Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

04/09/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaFranciszek wystosował specjalne przesłanie do Kolumbijczyków

◊  

„Przybędę jako pielgrzym nadziei i pokoju, aby świętować z wami wiarę w naszego Pana, a także aby czerpać naukę z waszej miłości oraz wytrwałości w poszukiwaniu pojednania i harmonii” – takie słowa Ojciec Święty skierował do narodu kolumbijskiego. Na dwa dni przed odlotem do południowoamerykańskiego kraju Papież wystosował do jego mieszkańców specjalne wideoprzesłanie, w którym przygotowuje się na spotkanie z nimi. 

„«Zróbmy pierwszy krok» to motto tej podróży. Przypomina ono, że zawsze trzeba, byśmy uczynili pierwszy krok przy jakimkolwiek działaniu czy projekcie. Popycha nas także do tego, by być pierwszymi w miłości, by budować mosty, by kreować braterstwo. Hasło «Zróbmy pierwszy krok» zachęca nas, aby wyjść innym na spotkanie, uścisnąć dłonie i wzajemnie przekazać sobie znak pokoju. Pokój jest tym, czego  Kolumbia szuka i o osiągnięcie czego stara się od długiego czasu. To dla mnie zaszczyt odwiedzić tę ziemię tak bogatą w historię, kulturę, wiarę oraz mieszkańców pracujących stanowczo i wytrwale, aby stała się ona miejscem, gdzie panuje harmonia i braterstwo, gdzie Ewangelię zna się i kocha, gdzie powiedzieć «brat» czy «siostra» nie stanowi niczego dziwnego, ale prawdziwy, realny skarb, którego trzeba strzec i bronić” – podkreśla w swoim przesłaniu Papież.

tm/ rv

inizio pagina

Papież do charyzmatycznej wspólnoty Shalom

◊  

W Auli Pawła VI Franciszek spotkał się z Katolicką Wspólnotą Shalom. Powstała ona w Brazylii w 1982 r. Wyrasta z doświadczenia charyzmatycznego i zajmuje się głównie ewangelizacją młodzieży, rodzin, dzieci i ubogich, a także przekazywaniem wiary za pośrednictwem mediów i kultury. Dziś jest już obecna w 19 krajach. Na spotkanie z Papieżem przybyły do Watykanu 4 tys. osób.

Franciszek odpowiadał na pytania i świadectwa członków wspólnoty. Zachęcił ich, by wychodzili na zewnątrz i opowiadali o Bogu, który jest dobry i czeka na człowieka nawet w najtrudniejszych chwilach życia. Zwracając się do młodych Papież przestrzegł ich przed mentalnością narcystyczną. Nieustanne przeglądanie się w lustrze, dbanie o makijaż 24 godziny na dobę, o to, by wypaść coraz lepiej, rodzi w człowieku smutek i sprawia, że upaja się on samym sobą – mówił Papież, nazywając to „chorobą lustra”.

Franciszek podjął też temat narkomanii, nawiązując do świadectwa jednego z członków wspólnoty Shalom, który dzięki nawróceniu zerwał z nałogiem. 

„Narkotyki to jedno z narzędzi, którymi posługuje się współczesna kultura, by nad nami zapanować, by nas zniszczyć. Sprawia, że stajemy się niewidzialni dla nas samych, jak byśmy byli powietrzem. Narkotyki prowadzą nas do zanegowania wszystkiego, co mamy, narkotyki odcinają nas od korzeni naszego serca, od korzeni cielesnych, historycznych, problemowych, i dają ci żyć w świecie bez korzeni, wykorzenionym ze wszystkiego, z planów, teraźniejszości, twojej historii, ojczyzny, rodziny, miłości, ze wszystkiego. Człowiek żyje wtedy w świecie, który nigdzie nie ma zakorzenienia. Na tym polega dramat narkotyków” – powiedział Ojciec Święty.

Franciszek zachęcił też członków wspólnoty Shalom do medytowania przypowieści o miłosiernym Ojcu. Odsłania ona bowiem przed nami ojcowskie serce Boga, Jego miłosierdzie i w ten sposób chroni nas przed rozpaczą.

kb/ rv

inizio pagina

Papież o Dziennikach Carmen współinicjatorki Neokatechumenatu

◊  

Ojciec Święty przyjął na audiencji inicjatora Drogi Neokatechumenalnej Kiko Argüello. Również dzisiaj opublikowano list, który skierował do niego Papież po otrzymaniu wydanych ostatnio Dzienników zmarłej 19 lipca ub. r. w Madrycie współinicjatorki Neokatechumenatu, Carmen Hernández.

Dziękując za przekazanie tej książki, zawierającej duchowe zapiski Carmen z lat 1979-1981, Franciszek stwierdza, że ukazują one „świadectwo wielkiej miłości do Jezusa, którego światło przemienia cierpienie w ofiarę, zmęczenie w radość, życie w czas ewangelizacji”. Ojciec Święty życzy Drodze Neokatechumenalnej, aby „rozsiewała zawsze Ewangelię z radością i bez zastrzeżeń, z wiarą i pokornym posłuszeństwem, uważając próby i trudności za motyw do chluby w Panu Jezusie (por. 2 Kor 12)”.

Papieski list przedstawiono na spotkaniu w Międzynarodowym Centrum Neokatechumenalnym w Porto San Giorgio nad włoskim Adriatykiem. Dziś wyrusza stamtąd 400 księży, seminarzystów i świeckich katechistów wędrownych różnych narodowości, by chodząc po dwóch po różnych miejscowościach środkowych Włoch na wzór apostołów posłanych przez Chrystusa, przez tydzień głosić Ewangelię w całkowitym ubóstwie, nie mając ze sobą pieniędzy ani telefonów komórkowych.

ak/ rv

inizio pagina

Kard. Rodríguez Maradiaga o podróży Papieża do Kolumbii

◊  

Papież przyjął na audiencji biskupów z Hondurasu, którzy przybyli do Rzymu z wizytą ad limina. Na czele konfrencji episkopatu stoi kard. Óscar Rodríguez Maradiaga, który jest też koordynatorem Rady Kardynałów, pomagającej Papieżowi w reformie Kurii Rzymskiej.

Bezpośrednim kontektstem wizyty honduraskich biskupów jest podróż Ojca Świętego do Ameryki Łacińskiej, a konkretnie do Kolumbii, która rozpocznie się już w najbliższą środę. Jak mówi kard. Maradiaga będzie ona ważnym wydarzeniem dla całego kontynentu. 

„Wydaje mi się, że to podróż bardzo ważna dla całej Ameryki Łacińskiej, ponieważ Kolumbia jest dużym krajem, siedzibą Rady latynoamerykańskich episkopatów CELAM od chwili jej założenia. Stanowi zatem punkt odniesienia dla wszystkich biskupów regionu. To podróż ważna także dlatego, że Papież dotychczas potrafił zawsze być budowniczym mostów i tym razem jego obecność ma na celu umocnienie pokoju w narodzie kolumbijskim. Uważam też, że to bardzo ważne, iż Ojciec Święty może zwrócić się do serc ofiar, ponieważ jeden z najpoważniejszych problemów stanowią rany zadane przez przemoc czy śmierć. A w taki sposób, jak myślę – poprzez mediację Papieża, jego słowa, jego apele – można (…) rozpocząć proces leczenia owych ran (…). Moim zdaniem należy również koniecznie rozwijać tam potencjał wiary, zwłaszcza za pomocą ewangelizacji pobożności ludowej, która stanowi siłę ludów Ameryki Łacińskiej. Trzeba w ten sposób starać się walczyć z korupcją oraz handlem narkotykami i wszystkimi takimi rzeczami” – powiedział kard. Rodríguez Maradiaga.

tm/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaO. Czerny w ONZ w Wiedniu: liczba ofiar handlu ludźmi wzrasta

◊  

Alarmująco wzrasta liczba migrantów przemycanych i będących przedmiotem handlu. Według globalnego raportu o handlu ludźmi z 2016 r. 51 proc. ofiar tego procederu, przynoszącego wiele miliardów dolarów zysku, stanowią dorosłe kobiety. 20 proc. to nieletnie dziewczęta i 21 proc. mężczyźni, a 8 proc. chłopcy. Ich ogólną liczbę szacuje się na od 21 do nawet 46 mln. Chodzi tu o takie formy współczesnego niewolnictwa, jak przymusowa praca czy wykorzystywanie seksualne.

Te wstrząsające dane przytoczył w biurach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Wiedniu podsekretarz Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Ludzkiego z jej sekcji ds. migrantów i uchodźców. O. Michael Czerny SJ wystąpił na sesji poświęconej przygotowaniu „Globalnej umowy celem bezpiecznej, uporządkowanej i regularnej migracji”. Zajęto się na niej kwestiami przemytu migrantów, handlu ludźmi i współczesnych form niewolnictwa oraz pomocy ich ofiarom. Przedstawiciel watykańskiej dykasterii zwrócił uwagę na zagrożenia dla migrantów ze strony organizacji kryminalnych. Przypomniał, że Stolica Apostolska podkreśla konieczność zapewnienia ofiarom skutecznej ochrony prawnej, jak też pomocy psychologicznej i rehabilitacji.

ak/ rv

inizio pagina

Kolejny etap dialogu teologicznego z prawosławnymi

◊  

Katolicy i prawosławni poszukują porozumienia w kwestii synodalności i prymatu. Jak poinformowała Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan, jutro w Grecji rozpocznie się pięciodniowe posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego Międzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem Katolickim i Prawosławnym.

Na czele delegacji katolickiej stoi kard. Kurt Koch, prefekt watykańskiej dykasterii ds. ekumenizmu. Celem obrad jest ustalenie kolejnych etapów dialogu w kontekście ogłoszonej w ubiegłym roku wspólnej deklaracji o prymacie i synodalności w pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa.

kb/ rv

inizio pagina

ŚwiatDominique Wolton o Papieżu: uderzyła mnie jego wolność

◊  

„Uderzyła mnie wolność tego człowieka, jego uczciwość, odwaga, determinacja, ale też niewątpliwa samotność” – tak o Papieżu Franciszku mówi Dominique Wolton, współautor książkowego wywiadu z Ojcem Świętym, który jutro trafi do księgarń. Wolton, który na co dzień zajmuje się socjologią komunikacji, przyznaje, że Franciszkiem zainteresował się właśnie ze względu na to, jak komunikuje się ze światem. On sam, rozmawiając z Radiem Watykańskim, spróbował nakreślić obraz Papieża, który wyłonił się z jego spotkań i rozmów w Watykanie. 

„Franciszek nie operuje w tych samych co my ramach czasowych. My odnosimy się do minionych 30 lat, maksymalnie półwiecza, a dziś świat jeszcze bardziej przyśpiesza. Papież natomiast patrzy z perspektywy 3 tys. lat, co może prowadzić do pewnych nieporozumień. Po drugie, nieustannie odwołuje się do Ewangelii, a konkretnie, że należy zwracać się do ubogich i wykluczonych, bo to jest podstawa nauczania Kościoła. Po trzecie, Franciszek to Papież polityk, który zajmuje stanowisko polityczne, choćby w kwestiach migracji. Ostatnio wypowiedział się na ten temat bardzo wyraźnie, za co spotkało go wiele wrogości. Po czwarte, ten Papież jest blisko ludu [...], co wynika z jego latynoamerykańskiego pochodzenia. On odrodził samo pojęcie ludu. Z pewną nieufnością podchodzi do rygoryzmu, a zarazem ceni sobie elastyczność intelektualną i ideologiczną, co nie oznacza jednak anarchii. Jest otwarty na realny świat. Stanowczość łączy się w nim z dobrocią” – powiedział Radiu Watykańskiemu Dominique Wolton.

Dominique Wolton spotkał się z Papieżem po raz ostatni [w ubiegłą sobotę] 2 września, aby przekazać mu autorskie egzemplarze wywiadu. Jego treść Franciszek otrzymał do wglądu już wcześniej. Przy tej okazji usunął z niego pewne elementy, które wydawały mu się zbyt osobiste.

kb/ rv

inizio pagina

Szwecja: zakończenie spotkania młodych katolików skandynawskich

◊  

W Szwecji zakończyło się skandynawskie spotkanie młodych katolików. Przybyło na nie do Vadsteny 450 osób. Przez trzy dni, od 1 do 3 września, uczestniczyły one we wspólnej modlitwie, świętowaniu i przeróżnych warsztatach pogłębiających wiarę chrześcijańską. Jedne z nich prowadził polski jezuita pracujący w Danii, ks. Piotr Jabłoński. 

„Wiele różnych pomysłów, wiele różnych spojrzeń na chrześcijaństwo, na obecność katolików w dzisiejszym świecie. Ja prowadziłem warsztaty z duchowości ignacjańskiej. Jestem zdziwiony ich popularnością – spodziewałem się ok. 20 osób, a na obie grupy przyszło w sumie 70. Bardzo pozytywny odzew, bardzo dużo pytań i też takiej wewnętrznej ciekawości tego, czym jest duchowość ignacjańska, jak można inaczej praktykować swoją relację z Bogiem w codzienności. Dla mnie osobiście niezmiernie poruszająca była Msza z kard. Arboreliusem – widać po tych ludziach, że to dla nich wyjątkowa postać, że bardzo śledzą jego wypowiedzi, pozostają bardzo oddani temu wszystkiemu, co on chce dla nich robić. I śpiewano tylko pieśni chorału gregoriańskiego, co było wyjątkowe. Wszystko odbyło się w katedrze, w której leży pochowana św. Brygida Szwedzka – obecnie jest to kościół protestancki, ale został on wypożyczony zebranym tutaj katolikom. Całość była więc nadzwyczajna – doświadczenie przebywania z tymi ludźmi i patrzenia na ich twarze, na to, jak oni przeżywają takie spotkanie, pierwsze tego typu w Skandynawii” – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. Jabłoński.

tm/ rv

inizio pagina

Nigeria: zamordowano katolickiego księdza

◊  

W wiosce Omuma niedaleko miasta Orlu na południu Nigerii znaleziono w sobotę 2 września martwe ciało katolickiego kapłana. Ks. Cyriacius Onunkwo został porwany w piątek, kiedy powrócił w rodzinne strony, by pogrzebać zmarłego przed kilku dniami ojca.

Policja wyklucza motyw rabunkowy, jak i porwanie dla okupu, ponieważ jego rzeczy osobiste i samochód były nienaruszone. Jest to już drugi ksiądz zamordowany w Nigerii w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.

mk/ rv

inizio pagina

Ukraina: Synod Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego

◊  

W Brzuchowicach pod Lwowem rozpoczął się wczoraj Synod Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, który trwać będzie dziesięć dni. Jego głównym tematem jest modlitwa. „Najważniejszą prośbą, jaką chcemy wypowiedzieć na tym Synodzie, są słowa apostołów do Jezusa Chrystusa: «Panie, naucz nas się modlić»” – stwierdził zwierzchnik ukraińskiej Cerkwi. Abp Światosław Szewczuk wyraził także przekonanie, że spotkanie to stanowi wielkie wydarzenie dla całego Kościoła, a nie tylko dla samych jego uczestników. Poprosił zatem wiernych o modlitwę za wszystkich biorących w nim udział.

Synod rozpoczął się święceniami biskupimi ks. Andrija Rabiji. Na początku sierpnia Papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym ukraińskiej archidiecezji greckokatolickiej Filadelfii w Stanach Zjednoczonych.

mk/ rv

inizio pagina

Egipt: policja zabroniła chrześcijanom modlić się

◊  

Pod pretekstem braku oficjalnego „pozwolenia na modlitwę”  egipscy policjanci przeszkodzili chrześcijanom w odprawieniu Mszy w wiosce al-Furn w prowincji Minja. Ok. 400 osób, w tym lokalny kapłan, zostało rozpędzonych przez siły bezpieczeństwa, gdy wierni nie rozeszli się po tym, jak zabroniono im wejść do domu, w którym zazwyczaj sprawowali Eucharystię. W tym egipskim regionie większością są muzułmanie, ale wyznawcy Chrystusa stanowią ponad 30 proc. mieszkańców.

To nie jedyny przypadek prześladowań Koptów w prowincji Minja. Zazwyczaj nie ma też podstaw prawnych do podobnych działań, ale policja popiera miejscowych wyznawcamu islamu, nie licząc się z zasadami sprawiedliwości. Pisze o tym w liście otwartym tamtejszy biskup koptyjski Anba Macarius.

tm/ rv, tempi.it

inizio pagina

Irak: pierwsza od trzech lat Msza w Mosulu – o nawrócenie Europy

◊  

Pierwszą od trzech lat Mszę w Mosulu odprawił o. Luis Montes IVE. Eucharystię sprawował w zdewastowanym przez islamistów klasztorze św. Jerzego. „To był dar od Boga móc celebrować w klasztorze, który z pewnością dał Kościołowi wielu męczenników” – powiedział kapłan. Mszę ofiarował w intencji Starego Kontynentu, który „cierpi z powodu odwrócenia się od Chrystusa, aby krew męczenników z Bliskiego Wschodu wstrząsnęła Europą i przebudziła ją” – zaznaczył o. Montes.

W piwnicach klasztoru św. Jerzego islamiści zrobili więzienie. Można o tym wnioskować na podstawie zapisanych na ścianach imion. Roztrzaskane krucyfiksy i figury świętych dopełniają tam obrazu zniszczenia. „Kontemplowanie tajemnicy Krzyża, która odnawia się podczas Mszy, ma w tym miejscu wielką moc” – powiedział argentyński duchowny.

mk/rv, catholic news agency

inizio pagina

Indie: synod wzywa do nowych starań o uwolnienie o. Uzhunnalila

◊  

Należy zwiększyć wysiłki mające na celu doprowadzenie do uwolnienia o. Toma Uzhunnalila – takie wezwanie do indyjskiego rządu wystosował syromalabarski synod biskupów. Ponadto proszą oni władze o udostępnienie ludziom informacji co do dotychczasowych starań w sprawie wspomnianego kapłana. Zebranie zwierzchników tego katolickiego Kościoła wschodniego odbywa się od 21 sierpnia do 1 września pod przewodnictwem kard. George’a Alencherry’ego.

Cała miejscowa wspólnota wiernych pamięta w modlitwie o porwanym w Jemenie salezjaninie. Ksiądz został uprowadzony 4 marca 2016 r., kiedy islamscy fundamentaliście napadli na placówkę sióstr misjonarek miłości, w której posługiwał. Od tamtego czasu rzadko jakakolwiek informacja o jego stanie przechodzi do opinii publicznej. Nie wiadomo też, gdzie jest przetrzymywany, ani dokładnie w jakich warunkach.

tm/ rv, mattersindia

inizio pagina

Grecja: system fiskalny wciąż niesłuszny wobec nieprawosławnych

◊  

Państwowy system finansowy w Grecji pozostaje niesprawiedliwy względem nieprawosławnych mniejszości religijnych. Takiego zdania jest sekretarz generalny tamtejszej Konferencji Katolickich Biskupów. Obecnie w kraju tym rozpoczyna się dyskusja na temat opodatkowania miejscowego Kościoła, w związku z chęciami wprowadzenia zmian prawnych przez lewicujący rząd. Jak wskazuje jednak prawosławny Synod, wszelki dialog między państwem a wspólnotą wiernych powinien pozostać wolny od ideologicznych stereotypów, do jakich włączono oburzenie z powodu braku opodatkowania Kościoła.

Z kolei jeśli chodzi o inne wyznania, katolicki ordynariusz Naksos, abp Nikolaos Printezis, zaznaczył, że podczas gdy miejscowi księża prawosławni otrzymują państwowe wynagrodzenia, pozostałe wspólnoty nie są nawet prawnie uznane. Prowadzi to do poważnych i niesprawiedliwych w obecnej sytuacji obciążeń podatkowych.

tm/ rv, thetablet

inizio pagina

PolskaŻyczenia przewodniczącego KEP na nowy rok szkolny

◊  

Do tego, aby powierzyć siebie i swój rozwój Duchowi Świętemu, zachęca uczniów, nauczycieli i wychowawców abp Stanisław Gądecki. W nawiązaniu do rozpoczętego dziś nowego roku szkolnego przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreśla, że celem człowieka jest ciągłe doskonalenie, „nie tylko w sensie rozwoju wiedzy i nagromadzenia wiedzy ludzkiej, ale przede wszystkim rozwoju mądrości, czyli tej szczególnej cnoty, która sprawia, że we wszystkim upatrujemy tylko drogę do dobra, a niczego, co nie jest dobre, za takie nie uważamy”. 

Nowy rok szkolny w całym kraju rozpoczęło dziś niemal 5 mln uczniów.

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Rozpoczęte przyjmowanie zgłoszeń do Wolontariatu Syberyjskiego

◊  

Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski przyjmuje zgłoszenia do udziału w Wolontariacie Syberyjskim. To nowy projekt, w ramach którego polscy wolontariusze rozpoczną służbę na Syberii, pomagając najbardziej potrzebującym mieszkańcom.

Jak wyjaśnia dyrektor biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, projekt ten to także odpowiedź na duże potrzeby duchowe i materialne mieszkańców Syberii. „Podczas moich wizyt w parafiach katolickich na Syberii – powiedział ks. Leszek Kryża – zrodził się taki pomysł, żeby tym duszpasterzom, którzy tam posługują, i siostrom zakonnym, które tam służą katolikom, wysłać przynajmniej na czas wakacji młodych ludzi, choć pewnie nie samych tylko młodych, ale takich, którzy chcieliby trochę swojego czasu, talentu i zdrowia poświęcić tym wszystkim, którym przyszło żyć po tamtej stronie granicy, czyli na Wschodzie, a w tym wypadku na Syberii”. 

Chętni, którzy chcieliby wziąć udział w Wolontariacie Syberyjskim lub wspomóc przygotowanie i wyjazd wolontariuszy na Wschód, mogą zgłaszać się do Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Episkopacie Polski.

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 04.09.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 04.09.2017

◊  

W Magazynie: „Misja w Tanzanii” – rozmowę z misjonarzem ks. Andrzejem Mądrym, zmartwychwstańcem przeprowadził o. Paweł Pasierbek SJ z Radia Watykańskiego – 14’40”.

Słuchaj:      

inizio pagina