Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

17/03/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież do spowiedników: modlitwa, rozeznawanie, ewangelizacja

◊  

„Muszę wam wyznać, że Penitencjaria jest tym typem trybunału, który bardzo mi się podoba. Ponieważ jest to «sąd miłosierdzia», do którego zwracamy się, aby otrzymać konieczne lekarstwo dla naszych dusz, a jest nim Boże miłosierdzie” – powiedział Franciszek do uczestników watykańskiego kursu forum wewnętrznego dla spowiedników. W skierowanym do nich przemówieniu wskazał na trzy cechy, jakimi powinien odznaczać się dobry spowiednik.

Przede wszystkim ma on być przyjacielem Jezusa, Dobrego Pasterza, a to oznacza, że musi być człowiekiem modlitwy. Spowiednik, który się modli, ma świadomość, że sam jest grzesznikiem i potrzebuje przebaczenia. W modlitwie musi także prosić o łaskę pokory, aby był świadom, że przebaczenie jest darmowym, nadprzyrodzonym darem Boga.

Kolejną cechą znamionującą spowiednika winna być umiejętność rozeznawania. 

„Jak wiele niedobrego dzieje się w Kościele z powodu braku rozeznawania! Jak wiele zła doświadczają dusze z powodu działań, które nie mają swoich korzeni w pokornym słuchaniu Ducha Świętego i woli Bożej. Spowiednik nie czyni bowiem swojej woli i nie prowadzi swojego nauczania. Jest wezwany, aby czynić tylko i wyłącznie wolę Boga, w pełnej jedności z Kościołem, którego jest szafarzem, czyli sługą” – powiedział Ojciec Święty.

Rozeznawanie konieczne jest również wtedy, gdy penitent potrzebuje szczególnej pomocy, czy to psychologicznej, czy też ze strony egzorcysty.

Franciszek zwrócił także uwagę na rolę spowiedzi w ewangelizacji. Podkreślił, że „nie ma bardziej autentycznej ewangelizacji niż spotkanie z Bożym miłosierdziem, z Bogiem, który jest miłością”. 

„Konfesjonał jest miejscem ewangelizacji, a zatem formacji. W dialogu prowadzonym z penitentem, mimo iż trwa on krótko, spowiednik ma rozeznać, co by było pożyteczniejsze, a co wprost konieczne dla drogi duchowej tego brata czy siostry. Czasami konieczne będzie raz jeszcze głosić penitentowi najbardziej podstawowe prawdy wiary, samo jej sedno, kerygmat, bez którego doświadczenie Bożej miłości i miłosierdzia pozostałoby jakby nieme. Czasami zaś trzeba będzie wskazać podstawy życia  moralnego, zawsze w odniesieniu do prawdy, dobra i woli Pana. Chodzi o szybkie i inteligentne rozeznanie, które może wiernym bardzo pomóc” – stwierdził Franciszek.

pp/ rv

inizio pagina

Franciszek spowiadał wiernych

◊  

Bazylika św. Piotra zamieniła się dziś w wielki konfesjonał. Po południu Papież przewodniczył w niej liturgii pokutnej z indywidualną spowiedzią sakramentalną. Wśród 92 spowiedników był też sam Ojciec Święty.

W przeciwieństwie do lat poprzednich Franciszek nie wygłosił w czasie liturgii żadnego rozważania. Zastąpiono je długą chwilą ciszy, w czasie której zachęcono wiernych do przeprowadzenia rachunku sumienia. Pomagały w tym pytania zawarte w książeczce, którą otrzymali uczestnicy liturgii. Franciszek spędził ten czas siedząc zatopiony w modlitwie. Następnie odmówiono akt pokutny i modlitwę Ojcze nasz, po czym latynoskim zwyczajem Papież uklęknął przy drzwiczkach konfesjonału i wyspowiadał się, a następnie sam usiadł w konfesjonale i przez ponad pięćdziesiąt  minut spowiadał wiernych. W sumie wyspowiadał siedem osób, cztery kobiety i trzech mężczyzn.

Wieczorna liturgia pokutna poprzedziła o tydzień ogólnoświatową akcję „24 godziny dla Pana”. Odbędzie się ona także w Rzymie, a jej zwieńczeniem będzie liturgia sprawowana w rzymskim sanktuarium Bożego Miłosierdzia przez abp. Rino Fisichellę, kierującego Papieską Radą ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Nabożeństwa pokutne w Wielkim Poście prowadził również Benedykt XVI. Jan Paweł II siadał do konfesjonału w Wielki Piątek.

bz/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaKaznodzieja papieski: chrześcijanie szczęśliwi chociaż zabijani

◊  

Duch Święty wprowadza nas w tajemnicę bóstwa Chrystusa. Kaznodzieja Domu Papieskiego mówił dziś o tym w piątkowym rozważaniu wielkopostnym, wygłoszonym dla Papieża i jego współpracowników z Kurii Rzymskiej w watykańskiej kaplicy Redemptoris Mater.

Cytując słowa św. Jana Ewangelisty o Chrystusie: „W Nim było życie, a życie było światłością ludzi” (J 1, 4), o. Raniero Cantalamessa OFM Cap wspomniał rozpowszechniony już w starożytności chrześcijańskiej emblemat, złożony z greckich słów „Fos-Zoè” – „Światło-Życie”, wpisanych w znak krzyża. Ten symbol znany jest dziś w Polsce zwłaszcza dzięki Ruchowi „Światło-Życie”. „Czegoż bardziej pragnie człowiek, jak nie tych dwóch rzeczy: światła i życia?” –pytał retorycznie papieski kaznodzieja. A na zakończenie wielkopostnego kazania przytoczył słowa Jezusa: „Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie” (Łk 10, 23). 

„Jeśli nie zastanowiliśmy się nigdy poważnie nad tym, jakie mamy szczęście my, którzy wierzymy w Chrystusa, może jest teraz okazja, by to zrobić. Dlaczego «szczęśliwi», skoro chrześcijanie z pewnością nie mają więcej powodów niż inni, żeby cieszyć się na tym świecie? A nawet w wielu regionach Ziemi stale są narażeni na śmierć ze względu na swoją wiarę w Chrystusa? Odpowiedź daje nam On sam: «Ponieważ widzicie!». Ponieważ znacie sens życia i śmierci, ponieważ «wasze jest królestwo niebieskie». «Wasze» nie jako «należące do was i do nikogo innego», bo wiemy, że królestwo niebieskie w sensie eschatologicznym jest szersze niż Kościół, ale «wasze» dlatego, że już je macie, posiadacie jego prymicje. Wy – mówi Chrystus – macie Mnie, który jestem królestwem” – powiedział o. Cantalamessa.

ak/ rv

inizio pagina

Kard. Parolin o etosie dziennikarzy

◊  

Ludzie potrzebują, by media informowały ich w sposób całościowy, bez przemilczania problemów i tragedii, ale z uwzględnieniem również dobrych wiadomości, pozytywnych osiągnięć i wypływających stąd nadziei – powiedział watykański sekretarz stanu podczas spotkania z włoskimi dziennikarzami. Kard. Pietro Parolin poświęcił nową siedzibę ich związku. Przy tej okazji wyraził uznanie dla pracy, która stawia ich niekiedy w niewygodnej czy wręcz niebezpiecznej sytuacji, kiedy ingerują w czyjeś interesy bądź opierają się naciskom i pogróżkom.

Kard. Parolin przestrzegł jednak dziennikarzy przed instrumentalnym wykorzystywaniem wiadomości dla niegodziwych celów. W ten sposób oni sami mniej lub bardziej świadomie mogą paść ofiarą aroganckiego i podstępnego systemu władzy. Pogoń za sensacją i bezwzględna rywalizacja o pierwszeństwo w podawaniu wiadomości może doprowadzić do zniesławiania i oczerniania innych. tymczasem od dziennikarzy oczekuje się uczciwości, poszanowania godności i umiłowania prawdy – podkreślił watykański sekretarz stanu.

kb/ rv, sir  

inizio pagina

ŚwiatIzrael: kto bojkotuje osadnictwo żydowskie, nie dostanie wizy

◊  

Światowa Rada Kościołów jest zaniepokojona nowymi normami, które zabraniają wjazdu do Izraela osobom wzywającym do bojkotu gospodarczego, kulturalnego i akademickiego tego kraju, jego instytucji oraz terytoriów znajdujących się pod jego kontrolą. Normy te zostały przyjęte przez Kneset 13 marca.

Tymczasem Światowa Rada Kościołów od lat apeluje o bojkot produktów pochodzących z izraelskich kolonii i wycofanie inwestycji z firm, które czerpią dochód z okupacji terytoriów palestyńskich. „Jeśli normy te zostaną wprowadzone w życie, nie będę już mógł odwiedzać Kościołów w Izraelu i Palestynie ani pielgrzymować do Ziemi Świętej” – zauważył sekretarz generalny Rady, norweski pastor Olav Fykse Tveit. Jego zdaniem podobny los może spotkać wielu chrześcijan na świecie, w tym również tych, którzy mieszkają w Izraelu czy Palestynie. Do kierowanej przez niego Światowej Rady Kościołów należy 350 Kościołów prawosławnych, protestanckich i anglikańskich. Liczą one w sumie ponad pół miliarda chrześcijan.

Pastor Tveit podkreślił, że Światowa Rada Kościołów nie kwestionuje samego państwa Izrael, zaś antysemityzm uważa za grzech przeciw Bogu. Nigdy też nie popierała sankcji gospodarczych przeciw Izraelowi ani bojkotu powszechnego. Popierany przez nią bojkot jest natomiast punktowy i, jak uważa norweski luteranin, wynika z chrześcijańskich zasad. Zakup i spożywanie produktów z kolonii na terytoriach okupowanych uważamy za niemoralne – podkreślił pastor Tveit.

kb/ rv, nev

inizio pagina

Irlandia: wezwanie do pamięci o migrantach w dzień św. Patryka

◊  

„Poruszeni sytuacją tysięcy migrantów w całym świecie, pomyślmy o Patryku jako zapomnianym uchodźcy, jak on się sam kiedyś określił, jako o niewolniku na wygnaniu”. Tak pisze w przesłaniu z okazji święta patrona Irlandii prymas tego kraju.

Abp Eamon Martin zachęca wiernych zarówno do gościnności względem ludzi uciekających z własnej ojczyzny, jak i do pamięci o wszystkich, którzy im pomagają. Dokument zawiera też wezwanie do walki z procederem handlu ludźmi. Św. Patryk po raz pierwszy przybył bowiem do Irlandii dlatego, że sprzedano go tam jako niewolnika. Ordynariusz archidiecezji Armagh przypomina, że nadal dochodzi do podobnych sytuacji. Apeluje, by się temu stanowczo przeciwstawić.

tm/ rv, sir

inizio pagina

Indie: Kościół ustanowił Krajowy Dzień Młodzieży

◊  

Pierwsza niedziela sierpnia będzie co roku w Indiach Krajowym Dniem Młodzieży. Decyzję w tej sprawie podjął tamtejszy episkopat wskazując, że trzeba bardziej zaaktywizować młodych w Kościele. Wydarzenia odbywać się będą na szczeblu poszczególnych diecezji.

„Zależy nam na tym, by towarzyszyć duchowemu i ludzkiemu rozwojowi młodych katolików i dawać w ich ręce coraz większą odpowiedzialność za przyszłość Kościoła” – wskazał bp Franco Mulakkal, odpowiedzialny w indyjskim episkopacie za komisję ds. młodzieży. Zapowiedział on też powołanie w każdej diecezji Ruchu Młodzieży Katolickiej.

Na razie hinduscy katolicy, których przedstawiciele uczestniczyli m.in. w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, przygotowują się do udziału w Azjatyckim Dniu Młodzieży. Odbędzie się on na przełomie lipca i sierpnia w Indonezji. Szacuje się, że weźmie w nim udział ponad 3 tys. osób z 29 krajów Azji. Hasło spotkania brzmi: „Święto młodzieży azjatyckiej – Ewangelia w wielokulturowej Azji”. Jego celem jest m.in. towarzyszenie młodym katolikom w życiu na co dzień i promowaniu kultury solidarności i spotkania z drugim i w wielokulturowych i wieloreligijnych społeczeństwach tego kontynentu.

bz/ rv

inizio pagina

Brazylia: zebranie odpowiedzialnych za sanktuaria w całym kraju

◊  

8 marca w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Caeté w brazylijskim stanie Minas Gerais rozpoczęło się 22. krajowe zebranie odpowiedzialnych za sanktuaria. Bierze w nim udział 120 rektorów przybyłych z różnych stron Brazylii. Skierowane do nich konferencje skoncentrowane są na dwóch zasadniczych tematach: sanktuarium jako „miejsce modlitwy i kultury w posłudze ubogim” oraz jako „miejsce wymiany i współpracy w służbie Kościołowi”. 

Problematyka poruszana podczas zebrania winna pomóc rektorom w dyskusji nad rolą, jaką sanktuaria spełniają w misji ewangelizacyjnej Kościoła w Brazylii.

Ks. Fernando César do Nascimento – kustosz sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Caeté podkreśla, że sanktuaria pomagają w „leczeniu zranień” społeczeństwa, mającego w zwyczaju udawać się do świątyń katolickich, kiedy doświadcza niepokoju wnoszonego przez współczesny świat.

„Wiele osób przybywa do sanktuariów z głębokimi ranami w swoim wnętrzu i sanktuaria stają się dla nich „balsamem” pomagającym leczyć te zranienia, przywracając im sens życia. Dlatego, że przy tylu zmianach tej epoki, z szerzącym się permisywizmem dzisiejszego świata, staje się wyraźnym coraz bardziej to, że kto nie ma Boga, nie ma niczego” – podkreśla ks. Nascimento.

Wielki napływ pielgrzymów do licznych sanktuariów rozsianych po całej Brazylii, a wśród nich maryjne sanktuarium narodowe w Aparecidzie, do którego rocznie przybywa ponad 12 milionów wiernych, stają się również miejscami zbliżającymi ludzi do siebie, wzbudzając w nich pragnienie życia wspólnotowego.

Aktualnie wielkim wkładem sanktuariów jest to, że umożliwiają osobom wzbudzenie w sobie potrzeby bycia z innymi i doświadczania wspólnoty, w przeciwieństwie do mentalności współczesnego świata promującego indywidualizm i zamykanie się człowieka w sobie samym.

ks. Z. Malczewski, Brazylia / rv

inizio pagina

Rosyjskie prawosławie: święci zachodni, ale tylko „prawosławni”

◊  

Na ostatnim Synodzie rosyjskiego prawosławia postanowiono włączyć do spisu świętych wspominanych w liturgii tych, którzy byli kanonizowani w Kościele zachodnim do roku 1053. Chodzi o ostatni rok przed podziałem chrześcijan Wschodu i Zachodu na prawosławnych i katolików. 

Sekretarz Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego ks. Stefan Igumnow podkreślił, że do spisu liturgicznego zostali włączeni tylko ci święci Kościoła zachodniego, którzy nie prowadzili polemik przeciwko Kościołowi i obrządkowi wschodniemu oraz, jak się wyraził ks. Igumnow, „trwali wiernie przy wyznawaniu wiary prawosławnej”. Między innymi zaliczył do nich świętych Ambrożego z Mediolanu, Patryka, Ireneusza z Lyonu, Klemensa Rzymskiego i Jana Kasjana. Podstawą włączenia zachodnich świętych do spisu liturgicznego rosyjskiego prawosławia była cześć oddawana im przez wiernych diecezji prawosławnych znajdujących się w Europie Zachodniej. Ks. Stefan Igumnow stwierdził, że decyzja Synodu powinna przypomnieć wyznawcom rosyjskiego prawosławia o jedności chrześcijańskiego Zachodu i Wschodu jako jednego Kościoła Chrystusowego do roku 1054.

W. Raiter, Moskwa/ rv

inizio pagina

PolskaWarszawa: Międzynarodowy Kongres Rodziny

◊  

Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie trwa Międzynarodowy Kongres Rodziny. Jeden z wykładów wygłosił ks. dr Przemysław Drąg. Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin mówił o głoszeniu Ewangelii rodziny jako fundamentu więzi małżeńskich i rodzinnych w ośrodkach emigracji polonijnej.

„Potrzeba nowej dynamiki duszpasterskiej, trzeba nowych rozwiązań prawnych, aby odkryć głębię zamysłu Bożego nad małżeństwem i rodziną” – powiedział ks. Drąg. 

Trzydniowy Kongres odbywa się pod hasłem „Budowanie więzi w małżeństwie i w rodzinie”.

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Minister Rafalska o całkowitym zakazie handlu w niedziele

◊  

Komitet Stały Rady Ministrów rekomendował do dalszych prac projekt ustawy o zakazie handlu w niedziele. Nie określono jednak, czy zakazem objęte mają być wszystkie niedziele w roku.

W rozmowie z KAI minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska odniosła się do oświadczenia z 13 marca, w którym Konferencja Episkopatu Polski z niepokojem wypowiedziała się o proponowanych zmianach w projekcie, m.in. tych, które dotyczą ograniczenia liczby niedziel wolnych od pracy.

„Ja bym chętnie pod takim całkowitym zakazem handlu we wszystkie niedziele i święta się podpisała, ale też wymaga to umiejętnego wprowadzenia tych przepisów, ponieważ musimy otwarcie sobie powiedzieć, że te nasze niestety niedobre przyzwyczajenia narastały przez wiele lat funkcjonowania handlu w tej dotychczasowej formule. Staramy się w jakiś delikatniejszy sposób pogodzić te różne racje” – podkreśliła Elżbieta Rafalska. 

Minister Rafalska poinformowała, że prace nad ustawą mogą potrwać trzy lub cztery miesiące, co by oznaczało, że projekt mógłby wejść w życie w trzecim lub czwartym kwartale bieżącego roku.

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 17.03.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 17.03.2017

◊  

„Klerycy-żołnierze, czyli trudna droga do kapłaństwa w czasach komunistycznych” rozmowa z księżmi Stanisławem Borzyszkowskim i Janem Doppke, Radia Głos, Pelplin.

Słuchaj:  

inizio pagina