Slovenská rodina Vatikánskeho rozhlasu

29/09/2016

Aktuálne správy z Vatikánu

Zo života Cirkvi vo svete

Rubrika

Dnešné vysielanie

Aktuálne správy z VatikánuPápež František hovoril o Sýrii a Iraku s pracovníkmi charitatívnych organizácií

◊  

Vatikán 29. septembra – Pápež František prijal dnes ráno v Klementínskej sále členov katolíckych charitatívnych organizácií, ktoré pôsobia v kontexte humanitárnej krízy v Sýrii, Iraku a susedných krajinách. Na úvod stretnutia pozdravil špeciálneho vyslanca štátneho sekretariátu OSN pre Sýriu Staffana de Misturu, ako aj zástupcu Pápežskej rady Cor unum Mons. Giampietra Dal Tosa. 

„Rok od nášho posledného stretnutia musíme s veľkým zármutkom konštatovať, že napriek mnohému úsiliu v rôznych oblastiach logika zbraní a útlaku, temné záujmy a násilie neprestávajú devastovať tieto krajiny, a že až doteraz sme neboli schopní ukončiť vyčerpávajúce utrpenie a pokračujúce porušovanie ľudských práv. Dramatické dôsledky krízy sú už viditeľné za hranicami regiónu. Výsledkom toho je vážny migračný fenomén“.

„Násilie plodí násilie a máme pocit, ako by sme sa nachádzali v špirále spupnosti a zotrvačnosti, z ktorej zdanlivo niet úniku,“ pokračoval pápež František. Vzápätí si položil otázku:

„Prečo človek i za cenu nevyčísliteľných škôd na ľuďoch, na dedičstve na životnom prostredí, pokračuje v lži, pomste a násilí? Pomyslime na nedávny útok na humanitárny konvoj OSN... Je to skúsenosť mysterium iniquitatis (tajomstvo neprávosti – pozn. red.), toho zla, ktoré je prítomné v človeku a v histórii a potrebuje byť vykúpené“.  

Svätý Otec pri tejto príležitosti poukázal na význam Roku milosrdenstva, „v ktorom intenzívne upierame pohľad na Krista, vtelené Milosrdenstvo, ktoré zvíťazilo nad hriechom a smrťou“ a dodal: „Odpoveď na drámu zla sa nachádza v Kristovom tajomstve“

„Hľadiac na toľko trpiacich tvári v Sýrii, v Iraku a v blízkych i ďalekých krajinách, kde sú milióny utečencov nútení hľadať útočisko a ochranu, Cirkev vidí tvár svojho Pána počas umučenia... Práca všetkých tých, (...) ktorí sa nasadzujú na pomoc týmto ľuďom a na zachovanie ich dôstojnosti je nepochybne odrazom Božieho milosrdenstva a ako taká je znamením, že zlo má hranicu a že nemá posledné slovo. Je znakom veľkej nádeje, za ktorú chcem poďakovať vám i toľkým osobám, ktoré sú v anonymite, no nie sú neznáme Bohu, ktoré sa najmä počas tohto Jubilejného roku modlia a prihovárajú v tichu za obete konfliktov, predovšetkým za deti a za tých najslabších, a tak podporujú aj vašu prácu“.

Svätý Otec František poukázal na to, že viac než humanitárnu pomoc „naši bratia a sestry v Sýrii a v Iraku túžia po mieri“ a dodal: „Neúnavne budem preto žiadať medzinárodné spoločenstvo o väčšie a obnovené úsilie na dosiahnutie mieru na celom Blízkom východe a požadovať, aby prestali odvracať zrak inam“:

„Ukončiť konflikt je tiež v rukách človeka: každý z nás môže a musí sa stať budovateľom pokoja, lebo každá situácia násilia a nespravodlivosti je ranou na tele celej ľudskej rodiny. Mojou žiadosťou je každodenná modlitba k Bohu, aby inšpiroval mysle a srdcia tých, ktorí majú politickú zodpovednosť, aby sa vedeli vzdať čiastkových záujmov na dosiahnutie väčšieho dobra: mieru“.

Svätý Otec sa na záver stretnutia s členmi katolíckych charitatívnych organizácii pôsobiacich v Sýrii, Iraku a susedných krajinách poďakoval medzinárodným inštitúciám, predovšetkým OSN za ich prácu sociálnej podpory a tiež mediácie vo vzťahu k vládam viacerých krajín.

Petrov nástupca zároveň venoval pozornosť kresťanským komunitám na Blízkom východe, „ktoré trpia následkami násilia a so strachom hľadia do budúcnosti“: „Uprostred toľkej tmy, tieto Cirkvi nesú vztýčenú pochodeň viery, nádeje a lásky. Pomáhajúc s odvahou a bez diskriminácie tým, čo trpia a pracujúc pre pokoj a spolunažívanie, sú dnes blízkovýchodní kresťania konkrétnym znakom Božieho milosrdenstva. Patrí im obdiv, uznanie a podpora univerzálnej Cirkvi. Zverujem tieto komunity a tých, ktorí pomáhajú obetiam tejto krízy do príhovoru sv. Matky Terezy z Kalkaty, ktorá je vzorom lásky a milosrdenstva “. -ej-

inizio pagina

Téma Svetového dňa masmédií 2017: Komunikovať nádej a dôveru v našom čase

◊  

Vatikán 29. septembra – «Neboj sa, veď som s tebou ja» (Iz 43,5). Komunikovať nádej a dôveru v našom čase. – tak znie téma 51. svetového dňa masmédií a spoločenských komunikačných prostriedkov, ktorý pripadá na 28. mája 2017. Deň masmédií Cirkev tradične slávi v siedmu veľkonočnú nedeľu. 

Tento deň, ku ktorému dal podnet Druhý vatikánsky koncil, sa pripomína od roku 1966. Posolstvo, ktorého tému zverejnili práve dnes, je určené predovšetkým ľuďom, ktorí pracujú v novinách a časopisoch, rozhlasových a televíznych redakciách, v oblasti filmu a divadla a vo veľkej miere ovplyvňujú myslenie celej spoločnosti.

V dnešný deň sviatku svätých archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela slávili pracovníci Sekretariátu pre komunikáciu, osobitne kolektív Vatikánskeho rozhlasu a Vatikánskeho televízneho centra slávnostnú omšu, ktorej predsedal Mons. Fernando Vérgez Alzaga, generálny sekretár Governatorátu. Svätého archanjela Gabriela má Vatikánsky rozhlas za svojho nebeského patróna. -ej- 

inizio pagina

Tvít pápeža Františka: Pán zveril archanjelom úlohu chrániť ľudí

◊  

Pán zveril archanjelom úlohu chrániť ľudí. (Tvít pápeža Františka, 29. septembra 2016) -ej-

inizio pagina

Zo života Cirkvi vo sveteDon Fekete: Pápež v Azerbajdžane môže pomôcť v kríze Karabachu

◊  

Vatikán/Azerbajdžan 29. septembra – Pred blížiacou sa pápežovou návštevou Azerbajdžanu v nedeľu 2. októbra priblížil situáciu krajiny tamojší apoštolský prefekt, salezián slovenského pôvodu don Vladimír Fekete. V dnešnom vydaní vatikánskeho denníka L´Osservatore Romano vysvetlil, že napriek kresťanskej tradícii prítomnej v Azerbajdžane už od čias apoštolov a ich nasledovníkov je krajinou s absolútnou väčšinou moslimov:

 „Z historických a kultúrnych dôvodov je islam v Azerbajdžane veľmi umiernený. Možno povedať, že po 70 rokoch prenasledovania zo strany boľševikov sa azerbajdžanský ľud dosť sekularizoval. Avšak počas posledných 20 rokov náboženský život moslimov nanovo ožíva a ak na záver sovietskeho obdobia bolo v celej krajine len 17 mešít otvorených pre modlitbu a kult, dnes ich je viac než 2000. Už od začiatku nezávislosti sa vláda a politici snažia hľadať spôsoby, ako zachovať dobré vzťahy medzi rôznymi etnikami a náboženstvami a aby Azerbajdžan zostal tolerantnou krajinou. V tomto momente majú v istom zmysle ,privilegované‘ miesto náboženstvá tradične prítomné na území: spolu s moslimami židia a Ruská pravoslávna cirkev a medzi nimi aj Katolícka cirkev.“

Podľa slov dona Feketeho tak Svätý Otec v Azerbajdžane uvidí pokojné spolužitie rôznych náboženstiev:

„Pápež František stretne ľud osobitne otvorený a zvedavý voči cudzincom a rôznym náboženským tradíciám. Samotný šejk, ktorý je na čele kaukazských moslimov, chcel osobne prispieť, keď sme budovali kostol v Baku: bol to znak úcty, ktorý sme ocenili. V meste je dobré spolužitie medzi kresťanmi, židmi a moslimami: v našom kostole Nepoškvrneného Počatia sa napríklad prichádzajú modliť mnohé moslimské ženy, hlavne tie, ktoré čakajú dieťa. Veľmi dobre poznáme drahých pravoslávnych bratov, sme spojení prostredníctvom vzťahov úprimnej náklonnosti a pravidelne sa vídame. Vždy pozývame arcibiskupa Alexandra na naše najdôležitejšie slávnosti a on nikdy nezabudne opätovať pozvanie.“

Dodajme, že Mešita „Heydar Aliyev“ v severnej časti Baku, ktorú navštívi aj pápež František, je jedným z unikátnych islamských centier sveta, kde sa spoločne modlia obe vetvy islamu, teda šiíti i sunniti.

Don Fekete sa vo svojom príspevku pre vatikánsky denník ďalej zmienil aj o tom, že Katolícka cirkev v Azerbajdžane dnes prežíva svojím spôsobom ozajstné  znovuzrodenie:

„Pozostáva len z niekoľkých stoviek miestnych katolíkov a z niekoľkých tisícov cudzincov, ktorí pracujú v krajine. Medzi desiatimi miliónmi obyvateľov sme vlastne malým semiačkom. Modlíme sa, aby sme získali milosť – ako horčičné semiačko – a mali schopnosť rásť a potom aby sme ako zdravý i silný strom poskytli tieň a podporu všetkým, ktorí potrebujú či hľadajú pravdu a zmysel života.“

Ako pripomenul slovenský salezián na čele apoštolskej správy v Azerbajdžane, Katolícka cirkev už od začiatku pomáha v sociálnej sfére, ale aj v ďalších oblastiach:

„Katolícka cirkev už od začiatku svojej prítomnosti sa snaží pomáhať obyvateľstvu v sociálnej oblasti. V roku 2000 i potom, keď sme tu začali misiu, sme mali v hlavnom meste Baku tri miesta na výdaj jedla tým najchudobnejším, predovšetkým utečencom z územia Náhorného Karabachu.“

Apoštolský prefekt v Azerbajdžane tiež uviedol, že téma Náhorného Karabachu je v krajine veľmi pálčivá, pričom od pápežovej návštevy sa očakáva pozitívny vplyv aj v tejto oblasti:

„Jeden z najcitlivejších problémov v našej krajine je konflikt s Arménskom kvôli kontrole regiónu Náhorný Karabach. Trvá už mnoho rokov a spôsobil početné obete. My všetci dúfame, že prítomnosť pápeža Františka môže povzbudiť hľadanie spôsobov zmierenia. Lebo na hranici umierajú moslimovia, kresťania i židia.“

Don Vladimír Fekete taktiež spomenul, že prakticky celá ekonomika kaukazskej krajiny závisí od ropy, čo ju v uplynulých rokoch kvôli nízkej ceny tejto suroviny urobilo zraniteľnou:

„Azerbajdžan je jeden z najväčších producentov ropy a plynu a vládne príjmy v zásade závisia od ich vývozu. Kvôli značnému poklesu ceny nafty v posledných dvoch rokoch ekonómia dostala tvrdý zásah. Miestna mena stratila viac než dve tretiny hodnoty. Zvýšila sa nezamestnanosť.“ -bp-

V Azerbajdžane sú katolíci maličkou menšinou, vedie ich slovenský salezián

inizio pagina

Prezidenti Slovenska a Talianska v Ríme otvorili výstavu slovenských pokladov gotiky

◊  

Slovensko/Taliansko 29. septembra – V Kvirinálskom paláci v Ríme dnes slávnostne otvorili unikátnu výstavu slovenských gotických diel. Vernisáž sa konala za prítomnosti talianskeho prezidenta Sergia Mattarellu a slovenského prezidenta Andreja Kisku, ktorý je od stredy 28. septembra na oficiálnej návšteve Talianskej republiky. Pri slávnosti účinkoval spevácky zbor Chorus Salvatoris z jezuitského kostola v Bratislave.

Výstava s názvom ,,Poklady gotiky zo Slovenska. Umenie neskorého stredoveku na Slovensku“ pripravilo Slovenské národné múzeum v spolupráci s ďalšími slovenskými inštitúciami pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Kurátorky výstavy Mária Novotná, riaditeľka Spišského múzea v Levoči a Alena Piatrová, kurátorka Historického múzea uviedli, že ide o jeden z najdôležitejších výstavných projektov, ktorými Slovensko prezentuje svoju kultúru v zahraničí.

Do expozície boli vybrané kultúrne pamiatky umenia neskorej gotiky z prelomu 15. a 16. storočia, kedy územie Slovenska patrilo k rozvinutejším regiónom Európy. Základom výstavy je výber z tvorby rezbára a sochára Majstra Pavla z Levoče. Súsošie z oltára Narodenia alebo súsošie oplakávania Krista pochádzajúce z Baziliky sv. Jakuba v Levoči patria medzi 36 exponátov výstavy, z veľkej časti zapožičaných z farností rímskokatolíckej  cirkvi na Spiši – napr. z Levoče, Spišskej Belej, Spišskej Kapituly. Najpočetnejší súbor vystavených exponátov predstavujú zlatnícke diela z územia celého Slovenska – kalichy, kríže. Medzi vybranými dielami sú tiež tri najväčšie neskorogotické monštrancie, dve krstné misy, či ukážky textilného umenia tzv. bakačín z talianskej Perugie.

Výstava ,,Poklady gotiky zo Slovenska“ bude v sídle prezidenta Talianskej republiky prístupná od 30. septembra do 13. novembra. -mp-

inizio pagina

V Nigérii uniesli rektora kňazského seminára o. Emmanuela Dima

◊  

Nigéria 29. septembra – V Nigérii uniesli katolíckeho kňaza o. Emmanuela Dima, rektora kňazského seminára v meste Onitsha. Únoscovia žiadajú vysokú sumu za jeho prepustenie. Ďalší dvaja kňazi, ktorí sa viezli v tom istom vozidle, utiekli z miesta činu so strelnými poraneniami.

Miestna diecéza Nnewi informovala, že otec Dim bol unesený v pondelok 26. septembra. ,,Konferencia biskupov Nigérie nariadila, že za prepustenie kňaza by nemalo byť požadované výkupné,“ informoval médiá hovorca inštitúcie, pričom súčasne vyzval spolkovú vládu Nigérie a bezpečnostné agentúry, aby pomohli v kauze prepustenia o. Dima. Nigérijskí biskupi tiež verejne vyzvali všetkých „ľudí dobrej vôle, aby sa naďalej modlili za okamžité prepustenie o. Dima.“ -mp-

inizio pagina

Prezident Kiska navštívil v Ríme Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda

◊  

Rím 29. septembra - Prezident Andrej Kiska, ktorý je v Ríme na oficiálnej návšteve Talianskej republiky, dnes zavítal aj do Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda. Kolégium navštívil v sprievode ministra kultúry Mareka Maďariča, veľvyslanca SR v Taliansku Jána Šotha a veľvyslanca SR pri Svätej stolici Petra Sopka.

Delegáciu ústavných činiteľov privítali rektor kolégia Pavol Zvara a vicerektor Marek Haratim spolu s kňazmi študujúcimi na rímskych univerzitách, rehoľnými sestrami a priateľmi kolégia. Po krátkom predstavení histórie domu a Slovákov vo Večnom meste nasledoval zápis do pamätnej knihy a krátka recepcia.

Na stretnutí sa zúčastnili aj kardinál Jozef Tomko, arcibiskup Cyril Vasiľ z Kongregácie pre východné cirkvi, bratislavský arcibiskup-metropolita Stanislav Zvolenský, spišský biskup Štefan Sečka. Prítomní boli aj kňazi z farností, ktoré zapožičali pamiatky pri príležitosti unikátnej výstavy sakrálneho umenia s názvom „Poklady gotiky zo Slovenska“, ktorú dnes slávnostne otvorili v sídle talianskeho prezidenta v Kvirinálskom paláci. (Informoval: Ľubomír Majtán)

Atmosféru návštevy pre Vatikánsky rozhlas priblížil nedávno vymenovaný rektor Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda, ThDr. Pavol Zvara:

 

 -jb-

inizio pagina

Európski biskupi v Madride diskutovali o postupoch pri integrácii migrantov

◊  

Madrid 29. septembra – Členovia Rady biskupských konferencií Európy  (CCEE) a predstavitelia pastoračných služieb pre migrantov sa stretli v dňoch 26. a 27. septembra v Madride. Po tom, čo sa v roku 2015 zaoberali otázkou prijatia migrantov, vo Svätom roku milosrdenstva prediskutovali výzvy a postupy ich integrácie.

Stretnutie s názvom „Znovuobjavenie daru pohostinnosti“ sa konalo na podnet predsedu Komisie pre migrantov Španielskej konferencie biskupov Mons. Ciriaca Benaventeho Mateosa. Členovia zhromaždenia sa zhodli, že Európanom sú známe príbehy o migrantoch, ktorí sa každý deň pokúšajú cez Stredozemné more dostať do Európy, menej známe sú však príbehy štedrosti a integrácie, ktoré k migrácii taktiež patria. ,,Integrácia migrantov je zložitý komplexný jav, na aký sa nedá aplikovať konkrétny model. Musíme sa nechať viesť skúsenosťami, potrebami a možnosťami prijímajúceho územia,“ uvádza sa v komuniké zo zasadnutia.

Prítomní zdôraznili, že Katolícka cirkev sa vo viacerých štátoch usiluje o začlenenie migrantov do novej spoločnosti, avšak samotné prijatie nie je v silách len jedného sektora, ale musí ísť o rast a spoluprácu celej spoločnosti: ,,Prv než čelíme realite, môže narastať v ľudskom srdci pochybnosť. Nevedomosť a strach sú prvými prekážkami, ktoré treba odstrániť“, upozorňujú biskupi.

Na základe doterajších pozorovaní biskupi navrhli, že integrácia by mala viesť cez vzdelanie a konkrétne aktivity, pri ktorých sa migranti a prijímajúca komunita dostávajú do kontaktu a spoznávajú: ,,Naozajstná výzva integrácie spočíva vo vzdelávaní celej spoločnosti. Je potrebné vychovávať ľudí k dialógu a ochote akceptovať. Je vždy obohacujúce, ak sa konfrontujeme s tými, ktorí sú od nás odlišní. Vzdelanie môže vykoreniť neopodstatnené obavy, ktoré sú často založené na stereotypoch.“

V duchu Roku milosrdenstva biskupi pripomínajú, aké je dôležité znovu objaviť zmysel pohostinnosti. Členovia opäť prediskutovali témy, ktoré sú v Európe stále aktuálne, a to prítomnosť čínskych migrantov, obchodovanie s ľuďmi a evanjelizácia čínskych katolíkov v Európe.  

Konferencia končila stretnutím s prezidentom Konferencie biskupov Španielska, kard. Ricardom Blázquezom Pérezom a návštevou mesta Toledo, v ktorom sa obzvlášť miestny arcibiskup Braulio Rodríguez Plaza pastoračne venuje integrácii migrantov. -mp-

inizio pagina

Pri otvorení generálnej kongregácie jezuitov bude Chorus Salvatoris z Bratislavy

◊  

Rím 29. septembra – Už v najbližšiu nedeľu sa v Ríme začne 36. generálna kongregácia Spoločnosti Ježišovej. Na stretnutí vo Večnom meste sa zúčastní 215 jezuitov pochádzajúcich zo 110 krajín, ktorí zastupujú 77 provincií Spoločnosti Ježišovej. Túto významnú udalosť života rehole predstavili novinárom v čerstvo zrekonštruovanej kongregačnej sále v sídle Generálneho domu jezuitov v Ríme.

Ako na tlačovej konferencii vysvetlil páter Federico Lombardi, ktorý je jedným z asistentov generálneho predstaveného jezuitov, prvým hlavným bodom zhromaždenia bude hlasovanie o prijatí zrieknutia sa úradu súčasného generálneho predstaveného pátra Adolfa Nicolása a následne voľba nového generálneho predstaveného. Ten bude v poradí tridsiaty od čias svätého Ignáca z Loyoly.

Zo Slovenska sa na 36. generálnej kongregácie Spoločnosti Ježišovej zúčastnia ako provinciál páter Rudolf Uher a ako zvolený delegát páter Peter Dubovský, ktorý pôsobí ako dekan Pápežského biblického inštitútu.

Dejiskom otváracej svätej omše bude v nedeľu 2. októbra o 17.30 Kostol Najsvätejšieho mena Ježiš (Chiesa del Gesù) v centre Ríma. Zaujímavosťou je, že pri tejto slávnostnej udalosti bude účinkovať spevácky zbor zo Slovenska, Chorus Salvatoris z jezuitského kostola v Bratislave. -jb-

inizio pagina

RubrikaKomentár Jozefa Kováčika: Život s orgánom iného človeka

◊  

Komentár Jozefa Kováčika, duchovného otca Farnosti Kráľovnej rodiny v Bratislave a programového riaditeľa Televízie LUX: Život s orgánom iného človeka

 

Pred niekoľkými týždňami mi zavolal priateľ. „Mal by si čas? Rád by som ťa zoznámil s človekom, ktorý prežíva zaujímavý príbeh.“ Čas som si našiel. Stretli sme sa a ja som počúval. A počúval. A počúval. Nie, nebolo to počúvanie typu, že sa nedostanete k slovu, pretože vás ten druhý nepustí k slovu. Bolo to počúvanie hlboko preniknuté bázňou voči človeku a jeho životnému príbehu. Pani Pagáčová z občianskeho združenia Dar života mi rozprávala príbeh človeka, ktorý tu už osem rokov nemusel byť. Ak by sa pred ôsmimi rokmi nebol našiel vhodný darca srdca, jej život by bol už len spomienkou. Našiel sa, transplantácia sa podarila a ona žije život plný vďačnosti a túžby pomáhať ďalším. Keďže prirodzeným dôsledkom nášho stretnutia boli aj rôzne nápady pre vysielanie v TV LUX, onedlho sme sa aj s odborníkmi na transplantáciu stretli v diskusnej relácii. A tak som mal možnosť sa hlbšie ponoriť do problematiky, o ktorej máme pocit, že veľa vieme, no väčšinou s vedomím, že sa nás netýka... A preto bolo pre mňa a ako sa ukázalo, i pre mnohých našich divákov, obohatením, že medzi nás prišla i mama mladej Hanky Tóthovej, ktorá svojou smrťou umožnila život inému. Téma transplantácií nie je témou dňa a ani politickou rozbuškou. A možno práve preto je tak málo prítomná v povedomí ľudí. Podľa prezentovaného prieskumu väčšina ľudí na otázku o ochote darovať orgány reaguje negatívne, no takmer nikto by v prípade potreby transplantáciu nedomietol, ak by mohla zachrániť, či predĺžiť život.

Rozvoj lekárskej techniky dosahuje čoraz zložitejšie zásahy do ľudského organizmu. Transplantácia orgánov sa stala v ostatnom čase liečebnou metódou, ktorá umožňuje rovnocennú náhradu životne dôležitého orgánu. Tým transplantácia orgánov a tkanív umožňuje záchranu života a prinavrátenie zdravia mnohým chorým, ktorých zdravotný stav nie je možné zlepšiť dostupnými medicínskymi prostriedkami. Prenos orgánov zo živého darcu spôsobil najprv aj v katolíckych kruhoch určité pochybnosti. Potom prevládol názor, že rozumné darovanie párového orgánu, ktorý zachraňuje život a darcovi umožní pokračovať v ňom, je naplnením najvyššieho ľudského poslania. Darovanie orgánu je vždy ojedinelý slobodný čin lásky. Eticky je plne oprávnené i opačné slobodné rozhodnutie, totiž nedarovať orgán s ohľadom na vlastné zdravie. Dôležitým kritériom je nevyvíjať tlak na darcu. Vzájomný vzťah medzi darcom a príjemcom môže byť len vtedy správny, ak sa dar prijíma slobodne a vďačne.

Pritom však musí byť zachovaná úplná anonymita darcu i príjemcu. Je na to veľa dôležitých argumentov.

Ani učenie katolíckej cirkvi nemá žiadne zásadné etické alebo teologické výhrady proti transplantáciám orgánov, tkanív a buniek iných živých druhov človeku.

Svätý Ján Pavol II. povedal: „Do ľudských sŕdc je potrebné vštepovať rýdzosť a hĺbku lásky, ktorá sa môže prejaviť rozhodnutím stať sa darcom orgánov.“ Preto Katolícka cirkev darcovstvo podporuje, pokiaľ sa deje v súhlase s morálnymi a etickými zásadami kresťanstva. V tom istom duchu, dokonca s ochotou v prípade možnosti stať sa darcom sa vyjadril ešte pred zvolením za pápeža aj vtedajší prefekt Kongregácie pre náuku viery kardinál Jozef Ratzinger.

Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí: „Transplantácia orgánov je v súhlase s morálnym zákonom, ak telesné a psychické nebezpečenstvá a riziká, ktorým sa vystavuje darca, sú úmerné dobru, ktoré sa očakáva pre toho, komu je určená. Darovanie orgánov po smrti je šľachetný a záslužný čin a treba k nemu povzbudzovať ako k prejavu veľkodušnej solidarity... Bezplatné darovanie orgánov po smrti je dovolené a môže byť záslužné“.

Už o niekoľko dní si pripomenieme európsky deň darcovstva a transplantácií. Začiatkom Adventu sa bude konať v Bratislave i svätá omša za všetkých darcov orgánov. To všetko nám môže pomôcť sa lepšie zorientovať i zaujímať sa o túto tému skôr, ako sa nás môže osobne, alebo v rodine dotknúť.

inizio pagina

Dnešné vysielanieVysielanie z 29. septembra 2016

◊  

Štvrtkové vysielanie vo zvukovej podobe:   

inizio pagina