Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

01/09/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaFranciszek i Bartłomiej: wspólne przesłanie o ochronie stworzenia

◊  

„Ziemia została nam powierzona jako najwspanialszy dar i dziedzictwo, za który wszyscy odpowiadamy, aż na końcu wszystko na niebie i na ziemi zostanie odnowione w Chrystusie (por. Ef 1,10). Nasza ludzka godność i dobrobyt są dogłębnie powiązane z naszą troską o całe stworzenie”. Franciszek i Bartłomiej przypominają o tym dzisiaj, w Dniu Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego.

Jego światowe obchody Ojciec Święty ustanowił przed dwoma laty, inspirując się właśnie troską duchowego zwierzchnika prawosławia o kwestie ekologiczne.  Prawosławni jako pierwsi wprowadzili świętowanie Bożego stworzenia i modlitwę za nie w dniu 1 września, bo w tradycji bizantyjskiej rozpoczyna się wtedy rok kościelny. Dziś, kiedy ten Światowy Dzień obchodzony jest po raz trzeci, Papież i Patriarcha Ekumeniczny Konstantynopola wystosowali wspólne przesłanie. Zostało ono ogłoszone dzisiaj rano równocześnie w Watykanie i na Fanarze.

Obaj zwierzchnicy Kościołów zwracają uwagę, że od samego początku „Bóg zamierzał, aby ludzkość współdziałała w ochronie i opiece nad środowiskiem naturalnym”. Tymczasem jednak stoimy teraz wobec „scenerii moralnego upadku, gdzie nasza postawa i zachowania względem stworzenia przesłaniają nasze powołanie jako współpracowników Boga”.

Franciszek i Bartłomiej wspominają skłonność do zakłócania ekosystemów, nienasycone pragnienie manipulowania i władzy nad zasobami planety, żądzę nieograniczonych zysków. Jak piszą, „nie szanujemy już przyrody jako wspólnego daru; postrzegamy ją natomiast jako własność prywatną. Nie kojarzymy już siebie z przyrodą, aby ją podtrzymywać – przeciwnie, panujemy nad nią, aby wspierać nasze własne wytwory”. W przesłaniu podkreśla się, że następstwa tego „są tragiczne i trwałe”. Zniszczenie planety dotyka jej najbardziej bezbronnych mieszkańców; konsekwencje zmian klimatycznych cierpią szczególnie ubodzy.

„Nasz obowiązek, by odpowiedzialnie wykorzystywać dobra ziemi” wiąże się z „uznaniem i poszanowaniem dla wszystkich ludzi oraz wszelkich istot żywych – przypominają Papież i patriarcha. – Zjednoczeni tą samą troską o Boże stworzenie oraz uznając, że ziemia jest wspólnym dobrem, żarliwie zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do poświęcenia 1 września czasu na modlitwę w intencji środowiska”. Dziękując Stwórcy za Jego dar i deklarując zobowiązanie do  zachowania go dla przyszłych pokoleń, stwierdzają: „Celem naszych modlitw jest przemiana sposobu postrzegania świata, abyśmy zmienili sposób  odnoszenia się do niego”.

Franciszek i Bartłomiej wzywają tych, którzy ponoszą odpowiedzialność za społeczeństwo i gospodarkę, politykę i kulturę, aby zajęli się potrzebami ludzi zepchniętych na margines. Na zakończenie wspólnego przesłania wyrażają przekonanie, że nie można szczerze i trwale podjąć „wyzwania kryzysu ekologicznego i zmian klimatycznych, dopóki reakcja nie będzie uzgodniona i wspólna, dopóki nie będzie zgodnej i wspólnej odpowiedzialności, dopóki nie przyznamy pierwszeństwa solidarności i służbie”.

ak/ rv

inizio pagina

Papieska intencja na wrzesień 2017 r.

◊  

Lokalne wspólnoty Kościoła muszą pozostać otwarte na wszystkich – wskazuje Papież Franciszek w swojej intencji modlitewnej na rozpoczynający się dziś miesiąc. Ojciec Święty wzywa do proszenia we wrześniu 2017 r. właśnie za nasze parafie, aby „ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości”. 

„Parafie muszą być w kontakcie z rodzinami, z życiem ludzi i z życiem społeczności. Muszą być domami o drzwiach zawsze otwartych, aby wychodzić innym na spotkanie. I to ważne, aby owemu zbliżaniu się ku drugiemu towarzyszyła jasna propozycja wiary. Chodzi o otwarcie drzwi, aby Jezus mógł wyjść z całą radością swojego przesłania. Módlmy się za nasze parafie, aby nie stanowiły tylko funkcjonalnych biur, ale, ożywione duchem misyjnym, były miejscami przekazywania wiary oraz świadectwa miłości”.

tm/ rv

inizio pagina

Korea: zwierzchnicy ośmiu religii spotkają się z Papieżem

◊  

Koreańscy zwierzchnicy religijni wybierają się jutro, 2 września, do Watykanu, by spotkać się z Franciszkiem i prosić go o modlitwę i zaangażowanie w uspokojenie relacji między dwiema Koreami, a w dalszej perspektywie w zjednoczenie podzielonego Półwyspu Koreańskiego.  

W sumie w spotkaniu z Papieżem wezmą udział przedstawiciele ośmiu głównych religii tego kraju. W większości znają oni Franciszka osobiście, bo uczestniczyli już w międzyreligijnym spotkaniu z Ojcem Świętym podczas jego wizyty w ich ojczyźnie w 2014 r.

Zwierzchnicy religijni bardzo poważnie podchodzą do prowokacji Korei Północnej. Podkreślają, że użycie broni atomowej byłoby katastrofą dla całej ludzkości. Zdaniem przewodniczącego koreańskiego episkopatu również reżim w Pjongjang zdaje sobie sprawę z konsekwencji ewentualnego ataku. Dlatego, jak podkreśla abp Kim Hee-jung, nie chodzi tu o realne groźby, lecz o ambicje komunistycznego dyktatora, który pragnąc nawiązać bezpośredni kontakt ze Stanami Zjednoczonymi chce, by Amerykanie traktowali go jak równego im partnera.

kb/ rv 

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaKard. Sarah w Wall Street Journal: Kościół wobec LGBT

◊  

„Modlę się, aby świat wreszcie wsłuchał się w głos osób, które doświadczają homoseksualnych skłonności, ale odkryły pokój i radość dzięki życiu zgodnie z prawdą Ewangelii” – napisał dziś na łamach nowojorskiego dziennika The Wall Street Journal kard. Robert Sarah. Jego artykuł jest krytyczną reakcją na głośną książkę ks. Jamesa Martina, w której domaga się on zmiany postawy Kościoła względem środowisk LGBT.

Kard. Sarah nie wchodzi w szczegółową polemikę z ks. Martinem, choć konstatuje, że jest on dzisiaj jednym z głównych oponentów przesłania Kościoła na temat ludzkiej płciowości. Zamiast tego watykański kardynał zastanawia się, w jaki sposób Kościół powinien dotrzeć z pomocą do tych środowisk. Punktem wyjścia jest dla niego miłość bliźniego na wzór Chrystusa, czyli w prawdzie. „Ci, którzy wypowiadają się w imieniu Kościoła, muszą być wierni niezmiennemu nauczaniu Chrystusa, bo tylko przez życie w zgodzie ze stwórczym zamysłem Boga ludzie mogą osiągnąć głębokie i trwałe spełnienie” – pisze kard. Sarah. 

Podkreśla on, że w Kościele nie ma podwójnych standardów. Wszyscy, którzy nie są małżonkami, niezależnie od swej orientacji, są zobowiązani do zachowania wstrzemięźliwości seksualnej. Kard. Sarah przyznaje, że wymagania te mogą się wydawać wygórowane, zwłaszcza w naszych czasach. Chrystus nie wymaga jednak od nas niczego, czego nie moglibyśmy osiągnąć. Byłoby to sprzeczne z Jego mądrością i dobrocią. „Z Bożą mocą i dzięki naszej wytrwałości czystość jest nie tylko możliwa, ale staje się ona źródłem prawdziwej wolności”.

Kard. Sarah zachęca do uczciwej refleksji nad konsekwencjami odrzucenia przez współczesny świat Bożego zamysłu co do ludzkiej miłości i płciowości. Wyzwolenie seksualne nie przyniosło tego, co obiecywało. Przeciwnie, rozwiązłość powoduje tak dużo niepotrzebnego cierpienia, pozostawia wiele złamanych serc i samotności.

Watykański kardynał przypomina też podstawowe fakty na temat homoseksualizmu. Podkreśla, że to nie orientacja seksualna, ale bycie dzieckiem Boga określa naszą najgłębszą tożsamość. Skłonności homoseksualne, choć są sprzeczne z ludzką naturą, same w sobie nie są grzeszne, o ile nie są pożądane czy rozwijane. Co innego relacje jednopłciowe. Są one poważnym grzechem i ranią tych, którzy w nich uczestniczą. Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z całą mocą podkreśla, że osoby ze środowiska LGBT mają prawo do tej prawdy i kapłani muszą ją im głosić. Jej potwierdzeniem są też ci, którzy zgodnie z tą prawdą żyją.

Kard. Sarah podkreśla, że sam spotkał się z takimi ludźmi. To oni świadczą o mocy łaski, szlachetności i heroizmie ludzkiego serca, a także o prawdziwości nauczania Kościoła na temat homoseksualizmu. Ich życie nie jest łatwe ani wolne od poświęceń. Ale to właśnie oni odkryli piękno czystości i czystej przyjaźni – konkluduje kard. Sarah.

kb/ rv, wsj

inizio pagina

Rzym: doroczne spotkanie byłych uczniów Josepha Ratzingera

◊  

Prześladowanie i męczeństwo chrześcijan to temat rozpoczętego dziś w Rzymie spotkania Kręgu Uczniów Josepha Ratzingera – Benedykta XVI (Ratzinger Schülerkreis). Jest on trwającą nieprzerwanie od czterdziestu lat inicjatywą byłych studentów wybitnego niemieckiego teologa. Od 2013 r. Papież Senior nie uczestniczy już osobiście w dorocznych spotkaniach Kręgu, ale spotyka się z niewielką delegacją, która relacjonuje mu ich przebieg.

Prelegentami zasugerowanymi przez samego Benedykta XVI są ks. prof. Helmut Moll i biskup austriackiej diecezji Linz Manfred Scheuer. Obaj w swojej pracy zajęli się tematem męczeństwa. Pod redakcją ks. Molla powstało „Niemieckie Martyrologium”, traktujące o 900 męczennikach niemieckich XX w. Natomiast bp Scheuer był postulatorem procesu beatyfikacyjnego bł. Franza Jägerstättera – Austriaka, który odmówił współpracy z nazistami, za co został ścięty. Na spotkaniu wystąpi także koptyjskokatolicki biskup Anba Kyrillos William, który podzieli się świadectwem męczeństwa wyznawców Chrystusa na Bliskim Wschodzie.

Temat męczeństwa współczesnych chrześcijan jest ważny zarówno dla Benedykta XVI, jak i dla Franciszka, który powiedział: „Dziś mamy więcej męczenników niż w pierwszych wiekach chrześcijaństwa”.

mk/ rv, cna

inizio pagina

ŚwiatSzwecja: spotkanie młodych katolików skandynawskich

◊  

W Vadstenie w Szwecji rozpoczęło się dzisiaj, 1 września, spotkanie młodzieży katolickiej z krajów skandynawskich. Odbywa się ono pod hasłem: „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego”. Uczestniczy w nim 450 osób. W programie trzydniowego spotkania przewidziano m.in. katechezy, modlitwy i adoracje Najświętszego Sakramentu. Chodzi o to, by zbliżyć się do Chrystusa i dzielić się swą wiarą z rówieśnikami – wyjaśniają organizatorzy.

Gościem wydarzenia jest biskup Sztokholmu kard. Anders Arborelius, który będzie mówił o przyszłorocznym Synodzie Biskupów, który będzie poświęcony młodzieży. Tematy 11 warsztatów zorganizowanych w ramach skandynawskiego wydarzenia to m.in. głoszenie Ewangelii, duchowość ignacjańska, różnorodność obrządków i tradycji Kościoła, powołania kapłańskie i małżeńskie, kwestie aborcji czy seksualności.

tm/ rv

inizio pagina

Mantua: pobity 97-letni ksiądz

◊  

W Mantui na północy Włoch pobito 97-letniego kapłana. Ks. Antonio Bottoglia mimo podeszłego wieku nadal posługuje w swej dawnej parafii św. Katarzyny. Przedwczoraj zgodnie ze swoim zwyczajem zasiadł po południu w konfesjonale i tam właśnie został napadnięty przez 50-letniego Marokańczyka, który zażądał od niego pieniędzy.

Kapłan nie miał przy sobie portfela. Został więc najpierw opluty, a następnie pobity przez napastnika, który zwymyślał też obecnych w kościele wiernych. Wezwana przez nich policja szybko ujęła przestępcę. Będzie odpowiadał za napad i przerwanie czynności kultowej.

kb/ rv, avvenire

inizio pagina

Moskwa: katoliccy męczennicy rosyjscy XX wieku

◊  

Od dwudziestu lat zbiera się informacje do sprawy beatyfikacyjnej katolickich męczenników rosyjskich XX wieku. Jej aktualny stan przedstawił ks. Krzysztof Pożarski, już trzeci z kolei postulator tego procesu, niedawno mianowany przez ordynariusza archidiecezji Matki Bożej w Moskwie, abp. Paolo Pezziego. 

Z liczby blisko dwóch tysięcy kandydatów na ołtarze wybrano kilkunastu, których dokumentacja męczeńskiej śmierci za Chrystusa była najpełniejsza. Biografie 1992 zamordowanych za wiarę znalazły się w „Księdze pamięci martyrologii Kościoła rzymskokatolickiego w ZSRR”, wydanej w 2000 r. Tylko niektórym z nich przyznano tytuł sługi Bożego. Niestety na przestrzeni 70 lat ateistycznego totalitaryzmu większość świadectw o męczeństwach zaginęła, a świadkowie pierwszych przypadków męczeństwa sami stali się jego ofiarami, ginąc w łagrach lub przed plutonem egzekucyjnym. Paradoksalnie świadectwa o ich heroicznej postawie i niezłomnej wierze znajdujemy w publikowanych obecnie biografiach katów nowych męczenników.

W 2014 r. rozpoczęty wcześniej proces beatyfikacyjny został zreorganizowany i nadano mu tytuł „Sprawa beatyfikacji czy ogłoszenia męczennikami bp. Antoniego Maleckiego i 14 jego towarzyszy”, wśród których oprócz niego znalazło się 11 kapłanów, dwie siostry zakonne i jedna osoba świecka.

W. Raiter, Moskwa/ rv

inizio pagina

Filipiny: po 3 miesiącach walk wyzwolono katedrę w Marawi

◊  

Katedra Najświętszej Marii Panny w opanowanym przez islamistów filipińskim mieście Marawi została odbita 29 sierpnia przez wojska rządowe. Rebelianci z powiązanej z tzw. Państwem Islamskim grupy Maute zajęli ją trzy miesiące temu. Świątynię wtedy sprofanowano, zniszczono w niej obrazy, rzeźby i ołtarz.

Fundamentaliści przetrzymują jeszcze zakładników, których wzięli m.in. właśnie podczas zdobywania kościoła. Używają ich jako tzw. „żywych tarcz”. Los porwanych pozostaje więc wciąż nieznany.

tm/ rv

inizio pagina

PolskaWesterplatte: obchody 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej

◊  

Tradycyjnie już o godz. 4.45 na Westerplatte odbyły się uroczystości 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W obecności przedstawicieli najwyższych władz państwowych modlitwę w intencji poległych odmówił abp Sławoj Leszek Głódź.

Metropolita gdański zachęcił też do modlitwy za niepodległą Ojczyznę. Zauważył, że trzeba teraz „ludzi czystych serc”, aby nie zaprzepaścić daru polskiej wolności: „Niechaj przybywa ludzi czystych serc. Tych, co w polskie życie będą wnosili ducha Westerplatte, ducha miłości i odpowiedzialności, poczucia powinności wobec oczekiwań wspólnoty, ducha wartości wyrastających na żyznym gruncie wiary, dziedzictwa wieków i naszej kultury” – mówił abp Głódź.

Uroczystości odbyły się również w Wieluniu. Na miasto to 1 września 1939 r. spadły pierwsze niemieckie bomby.

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Abp Gądecki: II wojna światowa „upadek ówczesnej cywilizacji”

◊  

„Upadkiem ówczesnej cywilizacji” nazwał II wojnę światową abp Stanisław Gądecki. Metropolita poznański przewodniczył Mszy w kościele św. Józefa w Poznaniu. W homilii zauważył, że i nasze czasy nie są wolne od terroryzmu, krwawych konfliktów i wojen.

„Niebezpieczne dla pokoju są dzisiaj te formy fundamentalizmu i fanatyzmu, które wypaczają prawdziwą naturę religii, powołanej do sprzyjania jedności i pojednaniu między ludźmi – powiedział abp Gądecki. – Tak więc nie tylko wspomnienie II wojny światowej, ale również współczesne nam konflikty wojenne każą nam z mocą upominać się o pokój”.

Przewodniczący episkopatu dodał, że drogą do osiągnięcia pokoju jest przede wszystkim poszanowanie ludzkiego życia, pojmowanego w jego różnorodnych aspektach, od poczęcia, poprzez rozwój, aż do naturalnego kresu.

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 01.09.2017

◊  

Słuchaj:     

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 01.09.2017

◊  

W Magazynie: „Misjonarka odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski” – rozmowa z Ewą Gawin, pracującą w Kamerunie polską misjonarką – Radio RDN Małopolska, Ewa Biedroń.

Słuchaj:     

inizio pagina