone często męczeńskim świadkom wiary z tych terenów. Gdy chodzi o Polskę, są to m.in. kard. Stefan Wyszyński, bp Czesław Kaczmarek, abp Ignacy Tokarczuk, bł. ks. Jerzy Popiełuszko i św. Jan Paweł II. Wiele z tych postaci zostało wyniesionych do chwały ołtarzy. Stąd w prezentacji dzieła – na której obecni byli liczni duchowni i studenci z krajów tego regionu oraz dyplomaci reprezentujący je przy Stolicy Apostolskiej, w tym ambasador Polski Janusz Kotański – wziął udział szef dykasterii zajmującej się sprawami kanonizacyjnymi. 

Kard. Amato przypomniał, że osobiście przewodniczył w imieniu Papieża beatyfikacjom kilkudziesięciu wspomnianych w książce osób, tak duchownych, jak i świeckich. Zwrócił uwagę, że męczennik umierając „nie złorzeczy, nie potępia, ale z miłością przebacza i modli się za swoich prześladowców”. Taka postawa zdumiewa, a czasem nawet nawraca tych, którzy są jej świadkami. „Mówić dziś o męczennikach to nie anachronizm – powiedział prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. – Dramatyczne wydarzenia zeszłego stulecia i początku obecnego potwierdzają głębokie znaczenie męczeństwa, będącego wyznaniem wiary, które zawsze towarzyszy Kościołowi Chrystusowemu”. Kard. Amato przypomniał ubiegłoroczną śmierć z rąk islamistów ks. Jaquesa Hamela we Francji i czterech sióstr Misjonarek Miłości w Jemenie. Wskazał, że oprócz terenów pod kontrolą tzw. Państwa Islamskiego w Iraku i Syrii prześladowania cierpią obecnie najbardziej chrześcijanie Nigerii, Indii, Korei Północnej, Somalii, Pakistanu, a także Cypru.

ak/ rv

inizio pagina

ŚwiatFrancja: młodzi coraz bardziej otwarci na wiarę

◊  

Młodzi Francuzi rzadko chodzą do kościoła, ale są coraz bardziej otwarci na wiarę i na proponowane im duszpasterstwo – uważa bp Denis Moutel, odpowiedzialny w tamtejszym Episkopacie za duszpasterstwo dzieci i młodzieży. Kościół we Francji rozpoczął już przygotowania do przyszłego Synodu Biskupów, którego tematem będzie młodzież i powołania. W Paryżu spotkali się dziś przedstawiciele duszpasterstw młodzieży ze wszystkich diecezji, a także z zakonów i ruchów kościelnych. Postanowili, że ich wkład w przedsynodalną debatę ma być jak najbardziej konkretny. Każda diecezja ma się podzielić doświadczeniem dwóch duszpasterstw młodzieży, które sprawdziły się w praktyce.

Zdaniem bp. Moutela, który koordynuje przygotowania do synodu na szczeblu krajowym, Francja może się pochwalić pozytywnymi doświadczeniami w tym zakresie. Jego zdaniem zmienia się coś w samych młodych. Doświadczają braku stabilizacji i szukają czegoś, czemu mogliby zaufać. Mówi bp Moutel. 

„Jeśli popatrzy się na to wyłącznie pod względem socjologicznym czy liczbowym, to oczywiście trzeba stwierdzić, że młodzi są dość dalego od Kościoła. Nie chodzą na przykład na niedzielną Eucharystię. Kiedy się jednak spojrzy uważniej, to widać, że młodzi dość chętnie odpowiadają na różne inicjatywy. Okazuje się, że chcą uczestniczyć w pielgrzymkach, w spotkaniach organizowanych przez wspólnotę z Taize czy oczywiście w ŚDM, co trzy lata. Chętnie też przyłączają się do różnych akcji organizowanych przez ruchy i wspólnoty. Włączają się też w działalność charytatywną o wyraźnie ewangelicznych charakterze. Jest duże otwarcie na wolontariat, w tym wolontariat misyjny. Poświęcają jakąś część swego życia innym. Niekiedy cały rok. A zatem z jednej strony w Kościele brakuje młodych, ale zarazem jest też prawdą, że z ich strony są pewne oczekiwania, jest w nich pragnienie i można ich spotkać w nowych miejscach” – powiedział Radiu Watykańskiemu bp Moutel.

kb/ rv

inizio pagina

Hiszpania: korytarze humanitarne i krzyż z Lampedusy

◊  

Episkopat Hiszpanii apeluje do rządu o otwarcie „korytarzy humanitarnych” dla uchodźców. Idzie za wzorem Wspólnoty św. Idziego, która przyjęła we Włoszech więcej uchodźców niż większość krajów Unii Europejskiej. 

Po nieformalnych spotkaniach członków Wspólnoty Św. Idziego z władzami regionalnymi i samorządowymi, dotyczących możliwości przyjęcia uchodźców, episkopat Hiszpanii zwrócił się do szefa rządu Mariana Rajoya z prośbą, aby zastanowić się nad realizacją projektu. Włoska Wspólnota Św. Idziego przy pomocy innych organizacji chrześcijańskich przyjęła sama więcej uchodźców, niż 15 krajów UE.

„Pracujemy na tym, aby stało się to możliwe także w Hiszpanii – mówi Tíscar Espigares ze Wspólnoty Św. Idziego w Hiszpanii. – Spotkaliśmy się z różnymi osobami z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które może wystawiać wizy. Społeczeństwo jest bardzo wrażliwe na kwestię uchodźców. Wielu ludzi dzwoni do nas ofiarując swój dom, jedzenie czy też osobistą pomoc. Także diecezje i parafie deklarują, że mogą przyjąć jedną lub dwie rodziny, kiedy przyjadą one do Hiszpanii. Jeśli się chce, to można, zwłaszcza wtedy, kiedy ten projekt nie stanowi żadnego kosztu dla rządu” – podkreśla przedstawicielka Wspólnoty Św. Idziego.

Projekt cieszy się poparciem Rady Stałej Episkopatu Hiszpanii, a także m. in. Confer, Iustitia et Pax i Caritas.

Dodatkowym bodźcem jest pielgrzymka krzyża z Lampedusy po diecezjach Katalonii. Rozpoczęła ją uroczysta Msza w bazylice Sagrada Familia w Barcelonie, której przewodniczył abp Juan José Omella. W homilii przypomniał on śmierć tysięcy ludzi w Morzu Śródziemnym i wizytę papieża Franciszka  na Lampedusie. W najbliższych dniach krzyż odwiedzi m. in. Tarragonę, Lleidę, Vic i Urgel.

M. Raczkiewicz CSsR, Madryt/ rv

inizio pagina

Szwajcaria, bp Eleganti: musimy zastanowić się nad sensem choroby

◊  

„Niezależnie od tego, czy jesteśmy chorzy, czy zdrowi, musimy zastanowić się nad sensem choroby” i pomyśleć „o sytuacji, w jakiej możemy się znaleźć pod koniec naszego życia” – napisał szwajcarski biskup Marian Eleganti. Skierował on w imieniu tamtejszego episkopatu list do wiernych z okazji ekumenicznego Dnia Chorego, obchodzonego w Szwajcarii wspólnie przez katolików i protestantów w pierwszą niedzielę marca.

Utracenie możliwości intelektualnych przez osoby starsze nie jest jednoznaczne z utraceniem godności, ale nie wszyscy tak uważają. Bp Eleganti przywołał tu  przykład znanego fotografa niemieckiego Guntera Sachsa, który popełnił samobójstwo odczuwając postępujący brak kontroli nad własnym ciałem jako coś, co pozbawia go godności. Jednak „każdy człowiek ma swoją godność i to szczególnie, gdy jest słaby. Jeśli już, to raczej my, ludzie, czasem jej naszym braciom odmawiamy” – zaznaczył hierarcha.

Szwajcarski biskup zauważył także, że niestety rośnie wśród osób starszych liczba samobójstw. Przyczyna tego leży m.in. w społeczeństwie, które usprawiedliwia i legitymizuje samobójstwo jako dążenie do zachowania autonomii. Chrześcijanie jednak – podkreślił hierarcha – widzą w życiu czas próby przygotowujący na spełnienie się w Bogu.

pp/ rv, sir

inizio pagina

Pakistan: Asia Bibi modli się i nie traci nadziei na uwolnienie

◊  

„Asia Bibi czuje się dobrze, choć pogorszył się jej wzrok i dlatego potrzebuje okularów – powiedział dyrektor fundacji, która pomaga rodzinie tej skazanej za rzekome bluźnierstwo pakistańskiej chrześcijanki. – Prosiła ona o spotkanie z nami, gdyż chciała mieć wiadomości o sytuacji politycznej i o złożonym w trybunale odwołaniu” – dodał Joseph Nadeem. Apelacja, którą minionej jesieni przedstawiono w Sądzie Najwyższym Pakistanu, nie została rozpatrzona ze względu na rezygnację jednego z sędziów. Nowa zostanie wniesiona końcem marca.

Asia Bibi pozostaje w więzieniu od 2009 r. Za rzekome bluźnierstwo przeciw islamowi została skazana na śmierć. Pakistańska katoliczka przebywa w całkowitej izolacji. Jej dzień wypełniony jest modlitwą, bo tylko dzięki wierze i spojrzeniu na Jezusa może odczuwać pokój.

Jej obrońcy mają nadzieją, że może zostać uwolniona. „Należy jednak przestrzegać procedur sądowych i działać stopniowo” – podkreślają adwokaci. Joseph Nadeem zaapelował o wsparcie materialne na pokrycie koniecznych wydatków. Prosi on wszystkich wiernych, którym bliska jest sprawa Asii Bibi, o nieustającą modlitwę. Asia jest przekonana, że Bóg wysłucha jej modlitwy, tak jak zawsze wysłuchuje modlitwy ubogich.

pp/ rv

inizio pagina

Indie: wezwanie na Wielki Post o pomoc dla chrześcijan z Orisy

◊  

„Wyznawcy Chrystusa w różnych częściach Indii, a zwłaszcza w okręgu Kandhamal w stanie Orisa, potrzebują stałej modlitwy i wsparcia ze strony wszystkich, szczególnie w okresie Wielkiego Postu”. Podkreślił to ordynariusz tamtejszej archidiecezji Cuttack-Bhubaneswar. Abp John Barwa wskazał, że po 9 latach od krwawych czystek religijnych w regionie „agonia, cierpienie, ból i traumy psychologiczne” wciąż dotykają tam chrześcijan.

Ten apel o modlitwę i wsparcie wiąże się z intencją papieską na miesiąc marzec za prześladowanych wyznawców Chrystusa.

tm/ rv, fides

inizio pagina

MSZ Rosji alarmuje: nasilenie prześladowań chrześcijan

◊  

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało specjalne oświadczenie o zagrażającym nasileniu prześladowań chrześcijan na Bliskim Wschodzie i w Północnej Afryce. Opublikowało je po zorganizowanej 7 marca w Genewie przez Stolicę Apostolską i Rosję oraz inne państwa konferencji na temat: „Wzajemne poszanowanie i pokojowe współistnienie jako warunek pokoju międzyreligijnego i stabilizacji. Poparcie dla chrześcijan i innych wspólnot”. Omawiano na niej stan bezpieczeństwa wyznawców Chrystusa we współczesnym świecie. 

W dokumencie MSZ Rosji czytamy, że chrześcijanie Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki są wypierani ze swoich dotychczasowych miejsc zamieszkania oraz fizycznie eliminowani przez skrajne ugrupowania terrorystyczne. Niszczy się obiekty chrześcijańskiej spuścizny kulturowej. Obecność chrześcijan na tych terytoriach stopniowo zanika. Występujący na konferencji mówcy powoływali się na ustalenia oraz apel  pokojowy Papieża Franciszka i patriarchy Cyryla  w trakcie ich ubiegłorocznego spotkania na Kubie.

Jak podkreślono w dokumencie MSZ Rosji, uczestnicy konferencji  zauważyli, że w wielu przypadkach nasilenie antychrześcijańskich nastrojów i aktów agresji następuje jako reakcja na narzucanie miejscowym społeczeństwom obcych ich kulturze i religii wartości czy standardów.

W. Raiter, Moskwa/ rv

inizio pagina

Etiopia: 4 siostry zakonne zmarły w wypadku samochodowym

◊  

Cały etiopski Kościół opłakuje śmierć 4 zakonnic, w tym tamtejszej przełożonej prowincjalnej Zgromadzenia Córek św. Anny. 8 miejscowych sióstr w wieku od 25 do 50 lat jechało na pogrzeb, kiedy w wiozący je samochód uderzył tir. Połowa z nich zginęła, a trzy dostały się do szpitala, w tym jedna pozostaje w stanie śpiączki. Do zdarzenia doszło wczoraj, 8 marca.

W katedrze w Addis Abebie już w następny dzień po wypadku odprawiono pogrzeb zakonnic. W obrzędach uczestniczyli tamtejszy metropolita kard. Berhaneyesus Demerew Souraphiel CM, nuncjusz apostolski w Etiopii i wszyscy katoliccy biskupi tego kraju.

tm/ rv, fides

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 09.03.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 09.03.2017

◊  

W Magazynie: Wielki Post w muzyce. Rozmowa z ks. Piotrem Mizerą, muzykologiem. Radio Fiat Częstochowa

Słuchaj:         

inizio pagina

Msza przy grobie św. Jana Pawła II - 9 marca 2017 r.

◊  

Mszy przewodniczył bp Andrzej Suski, ordynariusz toruński, a homilię wygłosił ls. Waldemar Turek z Watykanu. 

Słuchaj:      

inizio pagina