Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

05/10/2017

Działalność papieska

Świat

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaKościół w obliczu egolatrii i technokratycznego materializmu

◊  

W obliczu epokowych przemian, które zachodzą we współczesnej kulturze, nauce i technice, chrześcijanie muszą przejąć inicjatywę. Muszą pomóc światu, aby wszedł na drogę prawdziwego rozwoju – mówił Ojciec Święty na otwarcie sesji plenarnej Papieskiej Akademii Życia. Odbywa się ona pod hasłem: „Towarzyszyć życiu. Nowa odpowiedzialność w erze technicznej”.

Franciszek zauważył że przed ludzkością stają dziś poważne wyzwania. Biotechnologie pozwalają na manipulowanie życiem, które do niedawna były niewyobrażalne. Konieczna jest zatem refleksja nad konsekwencjami zachodzących przemian. 

„Charakterystyczną cechę tych przemian możemy dostrzec w szybkim szerzeniu się kultury obsesyjnie skupionej na dominacji człowieka – jako gatunku i jako jednostki – nad rzeczywistością. Niektórzy mówią wręcz o egolatrii, czyli o faktycznym kulcie samego siebie, na ołtarzu którego poświęca się dzisiaj wszystko, w tym najcenniejsze uczucia. Nie jest to rzecz niewinna: w ten sposób kształtuje się bowiem człowieka, który nieustannie przegląda się w lustrze, do tego stopnia, że traci on zdolność zwracania wzroku na innych i na świat” – powiedział Ojciec Święty.

Papież zastrzegł, że nie chodzi tu o odmawianie ludziom prawa do poprawy jakości życia bądź o negowanie wartości zasobów ekonomicznych czy techniki, które są z tym związane. Nie można jednak przemilczać szkód, jakie wyrządza dziś technokratyczny materializm. Traktuje on życie jako zasoby, które można wykorzystać lub odrzucić w imię posiadanej władzy i spodziewanego zysku. Materializm ten dotkliwie zawiódł ludzi na całym świecie. Wbrew propagandzie dobrobytu, który miał się rozszerzać automatycznie wraz z rozwojem rynku, poszerzają się obszary ubóstwa i podziałów. 

W przemówieniu do Papieskiej Akademi Życia Ojciec Święty odniósł się również do ideologii gender. Franciszek przypomniał o komplementarności obojga płci. Podkreślił potrzebę definitywnego odrzucenia niektórych form podporządkowania, które boleśnie naznaczyły historię kobiet. Potrzebny jest jednak nowy ethos, oparty na kulturze tożsamości i odmienności. 

„Promowana od niedawna hipoteza na rzecz godności osoby poprzez radykalną neutralizację różnicy płci, a zatem i przymierza mężczyzny i kobiety, jest błędna. Zamiast walczyć z negatywnymi interpretacjami odmienności płciowej, które redukują ich znaczenie dla godności człowieka, chce się anulować samą odmienność, proponując techniki i praktyki, które sprawią, że straci ona znaczenie dla rozwoju osoby i dla ludzkich relacji. Jednakże utopia neutralności usuwa zarówno ludzką godność odmienności płciowej, jak i osobowy charakter rozrodczego przekazu życia. Biologiczna i psychiczna manipulacja odmiennością płciową, którą technika biomedyczna ukazuje nam jako w pełni dostępną dla wolnej decyzji – a przecież tak nie jest – niesie zagrożenie, że zlikwiduje się źródło, z którego związek mężczyzny i kobiety czerpie siłę i dzięki któremu jest on twórczy i płodny” – dodał Ojciec Święty.

Papież wezwał też do przeciwstawienia się pogardzie dla rodzicielstwa, traktowaniu go jakby było upokorzeniem dla kobiety i zagrożeniem dla wspólnotowego dobrobytu. Rodzicielski związek mężczyzny i kobiety to nie upośledzenie, ale oparcie dla ludzkości – podkreślił Ojciec Święty.

Wskazał ponadto na potrzebę ponownego dowartościowania współczucia i czułości. Chodzi tu między innymi o wrażliwość na różne potrzeby człowieka w zależności od wieku. Współczesny świat ma z tym wiele trudności. Tytułem przykładu Papież wspomniał o fakcie, że nasze miasta są coraz bardziej wrogie dla dzieci, a zarazem coraz mniej otwarte dla osób starszych.   

kb/ rv

inizio pagina

Papież: Jesteśmy sługami Słowa

◊  

Jesteśmy sługami Słowa życia wiecznego i wierzymy, że „nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” – powiedział Papież na spotkaniu z przedstawicielami Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych. Franciszek zwrócił uwagę, że Słowo jest tym, co przenika całego człowieka do głębi, a zarazem zobowiązuje go do przekazywania Ewangelii wszystkim i wszędzie bez wyjątku. To ono daje pojednanie, pokój, wolność i uzdrownienie, jeżeli jest przyjęte w całości. 

„Jesteśmy sługami Słowa prawdy (J 8, 32). Jesteśmy przekonani, że jedność chciana przez Boga może być osiągnięta tylko przez przylgnięcie do całości Objawienia. Kompromis w sprawach wiary sprzeciwia się Bogu, który jest Prawdą. W Ciele Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem (por. J 14, 6), któż mógłby uważać, że dopuszczalne jest pojednanie osiągnięte kosztem prawdy? (Ut unum sint 18) – powiedział Ojciec Święty.

Na koniec Papież zachęcił wszystkich do głoszenia Słowa, modlitwy i pracy w braterskiej jedności, aby w ten sposób pełnić wolę Bożą. 

mk/ rv 

inizio pagina

Papież: naród bez korzeni jest chory

◊  

Kto znalazł własne korzenie jest człowiekiem radosnym, podczas gdy psychologiczne „samo-wygnanie” wyrządza wiele szkód – to zasadnicza myśli homilii wygłoszonej przez Papieża na Mszy w Domu św. Marty.

Odnosząc się do dzisiejszego pierwszego czytania, Franciszek przypomniał Nehemiasza, który był smutny, pełen nostalgii, bo razem z ludem izraelskim był na wygnaniu, daleko od ukochanego miasta, od Jerozolimy. Przygotowuje się więc do powrotu, razem ze Izraelitami, choć nie było to łatwe, gdyż musiał wielu przekonać i zabrać rzeczy potrzebne do odbudowy miasta i świątyni. „Ale przede wszystkim była to podróż, aby lud na nowo odnalazł swoje korzenie”. Po wielu latach niewoli korzenie te bowiem osłabły, ale nie zostały utracone. „Bez korzeni nie można żyć – mówił Papież. Naród, który nie ma korzeni lub je stracił, jest narodem chorym”. 

„Człowiek bez korzeni, którzy zapomniał o nich jest chory. Odnaleźć na nowo, odkryć własne korzenie i czerpać z nich siłę, aby kroczyć do przodu, aby przynosić owoc i, jak mówi poeta, «siłę, aby zakwitnąć ponieważ to, co drzewo otrzymuje, aby kwitnąć, pochodzi z tego, co jest pod ziemią». I to jest właśnie ten związek między korzeniem i dobrem, które możemy dawać” – mówił Ojciec Święty.

Powracając do biblijnej sceny powrotu Izraelitów do ojczyzny, Papież zauważył, iż na swej drodze napotkali wielki opór: „nie da się”, „jest tyle trudności”. 

„Opór pochodzi od tych, którzy wolą wygnanie i kiedy nie ma wygnania fizycznego, wybierają psychologiczne: auto-wygnanie ze wspólnoty, społeczeństwa, wolą być ludem wykorzenionym, bez korzeni. Musimy pamiętać o tej chorobie auto-wygnania psychologicznego: wyrządza wiele szkód. Podcina korzenie, naszą przynależność do wspólnoty” – kontynuowal Papież.

Franciszek zaznaczył, że po powrocie naród izraelski gromadzi się, aby oczyścić swoje korzenie, czyli słuchać Słowa Bożego. Kiedy czyta je Ezdrasz, ludzie płaczą, ale nie jest to płacz wygnania, „lecz płacz radości, spotkania ze swoimi korzeniami, spotkania z własnym zakorzenieniem”.  

„Ludzie, którzy odnaleźli swoje korzenie, którzy są wierni swojej przynależności, to ludzie pełni radości, i ona jest ich siłą. Od płaczu smutku do płaczu radości; od płaczu słabości, bo jest się daleko od korzeni, daleko od własnego ludu, do płaczu ponownej przynależności: «Jestem w domu». Jestem w domu” – mówił Franciszek.

Na zakończenie Papież zachęcił, aby prosić o łaskę „skruszonego płaczu”, „smutku z powodu grzechów”, ale także o łaskę płaczu radosnego, ponieważ Pan „odpuścił je nam i uczynił w naszym życiu to samo, co uczynił w życiu swojego ludu”. Należy także prosić o łaskę wyruszenia w drogę, aby spotkać się z własnymi korzeniami – dodał Ojciec Święty.

pp/rv

inizio pagina

Papież do chaldejczyków: niech Bóg ukoi wasze rany

◊  

Niech miłosierdzie Boże ukoi rany członków waszych wspólnot, którzy płaczą po wojnie, aby mogli zostać uzdrowieni – powiedział Papież do członków Kościoła chaldejskiego zebranych w Rzymie na swym synodzie. Zwracając się do nich, poruszył główne problemy dotykające tę wspólnotę, a więc kwestię migracji chrześcijan, odbudowę zniszczonych miast i wsi, powrót uciekinierów, a także sprawy liturgiczne i powołań kapłańskich. 

„Korzystam z okazji, aby za waszym pośrednictwem pozdrowić wiernych ukochanej irackiej ziemi, tak ciężko doświadczonej, dzieląc się nadzieją wypływającą z ostatnich wiadomości. Mówią one o budzeniu się życia i zaangażowania w regionach i mistach do tej pory poddanych ciężkiej i brutalnej przemocy. Niech  miłosierdzie Boga ukoi członków waszych wspólnot, którzy płaczą po wojnie, aby mogli zostać uzdrowieni” – stwierdził Ojciec Święty.

Franciszek zachęcił także wiernych Kościoła chaldejskiego, aby byli nieustającymi budowniczymi jedności, popierającymi dialog i współpracę ze wszystkimi osobami zaangażowanymim w życie publiczne, aby tym samym ułatwić powrót uchodźcom i uzdrowić podziały. Zaapelował, aby pomimo wielu niepewności dotyczących przyszłości zabiegać o tak potrzebne narodowe pojednanie.

pp/rv

inizio pagina

ŚwiatKatalonia: Kościół zaangażowany w przezwyciężenie impasu

◊  

Hiszpania nadal znajduje się w impasie po niedzielnym referendum w sprawie niepodległości Katalonii. Wczoraj wieczorem szef separatystycznych władz Carles Puigdemont zapowiedział, że na poniedziałek została zwołana specjalna sesja katalońskiego parlamentu, podczas której może dojść do ogłoszenia niepodległości Katalonii. W kraju trwa modlitwa o pokój i jedność. 

Gwałtowny spadek hiszpańskiej giełdy, wycofywanie kapitału z katalońskich banków, pierwsze ucieczki firm z Barcelony to niektóre efekty niedzielnego referendum. Z kolei w Katalonii trwają protesty radykałów, doskonale koordynowane, przeciwko obecności policji państwowej, która w kilku miejscowościach została wyrzucona z hoteli. Separatyści krytykują rząd i króla, a także zapowiadają, że będą dążyli do celu. Być może już w poniedziałek nastąpi ogłoszenie niepodległości Katalonii przez jej parlament.

Tymczasem opaci najważniejszych klasztorów w Katalonii, m. in. Montserrat i Poblet, w specjalnym komunikacie apelują do polityków, “aby szukali rozwiązań i nie pozwolili na pogłębianie się problemu przez użycie siły czy maksymalistyczne postawy”.  W historycznym dokumencie zakonnicy wspólnie domagają się “dialogu szczerego i pokojowego”.                                                                                                                                   

Coraz więcej biskupów publicznie staje w obronie jedności kraju, a przeciwko “separatyzmowi fanatycznemu i pełnemu przemocy”. Wyrażają też poparcie dla króla, który w nadzwyczajnym wystąpieniu do narodu skrytykował “niedopuszczalny brak lojalności” władz Katalonii oraz działania bezprawne i niezgodne z konstytucją. Premier Hiszpanii Mariano Rajoy spotkał się prywatnie z kardynałami Osoro z Madrytu i Omellą z Barcelony. Episkopat także włączył się w szukanie porozumienia z władzami Katalonii i wyjścia z zaistniałej sytuacji.

Trudno jednak zapomnieć obraz biskupa z Solsony, który wziął udział w niedzielnym głosowaniu czy też liczenie głosów podczas mszy.

Ks. Marek Raczkiewicz CSsR/ Madryt/ rv

inizio pagina

Arcybiskup Aleppo: pomóżcie nam pozostać w Syrii, a nie wyjeżdżać!

◊  

Pomóżcie nam pozostać w Syrii, a nie wyjeżdżać z niej – apeluje melchicki arcybiskup Aleppo Jean Clement Jeanbart. Syryjski hierarcha podziękował Papieżowi za jego wczorajszą wypowiedź o chrześcijanach prześladowanych na Bliskim Wschodzie. Te słowa są dla nas umocnieniem i zachętą do pozostania w Syrii – wyznaje abp Jeanbart. Przypomina, że chrześcijanie w Aleppo mają za sobą ciężkie lata wojny, kiedy siłę czerpali ze Słowa Bożego: „Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” Teraz potrzebują pomocy ze strony całego Kościoła, aby pozostać w tej ziemi, w której żyły miliony świętych i męczenników.

Zwierzchnik Kościoła melchickiego w Aleppo powiedział, że niedawno podczas remontu odkrył na jednej ze ścian napis z 1800 r.: „Chrystus jest z nami, nie lękajcie się”. Kiedyś takie słowa znajdowały się na wielu chrześcijańskich domach, bo i wtedy chrześcijanom nie było łatwo. Również i dziś pomimo wszystkich przeciwności i prześladowań musimy dać świadectwo, że żyjemy i wierzymy w Boga nadziei – dodał abp Jeanbart.

kb/ rv

inizio pagina

Argentyna: sukces zbiórki środków Caritas na pomoc biednym

◊  

„Zgromadzona suma wyraża w sposób konkretny hojność, z jaką nasze społeczeństwo odpowiedziało na apel o solidarność” – czytamy w nocie argentyńskiej Caritas. W tegorocznej zbiórce środków na potrzeby najbiedniejszych udało się zdobyć 77.633.000 pesos. Hasło tej inicjatywy brzmiało: „Jeśli widzisz w drugim swojego brata, nikt nie może zostać wykluczonym”.

Zebrane pieniądze posłużą finansowaniu wielu projektów. Obejmują one pomoc w znalezieniu zatrudnienia, działania duszpasterskie na rzecz uzależnionych oraz edukację dzieci i dorosłych.

tm/ rv, sir

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 05.10.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 05.10.2017

◊  

W magazynie: 800 lat franciszkanów w Ziemi Świętej. Program przygotował Artur Sołek z Radia Via w Rzeszowie.

Słuchaj:      

inizio pagina