Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

15/03/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaAudiencja ogólna: Bóg uzdalnia do prawdziwej miłości

◊  

Człowiek jest zdolny do prawdziwej miłości. Musi jednak prosić o nią Boga i pozwolić na to, by stał się narzędziem Bożej miłości – mówił Papież na audiencji ogólnej. W kolejnej katechezie o nadziei Franciszek zwrócił uwagę na radość, jaka udziela się człowiekowi kochającemu, radującemu się w nadziei.

Podstawą papieskich rozważań był fragment z Listu do Rzymian, w którym Paweł zachęca do miłości nieobłudnej. Potwierdza on, że miłość jest naszym najwyższym powołaniem, ale zarazem ostrzega, że miłości grozi obłuda, brak autentyzmu i powierzchowność, jak w telewizyjnym serialu. 

„Obłuda może się zakraść wszędzie, nawet do naszego sposobu kochania. Dzieje się tak, gdy nasza miłość jest interesowna, pobudzana interesami osobistymi; a jakże wiele jest miłości interesownych... Tak się dzieje, kiedy posługę charytatywną, której zdajemy się poświęcać, pełnimy po to, żeby się pokazać albo poczuć zadowolenie. «Ależ jaki jestem wspaniały!» – to właśnie jest obłuda. Albo też, kiedy dążymy do tego, co zostanie zauważone, aby popisać się inteligencją czy zdolnościami. Kryje się za tym wszystkim fałszywa, zwodnicza idea, mianowicie, iż jeśli kochamy, to dzieje się tak dlatego, że to my jesteśmy dobrzy, jak gdyby miłość była dziełem człowieka, wytworem naszego serca. Miłość jest jednak przede wszystkim łaską, darem. Móc kochać to dar Boga i musimy Go o to prosić. A On chętnie go udziela, jeśli prosimy” – zapewnił Ojciec Święty.

Franciszek zauważył, że św. Paweł ostrzega nas przed grzechem, którym naznaczona jest nasza miłość, a zarazem wskazuje drogę wyjścia, która daje nam żyć według przykazania miłości. 

„Dzieje się tak, gdy pozwalamy, aby zmartwychwstały Chrystus uzdrawiał nas i odnawiał nasze serce. Zmartwychwstały Pan, który żyje wśród nas i z nami, jest w stanie uzdrowić nasze serce. Robi to, jeśli Go o to prosimy. To On nam pozwala, pomimo naszej małości i nędzy, doświadczać współczucia Ojca i świętować cuda Jego miłości. Wówczas rozumiemy, że to wszystko, co możemy przeżyć i czynić dla braci, nie jest niczym innym, jak odpowiedzią na to, co Bóg uczynił i nadal dla nas czyni. Co więcej, to sam Bóg, który zamieszkując w naszym sercu i w naszym życiu, ciągle staje się bliskim i służy tym wszystkim, których spotykamy codziennie na naszej drodze, począwszy od ostatnich i najbardziej potrzebujących, z którymi On sam się utożsamia” – mówił Ojciec Święty.

Papież przyznał, że wszyscy doświadczamy własnej słabości. Jesteśmy świadomi, że nie żyjemy w pełni przykazaniem miłości. Jednakże również i to jest łaską, bo pozwala nam zrozumieć, że sami o własnych siłach nie potrafimy kochać, lecz potrzebujemy, by Pan Bóg nieustannie odnawiał w nas swoją łaskę. W ten sposób nabieramy też nadziei, która jest silniejsza od wszystkich przeciwności i daje nam prawdziwą radość.

W słowie do Polaków Papież nawiązał do tematu dzisiejszej katechezy, łącząc go z przeżywanym obecnie okresem liturgicznym. 

„Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Bracia i siostry, czas Wielkiego Postu jest szczególnie sposobny, abyśmy otwierali serca na łaskę miłosierdzia Boga i doświadczyli Jego miłości. Z rodzącą się z tego doświadczenia nadzieją idźmy do braci, szczególnie do tych, którzy potrzebują miłości i konkretnego wsparcia, aby nasze świadectwo pomogło im stawać się przyjaciółmi przebaczającego Boga. Niech Jego błogosławieństwo stale Wam towarzyszy!” – powiedział Ojciec Święty.

Specjalne pozdrowienie Franciszek skierował do pracowników Sky Italia, włoskiego oddziału międzynarodowej platformy radiowo-telewizyjnej. Wielu z nich obawia się o swoją pracę. Zarząd firmy zapowiedział bowiem restrukturyzację i zwolnienia. 

„Praca daje nam godność. Odpowiedzialni za narody, rządzący zobowiązani są uczynić wszystko, by każdy człowiek miał pracę i dzięki temu mógł chodzić z podniesioną głową, patrzeć innym prosto w oczy, z godnością. Ten, kto dla ekonomicznych wybiegów czy niezbyt jasnych transakcji likwiduje miejsca pracy i zwalnia pracowników, popełnia bardzo ciężki grzech” – powiedział Papież.

kb/ rv

inizio pagina

Papież na 400-lecie Stowarzyszeń Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

◊  

Bez głoszenia Ewangelii nie może być promocji człowieka ani też jego prawdziwego wyzwolenia, bo najwznioślejszy aspekt ludzkiej godności wynika z naszego powołania do zjednoczenia z Bogiem – napisał Franciszek w przesłaniu na czterechsetlecie Stowarzyszeń Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Powstały one, jak zauważył Papież, z czułości i współczucia, jakie ten święty okazywał najuboższym. Zrozumiał, że są oni nie tylko członkami cierpiącego Ciała Chrystusa, ale również sami mają budować Kościół i przyczyniać się do naszego nawrócenia.

Papież przypomniał, że u podstaw działalności Stowarzyszeń Miłosierdzia leży Boża Opatrzność, która wzywa nas do współpracy. Życie wiarą, w zjednoczeniu z Chrystusem pozwala nam odkryć prawdę o człowieku, jego niezrównanej godności. Natomiast, aby dostrzec nędzę ubogich i okazać im bliskość, nie trzeba kierować się wielkimi ideałami, ale żyć tajemnicą Wcielenia, która była szczególnie bliska św. Wincentemu. Jest to tajemnica Boga, który się uniżył, stał się człowiekiem, żył pośród nas i umarł, aby podźwignąć i zbawić człowieka. Zachęcając członków Stowarzyszeń Miłosierdzia do kontynuowania swej misji, Franciszek podkreślił, że wiarygodność Kościoła zależy od ich osobistego świadectwa. „Tu nie chodzi tylko o to, byście spotkali Chrystusa w ubogich, lecz by ubodzy rozpoznali Chrystusa w was i w waszym działaniu” – dodał Papież w przesłaniu na 400-lecie Stowarzyszeń Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo.

kb/rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaWatykan w Radzie Praw Człowieka: konflikt w Syrii porażką narodów

◊  

Bezsensowną rzezią nazwał wojnę toczącą się od 6 lat w Syrii przedstawiciel Stolicy Apostolskiej na 34. sesji Rady Praw Człowieka w Genewie. Abp Ivan Jurkovič przypomniał setki tysięcy ofiar śmiertelnych i rannych, zniszczenie domów, szkół, szpitali i miejsc kultu, dewastację całych miast, niedożywienie i brak odpowiedniej opieki medycznej. Taka jest codzienna rzeczywistość mieszkańców tego bliskowschodniego kraju.

„Stolica Apostolska pragnie przypomnieć swą solidarność z ludnością Syrii, a zwłaszcza z ofiarami przemocy – powiedział papieski dyplomata. – Wzywa wspólnotę międzynarodową, by zaczęła patrzeć na to z perspektywy ofiar. 6 lat bezsensownej rzezi pokazuje raz jeszcze, jak złudna i bezskuteczna jest wojna jako środek rozwiązywania kontrowersji”. Stały watykański obserwator w ONZ w Genewie przypomniał, że od 2011 r. konflikt spowodował exodus z Syrii 5 mln ludzi, podczas gdy innych 13,5 mln, z czego połowa to dzieci, jest ciągle w potrzebie. 

„Jest czymś nie po przyjęcia, aby dzieci płaciły najwyższą cenę” – stwierdził abp Jurkovič. Przypomniał słowa Papieża Franciszka, że w Syrii pozbawia się je radości dzieciństwa i młodości, takich jak możliwość zabawy czy chodzenia do szkoły. Stolica Apostolska apeluje – powiedział jej przedstawiciel – „aby pokój, przebaczenie i pojednanie zatriumfowały nad przemocą i urazami. 6 lat konfliktu wskazuje na totalną porażkę wspólnoty międzynarodowej”. Watykański dyplomata wskazał na odpowiedzialność rodziny narodów za zapewnienie należnych praw wszystkim mieszkańcom Syrii, niezależnie od przynależności religijnej czy etnicznej. Podkreślił też bezwzględne pierwszeństwo ludzkiej godności nad wszelkimi innymi interesami.

ak/ rv

inizio pagina

Afryka Środkowa: Watykan wspiera powrót uchodźców do domów

◊  

Prawie tysiąc środkowoafrykańskich uchodźców wróci do swych domów dzięki pomocy Stolicy Apostolskiej. Przekazała ona miejscowej Caritas fundusze konieczne do sfinansowania najpilniejszych potrzeb związanych z powrotem rodzin do miejscowości, z których uciekły one w czasie wojny w obawie o swe życie. Watykan przekazał w tym celu 120 tys. euro, czyli równowartość 80 mln miejscowych franków. Z pomocy skorzystają uchodźcy mieszkający w Centrum Jana XXIII, a także na terenie wyższego seminarium duchownego w Bangi.

Watykańskie wsparcie dla środkowoafrykańskich uchodźców jest kolejnym po tym, jak miejscowy rząd zaczął finansować akcję „Boże Narodzenie w domu”. Jej celem jest doprowadzenie do tego, by do końca roku wszyscy mieszkańcy prowizorycznych obozów mogli wrócić do swych domów. Pierwszym krokiem na tej drodze było zlikwidowanie największego obozu w stolicy, który mieścił się wokół lotniska. Szacuje się, że w Bangi wciąż jeszcze mieszka 127 tys. uchodźców wewnętrznych. Przed rokiem było ich o ponad 11 tys. więcej. Powrót uchodźców środkowoafrykańska Caritas określa mianem przywracania normalności i znaku nadziei na pokojową przyszłość.

bz/ rv

inizio pagina

ŚwiatSyria: raport Caritas o młodych w wyniszczonym wojną kraju

◊  

„Niczym kwiaty pośród ruin. Młodzież i dzieci, które pozostają” – taki tytuł nosi raport włoskiej i syryjskiej Caritas o sytuacji młodzieży w zniszczonym wojną bliskowschodnim kraju. Dokument oparto na świadectwach 3 tys. osób z różnych kontekstów społecznych, etnicznych i religijnych, ale nie uwzględnia on mieszkańców rejonów trudno dostępnych, będących miejscem najbardziej zaciętych walk albo pozostających pod kontrolą rebeliantów. Jego treść przedstawiono 14 marca w Rzymie. Podczas prezentacji tragedię młodych z Aleppo opisała świeżo po swojej wizycie w tym mieście dyrektor programów humanitarnych Caritas Internationalis, Suzanna Tkalec. 

„Nigdy dotąd nie widziałam podobnego stopnia zniszczeń. Nie ma budynków, które by stały nietknięte. Każdy, kogo spotkaliśmy, stracił wszystko. Istnieje jakaś działalność, ludzie szukają zajęć, aby coś robić, ale nie ma już wielkiej produkcji. Znaleźliśmy mnóstwo dzieci bez rodziców, np. rodzinę złożoną z sześciorga dzieci: najstarsze 12-letnie, a najmłodsze 9-miesięczne. Ostatnie dwa miesiące w tej sytuacji totalnej rozpaczy przeżyły one same” – powiedziała Suzanna Tkalec.

Na prezentacji raportu obecny też był biskup Aleppo Antoine Audo, stojący na czele syryjskiej Caritas. Radio Watykańskie zapytało go o wskazanie, jakiego konkretnego wsparcia potrzebują młodzi w tym bliskowschodnim kraju. 

„Przede wszystkim pomóc znaleźć pracę, aby mogli zarabiać na życie; zaproponować jakąś formację, wykształcenie. To niełatwe w skali całego kraju, ale trzeba zrobić pierwszy krok. Wydaje mi się, że to jest droga, kierunek. Na płaszczyźnie społecznej pozostaje na koniec owa straszna walka międzywyznaniowa, bardzo rozpowszechniona w muzułmańskiej części świata arabskiego w całym regionie między sunnitami a szyitami. Przede wszystkim każdy odnosi się do tej struktury myślenia i jest chroniony przez swoją wspólnotę. Przynależność narodowa, państwowa generalnie została zniszczona. I należy podtrzymywać realny dialog na szczeblu międzynarodowym między Amerykanami a Rosjanami oraz na szczeblu regionalnym między szyitami a sunnitami. Obie kwestie mają wpływ na sytuację wewnętrzną w Syrii” – wskazał bp Audo.

Według raportu 91,3 proc. ankietowanych żyje w biedzie, 61,4 proc. znajduje się w rejonach, gdzie dochodzi do ataków terrorystycznych lub toczone są dalsze działania wojenne. Aż 74,8 proc. zadeklarowało poważne problemy, jeśli chodzi o mieszkania, wskazując na przeludnienie oraz brak dostępu do podstawowych usług, a tylko w 15,5 proc. rodzin nie boryka się z bezrobociem.

tm/ rv, sir

inizio pagina

Boliwijscy biskupi przeciwko „aborcji z powodu biedy”

◊  

Biskupi Boliwii zdecydowanie przeciwstawili się legalizacji aborcji i eutanazji w tym kraju, którą ma wprowadzić dyskutowana właśnie w parlamencie reforma kodeksu karnego. Zmiany mają m.in. pozwolić na zabicie dziecka do ósmego tygodnia ciąży, gdy „matka nie posiada odpowiednich środków na jego utrzymanie”. Bieda ma być też argumentem gwarantującym niekaralność w przypadku dzieciobójstwa i eutanazji. Proponowane poprawki do kodeksu karnego boliwijscy biskupi określają mianem kuriozalnych i wymierzonych w życie. Przypominają zarazem ustawodawcom, że „bieda nie może stać się powszechnym usprawiedliwieniem w przypadku łamania prawa”. Apelują też o „wprowadzanie praw broniących życia, które wydaje się być wyraźnie zagrożone przez proponowaną reformę”.

Episkopat Boliwii zdecydowanie sprzeciwia się także ideologicznemu kolonizowaniu mieszkańców tego kraju, których próbuje się przekonać, że aborcja jest drogą rozwiązania problemów społecznych i ekonomicznych. Wskazuje jednocześnie, że proponowane reformy są niezgodne z Konstytucją. Mówi ona bowiem wyraźnie o prawie każdego do życia, a kodeks cywilny uznaje takie prawo już od momentu poczęcia. „Jako Kościół – piszą boliwijscy biskupi – nie możemy zgodzić się na proponowaną reformę prawa. Obowiązkiem państwa jest prowadzenie polityki mającej na celu poprawę życia obywateli, wspieranie kobiet w ciąży i zdecydowane zapobieganie przemocy”.

bz/ rv

 

inizio pagina

Nigeria: Kościół apeluje o odnowę społeczeństwa

◊  

Do modlitwy za społeczeństwo Nigerii zachęcił przewodniczący tamtejszego episkopatu. „Niech Pan da nam łaskę – pisze abp Ignatius Kaigama – abyśmy byli aktywnymi uczestnikami oczyszczania oblicza naszego zniekształconego, zakrwawionego i skorumpowanego społeczeństwa, tak byśmy wszyscy mogli doświadczyć potężnego miłosierdzia Bożego podczas obecnego Wielkiego Postu, a także później”.

Hierarcha zwraca uwagę, że sytuacja w Nigerii jest dziś najgorsza od dziesięcioleci. Kraj stanął w obliczu przemocy, kryzysu gospodarczego i groźby głodu. Od roku 2009 islamistyczna grupa Boko Haram systematycznie prowadzi kampanię terroru, głównie w północno-wschodniej części kraju. Co najmniej 20 tys. osób zostało zabitych, a ponad 2,6 miliona wysiedlonych. Ataki bojówek doprowadziły do ​​wzmożonych napięć między chrześcijanami i muzułmanami.

Przedstawiając ponury obraz kraju, przewodniczący nigeryjskiego episkopatu podkreśla jednocześnie, że wiara może pomóc w budowie mostów i przynieść uzdrowienie zdruzgotanemu społeczeństwu. Wzywa do pokoju i dialogu. W wielkopostnym liście, którego kopia została wysłana do papieskiej organizacji charytatywnej Pomoc Kościołowi w Potrzebie, pisze: „Trzeba nam dzisiaj prawdziwego dialogu ponad różnicami etnicznymi, religijnymi i politycznymi. Należy jeszcze wiele zrobić, aby wspierać pokój, wyeliminować przemoc, zapewnić porządek i braterstwo w różnych częściach Nigerii, gdzie nieporozumienia z przyczyn religijnych, etnicznych czy ekonomicznych mają negatywne konsekwencje” – zauważa abp Kaigama.

mh, thetablet.co.uk/ rv 

inizio pagina

Etiopia: ponad 70 osób poniosło śmierć po osunięciu się śmieci

◊  

Ponad 70 osób, w większości kobiet i dzieci, poniosło śmierć w wyniku osunięcia się odpadów z wielkiego wysypiska śmieci na peryferiach stolicy Etiopii Addis Abeby. Wokół niego powstała dzielnica slumsów, gdzie mieszkają ludzie, którzy przeszukują śmieci, by odzyskać to, co nadaje się do użycia. O tragedii mówi w wywiadzie dla Radia Watykańskiego Giacomo Spigarelli, odpowiedzialny z ramienia Międzynarodowego Wolontariatu do spraw Rozwoju za projekty pomocowe dla Etiopii. 

„To przede wszystkim kobiety i dzieci zajmują się przeszukiwaniem odpadów. Niestety w czasie osunięcia także matki z maleńkimi dziećmi, dopiero co urodzonymi, były w tym rejonie i straciły życie ze wszystkimi, którzy tam poszli, aby odnaleźć inną mamę z noworodkiem. Została ona zasypana śmieciami razem z siedmioma osobami szukającymi maleństwa. Rozmiary tragedii są ogromne, także dlatego, że niestety ci, który zostali nią dotknięci, to znowu najbardziej bezbronni: dzieci i kobiety”.

pp/ rv

inizio pagina

Albania: spotkanie ruchu Focolari

◊  

W stolicy Albanii Tiranie na Katolickim Uniwersytecie Matki Bożej Dobrej Rady odbyło się spotkanie zorganizowane przez ruch Focolari. Okazją była miniona wczoraj 9. rocznica śmierci jego założycielki Chiary Lubich. Uczestnicy przybyli z całej Albanii, a także z Kosowa, Czarnogóry, Węgier i Włoch. 

Tematem spotkania była problematyka rodziny, a mottem przewodnim fraza:  „Rodzina. To słowo zawiera w sobie pojęcie nieskończoności, bogactwo, głębię, delikatność i jest ponad wszytko prawdą”.

W czasie spotkania można było zapoznać się z działanością ruchu Focolari. Odbyłą sie prezentacja ruchu, przybliżono charyzmat, i podsumowano dotychczasową dzialność. Wikariusz biskupi Ks. Gjergj Meta przybliżył nauczanie zawarte w encylkice „Amoris Laetitia”.

Szczególną uwagę w wykładzie zwrócił na wartości określające rodzinię albańską, takie jak troska i szacunek okazywany starszym, mała liczba rozwodów, duża liczba dzieci w rodzinie.

W Albani, gdzie prze wiele lat panował komunizm, ludzie do dziś boją się mówić o swojej wierze oraz dzielić się doświadczeniem religijnym. Dlatego najpiękniejszym momentem były świadecwa, dzielenie się doświadczeniem spotkania z Panem Jezusem.

o. Andrzej Michoń CSsR / rv

inizio pagina

Włochy: 480 tys. euro od rządu węgierskiego na odbudowę kościoła

◊  

„Nie zastanawialiśmy się dwa razy po otrzymaniu prośby z Tolentino: musieliśmy pomóc!” – powiedział węgierski minister spraw zagranicznych i handlu, odwiedzając to włoskie miasteczko dotknięte ostatnimi trzęsieniami ziemi. Rząd, do którego należy Péter Szijjártó, ofiarował 480 tys. euro na odbudowę tamtejszego kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa. „Węgry mogą stawiać czoło przyszłości tylko wtedy, gdy nie oddalą się od własnych chrześcijańskich korzeni” – wskazał polityk, podkreślając motywy udzielenia pomocy.

O inicjatywie z uznaniem wypowiedział się m.in. watykański Sekretariat Stanu, który wydał specjalną notę. Czytamy w niej, że działanie węgierskich władz stanowi „wartościowy sposób wyrażenia solidarności między krajami Unii Europejskiej”.

tm/ rv

inizio pagina

Norwegia: dziennikarce zabroniono nosić w pracy krzyżyk

◊  

Znanej norweskiej dziennikarce telewizyjnej Siv Kristin Saellmann zabroniono nosić w pracy krzyżyk. „Prezenterzy telewizyjni muszą być neutralni” – uzasadnił decyzję dyrektor wiadomości. Zakaz został wydany po tym, jak dziennikarka wystąpiła w materiale wideo z krzyżykiem na szyi, mającym 1,4 cm. Niektórzy oburzeni tym faktem widzowie stwierdzili, że jest to obraza islamu, a ten symbol religijny podaje w wątpliwość bezstronność stacji. Dlatego jej szef zabronił noszenia w telewizji krzyżyków czy innych symboli religijnych albo politycznych.  Komentatorzy podkreślają, że wydarzyło się to w kraju, gdzie większość mieszkańców stanowią chrześcijanie.

Sprawa ta bardzo przypomina zakaz noszenia krzyżyka, jaki otrzymała hostessa Brytyjskich Linii Lotniczych British Airways, która jednak po siedmiu latach wygrała proces w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. W sentencji Trybunał stwierdza, że była ona dyskryminowana, a w uzasadnieniu broni wolności religijnej jako podstawowego prawa osoby wierzącej oraz fundamentu społeczeństwa demokratycznego i pluralistycznego.

pp/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 15.03.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 15.03.2017

◊  

„Młodzi w Kościele. Podsumowanie Ogólnopolskiej Sesji Zarządów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży” – rozmawia Anna Opasiak, Radio eR.

Słuchaj:  

inizio pagina