Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

19/03/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież: odkryjmy moc życiodajnej wody naszego chrztu

◊  

Do okrywania mocy życiodajnej wody naszego chrztu, która zaspokaja pragnienie naszych serc i daje życie wieczne zachęcał Papież w rozważaniu na Anioł Pański. Ojciec Święty komentował ewangelię III Niedzieli Wielkiego Postu opisującej spotkanie Jezusa przy studni z Samarytanką. Franciszek podkreślił, że Żydzi gardzili mieszkańcami Samarii, uznając ich za schizmatyków i heretyków, ale to właśnie oni byli jednymi z pierwszych, którzy przyjęli chrześcijańskie przepowiadanie Apostołów.

Franciszek zauważył, że prośba Jezusa skierowana do kobiety, by ta dała Mu się napić staje się początkiem dialogu, dzięki któremu Samarytanka rozpoznaje w Nim Mesjasza i źródło „wody żywej”.   

„Pójście do studni, by zaczerpnąć wody jest męczące i nudne. Wspaniale byłoby mieć do dyspozycji tryskające źródło! Ale Jezus mówi o innej wodzie. Kiedy kobieta uświadamia sobie, że człowiek z którym rozmawia jest prorokiem powierza mu swoje życie i stawia pytania religijne – mówił Franciszek. – Jej pragnienie miłości i życia w pełni nie zostało zaspokojone przez pięciu mężów, których miała. Wręcz przeciwnie doznała rozczarowań i oszustw. Dlatego uderzył ją wielki szacunek, jaki żywił do niej Jezus. A kiedy mówił do niej wprost o prawdziwej wierze, jako o relacji z Bogiem Ojcem «w Duchu i prawdzie», to zdaje sobie wtedy sprawę, że ten człowiek może być Mesjaszem, a Jezus – bardzo rzadka rzecz – potwierdza: «Jestem Nim Ja, który z tobą mówię». Wyznaje, że jest Mesjaszem kobiecie, która miała tak bardzo nieuporządkowane życie”.

Franciszek podkreślił, że woda, która daje życie wieczne została wlana w nasze serca w dniu chrztu. Wówczas Bóg nas przemienił i napełnił swoją łaską. Ale może się zdarzyć, że zapomnieliśmy o tym wielkim darze, albo sprowadziliśmy go jedynie do wpisu do danych osobowych. 

„Być może szukamy «źródeł», których wody nie zaspokajają naszego pragnienia. Kiedy zapominamy o prawdziwej wodzie szukamy studni, których wody nie są czyste. Ta Ewangelia jest właśnie dla nas! – podkreślił Ojciec Święty. – Jezus mówi do nas tak, jak do Samarytanki. Oczywiście, my już Go znamy, ale może dotąd nie spotkaliśmy Go osobiście. Wiemy kim jest Jezus, ale być może Go jeszcze nie spotkaliśmy, nie rozmawialiśmy z Nim i nie rozpoznaliśmy w Nim naszego Zbawiciela. Wielki Post jest dobrą okazją, aby przybliżyć się do Niego, spotkać Go na modlitwie w dialogu serca z sercem, rozmawiać z Nim i słuchać Go. Dobrą okazją jest dostrzeżenie Jego oblicza w twarzy cierpiącego brata czy siostry. W ten sposób możemy odnowić w nas łaskę chrztu, ugasić pragnienie u źródła Słowa Bożego i Ducha Świętego. I odkryć w ten sposób również radość bycia budowniczymi pojednania i narzędziami pokoju w codziennym życiu”.

Na zakończenie południowego spotkania z wiernymi Franciszek zapewnił o solidarności z mieszkańcami Peru, którzy cierpią z powodu katastrofalnych powodzi i lawin błotnych. Przypomniał też postać wyniesionego wczoraj do chwały ołtarzy bł. Josefa Mayr-Nussera, męczennika i ojca rodziny. Wskazał, że jest on wzorem dla wszystkich ojców.

bz/ rv

inizio pagina

Franciszek: budować społeczeństwo wolne od wpływów mafii

◊  

Obowiązkiem wspólnoty chrześcijańskiej i obywatelskiej jest budowanie społeczeństwa wolnego od jakichkolwiek wpływów mafijnych. Papież Franciszek pisze o tym w przesłaniu na Dzień Pamięci o Ofiarach Mafii. Organizowany jest on we Włoszech od ponad dwudziestu lat, a główne jego obchody odbywają się w mieście Locride.

Dzień Pamięci o Ofiarach Mafii organizowany jest przez Fundację Libera. Chodzi w nim o to, by żadna ofiara nie pozostała anonimowa. Stąd też wyczytanie nazwisk ponad 850 ofiar mafii jest zawsze głównym momentem spotkania. W tegorocznych obchodach uczestniczy prezydent Włoch Sergio Mattarella, którego brat został zamordowany przez sycylijską cosa nostrę w 1980 r. Obecny jest także sekretarz włoskiego episkopatu. „Jestem tutaj nie jako osoba prywatna, tylko jako oficjalny przedstawiciel Kościoła. Chcemy w ten sposób pokazać, że nie ma najmniejszej zgody na obecność mafii w naszym społeczeństwie” – podkreślił bp Nunzio Galantino. Wskazał zarazem, że Kościół we Włoszech, we współpracy z władzami, podejmuje zdecydowane wysiłki, by „postawić kres przemocy i niesprawiedliwości sianych przez wszystkie obecne w tym  kraju grupy przestępcze”.

Przed trzema laty w Dniu Pamięci wziął udział Ojciec Święty. Spotykając się wówczas w Rzymie z rodzinami ofiar apelował do mafiosów, by zmienili swe życie. „Czeka was piekło, jeśli dalej pójdziecie tą drogą. Wasze pieniądze i władza są zbrukane krwią” – przestrzegał Franciszek członków zorganizowanych grup przestępczych.   

bz/ rv

inizio pagina

4. rocznica inauguracji pontyfikatu Papieża Franciszka

◊  

Mijają cztery lata od inauguracji pontyfikatu Papieża Franciszka. W uroczystej Mszy wzięło udział ok. 150 tys. ludzi, w tym 132 delegacje państwowe oraz 33 reprezentujące inne wyznania i religie. Ojciec Święty wygłosił wówczas homilię, w której zaprezentował program swego pontyfikatu.

„Strzec Jezusa wraz z Maryją, strzec całego stworzenia, strzec każdej osoby, zwłaszcza najuboższej, strzec nas samych: to właśnie jest posługa, do której wypełniania powołany jest Biskup Rzymu” – mówił w czasie Mszy inauguracyjnej Papież Franciszek. Stwierdził, że „nie powinniśmy bać się dobroci, czułości!” zaznaczając, że tak też rozumie swoją posługę Następcy Piotra. Podkreślił jednocześnie, że „prawdziwą władzą jest służba i że także Papież, by wypełniać władzę, musi coraz bardziej wchodzić w tę posługę, która ma swój świetlisty szczyt na krzyżu”. 

„Pamiętam, jak uderzyły mnie wówczas papieskie słowa o potrzebie czułości, które powtórzył aż siedmiokrotnie. Mówił o autorytecie, który wynika nie z władzy, ale właśnie z czułości, z miłości i ze służby. Franciszek jasno pokazał, jak pragnie realizować swoją posługę Piotrową i o tę samą postawę prosił cały Kościół – mówi Radiu Watykańskiemu kard. Gualtiero Bassetti. – Następnie postawił też duży akcent na miłosierdzie, jako styl życia odnawiający Kościół, popychający go do wyjścia na zewnątrz i do poszukiwania ludzi. Pięknym obrazem, jakiego używa Franciszek jest porównanie Kościoła do matki, która troszczy się o swoje dzieci. Gdy są poranione pomaga im wyzdrowieć, gdy się pogubią i oddalą od domu wychodzi na ich poszukiwanie. Kościół, który nie jest urzędem celnym, gdzie trzeba płacić obowiązujące według cennika taryfy, ale jest szpitalem polowym. Franciszek przypomina, że Ewangelia nie jest czym abstrakcyjnym, tylko zawiera konkret: byłem głodny, spragniony… To są dzieła miłosierdzia, które muszą stać się stylem naszego życia chrześcijańskiego”.

bz/ rv

inizio pagina

Ojciec Święty od roku na Instagramie

◊  

19 marca zeszłego roku Papież otworzył swoje konto na Instagramie. Od tego czasu na internetowym medium społecznościowym, gdzie użytkownicy udostępniają swoje zdjęcia i filmy, ma on ponad 3,5 mln obserwujących jego profil. Sekretarz watykańskiego Sekretariatu ds. Komunikacji przypomina jeden z pierwszych kroków ku utworzeniu profilu Franciszka, mianowicie jego spotkanie z Kevinem Systromem, współzałożycielem portalu funkcjonującego w oparciu o obrazy. Ks. Lucio Adrian Ruiz przytacza słowa wypowiedziane wówczas przez Ojca Świętego. 

„Opowiadał o malowidłach w kościołach, zawsze przedstawiających sceny biblijne i stanowiących w ten sposób katechezę dla niepiśmiennych. Opisał też ważne doświadczenie. Powiedział: «Obraz jest tak istotny w świecie, że kiedy spotykam się z dziećmi, te nie chcą ze mną rozmawiać, ponieważ są nieśmiałe, ale przynoszą swoje rysunki, a ja je pytam, co znaczy dany obrazek. Wtedy się otwierają i trzeba je powstrzymywać, bo zaczynają bardzo dużo o sobie opowiadać». Papież podkreślił: «Punktem wejścia w dialog jest obraz, dlatego musimy zrealizować ten projekt. Mamy bowiem dotrzeć do ludzi z wieścią, która naprawdę może zostać zrozumiana, przeżyta przez wszystkich, niezależnie od ograniczeń języka, wykształcenia, od umiejętności czytania czy jej braku, tak, aby ludzie mogli tego doświadczyć, wyrazić tę nowinę, która dotyczy miłosierdzia i czułości»” – relacjonował ks. Ruiz.

tm/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaWatykan w ONZ: konflikty zwiększają problem niewolnictwa

◊  

„Dopóki szaleją wojny i konflikty, handel ludźmi dla wykorzystywania seksualnego, wymuszonej pracy czy podobnych przestępstw będzie wciąż kwitł”. Zwrócił na to uwagę stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku na otwartej debacie oenzetowskiej Rady Bezpieczeństwa.

Abp Bernardito Auza przedstawił przyczyny procederu, określanego często jako „współczesne formy niewolnictwa”. Należą do nich skrajne ubóstwo, niski poziom rozwoju regionów i społeczności oraz wykluczenie niektórych grup, zwłaszcza przy braku dostępu do edukacji czy zatrudnienia. Takie sytuacje zostają wykorzystane przez organizacje zajmujące się handlem ludźmi. Ale główne źródło wzrostu tej formy przestępczości stanowią obecnie konflikty zbrojne. Watykański dyplomata przypomniał więc nacisk, jaki Stolica Apostolska kładzie na wprowadzenie – celem walki z procederem handlu ludźmi – obostrzeń w sprzedaży broni.

Równocześnie abp Auza wystosował szczególny apel w sprawie sytuacji mieszkańców Iraku. „Moja delegacja wyraża jeszcze raz poważne zatroskanie o starożytne społeczności chrześcijańskie, o jazydów oraz inne mniejszości religijne i etniczne w Mezopotamii, zniewolone, sprzedawane, zabijane i poddawane skrajnym formom upokorzenia” – stwierdził przedstawiciel Stolicy Apostolskiej.

tm/ rv

inizio pagina

ŚwiatUSA: kościelna krytyka budżetu prezydenta Trumpa

◊  

Ponad stu chrześcijańskich zwierzchników religijnych odniosło się krytycznie do projektu budżetu federalnego „Najpierw Ameryka” (America First), zaproponowanego przez administrację Donalda Trumpa. Podpisali oni list wystosowany przez katolicką Caritas Catholic Relief Services do liderów Kongresu amerykańskiego. Z krytyką spotkały się m.in. wzrost wydatków na budowę muru z Meksykiem oraz cięcia finansów na międzynarodową pomoc humanitarną. Wśród sygnatariuszy listu jest kard. Timothy Dolan z Nowego Jorku, który wziął udział w inauguracji prezydenta czytając tam fragment Ewangelii. 

Budżet federalny – czytamy w liście – ma decydujące znaczenie, aby zademonstrować światu amerykańskie wartości, budować przyjaźń z innymi narodami i zmniejszać zagrożenie bezpieczeństwa na całym świecie.

Autorzy listu wskazują, że niebywale ważnym jest udzielanie przez amerykański Departament Stanu międzynarodowej pomocy humanitarnej, gdyż wyciąga ona z ubóstwa niezliczoną liczbę osób i pomaga im żyć z godnością. „Jako ludzie wiary nie możemy odwracać się plecami od tych, którzy rozpaczliwie potrzebują pomocy” – napisano w liście.

Ponadto przypomniano prezydentowi, że pomoc humanitarna udzielana dotąd przez Stany Zjednoczone zmniejszyła o połowę ekstremalne ubóstwo na świecie, powstrzymała rozprzestrzenianie się chorób AIDS i Ebola, jak również przyczyniła się do ochrony wolności religijnej milionów ludzi na świecie.

Prezydencki projekt przewiduje również cięcia środków przeznaczonych na promocję sztuki i ochronę środowiska.

A. Pożywio, Chicago, USA/ rv

 

inizio pagina

Hiszpania: dzień seminarium

◊  

„Blisko Boga i blisko braci” – pod takim hasłem 19 marca przebiega w Hiszpanii Dzień Seminarium, ustanowiony w 1935 r. Ma on na celu budzić powołania kapłańskie i podkreślić odpowiedzialność wspólnoty chrześcijańskiej za kandydatów do kapłaństwa. Przez cały poprzedzający go tydzień seminarzyści odwiedzali parafie, spotykali się z różnymi grupami i dzielili się swoim życiem. 

„Uczeń Chrystusa żyje w miłości, traktuje Jezusa Chrystusa jako osobę żywą. A bliskość dwóch osób oznacza oddanie, hojność i poświęcenie własnego życia”. Ta relacja z osobą żywą sprawia, że życie jest napełnione światłem Bożego bogactwa. „Kapłani są blisko Boga i blisko braci” – podkreślają biskupi w okolicznościowym przesłaniu. Zachęcają nie tylko do modlitwy o powołania, ale także do materialnego wsparcia seminariów.

W bieżącym roku w 70 diecezjach Hiszpanii do kapłaństwa przygotowuje się 1247 kleryków, o ok. 50 mniej niż rok wcześniej (1300). Po raz pierwszy od pięciu lat obserwuje się lekkie zahamowanie tendencji wzrostowej. Najwięcej, bo blisko 200 seminarzystów jest w Madrycie, następnie w Walencji (65), Sewilli (61) i Toledo (57). Lleida jest jedyną diecezją, która nie ma żadnego seminarzysty. W 2016 r. wstąpiło do seminariów 275 kandydatów, o pięciu więcej niż w roku bieżącym. Budzi uwagę fakt, że połowa z nich wystąpiła (137), a ponad 50 zmieniło seminarium.

W ubiegłym roku święcenia kapłańskie przyjęło 138 osób (rok wcześniej 150) – najwięcej w Toledo (16), Madrycie (9), Walencji (7), Terrassie (7) i Kordobie (6). W Hiszpanii istnieje także 47 seminariów niższych, w których łącznie uczy się ponad tysiąc chłopców. Warto zauważyć, że stopniowo rośnie też liczba seminarzystów, którzy pochodzą z drugiego pokolenia rodzin imigranckich.

M. Raczkiewicz CSsR, Madryt/ rv

inizio pagina

Paryż: nowe ataki terrorystyczne

◊  

„Ci, którzy zapewniają nasze bezpieczeństwo, są obiektem różnych form przemocy. Dziękujemy im za ich służbę narodowi” – powiedział sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Francji ks. Olivier Ribadeau Dumas na wieść o sobotnich atakach na przedstawicieli sił zbrojnych w tym kraju. Na jednym z terminali lotniska Orly w Paryżu napadnięto funkcjonariusza operacji antyterrorystycznej, któremu wyrwano broń. Jednak napastnik, zanim zdążył jej użyć, został zastrzelony. Z lotniska ewakuowano 3 tys. osób i wstrzymano loty samolotów.

Prawie dwie godziny wcześniej na północ od Paryża postrzelono w czasie kontroli policjanta. Sprawca uciekł samochodem, który potem znaleziono na lotnisku Orly. Policja ustaliła, że obu ataków dokonał ten sam mężczyzna, który był wcześniej znany organom bezpieczeństwa.

pp/ rv

 

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 19.03.2017

◊  

Słuchaj:  

inizio pagina

Magazyn Radia Watykańskiego – 19.03.17

◊  

„Św. Tomasz z Akwinu i Blaise Pascal pomocą w przeżywaniu Wielkiego Postu” rozmowa z ks. Pawłem Rochmanem,  Radio Via. 

Słuchaj:  

inizio pagina

Przegląd wydarzeń tygodnia - 19 marca 2017 r.

◊  

Słuchaj:  

inizio pagina