Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

15/09/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież do cyrkowców i pracowników lunaparków: lubię waszą rozrywkę

◊  

Papież spotkał się z przedstawicielami włoskiego stowarzyszenia rozrywki obwoźnej (ANESV). Należą do niej nie tylko cyrkowcy, ale też pracownicy lunaparków, salonów gier, torów gokartowych, sezonowych lodowisk i parków rozrywki. Franciszek przyznał, że sam bardzo sobie ceni tego rodzaju rozrywkę, lubi ją bardziej niż produkcje masowe. 

„Podczas spotkania ze światem rozrywki obwoźnej w czerwcu ubiegłego roku podkreśliłem, że jesteście rzemieślnikami, specjalistami od święta, zadziwienia i piękna, mającymi wzbudzać nadzieję i ufność. To prawda, wasze piękno jest rzemieślnicze. Jest inne niż to, które tworzą wielkie potęgi rozrywki i które okazuje się dość jałowe i mało ludzkie. Przyznam się wam, że ja preferuję waszą sztukę, która jest bardziej nasycona zdumieniem, podziwem, będącym jednak owocem wielu godzin ciężkiej pracy. Taka karuzela na przykład ma w sobie tyle wspaniałości, napełnia delikatną radością zarówno dzieci, jak i dorosłych. Również dorośli odkrywają tam radość dzieciństwa, stają się trochę jak dzieci i rozwijają się dzięki temu powrotowi do korzeni, do wspomnień z dzieciństwa” – powiedział Ojciec Święty.

Franciszek wspomniał też o trudnościach, jakie wiążą się z wypełnianiem tego zawodu. „Nie zniechęcajcie się, lecz nadal idźcie swoją drogą, aby nasze miasta i wioski nie zatraciły wrażliwości na to szczególne piękno, jakie wnosi wasza obecność, wasza sztuka i radość” – powiedział Papież. 

„Powołaniem waszego życia i waszej pracy jest radość. Myślę, że gdybyśmy mieli sięgnąć do źródeł każdego z waszych przedstawień, waszych karawan, to znaleźlibyśmy zawsze kogoś – dziadka, babcię, pradziadka – kto był zafascynowany takimi spektaklami, czuł radosne powołanie i dlatego był też gotowy do wielkich poświęceń. Jest to powołanie, które staje się misją. Misją obdarowywania ludzi, dzieci, ale też i dorosłych i osób starszych, okazjami do rozrywki czystej, nieskażonej, bez sięgania po to co niskie, by dać ludziom rozrywkę. Jakże w tym powołaniu i misji, miałaby nie być Boża ręka? Bóg nas kocha i chce, byśmy byli szczęśliwi. Wszędzie, gdzie jest jakaś radość prosta i czysta, tam też jest Jego odbicie. Dlatego, jeśli będziecie potrafili zachować te wartości, ten autentyzm i prostotę, będziecie posłańcami radości, która podoba się Bogu i która od Niego pochodzi” – powiedział Ojciec Święty.

Papież mówił też o życiu duchowym pracowników rozrywki obwoźnej. Zauważył, że swą wiarę przeżywają przede wszystkim w rodzinie, która żyje z Bogiem i ufa Bogu. Ważne jest jednak, by w odwiedzanych parafiach znajdować duchową przystań, uczestniczyć w Eucharystii i przygotowywać się do sakramentów. Dlatego Franciszek zachęcił do wzajemnego otwarcia się na siebie wspólnot parafialnych i świata rozrywki.

kb/ rv

inizio pagina

Msza papieska: Maryja żyła z duszą przebitą

◊  

Do kontemplacji Maryi z duszą przebitą zachęcał Papież na porannej Mszy w Domu św. Marty, wznowionej wczoraj po przerwie wakacyjnej. W krótkiej homilii nawiązał do przypadającego dziś wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. 

„Kontempluować Matkę Jezusa, kontemplować ten znak sprzeciwu, ponieważ Jezus jest zwycięzcą, ale na Krzyżu, na Krzyżu. To sprzeczność, której się nie rozumie ... Potrzeba wiary, aby zrozumieć, czy choćby zbliżyć się do tej tajemnicy” - powiedział Franciszek.

Maryja to wiedziała i „całe życie żyła z duszą przebitą” – kontynuował Papież. Podążała za Jezusem i słyszała komentarze ludzi, niektóre za, inne przeciw, ale Ona zawsze była po stronie Syna. I „dlatego mówimy, że jest pierwszą uczennicą” - podkreślił Franciszek w homilii. Maryja nosiła w sobie niepokój, który zrodził w Jej sercu ten „znak sprzeciwu”.

Na koniec stała cicho pod krzyżem, patrząc na Syna. Być może słyszała takie komentarze: „Patrz, to jest Matka jednego z trzech przestępców”. Ale Ona patrzyła tylko na swego Syna. 

„To, co teraz mówię, to małe słowa, które pomagają kontemplować w ciszy tę tajemnicę. W tym momencie Ona rodzi nas wszystkich: rodzi Kościół. «Niewiasto - mówi Syn - Oto twoje dzieci». Nie mówi «matko», mówi «Niewiasto». Niewiasta silna, dzielna. Niewiasta, która powiedziała: «To jest mój Syn:  nie odrzucajcie Go»” - powiedział Ojciec Święty.

Franciszek zauważył, że fragment dzisiejszej Ewangelii jest czymś więcej niż tylko refleksją do kontemplacji. „Niech Duch Święty powie każdemu z nas, czego potrzebujemy” – dodał Papież.

lgo/ rv

inizio pagina

Papieskie przesłanie na 13. Konferencję Stron w Ordos

◊  

Ojciec Święty wystosował przesłanie na oenzetowską konferencję o zwalczaniu pustynnienia (UNCCD). Obraduje ona w Ordos w Chinach. Papież ma nadzieję, że konferencja ta będzie się kierowała „integralnym podejściem, łączącym pustynnienie z większymi problemami etycznymi, takimi jak bieda, zacofanie i międzypokoleniowa sprawiedliwość, które determinują ogólną kondycję duchową i moralną naszej globalnej społeczności” – czytamy w watykańskim przesłaniu. Zauważa się w nim również, że wewnętrzne pustynnienie człowieka ma swoje źródło w braku miłości do Boga i bliźniego, jak również w porzuceniu przez nas roli strażników powierzonego nam w opiekę stworzenia i dotyka każdego z nas osobiście. Stąd poparcie przez Ojca Świętego inicjatywy rozwiązania tego groźnego kryzysu.

mk/ rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaKard. Sarah do tradycjonalistów: wyjdźcie z getta, potrzebujemy waszej wiary

◊  

Kard. Robert Sarah wzywa do otwarcia Kościoła na młodych tradycjonalistów. Osobiście mogę zaświadczyć o ich autentyzmie i pobożności – powiedział prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego. Wziął on udział w kongresie z okazji 10. rocznicy motu proprio Summorum Pontificum, którym Benedykt XVI ponownie wprowadził do powszechnego użytku dawną formę rytu rzymskiego.

Kard. Sarah odniósł się do popularności, jaką tak zwana przedsoborowa liturgia cieszy się wśród młodych katolików. Zapewnił, że nie chodzi tu o nostalgię i że nie są to ludzie zgorzkniali czy naznaczeni kościelnymi sporami ostatnich dziesięcioleci. „Napełnia ich radość, bo żyją z Chrystusem pośród wyzwań współczesnego świata” – powiedział kard. Sarah.

Zwolenników nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego zachęcił zarazem do wyjścia z tradycjonalistycznego getta, by inni katolicy mogli korzystać ze świadectwa ich dobrze ukształtowanej wiary, którą zyskali dzięki dawnej liturgii. Kard. Sarah zaapelował też do nich, by nie nazywali już siebie tradycjonalistami. „Nie jesteście muzealnym kuriozum, nie jesteście tradycjonalistami, jesteście katolikami obrządku rzymskiego tak samo jak ja i Ojciec Święty” – powiedział szef watykańskiej dykasterii.

W kongresie o Summorum Pontificum, który odbył się na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza wziął też udział sekretarz Papieskiej Komisji Ecclesia Dei abp Guido Pozzo oraz kard. Gerhard Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary.

kb/ rv

inizio pagina

Głos młodzieży na przedsynodalnym kongresie w Rzymie

◊  

Kościół przygotowuje się do przyszłorocznego Synodu Biskupów o młodzieży. Służy temu dobiegający dziś końca watykański kongres poświęcony młodym. Była też na nim delegatka z Polski Dorota Andrzejewska. 

„Myślę, że najważniejszym punktem jest praca w grupach, gdzie wymieszani są młodzież, księża, siostry zakonne i świeccy profesorowie. Możemy skonfrontować  wizję nas młodych ludzi z wizją tych osób, które mają doświadczenie pracy z nami czy po prostu mają wykształcenie w danej dziedzinie i to jest, jak myślę, bardzo cenne, że mogę mówić, ale też mogę słuchać kogoś, kto coś może wie lepiej, nie tylko z własnego doświadczenia, ale też z tego, co wie z pracy czysto akademickiej. Jest to też czas wymiany doświadczeń, gdyż to są wszystko osoby zaangażowane we własnych diecezjach, we własnych krajach w duszpasterstwo młodzieży, pracują jako pracownicy socjalni. Generalnie są to osoby, które chcą działać, chcą pomagać w Kościele, jakoś się w tym odnajdują. No i dzięki temu możemy się dzielić, co jest u nas dobrego, a co jest u nas złego, jakie są nasze trudności, a jakie radości. Dla mnie osobiście, jako dla Polki, jest to takie doświadczenie może ciekawe, ale też rodzi się we mnie taka wdzięczność, że miałam i mam okazję być Polką, urodzić się w Polsce i tu wychować. Kiedy porównuję przestrzenie, które u nas w Polsce funkcjonują, gdzie ja miałam możliwość, od najmłodszych lat, być wychowywana w środowisku katolickim i uzyskać wiarę, z innymi krajami i widzę, że nie jest to tam takie łatwe, faktycznie rodzi się wdzięczność, że ja miałam tę okazję”.

mk/ rv

inizio pagina

Kongres przed Synodem: młodzi potrzebują wspólnoty, a nie sieci

◊  

Kościół przygotowuje się do przyszłorocznego Synodu Biskupów o młodzieży. Służy temu trwający obecnie w Rzymie kongres poświęcony właśnie młodym. Uczestniczący w nim rektor Instytutu Katolickiego w Paryżu zwrócił uwagę na napięcia, jakie występują w młodym człowieku. Są one czymś normalnym. Trzeba jednak towarzyszyć młodym, aby te napięcia prowadziły ich do rozwoju, a nie do destrukcji – podkreślił ks. prof. Philippe Bordeyne. Odniósł się również do wystąpienia na tym forum przedstawicielki Australii. Poinformowała ona, że w jej kraju główną przyczyną samobójstw wśród młodzieży jest poczucie osamotnienia.

„Żyjemy w społeczeństwie digitalnym, gdzie ludziom się wydaje, że są w stałym kontakcie z innymi – mówi ks. Bordeyne. – Jednak w rzeczywistości tylko prawdziwa ludzka wspólnota pozwala na pełne przyjęcie człowieka. Internet, sieci społecznościowe mogą oczywiście pomóc w spotkaniu. Może być to pierwszy krok, ale samo w sobie jest to spotkanie tylko wirtualne, brak w tym cielesności. Kolejna sprawa to szacunek dla słowa. Przyjąć młodego człowieka to znaleźć czas na to, by go wysłuchać. My dziś w Europie jesteśmy zafascynowani małymi dziećmi, tym, co one robią, jak mówią, ale o młodzieży zapominamy. Tymczasem to właśnie młodych trzeba przyjąć, z uwzględnieniem ich rozwijającej się osobowości” – powiedział Radiu Watykańskiemu rektor Instytutu Katolickiego w Paryżu.

kb/ rv

inizio pagina

ŚwiatWizyta arcybiskupa Berlina na Ukrainie

◊  

„Ten kraj należy do Europy!”. Tak o Ukrainie wypowiedział się abp Heiner Koch, który był tam z 5-dniową wizytą. Metropolita Berlina jest odpowiedzialny w niemieckim episkopacie za akcję Renovabis. Jej zadanie to pomoc katolikom w Europie Środkowej i Wschodniej. Abp Koch wystąpił też przed Synodem Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. 

„Jako Kościół będziemy naciskać, by zostały postawione kolejne konkretne kroki – tak odpowiedział abp Koch zapytany o członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. – Musimy przyczynić się do tego, by nie została zapomniana tamtejsza wojna. I musimy jasno powiedzieć: ten kraj należy do Europy!”. Zdaniem niemieckiego biskupa akcja Renovabis aktywnie będzie wspierać duszpasterstwo, sprawy charytatywne i szkolnictwo na Ukrainie.

Przez pięć dni abp Koch oraz szef Renovabis ks. Christian Hartl i wiceprzewodniczący Bundestagu Johannes Singhammer (CSU) zwiedzali Ukrainę. W rozmowie z katolicką agencją KNA do największych przeżyć berliński metropolita zaliczył spotkania z ludźmi, którzy przeżyli rewolucję na Majdanie w 2013 r. „Zrozumiałem, że umierali oni za Europę” – powiedział niemiecki biskup dodając, że dlatego tym bardziej zawstydzającym dla Europy jest to, że na Ukrainie wciąż można spotkać ludzi bardzo biednych.

Ordynariusz Berlina zwrócił też uwagę na duży rozłam między Kościołami na Ukrainie. „Jednym się zarzuca, że są zbyt polscy, innym, że zbyt rosyjscy, a innym, że zbyt narodowo-ukraińscy. Jeśli jednak nie wypracuje się tam rozsądnego wspólnego działania, ucierpi na tym misyjność Kościoła” – powiedział abp Heiner Koch.

Akcja Renovabis, za którą jest on odpowiedzialny w niemieckim episkopacie, powstała w 1993 r. Jej zadaniem jest pomoc katolikom w Europie Środkowej i Wschodniej. Renovabis wspiera też znacząco Kościół katolicki w Polsce.

T. Kycia, Berlin/ rv

inizio pagina

Azja/Pakistan: młody chrześcijanin skazany na śmierć

◊  

Kolejny pakistański chrześcijanin został skazany na śmierć za rzekome bluźnierstwo przeciw Mahometowi. 24 letni Nadeem James miał wysyłać bluźniercze wiadomości do muzułmanina, przyjaciela swojej rodziny, za pośrednictwem aplikacji „WhatsApp”. Proces przed sądem zakończył się wyrokiem śmierci i wysoką karą pieniężną.

Według organizacji pozarządowej Komisja Praw Człowieka Pakistanu, w celach śmieci znajduje się obecnie 40 osób, które zostały skazane za znieważanie Koranu i Mahometa. Ponadto od 1990 r. radykalne ugrupowania islamskie zabiły bez sądu 71 osób oskarżonych o bluźnierstwo.

Ofiarami prawa zakazującego pod karą śmierci znieważania islamu padają nie tylko mniejszości religijne, ale również sami muzułmanie.

lgo/ rv

inizio pagina

PolskaSejm przyjął uchwałę upamiętniającą abp. Baraniaka

◊  

Sejm przyjął dziś uchwałę w sprawie upamiętnienia w 40. rocznicę śmierci abp. Antoniego Baraniaka, nazwanego „żołnierzem niezłomnym” Kościoła. Jednocześnie w Parlamencie można oglądać przygotowaną przez IPN, we współpracy z Muzeum i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, wystawę poświęconą abp. Baraniakowi. 

Jak powiedział KAI bp Zdzisław Fortuniak z Poznania takie postaci, jak abp Baraniak warto i trzeba przypominać. 

„Przy tym zamieszaniu, dyskusjach na temat wartości, mamy czy nie mamy stałego odniesienia, fundamentu, to takie postaci, jak abp. Baraniak, z resztą jak i inni, chociażby Inka, która mówiła, że zachowała się tak jak trzeba, i abp. Baraniak zachował się tak jak trzeba, by już nie odwoływać się do innych, jego własnych wypowiedzi; postaci te pokazują kim może być człowiek i jakim powinien być” - powiedział bp Fortuniak. 

W przyjętej dziś uchwale przypomniano m.in. uwięzienie abp. Baraniaka, który był torturowany, poniżany, bity i głodzony. Jak podkreślono, „pomimo wielkiego cierpienia jakie mu zadawano pozostał (...) wierny Kościołowi”. 

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Trwa Tydzień Wychowania

◊  

W Kościele w Polsce trwa VII Tydzień Wychowania. W tym kontekście bp Piotr Turzyński, krajowy duszpasterz nauczycieli i wychowawców podkreślił, że szkoła nie może zrezygnować z funkcji wychowawczej. Biskup dodał, że mimo pośpiechu życia trzeba zawsze poświęcać czas dzieciom. 

„Psychologowie mówią, że gdy tej relacji brak, tej relacji naturalnej, żywej, to dziecko się nie rozwija właściwie. Jeśli się kocha i chce przyszłości dobrej dla dziecka, to fundamentalne jest mieć dla niego czas na rozmowę” - powiedział bp Turzyński. 

Tegoroczny Tydzień Wychowania w Kościele w Polsce przebiega pod hasłem „Maryja wychowawczynią pokoleń”. 

R. Łączny, KAI/ rv

inizio pagina

Jasna Góra: pielgrzymka maturzystów diec. tarnowskiej

◊  

Rozpoczęło się tegoroczne pielgrzymowanie maturzystów na Jasną Górę. Jako pierwsi w tym roku szkolnym przybyli młodzi diec. tarnowskiej. Wspólna modlitwa - nie tylko o zdanie egzaminu dojrzałości, ale także o dobry wybór dalszej drogi życiowej - to już święta tradycja Polaków. W ubiegłym roku w prawie 400-u grupach dotarło niemal 104 tysiące młodych. 

„Rusz się do Mamy - dziś” to hasło pielgrzymki maturzystów diec. tarnowskiej. Nawiązuje ono do wezwania papieża Franciszka: „Wstań z kanapy”.

„Ks. Marcin Baran dyrektor wydziału duszpasterstwa młodzieży. Jesteśmy pierwsi cieszymy się z tego powodu Chcemy przygotować się dobrze do egzaminu maturalnego, ale przede wszystkim co w życiu robić”.

Uczniowie potwierdzają, że warto zawierzyć Matce Bożej, która jest Przewodniczką.

„Katarzyna Adamczyk Matka Boża jest taką naszą przewodniczką życiową i Jej zawierzamy wszystkie nasze problemy. Opieka Matki Bożej jest takim naszym asem w rękawie, że czujemy, że z góry mamy tą opiekę i podchodzimy do tych egzaminów spokojniej”.

Pielgrzymki maturzystów są już wpisane w tradycję polskiej szkoły. Młodym towarzyszą katecheci i nauczyciele. Diecezjalnym spotkaniom przewodniczą biskupi. Na program pobytu w Sanktuarium składają się koncerty i świadectwa oraz rozważania i konferencje.

Modlitwa tysięcy młodych potrwa aż do samej matury.

I.Tyras, Radio Jasna Góra/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 15.09.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 15.09.2017

◊  

W Magazynie: „Nowy program duszpasterski poświęcony Duchowi Świętemu” - rozmowa z z ks. Mariuszem Zaniewiczem – v-ce dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego siedleckiej kurii z Joanną Kuczborską z Radia Podlasie w Siedlcach – 14’40”.

Słuchaj:   

inizio pagina