Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

31/10/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Działalność papieskaPapież: potrzebna odwaga, by wzrastało Królestwo Boże

◊  

Aby królestwo Boże mogło wzrastać potrzebna jest odwaga, by wrzucić ziarnko gorczycy oraz wymieszać zaczyn. Ale niestety niejednokrotnie wybiera się „duszpasterstwo zachowawcze” – to nić przewodnia homilii, którą Papież wygłosił na Mszy w Domu św. Marty. Nawiązał do czytanej dziś Ewangelii, w której Jezus przyrównuje królestwo Boże do ziarnka gorczycy i zaczynu. Oba są małe, ale mają „wewnętrzną siłę”, aby rosnąć. Tak też jest z królestwem Bożym: jego siła znajduje się we wnętrzu.

Franciszek nawiązał także do czytanego dziś fragmentu listu do Rzymian, w którym św. Paweł pisze o szczególnym „napięciu między cierpieniem a chwałą”. W tym napięciu wyraża się gorliwe oczekiwanie na objawienie się królestwa Bożego. To oczekiwanie dotyczy także całego stworzenia, bo i ono zostałe poddane w „niewolę zepsucia”. Wewnętrzną siłą, która w nadziei kieruje nas ku pełni Bożego królestwa jest moc Ducha Świętego.

 

„To właśnie nadzieja kieruje nas ku pełni, nadzieja wyjścia z więzienia, z tego ograniczenia, z niewoli, z zepsucia i prowadzi ku chwale: droga nadziei. A nadzieja jest darem Ducha. To Duch jest w naszym sercu i prowadzi nas do tego: do rzeczy wielkiej, do wyzwolenia, do wspaniałej chwały. I dlatego Jezus mówi, że wewnątrz ziarnka gorczycy, tego maleńkiego ziarenka, jest siła, która wyzwala niewyobrażalny rozwój” – mówił Ojciec Święty.

Następnie Papież wskazał, że życie nadzieją oznacza pozwolenie, by siła Ducha Świętego pomogła nam wzrastać ku pełni, która czeka nas w chwale. Ale tak, jak zaczyn musi być wymieszany w cieście, a ziarenko gorczycy wrzucone w ziemię, bo inaczej jego siła pozostanie wewnątrz, bezużyteczna, tak w przypadku królestwa Bożego trzeba pamiętać, że rośnie ono od wewnątrz, a nie przez prozelityzm.

 

„Rośnie od środka, siłą Ducha Świętego. Ale tak jak Kościół zawsze miał odwagę, aby wziąć ziarno i wrzucać go w ziemię, aby wymieszać zaczyn, tak też miał obawy przed czynieniem tego. I wiele razy widzimy, że preferuje się duszpasterstwo zachowawcze i nie pozwala się rosnąć królestwu. I pozostajemy tacy, jacy jesteśmy, mali, tam, bo tam czujemy sie bezpiecznie... A królestwo nie rośnie. Aby mogło ono wzrastać potrzebna jest odwaga: aby rzucić ziarno i wymieszać zaczyn” – stwierdził Papież.

Prawdą jest jednak – kontynuował Franciszek, że kiedy rzuca się ziarno, to coś się traci, a kiedy miesza się zaczyn, to brudzi się ręce, bo w zasiewie królestwa Bożego zawsze coś się traci.

 

„Biada tym, którzy głoszą królestwo Boże w iluzji, że nie pobrudzą sobie rąk. Oni są jak kustosze w muzeum: wolą rzeczy piękne, a nie gest rzucania ziarna, aby ta siła się wyzwoliła, nie mieszanie, aby ona rosła. To jest przesłanie, jakie pozostawia nam Jezus i Paweł: to napięcie, które idzie od niewoli grzechu, aby być prostymi i dojść do pełni chwały. I ta nadzieja idzie do przodu, nie zawodzi: chociaż nadzieja jest bardzo mała, jest tak mała jak ziarnko i jak zaczyn” – zauważył Franciszek.

Na zakończenie Papież zachęcił obecnych do odpowiedzi na pytanie: czy wierzą, że w nadziei działa Duch Święty, z którym trzeba rozmawiać.

pp/rv

inizio pagina

Papież: użycie broni jądrowej byłoby samobójstwem ludzkości

◊  

Użycie broni jądrowej byłoby samobójstwem ludzkości – powiedział Papież w czasie wczorajszej wizyty w Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Potępił także handel bronią, który podsyca ogniska konfliktów, które tak naprawdę nie są tylko konfliktami, ale „prawdziwą, w pełnym tego słowa znaczeniu wojną” – podkreślił Franciszek.

Flaminia Giovanelli, podsekretarz tej dykasterii, w swej wypowiedzi po spotkaniu z Papieżem odniosła się także do konferencji o rozbrojeniu nuklearnym, jaka za kilkanaści dni (od 10 do 11 listopada br.) odbędzie się w Watykanie.  Zaznaczyła, że pomysł ten zrodził się w następstwie podpisanego  przez Stolicę Apostolską we wrześniu tego roku Traktatu o zakazie broni jądrowej.

 

„Jest on zgodny ze wszystkim tym, czego pragnie w tej kwestii Ojciec Święty, a więc z jednej strony podkreślenie tego dobrego, co już się wydarzyło, chociażby nawet chodziło o rzecz symboliczną, jak podpisanie traktatu. Z drugiej zaś strony zaostrzenie się kryzysu nuklearnego, dla którego ta konferencja staje się bardzo ważnym wydarzeniem. Otrzymaliśmy bardzo dużo pozytywnych odpowiedzi od instytucji, do których się zwróciliśmy, zarówno ze wspólnoty międzynarodowej, jak także od laureatów Nagrody Nobla, których będzie 11. Przewidziane są także świadectwa osób, które przeżyły tragedię Hiroszimy” – powiedziała Flaminia Giovanelli.

Konferencję pod hasłem: „Perspektywy świata wolnego od broni jądrowej i  całkowitego rozbrojenia” organizuje watykańska Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Ze strony Stolicy Apostolskiej wezmą w niej udział sekretarz Stanu kard. Pietro Parolin oraz prefekt wspomnianej dykasterii kard. Peter Turkson. Przewidziane jest także spotkanie z Papieżem Franciszkiem.

pp/rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaKomunikat na zakończenie 500-lecia Reformacji

◊  

Jeżeli jest prawdą, że przeszłości nie można zmienić, to także jest prawdą, że jej dzisiejszy wpływ na nas może przemienić sposób patrzenia, który stanie się impulsem do pogłębienia jedności i znakiem nadziei dla świata: nadziei na przezwyciężenie podziału i rozproszenia. Jeszcze raz wyraźnie widać, że to, co nas łączy jest większe od tego, co nas dzieli – napisali we wspólnym komunikacie na zakończenie obchodów 500-lecia Refomacji Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan oraz Światowa Federacja Luterańska.

 

Przypomniano w nim otwarcie roku jubileuszowego, jakie miało miejsce w Lund w Szwecji 31.10.2016 r., gdzie na wspólnej modlitwie spotkali się Papież Franciszek oraz były przewodniczący Federacji bp Munib A. Younan. W podpisanej wtedy wspólnej deklaracji zobowiązali się do kontynuwania drogi ekumenizmu w kierunku jedności, o którą modlił się Chrystus. Stwierdzili w niej, że „wielu członków naszych wspólnot tęskni za przyjmowaniem Eucharystii przy jednym stole, jako konkretnym wyrazie pełnej jedności. Doświadczamy bólu osób, które dzielą całe swoje życie, ale nie mogą dzielić zbawczej obecności Boga przy stole eucharystycznym. Uznajemy naszą wspólną odpowiedzialność duszpasterską za to, by zaspokoić to duchowe pragnienie i głód naszego ludu, aby być jedno w Chrystusie. Chcielibyśmy, aby ta rana w Ciele Chrystusa została uzdrowiona. Taki jest cel naszych dążeń ekumenicznych, które chcielibyśmy przyśpieszyć, także poprzez odnowienie naszego zaangażowania w dialog teologiczny” – czytamy w deklaracji.

Na zakończenie komunikatu przedstawiciele Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan oraz Światowej Federacji Luterańskiej zadekralowali chęć dalszego rozeznawania spraw dotyczących tematu Kościoła, Eucharystii i kapłaństwa tak, aby przezwyciężyć różnice, które są źródełem istniejącego jeszcze podziału.

pp/rv  

inizio pagina

Numer 10 miesięcznika «L'Osservatore Romano» po polsku w 2017 r.

◊  

«Należy umacniać prawa dobrej polityki, jej niezależność, jej szczególną zdolność do służenia dobru publicznemu, do takiego działania, aby zmniejszać nierówności, promować za pomocą konkretnych środków dobro rodzin, dawać mocne ramy praw i obowiązków – równoważąc jedne i drugie – oraz czynić je skutecznymi dla wszystkich» - powiedział Franciszek do mieszkańców Ceseny we włoskim regionie Emilia-Romania. Tematowi polityki poświęcił podczas tej wizyty szczególnie dużo uwagi, zarówno podczas spotkań ze światem pracy, jak w ośrodku dla uchodźców i na uniwersytecie w Bolonii, gdzie z naciskiem potępił tych, «którzy szerzą przemoc, napędzając wyścig zbrojeń i niszcząc pokój w obronie własnych interesów». Kwestia pokoju dominowała natomiast w przemówieniach wygłoszonych podczas podróży do Kolumbii, gdzie Papież poparł trudny proces pojednania i zdecydowanie potępił organizacje przestępcze, które  bogacą się na handlu narkotykami, niszczeniu środowiska, wyzysku, praniu brudnych pieniędzy i handlu ludźmi.

W tym numerze oprócz przemówień i homilii papieskich z obu tych podróży, publikujemy m.in. streszczenia homilii wygłaszanych przez Franciszka podczas porannych Mszy św. w kaplicy Domu św. Marty oraz artykuł dyrektora «L'Osservatore Romano» prof. Giovanniego Marii Viana o książce socjologa Dominique'a Woltona Politique e societé, która ukazała się ostatnio we Francji. Jest to zapis dwunastu rozmów z Papieżem Franciszkiem, które odbywały się od lutego 2016 r. do lutego 2017 r.

Dorota Swat/ L'Osservatore Romano

inizio pagina

ŚwiatBiskupi wschodnich kościołów katolickich Europy modlili się o dar pokoju i pojednania dla Ukrainy

◊  

„My, pasterze wschodnich kościołów katolickich Europy, czujemy się otoczeni miłością Pana w naszej służbie Kościołowi, łaską Bożą, która leczy nasze słabości, miłością Pana do swego Kościoła, który wzywa nas do głoszenia jego Ewangelii” - napisali europejscy biskupi wschodnich kościołów katolickich w oświadczeniu wydanym na zakończenie dorocznego spotkania, jakie w tych dniach 26-29 października odbyło się w Londynie.

 

Biskupi docenili wkład chrześcijaństwa w kształtowanie oblicza Europy. Jednocześnie podkreślili potrzebę dalszego dawania świadectwa Ewangelii miłosierdzia, miłości i pojednania w dzisiejszym świecie, naznaczonym cierpieniem, biedą, niesprawiedliwościami i konfliktami zbrojnymi, które dotykają tak wiele kościołów i narodów.

Modlili się zwłaszcza o dar pokoju i pojednania dla narodu ukraińskiego, od dłuższego już czasu wyniszczanego przez przemoc i wojnę, jak również za prześladowanych i cierpiących chrześcijan na Bliskim Wschodzie.

Spotkanie zakończyło się liturgią sprawowaną w Katedrze świętej Rodziny w Londynie pod przewodnictwem abp. Cyrila Vasila, sekretarza Kongregacji dla Kościołów Wschodnich. Następne na zaproszenie bpa Donata Oliverio odbędzie się w dniach 14-17 czerwca 2018 r. w eparchii Lungro we Włoszech.

lgo/ rv

inizio pagina

Panama: krzyż ŚDM po raz pierwszy przemierza Kubę

◊  

Po raz pierwszy, odkąd Jan Paweł II ustanowił Światowe Dni Młodzieży i w 1984 r. ofiarował krzyż wędrujący przez cały świat, dotknął on ziemi kubańskiej. Od 11 października do 10 listopada odwiedza wszystkie diecezje tej wyspy. 

„Cieszymy się z trasy, którą teraz przemierza krzyż, a szczególnie z faktu, że jest na Kubie – powiedział sekretarz wykonawczy Światowych Dni Młodzieży w Panamie. – Wzbudza on wielki  entuzjazm i modlitwę, gdziekolwiek przybywa. Był już w Meksyku, również w miejscach dotkniętych niedawnym trzęsieniem ziemi, przynosząc nadzieję i pociechę ludności dotkniętej tą tragedią” – dodał Victor Chang González. Wyraził nadzieję, że już w styczniu rozpoczną się zapisy na ŚDM w Panamie. Oczekuje się co najmniej 300 tys. zapisów z zagranicy, choć, jak uczy doświadczenie organizatorów wcześniejszych Światowych Dni Młodzieży, liczba ta może okazać się zdecydowanie większa. Jak poinformował sekretarz wykonawczy, goście z zagranicy będą przyjmowani także w diecezjach Kostaryki i Nikaragui. A młodzi Panamczycy (33 proc. z 4 mln mieszkańców tego kraju jest między 15 a 35 rokiem życia) przygotowują się na to wydarzenie, zgłębiając cztery tematy: postać Maryi, Kościół męczenników, Synod Biskupów poświęcony młodym oraz ekologia.

pp/rv, sir

inizio pagina

Portoryko: mieszkańcy bez pomocy humanitarnej po huraganie

◊  

Portoryko po uderzeniu cyklonu pozostaje bez efektywnej pomocy humanitarnej – alarmują oenzetowscy eksperci od praw człowieka. Huragan Maria, który ponad miesiąc temu przeszedł przez wyspę, trwale zniszczył jej infrastrukturę. Na dzień dzisiejszy ponad 80 proc. mieszkańców żyje bez prądu elektrycznego. Panuje ogólny brak żywności i niepewny jest dostęp do nieskażonej wody pitnej.

 

„Już przed uderzeniem huraganu Maria ludność Portoryko z powodu kryzysu ekonomicznego i finansowego nie cieszyła się w pełni prawami człowieka, gdy chodzi o opiekę zdrowotną, odżywianie, edukację i bezpieczeństwo” – powiedział Juan Pablo Bohoslavsky z ONZ. Według niego i innych specjalistów od praw człowieka prawie połowa Portorykańczyków żyje poniżej poziomu ubóstwa.

Gospodarka wyspy, bazująca na eksporcie bananów i kawy, także ucierpiała po tym, jak kataklizm zniszczył większość upraw. Eksperci wzywają Stany Zjednoczone i portorykańskie władze lokalne do zniesienia barier regulacyjnych i finansowych, aby w ten sposób wspomóc odbudowę.

mk/rv

 

inizio pagina

PolskaKatowice: centralne nabożeństwo na zakończenie obchodów 500-lecia Reformacji

◊  

W kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach odprawione zostało centralne nabożeństwo na zakończenie polskich obchodów 500-lecia Reformacji. Liturgii przewodniczył zwierzchnik ewangelickiej diecezji katowickiej bp Marian Niemiec, który podkreślił, że wyznawcy luteranizmu mają „powód do dziękczynienia i radowania, bo po raz pierwszy upamiętnienie reformacji odbywa się w epoce ekumenizmu”.
Krótkie słowo do zebranych wygłosił również abp Wiktor Skworc. Metropolita katowicki wspomniał m.in. o dobrych relacjach ekumenicznych między katolikami i luteranami.
„Gorszący stan podziału nie powinien trwać. Naszym wspólnym zadaniem jest metanoia - przemiana sposobu myślenia dla budowania jedności: modlitwą, współdziałaniem i siłą chrześcijańskiego świadectwa. W tym dziele wspiera nas sam Jezus, który wstawia się za nami u Ojca jako pośrednik i prosi Go o jedność dla swoich uczniów, „aby świat uwierzył” - mówił abp Skworc.
Uczestnicy nabożeństwa, niezależnie od przynależności konfesyjnej, wspólnie odmówili nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary oraz „Modlitwę Pańską”. 

R. Łączny/ KAI

inizio pagina

Prof. Jacek Hilszczański laureatem Nagrody im. bp. Romana Andrzejewskiego

◊  

Prof. dr hab. Jacek Hilszczański, członek Rady Naukowej Leśnictwa przy Prezesie Rady Ministrów, znawca problemów ochrony lasów przed szkodnikami, otrzyma Nagrodę im. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2017. Laureat został uhonorowany m.in. za „odważną i konsekwentną obronę rozumu i naukowej wiedzy w dyskusji o ochronie Puszczy Białowieskiej”.
Nagroda im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego, przyznawana za zasługi dla polskiego rolnictwa, ochrony przyrody, rozwoju wsi i kształcenia rolników zostanie wręczona po raz czternasty.

R. Łączny/ KAI

inizio pagina