Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

10/10/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież: człowiek małoduszny nie rozumie Bożego miłosierdzia

◊  

Sprawiedliwość Boża w Jezusie Chrystusie stała się ciałem, miłosierdziem, przebaczeniem; serce Boga ciągle jest otwarte na przebaczanie – mówił Papież na porannej Mszy, nawiązując do historii proroka Jonasza.

Franciszek nazwał go „uparciuchem, który chciał uczyć Boga, jak powinien postępować”. Bóg bowiem prosił Jonasza, aby poszedł do Niniwy i upomniał ją, by się nawróciła. Ale on nie posłuchał Pana, tylko uciekł. Za drugim razem, kiedy Bóg go posłał, uczynił to i okazało się to skuteczne. Ale sam Jonasz jest „oburzony”, „rozgniewany”, widząc Boże przebaczenie i nawrócenie Niniwy. Jonasz – stwierdził Papież – jest uparty, ale bardziej niż uparty jest surowy, „chory na swoją sztywność”, miał „skostniałą duszę”. 

„Ludzie, którzy mają skostniałą duszę, są surowi, nie rozumieją, czym jest Boże miłosierdzie. Są jak Jonasz: «Musimy to rozgłosić, aby tamci zostali ukarani, gdyż źle postępowali i powinni pójść do piekła...». Ludzie surowi nie potrafią powiększać swojego serca, tak jak czyni to Pan. Są bojaźliwi, z małym, zamkniętym sercem, trwając przy samej tylko sprawiedliwości. I zapominają, że Boża sprawiedliwość w Jezusie stała się ciałem, miłosierdziem, przebaczeniem; Boże serce bowiem zawsze jest otwarte na przebaczanie” – powiedział Ojciec Święty.

Franciszek dodał, że ludzie sztywni, uparci zapominają, że wszechmoc Boża wyraża się, ukazuje najpełnij w miłosierdziu i przebaczeniu. 

„Nie jest łatwą rzeczą zrozumieć Boże miłosierdzie, nie jest to łatwe. Trzeba się wiele modlić, aby je zrozumieć, ponieważ to jest łaską. Jesteśmy przyzwyczajeni do zasady: «ty mi zrobiłeś to, a ja ci zrobię tamto», do sprawiedliwości «zrobiłeś, to płać». A Jezus już raz za nas zapłacił i ciągle płaci” – mówił Franiszek.

Papież stwierdził, że historia Jonasza nie kończy się jednak na jego niezadowoleniu, zatwardziałości, choć Bóg mógł go takim pozostawić. Ale Pan wychodzi do niego, aby go przekonać, ocalić, podobnie jak zrobił to z ludźmi z Niniwy. Bóg jest „Bogiem cierpliwości, umie przygarnąć człowieka, wie, jak jego serce uczynić wielkim”. 

„I to jest właśnie przesłaniem tej prorockiej księgi: dialog między proroctwem, pokutą, miłosierdziem a małodusznością, czy też uporem. Ale miłosierdzie Boże zawsze wygrywa, gdyż właśnie wszechmoc Pana wyraża się w miłosierdziu. Chciałbym wam zaproponować, abyście wzięli dziś do ręki Biblię i przeczytali księgę Jonasza, - jest króciótka, trzy strony – i zobaczcie jak postępuje Pan, jakie jest Jego miłosierdzie, jak Pan przemienia nasze serca. I podziękujcie Mu, że jest tak miłosierny” – zakończył Ojciec Święty.

pp/rv

inizio pagina

Krok w stronę beatyfikacji m. Czackiej i o. Kaszuby

◊  

Beatyfikację dwóch naszych rodaków przybyliżyły zatwierdzone przez Papieża dekerty Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Jeden z nich dotyczy m. Elżbiety Róży Czackiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża oraz Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, pod Warszawą. Miejsce to stało się cenionym ośrodkiem duchowości franciszkańskiej, przyciągającym ludzi poszukujących. M. Czacka zmarła w 1961 r. w opini świętości.

Drugi watykański dekret dotyczy heroiczności cnót dotyczy żyjącego w ubiegłym wieku o. Serafina Kaszuby, kapucyna, zmarłego w 1977 r. we Lwowie. Większość swojego życia posługiwał wśród wiernych na terenach różnych republik radzieckich. Za swoje duszpasterskie zaangażowanie był prześladowany i kilka lat spędził na zesłaniu w sowieckich sowchozach.

Inne dekrety odnoszą się do założycieli zgromadzeń zakonnych: jednej Hiszpanki i Francuski oraz jednego Brazylijczyka, Hiszpana oraz Włocha - osoby świeckiej.  

Ponadto Ojciec Święty zatwierdził też męczeństwo zamorodowanych za wiarę w Gwatemalii w 1981 r. franciszkanina Tullio Maruzzo oraz członka trzeciego zakonu franciszakańskiego Luigiego Obdulio Arroyo Navarro.

pp/rv 

inizio pagina

Papież zreorganizował struktury Kościoła malabarskiego

◊  

Papież zreorganizował struktury Kościoła malabarskiego. Jest to jeden z dwóch rdzennie indyjskich obrządków wschodnich. Franciszek utworzył dwie nowe eparchie tego Kościoła. Jedna z nich z siedzibą w Shamshabad będzie obejmować terytorium całych Indii z wyjątkiem terytoriów należących do istniejących już eparchii. W ten sposób zapewnione zostanie duszpasterstwo wiernych obrządku malabarskiego w całym kraju, również w regionach nie objętych jurysdykcją biskupów tej tradycji. Do tej pory korzystali oni zazwyczaj z duszpasterstwa obrządku łacińskiego.

Z tej okazji Franciszek wystosował też obszerny list do wszystkich indyjskich biskupów. Pisze w nim o bogactwie, jakim jest dla Kościoła różnorodność jego tradycji. Zaznacza zarazem, że istnienie na tym samym terytorium kilku różnych obrządków sprawdziło się w życiu Kościoła. Nie prowadzi do konfliktów, lecz do ubogacenia, umożliwiając zarazem lepszą troskę o zachowanie bogatej tradycji Kościoła. Biskupów Kościoła łacińskiego Papież prosi o pomoc w organizowaniu struktur obrządku malabarskiego na nowych terytoriach.

kb/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaProgram podróży apostolskiej do Birmy i Bangladeszu

◊  

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało program azjatyckiej podróży Ojca Świętego. Odbędzie się ona od 26 listopada do 2 grudnia. Franciszek odwiedzi Birmę i Bangladesz.

Papież wyruszy w podróż 26 listopada wieczorem. Do Birmy przybędzie następnego dnia po południu. Pierwszy dzień przeznaczony jest na aklimatyzację i poza oficjalnym powitaniem na lotnisku nie przewiduje żadnych innych wydarzeń. Siedzibą Papieża będzie dom arcybiskupa w dawnej stolicy Birmy Rangunie. 

Kolejny dzień podróży Franciszek spędzi w aktualnej stolicy Naypyidaw. Spotka się tam kolejno z prezydentem, szefem dyplomacji oraz z pozostałymi przedstawicielami władz, społeczeństwa obywatelskiego i korpusem dyplomatycznym.

Trzeciego dnia Franciszek odprawi Mszę dla ogółu wiernych w Rangunie, spotka się radą najwyższą mnichów buddyjskich, którzy reprezentują religię zdecydowanej większości Birmańczyków, a następnie z tamtejszymi biskupami.

Kolejnego dnia podróży Ojciec Święty odprawi Mszę dla młodzieży w katedrze w Rangunie i odleci do Bangladeszu, gdzie spotka się z prezydentem, a następnie z przedstawicielami władz państwowych.

Drugiego dnia wizyty w Bangladeszu Papież odprawi Mszę dla ogółu wiernych i udzieli święceń kapłańskich. Spotka się z biskupami, a następnie weźmie udział w spotkaniu ekumenicznym i międzyreligijnym na rzecz pokoju.

Ostatniego dnia swej azjatyckiej podróży Franciszek spotka się z duchowieństwem, a następnie z młodzieżą. Późnym popołudniem odleci do Rzymu. Na skutek różnicy czasu jego przylot do Wiecznego Miasta jest planowany jeszcze tego samego dnia, 2 grudnia o godz. 23.00

kb/ rv

inizio pagina

ŚwiatPakistan: zabójstwo kolejnego chrześcijanina

◊  

W pakistańskiej prowicji Pendżab zamordowano młodego chrześcijanina. Arslan Masih miał 17 lat i zmarł w wyniku pobicia przez grupę 6 policjantów. Wyjaśnienie okoliczności zdarzenia nie jest łatwe, gdyż policja niechętnie podjemuje ofiacjalne działania przeciw swoim funkcjonariuszom.

Prawnik, Sardar Mushtaq Gill prowadzący sprawę zabójstwa Arslana potępił brutalne zachowanie tamtejszej policji, która, jak powiedział, zabija niewinnych chrześcijan, licząc, że nie będą mogli się bronić, bo są najbiedniejszą warstwą społeczeństwa. Stąd też ich działania pozostają bezkarne.

pp/rv

inizio pagina

Essen: dalsze losy Polskiej Misji Katolickiej

◊  

„Wreszcie mamy dobrą atmosferę do dalszych rozmów”, tak sprawę kościoła Polskiej Misji Katolickiej w Essen ocenił ks. prałat Stanisław Budyn. W rozmowie z Radiem Watykańskim Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech przedstawił wyniki spotkania w kurii diecezjalnej. Według niego ostateczna decyzja ws. kościoła św. Klemensa Marii Hofbauera w Essen, na terenie którego oprócz niemieckiej parafii znajduje się Polska Misja Katolicka, powinna zapaść w styczniu przyszłego roku. 

Ks. Budyn przyznał, że spotkanie posłużyło przede wszystkim wyjaśnieniu nieporozumień między Polską Misją Katolicką w Essen a tamtejszymi władzami diecezji. Przedstawiciele kurii wyrazili swoje niezadowolenie z faktu, że sprawa rzekomej sprzedaży kościoła została nagłośniona w kategoriach wojny polsko-niemieckiej. Polacy tymczasem byli zdumieni brakiem informacji i błędami w komunikacji. Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech przedstawił pracownikom kurii dane statystyczne dotyczące polskiego duszpasterstwa w Essen. Wynika z nich, że polska placówka liczy tam 78 tysięcy wiernych i jest prężną, dobrze działającą misją.

Obie strony uzgodniły, że dalsze prace w procesie restrukturyzacji parafii będą przeprowadzane w małej grupie roboczej. Polską Misję Katolicką w Essen będą reprezentowały dwie świeckie osoby. Polacy w Essen wyrazili wobec kurii swoje najpilniejsze życzenia: ewentualny nowy kościół powinien mieć salki katechetyczne, powinien być łatwo dostępny komunikacją miejską, wokół niego powinny znajdować się parkingi. Nowa placówka powinna też mieć mieszkania dla polskich duszpasterzy.

Dobrą atmosferę spotkania potwierdzili również przedstawiciel kurii w Essen Jens Albers oraz proboszcz Polskiej Misji Katolickiej w Essen ks. Jerzy Wieczorek SChr. W rozmowie z Radiem Watykańskim podkreślił on, że polska placówka jest częścią diecezji Essen i chce działać dla dobra całego Kościoła powszechnego.

T. Kycia/ Berlin/ rv

inizio pagina

Irlandia: Wrogość między chrześcijańskimi wyznaniami ‘źródłem zgorszenia’

◊  

Katolicy i protestanci powinni podjąć starania, aby zajmować wspólne stanowisko w kluczowych kwestiach etycznych - powiedział katolicki Prymas Irlandii abp Eamon Martin. Mówił o tym w Armagh w katedrze Kościoła anglikańskiego. Został tam zaproszony, by podjąć refleksję na temat „pojednania Reformacji”. Podkreślił przy tym potrzebę pojednania między chrześcijanami. 

Ludzie patrzący z zewnątrz „zwłaszcza na tej wyspie widzą historię podziału i sekciarstwa, nietolerancji, wzajemnych oskarżeń i otwartej wrogości w chrześcijańskiej rodzinie”. Stanowi to „źródło zgorszenia” - powiedział arcybiskup Martin.  „Rola religii w społeczeństwie irlandzkim, Północy i Południa, w sposób wyraźny dramatycznie się zmieniła”. Wpłynęło to „na proces sekularyzacji, czego dowodem jest stały spadek wiernych uczęszczających do kościoła i liczby powołań. Coraz więcej ludzi żyje teraz bez żadnego odniesienia do Boga lub do wiary” – zauważył arcybiskup.

Prymas Irlandii przekonywał, że choć pochodzimy z różnych tradycji chrześcijańskich, to jesteśmy wezwani, by połączyć wysiłki wypływające z naszej „pewnej nadziei” dla świata. Mamy też mówić jednym głosem w kluczowych kwestiach etycznych naszych czasów.

lgo/ rv

inizio pagina

PolskaWkrótce Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi”

◊  

Pod hasłem „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”, w dniach 19-23 października odbywał się będzie Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi”. O szczegółach tego wydarzenia informowano podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Warszawie. 

Ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, Moderator Ruchu „Europa Christi” z niepokojem zauważył, że obserwować możemy swego rodzaju alergię na chrześcijaństwo w Unii Europejskiej. 

„Jest to jednocześnie, naszym zdaniem, jakaś utrata czy tracenie tożsamości, bo tożsamość Europy to tożsamość chrześcijańska. Chcielibyśmy wrócić do tej świadomości, która powinna zaistnieć w Europie i stąd właśnie także i ten Kongres” - podkreślił ks. Skubiś. 

Wśród gości Kongresu, który odbywał się będzie w Częstochowie, Łodzi i Warszawie, znalazło się ponad 40 wybitnych osobistości z Polski i Europy. 
Na zakończenie wydarzenia przyjęty ma być apel o włączenie św. Jana Pawła II do grona patronów Europy. 

R. Łączny/ KAI

inizio pagina

Abp Skworc: ograniczenie handlu w niedziele to krok w dobrym kierunku

◊  

Prawdopodobnie tylko dwie niedziele w miesiącu będą w Polsce wolne od handlu. Ku takiemu rozwiązaniu skłania się sejmowa podkomisja ds. ryku pracy. Oznacza to zmiany w obywatelskim projekcie w sprawie całkowitego zakazu handlu w niedziele, który przygotowała „Solidarność”. 

Abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki powiedział, że Kościół uważnie przygląda się tej debacie:

„My się przysłuchujemy i wspieramy te działania „Solidarności”, żeby handel w niedziele był ograniczony. Jeśli zostanie ograniczony to jest krok w dobrym kierunku, chociaż dla nas, ludzi Kościoła, nie bardzo satysfakcjonujący. Będziemy mówili, że każda niedziela jest dniem świętym i pamiętaj, abyś dzień święty święcił” - powiedział abp Skworc. 

Jeśli uda się osiągnąć porozumienie, niewykluczone, że zakaz handlu w drugą i czwartą niedzielę miesiąca wejdzie w życie już w styczniu przyszłego roku. 

R. Łączny/ KAI

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 10.10.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 10.10.2017

◊  

W magazynie: rozmowa z księdzem Arnoldem Drechslerem w 25 lecie pierwszej Stacji Opieki Caritas na Opolszczyźnie

Słuchaj:      

inizio pagina