Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

15/09/2016

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuRanná homília pápeža Františka: Nie sme siroty, Ježiš nám daroval svoju Matku

◊  

Vatikán 15. septembra – Vo „svete, ktorý trpí krízou veľkej osirelosti“ máme Matku, ktorá nás sprevádza a chráni. Týmito slovami sa dnes ráno – na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorá je aj patrónkou Slovenska – prihovoril veriacim v Dome sv. Marty pápež František. Dnešný úryvok z Jánovho evanjelia tvoria posledné Ježišove slová na kríži. Pred tým než dokonal, odovzdal svojej matke milovaného učeníka a Jánovi povedal: „Hľa, tvoja matka!“ (Jn 19,25-27).

Všetci učeníci utiekli, okrem Jána a niekoľkých žien. Svätý Otec priblížil túto scénu:  Pod krížom bola Mária, Ježišova matka, na ktorú všetci hľadeli so slovami: „To je matka tohto delikventa! To je matka tohto buriča!“ Pápež pokračoval:

„Mária počúvala tieto slová. Trpela hrozným ponížením. A počula tiež mocných, niektorých kňazov, ktorých rešpektovala, lebo boli kňazmi, [ako hovoria]: ,Nuž ty, čo si taký úžasný, zostúp! Zíď dole!’. - [Bola] tam, so svojím Synom, nahým. Mária tak veľmi trpela, ale neodišla preč. Nezaprela Syna. Bol jej vlastným telom“.

Svätý Otec František si počas homílie tiež zaspomínal na to, ako chodieval v Buenos Aires do väzníc navštíviť väzňov a vídaval zástup žien, ako čakajú, kým ich pustia dnu:

„Boli to matky. Nehanbili sa: ich telo bolo tam vo vnútri. A tieto ženy trpeli nielen hanbou, že sú tam – ‚Pozri sa na ňu! Čo to vyviedol ten jej syn?’ – ale trpeli tiež tým najhorším ponížením pri hĺbkových prehliadkach, ktoré museli podstúpiť pred vstupom. Boli to však matky a išli navštíviť vlastnú krv. Tak aj Mária bola tam so svojim Synom, s tým tak veľkým utrpením“.

Ježiš podľa Svätého Otca prisľúbil, že nás neopustí ako siroty a na kríži nám daroval svoju Matku ako našu Matku:

„My kresťania máme Matku, tú istú, čo Ježiš; máme Otca, toho istého, čo Ježiš. Nie sme siroty! A ona nás v tom okamihu rodí s toľkou bolesťou: je skutočne mučeníčkou. S prebodnutým srdcom prijíma to, že nás všetkých porodí v tej chvíli bolesti. A od toho okamihu sa stáva našou Matkou, od toho momentu je ona našou Matkou, tou, ktorá sa o nás stará a ktorá sa za nás nehanbí: bráni nás“.

Ruskí mystici prvotnej doby, dodal na záver svojej homílie pápež František, odporúčali veriacim, aby sa vo chvíľach duchovného nepokoja skryli pod plášť Matky Božej: „Tam nemôže vstúpiť diabol, lebo ona je Matka a ako Matka nás chráni. Aj Západ prijal túto radu a vytvoril prvú mariánsku antifónu ‚Sub tuum praesidium’ – ‚Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Bohorodička’. Tam sme v bezpečí,“ vysvetlil Svätý Otec: 

„Vo svete, ktorý môžeme nazvať ‚osirelý’, v tomto svete, ktorý trpí krízou veľkej osirelosti, môže naša pomoc spočívať v slovách: ‚Pozri na svoju Matku!’. Máme ju, tú, ktorá nás chráni, učí nás a sprevádza; ktorá sa nehanbí za naše hriechy. Nehanbí sa, lebo je Matkou. Nech nám Duch Svätý, tento priateľ, tento spoločník na ceste, tento Tešiteľ a Zástanca, ktorého nám poslal Pán, pomôže pochopiť toto veľké tajomstvo Máriinho materstva“. -ej-       

inizio pagina

Pápež účastníkom Národného biblického týždňa: „Muža a ženu ich stvoril“

◊  

Vatikán 15. septembra – Talianska biblická asociácia už po 44. raz zorganizovala Národný biblický týždeň. Okolo 150 účastníkov dnes prijal na audiencii Svätý Otec František. Téma stretnutia, ktoré od pondelka do piatka hostí Pápežský biblický inštitút v Ríme, sa zameriava na biblické posolstvo o stvorení človeka: „Muža a ženu ich stvoril“ (porov. Gen 1,27).

Pápež František pripomenul, že tejto téme sa obšírne venoval Ján Pavol II. v cykle katechéz a tiež on sám sa k tomu vyjadril v katechéze pri generálnej audiencii. Svätý Otec podčiarkol dôležitosť ústrednej témy 44. národného biblického týždňa a prítomných vyzval, aby „infikovali“ iných dôstojnosťou:

„Uvažovať nad tým, ako sme boli stvorení, formovaní na obraz a podobu Stvoriteľa, nad odlišnosťou od iných stvorení a celého stvorenstva je kľúčové. Pomáha nám to pochopiť dôstojnosť, ktorú máme my všetci, muži i ženy, dôstojnosť, ktorá má svoje korene v samotnom Stvoriteľovi. Vždy ma oslovuje skutočnosť, že našou dôstojnosťou je práve to, že sme Božími deťmi a v Písme sa tento vzťah ukazuje v tom, že on nás vedie tak ako vedie otec svoje dieťa.

V druhom rozprávaní o stvorení vidíme, ako nás Boh stvoril ,remeselníckym‘ spôsobom, sformoval nás z blata zeme, teda Božie ruky sa zašpinili naším životom. Stvoril nás nielen svojím slovom, ale aj svojimi rukami a svojím životodarným dychom, skoro by sme povedali, že celá Božia bytosť sa angažovala v tom, že darovala život ľudskej bytosti.

Existuje však možnosť, že táto dôstojnosť, ktorú nám udelil Boh, sa môže znehodnotiť. Vo futbalovom slovníku by sme povedali, že človek má schopnosť dať si ,vlastný gól‘. To sa deje, keď kšeftujeme so svojou dôstojnosťou, keď sa utiekame k modloslužbe, keď v našom srdci dávame priestor modloslužobnej skúsenosti. Počas odchodu z Egypta keď bol ľud unavený, lebo Mojžiš neschádzal z vrchu, bol ľud pokúšaný démonom a vytvoril si modlu (porov. Ex 32). A modla bola zo zlata. Všetky modly majú na sebe niečo zo zlata! To nás núti zamyslieť sa nad príťažlivou silou bohatstiev, nad skutočnosťou, že človek stráca vlastnú dôstojnosť, keď v jeho srdci bohatstvá zaujmú Božie miesto.

Naopak Boh nám dal dôstojnosť byť jeho synmi. Odtiaľto pramení aj otázka: ako sa môžem podeliť o túto dôstojnosť tak, že sa vytvorí pozitívna vzájomnosť? Ako to spraviť, aby sa iný cítil dôstojne? Ako môžem niekoho ,infikovať‘ dôstojnosťou? Keď niekto znevažuje, segreguje, diskriminuje, vtedy neinfikuje dôstojnosťou, ale robí opak. Prospeje nám, ak sa budeme často pýtať: ako prijímam moju dôstojnosť? Ako jej dávam rásť? A prospeje nám aj zamyslieť sa nad tým, či a kedy infikujeme dôstojnosťou nášho blížneho.“

Pri audiencii v Klementínskej sále účastníkov Národného bibliského týždňa sprevádzali traja talianski kardináli: Gualtiero Bassetti, Giuseppe Betori a Gianfranco Ravasi.  -bp-

inizio pagina

Motu proprio pre zosúladenie kódexov latinského a východného obradu

◊  

Vatikán 15. septembra – „Mobilita populácie určila prítomnosť značného počtu východných veriacich na latinských územiach“ a „táto nová situácia vytvára mnoho pastoračných a právnych otázok, ktoré treba riešiť príslušnými normami“. Uvádza sa v apoštolskom liste motu proprio pápeža Františka s názvom „O súlade kódexov“ (De concordia inter Codices), na základe ktorého sa menia niektoré normy Kódexu kánonického práva latinského obradu.

Svätý Otec zavádza zmeny s cieľom uviesť do súladu latinský Kódex kánonického práva (CIC) s Kódexom kánonov východných cirkví (CCEO), najmä pokiaľ ide o platné vysluhovanie manželstva v prípade, ak je jeden z páru latinského a druhý východného obradu. Motu proprio tiež objasňuje za akých okolností môže jeden z dvojice zmeniť obrad alebo ako určiť obrad, do ktorého bude patriť dieťa.   

„Tieto dva kódexy majú na jednej strane spoločné normy a na druhej strane vlastné osobitnosti, ktoré ich činia navzájom nezávislými. Predsa však je nutné, aby aj v osobitných normách existovala dostatočná zhoda,“ objasňuje dôvody reformy v apoštolskom liste Svätý Otec František. Viac pre Vatikánsky rozhlas prezdradil sekretár Pápežskej rady pre výklad legislatívnych textov Mons. Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru:

„V podstate ide o zmeny v pastoračnej službe, aby sa uľahčila práca kňazov a aby došlo k väčšej jasnosti predovšetkým v latinských komunitách, ktoré už po mnoho rokov prijímajú tisíce katolíckych veriacich východného obradu. Ide o úsilie väčšej zhody v latinskom obrade, aby kňazi lepšie slúžili – predovšetkým v oblasti sviatostí – katolíckym veriacim východného obradu“. -ej-

inizio pagina

Svätý Otec prijal nového veľvyslanca Bolívie pri Svätej stolici

◊  

Vatikán/Bolívia 15. septembra – Nový veľvyslanec Bolívie pri Svätej stolici Julio Caballero Moreno dnes Svätému Otcovi Františkovi predložil svoje poverovacie listiny. Diplomat má za sebou pestrú akademickú kariéru v Španielsku a v Bolívii. -ej-       

inizio pagina

Pápež František prijal korunného princa Abú Dabí

◊  

Vatikán/Abú Dabí 15. septembra – Pápež František dnes prijal na súkromnej audiencii korunného princa Spojených arabských emirátov šejka Zayeda bin Saifa Al Nahyana. Na stretnutí sa zúčastnil aj štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin. Šejk daroval Svätému Otcovi ručne tkaný nástenný koberec z Afganistanu. Ide o súčasť charitatívneho projektu, ktorý vedie princova dcéra. Pápež zase šejkovi venoval medailón, ktorý zobrazuje „Strom mieru“.

Kancelária korunného princa Abú Dabí po stretnutí s Rímskym biskupom vo Vatikáne zverejnila prostredníctvom sociálnej siete Twitter správu, v ktorej sa píše, že Spojené arabské emiráty „si vážia úsilie pápeža Františka čeliť násiliu a extrémizmu“. Zároveň uviedla, že hlavnou témou rozhovorov bolo „posilňovanie bilaterálnych vzťahov a otázky spoločného záujmu“. -ej-     

inizio pagina

Vo Vatikáne sa začalo Jubileum pre apoštolských nunciov

◊  

Vatikán 15. septembra – V dnešných ranných hodinách otvorili omšou, ktorej predsedal štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin, jubilejné podujatie pre apoštolských nunciov z celého sveta. Na slávnosti v Bazilike sv. Petra sa zúčastnilo 106 zo 108 apoštolských nunciov, ktorí v súčasnosti pracujú v diplomatických službách Vatikánu.

Okrem slávnostnej liturgie boli na programe dve konferencie v Aule Pavla VI. Prvá s názvom „Dnešný svet. Dnešná Cirkev. Pápež František“. Druhá konferencia niesla názov „Genéza a prípad kultúry gender: ako sa k nej postaviť“. Nunciovia zídení z celého sveta strávili slávnostnú večeru v kruhu Svätého Otca vo Vatikánskych záhradách.

Zajtrajší deň bude patriť pracovnému stretnutiu s predstavenými štátneho sekretariátu a neskôr nunciov čaká tretia konferencia s názvom „Medzináboženský dialóg, vzťahy s islamom“. Vo večerných hodinách sa stretnú s vedúcimi dikastérií Rímskej kúrie a s veľvyslancami akreditovanými pri Svätej stolici so sídlom v Ríme. V sobotu ráno budú sláviť omšu v kaplnke Domu sv. Marty, ktorej bude predsedať pápež František. Nunciov neskôr prijme v Klementínskej sále Apoštolského paláca. –ej- 

inizio pagina

Zbor vatikánskeho žandárstva oslávi 200. výročie svojho vzniku

◊  

Vatikán 15. septembra – V najbližšiu nedeľu 18. septembra bude pápež František sláviť svätú omšu pri príležitosti 200. výročia vatikánskeho žandárstva. Svätá omša sa uskutoční ráno o 9.30 vo Vatikánskych záhradách.

Vatikánsky Zbor žandárstva, v ktorého čele je hlavný veliteľ Domenico Giani, bude mať v deň osláv 200-ročnice aj osobitné slávnostné podujatie vo večerných hodinách v priestoroch Vatikánu, pri ktorom členom ozbrojeného zboru prečítajú pápežovo posolstvo. -bp-

inizio pagina

Pápež tvítuje: Cirkev má stretávať ľudí na cestách sveta

◊  

Cirkev je povolaná kráčať s Ježišom na cestách sveta, aby sa stretla s ľuďmi dnešnej doby. (Tvít pápeža Františka, 15. septembra 2016)

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteTlačové stredisko a vatikanisti vyjadrili vďaku P. Federicovi Lombardimu

◊  

Vatikán 15. septembra – Kolektív pracovníkov Tlačového strediska Svätej stolice sa dnes slávnostne poďakoval svojmu bývalému riaditeľovi. Páter Federico Lombardi, ktorý je členom Spoločnosti Ježišovej, viedol inštitúciu po dobu desiatich rokov až do konca júla tohto roku.

Za účasti početných vatikanistov dnes ráno v Kostole sv. Anny v areáli Vatikánu celebroval ďakovnú omšu arcibiskup Paul Tighe. Spolu s ním  koncelebrovali Mons. Lucio Ruiz v zastúpení Sekretariátu pre komunikáciu a páter Antonio Spadaro, ktorý je šéfredaktorom jezuitského časopisu La Civiltà Cattolica.

Páter Lombardi v homílii poukázal na posolstvo Božieho slova sviatku Bolestnej Panny Márie. Prítomným sa zdôveril, že obraz prebodnutého Ježišovho Srdca, ktoré nám dáva život, je mu osobitne drahý ako znak totálnej služby pre druhých.

Po liturgickej slávnosti  pokračovalo spoločenské stretnutie v priestoroch Tlačového strediska, pri ktorom sa P. Lombardimu poďakovali jeho nástupca v úrade Greg Burke so zástupkyňou Palomou Ovejerovou, ako aj šéfredaktor vatikánskeho denníka L’Osservatore Romano Giovanni Maria Vian.

Páter Federico Lombardi, ktorý 29. augusta oslávil 74. narodeniny, prevzal vedenie vatikánskeho Tlačového strediska v júli 2006, druhom roku pontifikátu pápeža Benedikta XVI. Popri tom bol generálnym riaditeľom Vatikánskeho rozhlasu a riaditeľom Vatikánskeho televízneho centra. V súčasnosti pokračuje v službe Svätej stolice ako predseda správnej rady „Vatikánskej nadácie Josepha Ratzingera – Benedikta XVI.“ Do tejto funkcie ho pápež František vymenoval 1. augusta tohto roku. -jb-

inizio pagina

V Ríme otvoria detskú ambulanciu pomenovanú po pápežovi Františkovi

◊  

Rím 15. september – Vo východnej časti Ríma otvoria solidárnu ambulanciu pre detských pacientov pomenovanú po pápežovi Františkovi. Ošetrovňa určená hlavne pre najmenších „bude konkrétnym gestom, ktoré sme chceli dať mestu Rím inšpirovaní Jubileom milosrdenstva, ktoré si želal pápež František“, uviedli Lucia Ercoli a Franco Russo z asociácie „Medicina Solidale“ (doslova Solidárna medicína).

Dôvod, pre ktorý sa rozhodli nové stredisko pomenovať po Svätom Otcovi Františkovi, vysvetlili nasledovne:

„Pápež František prostredníctvom Apoštolskej almužny vždy preukazoval svoju blízkosť našej činnosti a preto sme sa rozhodli nazvať novú štruktúru práve po ňom.“

Ambulancia v mestskej časti „Tuscolana“ sa tak pridá k ďalším piatim, ktoré spravujú dobrovoľníci v rámci zdravotníckej asociácie po celom Ríme. „Medicina Solidale“ poskytne zdravotnú starostlivosť v hlavnom meste Talianska každoročne vyše 16-tisícom osobám v ťažkej ekonomickej a sociálnej situácii. -bp-

inizio pagina

Vatikánske múzeá umožnia návštevníkom rukou sa dotknúť umeleckých diel

◊  

Vatikán 15. septembra – Vôbec po prvý raz v histórii sa vo Vatikánskych múzeách budú môcť návštevníci dotknúť umeleckých diel rukou. Výstava, ktorú tu v závere septembra otvoria v sále tzv. „Modrého ateliéru“ (Sala Studio Azzurro) bude priamo založená na interaktívnom dotykovom vnímaní návštevníkov.

Vatikánske múzeá touto formou sprístupnia videoinštaláciu vytvorenú pre pavilón Svätej stolice na 55. medzinárodnom bienále umenia v Benátkach v roku 2013. V skupine tvorcov označovanej ako „Studio Azzurro“ figurujú mená ako Lawrence  Carroll a ďalší.

O význame podujatia svedčí aj kardinálska účasť na vernisáži 28. septembra. Spolu s riaditeľom Vatikánskych múzeí Antoniom Paioluccim a samotnými umelcami budú prítomní predseda Governatorátu kardinál Giuseppe Bertello a predseda Pápežskej rady pre kultúru kardinál Gianfranco  Ravasi. -jb-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 15. septembra 2016

◊  

Štvrtkové vysielanie vo zvukovej podobe:  

inizio pagina