Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

26/09/2016

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuPápež František prijal prezidenta Konžskej demokratickej republiky

◊  

Vatikán/Kongo 26. septembra – Pápež František dnes na audiencii v Apoštolskom paláci prijal prezidenta Konžskej demokratickej republiky Josepha Kabilu. Prezident 67-miliónovej krajiny ležiacej v strede afrického kontinentu sa následne stretol so sekretárom pre vzťahy so štátmi Mons. Paulom Richardom Gallagherom.

Ako sa uvádza v komuniké Tlačového strediska Svätej stolice, počas srdečného rozhovoru boli vyzdvihnuté dobré vzťahy, s osobitným dôrazom na dôležitý prínos Katolíckej cirkvi do života afrického národa. Ide najmä o vzdelávacie, sociálne a zdravotnícke inštitúcie Cirkvi, jej úloha v oblasti rozvoja a taktiež znižovania chudoby. V tomto kontexte bola vyjadrená obojstranná spokojnosť z rámcovej dohody medzi Svätou stolicou a Konžskou demokratickou republikou, ktorú podpísali v máji tohto roku.

Ako ďalej informuje oficiálne komuniké, obe strany venovali pozornosť aj aktuálnej politickej situácii a nedávnym konfliktom v hlavnom meste Kinšasa. Zdôraznili pritom dôležitosť spolupráce medzi politickými aktérmi a zástupcami občianskej spoločnosti a náboženských komunít v prospech spoločného dobra prostredníctvom úctivého a inkluzívneho dialógu pre stabilitu a pokoj v krajine. Pristavili sa aj pri otázke pretrvávajúceho násilia na východe krajiny, ako aj pri nevyhnutnosti spolupráce na národnej i medzinárodnej úrovni na zabezpečenie nevyhnutnej sociálnej pomoci a znovuobnovenie občianskeho spolužitia. -bp-

inizio pagina

Kaukaz: Pápež František čoskoro navštívi Gruzínsko a Azerbajdžan

◊  

Vatikán/Kaukaz 26. septembra – Svätý Otec František sa tento piatok 30. septembra opäť vráti na Kaukaz, aby navštívil Gruzínsko a Azerbajdžan. Stane sa tak po júnovej ceste do Arménska. Trojdňová 16. apoštolská cesta Svätého Otca, ktorej program zverejnil Vatikán už v septembri, bude mať predovšetkým ekumenický a medzináboženský charakter. Uviedol to dnes na tlačovej konferencii hovorca Svätej stolice Greg Burke:

„Nepochybne ide o cestu pokoja: pápež prináša posolstvo zmierenia pre všetky regióny. Je to po prvýkrát, čo sa delegácia v Gruzínsku zúčastní na omši so Svätým Otcom. A tiež bude na letisku, keď pricestuje pápež, prítomný patriarcha“.

Pravý význam cesty do Gruzínska a Azerbajdžanu vysvetlil už pápež František po návrate z Arménska počas generálnej audiencie 30. júna:   

„Prijal som pozvanie navštíviť tieto krajiny z dvoch dôvodov: na jednej strane, aby som docenil starobylé kresťanské korene, ktoré sú prítomné v týchto krajoch, vždy v duchu dialógu a s ďalšími náboženstvami a kultúrami, a na druhej strane, aby som povzbudil nádeje a cesty mieru. Dejiny nás učia, že cesta mieru si vyžaduje veľkú húževnatosť a nepretržité kroky, začínajúc tými malými a krok za krokom – kráčajúc v ústrety jeden druhému – ich zväčšovať. Práve z toho dôvodu si želám, aby všetci a každý jeden prispeli k mieru a zmiereniu“. 

Hovorca Svätej stolice tiež prezradil, že Svätý Otec prednesie všetkých desať príhovorov v taliančine a počas spiatočného letu z Baku do Ríma bude tradične odpovedať na otázky novinárov. Zaujímavosťou bude návšteva mešity v hlavnom meste Azerbajdžanu a stretnutie so šejkom moslimov Kaukazu. Po prvýkrát v histórii tiež navštívi pápež Chaldejsko-katolícku cirkev.

Kaukaz je desaťročia svedkom nepokojov, ktoré vyústili do krvavých konfliktov medzi kaukazskými národmi na konci 20. storočia. Územie predstavujúce rozhranie i kontakt medzi Európou a Áziou, medzi kresťanským a islamským svetom, zostáva poznačené mnohými ľudskými tragédiami.

Pred apoštolskou cestou Svätého Otca do oblasti Kaukazu Slovenská redakcia VR pred nedávnom priniesla rozhovor so slovenským misionárom v Azerbajdžane donom Vladimírom Baxom SDB. -ej-   

inizio pagina

Aktualizovaný harmonogram apoštolskej cesty pápeža Františka do Švédska

◊  

Vatikán/Švédsko 26. septembra – Dnes bol aktualizovaný program pápeža Františka vo Švédsku, kde bude v dňoch od 31. októbra do 1. novembra na apoštolskej ceste s ekumenickým charakterom. Hlavným cieľom spoločnej ceremónie Katolíckej cirkvi a Svetovej luteránskej federácie, na ktorej sa zúčastní Svätý Otec, bude pripomenutie si 500. výročia Reformácie.

Pondelok 31. októbra 2016

08.20 Odlet z rímskeho medzinárodného letiska Fiumicino

11.00 Prílet na medzinárodné letisko Malmö

Oficiálne privítanie

11.05 Stretnutie so švédskym predsedom vlády na letisku

13.50 Návšteva kráľovskej rodiny v kráľovskom paláci Kungshuset v meste Lund

14.30  Spoločná ekumenická modlitba v Luteránskej katedrále v Lunde – homília Svätého Otca

16.40 Ekumenické stretnutie v Aréne Malmö - príhovor Svätého Otca

18.10 Stretnutie s ekumenickými delegáciami v Aréne Malmö

Utorok 1. novembra 2016

09.30 Svätá omša na štadióne Swedbank v Malmö - homília Svätého Otca

12.30 Rozlúčková slávnosť na medzinárodnom letisku v Malmö

12.45 Odlet z letiska v Malmö

15.30 Prílet na rímske letisko Ciampino

-ej, bp-

inizio pagina

Pápež tvítuje: Pri pomoci bratovi rozpoznávame neviditeľnú Božiu tvár

◊  

V bratovi, ktorému pomáhame, rozpoznávame Božiu tvár, ktorú nik nemôže vidieť. (Tvít pápeža Františka, 26. septembra 2016)

inizio pagina

Katechéti slávili v Ríme Jubileum milosrdenstva s pápežom Františkom

◊  

Vatikán 25. septembra – Nedeľnou svätou omšou na Námestí sv. Petra, ktorej predsedal pápež František vyvrcholilo v Ríme Jubileum katechétov. Svätý Otec sa katechétom poďakoval za ich nasadenie v službe evanjelizácie. V homílii zdôraznil, že centrom katechézy musí byť vždy radostné a svieže ohlasovanie zmŕtvychvstalého Krista, čiže kerygma.

Na pozadí evanjeliového príbehu o boháčovi a Lazárovi poukázal na dôstojnosť trpiaceho Lazára, ktoré ho meno znamená „Boh pomáha“. Upozornil   i na nebezpečenstvo straty našej vnímavosti na potreby chudobných, pričom zdôraznil morálnu povinnosť neodkladať pomoc núdznemu človeku na ďalší deň.

Počas liturgie zástupcovia katechétov zo všetkých kontinentov predniesli biblické čítania a modlitby vo svojich jazykoch. V závere svätej omše pápež František pripomenul osobnosť blahoslaveného kňaza Engelmara Unzeitiga, ktorý podstúpil mučeníctvo v nacistickom tábore v Dachau a včera ho blahorečili v nemeckom Würzburgu.

Vyslovil aj duchovnú podporu veriacim v Mexiku, ktorí masovým verejným zhromaždením vyjadrili postoj za rodinu a za úctu k životu. Rovnako prejavil aj solidaritu s mexickou cirkvou po vraždách a únose kňazov v posledných dňoch.

Svätý Otec pripomenul veriacim aj dnešný Svetový deň nepočujúcich a pozdravil osoby so sluchovým hendikepom, ktoré sa zúčastnili na slávnosti: „Dnes slávime Svetový deň nepočujúcich. Chcem pozdraviť všetky nepočujúce osoby, ktoré sú aj tu zastúpené, a povzbudiť ich, aby aktívne prispievali k stále väčšej otvorenosti Cirkvi a spoločnosti pre prijatie všetkých.“  

Homília Svätého Otca Františka v plnom znení

Apoštol Pavol v druhom čítaní adresuje Timotejovi, ale aj nám, niektoré odporúčania, ktoré má na srdci. Medzi týmito žiada «zachovať prikázanie bez poškvrny a bez úhony» (1 Tim 6,14). Hovorí jednoducho o prikázaní. Zdá sa, že chce, aby sme mali pohľad upretý na to, čo je kľúčové pre vieru. Svätý Pavol vskutku neodporúča mnohé veci a aspekty, ale zdôrazňuje jadro viery. Týmto stredom, okolo ktorého sa všetko točí, týmto pulzujúcim srdcom, ktoré dáva život všetkému, je veľkonočná zvesť, prvotné ohlasovanie: Pán Ježiš vstal z mŕtvych, Pán Ježiš ťa miluje, za teba dal svoj život; vzkriesený a živý je ti nablízku a každý deň ťa čaká. Na to nesmieme nikdy zabudnúť. V tomto Jubileu katechétov sa od nás žiada, aby sme neúnavne dávali na prvé miesto ohlasovanie podstaty viery: Pán vstal z mŕtvych. Niet takých obsahov, ktoré by boli dôležitejšie, nič nie je pevnejšie a aktuálnejšie. Každý obsah viery sa stáva krásnym, ak zostáva napojený na tento stred, ak je preniknutý veľkonočným ohlasovaním. Ak sa však izoluje, stráca zmysel a silu. Sme neustále povolaní žiť a ohlasovať novosť Pánovej lásky: „Ježiš ťa naozaj miluje, takého aký si. Vytvor mu priestor, napriek sklamaniam a ranám života, daj mu možnosť, aby ťa miloval. Nesklame ťa.“     

Prikázanie, o ktorom hovorí sv. Pavol nás vedie aj k uvažovaniu nad Ježišovým novým prikázaním: «Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás» (Jn 15,12). Práve tým, že milujeme, ohlasujeme Boha-Lásku. Nie silou presviedčania, nikdy nie natláčaním pravdy, ani nie zatvrdením sa v bazírovaní na určitej náboženskej alebo morálnej povinnosti. Boha ohlasujeme v stretávaní sa s ľuďmi, vnímavosťou na ich životný príbeh a ďalšie napredovanie. Pretože Pán nie je nejakou ideou, ale živou Osobou: jeho posolstvo prechádza cez jednoduché a pravdivé svedectvo, cez načúvanie a pohostinné prijatie, cez radosť, ktorá vyžaruje. Nehovoríme dobre o Ježišovi, keď sme smutní; ani Božia krása sa nešíri iba peknými kázňami. Boh nádeje sa ohlasuje tým, že v dnešnom dni žijeme evanjelium dobročinnej lásky, bez strachu dosvedčovať ho aj novými formami ohlasovania.

Evanjelium tejto nedele nám pomáha pochopiť, čo znamená milovať, aby sme sa predovšetkým vyhli niektorým rizikám. V podobenstve je bohatý človek, ktorý si nevšíma Lazára, chudobného, ktorý sa zdržiaval «pri jeho bráne» (Lk 16,20). Tento boháč v skutočnosti nikomu neubližuje, nehovorí sa, že je zlý. Má však vážnejšiu chorobu ako Lazár, ktorý bol sám «plný vredov» (tamže): tento boháč trpí veľkou slepotou, lebo nedokáže hľadieť ďalej ako je jeho svet hostín a pekného šatstva. Nevidí za bránu svojho domu, kde leží Lazár, lebo ho nezaujíma to, čo sa deje vonku. Nevidí očami, lebo necíti srdcom. Do jeho srdca vstúpila svetskosť, ktorá znecitlivuje (anestetizuje) dušu. Svetskosť je ako ,čierna diera‘, ktorá pohlcuje dobro, ktorá vyhasína lásku, lebo všetko vstrebáva do vlastného ,ja‘. A tak hľadíme len na zovňajšok a nevšímame si iných, lebo sa stávame ľahostajnými voči všetkému. Kto trpí touto strašnou slepotou, často nadobúda akoby ,škuľavé‘ správanie: s úctou hľadí na slávne a vysoko postavené osoby obdivované svetom, a odvracia zrak od mnohých Lazárov dneška, od chudobných a od trpiacich, v ktorých má Pán zaľúbenie.

Ale Pán hľadí na toho, koho svet prehliada a vyraďuje. Lazár je jedinou osobou vo všetkých Ježišových podobenstvách, u ktorej sa uvádza meno. Jeho meno znamená: ,Boh pomáha‘. Boh naňho nezabúda, prijme ho na hostine jeho Kráľovstva spolu s Abrahámom, v spoločenstve prekypujúcom vrúcnosťou. Bohatý človek z podobenstva naopak nemá ani meno: jeho život upadá do zabudnutia, lebo kto žije pre seba, netvorí dejiny. A kresťan musí tvoriť dejiny! Musí vyjsť zo seba samého, aby tvoril dejiny! Ale kto žije pre seba, netvorí dejiny. Necitlivosť dneška vyhlbuje nepriechodné priepasti navždy. A my sme upadli v súčasnosti do tejto choroby ľahostajnosti, egoizmu, svetskosti.

V podobenstve je ďalší detail, kontrast. Blahobytný život tohto človeka bez mena sa opisuje ako okázalý: vo všetkom si nárokuje potreby a práva. Aj ako mŕtvy nástojí na tom, aby mu pomohli a domáha sa svojich záujmov. Lazárova chudoba sa naopak ukazuje s veľkou dôstojnosťou: z jeho úst nezaznie sťažnosť, protest či pohŕdavé slová. Je to cenné poučenie: ako služobníci Ježišovho slova sme povolaní nepýšiť sa zovňajškom a nevyhľadávať slávu; nemôžeme byť ani smutní či sťažovať sa. Nie sme prorokmi nešťastia, ktorí sa tešia z odhaľovania nebezpečenstiev či úchyliek; nie sme ani ľuďmi, ktorí sa zabarikádujú vo svojom teritóriu vynášajúc ostré súdy nad spoločnosťou, Cirkvou, nad všetkým a nad všetkými, a zamorujú svet negatívnosťou. Lamentujúci skepticizmus nesvedčí tomu, kto je spriaznený s Božím slovom.

Kto ohlasuje Ježišovu nádej, je nositeľom radosti a vidí do diaľky, má (široké) obzory, nemá múr, ktorý ho uzatvára; vidí doďaleka, lebo vie, ako hľadieť poza zlo a problémy. Zároveň dobré vidí zblízka, lebo je pozorný k blížnemu a k jeho potrebám. Pán nás o to dnes žiada: zoči-voči mnohým Lazárom, ktorých vidíme, sme povolaní byť znepokojení, hľadať cesty stretnutia a pomoci bez toho, aby sme neustále prenášali zodpovednosť na iných alebo hovorili: ,Pomôžem ti zajtra, dnes nemám čas, zajtra ti pomôžem‘. A to je hriech. Čas pomáhať iným je časom darovaným Ježišovi, je láskou, ktorá ostáva: je naším pokladom v nebi, ktorý si získavame tu na zemi.

Na záver, drahí katechéti a drahí bratia a sestry, nech nám Pán dá milosť každý deň sa obnovovať v radosti prvotného ohlasovania: Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, Ježiš nás miluje osobne! Nech nám dá silu žiť a ohlasovať prikázanie lásky, prekonávajúc slepotu zovňajška a svetské smútky. Nech nás urobí vnímavými voči chudobným, ktorí nie sú dodatkom Evanjelia, ale jeho ústrednou stránkou, vždy otvorenou voči všetkým.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

Program Jubilea katechétov prebiehal vo Večnom meste už od piatka 23. septembra. Katechéti z talianskych farností, ako aj reprezentanti katechétov z iných krajín sa vzájomne delili so svedectvami, spoločne slávili sviatosti a putovali k Svätým bránam vo Večnom meste. V Bazilike sv. Pavla za hradbami sa v sobotu večer zišli na modlitbe vešpier. Počas Jubilea katechétov zdobia pútnickú trasu pozdĺž triedy Via della Conciliazione didaktické panely približujúce vybraných svätcov zo všetkých kontinentov. -jb, bp-

Aktualizované

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteMexiko: Zmiznutého kňaza Lopeza Guilléna našli mŕtveho

◊  

Mexiko 26. septembra – Kňaza Josého Alfreda Lopeza Guilléna z arcidiecézy Morelia v štáte Michoácan, ktorý zmizol vo štvrtok 23. septembra, našli mŕtveho. Vraždu včera oznámil miestny arcibiskup kardinál Alberto Suárez Inda, ktorý uplynulý týždeň prostredníctvom videa ohlásil aj jeho zmiznutie.

Tragická udalosť sa stala len krátko po tom, ako 19. septembra veriacich v štáte Veracruz zasiahla smutná správa, že dvaja miestni kňazi boli barbarsky zavraždení. Vyšetrovatelia naznačujú, že otec Lopez Guillén prišiel o život za podobných okolností. Podľa všetkého traja kňazi verejne nesúhlasili a odsúdili obchod s drogami, čo ich stálo život.

Za uplynulé štyri roky došlo v Mexiku k vražde 15 kňazov a dvoch laikov angažovaných v pastorácii, uvádza sa v oficiálnych údajoch mexického Katolíckeho multimediálneho centra (CCM). Okrem toho polícia naďalej pátra po ďalších dvoch kňazoch, pričom sa nevie, kedy presne zmizli ani za akých okolností.

Potvrdenie o vražde ďalšieho mexického kňaza prichádza v čase, kedy Cirkev v Mexiku v uliciach bojuje za rodinu a za život. Cez víkend vyšlo do ulíc hlavného mesta viac než 400-tisíc ľudí, aby verejne podporili rodinu založenú na manželstve muža a ženy. Pri tejto príležitosti vyjadril svoju blízkosť mexickému ľudu aj pápež František pri včerajšej modlitbe Anjel Pána:

„Veľmi ochotne sa pripájam k biskupom Mexika na podporu úsilia Cirkvi a občianskej spoločnosti v prospech rodiny a života, čo si v tejto dobe žiada osobitnú pozornosť v rámci pastorácie i kultúry na celom svete. Drahý mexický národ tiež uisťujem o svojej modlitbe, aby prestalo násilie, ktoré v týchto dňoch postihlo niektorých kňazov“. -ej-

inizio pagina

Slovenská katolícka misia z Zürichu je na púti v Ríme

◊  

Vatikán/Švajčiarsko 26. septembra – Spoločenstvo Slovenskej katolíckej misie v Zürichu sa vo Svätom roku milosrdenstva rozhodlo spoločne putovať do Ríma. Od soboty 24. septembra skupina 23 Slovákov z mesta Zürich i ďalších oblastí pod vedením svojho duchovného otca Pavla Niznera SDB vychutnáva atmosféru Večného mesta, pri návštevách starobylých miest kresťanstva sa venuje modlitbe a sláveniu liturgie. Vrcholným momentom päťdňovej púte bude účasť na stredajšej generálnej audiencii Svätého Otca Františka. Počas svojej návštevy sa pútnici zoznámili aj s prácou slovenského rozhlasového tímu Vatikánskeho rozhlasu.

So svedectvom o radosti z putovania v spoločenstve sa podelili aj na mikrofón: 

 -jb- 

inizio pagina

Rím privíta poklady gotiky zo Slovenska

◊  

Slovensko/Taliansko 26. septembra – „Poklady gotiky zo Slovenska. Umenie neskorého stredoveku na Slovensku“ – tak znie názov unikátnej výstavy slovenských gotických diel, ktorú možno navštíviť od 30. septembra do 13. novembra v sídle prezidenta Talianskej republiky v Ríme.

Expozíciu pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade EÚ pripravilo Slovenské národne múzeum v spolupráci s ďalšími slovenskými inštitúciami. Slávnostné otvorenie výstavy bude vo štvrtok 29. septembra v Kvirinálskom paláci za účasti slovenského prezidenta Andreja Kisku a talianskeho prezidenta Sergia Mattarellu, ktorí prevzali záštitu nad podujatím.

Ide o jeden z najdôležitejších výstavných projektov, ktorými Slovensko prezentuje v zahraničí svoju kultúru a históriu ako predsedajúca krajina Európskej únie. Medzi 36 dielami z prelomu 15. a 16. storočia budú napríklad súsošie z oltára Narodenia alebo súsošie oplakávania Krista pochádzajúce z Baziliky sv. Jakuba v Levoči.

Medzi vybranými dielami sú tiež tri najväčšie neskorogotické monštrancie, dve krstné misy, či ukážky textilnej produkcie v podobe zaujímavých bakačín, textílii, ktoré majú svoj pôvod v talianskej Perugii. Najpočetnejší súbor predstavujú zlatnícke diela z územia celého Slovenska.

Na vernisáži vystúpi spevácky zbor Chorus Salvatoris, ktorý čaká ďalší koncert s názvom Ad Laudem et Gloriam v piatok 30. septembra o 19.30 v rímskej Bazilike sv. Praxedy. -ej-

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 26. septembra 2016

◊  

Pondelňajšie vysielanie vo zvukovej podobe: 

inizio pagina