Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

09/11/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież do Ukraińców: prześladowania w XX wieku i obecna wojna

◊  

Na troskę Piusa XI o wiernych pochodzących z terenów dotkniętych cierpieniem i prześladowaniem wskazał Ojciec Święty, spotykając się ze wspólnotą Papieskiego Kolegium Ukraińskiego św. Jozafata, które ten jego poprzednik na Stolicy Piotrowej założył 85 lat temu. Franciszek przypomniał, że ma ono na celu przygotowywanie greckokatolickiego duchowieństwa ukraińskiego do apostolskiej misji. 

„W latach swojego pontyfikatu Pius XI musiał stawiać czoło licznym epokowym wyzwaniom, jednak zawsze podnosił zdecydowanie głos w obronie wiary, wolności Kościoła i transcendentnej godności każdej osoby ludzkiej. W swoich przemówieniach i listach jasno potępiał ateistyczne, nieludzkie ideologie, które w XX wieku doprowadziły do wielkiego przelewu krwi. Przedstawiał w ten sposób w pełnym świetle ich sprzeczności, ukazując Kościołowi wyraźną drogę Ewangelii, wprowadzanej w życie także w dążeniu do sprawiedliwości społecznej, co jest nie dającym się pominąć wymiarem w pełni ludzkiego wyzwolenia ludów i narodów” – mówił Ojciec Święty.

Przyszłych ukraińskich księży Papież zachęcił do studiowania nauki społecznej Kościoła, by byli zdolni rozeznawać rzeczywistość, w jakiej będą działali. 

„Również w naszych czasach świat raniony jest wojnami i przemocą. Szczególnie na waszej drogiej Ukrainie, z której pochodzicie i gdzie wrócicie po ukończeniu studiów w Rzymie, doświadcza się dramatu wojny, który powoduje wielkie cierpienia przede wszystkim na terenach nią objętych, wystawionych na to jeszcze bardziej z powodu zbliżającej się surowej zimy. A silne jest pragnienie sprawiedliwości i pokoju oraz tego, by położono kres wszelkim formom przemocy, korupcji społecznej czy politycznej, których skutki ponoszą zawsze ubodzy” – powiedział Franciszek.

Papieskie Kolegium Ukraińskie wznosi się na wzgórzu Janikulum nieopodal Watykanu. Widoczna była stamtąd tęcza, która przed kilku dniami pojawiła się nad Bazyliką św. Piotra. Nawiązując do tego zjawiska Ojciec Święty, widząc w nim obraz pojednanie między niebem a ziemią, zachęcił do budowania mostów, które prowadzą do miłości i wzajemnego szacunku między ludźmi. 

„Jeśli będziecie tak postępowali i uczyli innych czynić to samo, zwłaszcza w mającym zasadnicze znaczenie dialogu ekumenicznym, jestem pewien, że z niebiańskiej ojczyzny spojrzą na was życzliwie i będą was wspierać wszyscy biskupi i kapłani – niektórzy z nich uformowani w waszym kolegium – którzy oddali życie czy cierpieli prześladowanie z powodu wierności Chrystusowi i Stolicy Apostolskiej” – stwierdził Papież.

Po tym nawiązaniu do męczeństwa ukraińskich grekokatolików Franciszek przypomniał swą osobistą przyjaźń z ich obecnym zwierzchnikiem, kiedy obaj pełnili posługę biskupią w stolicy Argentyny. Bp Światosław Szewczuk podarował mu wówczas ikonę Matki Bożej, którą Papież ma do dziś ze sobą w Rzymie. Ojciec Święty sięgnął też do jeszcze dawniejszych wspomnień, kiedy jako uczeń szkoły podstawowej służył często do Mszy greckokatolickiemu księdzu, który opowiadał mu o prześladowaniach Kościoła w Związku Sowieckim.

ak/ rv

inizio pagina

Papież u św. Marty: dbajmy o Kościół

◊  

Kościół trzeba budować, dbać o niego i oczyszczać go – mówił Papież na porannej Eucharystii w swej watykańskiej rezydencji. Do refleksji nad Kościołem skłoniło go przypadające dziś święto rocznicy konsekracji Bazyliki Laterańskiej, będącej katedrą Rzymu. Przysługujący tej świątyni tytuł matki wszystkich kościołów nie jest powodem do pychy, lecz do służby i miłości – podkreślił Franciszek. Mówiąc o budowaniu Kościoła, przypomniał, że jego fundamentem jest Chrystus. 

„On jest kamieniem węgielnym tego budynku. Bez Jezusa Chrystusa nie ma Kościoła. A dlaczego? Bo bez Niego nie ma fundamentu. A co się dzieje, kiedy buduje się kościół? Pomyślmy o świątyni materialnej bez fundamentów. Taki kościół się rozpada. Wszystko się rozpada. Jeśli w Kościele nie ma żywego Jezusa Chrystusa, to Kościół się rozpada” – powiedział Ojciec Święty.

My natomiast – mówił dalej Papież – jesteśmy żywymi kamieniami Kościoła. Każdy z nas jest inny i na tym polega bogactwo Kościoła. Każdy z nas buduje zgodnie z darem otrzymanym od Boga. Kościół nie jest jednorodny. Dbając o Kościół, trzeba być świadomym, że mieszka w nas Duch. 

„Iluż jest dziś chrześcijan, którzy wiedzą, kim jest Jezus, wiedzą, kim jest Ojciec, bo modlą się Ojcze Nasz. Ale kiedy mówisz im o Duchu Świętym, to odpowiadają: «Ależ tak, to ten gołąbek». I na tym koniec. Jednak Duch Święty jest życiem Kościoła, jest twoim życiem, moim życiem... Jesteśmy świątynią Ducha Świętego i musimy strzec Ducha Świętego do tego stopnia, że św. Paweł mówi chrześcijanom, by nie zasmucali Ducha Świętego, czyli by swym zachowaniem nie naruszali harmonii, którą Duch Święty sprawia w nas i w Kościele. On jest harmonią i wprowadza harmonię w tym budynku” – mówił Papież.

Na zakończenie Franciszek wspomniał też o potrzebie oczyszczania Kościoła. Wynika to z faktu, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Dlatego też stale musimy oczyszczać siebie i nasze wspólnoty na różnych szczeblach, również wspólnotę Kościoła powszechnego. Jest to niezbędne, aby Kościół mógł wzrastać – dodał Papież.

kb/ rv

inizio pagina

Bliżej beatyfikacji: Jan Paweł I, męczennicy XX i XXI wieku

◊  

Jana Pawła I, a także dwojga męczenników XX i nawet XXI wieku dotyczą dekrety Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, które zatwierdził wczoraj Papież Franciszek na audiencji dla prefekta tej dykasterii kard. Angelo Amato. 

Jeden z dekretów mówi o heroiczności cnót Jana Pawła I, który zmarł 28 września 1978 r. po trwającym tylko miesiąc pontyfikacie. Albino Luciani urodził się niecałych 66 lat wcześniej na północy Włoch. Jego zawołaniem biskupim i papieskim była pokora, którą realizował w życiu do samego końca. Dwa inne dekrety Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych stwierdzają męczeństwo. Jedno z nich poniósł w 1957 r. na Węgrzech niespełna 26-letni ks. János Brenner [czyt. Janosz Brener]. Był on prześladowany przez komunistów zwłaszcza za pracę z młodzieżą i skrytobójczo zasztyletowany. Węgierskie władze nie pozwalały na jego kult aż do 1989 r. Natomiast już w naszym stuleciu, w roku 2006, została zamordowana w Somalii 65-letnia włoska misjonarka, s. Leonella Sgorbati. Pracowała tam w szpitalu dziecięcym. Jej śmierć niektórzy uznali za zemstę islamskich fundamentalistów po pamiętnym wykładzie Benedykta XVI w Ratyzbonie.

Pozostałe dekrety Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych dotyczą heroiczności cnót niemieckiego błogosławionego z XV wieku i czworga sług Bożych: trzech kapłanów zakonnych z Włoch i Wenezueli oraz Włoszki urodzonej w USA, założycielki zgromadzenia zakonnego.

ak/ rv

          

inizio pagina

Franciszek: Popolorum progressio nadal aktualne

◊  

Aktualność encykliki „Populorum progressio” podkreślił Franciszek w przesłaniu na kongres poświęcony postaci Pawła VI. Odbywa się on w rzymskiej Bazylice św. Pawła za Murami.

Papież przypomina, że encyklika społeczna Pawła VI była doniosłym wezwaniem do działania na rzecz integralnego i solidarnego rozwoju człowieka i ludzkości. Jest to ważne również w naszych czasach, kiedy narasta ubóstwo i nie zachowuje się pokoju. Franciszek przypomina, że aby budować pokój, trzeba wyeliminować przyczyny niezgody. Pokój jest bowiem owocem sprawiedliwości.

kb/ rv

inizio pagina

Papież: Mówić „Przyjdź królestwo Twoje” to żebrać

◊  

Królestwo Boże już jest między nami, a zarazem przychodzi, jest przedmiotem nadziei – mówił Papież w kolejnym rozważaniu na temat modlitwy Ojcze Nasz. Są one emitowane w każdą środę wieczorem w telewizji włoskiego episkopatu TV2000. Tym razem Franciszek odniósł się do słów: Przyjdź królestwo Twoje. 

„Głównym podmiotem dziejów jest żebrak. To najubożsi tworzą historię. Oni są podmiotem dziejów i zbawienia. Z nimi jest Jezus. To prawda, jest ze wszystkimi. Kiedy zaprasza na ucztę weselną, mówi: niech przyjdą wszyscy, dobrzy i źli, ale On preferuje ubogich. Głównym podmiotem dziejów jest żebrak. Żebrak nie tylko ze względów materialnych, ale również my, żebracy duchowi. Przyjdź królestwo Twoje, bo bez Twojego królestwa niczego nie możemy zrobić. Mówić «Przyjdź królestwo Twoje» to żebrać” – powiedział Franciszek.

kb/ rv

inizio pagina

Papież wprowadza zakaz sprzedaży papierosów w Watykanie

◊  

Ojciec Święty wypowiada wojnę palaczom w Watykanie. Już od 2002 r. obowiązuje tu zakaz palenia w pomieszczeniach publicznych. Teraz Papież Franciszek zakazał od 2018 r. sprzedawania w Watykanie papierosów. Jak czytamy w deklaracji dyrektora Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, „powód jest prosty: Stolica Apostolska nie może mieć udziału w działalności, która niewątpliwe szkodzi ludzkiemu zdrowiu. Według Światowej Organizacji Zdrowia, co roku palenie jest przyczyną śmierci ponad 7 mln ludzi na całym świecie” – czytamy w watykańskim komunikacie.

kb/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaKard. Müller dementuje otwarcie na Komunię dla rozwiedzionych

◊  

W sprawie Komunii dla rozwiedzionych w nowych związkach nie może być żadnych wyjątków – potwierdza kard. Gerhard Müller, do niedawna prefekt Kongregacji Nauki Wiary. W wywiadzie dla włoskiego portalu La Nuova Bussola Quotidana z całą stanowczością zdementował on przypisywane mu otwarcie na dopuszczanie do Komunii osób żyjących w związkach niesakramentalnych. W ten sposób zinterpretowane zostało napisanie przez niego wprowadzenia do książki włoskiego polityka i filozofa Rocco Buttiglione, w której polemizuje on z krytykami adhortacji „Amoris laetitia”.

Kard. Müller powiedział, że swym tekstem na temat „Amoris laetitia” chciał stanąć ponad aktualnym sporem o tę adhortację, pokazując, że jedynym kryterium interpretacji papieskiego dokumentu jest prawda objawiona, to co powiedział Pan Jezus. A oznacza to, że można ją odczytywać wyłącznie w świetle dotychczasowego magisterium Kościoła. „Są niestety pojedynczy biskupi i całe episkopaty, proponujący interpretację sprzeczną z dotychczasowym magisterium, dopuszczając do sakramentów osoby, które uparcie trwają w obiektywnych sytuacjach grzechu ciężkiego. Nie według tego kryterium powinno się interpretować «Amoris laetitia». Sam Papież Franciszek nazywa ją adhortacją tomistyczną, a zatem trzeba ją odczytywać w świetle św. Tomasza z Akwinu, który w kwestii dopuszczania do Eucharystii jest jasny pod względem dogmatycznym i ma wyczucie duszpasterskie względem poszczególnych osób” – dodał kard. Müller.

Odnosząc się natomiast do przypadków szczególnych były prefekt Kongregacji Nauki Wiary zaznaczył, że dotyczą one wyłącznie sytuacji, kiedy istnieją wątpliwości co do ważności sakramentu.

kb/ rv, la nuova bussola quotidiana

inizio pagina

ŚwiatNiemcy: episkopat gotowy do Synodu o młodzieży

◊  

Niemieccy biskupi przedstawili stan duszpasterstwa młodzieżowego w Niemczech i przesłali do Watykanu list, w którym podsumowują wyniki przedsynodalnej ankiety wypełnionej przez młodych z 27 diecezji. Wpisuje się to w przygotowania do Synodu Biskupów o młodzieży i powołaniach, planowanego w Rzymie na październik przyszłego roku. 

W dwudziestostronicowym dokumencie biskupi opisują coraz większą różnicę między młodzieżą bardzo zaangażowaną, a tą, która traci zaufanie do Kościoła i jego nauczania. Młodzież niemiecka chętnie angażuje się w prace charytatywne i społeczne, jednak coraz mniejszą rolę odgrywa u niej powołanie do życia według wartości chrześcijańskich, a jeszcze mniej konkretne powołanie do życia konsekrowanego. Katolicka młodzież w Niemczech coraz mniej akceptuje nauczanie Kościoła na temat małżeństwa i rodziny. Z ankiet wynika, jak piszą biskupi, że „współżycie przedmałżeńskie jest niemalże powszechną rzeczywistością. Prawie wszystkie pary, które proszą o ślub kościelny, mieszkają już od wielu lat razem”.

Przewodniczący komisji niemieckiego episkopatu ds. młodzieży, bp Stefan Oster, przyznaje w tym samym dokumencie samokrytycznie, że biskupi „mogliby intensywniej wdrożyć w życie przebudzenie misyjne, którego domaga się Papież Franciszek”.

Zgodnie z jego prośbą niemieccy biskupi opisują też trzy projekty duszpasterskie godne naśladowania. Pierwszy to „Nightfever”, międzynarodowa inicjatywa powstała w 2006 r. w Bonn. Skupia ona młodzież na wspólnej wieczornej modlitwie. Drugi projekt to społeczna „Akcja 72 godzin”, a trzeci to „Basical”, proponujący młodzieży zamieszkanie przez rok we wspólnocie studentów celem odkrycia swojego powołania.

T. Kycia, Berlin/ rv

inizio pagina

Madryt: uroczystości ku czci Matki Bożej Almudena

◊  

W Madrycie trwają uroczystości patronalne Matki Bożej Almudena, pod której wezwaniem jest tamtejsza katedra. W tym roku przebiegają one pod hasłem „Maryja, przyczyna naszej radości”. Uroczystej Mszy i tradycyjnej procesji przewodniczył kard. Carlos Osoro. 

Kult Matki Bożej Almudena jest ściśle związany z początkami chrześcijaństwa w Madrycie. W 1085 r. odpadł fragment wieży strażniczej w bramie De la Vega. W niszy ukazała się niewielka figura Matki Bożej, którą chrześcijanie ukryli w obawie przed Arabami. Dokumenty z 1382 r. mówią, że mieszkańcy czczą ją pod wezwaniem „Almudena”. Nazwa pochodzi od arabskiego słowa „al-mudayna”, czyli cytadela. Matka Boża Almudena uważana była już za opiekunkę rozwijającego  się Madrytu. Figura została ukoronowana 10 listopada 1948 r. Papież Paweł VI ogłosił Matkę Bożą Almudena patronką diecezji madryckiej 1 lipca 1977 r.

W tym roku uroczystości przebiegają pod hasłem „Maryja, przyczyna naszej radości”. Od wczoraj mieszkańcy miasta składali tzw. ofiarę maryjną. Zwyczajowo były to kwiaty, jednak od wybuchu kryzysu ekonomicznego zamieniono je na „ofiarę solidarnościową”. Mieszkańcy Madrytu przynoszą żywność, którą następnie Caritas rozdziela wśród rodzin ubogich. W homilii kard. Carlos Osoro zachęcił, aby uczyć się od Maryi wiary oraz dyspozycyjności. Pragnie on również, aby madrycka diecezja stała się Kościołem, który wychodzi na peryferie i włącza wszystkich do jednej wspólnoty uczniów Chrystusa.

M. Raczkiewicz CSsR/ Madryt/rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 09.11.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Msza przy grobie św. Jana Pawła II - 9 listopada 2017 r.

◊  

Mszy Świętej przewodniczył i homilie wygłosił ks. abp Jan Pawłowski, Delegat ds. nuncjatur w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej

Słuchaj:      

inizio pagina