Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

18/03/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaZmarł kard. Miloslav Vlk, arcybiskup senior stolicy Czech

◊  

Praski arcybiskup senior, kard. Miloslav Vlk, zmarły 18 marca rano w stolicy Czech „po bolesnej chorobie znoszonej z wiarą i zaufaniem Panu”, był gorliwym i szczodrym pasterzem Kościoła. Tak pisze o nim Papież w telegramie kondolencyjnym, który przesłał na ręce jego następcy, kard. Dominika Duki.

„Wspominam z podziwem jego wytrwałą wierność Chrystusowi, pomimo wyrzeczeń i prześladowań Kościoła, jak też jego owocną i różnoraką działalność apostolską – podkreśla Ojciec Święty. – Była ona ożywiona pragnieniem, by dawać wszystkim świadectwo radości Ewangelii, zabiegając o autentyczną odnowę Kościoła, wierną zawsze posłusznie natchnieniom Ducha Świętego”.

Miloslav Vlk, urodzony w 1932 r. na południu Czech, wstąpił po wojnie  do niższego seminarium duchownego, gdzie zdał maturę. Nie mógł jednak przygotowywać się dalej do kapłaństwa, bo komuniści wszystkie seminaria w Czechosłowacji zamknęli. Pracował w przemyśle, a po wojsku studiował archiwistykę, z której zrobił doktorat. Dopiero mając 32 lata mógł wstąpić do wyższego seminarium. Po święceniach dwukrotnie odebrano mu prawo wykonywania posługi kapłańskiej, co jednak czynił w ukryciu, podczas gdy oficjalnie był pracownikiem fizycznym. W 1990 r. Jan Paweł II mianował go biskupem Czeskich Budziejowic, rok później arcybiskupem Pragi, a potem po trzech latach kardynałem.

ak/ rv

inizio pagina

Papież do umierającego kard. Vlka: walcz jak wilk, do końca

◊  

Powiedzcie kardynałowi, by jak wilk walczył do końca – to ostatnie słowa, jakie przekazał zmarłemu dziś byłemu Prymasowi Czech Papież Franciszek. O kard. Vlku Franciszek rozmawiał z pielgrzymką praskich ministrantów w ubiegłą środę. Kilka tygodni temu, kiedy u byłego arcybiskupa Pragi zdiagnozowano chorobę nowotworową, Ojciec Święty zadzwonił do niego osobiście, by zapewnić go o swej bliskości i życzyć mu zdrowia. Kard. Vlk nie był mu obcy. Wieloletni metropolita Pragi był dobrze znany w całym Kościele przede wszystkim jako aktywny działacz Ruchu Focolari. W ubiegłym roku otwarcie przyznawał, że do Papieża chce napisać list, aby podzielić się z nim własnym doświadczeniem komunizmu. Kard. Vlkowi zależało, by komunizm nigdy nie był postrzegany jako realna alternatywa dla współczesnego świata. Wzorem tej nieprzejednanej postawy względem komunizmu był dla niego kard. Josef Beran, prymas wygnaniec. 

„On był świadkiem. A jego stanowisko, że z komunistami się nie pertraktuje i że nie można wierzyć ich obietnicom, w pełni się potwierdził w przyszłości, kiedy się okazało, że z komunistami nie da się pertraktować. Taką postawę przyjął kard. Beran i oczywiście osobiście poniósł tego konsekwencje w postaci represji i prześladowania” – mówił w Radiu Watykańskim kard. Vlk.

Kard. Vlk był człowiekiem odważnym i świadomym celów, jakie sobie stawia – tak swego poprzednika wspomina dziś kard. Dominik Duka. To on poinformował świat o jego śmierci. Przyznaje, że z kard. Vlkem przyjaźnił się od czasów seminaryjnych. To była wielka osobowość. Wszyscy wiedzieliśmy, że kiedyś stanie na czele Kościoła – wspomina kard. Duka. Przyznaje, że obaj wielokrotnie się spierali, zawsze jednak pozostali przyjaciółmi. Przypomina, że jako praski arcybiskup zmarły dziś kardynał był architektem odnowy Kościoła, jego infrastruktury, począwszy od episkopatu i parafii. Dzięki zagranicznym kontaktom reprezentował Czechy i czeski Kościół na zewnątrz – dodał kard. Duka.

kb/ rv, idnes

inizio pagina

Watykan: Papież w kwietniu odwiedzi Egipt

◊  

Pierwszą w tym roku podróżą zagraniczną Franciszka nie będzie pielgrzymka do Fatimy w Portugalii. Już wcześniej uda się on do Egiptu. Watykan poinformował, że 28 i 29 kwietnia Ojciec Święty odwiedzi Kair, a program tej wizyty zostanie opublikowany w późniejszym terminie. Papież przybędzie tam na zaproszenie prezydenta kraju Abd el-Fataha es-Sisiego, biskupów katolickich oraz patriarchy Kościoła Koptyjskiego Tawadrosa II i wielkiego imama meczetu Al-Azhar w Kairze Ahmeda al-Tajeba.

Papieskie odwiedziny będą umocnieniem dla wspólnoty chrześcijańskiej, ale i kolejnym mocnym krokiem na drodze dialogu z islamem – mówi Radiu Watykańskiemu bp Antonios Azis Mina z Koptyjskiego Kościoła Katolickiego. 

„Jesteśmy bardzo wdzięczni Ojcu Świętemu za te odwiedziny i za to, że naprawdę wyjątkowo się o troszczy o nasz kraj i nasz naród. Jego wizyta będzie przede wszystkim błogosławieństwem dla Kościoła i wszystkich chrześcijan. Nie tylko Egipt, ale cały region jest wyjątkowo doświadczany i w obecność chrześcijan wpisany jest tu krzyż. Jest jednak i nadzieja paschalna, a Franciszek przyjedzie w okresie wielkanocnym – mówi bp Mina. – Będzie to też umocnienie i kontynuacja dialogu z islamem. Nie jest on zbędnym luksusem, ale koniecznością, bo bez niego po prostu nie da się żyć. Ludzie różnych religii muszą ze sobą rozmawiać, by znaleźć drogę pokojowego współistnienia. Musimy patrzeć nie na to, co nas dzieli, ale szukać tego, co łączy. Papież jest dla nas prawdziwym umocnieniem. Odważnie broni praw człowieka i poszczególnych narodów, występuje też w sprawie pokoju. I to jest podstawowe przesłanie, którego od niego się spodziewamy – tego umacniania kultury pokoju między ludźmi zamieszkującymi ten region”. 

Podkreśla się, że papieska wizyta będzie ważnym krokiem na drodze dialogu z islamem i odbudowywania wzajemnych relacji między Watykanem a uniwersytetem Al-Azhar, które zostały zerwane w 2011 r. Muzułmanów oburzyły wówczas komentarze Benedykta XVI po zamachu na kościół w Aleksandrii, w którym zginęło 21 osób. Stopniowe ocieplenie relacji rozpoczęło się dopiero w nowym pontyfikacie. W ubiegłym roku wielki imam Al-Azhar gościł w Watykanie. W lutym b.r. tę najważniejszą placówkę sunnickiego islamu odwiedził przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego kard. Jean-Louis Tauran. Na zakończenie spotkania wydano wspólne oświadczenie, w którym obie strony opowiedziały się za dialogiem oraz przeciw wszelkim formom ekstremizmu, fundamentalizmu i przemocy.

bz/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaAbp Andrzej Józwowicz nuncjusz apostolski w Rwandzie

◊  

Nuncjuszem apostolskim w Rwandzie Ojciec Święty mianował ks. Andrzeja Józwowicza, kapłana diecezji łowickiej, radcę nuncjatury, którego wyniósł równocześnie do godności arcybiskupiej, przydzielając mu stolicę tytularną Lauriaco.

Przyszły watykański dyplomata urodził się w Boćkach 14 stycznia 1965 r. Święcenia kapłańskie przyjął w wieku 25 lat. Po uzyskaniu doktoratu obojga praw na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim ks. Andrzej Józwowicz studiował w Papieskiej Akademii Kościelnej. W 1997 r. rozpoczął pracę w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej. Był kolejno na placówkach w Mozambiku, Tajlandii, na Węgrzech, w Syrii, Iranie, a ostatnio w Rosji.

Nowy nuncjusz w Rwandzie zna język włoski, angielski, francuski, rosyjski i portugalski. 

pp/ rv

inizio pagina

Bolzano: beatyfikacja ojca rodziny, męczennika z rąk hitlerowców

◊  

Ojciec rodziny, który odmówił przysięgi na wierność Hitlerowi i zmarł wieziony do obozu koncentracyjnego, został wyniesiony do chwały ołtarzy w Bolzano na północy Włoch. W tamtejszej katedrze beatyfikacji męczennika przewodniczył w imieniu Papieża prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kard. Angelo Amato.

Bł. Josef Mayr-Nusser urodził się 27 grudnia 1910 r. w Bolzano. Pracował jako kasjer. Codziennie uczestniczył w Mszy, czytał Pismo Święte i dzieła religijne, został przewodniczącym Akcji Katolickiej w niemieckojęzycznej części archidiecezji trydenckiej i uczestniczył w działalności charytatywnej Konferencji św. Wincentego a Paulo. W 1942 r. ożenił się a rok później urodził mu się syn. Pod koniec wojny wcielono go przymusowo do niemieckiego wojska. Znalazł się w obozie szkoleniowym SS w Chojnicach koło Gdańska, gdzie odmówił przysięgi na wierność Hitlerowi, uważając, że jego jedyny „Führer”, czyli Wódz, to Chrystus. Tak opowiada o tym postulator jego sprawy beatyfikacyjnej, ks. Josef Innerhofer. 

„Tylko on podniósł rękę i powiedział, że nie złoży przysięgi. Zdziwiony oficer pytał go: «To ty nie jesteś stuprocentowym nazistą?». Na to Josef odpowiedział: «Nie, nie jestem i nie kieruję się wytycznymi tej partii». Jeden z jego kolegów mówił mu: „Przecież i ja jestem praktykującym chrześcijaninem, ale nie uważam, żeby Pan Bóg wymagał od nas nie składania tej przysięgi. I co to da? Zabiją cię, twoja żona nie będzie już miała męża ani dziecko ojca, a wojny i tak nie zatrzymasz”. Na to Josef odrzekł: «Jeżeli nikt nie będzie miał odwagi wstać i powiedzieć, że to nie jest słuszne, nigdy nie będzie można niczego zmienić». Kiedy zmarł, znaleziono przy nim różaniec, mszalik i Nowy Testament” – dodał postulator.

Za odmowę przysięgi Josef Mayr-Nusser został skazany na wywiezienie do obozu w Dachau. Nie dojechał tam jednak, bo 24 lutego 1945 r. zmarł w Erlangen w Bawarii. Miał wtedy 34 lata.

ak/ rv

inizio pagina

ŚwiatFrancja przyznaje się do porażki w formacji imamów

◊  

Francja poniosła kolejną porażkę na polu oswajania radykalnego islamu. Przed miesiącem senacki raport wykazał bezskuteczność rządowych programów deradykalizacji muzułmańskiej młodzieży. W ubiegły czwartek w ministerstwach oświaty i spraw wewnętrznych przedstawiono 70-stronicowy raport na temat formacji imamów, która miała zapobiegać ich radykalizacji. Również i to okazało się niemożliwe.

We Francji jest aktualnie 1800 imamów. Zdaniem autorów raportu wymykają się oni jakiekolwiek kontroli ze strony państwa. Ponadto okazuje się, że formacja uniwersytecka z zakresu islamologii, która miała zapobiegać radykalizacji imamów, jest przez nich otwarcie krytykowana. Odrzucają oni akademicką interpretację Koranu.

W konsekwencji autorzy raportu odradzają państwu formowanie imamów na uniwersytetach publicznych czy przyznawanie im państwowych dyplomów. Stanowiłoby to pogwałcenie świeckości państwa, które nie może dyktować imamom, czego mają nauczać wiernych. Raport pozytywnie natomiast ocenia pomysł, by formować imamów w zakresie religioznawstwa i laickości państwa. Problem jednak w tym, że imamowie rzadko uczęszczają na takie zajęcia, przede wszystkim z powodu słabej znajomości języka francuskiego.

kb/ rv, tempi 

inizio pagina

Caritas Internationalis: 20 milionom ludzi grozi śmierć głodowa

◊  

„Trzeba większej świadomości całego świata, aby zdać sobie sprawę, że  ludzkość jest zagrożona. Należy reagować jak najszybciej i dać jedzenie potrzebującym, aby nie było za późno, ale także zająć się przyczynami konfliktów” – powiedział sekretarz generalny Caritas Internationalis, Michel Roy, komentując alarmujące dane Organizacji Narodów Zjednoczonych. Mówią one o 20 milionach ludzi na świecie, którzy cierpią na brak żywności. Potrzeba do końca lipca b.r. prawie 4,4 mld dolarów, aby nie umarli z głodu. Wśród najbardziej zagrożonych wymienia się mieszkańców Sudanu Południowego, Somalii, Jemenu i Nigerii. Według ONZ świat przeżywa największy kryzys humanitarny od 1945 r.

W wywiadzie dla włoskiej agencji katolickiej SIR sekretarz generalny Caritas Internationalis stwierdził także, że głównymi przyczynami biedy są konflikty zbrojne i zmiany klimatyczne, a za obie odpowiada człowiek. Mówiąc o trudnościach w udzielaniu pomocy, wskazał przede wszystkim brak bezpieczeństwa, a w niektórych państwach, jak w Jemenie, nieobecność wspólnoty kościelnej. Odniósł się również do bardzo trudnej sytuacji w Sudanie Południowym, gdzie były wielkie nadzieje na zmiany, ale niestety obecnie jest tam ogromny chaos. Dodał, że bardzo ważna byłaby ewentualna wizyta Papieża w tym kraju. 

Michel Roy zwrócił także uwagę na przyczyny, które jego zdaniem sprawiają, że problem głodu na świecie jest do dziś nierozwiązany. „Uważam – powiedział – że sumienie jednostek i całego społeczeństwa jest chore. Przejmujemy się sprawami, które nie mają szczególnej wagi, jak na przykład telefonami komórkowymi. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, co jest naprawdę ważne. Papież Franciszek mówi o globalnej obojętności i to jest jedno z wyzwań tego szczególnego czasu”.

Minęło już 6 lat od początku wojny w Syrii. „Kto tak naprawdę zajął się szukaniem rozwiązania tego konfliktu? – pytał sekretarz generalny Caritas Internationalis. – Rządzący i żołnierze nie mają problemu z żywnością, lekarstwami. Czy ludzie mają co jeść, czy też nie, zbytnio ich nie przejmuje” – dodał Michel Roy. pp/ rv, sir

inizio pagina

Sudan Płd.: wojna domowa i głód w kraju

◊  

W Sudanie Południowym uwolniono 8 pracowników protestanckiej organizacji humanitarnej, uprowadzonych [w niedzielę] 12 marca. Do ich porwania przez nieznanych sprawców doszło w rejonie dotkniętym klęską głodu. To kolejny problem, z jakim boryka się ów najmłodszy kraj świata. Jego sytuację przedstawił Radiu Watykańskiemu przebywający tam od 7 lat misjonarz kombonianin, o. Daniele Moschetti. 

„Nie ma już tylko wojny domowej między Nuerami a Dinkami, ale teraz to walka wszystkich przeciw Dinkom, przeciw prezydentowi Salvie Kiirowi i jego gabinetowi, nawet jeśli próbuje on rozwijać dialog z opozycją. Ale dobrze wiemy, że w niektórych rejonach wojska rządowe kontynuują atak na Nuerów, a gdzie indziej na inne grupy etniczne. Nie można przecież wzywać do porozumienia, jeśli potem dalej zabija się ludzi. Ponadto w ciągu ostatnich dwóch i pół roku zarówno Narody Zjednoczone, jak również organizacje pozarządowe, my misjonarze oraz miejscowy Kościół ostrzegaliśmy świat, że [cztery do pięciu] 4-5 tys. osób jest zagrożonych głodem. Pojawiło się także potwierdzenie ze strony władz, które dotychczas cały czas nie chciały tego przyznać. Ale konkretnie taka hekatomba ma miejsce” – powiedział o. Moschetti.

tm/ rv, sir

inizio pagina

Sri Lanka: najgorsza susza od 40 lat

◊  

Z powodu suszy, jaka nawiedziła Sri Lankę, około miliona osób pilnie potrzebuje dostaw żywności, a dziesiątki tysięcy doraźnej pomocy, bo ich życie jest zagrożone – alarmuje tamtejszy rząd i Organizacja Narodów Zjednoczonych. W ostatnim roku kraj ten stoi w obliczu najgorszej suszy od dziesięcioleci.

Ostatni raport tamtejszego Centrum Zarządzania Kryzysowego podaje, że 1,2 mln osób dotkniętych jest suszą. Ok. 900 tys. pilnie potrzebuje żywności, a z tych ok. 80 tys. wymaga pilnego ratowania życia. Susza dotyka już 23 z 25 okręgów kraju we wszystkich 9 prowincjach. Szacuje się, że jedna trzecia populacji kraju ma trudności z dostępem do wody pitnej.

Rząd Sri Lanki rozpoczął 2 marca dystrybucję wody dla 180 tys. rodzin. Pierwsze deszcze spodziewane są pod koniec miesiąca lub na początku kwietnia, a następnie pojawią się monsuny. Nie rozwiąże to jednak problemów tych, którzy już stracili swoje uprawy. Kalkuluje się, że tylko 10 proc. rolników dotkniętych suszą wyprodukowało nasiona ryżu na następny zasiew, podczas gdy w poprzednich latach miało je ponad 80 proc.

mh, asianews.org / rv  

inizio pagina

Peru: biskupi apelują o solidarność w obliczu kataklizmu

◊  

Z apelem o wzajemną solidarność i wspieranie ludzi najbardziej doświadczonych kataklizmem, który pustoszy w tych dniach Peru, zwrócili się do mieszkańców tamtejsi biskupi. Zachęcili zarazem do otoczenia wsparciem rodzin, które straciły najbliższych.

Ten południowoamerykański kraj zmaga się z ogromnymi powodziami. Miasta i wioski zalewają potoki wody i błota. Zginęło ponad 60 osób, a 600 tys. musiało opuścić swe domy. 

„Bardzo prosimy o modlitwę za Peru, które w ostatnich dniach doświadcza bardzo poważnej klęski żywiołowej. Chodzi o to, że temperatura Oceanu Spokojnego wzrosła o ok. 6 stopni, a to spowodowało ulewne deszcze w Andach – mówi Radiu Watykańskiemu pracujący w Limie o. Dariusz Mazurek OFM Conv. – Deszcze te przerodziły się w rzeki i lawiny błotne. Zabierały one domy, niszczyły drogi i pola, ale pochłonęły też ofiary ludzkie; ponad 60 osób uważa się za zaginione. Peru ma 24 województwa i aż 20 z nich zostało dotkliwie dotkniętych tym kataklizmem. W wielu miejscowościach brakuje wody, ceny żywności cały czas rosną. Kardynał Limy zalecił, aby na zakończenie wszystkich Mszy odmawiana była specjalna modlitwa do Señor de los Milagros, w wolnym tłumaczeniu chodzi tutaj o Pana Jezusa od cudów. Czczony on jest szczególnie w Peru w październiku, kiedy wspomina się trzęsienia ziemi, które w tym okresie nawiedzały ten kraj. Teraz może ziemia się nie trzęsie, ale mamy inny poważny kataklizm. Konsekwencją tego stanu rzeczy mogą być epidemie i jeszcze większe zubożenie Peruwiańczyków”.

W wyniku powodzi ucierpiały też kościoły i parafie, w tym misje franciszkańskie. Pariacoto, związane z polskimi męczennikami błogosławionymi ojcami Michałem Tomaszkiem i Zbigniewem Strzałkowskim, jest zupełnie odcięte od świata. Woda przerwała drogi i nie można tam dostarczyć  potrzebnej żywności i wody. Nie ma też łączności telefonicznej. Uszkodzona została także placówka w Chimbote.  Franciszkanie apelują o modlitwę za Peru i o konkretne wsparcie jego tak doświadczanych żywiołem mieszkańców.

bz/ rv

inizio pagina

PolskaAbp Polak: kard. Vlk wielki pasterz Kościoła, przyjaciel Gniezna

◊  

Był wielkim pasterzem Kościoła i wielkim Europejczykiem – tak zmarłego kard. Miloslava Vlka wspomina Prymas Polski. Abp Wojciech Polak podkreśla, że zmarły był oddany idei duchowej jedności Europy. 

„Myślę, że był to jeden z filarów Republiki Czeskiej, oprócz wielkiego prezydenta Vaclava Havla, który potrafił podejmować bardzo ważne wyzwania współczesności także od strony takiego intelektualnego, duchowego i jeszcze szerzej mówiąc, ludzkiego uzasadnienia wielu spraw” – podkreślił Prymas Polski. 

Metropolita gnieźnieński przypomniał, że to za sprawą kard. Vlka do Gniezna powróciły relikwie bł. Radzima Gaudentego, brata przyrodniego św. Wojciecha. To właśnie czeski purpurat odnalazł je w Pradze i zwrócił do Gniezna. 

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Sejm: sympozjum o ks. Franciszku Blachnickim

◊  

W Sejmie odbyło się dziś sympozjum naukowe poświęcone postaci ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie. Niedawno minęła 30. rocznica jego śmierci.

Sympozjum zorganizowano pod hasłem: „Ks. Franciszek Blachnicki - wychowawca wolnych ludzi”. Jak zauważył moderator generalny Ruchu Światło-Życie, przesłanie ks. Blachnickiego jest nadal aktualne: „Żeby być człowiekiem wolnym, trzeba szanować prawdę, żyć według prawdy i nie zamykać się w sobie, ale dawać siebie innym, służyć innym bezinteresownie. To jest recepta ks. Blachnickiego jak być prawdziwie wolnym” – powiedział ks. Marek Sędek. 

Szacuje się, że do Ruchu Światło-Życie należy obecnie ok. 40 tys. osób we wspólnotach młodzieżowych i ok. 40 tys. dorosłych w Domowym Kościele. 

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Jasna Góra: 37. ogólnopolska pielgrzymka Obrońców Życia

◊  

„Każde życie to cud” – przypominają z Jasnej Góry uczestnicy 37. ogólnopolskiej pielgrzymki Obrońców Życia. Zapewniają, że nie ustają nade wszystko w modlitwie o szacunek do życia na każdym jego etapie oraz w walce o prawo każdego do istnienia. Podkreślają, że wobec „wielkiego krzyku feministek” wyzwaniem są dziś wsparcie rodziny i edukacja. Do Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia należy ok. 80 różnych stowarzyszeń i organizacji. 

Prezes Federacji Paweł Wosicki podkreśla, że choć Polska na tle innych krajów europejskich ma prawo chroniące życie, to jednak w tym obszarze wiele jest jeszcze do zrobienia: „Agresja środowisk feministycznych nie może być przyczyną, żeby się wycofać z pewnych działań już podejmowanych. Tu chodzi szczególnie o stronę prawną, ale i edukacyjną. Coraz częściej widać, że natrafia to na problemy. Wydarzenia z gościem ze Stanów Zjednoczonych, panią Kiessling, pokazały, że nawet głoszenie prawdy o obronie życia napotyka na przeszkody, które wynikają z przeświadczenia, że dla świętego spokoju o tym nie mówmy, bo może będzie to źle widziane”.

W ramach działań edukacyjnych rusza właśnie kampania „Kochamy każde dziecko”. „Przygotowany został specjalny informator, uświadamiający m.in., czym jest aborcja i jakie są jej skutki – powiedział prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Antonii Zięba. – Komplet materiałów w obronie życia, a więc przeciwko zabijaniu dzieci poprzez tradycyjną aborcję i także poprzez procedurę in vitro, a również ukazujący kłamstwa potężnych mediów, które przez manipulacje chcą niszczyć cywilizację życia w naszej ojczyźnie”.

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia przypomina, że w Sejmie wciąż czeka projekt wzmacniający prawną ochronę życia dzieci poczętych, w tym przede wszystkim prenatalnie chorych.

I. Tyras, Radio Jasna Góra/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 18.03.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

iAktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 18.03.17

◊  

W Magazynie: „Daję Słowo” – rozważania czytań niedzielnych na III Niedzielę Wielkiego Postu – Tomasz Matyka SJ, ks. Paweł Pasierbek SJ i ks. Mariusz Han SJ.

Słuchaj:        

I czytanie: Wj 17, 3-7 (od 5'33'')

II czytanie: Rz 5, 1-2. 5-8 (od 10'06'')

Ewangelia: J 4, 5-42 (od 14'19'')

inizio pagina