Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

08/11/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież na audiencji: nowy cykl katechez o Eucharystii

◊  

„Nie możemy zapominać o wielkiej liczbie chrześcijan, którzy na całym świecie przez dwa tysiące lat historii trwali aż do śmierci, żeby bronić Eucharystii, ani o tych, którzy także dzisiaj narażają życie, aby uczestniczyć w niedzielnej Mszy”. Tak mówił dziś Papież, rozpoczynając nowy cykl środowych katechez o znaczeniu Mszy świętej. Podkreślił, że jest ona „sercem” Kościoła i daje życie wieczne. „Czyni z naszego życia duchową ofiarę uwielbienia i dziękczynienia; sprawia, że jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie”. Franciszek przypomniał, że „uczestniczyć w Mszy to przeżywać na nowo mękę i odkupieńczą śmierć Pana. Jest to teofania: Pan uobecnia się na ołtarzu, aby być ofiarowanym Ojcu dla zbawienia świata”. 

„Pan jest tam z nami, jest obecny. Nieraz idziemy na Mszę, rozglądamy się, rozmawiamy, podczas gdy kapłan celebruje Eucharystię... ale my nie celebrujemy, będąc blisko Chrystusa. A to przecież Pan! Gdyby dziś przybył tu prezydent państwa czy jakaś inna ważna w świecie osoba, jest pewne, że wszyscy zbliżylibyśmy się, że chcielibyśmy go powitać. Pomyśl jednak: kiedy idziesz na Mszę, tam jest Pan! A ty jesteś roztargniony. To przecież Pan! Musimy o tym pomyśleć. Ktoś mi powie: «Ojcze, to dlatego, że Msze są nudne». – «Ależ, co ty mówisz! Czy nasz Pan jest nudny?» – «No nie, Msza nie jest nudna, ale księża.» – «A to niech księża się nawrócą, ale tam jest przecież Pan!». Zrozumieliście? Nie zapominajcie, że uczestniczyć w Mszy to przeżywać na nowo mękę i odkupieńczą śmierć Pana” – mówił Ojciec Święty.

Nawiązując do znaku krzyża na początku Eucharystii Papież zachęcił dorosłych, by uczyli dzieci starannie wykonywać ten gest, którym rozpoczynamy zarówno Mszę, jak też całe życie i każdy dzień. Zwrócił następnie uwagę, że w pewnym momencie liturgii kapłan mówi: „W górę serca”. 

„Nie mówi: «W górę nasze telefony komórkowe, żeby zrobić zdjęcie!». Nie, to nie jest ładnie! I powiem wam, że bardzo mnie zasmuca, kiedy odprawiam Mszę tu na Placu czy w Bazylice i widzę tyle podniesionych telefonów komórkowych, nie tylko przez wiernych, ale też przez niektórych księży, a nawet biskupów. Proszę was bardzo! Msza to nie widowisko, to pójście na spotkanie z męką i zmartwychwstaniem Pana. Dlatego kapłan mówi: «W górę serca». Co to znaczy? Pamiętajcie: żadnych telefonów komórkowych” – dodał Papież.

Ojciec Święty wskazał, że bardzo ważne jest „odkrywać na nowo to, co istotne, poprzez to, czego dotykamy i co widzimy w celebracji sakramentów”. 

„Prośba św. Tomasza apostoła (por. J 20,25) o to, by zobaczyć i dotknąć ran będących śladem gwoździ w ciele Jezusa, jest pragnieniem, aby móc jakoś «dotknąć»  Boga, żeby Mu uwierzyć. To, o co św. Tomasz prosi Pana, jest tym, czego wszyscy potrzebujemy: zobaczyć Go i dotknąć, aby móc Go rozpoznać. Sakramenty wychodzą naprzeciw tej ludzkiej potrzebie. Sakramenty, a zwłaszcza celebracja eucharystyczna, są znakami miłości Boga, szczególnymi drogami, aby z Nim się spotkać. W ten sposób przez te katechezy, które dziś się zaczynają, chciałbym wraz z wami odkrywać na nowo piękno, które kryje się w celebracji eucharystycznej, a które, gdy zostanie odsłonięte, nadaje pełny sens życiu każdego z nas” – powiedział Franciszek.

ak/ rv

inizio pagina

Papież do Polaków: pomoc prześladowanym chrześcijanom

◊  

Zwracając się do obecnych na Placu św. Piotra pielgrzymów polskich, Papież nawiązał do obchodzonego w naszym kraju Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym. 

„Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. W najbliższą niedzielę z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski i Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, już po raz dziewiąty będziecie obchodzili w Polsce Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, wspierając duchowo i materialnie braci i siostry na Bliskim Wschodzie. Niech wasze modlitwy i ofiary będą dla nich konkretną pomocą i znakiem łączności ze wszystkimi, którzy cierpią dla imienia Chrystusa na całym świecie. Wam tu obecnym i waszym bliskim, szczególnie redakcji i słuchaczom Radia Katowice, które obchodzi w tym roku 90-lecie swego istnienia, z serca błogosławię”.

W audiencji uczestniczyła delegacja Polskiego Radia Katowice, która wzięła też wczoraj udział w Eucharystii w Bazylice Watykańskiej. Prezes rozgłośni Piotr Ornowski przekazał Ojcu Świętemu pamiątkową replikę mikrofonu, używanego w Radiu Katowice na samym początku jego działalności, w roku 1927.

ak/ rv

inizio pagina

Ks. Andrzej Kaleta nowym biskupem pomocniczym w Kielcach

◊  

Ojciec Święty mianował nowego biskupa pomocniczego w Kielcach. Został nim ks. Andrzej Kaleta, wikariusz biskupi ds. formacji stałej duchowieństwa i ojciec duchowny kapłanów diecezji kieleckiej. Biskup nominat ma 60 lat. Urodził się w Busku-Zdroju. Po maturze studiował na Politechnice Kieleckiej, a następnie w seminarium duchownym w Kielcach. W przeszłości był m.in. prefektem, ojcem duchownym, wykładowcą i dyrektorem biblioteki w seminarium duchownym, wizytatorem ds. katechizacji i proboszczem w Kościelcu.

Rozmawiając z Radiem Watykańskim, ks. Andrzej Kaleta powiedział, że gdy dowiedział się o nominacji, pomyślał o Maryi w chwili Zwiastowania. „Powiedziała «fiat», jednak myślę, że towarzyszyło temu zaskoczenie, lęk, ale też niesamowite zaufanie. To także było moim udziałem, kiedy i ja wypowiedziałem maryjne «fiat»” – przyznał ks. Kaleta. 

W dwudziestostronicowym dokumencie biskupi opisują coraz większą różnicę między młodzieżą bardzo zaangażowaną, a tą, która traci zaufanie do Kościoła i jego nauczania. Młodzież niemiecka chętnie angażuje się w prace charytatywne i społeczne, jednak coraz mniejszą rolę odgrywa u niej powołanie do życia według wartości chrześcijańskich, a jeszcze mniej konkretne powołanie do życia konsekrowanego. Katolicka młodzież w Niemczech coraz mniej akceptuje nauczanie Kościoła na temat małżeństwa i rodziny. Z ankiet wynika, jak piszą biskupi, że „współżycie przedmałżeńskie jest niemalże powszechną rzeczywistością. Prawie wszystkie pary, które proszą o ślub kościelny, mieszkają już od wielu lat razem”.

Przewodniczący komisji niemieckiego episkopatu ds. młodzieży, bp Stefan Oster, przyznaje w tym samym dokumencie samokrytycznie, że biskupi „mogliby intensywniej wdrożyć w życie przebudzenie misyjne, którego domaga się Papież Franciszek”.

Zgodnie z jego prośbą niemieccy biskupi opisują też trzy projekty duszpasterskie godne naśladowania. Pierwszy to „Nightfever”, międzynarodowa inicjatywa powstała w 2006 r. w Bonn. Skupia ona młodzież na wspólnej wieczornej modlitwie. Drugi projekt to społeczna „Akcja 72 godzin”, a trzeci to „Basical”, proponujący młodzieży zamieszkanie przez rok we wspólnocie studentów celem odkrycia swojego powołania.

kb/ rv

inizio pagina

Papież napisał wstęp do książki o życiu św. Franciszki Cabrini

◊  

„Kobieta, która potrafiła połączyć wielką miłość z duchem prorockim” – tymi słowami Papież określił Franciszkę Cabrini w napisanym przez siebie wstępie do nowej biografii tej świętej. Książka pióra Lucetty Scaraffii ukazała się z okazji setnej rocznicy śmierci świętej nakładem wydawnictwa Marsilio i nosi tytuł: „Między ziemią a niebem. Życie Franciszki Cabrini.” (Tra la terra e cielo. Vita di Francesca Cabrini). Z przedmowy, którą napisał Franciszek, dowiadujemy się, że zakonnica pomimo pragnienia wyjazdu na misje porzuciła to marzenie na rzecz zajmowania się włoskimi emigrantami w Stanach Zjednoczonych. Czyniła to „z ogromną miłością” jak i „z wielką inteligencją”.   

„Zrozumiała – pisze Ojciec Święty – że nie będzie to zjawisko przejściowe, ale początek nowej epoki, w której dzięki nowym środkom transportu łatwość przemieszczania się mas ludzi całkowicie przekształci różne części globu”.

Papież dodaje ponadto, że święta zdawała sobie sprawę, iż emigrantom „nie wystarczy pomagać materialnie, uczyć ich języka kraju, do którego przybyli, leczyć chorych, bo ich szacunek do samych siebie, ich głęboka tożsamość była związana z korzeniami religijnymi, z relacją z Bogiem. Ona i jej siostry wyruszyły w drogę, by odbudować te więzi”.

Św. Franciszkę Cabrini kanonizował i ogłosił patronką migrantów Pius XII w niespełna 30 lat po jej śmierci. Była pierwszą w historii obywatelką USA wyniesioną do chwały ołtarzy.

mk/rv, corriere

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaWatykan: wkrótce międzynarodowe sympozjum o rozbrojeniu nuklearnym

◊  

W Watykanie odbędzie się 10 i 11 listopada międzynarodowe sympozjum pod tytułem: „Perspektywy świata wolnego od broni jądrowej i  całkowitego rozbrojenia”. Ze strony Stolicy Apostolskiej w wydarzeniu, zorganizowanym przez watykańską Dykasterię ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, wezmą udział jej prefekt kard. Peter Turkson oraz kardynał sekretarz stanu Pietro Parolin. Inni uczestnicy to [m.in.] 11 laureatów Pokojowej Nagrody Nobla, najwyżsi przedstawiciele ONZ i NATO, dyplomaci różnych państw, w tym Rosji, USA, Korei Południowej, Iranu, jak również  wybitni eksperci w dziedzinie rozbrojenia oraz szefowie fundacji i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które od dawna czynnie zajmują się tymi zagadnieniami. Będą obecni przedstawiciele katolickich episkopatów oraz różnych wyznań chrześcijańskich i innych religii, a także nauczycieli i studentów ze Stanów Zjednoczonych, Rosji i Unii Europejskiej. Zostaną oni również przyjęci na audiencji przez Papieża.

Jest to pierwsze spotkanie o globalnym rozbrojeniu nuklearnym po niedawnym przyjęciu w Nowym Jorku Traktatu o zakazie broni jądrowej, podpisanego przez 122 kraje, w tym Stolicę Apostolską. Przewidziane jest też na nim świadectwo jednej z ostatnich osób ocalałych z bombardowania Hiroszimy, która wystąpi w imieniu ofiar broni jądrowej i wszelkich eksperymentów nuklearnych.

lgo/ rv

inizio pagina

Abp Kondrusiewicz: Jan Paweł II wierzył, że Rosja się nawróci

◊  

Nie byłoby pojednania z Rosją i rosyjskim prawosławiem bez wiary Jana Pawła II, bez jego zaufania słowom Maryi w Fatimie, że Rosja się nawróci – uważa abp Tadeusz Kondrusiewicz. Na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim odbyła się dwudniowa konferencja o ewolucji stosunków między Stolicą Apostolską a Rosją i wschodnim chrześcijaństwem. Jako pierwszy po rewolucji zwierzchnik Kościoła katolickiego w Rosji obecny metropolita mińsko-mohylewski jest jednym z głównych świadków odrodzenia życia chrześcijańskiego na Wschodzie. W tym charakterze uczestniczył też w rzymskiej konferencji.

Mówi abp Kondrusiewicz: 

„W centrum stał oczywiście Jan Paweł II. Kiedy wydawało się, że już wszyscy opuścili ręce, bo Związek Radziecki tak mocny, on wierzył. Wierzył w przesłanie fatimskie Matki Bożej, że Rosja się nawróci, rozpoznawał znaki czasu i od razu na nie odpowiadał, ustanawiając hierarchię, struktury kościelne. I wyciągnął rękę do Kościoła prawosławnego. Marzył o tym, by przyjechać do Moskwy, odwiedzić Rosję. Nie dane mu było, ale torował drogę do spotkania. Potem to kontynuował Benedykt XVI z właściwą sobie teologiczną precyzją, którą bardzo sobie cenią prawosławni. Dziś wydają oni jego książki. Patriarchat moskiewski wydał po rosyjsku bardzo dużo książek Benedykta XVI. No i w końcu ta droga utorowana przez Sobór, Jana Pawła II i Benedykta XVI doprowadziła do spotkania Franciszka z patriarchą Cyrylem w Hawanie. Zakończyła się era konfrontacji, rozpoczęła się era współpracy, bo wyzwania naszych czasów są tak niebezpieczne, że wszyscy musimy być razem” – powiedział Radiu Watykańskiemu abp Kondrusiewicz. 

kb/ rv

inizio pagina

ŚwiatFrancja przed Synodem: czego młodzi oczekują od Kościoła?

◊  

Francuscy biskupi wiedzą już, czego młodzi oczekują od Kościoła. Na dobiegającym dziś końca zgromadzeniu plenarnym episkopatu zaprezentowano wyniki ankiety i badań przeprowadzonych wśród francuskiej młodzieży w ramach przygotowań do przyszłorocznego Synodu Biskupów. Ich rezultaty nie są optymistyczne. Okazuje się, że młodzi Francuzi niczego już od Kościoła nie oczekują. Do większości z nich on po prostu nie dociera i dlatego jest im obojętny.

Przeprowadzone przez episkopat badania pokazują, że młodym trudno jest dziś rozwijać i zachować chrześcijańską wiarę. Fakt, że żyją w środowisku wielokulturowym i wieloreligijnym, stanowi dla nich dodatkowe utrudnienie. Tym, co negatywnie rzutuje na duszpasterstwo młodzieży, jest trwający od półwiecza poważny kryzys powołaniowy w tym kraju. W konsekwencji brakuje młodych księży, a starsi nie zawsze mają ochotę na pracę z młodzieżą. Młodzi, którzy są zaangażowani w życie Kościoła, domagają się, by był on bardziej konsekwentny, nieskazitelny, przykładny.

Ciekawym dodatkiem do francuskiego raportu jest odnotowanie tych inicjatyw duszpasterskich podejmowanych wśród młodych, które się sprawdziły. Są to skauting, pielgrzymki do Taizé, katolickie bary oraz tak zwany „rok dla Boga”, czyli roczna formacja duchowa we wspólnocie i w oderwaniu od normalnego życia.

kb/ rv

inizio pagina

PolskaPrezydium Episkopatu: zamiast aborcji - adopcja dzieci

◊  

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wydało dziś apel w sprawie ochrony prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Biskupi zaznaczają, że prawo do życia jest podstawowym prawem każdego człowieka. 

Mówi rzecznik Episkopatu ks. Paweł Rytel-Andrianik. 

„Księża biskupi piszą: jeśli rodzice nie zdecydują się na wychowanie dziecka, zawsze mogą przekazać je do adopcji, tym bardziej, że tak wiele rodzin jest gotowych otoczyć je swoją opieką. Zabijanie dzieci nigdy nie powinno mieć miejsca. Zamiast aborcji - adopcja! - czytamy w apelu. Księża biskupi zachęcają wszystkich do poparcia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję”, która ma na celu większą ochronę życia dziecka poczętego” - powiedział ks. Paweł Rytel-Andrianik. 

Biskupi proszą również o modlitwę za nienarodzone dzieci, aby wszystkie od chwili swego poczęcia cieszyły się miłością i miały zagwarantowane prawo do narodzin i dalszego szczęśliwego życia. 

R. Łączny/ KAI

inizio pagina

Caritas i „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” rozpoczynają program „Polska dla świata”

◊  

„Polska dla świata” - taką nazwę nosi nowy program pomocowy na rzecz ofiar wojny, który wspólnie realizować będą Caritas Polska oraz sekcja polska Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Pierwszym etapem programu będzie odbudowa szkoły w syryjskim Hims. 

Ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska powiedział, że dzięki wspólnej inicjatywie będzie można bardziej skutecznie dotrzeć do potrzebujących. 

„Chcemy razem z „Pomocą Kościołowi w Potrzebie” pokazać, że mimo, że to są różne instytucje to jednak współpracujemy. Jest tak wiele obszarów pomocy na Bliskim Wschodzie, szczególnie w Syrii, że możemy się zawsze uzupełniać. Tych organizacji, które pomagają jest sporo, ale to nie wypełnia tych potrzeb” - stwierdził ks. Iżycki. 

Zbiórka na odbudowę szkoły w Hims prowadzona będzie m.in. podczas koncertów oratorium Piotra Rubika „Z powodu Mojego Imienia”. 

R. Łączny/ KAI

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 08.11.2017

◊  

Słuchaj:       

inizio pagina