Biuletyn Radia Watykańskiego Biuletyn Radia Watykańskiego
REDAKCJA +390669884602 | e-mail: sekpol@vatiradio.va

18/09/2017

Działalność papieska

Watykan i Stolica Apostolska

Świat

Polska

Nasze programy - wersja audio

Działalność papieskaPapież: módlmy się za rządzących nawet jeżeli popełniają błędy

◊  

Jeżeli ktoś nie modli się za rządzących, to popełnia grzech – powiedział Papież na Mszy w Domu św. Marty. W ten sposób odniósł się do dzisiejszych czytań liturgicznych, w których św. Paweł przypomina o konieczności modlitwy za tych, którzy sprawują władzę, a w Ewaneglii spotykamy tego, który rządzi, setnika modlącego się za swój lud. „Ten człowiek – powiedział Franciszek – czuł potrzebę modlitwy nie tylko dlatego, że kochał lud, ale także dlatego, że miał świadomość, że nie jest właścicielem wszystkiego, że nie jest ostatnią instancją”. Wiedział, że nad nim jest ktoś inny, kto rządzi. 

„Jeżeli (ktoś u władzy) nie modli się, zamyka się we własnej samowystarczalności lub we własnej partii, w kręgu, z którego nie może wyjść: jest człowiekiem zamkniętym samym w sobie. Gdy jednak dostrzega prawdziwe problemy, to ma świadomość swoich ograniczeń, że jest ktoś, kto ma większą władzę. A kto ma większą władzę od rządzących? Lud, który ją im dał, oraz Bóg, od którego pochodzi władza dawana poprzez lud. Kiedy rządzący ma świadomość swoich ograniczeń, wtedy się modli” – powiedział Ojciec Święty.

Papież podkreślił wielką wagę modlitwy rządzących, gdyż jest to modlitwa w intencji dobra wspólnego dla ludu, który został im powierzony. O tę łaskę trzeba jednak prosić, tak jak uczynił to Salomon, który nie błagał o złoto czy bogactwa, ale o mądrość w rządzeniu. Siła rządzących nie pochodzi od grupy partyjnej czy od samych siebie, ale  jest w Bogu i w ludzie, który dokonuje wyboru.

Franciszek zaznaczył także, że jeżeli osoba rządząca uważa się za agnostyka, czy ateistę, a więc się nie modli, to powinna pytać się własnego sumienia oraz mądrych spośród ludu. „Nie wolno pozostawać samemu, albo w swoim małym otoczeniu, gdyż to prowadzi do samowystarczalności”.

Następnie Papież odniósł się do czytanego dziś fragmentu listu św. Pawła do Tymoteusza, w którym Apostoł przypomina o konieczności modlitwy za królów, „abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością”. Franciszek zaznaczył jednak, że kiedy rządzący robi rzeczy, które się nie podobają, jest krytykowany i pozostawiony samemu sobie z własną grupą partyjną. 

„Nie, ja na niego nie głosowałem - .... Nie, nie możemy pozostawić rządzących samym sobie: musimy im towarzyszyć naszą modlitwą. Chrześcijanie powinni modlić się za rządzących. «Ależ Ojcze, jak mogę modlić się kogoś, kto robi tyle złych rzeczy?» - «Tym bardziej więc potrzebuje pomocy. Módl się, pokutuj za niego». Módl się modlitwą wstawienniczą – jak piękne jest to, co mówi Paweł – za wszystkich królów, za wszystkich, którzy mają władzę. Dlaczego? Dlatego, byśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne. Kiedy sprawujący władzę jest wolny i może rządzić w pokoju, cały lud na tym korzysta” – kontynuował Papież.

Na zakończenie Franciszek zachęcił do zrobienia rachunku sumienia dotyczącego modlitwy za rządzących. 

„Proszę was o jedną rzecz: niech każdy znajdzie dziś pięć minut, nie więcej. Jeżeli jest rządzącym, niech się zapyta siebie: «Modlę się do tego, który mi dał władzę poprzez lud?» Natomiast, jeżeli ktoś nie jest rządzącym, niech pyta: «Modlę się za tych, którzy sprawują włądzę? Tak, za tego i tamtego tak, ponieważ podoba mi się; ale za tego to nie». A oni właśnie njabardziej jej potrzebują! «Modlę się za wszystkich, którzy są u władzy?» I jeżeli zauważycie w czasie rachunku sumienia przed spowiedzią, że nie modliliście się za rządzących, wyznajcie to w czasie sakramentu pojednania. Ponieważ nie modlenie się za sprawujących władzę jest grzechem” – zakończył Franciszek.

pp/rv

inizio pagina

Papież wzywa Kościół w Japonii do głoszenia Ewangelii

◊  

Japońskie społeczeństwo jest dziś spragnione świadectwa chrześcijan, potrafiących iść pod prąd i ufać Bogu, który nigdy nie zawodzi – napisał Franciszek do biskupów Japonii. Korzystając z wizyty w tym kraju prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów Papież przekazał za jego pośrednictwem list, w którym zachęca japońskich katolików do ożywienia ducha misyjnego. Do takiej postawy powinien ich skłaniać fakt, że są spadkobiercami wielkiej rzeszy męczenników oraz wyznawców, którzy w ukryciu zachowywali wiarę w Chrystusa.

Papież obszernie pisze o aktualnych spawach, które głoszenie Ewangelii czynią jeszcze pilniejszym zadaniem. Chodzi tu o poważne problemy, z jakimi zmaga się japońskie społeczeństwo. Tytułem przykładu Franciszek wspomina o wysokiej liczbie rozwodów i samobójstw, również wśród młodych. Pisze też o formalizmie duchowym, relatywizmie moralnym, obojętności religijnej, obsesji na punkcie pracy i zarobków. W takim kontekście Kościół w Japonii na nowo musi się opowiedzieć za misją Jezusa, stać się solą i światłem – podkreśla Ojciec Święty.

kb/ rv

inizio pagina

Papież niedzielę spędził z młodymi

◊  

Dużą część wczorajszej niedzieli Papież spędził z młodzieżą, która przybyła do Watykanu wraz z opiekunami i grupą franciszkanów z regionu Marche we Włoszech. Biorą oni udział w 20. już edycji święta zatytułowanego: „Młodzi razem”, które organizowane jest corocznie na rozpoczęcie działalności duszpasterskiej w Loreto, gdzie znajduje się słynne sanktuarium Matki Bożej. 

Franciszek spotkał się z nimi w Auli Pawła VI o g. 9.30. Bardzo szybko wywiązała się nieformalna, pełna radości atmosfera wypełniona śpiewami i tańcami. Potem młodzi pokazali Papieżowi film wideo, w którym opowiadają o swojej pielgrzyce z Loreto do Asyżu.  Po filmie w krótkiej liturgii słowa Franciszek zachęcił młodych do wychodzenia z własnych ograniczeń i brania życia we własne ręce, tak, aby mogli się stać jego protagonistami.

Po modlitwie Anioł Pański, którą Ojciec Święty odmówił z wiernymi obecnymi na Placu św. Piotra oraz po obiedzie, powrócił do Auli Pawła VI, gdzie m.in. odpowiadał na zadawane pytania.

Jedna z uczestniczek po zakończeniu spotkania stwierdziła, że to wydaje się nieprawdopodobne, iż mogli przeżyć takie chwile. Szczególnie uderzyła ją pokora i prostota, z jaką Papież Franciszek przebywał między nimi. „To naprawdę jest znaczące, on nas słucha i ważne jest dla niego to, co my czujemy w naszych sercach” - powiedziała.

pp/rv

inizio pagina

Watykan i Stolica ApostolskaSetne urodziny dyrektora Radia Watykańskiego

◊  

Setne urodziny obchodzi dzisiaj ks. Antonio Stefanizzi SJ, nasz wieloletni dyrektor, któremu Radio Watykańskie w latach powojennych zawdzięcza swój dynamiczny rozwój techniczny i redakcyjny. Urodzinowe życzenia przekazał mu za pośrednictwem sekretarza stanu Papież Franciszek.

Ks. Stefanizzi już jako młody jezuita specjalizował się w naukach ścisłych. W Neapolu ukończył studia z zakresu matematyki i fizyki. Kontynuował je w Nowym Jorku, gdzie pod kierunkiem noblisty Victora Hessa zajmował się badaniem promieniowania kosmicznego.

W 1953 r. w wieku 35 lat został mianowany dyrektorem Radia Watykańskiego. Na polecenie Piusa XII utworzył w Santa Maria di Galeria ogromne centrum nadawcze. Rozstawione na obszarze ponad 400 hektarów anteny umożliwiały nadawanie programów na falach krótkich i średnich praktycznie na cały świat. Ośrodek poświęcił osobiście Papież Pacelli odbywając z tej okazji najdłuższą podróż swego pontyfikatu.

Ks. Stefanizzi pracował nie tylko w Radiu Watykańskim. Zajmował się m.in. przygotowaniem Bazyliki św. Piotra do obrad Soboru Watykańskiego II i do telewizyjnych transmisji z tego wydarzenia. Interesował się żywo komunikacją satelitarną. Za jego sprawą Watykan w 1964 r. stał się jednym z jedenastu państw założycielskich Intelsat-u, czyli międzynarodowego konsorcjum umożliwiającego łączność satelitarną na skalę światową. Organizował też ogólnoświatowe transmisje telewizyjne głównych wydarzeń watykańskich, takich jak pasterki, wielkopiątkowe Drogi Krzyżowe czy błogosławieństwa Urbi et Orbi.

Ks. Antonio Stefanizzi SJ do dziś mieszka blisko Watykanu, w jezuickim domu św. Piotra Kanizego. Do wspólnoty tej należą także jezuici, którzy dziś kontynuują jego pracę w Radiu Watykańskim.

kb/ rv

inizio pagina

ŚwiatFilipiny: ksiądz uratowany z islamskiej niewoli

◊  

W ubiegłą sobotę 16. września filipińskie wojsko uwolniło ks. Teresito Suganoba – przetrzymywanego od prawie czterech miesięcy przez islamistów – oraz jeszcze jednego zakładnika. Podczas akcji żołnierze zajęli meczet służacy jako centrum dowodzenia islamskich jednostek. Kapłan został porwany wraz z innymi piętnastoma osobami w maju tego roku. Od tego czasu wielu wiernych modliło się za ich uwolnienie.

Rząd odmówił komentarza w sprawie szczegółów dotyczących akcji, aby nie narazić na niepowodzenie dalszych działań, planowanych przez wojsko. W rękach bojowników, powiązanych z tzw. Państwem Isklamskim, może pozostawać jeszcze ponad czterdziestu zakładników. Szef sztabu, generał Eduardo Ano wezwał pozostałych terrorystów do złożenia broni – jak powiedział – „póki mają jeszcze czas”.       

mk/ rv, catholic herald

inizio pagina

Nepal: karalność prozelityzmu

◊  

W Nepalu uchwalono prawo, które przewiduję karę za nawracanie na inną religię, za działalność ewangelizacyjną czy prozelityzm. Wejdzie ono życie w sierpniu przyszłego roku. Prawo to przewiduje, że osoba złapana na działaniach mających znamiona prozelityzmu albo na podważaniu wartości innej religii, wiary jakiejś kasty, grupy etnicznej czy wspólnoty, może być skazana na 5 lat więzienia. Natomiast jeżeli ktoś obraża czyjeś uczucia religijne, może pójść do więzienia na 2 lata i zapłacić grzywnę. Prawo to dotyczy zarówno Nepalczyków, jak i obcokrajowców, a więc także misjonarzy.

Przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich Nepalu wyrazili zaniepokojenie mającym wejść w życie w przyszłym roku prawem, gdyż ich zdaniem zagraża ono wolności religijnej, którą, przynajmniej w teorii, gwarantuje konstytucja tego kraju. Wprawdzie minister sprawiedliwości podkreśla, że będzie ono stosowane nie tylko wobec wyznawców Chrystusa, stanowiących tam bardzo nieliczną mniejszość, ale obowiązywać również będzie inne religie, w tym hinduistów będących przeważającą większością czy też mniej liczebnych, ale o wiele liczniejszych od chrześcijan buddystów. Tym niemniej wikariusz apostolski w Nepalu bp Paul Simick uważa, że istnieje niebezpieczeństwo, iż zostanie tam ograniczone prawo księży do wypełniana swoich kapłańskich obowiązków.

pp/ rv

inizio pagina

PolskaBp Wątroba apeluje o włączenie się w zbiórkę podpisów pod inicjatywą „Zatrzymaj aborcję!”

◊  

 

Ordynariusz rzeszowski bp Jan Wątroba apeluje o włączenie się w zbiórkę podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą „Zatrzymaj aborcję!”. Ma ona na celu wyeliminowanie z polskiego prawa przesłanki eugenicznej - jednej z trzech pozwalających na dokonanie legalnej aborcji.

„Mając świadomość wielkiej i nienaruszalnej godności każdej ludzkiej osoby, z jej prawem do życia jako wartości fundamentalnej, jesteśmy zobowiązani w szczególny sposób do ochrony życia osób najbardziej niewinnych i bezbronnych, jakimi są dzieci poczęte. Bardzo gorąco proszę was o udzielenie poparcia inicjatywie ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję!” Niech jak najwięcej osób podpisze się pod tym projektem, by w ten sposób dać świadectwo naszej troski o życie” - powiedział bp Wątroba.

Rozpoczęta 1 września zbiórka podpisów potrwa do 15 listopada.

mk/ R. Łączny, KAI 

inizio pagina

Warszawa: Msza św. w 78. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę

◊  

 

Na terenie Muzeum Katyńskiego w Warszawie sprawowana była wczoraj Msza św. w 78. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę. Modlitwie przewodniczył biskup polowy Józef Guzdek.

W homilii ordynariusz wojskowy podkreślił, że drogą do przerwania spirali nienawiści, której efektem była agresja sowiecka, są prawda i przebaczenie.

„Czy poruszeni Słowem Bożym potrafimy uwolnić się od nienawiści? Czy zanim dziś przystąpimy do Komunii św. będziemy mogli z całą świadomością wypowiedzieć słowa: i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom? Tu, podczas Mszy św., przy Muzeum Katyńskim, te słowa z Modlitwy Pańskiej są wezwaniem do weryfikacji jakości naszego chrześcijaństwa” - mówił bp Guzdek.

Podczas uroczystości bp Guzdek został uhonorowany Krzyżem Miednoje 1940 przyznawanym przez Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939.

mk/ R. Łączny, KAI 

inizio pagina

Telewizja RAI otrzymała nagrodę Festiwalu Mundi

◊  

W Rzymie wręczono dziś główną nagrodę Międzynarodowego Festiwalu Filmów i Programów Religijnych dla Dzieci Mundi. Odbył się on w sierpniu w Starym Sączu. Patronat nad festiwalem objęła Papieska Rada ds. Kultury, a jej przedstawiciel ks. Tomasz Trafny był przewodniczącym jury.

W kategorii filmów animowanych pierwszą nagrodę otrzymała włoska telewizja RAI za film o św. Ricie. Jej przedstawiciele nie byli obecni na festiwalu. Dlatego wyróżnienie wręczył dopiero dziś w Rzymie dyrektor festiwalu ks. Andrzej Mulka. 

kb/ rv

inizio pagina

Nasze programy - wersja audioAktualności Radia Watykańskiego - wydanie główne 18.09.2017

◊  

Słuchaj:      

inizio pagina

Aktualności Radia Watykańskiego – wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego – 18.09.2017

◊  

W magazynie:  Rozmowa z ks. Jarosławem Kaźmierczakiem proboszczem parafii Nowa Cerkiew,
która została dotknięta tragrdią huraganu - audycję przygotowało Radio Głos z Diecezji Pelplińskiej.

Słuchaj:      

inizio pagina