Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

19/09/2016

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuPápež František pokračuje v „Duchu Assisi"

◊  

Assisi 19. septembra – Nikdy viac násilie! Nikdy viac vojna! Nikdy viac terorizmus! V mene Boha nech každé náboženstvo šíri na zemi spravodlivosť a mier, odpustenie a život, lásku!“ Týmito slovami sa pred tridsiatimi rokmi v Assisi obrátil pápež Ján Pavol II. na zástupcov svetových náboženstiev. Kresťania, židia, moslimovia, budhisti, severoamerickí Indiáni a ďalší sa 27. októbra 1986 stretli v rodisku sv. Františka na pozvanie Rímskeho biskupa, aby sa modlili a postili za mier vo svete.  

V čase, keď svet zažíval studenú vojnu a rôzne ozbrojené konflikty, pápež Ján Pavol II. jasne vyjadril túžbu, aby sa záväzok voči mieru – ktorý musí stáť na pilieroch pravdy, spravodlivosti, lásky a slobody – ako o to v Pacem in Terris napísal sv. Ján XXIII. – stal každodennou skutočnosťou pre všetky svetové náboženstvá, pre predstaviteľov národov a všetkých ľudí dobrej vôle.

O šestnásť rokov neskôr v januári 2002 zvolal Karol Wojtyla opäť zástupcov svetových náboženstiev do Assisi, aby sa „modlili za prekonanie protikladov a za šírenie skutočného pokoja“: „Chceme sa spoločne stretnúť, predovšetkým kresťania a moslimovia, aby sme pred svetom vyhlásili, že náboženstvo sa nesmie nikdy stať dôvodom pre konflikt, nenávisť a násilie“. Výzva k stretnutiu nasledovala krátko po septembrovom teroristickom útoku na svetové obchodné centrum v New Yorku. Svoj príhovor začal Ján Pavol II. nasledovnými slovami:      

„Prišli sme do Assisi na púť pokoja. Zišli sme sa tu ako zástupcovia rôznych náboženstiev, aby sme si pred Bohom kládli otázky pokiaľ ide o náš záväzok v prospech mieru, aby sme ho žiadali o dar a aby sme svedčili o našej spoločnej túžbe po spravodlivejšom a solidárnejšom svete.“

V tradícii medzináboženských stretnutí v Assisi pokračoval aj nástupca Jána Pavla II., pápež Benedikt XVI. V októbri 2011 sa stretol s predstaviteľmi kresťanských cirkví a lídrami svetových náboženstiev v kolíske františkánskeho rádu pri príležitosti 25. výročia od prvého stretnutia. Hlavným mottom bolo „Pútnici pravdy, pútnici pokoja“. Spolu s Benediktom XVI. pricestovalo do Assisi vlakom z Vatikánu viac než 300 delegátov rozličných náboženstiev.

V „Duchu Assisi“ - slovami, ktorými nazval historickú udalosť, teda prvé stretnutie v Assisi, nazval pápež Ján Pavol II. - chce pokračovať aj Svätý Otec František, ktorý v príhovore po nedeľnej modlitbe Anjel Pána pozval všetkých veriacich do modlitby za medzináboženské stretnutie. Do Assisi pricestuje zajtra, 20. septembra 2016, v poludňajších hodinách. Na Dni modlitby za pokoj sa zúčastní viac než 400 svetových náboženských lídrov, zástupcov inštitúcií a sveta kultúry. -ej-    

inizio pagina

Ranná homília pápeža Františka o svetle viery

◊  

Vatikán 19. septembra – Svetlo viery treba strážiť a niesť ďalej a nie dovoliť, aby bolo prikryté. Tak znela hlavná myšlienka pápeža Františka, ktorý dnes ráno tradične slúžil omšu v Dome sv. Marty. Inšpiráciu pre svoju homíliu našiel práve v dnešnom evanjeliu podľa Lukáša, v ktorej Ježiš hovorí: «Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo» (Lk 8,16-18).

Svätý Otec ponúkol celú sériu postojov a správania, ktoré by toto svetlo darované Bohom mohli uhasiť: od závisti až po spory, od sprisahania proti blížnemu až po zanedbávanie dobrého. Osnovať zlo, povedal pápež, „je mafiánske... každá mafia je temná“. Na druhej strane dovoliť, aby svetlo viery vyšlo na povrch, znamená dovoliť, aby žiarilo pred druhými: „Chrániť svetlo znamená chrániť niečo, čo nám bolo dané ako dar a ak žiarime, tak žiarime v tomto zmysle: že sme prijali dar svetla v deň krstu,“ vysvetlil ďalej pápež a pripomenul, že „v prvých storočiach Cirkvi... ako aj v niektorých východných cirkvách“ sa ešte aj dnes „krst nazýva osvietením“.

„Ak zakrývaš toto svetlo stávaš sa vlažným alebo jednoducho kresťanom na papieri,“ dodal Rímsky biskup. Svetlo viery je, podľa jeho slov, „pravé svetlo, to, ktoré nám dáva Ježiš v krste“, „nie je to umelé svetlo, svetlo falošné. Je to svetlo nenásilné, jasné, ktoré viac nezhasne“. Veriacim ponúkol zopár rád, ako tento dar – svetlo viery od Boha – nenechať uhasnúť:

„Nikdy netreba odkladať dobro do chladničky [na neskôr].: dobro je dnes, a ak ho neurobíš dnes, zajtra už nebude. Neskrývajme dobro na zajtrajšok: to ,choď preč, príď znova, zajtra ti to dám’ prikrýva svetlo a je to tiež nespravodlivosť... Ďalší spôsob – toto sú [moje] rady, ako neprikryť svetlo – [je] nestrojiť úklady proti blížnemu, zatiaľ čo ti dôveruje. Koľkokrát ľudia dôverujú tomu alebo tamtomu človeku a ten im strojí úklady, aby ich zničil, aby ich pošpinil, aby ich ukrátil... Je to malý kúsok mafie, ktorý máme my všetci po ruke; ten [kúsok], ktorý využíva dôveru blížneho na osnovania zla, je to mafián! ‚Ale ja nepatrím [do mafie]..’: zneužívať dôveru je mafiánske... A to zakrýva svetlo. Robí ťa to temným. Každá mafia je temná!“.

Svätý Otec tiež položil dôraz na pokušenie vždy sa s niekým hádať, radosť z hádky dokonca aj s tým, ktorý „nič zlé“ neurobil. „Vždy hľadáme nejakú drobnosť ako dôvod hádky. Nakoniec však hádať sa unavuje: nedá sa tak žiť. Je lepšie nechať to tak, odpustiť si“, „predstierať, že niektorého veci nevidíme... nehádať sa bez prestania“. Pápež František pokračoval úryvkom z dnešného prvého čítania z knihy Prísloví (Prís 3,27-35), v ktorom dáva otec rady svojim potomkom:

„Ďalšia rada, ktorú dáva tento otec deťom, aby nezakrývali svetlo [znie]: «Nezáviď násilníkovi a nezvoľ si ani jednu z jeho ciest, lebo zvrheľ sa prieči Pánovi; on sa priatelí len so spravodlivými». Častokrát aj niektorí z nás žiarlime, závidíme tým, ktorí niečo majú, ktorí majú úspech alebo[závidíme] násilníkom... pozrime sa však trochu na príbehnásilníkov, mocných... Je to veľmi jednoduché: tie isté červy, ktoré budú požierať nás, budú požierať ich; tie isté! Nakoniec budeme všetci rovní. [Teda] závidieť, moc, žiarliť... to zakrýva svetlo“.

Svätý Otec František pripomenul Ježišovu výzvu: „Buďte synmi svetla a nie synmi tmy; chráňte svetlo, ktoré vám bolo dané ako dar v deň krstu“. A aby sme tak robili, dodal na záver svojej homílie pápež, musíme tieto rady uvádzať do praxe každý deň. „Nie sú to zvláštne veci, každý deň vidíme tieto veci, ktoré zakrývajú svetlo“:

„Nech nám Duch Svätý, ktorého sme všetci prijali v krste, pomôže neupadnúť do týchto zlozvykov, ktoré zakrývajú svetlo a nech nám pomôže niesť ďalej svetlo, ktoré sme zadarmo dostali, to Božie svetlo, ktoré koná toľko dobra: svetlo priateľstva, svetlo miernosti, svetlo viery, svetlo nádeje, svetlo trpezlivosti, svetlo dobroty“. -ej-

inizio pagina

Pápež prijal novú veľvyslankyňu Veľkej Británie pri Svätej stolici

◊  

Vatikán/Veľká Británia 19. septembra – Pápež František dnes na osobnej audiencii prijal novú veľvyslankyňu Veľkej Británie pri Svätej stolici Sally Jane Axworthyovú, ktorá mu odovzdala svoje poverovacie listiny.

„Pápež František je jedným z najrešpektovanejších – ak nie vôbec najrešpektovanejší – z medzinárodných lídrov. Je pre mňa veľkým privilégiom pokračovať v budovaní dobrých vzťahov medzi Veľkou Britániou a Svätou stolicou,“ uviedla po stretnutí s Rímskym biskupom nová ambasádorka.

Sally Jane Axworthy začala pre britské ministerstvo zahraničia pracovať v roku 1986. Ako diplomatka v minulosti pracovala v Rusku, na Ukrajine, v Nemecku, v Indii či v Afrike. -mp-

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Služba je štýl, s akým treba prežívať misiu

◊  

 

Služba je štýl, s akým treba prežívať misiu; jediný spôsob, ako byť Ježišovým učeníkom (Tvít pápež František, 19. septembra 2016). -ej-

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo svetePodpis záverečnej dohody o ukončení konlifktu v Kolumbii za účasti kard. Parolina

◊  

Vatikán/Kolumbia 19. septembra – Štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin navštívi juhoamerickú krajinu pri príležitosti podpísania dohody, ktorou sa ukončí dlhotrvajúci konlifkt medzi kolumbijskou vládou a rebelmi. Dnes o tom informoval riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice Greg Burke.

Historický okamih zmierenia oboch strán prebehne v pondelok 26. septembra v meste  Cartagena de Indias na severe krajiny. Záverečná dohoda sa týka nielen ukončenia konfliktu, ale aj budovania stabilného a trvalého mieru. -bp-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 19. septembra 2016

◊  

Pondelkové vysielanie vo zvukovej podobe:  

inizio pagina