Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

30/11/2015

Aktuálne správy z Vatikánu

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuPápež v Stredoafrickej republike navštívil mešitu a slávil omšu na štadióne

◊  

Stredoafrická republika 30. novembra – Záverečný šiesty deň africkej apoštolskej cesty pápeža Františka sa začal v hlavnom meste Stredoafrickej republiky Ban gui návštevou mešity a pokračoval slávením omše na štadióne. Svätý Otec tiež na diaľku zaslal ekumenický pozdrav patriarchovi Bartolomejovi do Konštantínopolu.

„Moja pastoračná návšteva v Stredoafrickej republike by bez tohto stretnutia s moslimskou komunitou nebola úplná“, povedal pápež František pri stretnutí s piatimi imámmi a ďalšími asi dvoma stovkami moslimských veriacich v Centrálnej mešite Koudoukou. „Kresťania a moslimovia sme si bratmi. Musíme teda takto na seba hľadieť a tak sa správať“ – znelo hlavné posolstvo Svätého Otca, ktorý spomenul aj všeobecne známu skutočnosť, že násilnosti posledného obdobia v krajine nemali príčiny striktne náboženské. „Spoločne povedzme nie nenávisti, nie pomste, nie násiliu, osobitne tomu, ktoré sa pácha v mene náboženstva alebo Boha. Boh je pokoj.“

Pápež pripomenul aj dôležitú úlohu, ktoré predstavitelia kresťanských a moslimských komunít v krajine nedávno zohrali v procese zmierenia. Vyslovil žičenie, aby budúce voľby dali krajine zodpovedných predstaviteľov, ktorí budú viac symbolmi jednoty než iba reprezentantmi jednotlivých frakcií.

Celý príhovor pápeža Františka moslimskej komunite

Centrálnou udalosťou dňa, ktorý je sviatkom sv. apoštola Ondreja, bolo slávenie Eucharistie na štadióne. Pápež František ju slávil v zaplnenom ovále moderného štadióna „Barthélémy Boganda“ s kapacitou 30-tisíc miest, no omšu sledovalo množstvo veriacich aj v okolí športového komplexu vďaka rádiám a veľkoplošným obrazovkám. Prítomná na štadióne bola aj prezidentka Catherine Samba-Panzaová, ktorá je hlavou štátu na prechodné obdobie, ako aj členovia prechodnej vlády.

Sprievod kňazov a biskupov so Svätým Otcom v úvode svätej omše prechádzal pomedzi tancujúce deti s kvetmi v rukách, avšak ako je to v Afrike zvykom, v rytmoch hudby a spevu sa pohybovalo celé zhromaždenie veriacich. Pápež odetý v červenom rúchu na počesť svätého apoštola-mučeníka Andreja slávil Eucharistiu po francúzsky, niektoré liturgické čítania a modlitby však zazneli aj v miestnom jazyku sango. Liturgické tance sprevádzali priebeh celej svätej omše. Aj evanjeliár priniesli v tancujúcej procesii, vo vystretých rukách ho držal chlapec sediaci v piroge - dlabanom člne, ktorý symbolizoval príchod prvých evanjelizátorov na územie krajiny po rieke Ubangi. Po tom, ako diakon prečítal evanjelium vo francúzštine, sa prítomným prihovoril Svätý Otec.

V homílii poukázal na záslužné a obdivuhodné dielo misionárov, ktorí do krajiny priniesli evanjelium a pozval prítomných tešiť sa z tohto daru v Pánovej prítomnosti. Ústredné motto apoštolskej návštevy „Preplavme sa na druhý breh“ bolo centrom jeho homílie. Hovoril o druhom brehu, ktorým je večný život, ale aj o druhom brehu, ktorý sa usilujeme dosiahnuť už v tomto živote prijatím spásy získanej vierou: táto skutočnosť „premieňa už náš terajší život a svet v ktorom žijeme.“

Pápež vyzval prítomných vzdávať vďaku Pánovi za jeho silu, ktorú dáva uprostred každodennej skúsenosti fyzického či morálneho utrpenia. Ako  povedal, je tu potrebné hľadieť na to, čo je krásne a hodnotné:

„Chcem spolu s vami poďakovať Pánovi milosrdenstva za všetko to krásne, veľkodušné, odvážne, čo vám umožnil vykonať vo vašich rodinách a vo vašich spoločenstvách počas udalostí, ktoré sa vo vašej krajine odohrávali počas mnohých rokov. Predsa však je pravda, že sme ešte nedorazili k cieľu, sme ešte akoby v strede rieky a potrebujeme sa odvážne rozhodnúť s obnoveným misionárskym zápalom preplaviť sa na druhý breh. Každý pokrstený musí neustále pretínať to, čo je ešte v ňom zo starého človeka, hriešneho človeka, to, čo je vždy pripravené sa prebudiť na vábenie zlého ducha – a ako len vyčíňa v našom svete a v týchto časoch konfliktov, nenávisti a vojny –, aby ho viedol k egoizmu, k uzavretiu sa do seba, k nedôvere, k násiliu a inštinktu ničenia, k odvete, k opúšťaniu a využívaniu tých najslabších...

Vieme aj, koľko cesty naše kresťanské spoločenstvá, povolané ku svätosti, majú ešte pred sebou. Istotne všetci potrebujeme prosiť Pána o odpustenie za príliš početné zdráhania a pomalosť vo vydávaní svedectva o evanjeliu. Príležitosťou na to nech je Jubilejný rok milosrdenstva, práve začatý vo vašej krajine. A  vy, drahí Stredoafričania, musíte predovšetkým hľadieť smerom k budúcnosti a silní na základe už prejdenej cesty, musíte sa rezolútne rozhodnúť naplniť novú etapu v kresťanských dejinách vašej krajiny, vrhnúť sa smerom k novým horizontom, zatiahnuť viac na hlbinu.“

Pri tejto výzve k zatiahnutiu na hlbinu a k apoštolskej horlivosti Svätý Otec ďalej poukázal na príklad sv. Andreja, ktorý spolu so svojím bratom Petrom hneď zanechali siete a nasledovali Ježiša. Pripomenul, že misia v Stredoafrickej republike potrebuje nových poslov, veľkodušných, radostných a svätých. Homíliu uzavrel pápež František týmito slovami:

„Druhý breh je na dosah ruky a Ježiš prechádza cez rieku s nami. On vstal z mŕtvych. Odteraz sú skúšky a utrpenie, ktoré prežívame, vždy príležitosťami otvárajúcimi novú budúcnosť, ak sme ochotní primknúť sa k jeho osobe. Kresťania Strednej Afriky, každý z vás je povolaný byť s vytrvalosťou svojej viery a so svojím misionárskym nasadením tvorcom ľudskej a duchovnej obnovy vašej krajiny.“

Za zvukov tamtamu potom skupiny zastupujúce deväť miestnych diecéz prinášali v tancujúcej procesii s obetnými darmi typické poľnohospodárske produkty od ovocia až po vzácne drevo. V závere eucharistického slávenia Svätého Otca pozdravil arcibiskup Bangui Mons. Dieudonné Nzapalainga, ktorý vyzval prítomných ku konkrétnym gestám na vytvorenie pokoja v krajine a ako dar Svätému Otcovi prostredníctvom veriacich odovzdal drevorezbu Svätej rodiny. Pápež František odovzdal všetkým prítomným biskupom ako dar monštrancie na vystavenie Eucharistie pre adoráciu.

Ešte pred udelením požehnania adresoval pápež František na diaľku osobitný pozdrav ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi pri príležitosti slávnosti sv. apoštola Ondreja, ktorá sa tradične 30. novembra slávi v sídle Ekumenického patriarchátu v Konštantínopole za účasti vyslaného zástupcu z Ríma:

„Pred tým, ako udelím požehnanie na tento sviatok sv. Ondreja, odtiaľto, zo srdca Afriky, by som sa chcel obrátiť na môjho najdrahšieho brata Bartolomeja, ekumenického patriarchu. Žičím mu šťastie a bratskosť a prosím Pána, aby požehnával naše sesterské cirkvi.“ -zk, jb-

inizio pagina

Ekumenické posolstvo pápeža „zo srdca Afriky“ do Konštantinopolu

◊  

Vatikán/Stredoafrická republika 30. novembra -  Pápež František dnes zaslal zo svojej cesty v Afrike osobitný pozdrav ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi pri príležitosti slávnosti sv. apoštola Ondreja, ktorá sa tradične 30. novembra slávi v sídle Ekumenického patriarchátu v Konštantínopole za účasti vyslaného zástupcu z Ríma. Svätý Otec tak urobil odkazom na diaľku počas slávenia eucharistie na štadióne v Bangui na záver svojej apoštolskej návštevy Stredoafrickej republiky, keď povedal:

„Pred tým, ako udelím požehnanie na tento sviatok sv. Ondreja, odtiaľto, zo srdca Afriky by som sa chcel obrátiť na môjho najdrahšieho brata Bartolomeja, ekumenického patriarchu. Žičím mu šťastie a bratskosť a prosím Pána, aby požehnával naše sesterské cirkvi.“

Pápež František adresoval ekumenickému patriarchovi už v predchádzajúcich dňoch osobitné posolstvo, ktoré dnes priamo na oslavách v tureckom Fanare prečítal jeho reprezentant Svätej stolice kardinál Kurt Koch, predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov.

Tento rok je pripomienka tohto sviatku osobitne významná, keďže sa spája s 50. výročím vzájomného sňatia vzájomnej exkomunikácie medzi katolíkmi a pravoslávnymi z roku 1054, známej pod názvom „Veľká schizma“. Historický ekumenický akt vykonali pápež Pavol VI. a ekumenický patriarcha Atenagoras 7. decembra 1965 podpísaním Spoločnej katolícko-pravoslávnej deklarácie o zrušení vzájomnej exkomunikácie. -jb-

inizio pagina

Slová pápeža v mešite v Bangui: Kresťania a moslimi sú bratia

◊  

Stredoafrická republika 30. novembra – V plnom znení prinášame príhovor Svätého Otca Františka pri návšteve Centrálnej mešity Koudoukou v hlavnom meste Stredoafrickej republiky Bangui 30. novembra 2015, pri ktorej sa stretol s piatimi imámmi za prítomnosti okolo dvesto veriacich:

Vážení priatelia moslimovia, zodpovední predstavitelia i veriaci,

je pre mňa veľkou radosťou stretnúť sa s vami a vyjadriť vám svoju vďačnosť za vaše vrelé privítanie. Ďakujem najmä imámovi Tidiani Moussa Naibimu za jeho láskavé slová privítania. Moja pastoračná návšteva v Stredoafrickej republike by nebola úplná, ak by nezahŕňala aj toto stretnutie s moslimskou komunitou.

Kresťania a moslimovia sme si bratmi. Musíme sa preto za takých považovať a správať sa podľa toho. Dobre vieme, že posledné udalosti a násilnosti, ktoré otriasli vašou krajinou nevychádzali z príčin striktne náboženských. Kto hovorí, že verí v Boha, musí byť aj mužom či ženou pokoja. Kresťania, moslimovia a členovia tradičných náboženstiev spolunažívali pokojne počas mnohých rokov. Musíme preto zostať jednotní, aby ustalo každé také konanie, ktoré z jednej i z druhej strany uráža Božiu tvár a má v zásade za cieľ obraňovať akýmkoľvek prostriedkom partikulárne záujmy na úkor všeobecného dobra. Spolu povedzme nie nenávisti, nie pomste, nie násiliu, zvlášť tam, kde sú páchané v mene náboženstva alebo Boha. Boh je pokoj, Boh je „salam“.

V týchto dramatických časoch sa kresťanskí i moslimskí zodpovední náboženskí predstavitelia rozhodli vzchopiť sa na úroveň zodpovedajúcu súčasným výzvam. Oni zohrali dôležitú úlohu pri obnove harmónie a bratstva medzi všetkými. Rád by som ich uistil o svojej vďačnosti a rešpekte. Môžeme si tiež spomenúť na toľké postoje solidarity, ktoré kresťania a moslimovia preukazovali vo vzťahu k ich krajanom iného náboženského vierovyznania, prijímajúc ich a brániac ich počas tejto poslednej krízy vo vašej krajine, ale aj v iných častiach sveta.

Možno len dúfať, že budúce celonárodné voľby dajú krajine takých vodcov, ktorí by dokázali Stredoafričanov zjednotiť, a stali by sa tak symbolmi jednoty národa, a nie azda iba zástupcami určitej frakcie. Silno vás povzbudzujem, aby ste spravili z vašej krajiny útulný domov pre všetkých jej synov a dcéry bez ohľadu na etnický pôvod, politickú príslušnosť alebo náboženské vierovyznanie. Stredoafrická republika, nachádzajúca sa v srdci Afriky, vďaka spolupráci všetkých jej synov a dcér bude tak môcť dať v tomto zmysle impulz celému kontinentu. Bude ho môcť pozitívne ovplyvniť a pomôcť uhasiť ohniská napätia, ktoré sú tu prítomné a ktoré bránia Afričanom požívať dobro toho rozvoja, ktorý si zaslúžia a na ktorý majú nárok.

Vážení priatelia, drahí bratia, pozývam vás modliť sa a pracovať na zmierení, bratstve a solidarite medzi všetkými, nezabúdajúc na ľudí, ktorí si najviac vytrpeli v dôsledku týchto udalostí.

Nech vás Boh žehná a nech vás chráni! Salam alaikum!

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

inizio pagina

Pápež mladým Stredoafričanom: Utiecť pred výzvami nie je riešením

◊  

Stredoafrická republika 30. novembra – Po slávnostnej Eucharistii v nedeľu večer spojenej s otvorením Svätej brány milosrdenstva v katedrále v Bangui sa pápež František presunul na pódium pred katedrálou, aby tu pozdravil mladých. Tí po svätej omši začali modlitebnú vigíliu, počas ktorej Svätý Otec niekoľko z nich vyspovedal.

Pápež si najprv vypočul svedectvo zástupcu mladých, ktorý mu predstavil symbol Stredoafrickej mládeže – banánovník, reprezentujúci život: vždy rastie, vždy sa obnovuje, vždy prináša plody.

Svätý Otec inšpirovaný týmto symbolom, prehovoril k mladým spontánnymi slovami, ktoré boli prekladané do domáceho jazyka. Hovoril im o odolnosti. Práve toto je podľa neho cesta, ako sa zachovať v ťažkých časoch vojny, nenávisti a rozdelenia v krajine. Pápež reagoval aj na túžbu mnohých Stredoafričanov opustiť krajinu, ujsť preč, pričom povedal: „Utiecť pred výzvami života nikdy nie je riešením! Je nevyhnutné odolávať, mať odvahu k pevnosti, odvahu boja za dobro! Ten, kto ujde, nemá odvahu darovať život!“

Svätý Otec ponúkol mladým dva prostriedky k tomu, ako odolávať- sú nimi modlitba a práca pre pokoj. Ako povedal, budovanie pokoja je každodennou záležitosťou a jeho prvou zásadou je: „nikdy nenávidieť a mnoho odpúšťať“, čo kázal prítomným niekoľkokrát opakovať v jazyku sango. Ten, kto nemá v srdci nenávisť, je víťazom lásky a prostredníctvom lásky prichádza pokoj, povedal Svätý Otec a dodal: „S láskou budete víťazmi v živote a vždy tak darujete život. Láska vám nikdy nedá prehrať.“

V dialógu s mladými pápež staval najmä na ich odvahe, keď im dával opakovať tieto slová: „Odvážni v odpúšťaní, odvážni v láske, odvážni vo vytváraní pokoja.“ Dodal, že je k tomu nevyhnutná dôvera v Boha a modlitba. Po tom, ako si vypočul ich odpoveď na otázku, či sú v srdci pripravení odpúšťať, zmierovať sa a milovať svoju krajinu, im udelil požehnanie a poprosil ich o modlitbu.

Svoj pôvodne pripravený text pápež odovzdal mladým na papieri. Následne sa pobral do spovednice, kde udelil sviatosť zmierenia niekoľkým mladým. Mládež potom pokračovala v modlitebnej vigílii. -zk-  

inizio pagina

Stredoafrická republika vstúpila s pápežom Františkom do Roka milosrdenstva

◊  

Stredoafrická republika 30. novembra – Po zvolaní „Lásku a pokoj!“ v miestnom jazyku sango, ktoré po ňom opakovane prevolávali veriaci zhromaždení pred katedrálou v Bangui, otvoril pápež František v hlavnom meste Stredoafrickej republiky Svätú bránu milosrdenstva. Cirkev v tejto 4,6-miliónovej krajine s obrovskou rozlohou a 37 percentami katolíkov začala sláviť Jubilejný rok milosrdenstva s vyše týždňovým predstihom voči zvyšku sveta.

Krajine, ktorá po trojročnej občianskej vojne ďalej trpí ozbrojenými nepokojmi a 40% z jej obyvateľov je negramotných, pričom veľká časť musela opustiť svoje príbytky, vyjadril pápež svoje posolstvo slovami: „Pokoj je možný, pretože my všetci sme bratmi“.  Motto jeho dvojdňovej návštevy, nad ktorou do poslednej chvíle viseli otázniky vzhľadom na bezpečnostnú situáciu, znie: „Preplavme sa na druhý breh!“

V nedeľu 29. novembra pápež František hneď po oficiálnom protokolárnom stretnutí s dočasnou hlavou štátu a vedením krajiny navštívil utečenecký tábor. Následne sa stretol  s biskupským zborom a tiež s miestnou komunitou evanjelikov. Večer otvoril pre Stredoafričanov Jubilejný rok milosrdenstva pri slávení omše Prvej adventnej nedele. Po ceste do katedrály sa ešte mimo oficiálneho programu zastavil v miestnej detskej nemocnici, kde odovzdal dar v podobe liekov, zaslaných vatikánskou detskou nemocnicou Bambino Gesù. 

V Katedrále Nepoškvrneného Počatia Panny Márie o 17. hodine už očakávali Svätého Otca kňazi, rehoľníci a rehoľníčky, seminaristi a laici zaangažovaní v apoštoláte. Pápež oblečený v pluviáli fialovej farby ešte pred vstupom do katedrály pred zatvorenou bránou predniesol spontánne slová:

„Dnes sa Bangui stáva duchovným hlavným mesto sveta. Svätý rok milosrdenstva prichádza v predstihu do tejto krajiny. Krajiny, ktorá trpí viacero rokov vojnou a nevraživosťou, neporozumením, nedostatkom pokoja. Ale v tejto trpiacej krajine sú sprítomnené aj všetky krajiny, ktoré prechádzajú krížovou cestou vojny.  Bangui sa stáva duchovným hlavným mestom modlitby o milosrdenstvo Otca. My všetci vyprosujeme pokoj, milosrdenstvo, zmierenie, odpustenie, lásku. Pre Bangui, pre celú Stredoafrickú republiku, pre celý svet, pre krajiny trpiace vojnou vyprosujeme pokoj! A všetci spoločne prosme o lásku a pokoj. Všetci spoločne: „Doyé siriri!” (Lásku a pokoj!) [zhromaždenie viac ráz opakuje v jazyku sango]. A teraz sa touto modlitbou začína Svätý rok tu, v tomto dnešnom duchovnom hlavnom meste sveta.“

Po modlitbe pápež František slávnostne otvoril drevené dvojkrídlové dvere ozdobené palmovými vetvičkami a kvetmi a za aplauzu prítomných vošiel Svätou bránou milosrdenstva do katedrály sláviť svätú omšu. V homílii vyzval všetkých, čo nespravodlivo používajú zbrane, aby zanechali nástroje smrti:

„Všetkým, ktorí používajú nespravodlivo zbrane tohto sveta, adresujem výzvu: Odložte tieto nástroje smrti; vyzbrojte sa radšej spravodlivosťou, láskou, milosrdenstvom, ktoré sú opravdivými zárukami pokoja." 

Svoj príhovor uzavrel Svätý Otec výzvou: „Zmierenie, odpustenie, lásku a pokoj!"

Plné znenie homílie pápeža Františka v katedrále v Bangui

Vo večerných hodinách, už po západe slnka, sa pápež František zúčastnil na modlitbovej vigílii mladých a venoval sa spovedaniu niektorých z nich. -jb-

inizio pagina

Pápež tvítuje: Kresťania a moslimovia sú bratmi

◊  

Kresťania a moslimovia sú bratmi a ako takí sa musíme aj správať. (Tvít pápeža Františka z 30. novembra 2015 počas návštevy Stredoafrickej republiky) -zk-

inizio pagina

Pápež na Twitteri: Uprostred nenávisti má kresťan svedčiť o Bohu – Láske

◊  

Tam, kde vládne násilie a nenávisť, kresťania sú povolaní vydávať svedectvo o Bohu, ktorý je Láska. (Tvít pápeža Františka z 29. novembra 2015 počas apoštolskej cesty v Stredoafrickej republike) -zk-

inizio pagina

Pápež v tvíte vysvetľuje význam Jubilea milosrdenstva

◊  

Jubileum milosrdenstva nám pripomína, že Boh nás očakáva s otvorenou náručou, tak, ako otec očakával márnotratného syna. (Tvít pápeža Františka z 29. novembra 2015 počas jeho návštevy v Stredoafrickej republike) -zk-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 30. novembra 2015

◊  

Pondelňajšie vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina