Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

11/09/2017

Działalność papieska

Świat

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież powrócił do Rzymu, zakończyła się podróż do Kolumbii

◊  

Zakończyła się podróż apostolska do Kolumbii. Tuż przed godz. 13 samolot z Franciszkiem na pokładzie wylądował na podrzymskim lotnisku Ciampino.

Ostatnie chwile Ojca Świętego w Kolumbii relacjonuje ks. Marek Raczkiewicz CSsR: 

Ostatnim punktem papieskiego pobytu w Kolumbii była Msza, którą Franciszek odprawił w porcie Contecar w Cartagena. Na miejsce udał się helikopterem, z którego pobłogosławił figurę Matki Bożej “Nuestra Señora de Bahía”, jaka znajduje się u wejścia do portu. Na miejscu czekało na niego ok. 800 tys. pielgrzymów. Przy ołtarzu znajdowały się relikwie św. Piotra Klawera i św. Marii Bernardy Bütler. Piękna oprawa muzyczna liturgii - żywa, dynamiczna i radosna - nawiązywała do rytmów karaibskich i afrykańsko-kolumbijskich.

W homilii papież Franciszek stanął w obronie godności osoby i praw człowieka. Stanowczo potępił ekonomiczno-finansowe struktury zła, handel narkotykami, tych, którzy bez skrupułów niszczą przyszłość dzieci i młodzieży. Do kontynuowania pierwszego kroku w kierunku pokoju i pojednania w Kolumbii potrzebny jest “proces oddolny”, a nie narzucony z góry czy przez jakąś grupę. Konieczny jest proces, do którego włączyliby się wszyscy, wszystkie grupy społeczne. Ten proces powinien opierać się na prawdzie i sprawiedliwości. “Modlimy się o spełnienie hasła tej wizyty – ‘Uczyńmy pierwszy krok!’ – i aby ten pierwszy krok był we wspólnym kierunku… Jeśli Kolumbia pragnie pokoju stabilnego i trwałego, to pilnie musi zrobić krok w tym kierunku”, powiedział papież. Jego słowa wielokrotnie przerywały oklaski.

Na zakończenie Mszy głos zabrał abp Jorge Enrique Jiménez Carvajal C.I.M. “Cała Kolumbia czekała na ciebie z radością. Podczas tych dni pomogłeś nam, abyśmy w świetle Ewangelii, “uczynili pierwszy krok”, by budować ojczyznę opartą na sprawiedliwości, pokoju, miłosierdziu i prawdzie. Dzisiaj cały kraj mówi językiem nadziei i zobowiązujemy się, aby żyć godniej i bardziej po ludzku. Jesteśmy narzędziami pokoju. Ojcze święty, dziękujemy, że odwiedziłeś nasz kraj, że przyniosłeś nam nadzieję. Cała Kolumbia modli się za ciebie”, powiedział wzruszony abp Jiménez Carvajal.

Dziękując za przygotowanie wizyty Franciszek raz jeszcze zachęcił Kolumbię do szukania pokoju i pojednania: “Nie ograniczajmy się do ‘uczynienia pierwszego kroku’, ale idźmy nadal razem każdego dnia, aby wyjść na spotkanie drugiego, w poszukiwaniu zgody i braterstwa… Kolumbio, twój brat potrzebuje ciebie, idź mu na spotkanie, niosąc uścisk pokoju”, powiedział papież.

Po mszy Franciszek udał się na lotnisko, gdzie miała miejsce ceremonia pożegnania. Na miejscu czekał już na papieża prezydent Kolumbii Juan Manuel Santos z małżonką. Obaj dostojnicy udali się na krótką rozmowę prywatną. Następnie nastąpiło pożegnanie delegacji. Zanim papież wszedł do samolotu mógł jeszcze podziwiać piękny i kolorowy występ znanego zespołu karnawałowego.

Przylot Papieża do Rzymu przewidziany jest w poniedziałek o godz. 12.40.

Ks. Marek Raczkiewicz CSsR/ rv

inizio pagina

Papieska konferencja w samolocie

◊  

W samolocie Franciszek spotkał się z towarzyszącymi mu dziennikarzami i odpowiadał na ich pytania. Tym razem konferencja prasowa trwała zaledwie 40 minut. Papież zapewnił, że czuje się dobrze po wczorajszym upadku w papamoblie. Doszło do niego, bo, jak podkreślił, chciał pozdrowić dzieci.

 Franciszek mówił też o procesie pokojowym w Kolumbii. Podkreślił, że jego przyszłość zależy od zaangażowania całego społeczeństwa i na tym najbardziej mu w tej podróży zależało. Papież podziękował też Kolumbijczykom za okazaną mu gościnę. 

„Nadal jestem wzruszony radością, czułością, młodzieńczym duchem i szlachetnością kolumbijskiego ludu. Jest to naprawdę szlachetny naród, który nie boi się zabierać głosu, mówić tego, co czuje. Nie boi się słuchać i ukazywać tego, co sam odczuwa. Tak ja to postrzegam. Byłem tam już wcześniej trzy albo cztery razy ze względu na jakieś posiedzenia, ale nie znałem tej Kolumbii, którą widać na ulicy. Dziękuję za to świadectwo radości, nadziei i cierpliwości w cierpieniu tego ludu. Wiele na tym skorzystałem”.

Odpowiadając na inne pytanie dziennikarzy Franciszek mówił m.in. o odpowiedzialności za zmiany klimatyczne, napływie migrantów do Europy i sytuacji w Wenezueli.

kb/ rv

inizio pagina

Kolumbia: Papież potępia odpowiedzialnych za handel narkotykami

◊  

Nikt nie jest tak bardzo zagubiony, by nie zasługiwać na naszą troskę, naszą bliskość i nasze przebaczenie. Zło popełnione przez kogoś jednego jest wyzwaniem dla nas wszystkich, ale angażuje przede wszystkim jego ofiarę; to ona jest wezwana do podjęcia inicjatywy, aby ten, kto uczynił coś niedobrego, nie zagubił się – powiedział Franciszek na Mszy w Cartagenie de Indias. Papież nazwał to miasto „kolumbijską stolicą praw człowieka”, bo tam w sanktuarium św. Piotra Klawera trwa weryfikacja i monitorowanie postępów i realizacji tych praw. 

Franciszek wyznał, iż w czasie tej podróży usłyszał wiele świadectw osób, którym wyrządzono zło. Często są to straty nienaprawialne, ale od tych ludzi usłyszał, że zrobili pierwszy krok w stronę pojednania. Nie wystarczą bowiem porozumienia instytucjonalne między grupami politycznymi czy gospodarczymi. Aby naprawić popełnione zło, musi dojść do osobistego spotkania. 

„Głównym autorem, historycznym podmiotem procesu pokojowego są ludzie i ich kultura, nie jakaś klasa, grupa czy elita – ale wszyscy ludzi i ich kultura. – Nie potrzebujemy projektów przygotowanych przez niewielu i adresowanych do niewielu, do mniejszości oświeconej, która chce przejąć monopol na wyrażanie zbiorowych uczuć narodów czy społeczeństw. Chodzi o porozumienie, by żyć razem, chodzi o pakt społeczny i kulturowy” (Adhort. ap. „Evangelii gaudium”, 239) – powiedział Ojciec Święty.

Franciszek zaznaczył, iż w procesie pokojowym konieczne jest także zaangażowanie instytucji, bo dzięki nim sprawiedliwości staje się zadość, umożliwia się ofiarom poznanie prawdy. Nasza wiara wymaga jednak od nas dialogu „w cztery oczy”, bo to coś więcej niż zadośćuczynienie. Na kulturę śmierci i przemocy trzeba odpowiedzieć kulturą życia i spotkania. Wspólny dom buduje się bowiem na powszechnym braterstwie i poszanowaniu świętości każdego ludzkiego życia.

Ojciec Święty podkreślił także, iż zdarza się, że drugi człowiek zamyka się, nie chce zmiany i trwa w czynieniu zła. Zwrócił tutaj uwagę na problemy dewastacji środowiska naturalnego, wyzysku w pracy, korupcji, prostytucji czy handlu ludźmi. Ze szczególną mocą mówił jednak o narkomanii: 

„Myślę o rozdzierającym dramacie narkomanii, z której pewni ludzie czerpią zyski, lekceważąc prawa moralne i cywilne. To zło uderza w sposób bezpośredni w godność osoby ludzkiej i stopniowo niszczy obraz, na który przez Boga zostaliśmy stworzeni. Stanowczo potępiam plagę, która przyczyniła się do śmierci wielu, umacniana i wspierana przez ludzi bez skrupułów. Nie można bawić się życiem naszych braci ani manipulować ich godnością. Apeluję o znalezienie sposobu na położenie kresu handlowi narkotykami, który sieje jedynie śmierć i zniszczenie, łamiąc tyle nadziei i niszcząc tyle rodzin” – stwierdził Papież.

Na zakończenie homilii Franciszek nawiązał do hasła tej pielgrzymki tłumacząc, co to znaczy „uczynić pierwszy krok”. 

„«Uczynić pierwszy krok» to przede wszystkim wyjść na spotkanie innym z Chrystusem, z Panem. A On nas prosi, abyśmy zawsze stawiali krok stanowczy i pewny ku braciom, rezygnując z roszczeń do tego, aby nam wybaczano bez naszego wybaczenia, abyśmy byli kochani, nie kochając innych. Jeśli Kolumbia pragnie pokoju stabilnego i trwałego, to jest wezwana, by pilnie uczynić krok w tym kierunku, który jest kierunkiem dobra wspólnego, równości, sprawiedliwości, poszanowania natury ludzkiej i jej wymogów. Dopiero gdy pomożemy rozplątać węzły przemocy, powstrzymamy złożoną plątaninę waśni, jesteśmy wezwani, by zrobić krok ku spotkaniu z braćmi, mając odwagę takiego napominania, które nie chce wykluczać, tylko integrować. Jesteśmy wezwani, aby z miłością być stanowczymi w tym, czego nie można negocjować. Wreszcie istnieje wymóg budowania pokoju, «mówiąc nie językiem, ale rękoma i dziełami» (św. Piotr Klawer) i wspólnego wznoszenia wzroku ku niebu. On może rozwikłać to, co nam wydaje się niemożliwe. On nam obiecał towarzyszyć aż do końca czasów. On nie pozostawi bezowocnym tak wielkiego wysiłku”.

pp/rv

inizio pagina

Papież do Kolumbijczyków: po pierwszym kroku następne

◊  

Na zakończenie Eucharystii w Cartagenie Ojciec Święty podziękował prezydentowi za zaproszenie go do odwiedzenia Kolumbii, a także tym, którzy przez swoje zaangażowanie i współpracę umożliwili tę wizytę. Wyraził też wdzięczność wszystkim, którzy uczestniczyli w tej celebracji eucharystycznej na żywo lub za pośrednictwem mediów.

Papież podkreślił, że były to dla niego intensywne i piękne dni, w ciągu których mógł spotkać wielu ludzi i poznać wiele spraw, które go poruszyły. 

„Drodzy bracia, chciałbym zostawić wam ostatnie słowo: nie zatrzymujmy się na «robieniu pierwszego kroku», ale dalej podążajmy codziennie razem, by wyjść na spotkanie drugiemu w poszukiwaniu harmonii i braterstwa. Nie możemy się zatrzymać. 8 września 1654 roku zmarł tutaj św. Piotr Klawer po czterdziestu latach dobrowolnej niewoli, niestrudzonej pracy na rzecz najuboższych. On się nie zatrzymał, po pierwszym kroku nastąpiły dalsze, i jeszcze inne z kolei. Jego przykład każe nam wychodzić poza siebie samych i iść na spotkanie bliźniemu. Kolumbio, twój brat potrzebuje ciebie, idź mu na spotkanie, niosąc mu pocałunek pokoju, będąc wolną od wszelkiej przemocy, jako «niewolnicy pokoju na zawsze»”.

lg /rv

 

inizio pagina

List apostolski Franciszka o przekładach tekstów liturgicznych

◊  

Listem apostolskim motu proprio zaczynającym się od słów „Magnum principium” Papież zmodyfikował normy z kan. 838 Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczące przekładu ksiąg liturgicznych na języki narodowe. W dokumencie Franciszek podkreśla z naciskiem kompetencje Stolicy Apostolskiej co do tych tłumaczeń i konieczność wierności tekstom oryginalnym, a jednocześnie stałej odpowiedzialnej współpracy ze strony krajowych Konferencji Biskupów. Dodatki w odnośnym kanonie dotyczą m.in. uwzględnienia roli episkopatów w zatwierdzaniu ksiąg liturgicznych i zaznaczenia potrzeby wierności przekładów. Zmiany wejdą w życie od 1 października.

ak/ rv

inizio pagina

Papież na międzyreligijne spotkanie na rzecz pokoju w Osnabrück

◊  

W Osnabrück w Niemczech odbywa się doroczne międzyreligijne spotkanie na rzecz pokoju, zorganizowane przez Wspólnotę św. Idziego. Inspiruje się ono pierwszym takim wydarzeniem, które w 1986 r. zorganizował w Asyżu św. Jan Paweł II. W tym roku przyświeca mu hasło: „Drogi pokoju”.

W przesłaniu na to wydarzenie Papież Franciszek wskazuje na jego aktualność w świecie naznaczonym przez wojny i terroryzm. Całe narody pogrążyły w noc przemocy, bez nadziei na świtanie pokoju. W takiej sytuacji za budowanie pokoju są odpowiedzialni nie tylko przywódcy polityczni, ale również religie, które mają o to zabiegać modlitwą i konkretnym zaangażowaniem. Franciszek wspomina w tym kontekście o szaleństwie terroryzmu i irracjonalności tych, którzy profanują Boga, siejąc nienawiść. Reakcją na to powinna być „droga pokoju”. Jest ona wspólna wielu tradycjom religijnym, dla których ważne jest współczucie i wyrzeczenie się przemocy. Aby otworzyć bramy pokoju, trzeba pokornej odwagi, niezłomnej wytrwałości, a przede wszystkim modlitwy, bo w niej zakorzeniony jest pokój. Na zwierzchnikach religijnych spoczywa w tym względzie szczególna odpowiedzialność. Mają być ludźmi pokoju, którzy dają świadectwo i przypominają, że Bóg nienawidzi wojny, że wojna nigdy nie jest święta, a przemocy nigdy nie można popełniać w imię Boga ani jej Bożym imieniem uzasadniać.

Papież przestrzegł też przed obojętnością i przyzwyczajaniem się do ludzkiej krzywdy. Przyznał, że ogrom zła może nas przygniatać, a nasze wysiłki mogą się wydawać bezowocne. Podkreślił jednak, że nie wolno poddawać się zniechęceniu.

Szczególne słowo Franciszek poświęcił też Unii Europejskiej, która w tym roku obchodzi 50-lecie Traktatów Rzymskich. Przypomniał, że budowie zjednoczonej Europy przyświecała właśnie idea pokoju po dwóch wyniszczających wojnach i straszliwej tragedii Shoah. „Wasza obecność w Niemczech jest znakiem i przypomnieniem dla Europy, aby pielęgnowała pokój poprzez zaangażowanie w budowanie dróg solidniejszej jedności wewnątrz i coraz większego otwarcia na zewnątrz. Nie należy przy tym zapominać, że pokój jest owocem naszych ludzkich starań, ale także otwarcia na Boga” – napisał Franciszek w przesłaniu na trwające w Osnabrück międzyreligijne spotkanie na rzecz pokoju.

kb/ rv, csr

inizio pagina

ŚwiatAbp Schick o apelu polskich biskupów

◊  

„To dla nas, niemieckich biskupów, upomnienie i wezwanie, byśmy również przypominali o wspólnym dziedzictwie podejmowanych od lat 60. ubiegłego stulecia starań o pojednanie i pokój”. Takimi słowami abp Ludwig Schick podziękował polskim biskupom za apel do społeczeństwa naszego kraju, w którym podkreślili oni wielką wartość pojednania polsko-niemieckiego. 

Niemiecki współprzewodniczący grupy kontaktowej episkopatów Polski i Niemiec podziękował polskim biskupom, że zwrócili się z takim apelem do polskiego społeczeństwa. Abp Schick podkreślił, że to właśnie Kościół katolicki w Polsce i Niemczech od dziesięcioleci za swój cel uważa wspieranie pojednania i pokoju między Polską i Niemcami. „Osiągnęliśmy spory postęp – napisał abp Schick – co rusz politycy przyznają nam, że Kościoły wyprzedziły politykę w procesie pojednania naszych narodów. Dlatego mamy teraz obowiązek i prawo przypominać, że tych dokonań nie wolno narażać na szwank, ale trzeba je kontynuować.”

Abp Schick podkreślił, że „gdy Polacy i Niemcy żyją w pokoju i solidarności w sercu Europy, to wpływa to również na stabilność całej Europy i jest znakiem nadziei dla wszystkich europejskich narodów.” Właśnie dlatego należy obchodzić się w sposób odpowiedzialny z relacjami polsko-niemieckimi.

Abp Schick dodał, że jako chrześcijanie jesteśmy zobowiązani do starań na rzecz pojednania.

W ubiegły piątek polscy biskupi z Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec zaapelowali do osób odpowiedzialnych za Polskę, by nie zmarnować dokonanego już pojednania między Polską a Niemcami.

 

T. Kycia, Berlin/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 11.09.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 11.09.2017

◊  

W Magazynie: „O Komunikacji i Mediach w Kościele”. Program przygotowany  przez ks. Łukasza Gołasia SAC z Radia Pallotti.FM – 14’40”.

Słuchaj:      

inizio pagina