Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

10/03/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież na zakończenie rekolekcji: do każdego Bóg przemawia inaczej

◊  

Zakończyły się pięciodniowe rekolekcje Ojca Świętego i jego najbliższych współpracowników z Kurii Rzymskiej. Odbyły się one w Aricci pod Rzymem.

Dziś rano Franciszek odprawił tam Mszę św. za Syrię. Przekazał też w darze 100 tys. euro dla ubogich w Aleppo. Swój wkład wniosła w ten dar również Kuria Rzymska.

Na zakończenie rekolekcji Papież podziękował o. Giuliowi Micheliniemu, który w tym roku głosił rozważania. 

„Tak wiele jest rzeczy, o których można by medytować, cała góra. Ale św. Ignacy mówi, że jeśli ktoś znajdzie w Ćwiczeniach Duchownych jedną rzecz, która daje pocieszenie czy strapienie, to powinien się nad nią zatrzymać i nie iść już dalej. Na pewno każdy z nas znalazł w tym wszystkim jedną czy drugą taką rzecz. A reszta się nie zmarnuje, pozostanie, wykorzysta się to kiedy indziej. I może tak być, że rzeczy najważniejsze, najmocniejsze do kogoś wcale nie przemawiają, a jedno słowo, jedno słówko przemówi o wiele bardziej. To jak w tej anegdocie o wielkim hiszpańskim kaznodziei, który po wielkim i dobrze przygotowanym kazaniu podszedł do wielkiego publicznego grzesznika, który zapłakany poprosił o spowiedź, a potem płacząc wyznawał swoje grzechy. Zdumiony spowiednik, bo znał życie tego człowieka, zapytał: «Powiedz mi, proszę, w którym momencie poczułeś, że Bóg dotyka twego serca, jakie to były słowa». – «Kiedy ksiądz powiedział: zmieńmy temat». Czasami pomagają najbardziej słowa najprostsze, a czasami te bardziej skomplikowane. Każdemu Bóg daje właściwe słowo” – powiedział Ojciec Święty na zakończenie rekolekcji.

kb/ rv

inizio pagina

Ojciec Święty w rzymskim wikariacie

◊  

Po powrocie do Watykanu z wielkopostnych rekolekcji w Aricci Franciszek od razu przystąpił do pracy. Na dziś wieczór zaplanował wizytę w wikariacie, czyli w urzędach diecezji rzymskiej, które znajdują się na Lateranie. Jej celem są konsultacje z biskupami, którzy pomagają mu w posłudze na terenie Rzymu, oraz z proboszczami stojącymi w Wiecznym Mieście na czele prefektur, które są odpowiednikiem naszych dekanatów. Spotkanie ma charakter zamknięty.

kb/ rv

inizio pagina

Zapowiedź wizyty Franciszka w Kolumbii od 6 do 11 września

◊  

Ojciec Święty, przyjmując zaproszenie prezydenta i biskupów Kolumbii, odwiedzi ten kraj w dniach od 6 do 11 września b.r. Taką informację podały 10 marca równocześnie w Watykanie Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, a w Bogocie tamtejsza nuncjatura. Podczas swojej wizyty Franciszek pojedzie do stolicy kraju, a także do miast Villavicencio, Medellín i Cartageny. Szczegółowe punkty programu zostaną opublikowane w najbliższym czasie.

Równocześnie zaprezentowano także logo papieskiej podróży i jej hasło: „Demos el primer paso”, czyli „Zróbmy pierwszy krok”.

tm/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaWatykan w OBWE: wolność mediów, aby służyły prawdzie

◊  

Troskę Stolicy Apostolskiej o swobodę słowa, mediów oraz informacji podkreślił 9 marca w Wiedniu watykański przedstawiciel na 1136. posiedzeniu stałej rady Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Tematem spotkania była właśnie wolność mediów. 

Ks. Janusz Urbańczyk przypomniał to, co Ojciec Święty mówił do włoskich pracowników środków przekazu, spotykając się z nimi [we wrześniu] 22 września ub.r. Powiedział wówczas, że „dziennikarz odgrywa bardzo ważną rolę, a jednocześnie spoczywa na nim wielka odpowiedzialność”. Podkreślając tę odpowiedzialność, stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w OBWE zwrócił uwagę, że z każdym prawem, tak jak właśnie z wolnością słowa, wiążą się też obowiązki etyczne. Przytoczył tu słowa Papieża z tego samego spotkania, że misja dziennikarza to „dotarcie możliwie jak najbliżej do prawdziwych faktów i nie mówienie ani nie pisanie nigdy rzeczy, o których się wie w sumieniu, że nie są prawdziwe”. Franciszek mówił też wtedy, że pracownicy mediów mają stale zabiegać o dobro wspólne. Ks. Urbańczyk wskazał ponadto na konieczność zapewnienia dziennikarzom, obok wolności słowa, także osobistego bezpieczeństwa.

Podejmowanie przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie sprawy wolności mediów jest potrzebą stale aktualną. Również bowiem na naszym kontynencie mają miejsce przypadki jej naruszania. W zeszłym miesiącu doszło do tego w kraju, który chlubi się, że jest tolerancyjny i zawsze broni praw człowieka, mianowicie we Francji. Tamtejszy parlament zabronił, i to pod karą 30 tys. euro oraz dwóch lat pozbawienia wolności, publikowania w internecie treści, które miałyby odwieść kobietę od zamierzonej aborcji. Spotkało się to z licznymi protestami piętnującymi tę ustawę jako naruszenie demokracji i podstawowych praw człowieka.

ak/ rv

inizio pagina

Biskupi afrykańscy zatroskani zamknięciem fal krótkich RV

◊  

„Jesteśmy przekonani, że wiadomości Radia Watykańskiego powinny być przekazywane także za pośrednictwem internetu, ale problem w tym, że wielu Afrykańczyków po prostu nie dysponuje odpowiednimi urządzeniami i technologią, aby móc je odbierać” – napisali w liście do Watykanu afrykańscy biskupi. Rada Stała Sympozjum Konferencji Biskupich Afryki i Madagaskaru (SECAM/SCEM) wyraziła w ten sposób swoją troskę po zamknięciu fal krótkich, na których odbierano tam transmisje Radia Watykańskiego. Dzięki nim – podkreślili – miliony Afrykańczyków miało możność usłyszenia głosu Ojca Świętego, jak również wsłuchiwania się w sprawy i misję Kościoła powszechnego.

Biskupi zasiadający w Radzie Stałej SECAM wyrazili także wielkie uznanie i wdzięczność dla papieskiej rozgłośni za rolę, jaką od dziesięcioleci odgrywa w ewangelizacji Afryki. „Radio Watykańskie – napisali – było zawsze wiarygodnym źródłem informacji z Kościoła powszechnego i szybkim kanałem przesyłającym wiadomości na temat Afryki i reszty świata”.

pp/ rv, fides

inizio pagina

ŚwiatKs. Kozioł TChr: aktualność nauczania sługi Bożego kard. Hlonda

◊  

Proces beatyfikacyjny kard. Augusta Hlonda posuwa się naprzód. Wczoraj w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych odbyło się posiedzenie specjalistów, na którym omówiono m.in. zgromadzony materiał o życiu i świętości sługi Bożego. O aktualności przesłania kard. Hlonda mówi wicepostulator procesu beatyfikacyjnego ks. Bogusław Kozioł, chrystusowiec. 

„Jego nauczanie było i jest bardzo klarowne. Wskazywał przede wszystkim na wartość wiary, na fundament wiary w naszym życiu. Kard. Hlond uczył i uczy w dalszym ciągu trwania w wierze ojców, trwania w wartościach, które wynieśliśmy z domu rodzinnego, zachowywania fundamentalnych praw moralnych. Jest nauczycielem patriotyzmu, umiłowania Ojczyzny, którą rozumiał jako matkę dającą nam tożsamość. Nazywamy go również opiekunem polskiej emigracji. Sam tej emigracji doświadczył w swoim życiu. 16 lat żył na emigracji, poza granicami Polski. Był również szczególnie wyczulony i bardzo wrażliwy na głos Polaków wołających z zagranicy o polskiego księdza, o polskie duszpasterstwo. On stworzył struktury duszpasterstwa emigracyjnego. Dlatego też możemy nazywać go opiekunem polskiej emigracji” – powiedział ks. Kozioł TChr.

Kard. Hlond żył na przełomie XIX i XX w. W latach 1926-1948 był Prymasem Polski.

pp/ rv

inizio pagina

Podpalono Kaplicę Wniebowstąpienia na Górze Oliwnej

◊  

W Jerozolimie sprofanowano i podpalono Kaplicę Wniebowstąpienia na Górze Oliwnej. Na znajdującej się w świątyni skale, z której Jezus miał wstąpić do nieba, podpalono samochodową oponę. Zniszczono też kiosk z pamiątkami. Mówi administrator apostolski łacińskiego patriarchatu Jerozolimy abp Pierbattista Pizzaballa. 

„Wiemy kim są sprawcy. Mamy do czynienia ze sporem między dwiema rodzinami, które mają na pieczy wstęp na ten teren, za co pobiera się pieniądze. I to w ramach tego sporu ktoś podłożył ogień. Tyle dowiedzieliśmy się do tej pory. Czekamy, aż policja poda nam bardziej precyzyjne informacje. Jest to zajście o charakterze religijnym, ale nie wprost. Celem nie było ugodzenie w chrześcijan, ale raczej walka o kontrolę nad tym terytorium. To takie burdy, w których miesza się wiele rzeczy”.

Kaplica Wniebowstąpienia jest jednym z czterech głównych miejsc chrześcijańskiego kultu w Jerozolimie, nad którym zarząd sprawują muzułmanie. Islam uznaje bowiem wniebowstąpienie Jezusa, choć neguje Jego śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie. Obecna kaplica została wybudowana przez krzyżowców na miejscu wcześniejszego kościoła zburzonego przez Persów.

kb/ rv

inizio pagina

Genewa: katolicka teologia u protestantów

◊  

Od tego miesiąca w Genewie, historycznym sercu szwajcarskiego protestantyzmu, wykładana jest katolicka teologia. Z inicjatywą wyszedł już kilka lat temu wydział teologii protestanckiej na uniwersytecie genewskim. Postawiono jednak warunek, że katolicy muszą sami sfinansować to przedsięwzięcie – wspomina Geoffroy de Calvière, rzecznik prasowy Kościoła katolickiego w Genewie, któremu powierzono też uruchomienie tej inicjatywy.

Wykłady dotyczą wyłącznie kwestii spornych, a zatem mariologii, eklezjologii oraz łaski i usprawiedliwienia. Zajęcia prowadzą teolodzy z Katolickiego Uniwersytetu w Lyonie. Są one otwarte dla studentów z innych wydziałów i dla wolnych słuchaczy.

Inicjatywa niezamierzenie zbiega się w czasie z 500-leciem reformacji. Wykłady zaczęły się dopiero teraz, bo udało się zebrać niezbędne środki, by pokryć ich koszty – mówi Geoffroy de Calvière. 

„To po prostu zbieg okoliczności. Choć dobrze się to wpisuje w tę rocznicę, którą protestanci obchodzą bardzo radośnie. Bo fakt, że udało się wprowadzić to nauczanie teologii katolickiej na uniwersytecie genewskim, jest naprawdę wydarzeniem historycznym. Paradoksalnie jednak w Genewie jest dziś dużo więcej katolików niż protestantów, a konkretnie 37 proc. katolików i 12 proc. protestantów. Również z tych czysto demograficznych względów ważne jest, by młodzi mieli możność zapoznania się nie tylko z teologią protestancką, ale również z katolicką. Odzwierciedla to zmiany, jakie nastąpiły wśród mieszkańców Genewy po II wojnie światowej na skutek migracji, oraz fakt, że katolicy wśród chrześcijan tego miasta są dziś zdecydowaną większością” – powiedział Radiu Watykańskiemu Geoffroy de Calvière.

Wprowadzenie teologii katolickiej do uniwersytetu genewskiego to nie tylko poszerzenie programu nauczania, ale przełamanie historycznego tabu. Do tej pory prowadzono już bowiem wykłady o prawosławiu, judaizmie czy islamie. Katolicyzm był nieobecny.       

kb/ rv

inizio pagina

Irak: w Kirkuku powstała rada wspólnot chrześcijańskich

◊  

W Kirkuku, stolicy irackiego Kurdystanu, utworzono nowy organ celem zjednoczenia i tym samym wzmocnienia działalności organizacji prowadzonych przez miejscowych wyznawców Chrystusa na polu społecznym i politycznym. Taka „rada wspólnot chrześcijańskich” ma stanowić platformę pośrednictwa pomiędzy różnymi grupami.

Do znalezienia podobnych rozwiązań nawoływał bardzo często chaldejski patriarcha Babilonu Luis Raphaël Sako, aby głosy i działalność wszystkich ochrzczonych nie przedstawiały się jako rozczłonkowane.

Inicjatywę poparły miejscowe władze, na czele z przewodniczącym rady prowincjalnej Kirkuku, Kurdem Rebwarem Talabanim. „Nowy organ będzie potrafił wnieść pozytywny wkład nie tylko w sprawach dotyczących sytuacji wspólnot chrześcijańskich, ale także w odtworzeniu oraz promowaniu pokojowego i współodpowiedzialnego współżycia pomiędzy różnymi elementami etnicznymi czy religijnymi w społeczeństwie” powiedział polityk.

tm/ rv, fides, losservatoreromano

inizio pagina

Watykańska wystawa w Moskwie: ponad 163 tys. zwiedzających

◊  

Arcydzieła z Muzeów Watykańskich, wystawione w moskiewskiej Galerii Trietiakowskiej, spotkały się tam z ogromnym zainteresowaniem. Obejrzało je ponad 163 tys. zwiedzających. 

Sprowadzoną do Galerii Trietiakowskiej z Muzeów Watykańskich wystawę „Roma Aeterna” od 25 listopada ub. r. do 1 marca b. r. obejrzało ponad 163 tys. osób. Wśród prezentowanych 42 obrazów znalazły się dzieła mistrzów włoskich takich jak Bellini, Caravaggio, Reni i inni. Najstarszy obraz „Chrystus błogosławiący” z XII wieku nie był nigdy pokazywany na wystawach poza murami Watykanu.  Jak podała służba prasowa Galerii Trietiakowskiej, wejście zwiedzających ograniczano wpuszczając po 100 osób na oddzielne seanse w celu zachowania bezpieczeństwa i odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach wystawy.

W przyszłym roku wystawa o podobnej, religijnej tematyce, złożona z arcydzieł Galerii Trietiakowskiej, pojedzie do Watykanu.

W. Raiter, Moskwa/ rv

 

inizio pagina

PolskaProces beatyfikacyjny Ulmów poprowadzi archidiecezja przemyska

◊  

Proces beatyfikacyjny Rodziny Ulmów został wyłączony z grupy polskich męczenników i będzie prowadzony odrębnie przez archidiecezję przemyską. Taką decyzję podjęła Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, przychylając się tym samym do prośby metropolity przemyskiego.

„Ta rodzina może i powinna być przykładem takiej ofiarności i życzliwości, okazywanych każdemu człowiekowi, a także radości z przyjętego życia – uważa abp Adam Szal. – Jak wiadomo, była to rodzina liczna, chrześcijańska, katolicka, która razem z innymi rodzinami ukrywała prześladowanych Żydów. Myślę, że może być przykładem, także i w innych jeszcze kwestiach, nie tylko w tym akcie pomocy potrzebującemu człowiekowi, ale także, gdy chodzi o zaangażowanie w życie religijne” – powiedział metropolita przemyski. 

Abp Szal zaznaczył, że wyłączenie tej sprawy do odrębnego procesu beatyfikacyjnego może, ale nie musi przyśpieszyć beatyfikacji.

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Wielkopostne Czuwania Młodych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej

◊  

W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej ruszają Wielkopostne Czuwania Młodych. Młodzież jest zaproszona do wspólnej modlitwy przy krzyżu. To 9. edycja tego wydarzenia, które odbędzie się w 9 miastach diecezji. 

Jak przyznaje koordynator wydarzenia, diecezjalny duszpasterz młodzieży ks. Andrzej Zaniewski, czuwania są próbą odpowiedzi na duchowe potrzeby młodych ludzi i mają charakter przeżyciowy: „To jest piękne spojrzenie na krzyż czy na monstrancję. Zachęcamy też młodych do dynamizmu i proponujemy im zawsze, żeby wyszli z ławki, żeby to było rzeczywiście ich osobiste spotkanie z Panem Bogiem. Ciągle to podkreślamy, że Wielkopostne Czuwania Młodych to nie jest teatr, ale właśnie spotkanie z żywym Bogiem” – zauważył ks. Zaniewski.

Wielkopostne Czuwania Młodych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej zakończą się 8 kwietnia w koszalińskiej katedrze.

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 10.03.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 10.03.2017

◊  

W Magazynie: „Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami pod hasłem «Gdzie misjonarze – tam nadzieja»” – Joanna Kuczborska – Radio Podlasie, Siedlce.

Słuchaj:     

inizio pagina