Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

13/11/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież u św. Marty: brak konsekwencji w życiu to skandal

◊  

O skandalach, które ranią serca, zabijając nadzieje i radości, mówił dziś rano Franciszek na Mszy w kaplicy swojej watykańskiej rezydencji. W homilii nawiązał do słów Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii: „Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą” (Łk 17, 1). Papież przypomniał, że Pan Jezus ostrzegał swych uczniów: „Uważajcie na siebie!” (Łk 17, 2), 

„to znaczy uważajcie, żeby nie gorszyć. Zgorszenie jest groźne, ponieważ rani. Skandal godzi w to, co bezbronne w ludzie Bożym, rani jego słabość i te rany nosi się potem często przez całe życie. A nawet nie tylko rani. Zgorszenie może zabijać: zabijać nadzieje, zabijać radości, zabijać rodziny, zabijać wiele serc...” – mówił Ojciec Święty.

„«Uważajcie na siebie!» to przestroga dla wszystkich – podkreślił Franciszek. – Zwłaszcza, kiedy ktoś uważa się za chrześcijanina, a żyje jak poganin. To właśnie jest gorszenie ludu Bożego”.

  

„Iluż to chrześcijan oddala ludzi swoim złym przykładem, swoim brakiem koherencji, swoją niekonsekwencją. Brak konsekwencji u chrześcijan to broń, której diabłu najłatwiej jest użyć, żeby osłabić lud Boży i oddalić go od Boga. Chodzi o to, że co innego się mówi, a co innego robi” – wyjaśnił Papież.

To właśnie ze względu na ten brak koherencji, który wywołuje zgorszenie, winniśmy postawić sobie dzisiaj pytanie: „Czy jestem w życiu konsekwentny? Jak jest z moją konsekwencją co do Ewangelii? Czy jestem koherentny wobec Pana?” – mówił Papież. Przytoczył następnie jako przykład chrześcijańskich przedsiębiorców, którzy nie wypłacają sprawiedliwego wynagrodzenia albo wysługują się ludźmi, żeby się wzbogacić, czy też zgorszenie wywoływane przez pasterzy Kościoła, którzy nie troszczą się o swoje owce i oddalają się od nich. 

„Jezus mówi, że nie można służyć dwóm panom – Bogu i pieniądzom, a kiedy duszpasterz jest przywiązany do pieniędzy, wywołuje zgorszenie. Ludzie gorszą się księdzem przywiązanym do pieniędzy. Każdy pasterz Kościoła musi postawić sobie pytanie: «Czy pieniądze są moim przyjacielem?». Skandalem jest też duszpasterz karierowicz. Próżność popycha go do tego, żeby wdrapywać się po szczeblach kariery w górę, zamiast być cichym i pokornym, a to cichość i pokora pomagają, żeby być blisko ludzi. Czy też ksiądz, który czuje się panem i wszystkim rozkazuje, jest wyniosły, zamiast być pasterzem, który służy ludowi Bożemu” – dodał Franciszek.

„Dzisiaj możemy mieć dobrą okazję, żeby zrobić rachunek sumienia co do tego, czy wywołujemy zgorszenie, czy też nie, a jeśli tak, to w jaki sposób – powiedział na zakończenie homilii Ojciec Święty. – I wtedy będziemy mogli odpowiedzieć Bogu i zbliżyć się trochę do Niego”.

ak/ rv

inizio pagina

Papież modli się za ofiary trzęsienia ziemi w Iraku i Iranie

◊  

Ojciec Święty łączy się w bólu z ofiarami trzęsienia ziemi na iracko-irańskim pograniczu. Dowiadujemy się o tym z dwóch osobnych, lecz identycznych w treści przesłań kondolencyjnych, skierowanych do obu dotkniętych kataklizmem krajów.

Wstrząsy były wyjątkowo silne: 7,3 stopnia w skali Richtera. Już teraz jest ponad 300 ofiar śmiertelnych. Wiadomo, że ich liczba będzie rosnąć, ponieważ wielu ludzi wciąż pozostaje uwięzionych pod gruzami.

Franciszek zapewnia o swym współczuciu oraz powierza zmarłych łaskawości Najwyższego. Modli się o Boże błogosławieństwo pocieszenia i mocy dla rannych oraz dla członków ekip ratowniczych.

kb/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaWatykan na COP: trzeba wytrwać przy porozumieniach z Paryża

◊  

W Bonn w Niemczech trwa międzynarodowy szczyt klimatyczny, który zajmuje się wdrażaniem porozumienia paryskiego. Stolicę Apostolską reprezentuje na nim ks. Bruno Marie Duffé, sekretarz Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju. Jego zdaniem najważniejszym zadaniem aktualnego spotkania jest potwierdzenie zobowiązań podjętych w Paryżu. Po tym, jak wycofały się z nich Stany Zjednoczone, trzeba dziś silnej woli politycznej, by kontynuować walkę ze zmianami klimatycznymi – powiedział ks. Duffé. Zaznaczył on, że obecność Stolicy Apostolskiej na międzynarodowym forum ekologicznym jest odbierana bardzo pozytywnie. Watykan wnosi bowiem nową koncepcję ekologii, opartą na integralnej wizji człowieka i wymagającą ekologicznego nawrócenia. Tę ekologię promuje też na szczycie w Bonn. Mówi ks. Duffé. 

„Najbardziej niepokoi mnie to, że nie udaje się nam zmienić naszego stylu życia. Trudno jest nam podjąć podstawowe decyzje, trudno jest nam przystać na bardziej umiarkowane wzorce konsumpcji, na skromniejsze życie, do czego wzywa w encyklice «Laudato si'» Papież Franciszek. Nieustannie odkładamy na jutro decyzje, które powinny zostać podjęte już teraz. I to jest dzisiaj problem podstawowy. Brakuje żywych sumień, brakuje wrażliwości na sprawy ekologiczne, wrażliwości na innych. Bez tego nie da się zmienić rytmu naszego życia. Problem jest bardzo poważny. Aby się o tym przekonać, wystarczy popatrzeć na przykład na współczesne miasta, na to, jak się w nich żyje. Niezależnie od  tego, czy jest to Rzym, Paryż, czy też nowe metropolie w dynamicznie rozwijających się krajach, okazuje się, że w miastach, które dziś budujemy, nie da się mieszkać” – powiedział sekretarz Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju.

kb/ rv

inizio pagina

Kard. Parolin na 100. jubieluszu Episkopatu USA

◊  

Z udziałem watykańskiego sekretarza stanu rozpoczęły się obchody 100-lecia Konferencji Biskupów Stanów Zjednoczonych. Są one połączone z jesienną sesją episkopatu. 

W homilii na Mszy w narodowym sanktuarium maryjnym w Baltimore kard. Pietro Parolin przypomniał szczególny kontekst, w jakim przed stu laty amerykańscy biskupi postanowili zacieśnić współpracę między diecezjami i zgromadzeniami zakonnymi w USA. Trwała I wojna światowa, Stany Zjednoczone liczyły się z masowym napływem migrantów. Kard. Parolin zaznaczył, że również dzisiaj nie brakuje podobnych wyzwań.

Gość z Watykanu z uznaniem mówił o roli biskupów w wielu debatach publicznych. Podziękował im w sposób szczególny za występowanie w obronie życia nienarodzonych i na rzecz powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej. Wskazał na znaczenie jedności episkopatu w kontekście amerykańskiego społeczeństwa coraz bardziej podzielonego i spolaryzowanego. Biskupów zachęcił do czerpania natchnienia z papieskiej adhortacji „Evangelii gaudium”, która, jak podkreślił, jest wzorem głoszenia wiary we współczesnym świecie.

kb/ rv

inizio pagina

ŚwiatZmarł kard. Panafieu, arcybiskup senior Marsylii

◊  

W wieku 86 lat zmarł po długiej chorobie kard. Bernard Panafieu, w przeszłości biskup Annecy, a następnie arcybiskup Aix-en-Provence i Marsylii. W episkopacie Francji był odpowiedzialny za relacje międzyreligijne, w szczególności z islamem, oraz za szkolnictwo. W telegramie kondolencyjnym Franciszek wspomina go jako mądrego pasterza, który potrafił ukazywać powierzonemu mu ludowi dobroć i miłość Boga. „Był wrażliwy na ubóstwo i różnorodność mieszkańców swych diecezji, wniósł istotny wkład w dialog między kulturami i religiami, sprzyjając w ten sposób zgodnemu współistnieniu między wszystkimi” – napisał Papież, dodając, że modli się do miłosiernego Ojca, aby zechciał przyjąć zmarłego kardynała do swego pokoju i światła.

Po śmierci kard. Panafieu kolegium kardynalskie liczy obecnie 218 purpuratów, w tym 120 elektorów.

kb/ rv

inizio pagina

Belgia: tysiące eutanazji rocznie

◊  

Liczba eutanazji dokonywanych w Belgii stale wzrasta. Według oficjalnych danych liczba osób, którym odebrano w ten sposób życie, od 2003 roku, kiedy wynosiła 235, wzrosła do 6091 w roku 2016.

Prawo do tzw. „wspomaganej śmierci” wprowadzono w roku 2002 dla pacjentów z chorobami terminalnymi, jednak ilość śmierci z powodów psychicznych i nie-terminalnych sięga 15 proc. Od lat znane są przypadki procesów sądowych w związku nadużyciami w tym względzie. Jeden z przykładów to Tim Mortier, który z umiarkowanego zwolennika eutanazji stał się jej zagorzałym oponentem. Miało to miejsce po tym, jak jego matka w wieku 64 lat, będąc w dobrej kondycji fizycznej, poprosiła o śmiertelny zastrzyk bez wiedzy syna. „Pójście do szpitala i wzięcie zastrzyku niewiele różni się od skoczenia pod pociąg – mówi Mortier. – Czy to jest ludzkie? Nie sądzę”.

mk/rv, commentary,

dutchnews.nl, the guardian, European Institute of Bioethics

inizio pagina

Indie: kardynał krytykuje władze stanu Jharkhand za dyskryminację

◊  

Kard. Telesphore Toppo oskarżył władze indyjskiego stanu Jharkhand o represjonowanie tubylczej ludności plemiennej po tym, jak zakazały one udziału w wyborach rodzinom mającym więcej niż dwoje dzieci. „To jest pogwałcenie praw człowieka” – powiedział hierarcha, który przez szereg lat stał na czele episkopatu Indii. Dodał on, że gnębiąc ludność plemienną rządząca w stanie Jharkhand partia hinduistyczna Bharatiya Janata chce zmiażdżyć wszelką potencjalną konkurencję polityczną.

Kilka miesięcy temu w tym samym stanie wprowadzono prawo uznające za przestępstwo nawracanie z użyciem siły czy podstępem. Na chcących zmienić religię nakłada ono obowiązek ubiegania się o pozwolenie władz. Indyjski kardynał uważa, że prawo to jest wymierzone przeciw chrześcijanom, którzy stanowią tam kilkuprocentową mniejszość.

mk/rv, asiannews

inizio pagina

Irak: nowa chrześcijańska szkoła na otwarta dla wszystkich

◊  

W południowym Iraku po raz pierwszy od lat 70. zeszłego wieku władze zezwoliły na otwarcie chrześcijańskiej placówki edukacyjnej. O pozwoleniu na budowę chrześcijańskiej szkoły podstawowej, udzielonym ostatnio przez irackie Ministerstwo Edukacji, poinformował chaldejski arcybiskup Basry Habib Al-Naufali. Prace przygotowawcze trwały półtora roku, a otwarcie planuje się na wrzesień przyszłego. Szkoła będzie zatrudniać w pełnym wymiarze godzin sześciu nauczycieli i zastosuje program przewidziany przez wspomniane ministerstwo. Obok języka arabskiego i angielskiego będzie się tam można uczyć również aramejskiego. Nauczyciele należą do trzech grup religijnych: chrześcijan różnych wyznań, muzułmanów i mandajczyków. 

„Nasza instytucja będzie otwarta dla wszystkich grup, chociaż w większości będą to muzułmanie – powiedział abp Al-Naufali. – Wierzymy w kulturę różnorodności. Chrześcijanie są tu obecni od II wieku, byli jeszcze przed mandajczykami, ale w ostatnich kilkudziesięcioleciu latach w dużej liczbie opuścili południe Iraku, z różnych przyczyn wybierając emigrację” – dodał katolicki hierarcha obrządku chaldejskiego. Kiedyś wyznawcy Chrystusa stanowili znaczną część mieszkańców Basry i wielu z nich należało do warstwy bogatej. Począwszy od XVIII wieku otworzyli tam oni 9 szkół podstawowych i średnich, ale w 1974 r. zostały one upaństwowione. W ostatnim czasie chrześcijańska społeczność znacznie zmalała, podobnie jak w innych częściach Iraku.

lgo/ rv

inizio pagina

PolskaWarszawa: 50-lecie Komisji ds. Misji KEP

◊  

Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się dziś uroczysta gala z okazji 50-lecia Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Misji. Do jej zadań należy m.in. integrowanie środowisk misyjnych w Polsce oraz wspieranie materialnie i duchowe misjonarek i misjonarzy.

Przewodniczący Komisji bp Jerzy Mazur podkreślił, że wciąż istnieje wielka potrzeba działań na rzecz animacji misyjnej: „To jest wielka przestrzeń, szukanie dróg współpracy z Papieskimi Dziełami Misyjnymi, delegatami biskupów ds. misji, poszczególnymi diecezjami, zgromadzeniami zakonnymi, razem z fundacjami – powiedział ordynariusz ełcki. – Ta animacja misyjna jest konieczna, a to po to, żeby była jeszcze większa świadomość misyjna. W animacji misyjnej powinniśmy jeszcze większy nacisk położyć na świadomość świeckich”.

W czasie uroczystości wręczone zostały - po raz pierwszy - medale „Benemerenti in Opere Evangelizationis”, przyznawane osobom i instytucjom zasłużonym dla misji.

R. Łączny/ KAI

inizio pagina

UKSW: kard. Tagle gościem konferencji biblijnej

◊  

Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie trwa międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona Biblii oraz jej odbiorowi w różnych kulturach. Wśród gości dwudniowego wydarzenia jest arcybiskup stolicy Filipin.

Kard. Luis Antonio Tagle wskazał, że bez Słowa Bożego moglibyśmy zredukować wspólnotę do biurokracji. Filipiński hierarcha, który jest równocześnie przewodniczący Caritas Internationalis, podkreślił, że bez Słowa Bożego nawet charytatywność staje się tylko działalnością społeczną. „Korzeniem wspólnoty chrześcijańskiej jest wiara i ludzka odpowiedź na Słowo Boże” – stwierdził arcybiskup Manili.

Konferencję zorganizowały Instytut Nauk Biblijnych oraz Katedra Misjologii Wydziału Teologicznego UKSW wraz z Katolicką Federacją Biblijną i z Chrześcijańską Akademią Teologiczną.

R. Łączny/ KAI

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 13.11.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina