Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

07/09/2016

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuGenerálna audiencia pápeža Františka: To, čo zachraňuje, je milosrdenstvo

◊  

Vatikán 7. septembra – Pri dnešnej generálnej audiencii na Námestí sv. Petra ešte stále zdobila priečelie baziliky podobizeň sv. Terézie z Kalkaty. Svätý Otec sa v katechéze zameral na dôležitosť správnej predstavy o Bohu, v ktorej má ústredné miesto jeho milosrdenstvo. Falošná predstava o Bohu sa naopak stáva pre človeka prekážkou vstúpiť do skutočného vzťahu s ním a zažiť jeho prítomnosť.

Pápež František vychádzal z Ježišovej odpovede Jánovi Krstiteľovi na otázku, či je naozaj on tým očakávaným Mesiášom.  Ako vysvetlil Svätý Otec, Ježiš sa svojimi činmi predstavuje ako nástroj Božieho milosrdenstva, ktorý neprišiel potrestať či zahubiť hriešnikov, ale umožniť im návrat k Bohu.

Rozhodujúcou podmienkou je podľa pápeža Františka správne pochopenie Božieho milosrdného konania, aby sa človek naopak neuzavrel pred Bohom v pomýlenom pohoršení. Pápež vymenoval viaceré druhy uzavretosti človeka vo falošnej predstave o Bohu, či už ide o predstavu vytvorenú na vlastnú päsť, alebo o čisto psychologické útočisko pred problémami, prípadne len súkromné a do seba uzavreté prežívanie náboženstva bez dosahu na spoločenský život. Podobným nebezpečenstvom je zužovanie viery na etiku či manipulatívne vytváranie idolu na ospravedlnenie presadzovania vlastných záujmov.

Zo Slovenska boli na zaplnenom vatikánskom námestí prítomní veriaci gréckokatolíckej farnosti zo Spišskej Novej Vsi, spoločenstvo Gymnázia sv. Jána Bosca v Bardejove, väčšia skupina zo západu Slovenska i ďalší.

Katechézu uviedlo čítanie z Matúšovho evanjelia: «Ján bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov opýtať sa: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“ Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší» (Mt 11, 2-6).

Katechéza Svätého Otca v plnom znení

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Počuli sme úryvok z Evanjelia podľa Matúša (11,2-6). Zámerom evanjelistu je to, aby nám umožnil hlbšie preniknúť do Ježišovho tajomstva, aby sme pochopili jeho dobrotu a jeho milosrdenstvo. Je to nasledovná epizóda: Ján Krstiteľ posiela svojich učeníkov za Ježišom – Ján bol vo väzení –, aby mu položil veľmi jasnú otázku: «Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?» (v. 3). Nachádzal sa práve v tmavej chvíli. Ján Krstiteľ dychtivo očakával Mesiáša a vo svojom kázaní ho veľkolepo opísal ako sudcu, ktorý konečne nastolí Božie kráľovstvo a očistí svoj ľud, odmení dobrých a potrestá zlých. Kázal takto: «Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa» (Mt 3,10). Teraz Ježiš začal svoje verejné účinkovanie veľmi odlišným štýlom. Ján trpí a ocitá sa v dvojnásobnej tme – v temnote väzenia, tme cely, i v tme srdca: nechápe tento štýl a chce vedieť, či je Mesiášom práve on, alebo či treba čakať na iného.

Ježišova odpoveď sa zdá byť na prvý pohľad nezodpovedajúcou otázke Jána Krstiteľa. Ježiš totiž vraví: «Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší» (Mt 4-6,10). Toto je Ježišova odpoveď. Tu sa úmysel Pána Ježiša stáva zjavným: odpovedá, že je konkrétnym nástrojom Otcovho milosrdenstva, ktorý ide v ústrety všetkým a prináša útechu a spásu a takýmto spôsobom zjavuje Boží súd. Slepým, chromým, malomocným, hluchým sa prinavracia ich dôstojnosť a už viac nie sú vylúčení kvôli svojej chorobe, mŕtvi ožívajú, zatiaľ čo chudobným sa ohlasuje Radostná zvesť. A toto sa stáva syntézou Ježišovho konania, ktoré takýmto spôsobom zviditeľňuje a konkretizuje samotné Božie konanie.

Posolstvo, ktoré sa Cirkvi dostáva z tohto rozprávania o Kristovom živote, je veľmi jasné. Boh neposlal svojho Syna na svet, aby potrestal hriešnikov, ani preto, aby vyhubil zlých. Je im naopak určené pozvanie k obráteniu, aby pri pohľade na znamenia Božej dobroty mohli opäť nájsť cestu späť. Ako hovorí žalm: «Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, Pane, kto obstojí? Ale ty si milostivý a my ti chceme v bázni slúžiť» (Ž 130,3-4).

Spravodlivosť, ktorú Ján Krstiteľ kládol do centra svojho kázania, sa v Ježišovi zjavuje v prvom rade ako milosrdenstvo. A pochybnosti Predchodcu nie sú iné, ako predznamenanie zneistenia, aké Ježiš následne vyvolá svojimi činmi a svojimi slovami. A tak možno pochopiť, prečo Ježiš uzatvára svoju odpoveď takto: «A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší» (Mt 11,6). Pohoršenie znamená ,prekážku‘. Preto Ježiš vystríha pred osobitným nebezpečenstvom: ak sú prekážkou pre vieru predovšetkým jeho činy milosrdenstva, znamená to, že ide o falošný obraz Mesiáša. Blahoslavení sú naopak tí, ktorí zoči-voči Ježišovým skutkom a slovám vzdávajú slávu Otcovi, ktorý je na nebesiach.

Ježišova výstraha je stále aktuálna: aj dnes si človek o Bohu vytvára predstavy, ktoré mu bránia zažiť jeho skutočnú prítomnosť. Niektorí si upravia vieru na spôsob ,urob si sám‘, ktorá redukuje Boha na obmedzený priestor vlastných želaní a vlastných presvedčení. Ale táto viera nie je obrátením k Pánovi, ktorý sa zjavuje, ale naopak mu dokonca znemožňuje podnecovať náš život a naše svedomie. Iní redukujú Boha na falošný idol; používajú jeho sväté meno na ospravedlnenie vlastných záujmov či dokonca nenávisti a násilia. Pre iných je Boh len psychologickým útočiskom na získanie istoty v ťažkých okamihoch: ide o vieru uzavretú samu do seba, nepriepustnú voči sile Ježišovej milosrdnej lásky, ktorá nás ženie smerom k bratom. A ešte ďalší považujú Krista iba za dobrého učiteľa etickej náuky, jedného z mnohých v histórii. Napokon existujú takí, ktorí dusia vieru v čisto vnútornom vzťahu s Ježišom a rušia tak jeho misionársky zápal schopný premeniť svet a dejiny. My kresťania veríme v Boha Ježiša Krista a našou túžbou je rásť v živej skúsenosti jeho tajomstva lásky.

Snažme sa teda neklásť nijakú prekážku milosrdnému konaniu Otca, ale žiadajme o dar veľkej viery, aby sme sa aj my stali znakmi a nástrojmi milosrdenstva.

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -jb, bp-

inizio pagina

Pápež tvítuje: Boh sa ustavične zľutúva nad našou kajúcnosťou

◊  

Boh sa ustavične zľutúva nad našou kajúcnosťou. (Tvít pápeža Františka, 7. septembra 2016)

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteBratislava hostí summit biskupských konferencií strednej a východnej Európy

◊  

Slovensko/Európa 7. septembra - Bratislava sa od zajtra stane na dva dni dejiskom pracovného summitu predsedov biskupských konferencií strednej a východnej Európy. Hostia prídu na pozvanie predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského. Zástupcovia biskupských konferencií budú debatovať na tému „Migračná kríza a rodina“.

Pricestujú zástupcovia z takmer všetkých postkomunistických krajín - z Čiech, Maďarska, Slovinska, Litvy, Poľska, Bieloruska, Bulharska, Ukrajiny, Albánska, Bosny a Hercegoviny a Slovenska. Prítomní budú dvaja kardináli: predseda Rady európskych biskupských konferencií CCEE kardinál Péter Erdő a pražský arcibiskup metropolita kardinál Dominik Duka.

Pri otvorení podujatia v priestoroch Hotela Devín vystúpia s pozdravnými príhovormi okrem domáceho arcibiskupa aj predseda Národnej rady SR Andrej Danko a apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana. Počas zasadnutia sa prítomným zástupcom biskupských konferencii prihovoria predseda CCEE kardinál Erdő, právny expert v oblasti medzinárodnej náboženskej slobody Roger Kiska, riaditeľka Úradu Medzinárodnej organizácie pre migráciu v Slovenskej republike Zuzana Vatráľová a poslankyňa Európskeho parlamentu Anna Záborská.

Summit nadväzuje na vlaňajšie dvojdňové medzinárodné stretnutie biskupov stredovýchodnej Európy rovnako v Bratislave, venované koordinácii aktivít biskupských konferencií pri pastorácii rodín, ako aj kríze na Ukrajine. (Zdroj: TK KBS) -jb-

inizio pagina

Kardinál Piacenza príde na Slovensko, vystúpi na kurze pre spovedníkov

◊  

Slovensko 7. septembra - V Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule sa včera začal trojdňový kurz pre spovedníkov. Hlavným prednášateľom je pápežský penitenciár kardinál Mauro Piacenza, bývalý prefekt Kongregácie pre klérus. Kurz organizuje Apoštolská penitenciária v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska a Subkomisiou pre bioetiku jej Teologickej komisie. -jb- 

inizio pagina

Svätá stolica uzavrela zmluvu so Stredoafrickou republikou

◊  

Vatikán/Stredoafrická republika 7. septembra – Včera bola v Stredoafrickej republike za účasti prezidenta krajiny Faustina Archangea Touadéru uzavretá „Rámcová zmluva medzi Svätou stolicou a Stredoafrickou republikou vo veciach spoločných záujmov“. Pri tejto príležitosti sa v prezidentskom paláci v hlavnom meste Bangui zišli vysokí štátni i cirkevní predstavitelia krajiny vrátane miestneho arcibiskupa Mons. Dieudonné Nzapalaingu. V mene Svätého Otca dokument podpísal apoštolský nuncius Mons. Franco Coppola.

Rámcová zmluva pozostávajúca z preambuly a 21 článkov stanovuje právne vzťahy medzi Cirkvou a štátom. Obe strany sa zaväzujú spolupracovať pre morálne, duchovné a materiálne blaho ľudskej osoby a pre podporu spoločného dobra. Dokument vstúpi do platnosti výmenou ratifikačných listín. -bp-

inizio pagina

Predseda COMECE kard. Marx apeloval na pokračovanie vyjednávaní o TTIP

◊  

Európa/COMECE 7. septembra – Predseda Komisie biskupských konferencií Európskeho spoločenstva (COMECE) kardinál Reinhard Marx apeloval na pokračovanie vyjednávaní o pripravovanej ekonomickej dohode medzi EÚ a USA, tzv. TTIP – „Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo“ (Transatlantic Trade and Investment Partnership).

Kardinál Marx v oficiálne publikovanom stanovisku  uvádza: „Zastavenie vyjednávaní o TTIP by nevyriešilo súčasné problémy. Spravodlivý globálny ekonomický poriadok vyžaduje spoločné pravidlá. TTIP by mohlo predstavovať spôsob, ako dosiahnuť tento cieľ.“

COMECE v tejto súvislosti pripomína spoločné vyhlásenie, ktoré v júni spoločne podpísali biskupi Európy a Spojených štátov amerických. Podčiarkuje sa v ňom,  aby dohoda medzi EÚ a USA o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve nebrala do úvahy len ekonomickú teóriu. Biskupi naopak vyzývajú, aby zahrnula sociálnu ochranu, udržateľný rozvoj, taktiež spoluúčasť občanov i migráciu, a aby sa negatívne nedotkla duchovného vlastníctva či domorodého obyvateľstva. -bp- 

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie zo 7. septembra 2016

◊  

Stredajšie vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina