Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

12/09/2016

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuPápež František odobril argentínske aplikačné smernice k Amoris laetitia

◊  

Vatikán/Argentína 12. septembra – Svätý Otec František ocenil počin argentínskych biskupov z regiónu Buenos Aires, ktorí pre svojich kňazov vypracovali usmernenie o aplikácii 8. kapitoly exhortácie Amoris laetitia o láske v rodine. Dokument je určený samotným kňazom ako interný formačný materiál.

Ako informuje denník L´Osservatore Romano, pápež František biskupom svojej niekdajšej pastoračnej oblasti zaslal list prostredníctvom ich delegáta Mons. Sergía Alfreda Fenoya, v ktorom píše o pastoračnej láske, pobádajúcej vychádzať a vyhľadávať tých, čo sa vzdialili, „a po stretnutí sa s nimi začať cestu privítania, sprevádzania, rozlišovania a integrácie do cirkevného spoločenstva“.

Pápež František odobril aplikačnú interpretáciu pastoračne náročnej 8. kapitoly posynodálnej apoštolskej exhortácie zo strany argentínskych biskupov so slovami, že tu „nie sú iné interpretácie“. Dokument s názvom „Základné kritériá pre aplikáciu 8. kapitoly Amoris laetitia“ je podľa jeho slov „pravým príkladom sprevádzania kňazov“ a veľmi prospeje predovšetkým vďaka pastoračnej láske, ktorou je plne preniknutý. Za naliehavé Svätý Otec vo svojom liste označil formovať seminaristov a kňazov «k rozlišovaniu, osobnému i komunitnému». -jb-  

inizio pagina

Ranná homília pápeža Františka: Diabol chce rozbiť aj jednotu pri eucharistii

◊  

Vatikán 12. septembra – Rozdelenia ničia Cirkev a diabol sa snaží útočiť na základ jednoty, ktorým je slávenie eucharistie. Týmito slovami sa dnes ráno – v deň, keď slávime meno preblahoslavenej Panny Márie – prihovoril v homílii veriacim v Dome sv. Marty pápež František. Inšpiráciu našiel v prvom čítaní, v ktorom sv. Pavol varuje veriacich v Korinte pred roztržkami (1 Kor 11,17-26). 

Svätý Otec opäť upozornil na to, že „diabol používa dve mocné zbrane, aby zničil Cirkev: [sú nimi] rozdelenia a peniaze“. Už od začiatku existovali „ideologické či teologické rozdelenia, ktoré rozdeľovali Cirkev“, vysvetlil pápež a dodal: „diabol zasieva žiarlivosť, ctižiadostivosť, myšlienky, aby rozdeľoval! Prípadne zasieva chamtivosť“. A tak sa deje to, že po vojne „všetko zostáva zničené a diabol odchádza spokojný. A my naivní sme mu skočili na jeho hru“. „Tá hra rozdelení je špinavá hra, je ako terorizmus,“ vysvetlil Svätý Otec a opäť upozornil na nebezpečenstvo klebiet, lebo jazyk má podľa jeho slov moc zabíjať, hádzať bomby a ničiť. 

„Rozdelenia v Cirkvi nedovoľujú Božiemu kráľovstvu rásť; nedovoľujú, aby sa nám Pán dal dobre vidieť, taký aký je. Rozdelenia spôsobujú, že možno vidieť len istú časť, jednu časť stojacu proti inej... vždy proti! Chýba ten olej jednoty, balzam jednoty. Diabol však ide ešte ďalej, nielen v kresťanskej komunite, ide na koreň kresťanskej jednoty. A práve toto sa deje tu, v meste Korint. Pavol Korinťanov napomína, lebo ich rozdelenia sa dotýkajú priamo základu jednoty, teda slávenia Eucharistie“.

V prípade Korinťanov dochádza k rozdeleniam a roztržkám medzi bohatými a chudobnými práve počas eucharistického slávenia. Ako zdôraznil Svätý Otec, Ježiš prosil Otca o jednotu. Avšak diabol sa snaží ničením dosiahnuť až sem.  

„Prosím vás, aby ste urobili všetko preto, aby nedošlo k ničeniu Cirkvi rozdeleniami, či už ideologickými, alebo skrze chamtivosť, ctižiadostivosť alebo závisť. A predovšetkým [vás prosím], aby ste sa modlili a strážili prameň, samotný zdroj jednoty Cirkvi, ktorým je telo Krista; aby sme každý deň slávili jeho obetu v Eucharistii“.     

Svätý Pavol napísal list Korinťanom síce pred dvetisíc rokmi, Svätý Otec František však verí, že je pre nás aktuálny aj dnes:

„Pavol to môže povedať nám všetkým, dnešnej Cirkvi, aj dnes. ‚Bratia, nechválim vás, že sa neschádzate na lepšie, ale na horšie’. Cirkev celá zídená... na horšie, pre rozdelenia: na horšie! Aby zašpinili Telo Kristovo v eucharistickej slávnosti! A ten istý Pavol nám hovorí, na inom mieste: ‚Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne (...), ten si je a pije odsúdenie’. Prosme Pána za jednotu Cirkvi, aby medzi nami neboli rozdelenia. Jednota v základe Cirkvi je tá, ktorá je skutočne Kristovou obetou, ktorú každý deň slávime“.

Na liturgii v Dome sv. Marty sa zúčastnil aj emeritný arcibiskup z mexického San Luis Potosí Mons. Arturo Szymanski Ramírez, ktorý čoskoro oslávi 95 rokov. Svätý Otec na úvod homílie pripomenul, že prelát bol aj na Druhom vatikánskom koncile a dnes stále pomáha vo farnosti. -ej- 

inizio pagina

Pápež v tvíte pozdravuje atlétov na Paralympiáde

◊  

Pozdravujem všetky atlétky a atlétov, ktorí sa zúčastňujú na Paralympiáde: nech je šport príležitosťou pre rast a priateľstvo (Tvít pápeža Františka, 12. septembra 2016).

inizio pagina

Vo Vatikáne prebieha 16. stretnutie Rady kardinálov so Svätým Otcom

◊  

Vatikán 12. septembra – Dnes ráno sa konalo ďalšie zo stretnutí Rady kardinálov „C9“ so Svätým Otcom Františkom. Toto v poradí už 16. poradné zhromaždenie bude pokračovať až do stredy 14. septembra. Kardináli na pravidelných zasadnutiach už od októbra 2013 diskutujú spolu s pápežom Františkom najmä o návrhoch týkajúcich sa reformy Rímskej kúrie a o jej aktuálnom stave. -bp-

inizio pagina

Pápežská komisia na ochranu mladistvých odporúča zaviesť Deň modlitby

◊  

Vatikán 12. septembra – Členovia Pápežskej komisie na ochranu mladistvých prediskutovali nové návrhy prevencie zneužívania detí, mladistvých a zraniteľných dospelých. Plenárne zasadnutie poradného orgánu Svätého Otca sa uskutočnilo od 5. do 11. septembra v Ríme.

Dôležitým bodom stretnutia boli správy o skvalitňovaní permanentných vzdelávacích programov na úrovni miestnych cirkví i Vatikánu: ,,Naše posudky sa týkajú jednotlivých spoločenstiev a cirkevných lídrov. Týmto spôsobom sa snažíme byť službou Svätému Otcovi“, uvádza tlačová správa z plenárneho zasadnutia. Svoje návrhy bude komisia prezentovať pápežovi Františkovi.

Na tému ochrany pred zneužívaním zo strany kléru sa počas roka konali viaceré konferencie a workshopy na všetkých piatich kontinentoch. Výnimkou nebolo ani Slovensko. V Modre sa v apríli konala konferencia o pastorácii povolaní, ktorú viedol profesor Hans Zollner, člen Pápežskej komisie na ochranu mladistvých. V auguste zas na Spišskej Kapitule v rámci sympózia kánonického práva vystúpil Mons. Robert Oliver, sekretár Pápežskej komisie na ochranu mladistvých.

Účastníci sa na plenárnom zasadnutí zaoberali návrhom vyhlásiť deň modlitby za obete zneužívania. Verejnosť by cestou spoločnej prosby k Pánovi mohla prejaviť spolupatričnosť obetiam v rámci cirkevného spoločenstva. V niektorých krajinách sa už takýto deň slávi, pričom dátumy sa líšia podľa miestnych podmienok.

Témou diskusie bol tiež pápežský dokument motu proprio „Ako milujúca matka“. Pápežská komisia na ochranu mladistvých sa totiž od začiatku zaoberá predkladaním návrhov Svätému Otcovi v súvislosti s vyvodzovaním zodpovednosti biskupov vo veci zneužívania. Nové motu proprio rozširuje túto zodpovednosť aj na ďalších predstaviteľov Cirkvi.

Komisia oznámila prípravu webovej stránky, ktorá má prispieť k šíreniu povedomia ochrany mladistvých. Prítomnosť v digitálnom svete považuje za kľúčovú pre spoluprácu s miestnymi cirkevnými spoločenstvami.

Viac pre Vatikánsky rozhlas povedal otec Hans Zollner, člen Pápežskej komisie na ochranu neplnoletých:

„Myslím si, že sme sa podelili o mnohé aktivity, ktoré sme zrealizovali vo vnútri pracovných skupín. Dalo by sa povedať, že tieto posledné mesiace, aspoň 70-80 stretnutí prebehlo v tých najrozličnejších častiach sveta: od Európy po Ameriku, až po Oceániu. Videli sme, ako dnes v mnohých častiach sveta, kde  sa doposiaľ nehovorilo o téme zneužívania a prevencie, mnohí ľudia vo vnútri Cirkvi, ale tiež mimo, začali byť aktívni; a že Cirkev v týchto oblastiach je skutočne niekedy tou najaktívnejšou a najdôležitejšou práve vďaka systému katolíckych škôl, vďaka celému výchovnému systému a práce s mladými a rodinami“.

Otec Zollner tiež prezradil, že Svätý Otec František sa nedávno stretol s dvoma obeťami sexuálneho zneužitia v Taliansku:

„Komisia sa nestretla s pápežom, dozvedela sa však, že dve obete zneužívania v Taliansku mali stretnutie so Svätým Otcom počas Jubilejnej audiencie minulú sobotu, počas ktorej mu darovali dve knihy, ktoré boli v tomto roku publikované v taliančine: „Júlia a vlk“ a druhá „Chcel by som povstať zo svojich rán“. Prvá je o skúsenosti dievčiny zneužitej kňazom v Taliansku. Ide o prvú knihu v Taliansku, v talianskom jazyku a o skúsenosti v Taliansku. Druhá kniha je o zasvätených ženách, ktoré boli zneužité kňazmi. Pápež – podľa toho, čo mi povedali tieto dve pani – bol hlboko dotknutý a prejavil záujem sledovať tento prípad. Takže si myslím, že z toho, čo sme sa dozvedeli a videli počas týchto rokov – odkedy je pápež František, ako aj pápež Benedikt – sa pápeži zaujímajú osobne, sú empatickí a prejavujú svoju blízkosť ľuďom vo veľkých ťažkostiach a tiež voči tým, ktorí boli sexuálne zneužití členom kléru“. -mp, ej-

inizio pagina

Vatikán privíta sympózium o ľudskejšej a spravodlivejšej ekonómii

◊  

Vatikán 12. septembra – „Smerom k ľudskejšej  a spravodlivejšej ekonómii. Nová inkluzívna ekonomická paradigma v kontexte rastúcich nerovností.“ Takto znie téma sympózia, ktoré v stredu 21. septembra organizuje v Ríme Pápežská rada pre kultúru, Talianske veľvyslanectvo pri Svätej stolici a nadácia „Nádvorie hľadajúcich“ (Cortile dei Gentili).

Na dnešnej tlačovej konferencii v Tlačovom stredisku Svätej stolice podujatie predstavili predseda Pápežskej rady kardinál Gianfranco Ravasi a taliansky veľvyslanec pri Svätej stolici Daniele Mancini. Medzinárodné stretnutie prezentoval aj prof. Giuliano Amato, bývalý predseda talianskej vlády a súčasný predseda nadácie „Nádvoria hľadajúcich“.

Cieľom ekonomickej konferencie je stimulovať debatu v aktuálnej politickej, akademickej i verejnej sfére o vzťahoch medzi ekonómiou a spoločnosťou a o nových ekonomických inkluzívnych modeloch.

Na konferencii, ktorá sa uskutoční v priestoroch Talianskej ambasády pri Svätej stolici v Ríme sa zúčastní aj držiteľ Nobelovej ceny za ekonómiu prof. Angus Deaton. -bp-

inizio pagina

Aktualizované: Harmonogram apoštolskej cesty do Gruzínska a Azerbajdžanu

◊  

Vatikán 12. septembra – Dnes bol aktualizovaný oficiálny harmonogram apoštolskej cesty pápeža Františka do Gruzínska a Azerbajdžanu. V poradí 16. apoštolskú cestu, ktorá bude nasledovať mesiac po ceste do Poľska na Svetové dni mládeže, podnikne Svätý Otec od 30. septembra do 2. októbra 2016. Pôjde o druhú etapu návštevy kaukazského regiónu po nedávnej návšteve Arménska. Prvé dva dni cesty pápež strávi v Gruzínsku a záverečný deň v Azerbajdžane.

Harmonogram apoštolskej cesty do Gruzínska a Azerbajdžanu

Časové údaje zodpovedajú miestnemu času, v zátvorkách je tučným uvedený náš čas.

Piatok 30. septembra

09.00 Odlet z rímskeho letiska Fiumicino do Tbilisi

15.00 (13.00) Prílet na medzinárodné letisko v Tbilisi a privítacia ceremónia

15.30 (13.30) Zdvorilostná návšteva prezidenta Gruzínska v Prezidentskom paláci

16.00 (14.00) Stretnutie s predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti a diplomatickým zborom na dvore Prezidentského paláca – príhovor pápeža

16.40 (14.40) Stretnutie s Jeho Svätosťou a Blaženosťou Iliom II., katolikosom a patriarchom celého Gruzínska v sídle patriarchátu – príhovor patriarchu a pápeža

18.00 (16.00) Stretnutie s asýrsko-chaldejskou komunitou v chaldejskej katolíckom kostole sv. Šimona Farbiara – modlitba pápeža

Sobota 1. októbra

10.00 (8.00) Svätá omša na štadióne M. Meskhiho – homília pápeža

15.45 (13.45) Stretnutie s kňazmi, rehoľníkmi a rehoľníčkami v Kostole Nanebovzatia Panny Márie – príhovor pápeža

17.00 (15.00) Stretnutie s klientmi a pracovníkmi diel milosrdenstva Cirkvi pred Charitatívnym strediskom kamiliánov – pozdrav pápeža

18.15 (16.15) Návšteva patriarchálnej katedrály Svetitskhoveli v Mtskhete – pozdrav patriarchu a pápeža

Nedeľa 2. októbra

07.55 (05.55) Rozlúčková slávnosť na letisku v Tbilisi

08.10 (06.10) Odlet z Tbilisi do Baku

09.30 (07.30) Prílet na letisko „Heydar Aliyev“ v Baku a slávnostné prijatie

10.30 (8.30) Svätá omša v Kostole Nepoškvrnenej v Saleziánskom centre v Baku – homília pápeža a Anjel Pána

12.45 (10.45) Obed so saleziánskou komunitou a s pápežským sprievodom

15.30 (13.30) Protokolárna privítacia ceremónia na námestí Prezidentského paláca „Genclik“

Zdvorilostná návšteva u prezidenta v Prezidentskom paláci „Genclik“

16.30 (14.30) Návšteva Pamätníku padlých v boji za nezávislosť

17.00 (15.00) Stretnutie s verejnými predstaviteľmi v Centre „Heydar Aliyev“ – príhovor pápeža

17.45 (15.45) Súkromné stretnutie so šejkom kaukazských moslimov v Mešite „Heydar Aliyev“

18.00 (16.00) Medzináboženské stretnutie so šejkom a so zástupcami iných náboženských komunít krajiny – príhovor pápeža

19.00 (17.00) Rozlúčková ceremónia na letisku v Baku

19.15 (17.15) Odlet z Baku do Ríma

22.00 Prílet na rímske letisko Ciampino

Časový posun

Rím, Slovensko: +2h UTC

Tbilisi: +4h UTC

Baku:         +4h UTC

-bp-

(Svätá stolica publikovala prvý rámcový program už 11. júla.)

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteDo pochodu za rodinu v Mexiku sa zapojilo vyše milióna ľudí

◊  

Mexiko 12. septembra – Veracruz, Chiapas, Puebla, Jalisco a ďalšie mexické štáty sa v sobotu 10. septembra zapojili do pochodu za ochranu rodiny. Mexiko zažíva národné prebudenie v prospech rodiny a má plnú podporu Cirkvi, uviedol pre agentúru Fides biskup Zacatecasu Mons. Sigifredo Noriega Barceló.

Iniciatívu zorganizovalo hnutie „Národný front pre rodinu“, ktoré združuje rôzne náboženské komunity i skupiny bez vierovyznania, ktoré presadzujú model rodiny ako vzťah medzi mužom a ženou. Pochod za rodinu hostilo viac než 125 miest a podľa údajov agentúry Fides sa na ňom zúčastnilo viac než pol druha milióna ľudí.

Stalo sa tak po tom, ako mexický sa prezident Enrique Peña Nieto rozhodol vyjadriť podporu návrhu zákona o „manželstvách osôb rovnakého pohlavia“. -ej-  

inizio pagina

V Macedónsku sa konal Deň vďakyvzdania za svätorečenie Matky Terezy

◊  

Macedónsko 12. septembra – V Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko sa včera 11. septembra uskutočnil Deň vďakyvzdania za to, že Svätý Otec svätorečil Matku Terezu. Arcibiskup Sarajeva kardinál Vinko Puljić pri tejto príležitosti za účasti stoviek ľudí, ako aj štátnych predstaviteľov a diplomatov slávil  ako pápežov vyslanec svätú omšu v hlavnom meste Skopje.

Práve v meste Skopje sa 26. augusta v roku 1910 v albánskej rodine narodila Agnes Gonxha Bojaxhiu, neskoršia zakladateľka Misionárok lásky. V nedeľu 4. septembra ju pápež František slávnostne kanonizoval vo Vatikáne. -bp-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 12. septembra 2016

◊  

Pondelkové vysielanie vo zvukovej podobe:  

inizio pagina