Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

07/11/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież u św. Marty: Bóg zbawia za darmo, chce naszej miłości

◊  

Nie traćmy zdolności odczuwania, że Bóg nas kocha, bo jeśli zdolność kochania można odzyskać, to ten, kto straci zdolność czucia się kochanym, straci wszystko. Wskazał na to Papież na porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii nawiązał do dzisiejszej Ewangelii o zaproszonych na ucztę (Łk 14, 15-24). Pierwsi zaproszeni odmówili gospodarzowi, bo byli zajęci własnymi sprawami, „niezdolni do zrozumienia darmowości zaproszenia” – podkreślił Franciszek. 

„A jeżeli nie rozumie się darmowości Bożego wezwania, to nic się nie rozumie. Inicjatywa Boga jest zawsze darmowa. A żeby iść na tę ucztę, co trzeba zapłacić? Ależ bilet wejściowy to być chorym, być ubogim, być grzesznikiem... Tak cię wpuszczają, to karta wstępu: być potrzebującym czy to co do ciała, czy co do duszy. Jednak ze względu na potrzebę kuracji, uzdrowienia, dlatego że potrzebujesz miłości...” – mówił Papież.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że mamy tu dwie postawy. Jedną z nich zajmuje Bóg, który nie wymaga żadnej zapłaty i mówi potem do sługi, by sprowadził „ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych”, dobrych i złych. Natomiast sposób postępowania pierwszych zaproszonych na ucztę przypomina starszego brata z przypowieści o synu marnotrawnym. 

„«Ależ ten wydał wszystkie pieniądze, roztrwonił całe dziedzictwo przez nałogi, przez grzechy, a ty mu urządzasz uroczyste przyjęcie! A dla mnie, który jestem praktykującym katolikiem, chodzę co niedzielę na Mszę, wypełniam to, co trzeba – dla mnie nic?». To ktoś, kto nie rozumie darmowości zbawienia; myśli, że zbawienie jest owocem tego, że «ja płacę, a Ty mnie zbawiasz». Płacę tym, tym i jeszcze tamtym... O nie! Zbawienie jest za darmo! A jeżeli nie wchodzisz w tę dynamikę darmowości, to nic nie rozumiesz. Zbawienie jest darem Boga, na który odpowiada się innym darem. Odpowiadam darem mojego serca” – powiedział Franciszek.

Papież przypomniał, że Bóg nie chce „niczego w zamian, tylko miłości i wierności, tak jak On jest miłością i tak jak jest wierny; zbawienia nie kupuje się, ale po prostu wchodzi się na ucztę”. „Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w królestwie Bożym” (Łk 14, 15) – usłyszeliśmy dziś w Ewangelii. Ci jednak, którzy nie odmawiają wejścia na ucztę, „stracili poczucie darmowości, poczucie miłości – dodał Franciszek. – Stracili coś jeszcze większego i piękniejszego, a to bardzo niedobrze: stracili zdolność czucia się kochanym”. 

„A kiedy tracisz – nie tyle zdolność kochania, bo tę można odzyskać – co zdolność czucia się kochanym, to straciłeś wszystko. Przywodzi to na myśl napis na bramie do dantejskiego piekła: «Porzućcie nadzieję». Straciłeś wszystko. Musimy pomyśleć o tym gospodarzu, który mówi: «Chcę, aby mój dom był zapełniony», o tym Panu, który jest tak wielki, tak kochający, który w swojej bezinteresowności chce zapełnić dom. Prośmy Pana, aby nas wybawił od utraty zdolności odczuwania, że nas umiłował” – zachęcił Ojciec Święty.

ak/ rv

inizio pagina

Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia: podsekretarze kobiety

◊  

Ojciec Święty mianował podsekretarzy dwóch sekcji Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Podsekretarzem sekcji ds. życia została Gabriella Gambino, a sekcji ds. świeckich – Linda Ghisoni. 

Pierwsza z nich urodziła się 49 lat temu w Mediolanie. Jest mężatką i matką pięciorga dzieci. Studiowała nauki polityczne na uniwersytecie mediolańskim, a w Rzymie na Katolickim Uniwersytecie Najświętszego Serca obroniła doktorat z bioetyki. Prof. Gabriella Gambino wykłada na rzymskim uniwersytecie Tor Vergata i w Papieskim Instytucie Jana Pawła II do Badań nad Małżeństwem i Rodziną; prowadziła także zajęcia w jego sekcji brazylijskiej. W ostatnich latach współpracowała z Papieską Radą ds. Świeckich i z Papieską Akademią Pro-Vita, które weszły w skład Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, gdzie obecnie będzie podsekretarzem sekcji ds. życia.

Natomiast podsekretarz sekcji ds. świeckich Linda Ghisoni urodziła się 52 lata temu w Cortemaggiore koło Piacenzy. Jest mężatką i ma dwoje dzieci. Studiowała filozofię i teologię w Tybindze, a doktorat z prawa kanonicznego zdobyła na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Pełniła funkcje w Rocie Rzymskiej oraz innych trybunałach kościelnych i współpracowała z Papieską Radą ds. Świeckich.

Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia powstała w sierpniu ub. r. Jej prefekt kard. Kevin Farrell mówił niedawno o swym pragnieniu, by odpowiedzialne funkcje pełniły w niej świeccy spoza Włoch. Jak widać, osoby spełniające pierwszy warunek udało się znaleźć. Natomiast obie kobiety mianowane podsekretarzami są Włoszkami, choć, trzeba przyznać, znanymi za granicą, gdzie jedna z nich wykładała, a druga studiowała.

ak/ rv

inizio pagina

Kofi Annan i Mary Robinson u Papieża

◊  

W Watykanie gościli przedstawiciele organizacji The Elders, zrzeszającej byłych mężów stanów. Założył ją przed 10 laty Nelson Mandela. Na spotkanie z Papieżem przybyli Kofi Annan, w przeszłości sekretarz generalny ONZ, oraz Mary Robinson, była prezydent Irlandii.

Irlandzka polityk nie po raz pierwszy gościła w Watykanie. Znana jest bowiem ze swego zaangażowania w promocję praw kobiet. Do tego zachęcała też i tym razem Ojca Świętego. Natomiast Kofi Annan spotkał się z Papieżem Franciszkiem po raz pierwszy. 

„Myślę, że nasza wizyta jest bardzo ważna, bo łączą nas wspólne wartości i poglądy na wiele kwestii. Chcieliśmy włączyć Papieża w naszą działalność i porozmawiać, jak moglibyśmy współpracować, jak połączyć nasze siły. Rozmawialiśmy o kryzysie migracyjnym, broni jądrowej, pokoju i mediacji w konfliktach. Mary Robinson w bardzo przekonujący sposób rozmawiała z Papieżem o emancypacji kobiet i kwestii gender. Jestem przekonany, że to dopiero początek, że jest to pierwsze z wielu spotkań. Franciszek potrafi słuchać ludzi i bardzo ważne jest, by robił to również Kościół. Papież jest wspaniałym przywódcą. Potrafi przemawiać nie tylko do przywódców, ale również do tłumów. I to jest bardzo ważne, bo w ten sposób ludzie mogą wywierać presję na przywódców politycznych i wprowadzać ważne sprawy do programów politycznych. Politycy nie mogą ich ignorować i dzięki temu przystąpią do działania. Dlatego głos Papieża jest bardzo ważny i nie można go lekceważyć” – powiedział Radiu Watyakńskiemu Kofi Annan.

kb/ rv

inizio pagina

Papież modli się za zabitych w amerykańskim kościele

◊  

Ojciec Święty modli się za ofiary masowego mordu w kościele baptystów w Stanach Zjednoczonych. W Sutherland Springs w Teksasie zabitych zostało 26 osób uczestniczących w niedzielnej liturgii. Papież zapewnia krewnych ofiar i rannych o swym współczuciu. Zawierza ich też Bogu w swej modlitwie, prosząc by ich pocieszył i dał im duchową siłę, która pokonuje przemoc i nienawiść mocą przebaczenia, nadziei i pojednawczej miłości – czytamy w watykańskim telegramie.

kb/ rv

inizio pagina

Wielki imam Al-Azhar ponownie w Watykanie

◊  

Ojciec Święty przyjął na audiencji Ahmeda Muhammada al-Tayyiba, wielkiego imama uniwersytatu Al-Azhar w Egipcie, głównej uczelni sunnickiego islamu. Było to już trzecie spotkanie obu zwierzchników religijnych od maja ubiegłego roku, co świadczy o radykalnym ożywieniu wzajemnych relacji.

Warto pamiętać, że Al-Azhar zerwał kontakty ze Stolicą Apostolską w 2011 r. po tym, jak Benedykt XVI stanął w obronie chrześcijan prześladowanych w Egipcie. Za pontyfikatu Papieża Franciszka relacje te zostały wznowione. W ubiegłym roku wielki imam kairskiego uniwersytetu odwiedził Watykan, a w tym roku w kwietniu Papież osobiście gościł w Al-Azhar.

kb/ rv

 

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaJan Paweł II wobec Rosji: misja zamiast Ostpolitik

◊  

Zakończyła się watykańska Ostpolitik, zaczyna się misja na Wschodzie – te słowa Jana Pawła II najlepiej oddają przemianę, jaka dokonała się w relacjach Stolicy Apostolskiej względem Rosji i wschodniego chrześcijaństwa wraz z objęciem Stolicy Piotrowej przez Papieża Polaka. Temu tematowi poświęcona jest międzynarodowa konferencja na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Mowa na niej również o późniejszej ewolucji wzajemnych relacji za pontyfikatów Benedykta XVI i Franciszka. Jednym z uczestników konferencji jest polski historyk Andrzej Grajewski. 

„Chyba po raz pierwszy Polacy rozmawiają w Rzymie z Rosjanami i Włochami o pontyfikacie Jana Pawła II w kontekście jego działań na Wschodzie wobec Rosji. Wiemy, że dialog rosyjsko-watykański jest bardzo rozwinięty. I nie byłoby dobrze, gdyby w dialogu tym zabrakłoby polskiego spojrzenia, polskiego głosu. Dlatego ta konferencja ma pewne znaczenie. Ona jest wielopłaszczyznowa. Jest bowiem kwestia ekumeniczna, która pokazuje, jak pewne działania, rozpoczęte przez Jana Pawła II, były kontynuowane przez jego następców. Pytanie, czy wszystkie te działania, to jest kierunek wyznaczony przez Jana Pawła II, czy też nastąpiła pewna istotna korekta? Wczorajsze wystąpienie pani ambasador Suchockiej wskazywało jednak na dość istotną korektę w tych działaniach. Dziś była sesja na temat słowiańskich źródeł myślenia Jana Pawła II o Wschodzie i Rosji. Byłoby dobrze, aby do naszego postrzegania tego pontyfikatu i osoby Jana Pawła II dodać też aspekt słowiański. Oczywiście jest to Papież Polak, ale też Papież Słowianin. Refleksja nad tym, co z tego wynika, jest bardzo ciekawa. Zwłaszcza głosy panelistów z Rosji pokazują wrażliwość Wschodu na ten pontyfikat” – powiedział Radiu Watykańskiemu Andrzej Grajewski.

lg, kb/ rv

          

inizio pagina

ŚwiatNiemcy: biskupi przeciw handlowi w Wigilię Bożego Narodzenia

◊  

Biskupi Niemiec są za zakazem handlu w tegoroczną Wigilię Bożego Narodzenia. Tym razem przypada ona w niedzielę, a niektóre tamtejsze kraje związkowe zezwalają na otwarcie, w skróconym czasie, sklepów. Według niemieckiego episkopatu nie jest to konieczne. Do ich głosu przyłączyły się niektóre związki zawodowe i sieci handlowe. 

Dyskusja o pełnym zakazie handlu w niedzielę trwa w Niemczech już od dawna. W większości przypadków sklepy w ten dzień są zamknięte, jednak niektóre sieci handlowe coraz częściej korzystają z regulacji specjalnych. Tak też ma być w tegoroczną Wigilię Bożego Narodzenia, która przypada właśnie w niedzielę. Kościół katolicki w Niemczech zdecydowanie odrzuca możliwość otwarcia sklepów w ten dzień. Rzecznik episkopatu Matthias Kopp powiedział katolickiej agencji informacyjnej KNA, że stanowisko Kościoła wiąże się z zasadniczą ochroną niedzieli i świąt. „Mamy cały tydzień na zrobienie ostatnich zakupów, mamy też do dyspozycji sobotę przed wigilią” stwierdził Kopp dodając, że kto rozpocznie wigilię w niedzielnym spokoju, może doświadczyć w pozytywny sposób wyhamowania i spowolnienia w zabieganiu przed świętami.

Stanowisko Kościoła w Niemczech wspiera między innymi Katolicki Ruch Pracodawców, przeciwko otwarciu sklepów w Wigilię wypowiedziały się też związki zawodowe verdi. Według ostatnich badań opinii publicznej dla dziennika „Die Welt” aż 87 procent Niemców jest przeciwnych otwieraniu sklepów w Wigilię Bożego Narodzenia. Również sieci marketów ALDI i Penny zapowiedziały, że ich filie pozostaną 24 grudnia zamknięte.

 

T. Kycia/ Berlin/ rv

inizio pagina

Subiektywizm w Kościele: inaczej uczy biskup na Malcie i w Polsce

◊  

Kiedy jakiś biskup z Malty pozwala na przystępowanie do Komunii, a biskup w Polsce w takiej samej sytuacji jej odmawia to znaczy, że mamy do czynienia z subiektywizmem – uważa abp Carlo Liberati, wieloletni papieski delegat dla sanktuarium Matki Bożej w Pompejach. Nawiązał on do wciąż gorącej debaty na temat dopuszczania do Komunii osób rozwiedzionych, które żyją w związku niesakramentalnym. Zdaniem abp. Liberatiego rozstrzyganie każdego przypadku z osobna prowadzi w praktyce do subiektywizmu i relatywizmu. Nikt z nas nie powinien się czuć upoważniony do zmiany przykazań, Ewangelii i katechizmu. Nikt nie jest panem ani Kościoła, ani w Kościele – dodał abp Liberati.

Emerytowany przedstawiciel Papieża w Pompejach wyraził ubolewanie z powodu szerzącego się dziś zamętu. Jego zdaniem na różnych szczeblach Kościoła można zauważyć nadmierną żądzę popularności, podobania się duchowi świata, poklasku. A Jezus nie lubił poklasku tłumów, był prześladowany za swą wierność i wiemy, jak skończył – powiedział abp Carlo Liberati w wywiadzie dla portalu La Fede Quotidiana.

kb/ rv, fede quotidiana

 

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 07.11.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina