Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

06/10/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież: oby dzieci mogły patrzeć na dorosłych zawsze uśmiechnięte

◊  

Co robimy, aby dzieci mogły patrzeć na nas uśmiechnięte i aby zachowały spojrzenie czyste, pełne ufności i nadziei? Co robimy, aby nie zabrano im tego światła, aby ten wzrok nie został zamglony i zepsuty tym, co zobaczy w sieci internetowej, która stanie się integralną i bardzo ważną częścią ich życiowego środowiska? – pytał Papież uczestników kongresu poświęconego godności dzieci w cyfrowym świecie (digital world). Spotkanie to zostało zorganizowane przez Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie. Na jego zakończenie uczestnicy -  przedstawiciele świata nauki, techniki, polityki, prawa zostali przyjęci na audiencji przez Franciszka.

W skierowanym do nich przemówieniu Ojciec Święty zwrócił uwagę na tworzący się świat, który poprzez nowe środki przekazu zmienia nasz sposób myślenia i bycia oraz wpływa na rozumienie ludzkich możliwości.  I choć z jednej strony człowiek jest tym zachwycony, widząc w tym wielki potencjał, to z

Ponad jedną czwartą użytkowników internetu stanowią nieletni. Należy więc mieć oczy szeroko otwarte i nie ukrywać prawdy, która bywa nieprzyjemna i której nie chce się nazwać. W sieci bowiem rozprzestrzeniają się bardzo negatywne treści, takie jak pornografia; rozsyłanie między młodymi erotycznych zdjęć, filmików, tekstów; aż po działanie grup przestępoczych, które wykorzystują ją do handlu ludźmi, prostytucji, czy pokazywania na żywo nadużyć i przemocy seksulanej na nieletnich. Sieć internetowa ma więc także swoją bardzo ciemną stronę – powiedział Fanciszek, gdzie zło znajduje ciągle nowe i coraz bardziej skuteczne sposoby działania, staje się wszechobecne i powszechne. Potrzeba więc wspólnego działania, bo żadna władza sama nie jest w stanie podołać temu wyzwaniu. 

„Nie pozwólmy, aby zdominował nas strach, który zawsze jest złym doradcą. Nie pozwólmy, aby spraliżowała nas świadomość niemożności, która daje o sobie znać wobec trudności w tym względzie. Jesteśmy wezwani do wzajemnego mobilizowania się, wiedząc, że potrzebujemy jedni drugich, aby szukać i znaleźć odpowiednie drogi i  rozwiązania do dania słusznych odpowiedzi” – powiedział Ojciec Święty.  

Odnosząc się do opinii mówiących, że internet jest królestwem wolności, Papież nazwał je ideologiczną i mityczną wizją sieci.  Zaznaczył, że swobodna wymiana myśli jest wielkim dobrem, ale jednocześnie pojmawiły się nowe narzędzia dla straszliwych nielegalnych działań, takich jak wyzysk i obraza godności małoletnich, demoralizacja ich umysłów i przemoc na ich ciałach. „Nie jest to korzystanie z wolności, ale przestępstwo, przeciw któremu należy podejmować mądre i stanowcze działania, poszerzając współpracę między rządami i siłami porządkowymi”.

Mówiąc o zaangażowaniu Kościoła w kwestię godności małoletnich Ojciec Święty stwierdził: 

„Jak wszyscy wiemy, Kościół katolicki w ostatnich latach coraz bardziej uświadomił sobie, że nie zatroszczył się dostatecznie o ochronę małoletnich: zostały ujawnione bardzo poważne fakty, za które musieliśmy uznać swoją odpowiedzialność wobec Boga, ofiar i opinii publicznej. Właśnie dlatego, z powodu dramatycznych doświadczeń i nabytych kompetencji w trudzie nawrócenia i oczyszczania, Kościół odczuwa dziś szczególnie palący obowiązek, by angażować się w sposób coraz głębszy i dalekowzroczny na rzecz ochrony nieletnich i ich godności, nie tylko w swoim łonie, ale w całym społeczeństwie i na całym świecie” – zaznaczył Papież.

pp/rv

inizio pagina

Premier Litwy u Papieża

◊  

Papież przyjął na audiencji premiera Litwy. Saulius Skvernelis spotkał się następnie z watykańskim sekretarzem stanu, któremu towarzyszył podsekretarz ds. relacji z państwami.

Jak informuje komunikat prasowy, w czasie serdecznych rozmów wyrażono zadowolenie z dobrych relacji dwustronnych i pozytywnego, trwającego od wieków wkładu Kościoła katolickiego w życie litewskiego społeczeństwa. W tym kontekście wspomniano o niedawnej beatyfikacji bp. Teofila Matulionisa, wieloletniego więźnia radzieckich łagrów. Rozmawiano ponadto o rozwoju integracji europejskiej, emigracji młodych i przyjmowaniu imigrantów oraz pokoju i bezpieczeństwie na szczeblu regionalnym i międzynarodowym.

kb/ rv

inizio pagina

Papież u św. Marty: łaska wstydu uzdrawia nas z grzechu

◊  

„Panu, Bogu naszemu, należna jest sprawiedliwość, nam zaś rumieniec wstydu na twarzy„ - tymi słowami prorok Baruch w dzisiejszym pierwszym czytaniu mówi nam o nieposłuszeństwie wobec prawa Bożego, czyli o grzechu, a jednocześnie pokazuje, w jaki sposób prosić o przebaczenie. Oto myśl przewodnia homilii Papieża z porannej Mszy w Domu św. Marty: Franciszek rozważa dzisiejsze pierwsze czytanie, koncentrując się przede wszystkim na rzeczywistości grzechu, który jest udziałem wszystkich ludzi, tak jak w przepowiedni Barucha „kapłanów, królów, zwierzchników i przodków”: 

„Nikt nie może powiedzieć: «Jestem bez winy» lub «nie jestem taki jak ten czy tamten». Jestem grzesznikiem. Powiedziałbym, że ‹‹grzesznicy›› to jest właściwie pierwsze imię nas wszystkich. A dlaczego jesteśmy grzesznikami? Staliśmy się nieposłuszni - zawsze względem Pana: coś nam polecił, a my zrobiliśmy co innego. Nie słuchaliśmy głosu Pana: mówił do nas wiele razy. W naszym życiu każdy może się zastanawiać: ‹‹Ile razy Pan mówił do mnie... Ile razy nie słuchałem!››. Przemawiał przez rodziców, rodzinę, katechetę, w kościele, w kazaniach, także w naszych sercach" – powiedział Ojciec Święty.

 

Ale my zbuntowaliśmy się: to jest grzech, a zatem „bunt” , „upór” w podążaniu za „przewrotnymi skłonnościami” naszego serca. Upadamy w „małe bałwochwalstwa każdego dnia”, „chciwość, „zazdrośc”, „nienawiść”, a zwłaszcza „oszczerstwo”, które Papież nazywa „wojną serca, aby zniszczyć drugiego”.

W Księdze Barucha jest napisane, że to z powodu grzechu „wrócili do zamysłów swego złego serca”, ponieważ „grzech niszczy serce, rujnuje życie, rujnuje duszę, osłabia, czyni ją chorą”, ale pozostaje zawsze grzechem w stosunku do Boga: 

„To nie jest plama, którą można usunąć. Gdyby to była plama, wystarczyłoby pójść do pralni i wyczyścić... Nie. Grzech jest buntem przeciw Panu. Jest zły sam w sobie, ale zły wobec Pana, który jest dobry. I jeśli tak traktuję moje grzechy, to zamiast wpadania w depresję, odczuwam wielki wstyd, hańbę, o której mówi prorok Baruch. Wstyd jest łaską” – powiedział Ojciec Święty.

Wstyd – jak zauważył Papież "otwiera drzwi ku uzdrowieniu". Na zakończenie swojej refleksji Franciszek zwrócił się do nas, abyśmy zawstydzili się przed Panem z powodu naszych grzechów i prosili o uzdrowienie: 

„Kiedy Pan widzi nas zawstydzonych z powodu tego, co zrobiliśmy i pokornie proszących o przebaczenie, On, który jest Wszechmogący gładzi grzech, obejmuje nas, przytula i przebacza nam. To jest właśnie droga do przebaczenia, której uczy nas dzisiaj prorok Baruch. Wychwalajmy dziś Pana, ponieważ zechciał objawić swoją wszechmoc właśnie w miłosierdziu i przebaczeniu; objawił ją już wcześniej w stworzeniu świata, ale teraz po raz kolejny. Doznawszy miłosierdzia i przebaczenia, stając przed Bogiem dobrym, który przebacza wszystko i jest pełen miłosierdzia, prośmy o łaskę zawstydzenia” – powiedział Ojciec Święty.

lgo/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaKard. Sandri: Kościoły wschodnie przenoszą się na Zachód

◊  

Kościoły wschodnie znajdują się dziś w przełomowej chwili swych dziejów. Ich wierni masowo opuszczają swe rodzime ziemie i przenoszą się na Zachód – alarmuje prefekt watykańskiej Kongregacji dla Kościołów Wschodnich. Zdaniem kard. Leonarda Sandriego wspólnoty te nie są jednak skazane na wymarcie. Przetrwają w nowych warunkach, jeśli wytrwają w przywiązaniu do swej wiary, tradycji i świętych. Co więcej, dzięki takiej postawie mogą się stać prawdziwymi misjonarzami w nowym środowisku. Mówi kard. Sandri. 

„Wojny, kataklizmy, akty przemocy i terroryzm, zagłada całych miast... wszystko to sprawiło, że z Bliskiego Wschodu wyjechali chrześcijanie. I dziś paradoksalnie często dany Kościół wschodni więcej ma wyznawców za granicą niż w kraju pochodzenia. Nic dziwnego, że w takiej sytuacji bardzo nas niepokoi przetrwanie tych Kościołów na Bliskim Wschodzie, ale także w Europie Wschodniej. Na skutek migracji zaczyna brakować tych chrześcijan w ich tradycyjnych ośrodkach, natomiast przybywa ich w świecie zachodnim. Ale jest nadzieja, że staną się oni prawdziwymi misjonarzami na Zachodzie, gdzie zapomniano o Bogu, gdzie lekceważy się wiarę, a Bogu odmawia się centralnego miejsca. Zależy nam na ich przemianie w misjonarzy, nie w prozelitów, ale w ludzi, którzy słowem i życiem będą świadczyć o otrzymanej wierze” – powiedział Radiu Watykańskiemu kard. Sandri.

kb/ rv

inizio pagina

ŚwiatAbp Pontier na pogrzebie ofiar zamachu w Marsylii

◊  

„To przerażające i niewiarygodne, że w naszym kraju są dziś ludzie, którzy nie mogą znieść, że ktoś jest szczęśliwy, że doświadcza prostej radości w poświęcaniu się dla innych. Dlatego niszczą i zabijają, dopuszczają się bestialskich mordów. A potem sami odbierają sobie życie, aby podobać się Bogu!” – mówił abp Georeges Pontier podczas pogrzebu dwóch młodych kobiet zamordowanych w ubiegłą niedzielę w Marsylii przez algierskiego islamistę. Arcybiskup tego miasta, a zarazem przewodniczący Episkopatu Francji podkreślił, że wykrzykiwanie imienia Boga w chwili, gdy odbiera się życie Jego dzieciom jest po prostu oszustwem.

W homilii Mszy pogrzebowej przywołał doświadczenie opisywane w Księdze Lamentacji: „Pozbawiłeś mą duszę spokoju, zapomniałem o szczęściu”. To doświadczenie, jak przyznał, musi być również udziałem krewnych Mauranne i Laury. Zapewnił, że wszyscy, którzy tak licznie uczestniczą w tym pogrzebie chcą wraz z nimi nieść to ciężkie brzemię.

Abp Pontier mówił o wielkoduszności zamordowanych dziewcząt, o tym jak przygotowywały się do posługi chorym, o ich zaangażowaniu w skauting i opiekę nad dziećmi. Podkreślił, że ich zabójstwo pozostanie na zawsze wydarzeniem niepojętym, bulwersującym, odrażającym i bezgranicznie bolesnym.

kb/ rv

inizio pagina

Irlandczycy nie chcą aborcji na życzenie

◊  

Irlandzki premier Leo Varadkar zamierza przeprowadzić w przyszłym roku referendum w sprawie konstytucyjnego zakazu aborcji. Okazuje się jednak, że tylko 24 proc. Irlandczyków opowiada się za legalizacją aborcji na życzenie.

Aktualnie w Irlandii aborcja jest możliwa jedynie w przypadku, gdy ciąża w sposób bezpośredni zagraża życiu matki. W konstytucji od 1983 r. istnieje zapis, który zrównuje prawa matki i nienarodzonego dziecka. I właśnie tego zapisu ma dotyczyć referendum. Jak podaje The Guardian za jego usunięciem opowiada się 70 proc. społeczeństwa. Umożliwiłoby to liberalizację prawa aborcyjnego. Jednak Irlandczycy zgadzają się dziś jedynie na dopuszczalność aborcji w przypadku gwałtu, poważnych schorzeń dziecka czy zagrożenia życia matki. Opowiada się za tym 57 proc. badanych. Na aborcję na życzenie do 22 tygodnia ciąży zgadza się jedynie co czwarty Irlandczyk.

kb/ rv, the guardian

inizio pagina

PolskaAbp Gądecki zapowiedział rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego abp. Baraniaka

◊  

Abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański zapowiedział rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego abp. Antoniego Baraniaka. Przewodniczący Episkopatu Polski poinformował o tym podczas sesji naukowej w Belwederze, która poświęcona była tej wyjątkowej postaci w historii Kościoła w Polsce. 

„Zamierzamy w archidiecezji poznańskiej otworzyć proces beatyfikacyjny abp Baraniaka, na poziomie diecezjalnym, tak, żeby doprowadzić przynajmniej do nadania mu tytułu Sługi Bożego, ale też wskazać na tę postać, jako jedną z ponad 90. biskupów i arcybiskupów poznańskich, którzy przeszli przez tę ziemię zostawiając wybitny ślad w historii ojczyzny i Kościoła” - powiedział abp Gądecki. 

Abp Baraniak to sekretarz dwóch prymasów Polski: kard. Augusta Hlonda i kard. Stefana Wyszyńskiego. Był także metropolitą poznańskim. Aresztowany wraz z Prymasem Wyszyńskim spędził w więzieniu 27 miesięcy. Był wielokrotnie przesłuchiwany i torturowany - fizycznie i psychicznie. 

Zmarł 13 sierpnia 1977 roku. 

R. Łączny/ KAI

inizio pagina

Warszawa: zakończył się I Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej

◊  

W Warszawie zakończył się I Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej. Dwudniowe wydarzenie zorganizowane zostało przez katolickie stowarzyszenie „Civitas Christiana” i włoską Fundację Giuseppe Toniolo. 

Na hasło festiwalu wybrano słowa: „Od teorii do praktyki”. Mówi Tomasz Nakielski, prezes stowarzyszenia „Civitas Christiana”. 

„Gdyby te wnioski, tego typu przedsięwzięcia jak Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej sprawiły, że politycy zaczną znów myśleć w kategoriach dobra wspólnego, a nie dobra partyjnego, partykularnego to by było pięknie, to by było już spełnienie naszych marzeń” - zauważył Nakielski. 

Podczas festiwalu przedstawiciele środowisk społecznych, naukowych, politycznych i biznesowych dyskutowali o obecności kościelnego nauczania w działalności społecznej. 

R. Łączny/ KAI

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 06.10.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 06.10.2017

◊  

W magazynie: Rozmowa z abp Henrykiem Hoserem. Program przygotowała Ewa Pietrzak z Radia Warszawa

Słuchaj:      

inizio pagina