Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

03/10/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież u św. Marty: prośmy Jezusa o odwagę, by Go naśladować

◊  

Jezus idzie do Jerozolimy ze swymi uczniami, ponieważ „wypełniały się dni, w których miał zostać wywyższony”. To początek dzisiejszej Ewangelii. Św. Łukasz opisuje zbliżanie się czasu męki i krzyża, przed którym, jak podkreślił Papież w homilii na Mszy w Domu św. Marty, Jezus czyni dwie rzeczy: „podejmuje stanowczą decyzję, by wyruszyć w drogę”, zatem przyjmuje wolę Ojca i idzie dalej, a następnie „zapowiada to swoim uczniom”. 

 „Tylko jeden raz – przypomniał Franciszek – Jezus zdecydował się prosić Ojca, aby trochę oddalił od Niego ten krzyż. W Ogrodzie Oliwnym mówił: «Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode Mnie ten kielich. Ale nie moja wola, tylko Twoja niech się stanie». Był posłuszny temu, czego chce Ojciec. Zdecydowany i posłuszny, a nic więcej. I tak aż do końca. Pan wchodzi z cierpliwością ... Wchodzi cierpliwie. To jest przykład drogi, na której  nie tylko umiera cierpiąc  na krzyżu, ale idzie cierpliwie”.

W obliczu tej decyzji, pójścia do Jerozolimy i na krzyż, uczniowie nie szli za swoim Mistrzem. Mówią o tym różne miejsca w Ewangelii, które Ojciec Święty przytoczył. Czasami uczniowie „nie rozumieją Jezusa” lub „nie chcą rozumieć”, ponieważ lękają się; czasami „ukrywają prawdę” czy rozpraszają się „innymi rzeczami” albo, jak czytamy w dzisiejszej Ewangelii, „szukają alibi, żeby nie myśleć” o tym, co czekało ich Pana. A Jezus  – jak zauważył Papież – pozostał  sam. 

„Nikt nie towarzyszył Mu w tej decyzji, ponieważ nikt nie rozumiał tajemnicy Jezusa. Samotność Jezusa w drodze do Jerozolimy: był sam. I to aż do końca. Pomyślmy następnie o opuszczeniu przez uczniów, o zdradzie Piotra.... Był sam.  Ewangelia mówi nam, że tylko anioł z nieba pojawił się, aby Go pocieszyć w Ogrodzie Oliwnym. Tylko to  towarzystwo. Był sam”.

Warto – i to jest ostatnia dziś zachęta Franciszka – „znaleźć trochę czasu, by pomyśleć” o Jezusie, który „tak nas umiłował”, że  „poszedł sam na krzyż”, będąc niezrozumianym nawet przez swoich bliskich. Aby „pomyśleć”, „zobaczyć” i „dziękować” Jezusowi posłusznemu i odważnemu oraz „przeprowadzić z Nim rozmowę”. Ojciec Święty  sam zaproponował jej treść: 

„Ile razy zabieram się za wiele rzeczy i nie patrzę na Ciebie, który uczyniłeś to dla mnie? Który wszedłeś w cierpliwość – jako człowiek cierpliwy, Bóg cierpliwy –  który tak cierpliwie znosisz moje grzechy, moje porażki. I tak mamy rozmawiać z Jezusem. On postanowił iść wciąż naprzód. Trzeba odważnie się zaangażować i dziękować Mu. Znajdźmy dziś trochę czasu, niewiele minut – pięć, dziesięć, piętnaście – może przed krucyfiksem lub okiem wyobraźni zobaczmy Jezusa idącego bez wahania do Jerozolimy i prośmy o łaskę, byśmy mieli odwagę dokładnie Go naśladować”.

 

lgo/ rv

inizio pagina

Papież prosi o modlitwę za świat pracy i bezrobotnych

◊  

Ojciec Święty prosi o modlitwę za pracowników i bezrobotnych. Ich bowiem dotyczy papieska intencja modlitewna na październik. Brzmi ona: „Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra”.

Wyjaśniając tę intencję w opublikowanym dziś krótkim filmie Apostolstwa Modlitwy Franciszek powiedział: 

„Musimy zawsze pamiętać o godności i prawach pracowników, ujawniając sytuacje, w których są one naruszane, oraz przyczyniać się do prawdziwego rozwoju człowieka i społeczeństwa. Módlmy się, bracia, za świat pracy, aby wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra” – powiedział Franciszek.

kb/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaInternet: kongres o ochronie dzieci przed nadużyciami seksualnymi

◊  

Na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim trwa międzynarodowy kongres o ochronie nieletnich przed nadużyciami seksualnymi w Internecie. Zorganizowało go tamtejsze Centrum Ochrony Dziecka. Mówi kierujący tym ośrodkiem niemiecki jezuita Hans Zollner: 

„Jest to kongres, który gromadzi ekspertów z całego świata, reprezentujących różne środowiska włączające się w pracę na tym terenie: rządy, siły porządkowe, spółki prowadzące media społecznościowe, takie jak Facebook, Snapchat, Google czy Microsoft. Mamy tu najlepszych naukowców na tym polu z wielu dziedzin: psychiatrii, socjologii, psychologii itd. Są również przedstawiciele wielkich organizacji międzynarodowych, np. UNICEF-u, jak też różnych religii. Jest więc sposobność, by zasiedli przy stole razem czy też w grupach roboczych, w których mogą się poznać, zaznajomić się lepiej z pracą każdego z nich, a wreszcie pomóc nam i pomóc sobie nawzajem nie tylko w zrozumieniu, ale także w zwalczaniu tego zła, które szerzy się naprawdę do potęgi na całym świecie. Na zakończenie obrad chcemy wypracować deklarację, która zostanie przyjęta przez wszystkich uczestników, a następnie przekazana Ojcu Świętemu. Przedstawi się w niej konkretne punkty, którymi zamierzamy się kierować w dalszej pracy” – powiedział o. Zollner.

W rzymskim kongresie bierze też udział o. Federico Lombardi. Włoski jezuita, który był przez wiele lat dyrektorem papieskiej rozgłośni i rzecznikiem prasowym Stolicy Apostolskiej, jest konsultantem Centrum Ochrony Dziecka przy Uniwersytecie Gregoriańskim. W wypowiedzi dla Radia Watykańskiego o. Lombardi zwrócił uwagę na zawrotny rozwój świata cyfrowego. 

„Każdego roku dziesiątki milionów nowych użytkowników włączają się do sieci, z czego ogromna część to niepełnoletni, którzy swobodnie nawigują i znajdują w sieci nieskończoną różnorodność rzeczy, z których liczne są negatywne, zwłaszcza gdy chodzi o rozwój młodych, ich tożsamość seksualną i zagrażające im niebezpieczeństwa. Istnieją bowiem formy wabienia czy przemocy za pośrednictwem Internetu. Stąd idea zwołania kongresu wszechstronnego co do kompetencji czy pochodzenia uczestników, by starać się zebrać razem siły i podejść do tego zjawiska w globalnej perspektywie. Chciałbym jednak być bardzo realistyczny i pokorny: tę pracę musimy prowadzić razem. Kościół nie uważa się za światowego lidera, ale również z doświadczeniem, jakie przeszedł, z cierpieniem, jakiego doznał na tym polu, ze świadomością, jaką rozbudził, gdy chodzi o ochronę nieletnich, rzeczywiście czuje się powołany i pragnie współpracować ze wszystkimi ludźmi dobrej woli i sumiennymi w dzisiejszym świecie, którzy chcą się zaangażować w tej dziedzinie. Wszyscy razem” – dodał o. Lombardi.

ak/ rv

inizio pagina

Watykan: ostatnia szansa dla belgijskich zakonników

◊  

Stolica Apostolska daje belgijskiej prowincji Braci Miłosierdzia ostatnią szansę, by dostosowała się do nauczania Kościoła. Jej przedstawiciele zostaną zaproszeni do Rzymu, by wytłumaczyć się ze swego postępowania – poinformował przełożony generalny zgromadzenia brat René Stockman. Dodał, że po tej wizycie zostaną podjęte ostateczne decyzje.

Zgromadzenie, które prowadzi w Belgii 15 ośrodków dla osób z upośledzeniem umysłowym, zgodziło się na przeprowadzanie w nich eutanazji. Watykan postawił zgromadzeniu ultimatum. Miało się ono wycofać z tej decyzji, a każdy z zakonników miał napisać list, w którym zapewnia o wierności nauczaniu Kościoła. Ultimatum minęło na początku września. Generał zgromadzenia poinformował, że Stolica Apostolska nie zamierza iść w tej sprawie na żaden kompromis.

kb/ rv

inizio pagina

ŚwiatNowe seminarium na Łotwie

◊  

Formację kandydatów do kapłaństwa na Łotwie czeka pewna nowość. W Rydze powstanie misyjne seminarium „Redemptoris Mater”, związane z Drogą Neokatechumenalną. Informację podano oficjalnie [wczoraj] 2 października przy okazji inauguracji roku akademickiego. 

Jak co roku w okolicach liturgicznego wspomnienia św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki ryskiego seminarium duchownego, odbyła się uroczystość, która zgromadziła duchowieństwo z całej Łotwy, w tym wszystkich biskupów. Tradycyjnie przyjechał też nuncjusz apostolski w krajach bałtyckich abp Pedro López Quintana. Podana przez abp. Zbigniewa Stankiewicza informacja o utworzeniu międzynarodowego neokatechumenalnego ośrodka formacyjnego dla kandydatów do kapłaństwa została powitana z radością, biorąc pod uwagę kryzys powołań na Łotwie. W tym roku kleryków w nowym seminarium „Redemptoris Mater” będzie czterech, w tym jeden z Polski. Pierwszy, Federico z Argentyny, już dotarł do Rygi i został powitany aplauzem przez wiernych. Optymizm budzi też pewne ożywienie powołaniowe na samej Łotwie. W tym roku progi ryskiego seminarium duchownego przekroczyło pięciu nowych alumnów, czyli pięć razy więcej niż rok wcześniej. Aplauz wzbudziła ponadto informacja, że abp Stankiewicz został przewodniczącym nowoutworzonej w ramach Rady Konferencji Biskupich Europy Komisji ds. Ewangelizacji.

T. Cieślak SJ / Ryga / RV

inizio pagina

Młodzi z Taizé odkrywają bogactwo chrześcijaństwa w Egipcie

◊  

Spotkaniem brata Aloisa z patriarchą Tawadrosem II zakończyła się pielgrzymka Wspólnoty z Taizé do Egiptu. Uczestniczyło w niej stu młodych Koptów oraz setka ich rówieśników z kilkunastu krajów Europy i Bliskiego Wschodu. Głównym miejscem spotkania był prawosławny klasztor Anafora. Przez tydzień młodzi pielgrzymi poznawali wraz z braćmi z Taizé starożytną tradycję Kościoła w Egipcie. Mówi jeden z uczestników pielgrzymki, brat Maxime. 

„Celem tej inicjatywy było złożenie wizyty Koptyjskiemu Kościołowi Prawosławnemu. Ale chcieliśmy, by nie miało to charakteru formalnego w postaci wizyty brata Aloisa u patriarchy Tawadrosa, lecz by było to spotkanie młodych. Stąd obecność wraz z nami młodzieży z różnych krajów i Kościołów. Przez pięć dni przebywali oni ze swymi rówieśnikami z Egiptu, a dopiero potem miała miejsce audiencja u Tawadrosa. Patriarcha był bardzo zainteresowany tą wspólną akcją i ekumenizmem, który z szacunkiem podchodzi do prastarej tradycji koptyjskiej. My ze swej strony zwracaliśmy baczną uwagę, by, przyjeżdżając do Egiptu, niczego nie narzucać, nie okazywać własnej wyższości, lecz wręcz przeciwnie, chcieliśmy docenić tradycję koptyjską, by naprawdę móc się dzielić naszymi kulturami. Patriarcha był tym bardzo zainteresowany, jak również naszą pracą w Europie i w innych częściach świata, zwłaszcza wśród młodzieży” – powiedział Radiu Watykańskiemu brat Maxime.

Jak powiedział brat Maxime, zdumiewającym elementem tej pielgrzymki było odkrywanie Kościoła, który jest oswojony z cierpieniem i prześladowaniem. Sami Koptowie przyznają, że to, czego doświadczają dziś ze strony terrorystów, nie różni się zbytnio od tego, czego zaznawali na przestrzeni wieków jako mniejszość żyjąca w zdominowanym przez muzułmanów społeczeństwie. Znoszone przez całe stulecia prześladowania zaowocowały duchową dojrzałością, która przejawia się w przebaczeniu i swoistym wyrzeczeniu się przemocy – podkreśla brat Maxime.

kb/ rv

inizio pagina

PolskaPrezentacja nowego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce

◊  

„Duch, który umacnia miłość” – taki tytuł nosi nowy dwuletni program duszpasterski Kościoła w Polsce. Jego realizacja rozpocznie się w tegoroczną I Niedzielę Adwentu. Szczegóły programu zaprezentowano dziś w Warszawie.

Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Episkopatu powiedział, że program jest zaproszeniem do odkrywania Osoby Ducha Świętego. „Chcielibyśmy – mówił abp Wiktor Skworc – żeby ten program duszpasterski, tak jak poprzedni, budził świadomość chrzcielną, tak samo, by ten program budował tę świadomość, że jesteśmy napełnienie Duchem Świętym i takim bardzo ważnym dniem, kiedy patrzymy w kalendarz liturgiczny, jest uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Świętujemy Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie Pańskie, ale winniśmy też świętować narodziny Kościoła, to jest właśnie Zesłanie Ducha Świętego” – stwierdził metropolita katowicki.

Nowością w programie jest forma jego publikacji. Przyjął on postać nie, jak dotychczas, jednego tomu, ale pięciu zeszytów tematycznych, w których znalazły się m.in. zarysy katechez czy homilii tematycznych.

R. Łączny, KAI

inizio pagina

5. edycja akcji Adoptuj Misyjnych Seminarzystów

◊  

Rozpoczęła się 5. edycja akcji AdoMiS – Adoptuj Misyjnych Seminarzystów. Polega ona na pomocy duchowej i materialnej seminarzystom w krajach misyjnych.

„A potrzeby te są ogromne – podkreślił dyrektor krajowy Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła. – Według najnowszych statystyk Stolicy Apostolskiej 76.917 kleryków jest otoczonych opieką Papieskich Dzieł Misyjnych. Przede wszystkim wspieramy ich duchowo. Tu, w Polsce, modlimy się za nich, ofiarowujemy nasze cierpienie, modlimy się na różańcu. Formą wsparcia jest także nasza pamięć materialna” – dodał ks. Maciej Będziński.

W adopcję misyjnych seminarzystów można włączyć się przez codzienną za nich modlitwę oraz wybór formy pomocy finansowej. Więcej informacji na www.adomis.missio.org.pl.

R. Łączny, KAI

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 03.10.2017

◊  

Słuchaj:     

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 03.10.2017

◊  

W Magazynie: Spotkania małżeńskie – audycja Radia RDN Małopolska

Słuchaj:         

inizio pagina