Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

23/09/2016

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Rubrika

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuSvätý Otec schválil nové smernice o lekárskom potvrdení zázrakov

◊  

Vatikán 23. Septembra – Pápež František schválil nové smernice lekárskeho konzília Kongregácie pre kauzy svätých, ktoré sa týkajú potvrdenia zázrakov lekárskymi expertmi. Aktuálnemu textu, ktorý „sa necháva inšpirovať predchádzajúcou smernicou, ktorú schválil v roku 1976 blahoslavený Pavol VI.,“ sa venuje v dnešnom vydaní denníka L´Osservatore Romano sekretár dikastéria Mons. Marcello Bartolucci.

„Okrem jazykových a procedurálnych úprav, boli zavedené niektoré novinky,“ píše ďalej prelát a dodáva, že medzi najväčšie zmeny patria okrem iných nasledovné: kauza nemôže byť preskúmaná viac než trikrát; pre opätovné preskúmanie údajného zázraku sa požaduje konzultácia s novými členmi; mlčanlivosťou sú viazaní všetci tí, čo zaoberajú údajným zázrakom (predkladatelia kauzy, tribunál, postulátori, odborníci, pracovníci dikastéria); úhrada odborníkom bude vyplatená len prostredníctvom bankového prevodu.  

„Účelom tejto smernice,“ vysvetľuje ďalej Mons. Bartolucci, „nemôže byť nič iné, než dobro káuz, ktoré nikdy nesmú prehliadať historickú a vedeckú pravdu o údajných zázrakoch,“ ktoré skúmajú vysoko špecializovaní odborníci a neskôr teológovia, kardinái a biskupi, aby sa napokon dospelo k záverečnému schváleniu Svätým Otcom.

„Zázraky,“ vysvetľuje prelát, „nie sú okrajové udalosti evanjelia, Ježiš ohlásil Božie kráľovstvo slovom a ,mesiášskymi‘ znameniami, ktoré konal, aby bola jeho identita transparentná a jeho misia vierohodná. Rovnako to platí o svätcoch. Zázraky, ktoré sa dosahujú prostredníctvom ich príhovorov, sú znakmi Božej prítomnosti v dejinách a zároveň sú potvrdením ex alto ich svätosti. Cirkev bola odjakživa presvedčená, že v zázrakoch svätých, sa nachádza ,Boží prst‘, ktorý ratifikuje, ak sa to dá takto povedať, ľudský úsudok o ich svätosti života“. -ej- 

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Boh vždy odpúšťa, keď ho o to prosíme

◊  

Boh sa neunaví ponúknuť vždy svoje odpustenie zakaždým, keď ho oň žiadame (Tvít pápeža Františka, 23. septembra 2016). -ej- 

inizio pagina

Mons. Viganò: Hlavným poslaním Sekretariátu pre komunikáciu je služba

◊  

Vatikán 23. septembra – Pápež František sa včera stretol s prefektom Sekretariátu pre komunikáciu Mons. Dariom Edoardom Viganò, jeho sekretárom Mons. Luciom Adriánom Ruizom a s novou radou dikastéria. Pri tejto príležitosti im Svätý Otec osobne odovzdal nový štatút Sekretariátu pre komunikáciu, ktorý nadobudne účinnosť od 1. októbra 2016.

Mons. Viganò pre Vatikánsky rozhlas vysvetlil, že išlo o „veľmi srdečný okamih“, počas ktorého pápež František prítomných povzbudil, aby s odhodlaním pokračovali v reforme komunikačných prostriedkov Svätej stolice:

„Ide o dôležitý krok (najmä) z právnického pohľadu: máme takpovediac zákonnú podporu, ktorá nám teraz dovolí realizovať aj tie úkony dôležité pre dikastérium, ktoré vzniká konsolidáciou mnohých ďalších štruktúr“.

Sekretariát pre komunikáciu má predovšetkým rozmer služby, parafrázoval slová Svätého Otca Františka prefekt Sekretariátu pre komunikáciu Mons. Viganò:  

„Na jednej strane (máme) vnútorné povolanie voči Cirkvi, na druhej strane však (existuje) snaha pomôcť novinárom, aby hovorili o Cirkvi, ktorá - ako hovorí pápež František – nie je jednoducho sociologickou štruktúrou. Ak hovoríme o Cirkvi, nemožno používať politické kategórie, Cirkev skôr potrebuje duchovnú hermeneutiku, teda spôsob, ktorý obsiahne pohľad na skutočnosti, na konanie Cirkvi, ktorý je hlavne duchovným pohľadom. Teda Sekretariát pre komunikáciu, ako povedal Svätý Otec, je orientačný bod pre svet informácií a obzvlášť pre vatikanistov, aby stále viac a stále lepšie mohli hovoriť celému svetu o Magistérium Svätého Otca a o jeho gestách.“ -bp-

inizio pagina

Katolíci a pravoslávni schválili dokument o primáte a synodalite

◊  

Vatikán 23. septembra – Zmiešaná medzinárodná komisia pre teologický dialóg medzi Katolíckou cirkvou a Pravoslávnymi cirkvami prijala dôležitý dokument s názvom Synodalita a primát v prvom tisícročí. V ústrety spoločnému chápaniu v službe jednoty Cirkvi“. Stalo sa tak na plenárnom zasadnutí, ktoré prebiehalo od 15. do 21. septembra v Chieti. Katolícku cirkev na ekumenickom stretnutí zastupoval predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch a Pravoslávnu cirkev reprezentoval arcibiskup Telmessosu Job Getcha. 

Podpredseda Pápežskej rady na podporu jednotu kresťanov Mons. Andrea Palmieri v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas vysvetľuje, v čom spočíva nový dokument:

„Dokument je výsledkom dlhej cesty. Predchádzal mu tzv. ravennský dokument, ktorý bol schválený v roku 2007. V ňom sa potvrdzuje – katolíci a pravoslávni spoločne – potreba primátu Cirkvi na lokálnej, regionálnej a univerzálnej úrovni. Išlo o spresnenie toho, akým spôsobom by mal byť tento primát vykonávaný. Teraz, s týmto dokumentom – ktorý si vyžadoval namáhavú prácu, lebo sa dotýka jedného z kľúčových problémov a sporov medzi katolíkmi a pravoslávnymi – máme vysvetlenie, ako sa v prvom tisícročí primát a synodalita mohli skĺbiť“.   

Plenárne zasadnutie v talianskom meste Chieti prebiehalo podľa slov Mons. Palmieriho v „duchu bratstva, úprimnosti a otvorenej a úprimnej konfrontácie“:

„To určite napomohlo k úspešnému koncu pracovných stretnutí. Okrem toho, nechýbali príležitosti na modlitbu, či už v katolíckej katedrále v Chieti, alebo v pravoslávnej svätyni, kde prebiehala svätá liturgia“. -ej-

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteCirkev dnes slávi spomienku na sv. Pia z Pietrelciny

◊  

Taliansko 23. septembra – Neúnavný spovedník a služobník milosrdenstva. Týmito slovami nazval sv. Pia z Pietrelciny, ktorého spomienku dnes Cirkev slávi, pápež František počas februárového stretnutia s modlitebnými skupinami talianskeho svätca.

„Môžeme doslovne povedať, že Páter Pio bol služobníkom milosrdenstva. Bol ním na plný čas, praktizujúc občas až do vyčerpania «apoštolát načúvania». Prostredníctvom služby spovede sa stal sa živým pohladením Otca, ktorý lieči rany hriechu a posilňuje srdce pokojom. Svätý Pio sa nikdy neunavil prijímať osoby, aby ich vypočul, podelil sa s nimi o čas a energiu na šírenie vône Pánovho odpustenia. Mohol to robiť, lebo bol vždy pripojený ku zdroju – napojený neustále na ukrižovaného Ježiša, a tak sa stával kanálom milosrdenstva.

Niesol v srdci mnohé osoby a mnohé utrpenia, všetko prepojujúc s láskou Krista, ktorý daroval sám seba až «do krajnosti» (Jn 13,1). Žil veľké tajomstvo bolesti obetovanej pre lásku. V tomto zmysle sa jeho malá kvapka stala veľkou riekou milosrdenstva, ktorá zavlažila mnohé vyprahnuté srdcia a vytvorila oázy života vo viacerých častiach sveta“.

Viac než 10-tisíc veriacich z celého sveta si prišlo uctiť relikvie svätca so stigmami už počas včerajšej vigílie v San Giovanni Rotondo. Spomienková slávnosť vyvrcholila slávením omše práve v hodinu, keď v noci z 22. na 23. septembra 1968 „chudobný brat, ktorý sa modlí“ – ako sám seba sv. Pio nazýval – zomrel. Bratia kapucíni po prvýkrát vystavili relikvie svätca pred kostolom, ktorý je mu zasvätený.

Dnešný deň vyvrcholil slávnostnou liturgiou, ktorú v San Giovanni Rotondo pri príležitosti výročia úmrtia sv. Pia z Pietrelciny slávil predseda Konferencie biskupov Talianska Mons. kardinál Angelo Bagnasco. -ej-

inizio pagina

V mexickom štáte Michoacán zmizol ďalší kňaz

◊  

Mexiko 23. septembra – Katolícka cirkev v Mexiku zažíva ďalšiu drámu. Po vražde dvoch kňazov na východe krajiny, bol v štáte Michoácan unesený ďalší kňaz, otec José Alfredo Lopez Guillen. Zmiznutie oznámil arcibiskup Morelie kard. Alberto Suárez Inda vo videu publikovanom na oficiálnej stránke mexickej biskupskej konferencie.

„Sme hlboko znepokojení zmiznutím a únosom jedného z našich kňazov. Prosíme, aby bola rešpektovaná jeho dôstojnosť a jeho život a žiadame, aby sa mohol skoro vrátiť k vykonávaniu svojej služby,“ uviedol kard. Suárez Inda a veriacich požiadal o modlitby. Podľa doteraz známych údajov, otec José zmizol v pondelok 19. septembra a z jeho izby zmizli mnohé predmety. -ej-        

inizio pagina

RubrikaMons. František Rábek o 11. púti Ordinariátu OS a OZ SR v Ríme

◊  

Vatikán/Slovensko 23. septembra – Pri príležitosti Svätého roku milosrdenstva sa konala 11. púť Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej Republiky do Ríma a Vatikánu, ktorú viedol Mons. František Rábek, ordinár. Výpravu sprevádzal aj veľvyslanec Slovenska pri Svätej stolici Peter Sopko.

Takmer 200 členov ozbrojených zborov sa zúčastnilo na generálnej audiencii so pápežom Františkom. Pri tejto príležitosti Svätému Otcovi odovzdali dar – obraz z dielne slovenskej akademickej maliarky Ľudmily Lakomej-Krasusovej.

O stretnutí s Rímskym biskupom rozpráva Mons. František Rábek a členovia ordinariátu. Rozhovor pripravila Eva Jánošíková.

 

 

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 23. septembra 2016

◊  

Piatkové vysielanie vo zvukovej podobe:   

inizio pagina