Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

11/11/2017

Działalność papieska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaBp Wiesław Śmigiel nowym biskupem toruńskim

◊  

Ojciec Święty przyjął rezygnację biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego i mianował jego następcę. Został nim bp Wiesław Śmigiel, dotychczasowy biskup pomocniczy w Pelplinie.

Bp Śmigiel ma 48 lat. Pochodzi z Świecia. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Po święceniach był wikarym w Kościerzynie, a następnie sekretarzem bp. Jana Szlagi. W 1998 r. rozpoczął studia specjalistyczne na KUL-u w Instytucie Teologii Pastoralnej. Uzyskał tam doktorat, a następnie habilitację. W latach 2011–2014 był kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej Szczegółowej KUL. Jednocześnie wykładał w seminarium w Pelplinie oraz w instytucie teologicznym w Tczewie. W 2012 r. Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej. Bp Śmigiel jest członkiem Rady Stałej Episkopatu Polski.

Papieska nominacja zastała go w trakcie wykonywania pasterskiej posługi w Sierakowicach. Rozmawiając o swej nominacji z Radiem Watykańskim, zapewnił, że nowa diecezja jest mu dobrze znana. W przeszłości bowiem terytorium diecezji chełmińskiej sięgało aż po Toruń. Mówi bp Wiesław Śmigiel. 

kb/ rv

inizio pagina

Papież o Amoris laetitia: sumienie to nie absolutne ego

◊  

Przed błędnym rozumieniem sumienia i jego prymatu przestrzegł Papież uczestników sympozjum na temat adhortacji Amoris laetitia. Zorganizował je włoski episkopat pod hasłem: „Ewangelia miłości między sumieniem i normą”. Franciszek wystosował do jej uczestników wideoprzesłanie. Zauważa w nim, że współczesnemu światu grozi pomylenie prymatu sumienia z absolutną autonomią jednostki względem relacji, w których ona żyje. Zagrożenie to wynika ze egocentrycznej mentalności współczesnego człowieka. Można wręcz mówić o swoistej egolatrii, kulcie własnego „ja”, któremu wszystko składa się w ofierze, w tym najważniejsze uczucia. W ten sposób kształtuje się człowiek zapatrzony w siebie, nie potrafiący dostrzec innych. Konsekwencje takiej postawy są bardzo poważne. Wpływają one również na otoczenie, powodują jego „skażenie”. Niszczeje duch, w sercach i umysłach pojawia się zamęt, rodzą się złudne wyobrażenia – mówił Papież. 

„Romano Guardini w jednym ze swych tekstów na temat sumienia, wskazywał drogę poszukiwania dobra. «Z tego więzienia we mnie samym – pisał – wyzwalam się tylko wtedy, gdy znajduję jakiś punkt, który nie jest moim ja, coś ponad mną, coś pewnego i działającego w moim wnętrzu. I tak dochodzimy do istoty. (...) czyli do rzeczywistości religijnej. To coś (...) jest żywe. (...) To pełnia wielkości Boga żywego». We wnętrzu każdego człowieka jest miejsce, w którym Tajemnica się objawia i oświeca osobę, czyniąc ją podmiotem dziejów. Sumienie – przypomina Sobór Watykański II – «jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa». Człowiek ma czuwać, by w tym swoistym tabernakulum nie brakowało łaski Bożej, która oświeca i umacnia miłość małżeńską i misję rodziców” – powiedział Franciszek.

Papież podkreślił, że małżonkowie i rodzice nie mogą być pozostawieni samym sobie. Trzeba im towarzyszyć w zadaniu zastosowania Ewangelii do konkretnych realiów ich życia. Franciszek zastrzegł jednak, że duszpasterze mają formować sumienia wiernych, a nie je zastępować.

kb/ rv

inizio pagina

Papież do przywódców politycznych z Oceanii

◊  

„Kto zamienił cudowny świat mórz w podwodne cmentarze pozbawione koloru i życia?” – to niepokojące pytanie, jakie postawili prawie trzydzieści lat temu biskupi Filipin przypomniał Papież w przemówieniu do przywódców Forum Wysp Pacyfiku. Jest to organizacja międzyrządowa, zrzeszająca 18 krajów na Oceanie Spokojnym. Największym z nich jest Australia. W ostatnich dniach obradowali oni w Rzymie, dziś goszczą w głównej siedzibie FAO.

Ojciec Święty podkreślił, że docenia ich troskę o ludzi w tym regionie, szczególnie narażonych na ekstremalne zjawiska klimatyczne, które stają się coraz częstsze i intensywniejsze. Przyznał, że podnoszenie się poziomu wód w morzach i oceanach, ciągłe pogarszanie się stanu rafy koralowej oraz niszczenie ekosystemu morskiego stają się problemami o ogromnym znaczeniu. Franciszek dodał, że wiele czynników przyczyniło się do niszczenia tego środowiska naturalnego, niestety, wiele z nich jest też wynikiem krótkowzrocznej działalności człowieka.

Podkreślając fakt, że podnoszenie się się poziomu mórz dotyka głównie ubogą przybrzeżną ludność, która nie ma dokąd sie udać, Ojciec Święty zaznaczył, że te zjawiska zwracają naszą myśl ku problemowi globalnego ocieplenia, które jest szeroko dyskutowane na różnych międzynarodowych forach i spotkaniach. 

„Przybyliście z krajów, które w odniesieniu do Rzymu, znajdują się na antypodach. Jednakże wizja świata bez granic anuluje odległości geograficzne i przypomina o potrzebie perspektywy globalnej, międzynarodowej współpracy i solidarności oraz wspólnej strategii, która może uchronić nas przed obojętnością wobec poważnych problemów takich, jak niszczenie środowiska naturalnego i oceanów, które są związane z degradacją ludzką i społeczną, której doświadcza dziś ludzkość” – powiedział Franciszek.

Od apelu biskupów filipińskich minęło prawie trzydzieści lat, ale – jak zaznacza Papież - nie można powiedzieć, że sytuacja oceanów i ekosystemu morskiego naprawdę się poprawiła. Przyznał, że nadal borykamy się z wieloma problemami dotyczącymi, np. zarządzania zasobami rybołóstwa, działalnością na wodach morskich, sytuacją społeczności przybrzeżnych i rodzin rybackich oraz zanieczyszczeniem środowiska morskiego przez tworzywa sztuczne i mikroplastik. 

„Jaki świat chcemy pozostawić tym, którzy przychodzą po nas, dzieciom, które dorastają? To pytanie dotyczy nie tylko samego środowiska... Kiedy pytamy się, jaki świat chcemy pozostawić, myślimy w pierwszej kolejności o ogólnej orientacji, o jego znaczeniu i wartościach” – dodał na zakończenie Papież Franciszek

lgo/ rv

inizio pagina

Papież do pijarów: namawiajcie do dialogu pomiędzy dziadkami i wnukami

◊  

Ojciec Święty przyjął wczoraj na audiencji przedstawicieli zakonu pijarów. Spotkanie miało charakter zamknięty. Ostatecznie opublikowano jednak tekst spontanicznego przemówienia Papieża.

Franciszek zachęcił zakonników do uzdrawiania systemu edukacji, przez prowadzenie potrójnego dialogu pomiędzy szkołą, rodziną i młodzieżą. Zwrócił także uwagę, że młodzi nie mają dziś świadomości swoich korzeni. Dlatego trzeba im pomóc je odkryć. „Dziś młodzi muszą rozmawiać ze starszymi, to jedyna droga żeby odnaleźć swoje korzenie”. – mówił Papież – „Proszę was, daję wam tę misję: – póki jeszcze czas, zanim odejdziemy – starajcie się zachęcać do dialogu pomiędzy młodymi i starszymi” – powiedział Franciszek.

mk/rv

 

 

inizio pagina

ŚwiatKard. Amato o hiszpańskich męczennikach

◊  

„Jestem katolikiem! Niech żyje Chrystus Król” – to ostatnie słowa, a zarazem jedyny powód śmierci dziewiętnastoletniego Rafaela Llucha Garina, jednego z wielu, którzy ponieśli śmierć męczeńską podczas prześladowań Kościoła w Hiszpanii w latach 30. zeszłego wieku. Dziś w Madrycie odbyła się beatyfikacja 60 męczenników z  lat 1936-1937, skazanych przez marksistowski reżim na śmierć tylko dlatego, że byli katolikami. Było to 21 duchownych i świeckich męczenników ze zgromadzeń zakonnych i ruchów związanych ze św. Wincentym a Paulo, pomordowanych w diecezjach Barcelony, Walencji, Cartageny i Gerony, oraz 39 męczenników z archidiecezji madryckiej.

Uroczystościom beatyfikacyjnym przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. W wywiadzie dla Radia Watykańskiego kard. Angelo Amato wyjaśnia, jakie przesłanie pozostawili nam ci męczennicy: 

„Myślę, że wszyscy jesteśmy wezwani do uczczenia i naśladowania męczenników, pociągnięci ich przykładem wiary, nadziei i odwagi, żeby skutecznie karmić naszą codzienną egzystencję. Jesteśmy również wezwani, by modlić się za ich katów, ofiarując – podobnie jak to zrobili błogosławieni męczennicy – drogocenny dar naszego przebaczenia. Nie możemy i nie wolno nam zapominać tego tragicznego wydarzenia. Z jednej strony jest to przykład chrześcijańskiego heroizmu, a z drugiej nieuzasadnionego okrucieństwa wobec ludzi bezbronnych i niewinnych. Nie możemy i nie wolno nam zapominać, żeby więcej nie powtórzyła się taka fala bratobójczej nienawiści” – powiedział kard. Amato.

Matka jednego z zamordowanych wówczas księży podczas identyfikacji ciała swojego jedynego syna zwierzyła się komuś z obecnych mówiąc: „Chciałbym wiedzieć, kto zabił mojego syna, żeby mu wybaczyć”. Jak powiedział kard. Angelo Amato, „ta beatyfikacja to okazja dla powiększenia siły dobra, które zwycięża nad złem”. 

mk/rv

inizio pagina

Madryt: beatyfikacja 60 członków rodziny wincentyńskiej

◊  

Kolejni męczennicy za wiarę z okresu hiszpańskiej wojny domowej zostali wyniesieni do chwały ołtarza. Uroczystości beatyfikacyjnej 60 członków rodziny wincentyńskiej w imieniu Papieża przewodniczył w Madrycie kard. Angelo Amato. 

Dzisiejsza beatyfikacja, która miała miejsce w madryckiej hali Vistalegre Arena, odbyła się w ramach obchodów 400-lecia Rodziny Wincentyńskiej. Wśród męczenników jest 29 kapłanów, 16 braci zakonnych, siostry zakonne oraz świeccy. Wszyscy zginęli za wiarę, niekiedy po okrutnych torturach, w czasach prześladowań religijnych, jakie miały miejsce podczas hiszpańskiej wojny domowej. Większość z nich zginęła w Madrycie, gdzie byli związani z bazyliką Cudownego Medalika La Milagrosa. Pozostali w Katalonii, Walencji i Murcji. W uroczystości beatyfikacyjnej wzięły udział rodziny męczenników.

“Mojego ojca republikanie zabili w dzień Matki Bożej od Cudownego Medalika (27.11) 1936 r.”, wspomina 81-letnia dzisiaj Gloria. Jej ojciec należał do nocnej adoracji i był kawalerem Cudownego Medalika. “Każdego dnia wychodził o szóstej rano na mszę i nie wyobrażał sobie dnia bez przyjęcia Komunii świętej. Był człowiekiem prostym, ale o głębokiej i intensywnej pobożności. To dzięki dobremu wpływowi mojej matki, z którą ożenił się w 1927 r. i miał czworo dzieci”, mówi Gloria. “Po śmierci mojego ojca sąsiadki z dzielnicy krzyczały do mojej matki: ‘To ją trzeba było zabić”. Gloria podkreśla, że w domu zawsze modlili się za zabójcę jej ojca.

Bogaty program beatyfikacyjny przewiduje m.in. nawiedzenie miejsc śmierci, Drogę Krzyżową, film o męczennikach oraz koncerty muzyki religijnej. Mszę dziękczynną odprawi jutro w katedrze Almudena kard. Carlos Osoro.

M. Raczkiewicz CSsR/ Madryt/ rv

 

 

inizio pagina

PolskaWarszawa: Msza św. w Narodowe Święto Niepodległości

◊  

Mszą św. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie rozpoczęły się centralne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Eucharystii przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Homilię wygłosił biskup polowy Józef Guzdek, który apelował o budowanie wspólnoty.

„Budowa wspólnoty to podstawowe zadanie także na czas obecny i na przyszłość. Trzeba konsekwentnie usuwać to, co dzieli, a pomnażać to, co łączy i buduje wspólnotę. Potrzebne są: solidarność, pokora, wzajemne zaufanie, odpowiedzialność za każde wypowiadane słowo, wzajemny szacunek i służba prawdzie” - mówił bp Guzdek.

Bp Guzdek zauważył, że słowo „wspólnota” najpełniej wyraża nasz narodowy program przygotowań na uroczyste obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Zachęcił, by wykorzystać ten rok, aby z pełnym zaangażowaniem odbudować narodową wspólnotę.

R. Łączny/ KAI

inizio pagina

Polska: W niedzielę Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

◊  

W niedzielę w Kościele w Polsce obchodzony będzie IX Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Tym razem wydarzenia skupione będą na sytuacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie, szczególnie w Syrii, gdzie od 7 lat trwa wojna - powiedział ks. Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej papieskiego stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”.

„To, co nam grozi to obojętność. Przecież od tylu lat docierają do nas informacje z Iraku, z Syrii. Czytamy, że zginęło dziesięć, pięćdziesiąt, sto pięćdziesiąt osób. W końcu obojętniejemy. To jest najgorsze co się może stać - możemy zobojętnieć na cierpienie, które tam się dokonuje i które ma miejsca każdego dnia” - zauważył ks. Cisło.

Na terenie całego kraju w parafiach będą prowadzone zbiórki pieniędzy dla prześladowanych chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Dzieło pomocy można także wspierać wysyłając SMS o treści „RATUJE” pod numer 72 405 (całkowity koszt to 2,46 zł).

R. Łączny/ KAI

inizio pagina

Jasna Góra: ogólnopolska pielgrzymka bezdomnych

◊  

Za Polskę wolną od biedy i bezdomności modlili się na Jasnej Górze uczestnicy 12. pielgrzymki zorganizowanej przez Caritas Polska. Spotkanie z udziałem tysiąca osób bezdomnych stanowiło swoiste przygotowanie do obchodzonego już za tydzień pierwszego Światowego Dnia Ubogich. 

„Mieszkam w schronisku dla bezdomnych kobiet. Przyjazd tu na Jasną Górę dzisiaj dużo mi daje, bo widzę, ile jest osób, które potrzebują pomocy od Boga i wsparcia od Niego, bo wiem, że jesteśmy zagubionymi ludźmi i potrzebujemy tej pomocy. Każdy ma tam swoje rozterki życiowe i stara się nieść je przed Matkę Boską. Człowiek, jak tak przemyśli pewne sprawy wiary, to czuje się taki mocniejszy” – powiedziała jedna z pątniczek.

 - Kościół ma wam do zaoferowania wiele programów pomocowych, ale przede wszystkim chce wam przypominać, że nie jesteście sami, a rzeczy materialne nie są cudownym remedium na kłopoty – mówił bp Andrzej Przybylski:

„Choć modlimy się o zdrowie dla was, o pracę, o dom dla was, to najbardziej prosimy jednak Boga przez Maryję, by każdy z nas tutaj obecnych doświadczył  Bożej miłości, poczuł się tak naprawdę i bezwarunkowo kochany”.

 Dyrektor Caritas ks. Marcin Iżycki podkreśla, że światowy dzień ubogich będzie dobrą okazją byśmy zauważyli potrzebujących wokół nas i chcieli się z nimi podzielić może nie tylko darami materialnymi, ale również wiarą, dobrym słowem i obecnością.

I. Tyras/ Radio Jasna Góra

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 11.11.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina